Yemen: Người biểu tình tấn công Phủ Tổng thống ở thành phố Aden
Ngày 16/3, hàng chục người biểu tình Yemen đã tấn công Phủ Tổng thống ở thành phố cảng miền Nam Aden, yêu cầu trả lương cho những người làm việc trong lĩnh vực công.
30c9x9c3dxa383x5b65xb100x8d62x8ab2x6846x4cafxX7x986cx824fx8ad2x6454x8ee7x77faxX5x4b05xXaxaa3ex7108xX10x9e4axX10x7447x91fexX3xa93cx45d7x3d3ex9529xXdxX3x6f4axXdx6e9cx6500xX3xXex4a00xX17xX1xX3xXex5c0dxX17xX3xX4x332dxX17xX1bxX3x3876xX1x85f7xX3xXcxa16fxX17xX1bxX3xXexX1x47a5xX17xX1bxX3x66e3xX3xXexX1x6ad7xX17xX1xX3xXbxX1xX3exX3x780dxb434xX10xX17xX0x5c86xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx495dxX10xX6xX4fxXaxX12xX1axX1bxX46x98daxX3xX2x5fdexX53xae47x6ce8xX3xX1xX46xX17xX1bxX3xX4xX1x7d43xX4xX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3x7f07x41a2xX3xXexX2bxX17xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX33xX1xX35xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX3xX42xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4x7c83xX17xX1bxX3xX15xXdxac4axX17xX3xX1axX6xX15xX3xX4exX4fxX10xX17xX71xX3xX6bx32f3xX23xX3xX4x62e5xX23xX3xXexad43xXbbxX3xX5xX1cx8b45xX17xX1bxX3xX4xX1x586fxX3xX17xX1x9559xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX5xX46xX15xX3x567axXdx86a2xX4xX3xXexXd7xXe2xX17xX1bxX3xX5x33b1xX17xX1xX3xXf4x83e7xX4xX3xX4xX2fxX17xX1bx555axX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3798xX6xXbxXexXdxXe2xX17xXaxX12xX0xXdxX15xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX15xX7x66d9xXbxX1xXe2xXexXe2xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX4fxXdxX7xXbxX5xX6xX6bxX18xX3xX20xX5xXe2xX4x32a1x62f2xX3xX15xX6xXd7xX1bxXdxX17xX134xX5xX10x54c9xXexX18xX3xX6xX23xXexXe2xX151xX3xX15xX6xXd7xX1bxXdxX17xX134xXd7xXdxX1bxX1xXexX18xX3xX6xX23xXexXe2xX151xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xXexX2bxX17xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX33xX1xX35xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX3xX42xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4exX4fxX10xX17xX3xX1xX26xX17xX1xX3xXbbxX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xXd7xX4xX9xXaxX53xX53xXdxX10cxX20xX6xXe2xXexX1xX6xX17xX1xX1xXe2xX6xX10cxXf4xX17xX53xX17xX10x7e77xX7xX53x9696xX2xX2xX2xX53xX2x3a68x8b6dxX4fxX1ebxX2x7208xaea4x98edxX2xX1f8xXexX70xX2xX2xX1f7xX5xX2xX10cx3320xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX10xX15xX10xX17xX18xX3xX1axX1bxX1cxX1dxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xXexX2bxX17xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX33xX1xX35xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX3xX42xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX4exX4fxX10xX17xXaxX3xX4fxX6xXexX6xX134xXbxX1xXe2xXexXe2xX134xXe2xXd7xXdxX1bxXdxX17xX6xX5xX134xX7xXd7xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX18xX53xX53xX4xX4fxX17xXdxX15xX1bxX10cxXf4xXdxX10xXexX17xX6xX15xXbxX5xX23xX7xX10cxXf4xX17xX53xXexX6exX1ebxX1f8xX53xX23xXbxX5xXe2xX6xX4fxX10xX4fxX53xX15x489axX4fxXdxX4xX53xX1ebxX1f8xX1ebxX2xb20fxX1f8xX70xX29dxX2xX6exX53xXbxXdxX4xX29dxX2xX6exX2xX1f7xX1f2xX1f6xX1f7xX1f6xX6exX2xX10cxX203xXbxX1bxXaxX3xX53xX12xX1axX1bxX1cxX1dxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xX42xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX10cxX3x5d85xX1axX1bxX23xa94bxX17xX18xX3xX23xXd7xX4fxX23xXbxXe2xXdxX17xXex7371xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3c7axXe2xX4fxX6bxXaxX12xXcxX1xX10xXe2xX3xX1bxXdx7cd5xXdxX3xX4xX1x53baxX4xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX71xX3xXf4xX7axX3xXexX2bxX17xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3x9407xXbbxX6bxX3xXd7xX6xX3xX150xX1xXdxX3xXcxX1xX35xX3xXexX1cxX302xX17xX1bxX3x3f34xX6xX10xX10xX17xX3xX4exX20xX4fxX23xX5xX15xX6xX5xXdxX150xX3xXf4xX46xX3xX4x5a34xX4xX3xXexX1xX46xX17xX1xX3xXf4xXdxXcfxX17xX3xX150xX1xX347xX4xX3xX4xX35xX6xX3xX4xX1x556bxX17xX1xX3xXbxX1xX35xX3xX93xX1cx4d96xX4xX3x9832xX23xX3exX4xX3xXex9dc5xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX17xX1x98ccxX17xX3xXf4xa00exX17xX3xX42xX3xXexXd7xXe2xX17xX1bxX3xX33xX1xX35xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXe2xX4fxX6bxXaxX12xX11cxX347xX4xX3xX17xX1x86cbxX17xX3xX4xX1xX307xX17xX1bxX3xX4xX1xXe2xX3xXd7x8fbdxX17xX1bxX3xX4xX23x957axX4xX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xX17xX46xX6bxX3xX17xX38xX3xXd7xX6xX3xX5xXdxXcfxX17xX3xX36dxX23xX6xX17xX3xX93xX373xX17xX3xX4fx47ddxX4xX1xX3xXf4xX7axX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX7xX6xX23xX3xX150xX1xXdxX3xX4xX1xX360xX17xX1xX3xXbxX1xX35xX3xX150xX1xX2fxX17xX1bxX3xXexXd7xXbbxX3xX5xX1cxXdcxX17xX1bxX3xX4xX1xXe2xX3xX4xX347xX4xX3xX20xXdxX17xX1xX3xX5xX360xX17xX1xX3xX93xX94xX3xX17xX1bxX1x893cxX3xX1xX1cxX23xX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXe2xX4fxX6bxXaxX12xX11cxX347xX4xX3xX93xXe2x3dbfxX17xX3xX20xa496xX17xX1bxX3xX93xX1cxX36axX4xX3xX5xX6xX17xX3xXexXd7xX23xX6bxXc1xX17xX3xXexXd7xXcfxX17xX3xX15xX456xX17xX1bxX3xX31dxX94xX3xX1xX3c9xXdxX3xX4xX1xXe2xX3xXexX1xX2bxX6bxX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX93xX307xX17xX1bxX3xX93xXd3xX23xX3xX5xX105xX4xX3xX5xX1cxX36axX17xX1bxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4exX4fxX10xX17xX71xX3xX2fxX17xX1bxX3xX332xX6xXexX1xX6xXd7xX3xX6xX5xX134x5691xX1xX6xX10xX20xX10xX3xX93xX6xX17xX1bxX3xX93xX46xX15xX3xXbxX1xX347xX17xX3xXf4xX302xXdxX3xX17xX1x98a9xX15xX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX20xXdxX22xX23xX3xXexX26xX17xX1xX3xXf4xX46xX3xX93xXc1xX3xX17xX1bxX1xX3efxX3xX17xX1xXe6xX17xX1bxX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX3xX17xX46xX6bxX3xXd7xX1dxXdxX3xX150xX1x41f7xXdxX3xX33xX1xX35xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXe2xX4fxX6bxXaxX12xX13xX10xX15xX10xX17xX3xXd7xXdcxXdxX3xXf4xX46xXe2xX3xX4xX23xX3c9xX4xX3xX20xX2bxXexX3xX38xX17xX3xX150xX22xX3xXex61f8xX3xX17xX45axX15xX3xX1ebxX1f8xX2x979cxX3xX150xX1xXdxX3xX4xX347xX4xX3xXexX6xX6bxX3xX7x3f61xX17xX1bxX3xX62xXe2xX23xXexX1xXdxX3xX93xX347xX17xX1xX3xX4xX1xXdxX373xX15xX3xXexX1xX35xX3xX93xX2fxX3xX4bdxX6xX17xX6xX6xX3xX20xX23xX3c9xX4xX3xX4xX1xX360xX17xX1xX3xXbxX1xX35xX3xX4xX35xX6xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX3xX332xX6xX17xX7xXe2xX23xXd7xX3xX62xX6xX4fxXdxX71xX3xX93xX1cxX36axX4xX3xX36dxX23xX3exX4xX3xXexX373xX3xX4xX2fxX17xX1bxX3xX17xX1xX37cxX17xX71xX3xXbxX1xXbbxXdxX3xX5xX1cxX23xX3xXf4xXe2xX17xX1bxX3xXexX456xXdxX3x747axXdxX6bxX6xX4fxX1xX3xXf4xX46xX3xX7xX6xX23xX3xX93xX4d8xX3xXexXd7xX42xX3xXf4xXc1xX3xX4exX4fxX10xX17xX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXe2xX4fxX6bxXaxX12xX1axX45axX15xX3xX1ebxX1f8xX2xX1f7xX71xX3xX5xXdxXcfxX17xX3xX15xXdxX17xX1xX3xX36dxX23xX3b5xX17xX3xX7xX105xX3xX4xX347xX4xX3xX36dxX23xX3exX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX4exXd7xX6xX20xX3xX4fxXe2xX3xX4bdxX6xX23xX4fxXdxX3xX4exXd7xX6xX20xXdxX6xX3xX93xX307xX17xX1bxX3xX93xXd3xX23xX3xX93xX94xX3xX4xX6xX17xX3xXexX1xXdxXf6xXbxX3xXf4xX46xXe2xX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX17xX1xX3c3xX15xX3xX1x32bbxX3xXexXd7xX36axX3xX4xX1xX360xX17xX1xX3xX36dxX23xX6bxXc1xX17xX3xXcxX38xX17xX1bxX3xXexX1xX3exX17xX1bxX3xX62xX6xX4fxXdxX3xX150xX1xX2fxXdxX3xXbxX1xX7axX4xX3xX36dxX23xX6bxXc1xX17xX3xX5xX105xX4xX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f5xXe2xX4fxX6bxXaxX12xXcxX1xX10xXe2xX3x70e7xXdxXcfxX17xX3xX1xX36axXbxX3xX36dxX23xX3exX4xX71xX3xX93xX373xX17xX3xX17xX6xX6bxX3xX31dxX23xX17xX1bxX3xX93xX3c9xXexX3xXexX456xXdxX3xX13xX10xX15xX10xX17xX3xX93xX94xX3xX4xX1cxX302xXbxX3xX93xXdxX3xX7xXdxX17xX1xX3xX15xX456xX17xX1bxX3xX4xX35xX6xX3xX1xX46xX17xX1bxX3xX4xX1xX7axX4xX3xX17xX1bxX1xX26xX17xX3xX17xX1bxX1cxX1dxXdxX71xX3xXbxX1xXd3xX17xX3xX5xX302xX17xX3xX5xX46xX3xX4fxX3b5xX17xX3xXexX1xX1cxX1dxX17xX1bxX71xX3xX1bxX3b5xX6bxX3xXd7xX6xX3xX4xX23xX3c9xX4xX3xX150xX1xX35xX17xX1bxX3xX1xXe2xXbbxX17xX1bxX3xX17xX1xX3b5xX17xX3xX93xX456xXe2xX3xXexX2d8xXdxX3xXexXf6xX3xX17xX1xX2bxXexX3xXexX1xX373xX3xX1bxXdxX302xXdxX10cxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX23xXexX1xXe2xXd7xXaxX12xXcxX1xX10xXe2xX3xX4exX33xX0xX53xXbxX12
Theo AP