Đảng bộ thị xã Nghi Sơn quan tâm công tác phát triển đảng viên
(Baothanhhoa.vn) - Phát triển đảng viên mới là một nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng cũng như trong quá trình phát triển, lãnh đạo của Đảng ta. Những năm qua, Đảng bộ thị xã Nghi Sơn luôn quan tâm công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới, nhằm tăng sức chiến đấu và bảo đảm sự kế thừa, phát triển của Đảng.
9a2dxa87fx12b84x10bdbx11b28xee2exc952x15bbcxc5a0xX7xe64bx117a4xd750x15870x134cfx1318cxX5xdba6xXax11ddbx11491x16c4bx16f17x138ebxX3x14c25xe803xX3xXexX1x114a8xX3x106dcx100eaxX3x12298xX16xX1xXdxX3x155b4x126cfxX15xX3xd887x11b2exX6xX15xX3xXex16d91xb2e7xX3xX4xdf08xX15xX16xX3xXex1393fxX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXex127d4xXdx10a33xX15xX3xd6daxX14xX15xX16xX3xa7aaxXdx13dc6xX15xX0x15a54xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1067fxX10xX6x153c1xXaxX12x147b6xX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xe183xXdxX3xX5xac79xX3xX32xX19xXexX3xX15xX1xXdxe62dxX32xX3xX4dxe5d4xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX43x11ec5xX15xX16x11116xX3xXexX1x148c4xabadxX15xX16xX3xX1fxX2cx1531axX4fxX15xX3xXexX43x165daxX15xX16xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX1fxX31xXa5xX3xX64x14219xX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4xc578xX15xX16xX3xX15xX1xX9exX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX2bxX2cxX3axX3xXexX43xb5efxX15xX1xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX9axX3xX5xX20xX15xX1xX3xX48xd694xXabxX3xX4x13a60xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX6x1289fxX3xX22xX1xd276xX15xX16xX3xX15x1138exX32xX3xX2bxX2cxX6xX9axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX5xX2cxX35xX15xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX18xf67exXdxX3xX64xX9ex9b15xX15xX16xX3x13f03xeefexXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX9axX3xX15xX1x11f3cxX32xX3xXexX108xX15xX16xX3xX7xefa6xX4xX3xX4xX1xXdxX14axX15xX3xX48xe411xX2cxX3xX4dxX81xX3xX18xX14xXabxX3xX48xX14xX32xX3xX7xXbdxX3xX149xX14axX3xXexX1x10f45xX6xX9axX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX4xXf5xX6xX3xX13xX14xX15xX16xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd160xXabxX64xXa5xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXex138fdxX6xX5xXdxX16xX15x15eb7xX3xX4xX10xX15xXexX10xX43xb0b3xXaxX12xX0xXdxX32xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx13175xX10xX15xXexX10xX43xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXax14887xXdxX64xXexX1xX1c9xX3x138afxad76xf1e0xXbxX1fxX1d1xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1c9xX3xfd43x10d34xX207xXbxX1fxX1d1xXaxX3xX7xX43xX4xX9xXaxX52xX52xXdxXffxX18xX6xXabxXexX1xX6xX15xX1xX1xXabxX6xXffxX4dxX15xX52xX15xX10xX1f0xX7xX52xb77exX2xX1f8xX2xX52xX22bxX206xX1f8xX64xX206xX22bxX1f9xX207xa974xX1f8xX1f7xXexX1f7xX1f9xX206xX2xX22bxX5xX1f9xXffx13ebbxXbxX16xce34xX43xX9xX207x117c7xX1f9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xXaxX3xX1f0xXdxX64xXexX1xX9xXaxX1f7xX1f8xX1f9xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX206xX207xX207xXaxX3xX52xX12xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1e1xX6xXbxXexXdxXabxX15xXaxX3xX7xXexXa5xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1fxXexX1c3xX6xX5xXdxX16xX15xX1c9xX3xX4xX10xX15xXexX10xX43xX1d1xXaxX12xX1e1xX3axX4xX3xX1xX97xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXexX1xX6xX32xX3xX64xXbdxX3xX5xX7dxXbxX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX3xX64xXabxX3xXcxX43xX2cxX15xX16xX3xXexX31xX32xX3xX1e1xX1xe755xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xXexb5faxX3xX4xX1xX16bxX4xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXabxX64xXa5xXaxX12xX13xX45xX3xX1xXabxX81xX15xX3xXexX1xX81xX15xX1xX3xX4xX1x150d0xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX1xX81xX15xX16xX3xX15xX108xX32xX9axX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xXexX1xX6xX32xX3xX32xX9exX2cxX3xX4xX1xXabxX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX4dxX8exX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX9axX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX43xXbdxX4xX3xXexX1xX2cxX19xX4xX3xXexb328xXbxX3xXexX43xX2cxX15xX16xX3xX5xX81xX32xX3xXex119b8xXexX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXexX2cxXa5xX4fxX15xX3xXexX43xX2cxXa5x11002xX15xX9axX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX3xXexXf1xXabxX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX3xX48xX45xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX9axX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX48xX14axX15xX3xX48xX403xXdxX3xXexX9ex14ba0xX15xX16xX3xX5xX81xX3xX4xX35xX15xX16xX3xX4xX1xX16bxX4xX9axX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX1xX16bxX4xX9axX3xX18xX19xX3xX48xX19xXdxX3xX1fxX2cxX175xXexX3xX15xX16xXc7xX9axX3xX48xXabxX81xX15xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX1xX19xXdxX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX3axX4xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xX1c3xX3xX1fxX20xX3xX1xX19xXdxX3xX4dxX81xX3xX15xX16xX9exX9fxXdxX3xX5xX6xXabxX3xX48xX19xX15xX16xX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX4xX3axX4xX3xX64xXabxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX8axXbxX3xX15xX1xX175xXexX3xX5xX81xX3xX4xX3axX4xX3xX64xXabxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX8axXbxX3xX149xX1xX2cxX3xX4dxXbdxX4xX3xX15xX16xXabxX81xXdxX3xX22xX1xX81xX3xX15xX9exX7dxX4xXffxX3xXcxX43xX4fxX15xX3xX4xX28xX3xX7x12097xX3xX4xX1xX368xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX48xX9exX45exX4xX3xX16xXdxX6xXabxX9axX3xX4xX3axX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xXf5xXa5xX9axX3xX4xX1xXdxX3xXf5xXa5xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxX8axX15xX3xX16xXdxX6xXabxX3xX4xX1xX368xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX4xX8exX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xXexX43xXbdxX4xX3xXexX1xX2cxX19xX4xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxX8axX15xX1d1xX3xXbxX1xX31xX15xX3xX4xX35xX15xX16xX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXbxX1xX8exX3xXexX43xX3axX4xX1xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX1fxX2cxXa5xX4fxX15xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX9axX3xX48xX35xX15xX3xX48xX403xX4xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX1d1xX3xX48xX9exX6xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX16x12ed5xX15xX3xX4dxX7dxXdxX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXabxXf1xXexX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX48xX1dxX15xX1xX3xX149x15345xX9axX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXabxXf1xXexX3xXexX1xX10xXabxX3xX4xX1xX2cxXa5xX4fxX15xX3xX48xX419xX1d1xX3xX1xX81xX15xX16xX3xXexX1xX3axX15xX16xX3xX43xX81xX3xX7xXabxX3axXexX9axX3xX48xX3axX15xX1xX3xX16xXdxX3axX3xX149xX14axXexX3xX2bxX2cxX14xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxX8axX15xX9axX3xX149xX1dxXbxX3xXexX1xX9fxXdxX3xX48xXdxX419xX2cxX3xX4xX1xX368xX15xX1xX3xX4xX3axX4xX3xX18xXdxX8axX15xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX7xX3axXexX3xX4dxX7dxXdxX3xXexXdbxX15xX1xX3xX1xXdbxX15xX1xX3xXexX1xXbdxX4xX3xXexX14axX9axX3xX18xX14xXabxX3xX48xX14xX32xX3xX1xXabxX81xX15xX3xXexX1xX81xX15xX1xX3xX4xX1xX368xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX48xX9exX45exX4xX3xX16xXdxX6xXabxXffxX3xX13xX403xXdxX3xX4dxX7dxXdxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXf5xXa5xX9axX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX149xX1xX403xXdxX3xX4xX28xX3xX2bxX2cxX6xX15xX9axX3xX48xX28xX15xX3xX4dxX1dxX3xXexX1xX10xXabxX3xXexXdbxX15xX1xX3xX1xXdbxX15xX1xX3xXexX1xXbdxX4xX3xXexX14axX9axX3xXbxX1xX31xX15xX3xX4xX35xX15xX16xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX1xX16bxX4xX3xX4dxX81xX3xX4xX3axX4xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xXabxX81xX15xX3xXexX1xX45xX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX9axX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX3xXexX9exX3xXexX9exX522xX15xX16xX9axX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX9axX3xX48xXf1xXabxX3xX48xX16bxX4xX9axX3xX5xX403xXdxX3xX7xX403xX15xX16xX3xX4xX1xXabxX3xX2bxX2cxb00axX15xX3xX4xX1xd500xX15xX16xX3xX5xX81xX32xX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX1xX162xX15xX16xX3xX15xX108xX32xX3xX4dxX81xX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX8axX32xX3xX149xX643xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXabxX64xXa5xXaxX12xX22xX1xXdxX419xX2cxX3xX15xX108xX32xX3xX2bxX2cxX6xX9axX3xXbxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX1b2xXdbxX15xX1xX3x10a98xXdxX15xX1xX3xX5xX2cxX35xX15xX3xX5xX81xX3xX32xX19xXexX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX15xX1xX103xX15xX16xX3xX48xX1dxX6xX3xXbxX1xX9exX28xX15xX16xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX18xXdxX45xX2cxX9axX3xX48xXdxX3xX48xX7b4xX2cxX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX1fxX31xXa5xX3xX64xXbdxX15xX16xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX15x14adcxXdxX3xX4xX1xX2cxX15xX16xX9axX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX15xX87cxXdxX3xX43xXdxX4fxX15xX16xXffxX3xX13xX140xX15xX16xX3xX4xX1xX323xX3xX61xXabxX81xX15xX16xX3xXcxX1xX1dxX3xX22xX6xX32xX9axX3xX67xX1xX87cxX3xX1b2xX323xX3xXexX1xX9exX3xXcxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xXexX43xXbdxX4xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXf5xXa5xX3xXbxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX1b2xXdbxX15xX1xX3xX824xXdxX15xX1xX3xX4xX1xXabxX3xX18xXdxX14axXexX1c9xX3xX13xX45xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xX175xXexX3xX5xX9exX45exX15xX16xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4dxX81xX3xXexXf1xXabxX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX48xX14xX15xX16xX3xXf5xXa5xX3xXbxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xXexX1xXbdxX4xX3xX1xXdxX8axX15xX3xX15xX16xX1xXdxX4fxX32xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX4xX1xX2cx13849xX15xX3xXexX1xX10xXabxX3xX2bxX2cxXa5xX3xX48xX1dxX15xX1xX3xX4xXf5xX6xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX175xXbxX3xXexX43xX4fxX15xXffxX3xXcxX43xX4fxX15xX3xX4xX28xX3xX7xX522xX3xXexXf1xXabxX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX522xX3xX48xX1dxX6xX3xXbxX1xX9exX28xX15xX16xX9axX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX5xXbdxX6xX3xX4xX1xX97xX15xX3xX15xX1xX103xX15xX16xX3xX2bxX2cxX7b4xX15xX3xX4xX1xX7b9xX15xX16xX3xX9exX2cxX3xXexX7b9xX3xX48xX9exX6xX3xX4dxX81xXabxX3xX64xXdxX8axX15xX3xX48xX403xXdxX3xXexX9exX45exX15xX16xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX13xX14xX15xX16xXffxX3xef86xXdxX8axX4xX3xXexX1xX10xXabxX3xX64xc2ecxXdxX9axX3xX16xXdxX7b9xXbxX3xX48xX145xX3xX48xX403xXdxX3xXexX9exX45exX15xX16xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX16xXdxX6xXabxX3xX4xX1xXabxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX87cxX3xX2cxXa5xX3xXexX323xX15xX3xX4dxX81xX3xX32xX19xXexX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xXabxX81xX15xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xX1c3xX3xX1fxX20xX3xX1xX19xXdxX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX9axX3xX16xXdxX7b9xXbxX3xX48xX145xX3xX2bxX2cxX7b4xX15xX3xX4xX1xX7b9xX15xX16xXffxX3xXa10xX7dxXdxX3xX7xXbdxX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX4xX28xX3xX7xX522xX9axX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX2xX2xX3xXexX1xX3axX15xX16xX3xX15xX108xX32xX3xX22bxX1f9xX22bxX2xX9axX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXbxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX9exX45exX4xX3xX206xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX48xXf1xXexX3xX2xX207xX207xb626xX3xX7xXabxX3xX4dxX7dxXdxX3xX149xX14axX3xX1xXabxXf1xX4xX1xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXabxX64xXa5xXaxX12xX13xX140xX15xX16xX3xX4xX1xX323xX3xX13xXdxX15xX1xX3xXa10xX108xX15xX3xX824xXdxX15xX1xX9axX3xXcxX43xX9exX522xX15xX16xX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX4xX1xXabxX3xX18xXdxX14axXexX1c9xX3xX1b2xX4fxX15xX3xX4xXf1xX15xX1xX3xX4dxXdxX8axX4xX3xX5xX20xX15xX1xX3xX48xXf1xXabxX9axX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX4xX28xX3xX7xX522xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX5xX81xX32xX3xXexX403xXexX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX2bxX2cxX14xX15xX3xX5xf22cxX9axX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX9axX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX9axX3xX43xda8cxX15xX3xX5xX2cxXa5xX8axX15xX3xX48xX19xXdxX3xX15xX16xXc7xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX9axX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX43xXbdxX4xX3xXexX1xX2cxX19xX4xX3xX4xX1xX7b9xX3xXexX43xX97xX15xX16xX3xXexX3f5xXbxX3xXexX43xX2cxX15xX16xX3xX5xX20xX15xX1xX3xX48xXf1xXabxX9axX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX5xX81xX32xX3xXexX403xXexX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX3xX4dxX7dxXdxX3xXbxX1xX9exX28xX15xX16xX3xX4xX1xX31xX32xX3xX4xXabxXdxX3xXexX43xX97xX15xX16xX3xX4xX1xX175xXexX3xX5xX9exX45exX15xX16xX9axX3xX149xX1xX35xX15xX16xX3xX4xX1xXf1xXa5xX3xXexX1xX10xXabxX3xX7xX403xX3xX5xX9exX45exX15xX16xXffxX3xX61xX162xX15xX16xX3xX15xX108xX32xX9axX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX4dxX8exX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX7xX31xX2cxX3xX7xX3axXexX3xX4xX3axX4xX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX3xX48xX14xX15xX16xX3xXexX43xXbdxX4xX3xXexX1xX2cxX19xX4xX3xX1fxX31xXa5xX3xX64xXbdxX15xX16xX3xX149xX14axX3xX1xXabxXf1xX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX14axXexX9axX3xX16xXdxX6xXabxX3xX4xX1xX368xX3xXexXdxX4fxX2cxX9axX3xX48xX403xXdxX3xXexX9exX45exX15xX16xX9axX3xXexX1xX9fxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX4xX8exX3xXexX1xX45xX3xX4dxX81xX3xXbxX1xX31xX15xX3xX4xX35xX15xX16xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX16xXdxX7b9xXbxX3xX48xX145xX3xX2bxX2cxX7b4xX15xX3xX4xX1xX7b9xX15xX16xX3xX4xXc7xX15xX16xX3xX15xX1xX9exX3xX4xX1xXf5xX3xX48xX19xX15xX16xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xXdxX8axX15xX9axX3xX16xXdxX7dxXdxX3xXexX1xXdxX8axX2cxX3xX4xX1xXabxX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX9axX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX15xX1xX103xX15xX16xX3xX2bxX2cxX7b4xX15xX3xX4xX1xX7b9xX15xX16xX3xX9exX2cxX3xXexX7b9xX3xX48xX45xX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX3xX15xX1xX3f5xX15xX3xXexX1xX16bxX4xX3xX4dxX419xX3xX13xX14xX15xX16xX1d1xX3xX5xX175xXa5xX3xX149xX14axXexX3xX2bxX2cxX14xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX5xX81xX32xX3xXexXdxX4fxX2cxX3xX4xX1xX323xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX43xX97xX15xX16xX3xX48xX45xX3xX48xX3axX15xX1xX3xX16xXdxX3axX3xX4xX1xX175xXexX3xX5xX9exX45exX15xX16xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxX81xX3xXexX1xXdxX3xX48xX2cxX6xX3xX149xX1xX10xX15xX3xXexX1xX9exX522xX15xX16xX3xX1xX162xX15xX16xX3xX15xX108xX32xXffxX3xXcxX18bxX3xX48xX7b4xX2cxX3xX15xX108xX32xX3xX48xX14axX15xX3xX15xX6xXa5xX9axX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xXbxX1xX403xXdxX3xX1xX45exXbxX3xX4dxX7dxXdxX3xXcxX43xX2cxX15xX16xX3xXexX31xX32xX3xX1e1xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX1f8xX3xX5xX7dxXbxX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX1xXabxX3xX22bxX1f9xX2xX3xX1xX97xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4dxX81xX3xX207xX3xX5xX7dxXbxX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX3xX4xX1xXabxX3xX2xX1f8xX22bxX3xX1xX97xX4xX3xX4dxXdxX4fxX15xXffxX3xX22xX1xX9fxX3xX5xX81xX32xX3xXexX403xXexX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXexXf1xXabxX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX2xX2xX3xXexX1xX3axX15xX16xX3xX15xX108xX32xX3xX22bxX1f9xX22bxX2xX9axX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX48xX20xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX2xX1f8xX238xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX48xXf1xXexX3xX2xX1f9xX1f8xXb0fxX3xX149xX14axX3xX1xXabxXf1xX4xX1xX3xX15xX108xX32xX3xX22bxX1f9xX22bxX2xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXabxX64xXa5xXaxX12xXcxX2cxXa5xX3xX15xX1xXdxX4fxX15xX9axX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX3xXexX43xX4fxX15xX3xX48xX1dxX6xX3xX18xX81xX15xX3xXexX1xX1dxX3xX1fxX20xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX4dx14a98xX15xX3xX4x13e80xX15xX3xX32xX19xXexX3xX7xX403xX3xX1xXf1xX15xX3xX4xX1xX14axX9axX3xX149xX1xX87cxX3xX149xX1xX108xX15xX9axX3xX15xX1xX9exX1c9xX3xXexb5e9xX3xX5xX8axX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX1xX162xX15xX16xX3xX15xX108xX32xX3xX4xX1xX9exX6xX3xX48xXf1xXexX3xX15xX16xX1xX1dxX3xX2bxX2cxXa5xX14axXexX3xX48xX419xX3xX43xX6xX1d1xX3xXexX104exX3xX5xX8axX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xXf5xX6xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX35xX15xX9axX3xXexX33cxX3xX64xX31xX15xX3xXbxX1xX403xX9axX3xXexXdxX45xX2cxX3xX149xX1xX2cxX3xX4xX102bxX15xX3xXexX1xX175xXbxX1d1xX3xX32xX19xXexX3xX7xX403xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xXexX1xX35xX15xX9axX3xXexX33cxX3xX64xX31xX15xX3xXbxX1xX403xX9axX3xXexXdxX45xX2cxX3xX149xX1xX2cxX3xX15xX1xXdxX419xX2cxX3xX15xX108xX32xX3xX149xX1xX35xX15xX16xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX9exX45exX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xXexXdbxX15xX1xX3xXexX43xXf1xX15xX16xX3xX16xXdxX81xX3xX1xX87cxX6xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX522xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3xX149xX1xX2cxX3xX64xX31xX15xX3xX4xX9exX3xX15xX16xX81xXa5xX3xX4xX81xX15xX16xX3xX4xX6xXabxXffxX3xX824xX19xXexX3xX7xX403xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX7xX6xX2cxX3xX149xX1xXdxX3xX48xX9exX45exX4xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX1xXabxe147xX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX1fxX2cxX175xXexX3xX15xX16xXc7xX3xX4dxX419xX3xX48xX1dxX6xX3xXbxX1xX9exX28xX15xX16xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX48xXdxX3xX5xX81xX32xX3xX108xX15xX3xX1fxX6xX9axX3xX18x11783xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xXabxXf1xXexX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xXabxX1191xX4xX3xX149xX1xX35xX15xX16xX3xX5xX81xX32xX3xXexX1xXf5xX3xXexX8exX4xX3xX4xX1xX2cxXa5xX45xX15xX3xX13xX14xX15xX16xX9axX3xX1fxXdxX15xX3xX43xX6xX3xX149xX1xX11c9xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX64xX1027xX15xX3xX48xX14axX15xX3xX18xX1dxX3xX1fxX87cxX6xX3xXexX4fxX15xX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX64xX6xX15xX1xX3xX7xX3axX4xX1xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xXf5xX6xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXffxX3xX824xX19xXexX3xX7xX403xX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX9axX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xX14xX15xX16xX9axX3xX48xXabxX81xX15xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xX9exX6xX3xXexX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX1fxX2cxXa5xX4fxX15xX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX2bxX2cxX3axX15xX3xXexX43xXdxX8axXexX3xX4xX3axX4xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX43xX9exX28xX15xX16xX9axX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xX48xXdxX45xX32xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX4xXf5xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX4dxX419xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX13xX14xX15xX16xXffxXffxXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1b2xXabxX64xXa5xXaxX12xX13xX45xX3xX48xX964xXa5xX3xX32xXf1xX15xX1xX3xX4dxX81xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX4xX6xXabxX3xX4xX1xX175xXexX3xX5xX9exX45exX15xX16xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xXexX1xX9fxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xXexX7dxXdxX9axX3xX1b2xX6xX15xX3xXcxX1xX9exX9fxX15xX16xX3xX4dxX8exX3xXcxX1xX1dxX3xXf5xXa5xX3xX22xX16xX1xXdxX3xX27xX28xX15xX3xX4xX1xX368xX3xX48xXf1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX9axX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xXexXdxX14axXbxX3xXexX8exX4xX3xX5xX81xX32xX3xXexX403xXexX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXexX2cxXa5xX4fxX15xX3xXexX43xX2cxXa5xX419xX15xX3xX4xX1xXf5xX3xXexX43xX9exX28xX15xX16xX9axX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xX7xX3axX4xX1xX9axX3xXbxX1xX3axXbxX3xX5xX2cxX3f5xXexX3xX4xXf5xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX9axX3xX22xX1xX81xX3xX15xX9exX7dxX4xX1d1xX3xX15xX16xX1xX1dxX3xX2bxX2cxXa5xX14axXexX3xX48xXf1xXdxX3xX1xX19xXdxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX3xX4xX3axX4xX3xX4xX175xXbxX3xX15xX1xX162xX32xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX4xX6xXabxX3xX15xX1xX3f5xX15xX3xXexX1xX16bxX4xX3xX4xX1xXabxX3xX4xX3axX15xX3xX18xX19xX9axX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4dxX81xX3xX4xX3axX4xX3xX48xXabxX81xX15xX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xX1c3xX3xX1fxX20xX3xX1xX19xXdxX3xX4dxX419xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX3axXexX3xXexX43xXdxX45xX15xX3xX13xX14xX15xX16xXffxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXf5xXa5xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xX9exX9fxX15xX16xX9axX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX7b9xX3xXexX43xX97xX15xX16xX3xXbxX1xX31xX15xX3xX4xX35xX15xX16xX3xX4xX175xXbxX3xXf5xXa5xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xXbxX1xX8exX3xXexX43xX3axX4xX1xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX9axX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xXabxX81xX15xX3xXexX1xX45xX3xX4xX8exX3xXexX1xX45xX1d1xX3xX48xX140xX15xX16xX3xXexX1xX9fxXdxX3xX16xXdxX6xXabxX3xXexX43xX3axX4xX1xX3xX15xX1xXdxX8axX32xX3xX4xX8exX3xXexX1xX45xX3xX4xX1xXabxX3xX4xX3axX4xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX4xX1xX323xX15xX1xX3xXexX43xX1dxX3xX1c3xX3xX1fxX20xX3xX1xX19xXdxXffxX3xXcxX3f5xXbxX3xXexX43xX2cxX15xX16xX3xX43xX81xX3xX7xXabxX3axXexX3xX15xX16xX2cxX140xX15xX9axX3xX2bxX2cxX6xX15xX3xXexX31xX32xX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX3xXexXf1xXabxX3xX48xXdxX419xX2cxX3xX149xXdxX8axX15xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX48xX403xXdxX3xX4dxX7dxXdxX3xX4xX3axX4xX3xX48xX403xXdxX3xXexX9exX45exX15xX16xX3xX4xX3axX15xX3xX18xX19xX9axX3xX4xX35xX15xX16xX3xX4xX1xX16bxX4xX9axX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX7xXbdxX3xX15xX16xX1xXdxX8axXbxX3xXa5xX3xXexX14axX9axX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX9axX3xX1xX97xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX3axX4xX3xXexX43xX9exX9fxX15xX16xX3xXcxX61xX67xXcxXffxX3xXcxX108xX15xX16xX3xX4xX9exX9fxX15xX16xX3xX18xX140xXdxX3xX64xX9exX145xX15xX16xX9axX3xX16xXdxX3axXabxX3xX64xX8exX4xX9axX3xX43xXbe2xX15xX3xX5xX2cxXa5xX8axX15xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX32xX7dxXdxX1d1xX3xX149xX14axXexX3xX1xX45exXbxX3xX4xX1xX1191xXexX3xX4xX1xde40xX3xX16xXdxX103xX6xX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX149xX14axXexX3xX15xXf1xXbxX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX4dxX7dxXdxX3xX4xX35xX15xX16xX3xXexX3axX4xX3xX2bxX2cxX14xX15xX3xX5xXbc9xX9axX3xX7xX81xX15xX16xX3xX5xX97xX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX9axX3xX149xXdxX4fxX15xX3xX2bxX2cxXa5xX14axXexX3xX48xX9exX6xX3xX15xX1xX103xX15xX16xX3xX15xX16xX9exX9fxXdxX3xX149xX1xX35xX15xX16xX3xX48xXf5xX3xXexX9exX3xX4xX3axX4xX1xX3xX48xX14xX15xX16xX3xX4dxXdxX4fxX15xX3xX43xX6xX3xX149xX1xX11c9xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX9axX3xX1fxX31xXa5xX3xX64xXbdxX15xX16xX3xXexX33cxX3xX4xX1xX16bxX4xX3xX48xX14xX15xX16xX3xXexX43xXabxX15xX16xX3xX7xXf1xX4xX1xX9axX3xX4dxX103xX15xX16xX3xX32xXf1xX15xX1xXffxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ea8xX2cxXexX1xXabxX43xXaxX12xX1b2xX81xXdxX3xX4dxX81xX3xX14xX15xX1xX1c9xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX61xX2cxX4fxX0xX52xXbxX12
Bài và ảnh: Thanh Huê