[Infographic] - Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu (1931 - 2020)
Đồng chí Lê Khả Phiêu, sinh ngày 27/12/1931, tại xã Đông khê, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hoá; thường trú tại số nhà 7/36/C1 Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Tham gia hoạt động cách mạng năm 1947; vào Đảng ngày 19/6/1949. Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khoá VII, VIII; Bí thư Trung ương Đảng khoá VII; Uỷ viên Bộ Chính trị khoá VII, khoá VIII; Uỷ viên Thường vụ, Thường trực Bộ Chính trị khoá VIII; Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII (từ tháng 12/1997 đến tháng 4/2001). Đại biểu Quốc hội khoá IX, khoá X.
d1dax11c7fx15ba2x15fc6xf24dxdf88x10a11xd340x133cdxX7x15c12x126ecx15121xe10axe1f0x148edxX5x1194fxXax150a1x10ebax16240x13a96x1269fxfed2x1133exef73xX6xXbxX1xXdxX4x1347axX3xd8ebxX3x126d5xX18xdd47x10926x134abxX15xX3xXcxfc73xX15xX18xX3x128eax10e6dxX3xXexX1x13b6axX3xe685xX27xX3x12cdfxX1x15737xX3x10b2fxX1xXdxX27xX25xX3x1013fxX2x14f65x13bd6xX2xX3xX21xX3xdfdex14f46xX4bxX4cx13d4cxX0xdbe5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1108fxX10xX6x13559xXaxX12xe9c4xd2a7xX15xX18xX3xX4xX1xX30xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25x12976xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX15xX18xf949xX26xX3xX4bx1524bxX51xX2xX4bxX51xX2xX45xX46xX2xX7bxX3xXex114e7xXdxX3x10c4ex146e6xX3xX66xec2fxX15xX18xX3xe1e2xX1xX27xX7bxX3xX1xX25xX26xd9abxX15xX3xX66xX9bxX15xX18xX3x15766x14eebxX15xX7bxX3xXex12f9fxX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX60xX17x13079x123efxX3xXexX1xX34x14c65xX15xX18xX3xXexX19x152d5xX3xXexX94xXdxX3xX7xdb69xX3xX15xX1xX84xX3xX88xX51xX46xde5axX51x107a8xX2xX3xX36x15bd1xX3xX23xX6x16499xX3xX66x10616xX7bxX3xXbxX1xX34xXc7xX15xX18xX3xXdfxdba8xX6xX3xX66xX9bxX15xX18xX7bxX3x10b27xX25x12f39xX15xX3xX60xX17xX84xX15xX3xX39xXdxXeaxXe7xX7bxX3xXexX1xX84xX15xX1xX3xXbxX1xXd4xX3xX60xX84xX3xX23x1114dxXdx140e7xX3xXcxX1xX6xXe7xX3xX18xXdxX6xX3xX1xX17xX94xXexX3xd67fxX11cxX15xX18xX3xX4xXc1xX4xX1xX3xXe7xX94xX15xX18xX3xX15x116a8xXe7xX3xX2xX45xe553xX88xXc2xX3x13bd2xX84xX17xX3xX66xX3bxX15xX18xX3xX15xX18xX84xX26xX3xX2xX45xX51xXddxX51xX2xX45xX143xX45xX11exX3x101bax120f6xX3xX147xXdxX27xX15xX3xX2fxX6xX15xX3xXdfxX1x10fbdxXbxX3xX1xX84xX15xX1xX3xXcxX19xX25xX15xX18xX3xX34xXb0xX15xX18xX3xX66xX3bxX15xX18xX3xX4xXc1xX4xX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xf371xX14xX14xX7bxX3xX18fxX14xX14xX14xXc2xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xXcxX19xX25xX15xX18xX3xX34xXb0xX15xX18xX3xX66xX3bxX15xX18xX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX18fxX14xX14xXc2xX3xX160xX161xX3xX147xXdxX27xX15xX3xX2fxX11cxX3xXdfxX1xX30xX15xX1xX3xXexX19xf558xX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX18fxX14xX14xX7bxX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX18fxX14xX14xX14xXc2xX3xX160xX161xX3xX147xXdxX27xX15xX3xXcxX1xX34xXc7xX15xX18xX3xX147xf750xX7bxX3xXcxX1xX34xXc7xX15xX18xX3xXexX19x15f7exX4xX3xX2fxX11cxX3xXdfxX1xX30xX15xX1xX3xXexX19xX1cexX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX18fxX14xX14xX14xXc2xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX2fxX6xX15xX3xXdfxX1xX16exXbxX3xX1xX84xX15xX1xX3xXcxX19xX25xX15xX18xX3xX34xXb0xX15xX18xX3xX66xX3bxX15xX18xX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX18fxX14xX14xX14xX3xX43xXexe31dxX3xXexX1xXc1xX15xX18xX3xX2xX4bxX51xX2xX45xX45xX88xX3xX12exXeaxX15xX3xXexX1xXc1xX15xX18xX3xX143xX51xX4bxX4cxX4cxX2xX4fxX11exX3xX66xX94xXdxX3xd79bxXdxe8a9xX25xX3x141bcxX25xXd4xX4xX3xX1xX11cxXdxX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX14x12278xX7bxX3xX9fxX1xX17xXc1xX3xX28dxX11exX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2fxX17xX63xX26xXaxX12xX0xXdxXe7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xX1xXdxX63xX10xX3xXdxXdfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXax1087axXdxX63xXexX1x106b9xX3x15e26xX4cxX4cxXbxX97xXc2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2d3xX3xd391xX2e4xX88xXbxX97xXc2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d3xX51xX51xXdxX11exX279xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX11exX147xX15xX51xX15xX10xX2cexX7xX51xX4bxX4cxX46xX4bxX51xX2xX4cxX2e4xX63xX2e4xX4cxX45xX143xXddxX2xX4bxXexX45xX143xX143xX2d5xX5xXddxX21xX2xX11ex15850xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX18xX25xX26xX27xX15xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25xX3xX43xX2xX45xX46xX2xX3xX21xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX4fxXaxX3xX2cexXdxX63xXexX1xX9xXaxX2d5xX4cxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2e4xX2e4xX88xXaxX3xX51xX12xX0xXdxXe7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2cexXdxX63xXexX1xX2d3xX3xX2d5xX4cxX4cxXbxX97xXc2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2d3xX3xX2e4xX2e4xX88xXbxX97xXc2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d3xX51xX51xXdxX11exX279xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX11exX147xX15xX51xX15xX10xX2cexX7xX51xX4bxX4cxX46xX4bxX51xX2xX4cxX2e4xX63xX2e4xX4cxX45xX143xXddxX4bxX2e4xXexX45xX45xX143xX143xX5xX2xX4cxX21xX2xX11exX328xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX18xX25xX26xX27xX15xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25xX3xX43xX2xX45xX46xX2xX3xX21xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX4fxXaxX3xX2cexXdxX63xXexX1xX9xXaxX2d5xX4cxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2e4xX2e4xX88xXaxX3xX51xX12xX0xXdxXe7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2cexXdxX63xXexX1xX2d3xX3xX2d5xX4cxX4cxXbxX97xXc2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2d3xX3xX46xXddxX4cxXbxX97xXc2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d3xX51xX51xXdxX11exX279xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX11exX147xX15xX51xX15xX10xX2cexX7xX51xX4bxX4cxX46xX4bxX51xX2xX4cxX2e4xX63xX2e4xX4cxX45xX143xXddxX46xX2e4xXexX2d5xX2xX2xX143xX5xX4cxX21xX4bxX11exX328xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX18xX25xX26xX27xX15xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25xX3xX43xX2xX45xX46xX2xX3xX21xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX4fxXaxX3xX2cexXdxX63xXexX1xX9xXaxX2d5xX4cxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX46xXddxX4cxXaxX3xX51xX12xX0xXdxXe7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2cexXdxX63xXexX1xX2d3xX3xX2d5xX4cxX4cxXbxX97xXc2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2d3xX3xX4bxX4bxX88xX88xXbxX97xXc2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d3xX51xX51xXdxX11exX279xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX11exX147xX15xX51xX15xX10xX2cexX7xX51xX4bxX4cxX46xX4bxX51xX2xX4cxX2e4xX63xX2e4xX4cxX45xX143xXddxX143xX2e4xXexX4bxX4bxX2xX2e4xX5xXddxX21xX46xX11exX328xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX18xX25xX26xX27xX15xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25xX3xX43xX2xX45xX46xX2xX3xX21xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX4fxXaxX3xX2cexXdxX63xXexX1xX9xXaxX2d5xX4cxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX4bxX4bxX88xX88xXaxX3xX51xX12xX0xXdxXe7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXdfxX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX2cexXdxX63xXexX1xX2d3xX3xX2d5xX4cxX4cxXbxX97xXc2xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX2d3xX3xX2e4xX4cxX4cxXbxX97xXc2xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX2d3xX51xX51xXdxX11exX279xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xX11exX147xX15xX51xX15xX10xX2cexX7xX51xX4bxX4cxX46xX4bxX51xX2xX4cxX2e4xX63xX2e4xX4cxX45xX143xXddxX2e4xX4bxXexX45xX46xX4cxX2xX5xX2d5xX21xX143xX11exX328xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX18xX25xX26xX27xX15xX3xXcxX2bxX15xX18xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX34xX3xX36xX27xX3xX39xX1xX3bxX3xX3dxX1xXdxX27xX25xX3xX43xX2xX45xX46xX2xX3xX21xX3xX4bxX4cxX4bxX4cxX4fxXaxX3xX2cexXdxX63xXexX1xX9xXaxX2d5xX4cxX4cxXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX2e4xX4cxX4cxXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14022xX25xXexX1xX17xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX15xX1xX6xX15xX63xX6xX15xX11exX4xX17xXe7xX11exX147xX15xX0xX51xXbxX12
Theo Nhandan.Com.Vn