CLB Đoàn Kết nhất toàn đoàn tại giải cầu lông đồng đội tỉnh Thanh Hóa - Cúp Thành Công 2020
(Baothanhhoa.vn) - Sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt và đẹp mắt, Giải cầu lông đồng đội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII – Cúp Thành Công – năm 2020 đã bế mạc vào chiều nay (27-12) với các trận chung kết và lễ trao thưởng.
dd8cx10a5dx152d1xeaf3x13076x15cb5x100aex13e67x149c3xX7x16407x14b18x12f84xf88dx16b0axed92xX5x1085cxXax141dexX0xX7xXex185c4xf492x15614x16328xX12x14a45xfe58x13f57xX3x13172xX17x13700xX18xX3x17a9exe098xXexX3xX18xX1x14f95xXexX3xXexX17xX21xX18xX3x163a7xX17xX21xX18xX3xXex1361cxXdxX3xX19xXdxf094xXdxX3xX4x124edxdde8xX3xX5xe1dexX18xX19xX3xX32xf4baxX18xX19xX3xX32xfe6exXdxX3xXexdf59xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x1197dxfe66xX6xX3x101a9xX3xX1bx14da6xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3x173d2x14117xX72xX73xX0x11cc5xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX10xX6xfe62xXaxX12x11aa9xX6xX42xX3x129afxX3xX18xX19xX21x10cd2xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX21xXdxX3xX7xX45xXdxX3xX18x13233xXdx14113xX3x17bcbxX42xX9exX25xXexX3xX5xXdx17f04xXexX3xeb4bxX21xX3xX32xf906xXbxX3x17177xe1afxXexXb1xX3x184a2xXdxX3dxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX5xX41xX18xX3xXexX1xf002xX3x157d9x16387xXf9xX3xe0c2xX3xX1bxX64xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3xXfcxX3xX18x15076xXc5xX3xX72xX73xX72xX73xX3xX32x1713bxX3xdfe1xX25xX3xXc5xX38xX4xX3xXbexX21xX17xX3xX4xX1xXdxfa03xX42xX3xX18xX6xX9exX3x160ecxX72x1716fxX61xX2xX72x188adxX3xXbex12a69xXdxX3xX4xdee9xX4xX3xXexX16x11a84xX18xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX3x133f3xX25xXexX3xXbexX21xX3xX5x176bfxX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX1x1168fx16a11xX18xX19x14f34xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX0xXdxXc5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX92xXexX1xX42xXc5xX11bxX3xXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXax15fdcxXdxX92xXexX1xf4eaxX3xe638xX73xX73xXbx13422x13389xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19exX3x15583xX72xX132xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX77xX77xXdxX160xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX160xXbexX18xX77xX18xX10xX199xX7xX77xX72xX73xX1afxX2xX77xX2x105d9xX1a0xX92xX73xX2xff0dx11883xX1a0xX99xX1e5xXexX1e5xX132xX1dfxX1a0xX1e5xX5xX73xX160x18942xXbxX19xeb7dxX16xX9xX72xX1a0xX73xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX3xX1bxX64xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3xX72xX73xX72xX73xXaxX3xX199xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1a0xX73xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1afxX72xX132xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1cxX119xX18xX1xX3xX32xX38xX17xX3xX95xX15dxX3xed7bxX110xX18xX3xX1xX5exX6xXb1xX3xXcxX1x16dd7xX3xXexX1xX6xX17xX3xXbexX21xX3x14a7exX42xX3xX5x128edxX4xX1xXb1xX3xXcx16aaaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xXbexX21xX3xX18xX1xX21xX3xXexX21xXdxX3xXexX16x1737bxX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xf468xXb1xX3xX1xX42xX9exX3xX4xX1xX15cx106c1xX18xX19xXb1xX3xXbxX1xX41xX18xX3xXexX1xX15cxX15dxX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX19xXdxX21xX18xX1xX3xXexX1xXf6xX3xX1xX38xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX72xX73xX73xX3xX29exX1fxX29exX3xX32xX25xX18xX3xXex17bddxX3xX2xX99xX3xX1bxX1cxX1dxXb1xX3xX32xX4fxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX21xX17xX3xX1a4xX42xX2axXexX3xX7xXc6xX4xX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX16xf27cxX18xX3xX32xX2b7xX6xX3xX11bxX21xX18xX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX32xX119xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX21xXdxX3xX7xX45xXdxX3xX18xXafxXdxX3xX15dxX3xX4xX13dxX4xX3xX18xX4fxXdxX3xX92xX42xX18xX19xX19exX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xX18xX6xXc5xX3xX4xX13dxX4xX3xX18xX1xX5exXc5xX3xXexX42xXafxXdxX19exX3xX99xX73xX3xXexX16xX15dxX3xX1a4xX42xefb1xX18xX19xXb1xX3xX99xX2xX61xX1e5xX1afxX3xXbexX21xX3xX1e5xX1dfxX3xXexX42xXafxXdxX3xXexX16xX15dxX3xX5xX374xX18xX1a5xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xX18xf9d7xX3xX4xX13dxX4xX3xX18xX1xX5exXc5xX3xXexX42xXafxXdxX19exX3xX1e5xX73xX3xXexX42xXafxXdxX3xXexX16xX15dxX3xX1a4xX42xX3d8xX18xX19xX3xXbexX21xX3xX1e5xX2xX3xXexX42xXafxXdxX3xXexX16xX15dxX3xX5xX374xX18xX160xX3xX1bxX13dxX4xX3xXexX16xX142xX18xX3xX32xX2axX42xX3xX92xX119xX3xX92xXdxX153xX18xX3xX16xX6xX3xX7xX45xXdxX3xX18xXafxXdxXb1xX3xXb3xX42xX9exX25xXexX3xX5xXdxXbbxXexXb1xX3xX4xX5exX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xX15cxX2d6xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX9exX374xX18xX3xXc5xX45xX18xX3xX4xX6xX17xXb1xX3xX1xX2axXbxX3xX92x10256xX18xX3xXbexX21xX3xX32xXc2xXbxX3xXc5xXc6xXexX160xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX0xXdxXc5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX199xXdxX92xXexX1xX19exX3xX1a0xX73xX73xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19exX3xX1afxX99xX99xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX77xX77xXdxX160xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX160xXbexX18xX77xX18xX10xX199xX7xX77xX72xX73xX1afxX2xX77xX2xX1dfxX1a0xX92xX73xX2xX1e4xX1afxX73xX1e5xX1a0xXexX72xX132xX99xX2xX1e4xX5xX73xX160xX1f2xXbxX19xX1f5xX16xX9xX1e4xX1e5xX1e4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX3xX1bxX64xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3xX72xX73xX72xX73xXaxX3xX199xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1a0xX73xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1afxX99xX99xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX13dxX4xX3xXexX16xX142xX18xX3xX32xX2axX42xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX32xX119xX3xX92xXdxX153xX18xX3xX16xX6xX3xX7xX45xXdxX3xX18xXafxXdxX3xXbexX139xXdxX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xX15cxX2d6xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX9exX374xX18xX3xXc5xX45xX18xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX2e8xX18xX3xX7xX17xX3xXbexX139xXdxX3xX18xX1xX406xX18xX19xX3xX18xX110xXc5xX3xXexX16xX15cxX139xX4xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX1bxX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX21xX17xX3xX1a4xX42xX2axXexX3xX7xXc6xX4xX3xXbexX48dxX18xX3xX14bxX1xf403xX18xX19xX3xX32xX2b7xX18xX1xX3xX32xX15cxX2d6xX4xX3xXbexX2b7xX3xXexX1xX25xXb1xX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXex10fc9xX4xX1xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX32xX2axX42xX3xX18xX1xX15cxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX130xX95xX41xXc5xX3xX95xX2e8xX18xX136xXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3x133bfxX38xX18xX1xX3xX1cxXdxX18xX1xXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3x16a7cxX6xXc5xX160xX3xXcaxXdxX3dxXdxX3xX4x17265xX18xX19xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX142xX18xX3xX7x170fdxX3xXexXdxX25xX18xX3xX11bxX4fxX3xX4x11f4fxX6xX3xX18xX1xXdxX129xX42xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX21xX17xX3xX14bxX1xX13dxX4xX3xX32xX25xX18xX3xXexX342xX3xX4xX13dxX4xX3xX32xX2b7xX6xX3xXbxX1xX15cxX2e8xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX53xX18xX1xXb1xX3xX32xXdxX2a9xX18xX3xX1x1470cxX18xX1xX3xX18xX1xX15cxX19exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2bdxde88xX3xX1cxX42xX45xX18xX19xXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX73xX2xX77xX73xX2xXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2b3xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXbbxXbxXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXcxX1xXdxXbbxX42xX3xX5dxX5exX6x113c5xX3xX1bxX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX1xX42xX4fxX4xX3xX4xX13dxX4xX3xX18xX19xX21xX18xX1xX3xX18xX1xX15cxX3xX95xX15dxX3xX6c9xX45xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXbbxXbxX3xXbexX21xX3xX2bdxX1xX13dxXexX3xXexX16xXdxX2a9xX18xX3xX6c9xX45xX18xX19xX3xXexX1xX45xX18xXb1xX3xX95xX15dxX3xX1bxX45xX18xX19xX3xXcxX1xX15cxX2e8xX18xX19xXb1xX3xX95xX15dxX3xX29exX110xX18xX3xX1xX5exX6xXb1xX3xXcxX1xX2a9xX3xXexX1xX6xX17xX3xXbexX21xX3xX2b3xX42xX3xX5xX2b7xX4xX1xX160xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX0xXdxXc5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX199xXdxX92xXexX1xX19exX3xX1a0xX73xX73xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19exX3xX1afxX99xX99xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX77xX77xXdxX160xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX160xXbexX18xX77xX18xX10xX199xX7xX77xX72xX73xX1afxX2xX77xX2xX1dfxX1a0xX92xX73xX2xX1e4xX1afxX73xX1afxX1e4xXexX1dfxX2xX1a0xX1e5xX99xX5xX73xX160xX1f2xXbxX19xX1f5xX16xX9xX1dfxX1a0xX99xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX3xX1bxX64xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3xX72xX73xX72xX73xXaxX3xX199xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1a0xX73xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1afxX99xX99xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX13dxX4xX3xXexX16xX142xX18xX3xX4xX1xX42xX18xX19xX3xX14bxX25xXexX3xX4xX1xXdxX129xX42xX3xX18xX6xX9exX3xX130xX72xX132xX61xX2xX72xX136xX3xX32xX119xX3xX92xXdxX153xX18xX3xX16xX6xX3xX1xX2axXbxX3xX92xX48dxX18xXb1xX3xX32xXc2xXbxX3xXc5xXc6xXexX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX29exX139xXdxX3xXexX1xX21xX18xX1xX3xXexX683xX4xX1xX3xX2xX3xX5dxX1bxX29exXb1xX3xX72xX3xX5dxX1bxX1dxXb1xX3xX2xX3xX5dxX1bxX1fxXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX130xX95xX41xXc5xX3xX95xX2e8xX18xX136xX3xX32xX119xX3xX19xXdxX21xX18xX1xX3xXbexX2b7xX3xXexX16xX683xX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX160xX3xX1fxeb26xX9exX3xX5xX21xX3xX14bxX25xXexX3xXb3xX42xX3dxX3xX14bxX1xX45xX18xX19xX3xX18x17e23xXc5xX3xX18xX19xX17xX21xXdxX3xX92xX6e2xX3xX32xX17xX21xX18xX3xX14bxX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX1xX4fxXdxX3xXex16cb9xX3xX32xX15cxX2d6xX4xX3xX18xX1xXdxX129xX42xX3xX29exX1fxX29exX3xX1a4xX42xX2axXexX3xX7xXc6xX4xX3xXbexX21xX3xX4xX6d4xX18xX19xX3xX5xX21xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX21xX17xX3xX1xX21xX18xX19xX3xX32xX41xX42xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX53xX18xX1xX160xX3xX1e5xX3xXexX2axXc5xX3xX5dxX1bxX29exX3xX4x11d00xX18xX3xX5xX38xXdxX3xX32xX15cxX2d6xX4xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX32xX129xX42xX3xX4xX1xX17xX3xX1e5xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX14bxX1xX13dxX4xX3xX19xX4axXc5xX19exX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2b3xX17xX6xX18xX1xX3xX6c9xX19xX1xXdxXbbxXbxXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX2bdxX749xX3xX1cxX42xX45xX18xX19xXb1xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX73xX2xX77xX73xX2xX3xXbexX21xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX6b4xX38xX18xX1xX3xX1cxXdxX18xX1xX160xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xX0xXdxXc5xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9exX5xX10xX9xXaxX199xXdxX92xXexX1xX19exX3xX1a0xX73xX73xXbxX1a4xX1a5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19exX3xX1dfxX73xX73xXbxX1a4xX1a5xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX19exX77xX77xXdxX160xX11bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX160xXbexX18xX77xX18xX10xX199xX7xX77xX72xX73xX1afxX2xX77xX2xX1dfxX1a0xX92xX73xX2xX1e4xX1afxX2xX2xX1e5xXexX1afxX99xX1dfxX1e4xX132xX5xX73xX160xX1f2xXbxX19xX1f5xX16xX9xX2xX132xX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX3xXexX38xXdxX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xX32xX4axX18xX19xX3xX32xX4fxXdxX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xX61xX3xX1bxX64xXbxX3xXcxX1xX21xX18xX1xX3xX1bxX45xX18xX19xX3xX72xX73xX72xX73xXaxX3xX199xXdxX92xXexX1xX9xXaxX1a0xX73xX73xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dfxX73xX73xXaxX3xX77xX12xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX17xX21xX18xX3xX24xX25xXexX3xX130xX95xX41xXc5xX3xX95xX2e8xX18xX136xX3xX19xXdxX21xX18xX1xX3xX32xX15cxX2d6xX4xX3xX2xX3xX5dxX1bxX29exXb1xX3xX72xX3xX5dxX1bxX1dxXb1xX3xX2xX3xX5dxX1bxX1fxXb1xX3xX1a4xX25xXbxX3xXexX1xXf6xX3xX18xX1xX2axXexX3xXexX17xX21xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX17xX92xX9exXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX32xX13dxX18xX1xX3xX19xXdxX13dxX3xX4xX6edxX6xX3xX1cxXdxX374xX18xX3xX32xX17xX21xX18xX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xXb1xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xX18xX110xXc5xX3xX18xX6xX9exX3xX4xX5exX3xX4xX1xX2axXexX3xX5xX15cxX2d6xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX9exX374xX18xX3xXc5xX45xX18xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX2e8xX18xX3xX7xX17xX3xXbexX139xXdxX3xX18xX1xX406xX18xX19xX3xX18xX110xXc5xX3xXexX16xX15cxX139xX4xX160xX3xX1bxX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX32xX129xX42xX3xX4xX5exX3xX7xX6e2xX3xX4xX1xX42xfc4exX18xX3xX11bxX2b7xX3xX5xX6e2xX4xX3xX5xX15cxX2d6xX18xX19xX3xXexX3d8xXexX3xX32xX2a9xX3xXexX1xX6xXc5xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX3dxXdxX160xX3xX1dxX15dxXdxX3xXbexX142xX9exXb1xX3xX4xX13dxX4xX3xXexX16xX142xX18xX3xX32xX2axX42xX3xX32xX129xX42xX3xX92xXdxX153xX18xX3xX16xX6xX3xX19xX6xX9exX3xX4xX2axX18xXb1xX3xXb3xX42xX9exX25xXexX3xX5xXdxXbbxXexX3xXbexX21xX3xX14bxX1xX45xX18xX19xX3xX14bx1248axXc5xX3xXbxX1xX41xX18xX3xX1xX2axXbxX3xX92xX48dxX18xX160xX3xXcaxXdxX3dxXdxX3xX4xX1xX53xX3xX4xX5exX3xX1afxX3xX11bxX4fxX3xX1xX42xX9exX3xX4xX1xX15cxX2e8xX18xX19xX3xX18xX374xX18xX3xX4xX42xX4fxX4xX3xX32xX42xX6xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX19xXdxX406xX6xX3xX4xX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xX16xX2axXexX3xXb3xX42xX9exX25xXexX3xX5xXdxXbbxXexX160xX3xX1fxX9cdxX9exX3xXexX1xX6e2xX4xX3xX7xX6e2xX3xX5xX21xX3xX7xX9cdxX18xX3xX4xX1xX2e8xXdxX3xX11bxXafxX3xX683xX4xX1xXb1xX3xXexX1xXdxX25xXexX3xXexX1xX6e2xX4xXb1xX3xX19xXdxX64xXbxX3xX4xX13dxX4xX3xX1bxX1cxX1dxX3xXexX16xX374xX18xX3xX32xX2b7xX6xX3xX11bxX21xX18xX3xXexX53xX18xX1xX3xX32xX15cxX2d6xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX15cxX42xXb1xX3xXexX1xXdxX3xX32xX2axX42xX3xX4x12ee2xX3xX1a4xX13dxXexXb1xX3xXb3xX42xX6xX3xX32xX5exX3xXexXdxX25xXbxX3xXexXa09xX4xX3xXexX1xX64xX4xX3xX32xXce1xX9exX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX21xX17xX3xX4xX41xX42xX3xX5xX45xX18xX19xX3xXexX53xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5dxX5exX6xX3xXbxX1xX13dxXexX3xXexX16xXdxX2a9xX18xX160xX0xX77xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe29bxX42xXexX1xX17xX16xXaxX12xX6b4xX38xX18xX1xX3xX1bxX15cxX2dexX18xX19xX0xX77xXbxX12
Mạnh Cường