Thanh Hoá: Đối thoại về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và kiểm soát tải trọng xe
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 22-6, Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) và kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn tỉnh.
e7fbxebd9x175d6x19940x110fbx12398x16d5dx142c0x17a38xX7x15b4cx111d2xfecaxfd40x130bbx15d61xX5x15db8xXaxe820xX0xX7xXex15725x11979x1027bx1244axX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3x16698xX17xecdex124a1xX3x12b7ex12710xXdxX3xXexX1xX17x13b08xXdxX3x1898ex16d7exX3xX4x18ca8xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3x16233x10b02xX17xX3x14bdbxX3dx14e3cxX3xXexX16x19ce3xXexX3xXexe986xf2e0xX3xX6xX18xX3xXexX17x162cfxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3x10171xXdx190a0xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xeac8xX18xX19xX3xed01xX10xX3xX0x15d38xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX10xX6xf5f4xXaxX12x18426xX23xX18xX19xX3x16281xX9ex1332bx10057xX4bxX3x14d59xX6xX18xX3x12a94xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXex161a4xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21x123f0xX6xX3xX40x1592cxX3xXex18acdxX3xX4xX1x12ea5xX4xX3xX1x14f14xXdxX3xX18xX19xX1x12ab6xX3xXex1400bx12ecbx1230cxX18xX3xXexX16xXdfxXe0xX31xX18xX4bxX3xX40xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3x1197bxXa8xXcxff46xXcx13158xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1x1060exX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx14bdexX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXax16e43xXdxX96xXexX1xX24xX3x1406exeb2fxX192xXbxX77x18586xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3x19b8cxee1fxX1a1xXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0x128b0xX96xX1a1xX2xX1a1xX192xX191xX1a0xX192xXexX191xf6f4xX9exX1a0xX1ccxX5xX192xX158x131f1xXbxX19x115e9xX16xX9xX9exX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX1a1xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX17bxX23xX4xX3xX40xX2dxXdxX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xX96xX4axX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12x17713xX4axX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX3xX4xXc7xX3xX4xX23xX4xX3xX40x19d26xX18xX19xX3xX4xX1x1389fxX24xX3x16a2cxX1xXdfxfbddxXexX3xf0acxXdx11b97xXexX3xX21x12babxX18xX19xX4bxX3x171cdxX1xXc7xX3xX17bxX1x1285cxX3xXexXdcxX4xX1xX3xX4xX1xXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xX23xX4xX1xX3xf203xXe0xX3xX3cxX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3x108b7xXdfxX27xX4xX3xX19xXdxX6xX196xX3x1382bxX6xXdxX3x18751xXdfx15732xX18xX3x19509xXdxXe1xX42xX4bxX3xX2f6xXe0xX3xX30xXdxXe1xX18xX3xXa4xX6xX18xX3xXcxX1x114c7x13596xX18xX19xX3xX30x17339xX3xXcxXbcxX18xX1xX3xX2e2xXe0xX4bxX3xX2dcxX1xXc7xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3x1755cxXa4x16ea8xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX4bxX3xX2dcxX1xXc7xX3xXexX16xX329xfb69xX18xX19xX3xXa4xX6xX18xX3xXcxX1xX329xX32axX18xX19xX3xXexX16xX4axX4xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xXexXbcxX18xX1xX196xX3xX40xX2dxXdxX3xX96xXdxX2d3xX18xX3xX5xXcbxX18xX1xX3xX40xX2dxX17xX3xX17bxX32fxX4xX3xX17bxX3dxX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX129xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX126xXa4xXd6xX3xX17bxX34xX18xX19xX3xX6xX18xX12bxX4bxX3xX4xX23xX4xX3xX18xX19xX52xX18xX1xX3xX4xXc7xX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX4xX2e2xX6xX3xXexXbcxX18xX1xX4bxX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX2dxXexX3xX40xXd6xX18xX19xX3xX7xX3dxX18xX3xX77xXdfxX2cexXexX4bxX3xX63xXdxX18xX1xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX96xXexX1xX24xX3xX191xX192xX192xXbxX77xX196xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1a0xX1a1xX1a1xXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0xX1ccxX96xX1a1xX2xX1a1xX192xX1d7xX192xX1ccxXexX1a1x108ddxX2xX2xX191xX5xX192xX158xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX1a1xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX1a1xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX2dxXdxX3xX96xXdxX2d3xX18xX3xX5xXcbxX18xX1xX3xX40xX2dxX17xX3xX17bxX34xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX3cxX23xX17xX3xX4xX23xX17xX3xXexX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xXcxX1xX32axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX302xXdfxX6xX4bxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX40xX3dxX42xX3xX3cxX3dxX17xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX40xXcbxX3xX18xX1xX46xX18xX3xX40xX329x19434xX4xX3xX7xX4axX3xX302xXdfxX6xX18xX3xXexX312xX42xX3xX4xX1xXbcxX3xX40xX2dxX17xX3xX4xX2e2xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX2cexXbxX3xX2e2xXe0xX3xX26xX3dxX18xX19xX4bxX3xX7xX4axX3xX30xX52xX17xX3xX4xXdfxXd6xX4xX3xX4xX2e2xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX2cexXbxX4bxX3xX18xX19xX52xX18xX1xX4bxX3xX4xX3dxX3xX1xX2d3xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX18xX1xX3xXexX16xXdcxX4bxX3xX7xX4axX3xX2e2xX18xX19xX3xX1xXd6xX3xX4xX2e2xX6xX3xX349xX1xX312xX18xX3xX96xX312xX18xX158xX3xXcxX1xX34xX18xX19xX3xX302xXdfxX6xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xXexXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xXdfxXe0xX31xX18xX3x18e60xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX4xX1xX2cexXbxX3xX1xX52xX18xX1xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xXdfxX46xXexX3xX30xX31xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX4xX2e2xX6xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX96xX312xX18xX3xX40xXcbxX3xX4xXc7xX3xX18xX1xXdxX31xXdfxX3xX4xX1xXdfxXe0xX65xX18xX3xX3cxXdx127e4xX18xX3xXexX2c8xX4xX1xX3xX4xX4axX4xX196xX3xX1xX2dxX3xXex18082xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xXexX312xX42xX3xX40xX6c1xXdfxX3xXexX329xX4bxX3xX7x11570xX6xX3xX4xX1xf832xX6xX4bxX3xX18xX312xX18xX19xX3xX4xX2cexXbxX196xX3xX4xX23xX4xX3xXexXdfxXe0xX6b0xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX40xX34xX3xXexX1xXdcxX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xXexXcexX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXbxX1xX312xX18xX3xX5xXdfxX2c2xX18xX19xX3xX1xX5c7xXbxX3xX5xX662xX196xX3xX4xX23xX4xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX40xX10xX18xX4bxX3xX4xX23xX4xX3xX30xXdcxX3xXexX16xX2c8xX3xXexXdxX31xX42xX3x13a4exX18xX3xX18xX19xXdfxXe0xX3xX4xeafbxX3xX77xX3dxXe0xX3xX16xX6xX3xXexX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xX40xX31xX3xX77xXdfxX2cexXexX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xX63xXdcxXbxX3xXexX1xX32axXdxX196xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xXexXdfxX6c1xX18xX3xXexX16xX6xX4bxX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX4bxX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX2dxX42xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xXex11e49xX18xX19xX3xX4xX329xX32axX18xX19xX4bxX3xX1xXdfxXe0xX3xX40xXd6xX18xX19xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xXexX27xXdxX3xX40xX6xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX329xX5c7xX18xX19xX4bxX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xXexXdxX2d3xX18xX196xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX96xXdcxXbxX3xX4xX6xX17xX3xX40xXdxX65xX42xX4bxX3xX5xebc5xX4bxX3xXexX6b0xXexX3xX4xX23xX4xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xXexXcexX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX40xXcbxX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xXexX16xXdxX65xX18xX3xX63xX1xX6xXdxX3xX1xX5c7xXbxX3xX5xX662xX3xX40xX3dxX42xX3xX3cxX3dxX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX30xX52xX3xX40xX23xXbxX3xXd2xX18xX19xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xX18xX1xXdfxX3xX4xX6c1xXdfxX3xX40xXdxX3xX5xX2dxXdxX3xX4xX2e2xX6xX3xX349xX1xX312xX18xX3xX96xX312xX18xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX96xXexX1xXdfxX42xX3cxX3xXdxX17bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX96xXexX1xX24xX3xX191xX192xX192xXbxX77xX196xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1a0xX1a1xX1a1xXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0xX1ccxX96xX1a1xX2xX1a1xX192xX1d7xX1a0xX191xXexX1a1xX1a1xX191xX192xX9exX5xX192xX158xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX2xX1a0xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX1a1xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX2dxXdxX3xX96xXdxX2d3xX18xX3xX21xXdxX2d3xXbxX3xX1xXd6xXdxX3xX2aexX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xXexXbcxX18xX1xX3xXbxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xXexX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX99xX359xX3xX129xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXa0xX3xX2d1xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xXcbxX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xX4xXc7xX3xX1xXdxX2d3xXdfxX3xX302xXdfxX3dxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX302xXdfxX3dxX18xX3xX5xX662xX4bxX3xX1xX329xfa2exX18xX19xX3xX96x12fdexX18xX3xX4xX23xX4xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX3dxX42xX3xX3cxX3dxX17xX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xX2e2xX3xXexX32fxX4xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xX662xX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX17xX2dxXexX3xX40xXd6xX18xX19xX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX158xX3xX21xXdxX2d3xXbxX3xX1xXd6xXdxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xXcbxX3xX30xX46xX18xX3xX40xXd6xX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX40xX75dxX18xX3xX30xXdcxX4bxX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xXexX7c8xX18xX19xX3xX4xX329xX32axX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX3cxXdxX2d3xX18xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX302xXdfxX3dxX18xX3xX5xX662xX3xX40xXd6xXdxX3xX18xX19x18721xX3xX5xX23xXdxX3xX77xX10xX4bxX3xXexX1xX329xX32axX18xX19xX3xX77xXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX4bxX3xX63xXdxX65xX42xX3xXexX16xX6xX3xX30xX31xX3xX7xXd2xX4xX3xX63xX1x15840xX10xX4bxX3xXexX16xX23xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX2d3xX42xX4bxX3xX40xX2dxX17xX3xX40xXd2xX4xX3xX18xX19xX1xX31xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX4bxX3xX63xXdxX6b0xX18xX3xXexX1xXd2xX4xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX5xXdfxX46xXexX3xX30xX31xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX158xX3xX349xX19xX1xXdxXe1xX42xX3xX4xX2cexX42xX3xXexX16xXdxX2d3xXexX3xX40xX65xX3xX30xXdxX2d3xX4xX3xX5xX23xXdxX3xX77xX10xX3xX7xX6e7xX3xX96xX32fxX18xX19xX3xX16xX329xX5c7xXdfxX4bxX3xX3cxXdxX6xX3xX63xX1xXdxX3xX40xXdxX31xXdfxX3xX63xX1xXdxX65xX18xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xXexXdxX2d3xX18xX4bxX3xX4xXc7xX3xX3cxXdxX2d3xX18xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xX18xX19xX1xXdxXe1xX42xX3xX18xX1xX6ecxX18xX19xX3xX5xX23xXdxX3xX77xX10xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX2dxX42xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX17bxX23xX4xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX4bxX3xX4xX1xX2e2xX3xX42xXb53xX3xX18xX1xX46xX18xX3xXexX1xXd2xX4xX4bxX3xX4xX1xX2cexXbxX3xX1xX52xX18xX1xX3xXexX27xXexX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX4bxX3xX18xX1xX2cexXexX3xX5xX52xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX4bxX3xX5xfad8xXbxX3xX40x14e71xXexX3xX4xX6xX42xX10xX16xX6xX4bxX3xX4xX312xX18xX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xXexX2dxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX42xXb53xX4bxX3xX4xX1xX312xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX40xX65xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX17bxX23xX4xX3xX4xX1xX2e2xX3xX77xX10xX3xXbxX1xX2e2xX3xX3cxX2dxXexX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xXcb1xX18xX4bxX3xX63xX1xX34xX18xX19xX3xX40xX65xX3xX16xX75dxXdxX3xX30xXcbxXdxX3xX1xX52xX18xX19xX3xX1xX17xX23xX4bxX3xX30xX46xXexX3xX5xXdxX2d3xXdfxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX16x13c5cxX18xX1xX3xX96xXdxX3xX4xX1xXdfxXe0xX65xX18xX3xXex17814xX3xX4xX23xX4xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX42xXb53xX3xX16xX6xX3xX40xX329xX32axX18xX19xX196xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xX40x1932dxX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xX302xXdfxXe0xX3xX40xXdcxX18xX1xX3xX30xX31xX3xX63xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xX329xXa5bxX4xX3xXexX1xX52xX18xX1xX3xXexX1xX2d7xX18xX19xX4bxX3xXexX4axX3xX19xXdxX23xX4xX3xXexX1xX23xX17xX3xX96x119abxX3xXbxX1xX6c1xX18xX3xXexX1xX52xX18xX1xX3xXexX1xX2d7xX18xX19xX3xX40xXcbxX3xX4xX75dxXdxX3xX18xXa5bxXdxX4bxX3xXexX16xX3dxX3xX5xX2dxXdxX3xX18xX19xXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX63xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xX329xXa5bxX4xX3xX4xX2e2xX6xX3xX77xX10xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXa1xX3xXexX1xX23xX18xX19xX3xX18xX7c8xX42xX3xX9exX192xX9exX9exX3xXexX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX40xX329xX5c7xX4xX3xX63xXdxX31xX42xX3xX4xX1xX6b0xX4bxX3xX19xXdxX3dxX42xX3xX4xX3dxX3xX1a1xX3xXexXdxXe1xXdfxX3xX4xX1xX2c8xX158xX3xXcxX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX3dxX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX77xX3dxXe0xX3xX16xX6xX3xX2xXa1xXa1xX3xX30xX32fxX3xXexX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX4bxX3xX5xX52xX42xX3xX4xX1xX6b0xXexX3xXa1xX1d7xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX4bxX3xX3cxXdcxX3xXexX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX2xX1a1xXa1xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX4bxX3xX7xX17xX3xX30xXa5bxXdxX3xX4xX2d7xX18xX19xX3xX63x12482xX3xX18xX7c8xX42xX3xX9exX192xX9exX2xX3xX19xXdxX3dxX42xX3xX2xX1d7xX3xX30xX32fxX3xXexX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX126xX19xXdxX3dxX42xX3xX2xX192xX4bxX1a1xf604xX12bxX4bxX3xX19xXdxX3dxX42xX3xX49exX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX4xX1xX6b0xXexX3xX126xX19xXdxX3dxX42xX3xX1a0xX4bxX1a0xXf12xX12bxX4bxX3xX19xXdxX3dxX42xX3xX2xX9exX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX3cxXdcxX3xXexX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX126xX19xXdxX3dxX42xX3xX191xXf12xX12bxX158xX3xXcxX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX40xX6b0xX18xX3xX77xX10xX3xX34xX3xXexX34xX3xXexX3dxXdxX3xX77xX3dxXe0xX3xX16xX6xX3xX191xX1a1xX3xX30xX32fxX3xX126xX4xX1xXdxX6b0xX42xX3xX1a0xX192xXf12xX12bxX4bxX3xX5xX52xX42xX3xX4xX1xX6b0xXexX3xX1a1xX192xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX126xX4xX1xXdxX6b0xX42xX3xX49exX1a1xX4bxX1a0xXf12xX12bxX4bxX3xX3cxXdcxX3xXexX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX49exX191xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX126xX4xX1xXdxX6b0xX42xX3xX1a1xX1a0xX4bxX1a1xXf12xX12bxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX96xXexX1xX24xX3xX191xX192xX192xXbxX77xX196xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1a0xX1a1xX1a1xXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0xX1ccxX96xX1a1xX2xX1a1xX2xX192xX1a1xX9exXexX49exX1ccxX192xX2xXa1xX5xX192xX158xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX49exX2xX1d7xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX1a1xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX2dxXdxX3xX96xXdxX2d3xX18xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xXbxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xXexX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xXcxX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX4bxX3xX4xX23xX4xX3xX40xX2dxXdxX3xX3cxXdxX65xXdfxX4bxX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xXcbxX3xX40xX31xX3xX77xXdfxX2cexXexX3xX18xX1xX6ecxX18xX19xX3xXexX1xXdfxX46xX18xX3xX5xX5c7xXdxX4bxX3xX63xX1xXc7xX3xX63xX1xX7c8xX18xX4bxX3xX30xX329xXa5bxX18xX19xX3xX42xXcb1xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX16xXd62xX18xX1xX3xXexXdfxX6c1xX18xX3xXexX16xX6xX4bxX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX96xXexX1xX24xX3xX191xX192xX192xXbxX77xX196xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1a0xX1a1xX1a1xXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0xX1ccxX96xX1a1xX2xX1a1xX2xX192xX1a0xX192xXexX2xXa1xX1d7xX1a0xX9exX5xX192xX158xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX1a1xX1ccxX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a1xX1a1xXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX2cbxX1xXdfxX2cexXexX3xX2d1xXdxX2d3xXexX3xX21xX2d7xX18xX19xX3xX2dcxX1xXc7xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX4xX1xXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xX23xX4xX1xX3xX2f6xXe0xX3xX3cxX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX302xXdfxX27xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xXexX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX2dcxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xXexX2dxXdxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX4bxX3xX40xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX2cbxX1xXdfxX2cexXexX3xX2d1xXdxX2d3xXexX3xX21xX2d7xX18xX19xX4bxX3xX2dcxX1xXc7xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX4xX1xXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xX23xX4xX1xX3xX2f6xXe0xX3xX3cxX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX302xXdfxX27xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX40xX23xX18xX1xX3xX19xXdxX23xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX4xX2e2xX6xX3xXexXbcxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xXc7xX6xX158xX3xX26xX312xXe0xX3xX5xX52xX3xX40xXdcxX6xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX40xX6c1xXdfxX3xXexXdxXe1xX18xX3xX4xX2e2xX6xX3xX4xX3dxX3xX18xX329xXa5bxX4xX3xXexXcexX3xX4xX1xXd2xX4xX3xXexXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xXdfxXe0xX31xX18xX4bxX3xX40xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xXexX16xX4axX4xX3xXexXdxX6b0xXbxX3xX30xXa5bxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX40xX6xX18xX19xX3xX1xX17xX2dxXexX3xX40xXd6xX18xX19xX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX65xX3xXexXd62xX42xX3xX16xX6xX3xX19xXdxX3dxXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX1xX6ecxXdfxX3xX1xXdxX2d3xXdfxX3xX18xX1xX2cexXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX26xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX40xX31xX3xX18xX19xX1xXdcxX3xXexXbcxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xXc7xX6xX3xXexXdxX6b0xXbxX3xXexX32fxX4xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX1xXbcxX3xX40xX2dxX17xX3xX4xX2e2xX6xX3xX17bxX1xX2c8xX18xX1xX3xXbxX1xX2e2xX4bxX3xX347x1292cxX3xX3cxX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xf55fxXdfxX27xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX3cxXd6xX4bxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX7xXcb1xXexX4bxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xXexX1xX2e2xXe0xX3xX18xXd6xXdxX3xX40xXdcxX6xX3xX30xX52xX3xX63xX1xXcb1xX4xX3xXbxX1xX32fxX4xX3xX2d7xX18xX3xXexXcb1xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX158xX3xX17bxX23xX4xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX329xX5c7xX18xX19xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX18xX7c8xX18xX19xX3xX3cxX23xX42xX3xX7xX23xXexX3xX30xX52xX17xX3xX4xX23xX4xX3xX302xXdfxXe0xX3xX40xXdcxX18xX1xX4bxX3xXexX16xXd62xX18xX1xX3xXexX4axX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX40xX27xXdxX3xX30xXa5bxXdxX3xX4xX23xX4xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xXexXdxX2d3xX18xX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX3cxXd6xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX158xX3xXcxXcexX18xX19xX3xX1xX5c7xXbxX3xX4xX23xX4xX3xX662xX3xX63xXdxX6b0xX18xX3xX4xX2e2xX6xX3xX4xX23xX4xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX40xX6b0xX18xX3xX40xXdxX31xXdfxX3xX4xX1xXbcxX18xX1xX3xX19xXdxX23xX3xX30xX46xXexX3xX5xXdxX2d3xXdfxX3xX3cxX23xX17xX3xX4xX23xX4xX3xX3cxXd6xX4bxX3xX18xX19xX52xX18xX1xX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX359xX3xXcxX16xXdfxX18xX19xX3xX329xX75dxX18xX19xX3xX77xX10xX42xX3xX77x1312axXexX158xX3xX17bxX2d7xX18xX19xX3xX30xXa5bxXdxX3xX40xXc7xX4bxX3xXexXcexX3xX4xX1xX329xX4xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xXexX27xXexX3xX4xX1xXdxX6b0xX18xX3xX96xXdcxX4xX1xX3xX4xX6xX17xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xX30xXdxX3xXbxX1xX2dxX42xX3xX30xX31xX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX4bxX3xX63xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xX329xXa5bxX4xX3xXexX1xX2d7xX18xX19xX3xX1xX52xX18xX19xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX4bxX3xX3cxX3dxX17xX3xX30xX2d3xX3xX63xX6b0xXexX3xX4xX2cexXdfxX3xX1xX2dxX3xXexX6c1xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX4bxX3xXexXdxX6b0xXbxX3xXexX32fxX4xX3xXexX16xXdxX65xX18xX3xX63xX1xX6xXdxX3xX40xX2c2xX18xX19xX3xX3cxXd6xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xXexX16xXe1xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX0xXdxX42xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX17bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe0xX5xX10xX9xXaxX18axXdxX96xXexX1xX24xX3xX191xX192xX192xXbxX77xX196xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX24xX3xX1a0xX1a0xX1ccxXbxX77xX196xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7bxX7bxXdxX158xX3cxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX158xX30xX18xX7bxX18xX10xX18axX7xX7bxX9exX9exX9exX1a0xX7bxX2xX1a0xX1ccxX96xX1a1xX2xX1a1xX2xX2xX2xX2xXexX49exX191xX192xX1a0xX49exX5xX192xX158xX1dexXbxX19xX1e1xX16xX9xX2xX192xX192xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX21xX17xX23xX24xX3xX26xX27xXdxX3xXexX1xX17xX2dxXdxX3xX30xX31xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXexX16xX46xXexX3xXexX4axX4bxX3xX6xX18xX3xXexX17xX52xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xXaxX3xX18axXdxX96xXexX1xX9xXaxX191xX192xX192xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1a0xX1a0xX1ccxXaxX3xX7bxX12xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX26xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX2dcxX1xXc7xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX3xX30cxX6xXdxX3xX310xXdfxX312xX18xX3xX315xXdxXe1xX42xX3xXbxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xX63xX6b0xXexX3xX5xXdfxX46xX18xX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX2dcxX1xX23xXexX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xX63xX6b0xXexX3xX5xXdfxX46xX18xX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX4bxX3xX40xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX2dcxX1xXc7xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX3xX30cxX6xXdxX3xX310xXdfxX312xX18xX3xX315xXdxXe1xX42xX3xX4xX3dxX42xX3xX75dxX18xX3xX5xXcbxX18xX1xX3xX40xX2dxX17xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX30xX52xX3xX4xX23xX4xX3xX40xX2dxXdxX3xX3cxXdxX65xXdfxX3xX40xXcbxX3xX302xXdfxX6xX18xX3xXexX312xX42xX3xX96xX52xX18xX1xX3xXexX1xX32axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX6xX42xX3xX96xX4axX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX158xX3xX26xX2c2xX18xX19xX3xXexX1xX32axXdxX4bxX3xXexXdxX6b0xXbxX3xXexX1xXdfxX3xX4xX23xX4xX3xX662xX3xX63xXdxX6b0xX18xX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX40xX6b0xX18xX3xX18xX1xX6ecxX18xX19xX3xX63xX1xXc7xX3xX63xX1xX7c8xX18xX4bxX3xX30xX329xXa5bxX18xX19xX3xX42xXcb1xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xX3cxX3dxX17xX3xX40xX3dxX42xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xX30xX52xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xX158xX3xX26xX2c2xX18xX19xX3xX4xX1xX2c8xX3xX18xX1xX2cexX18xX3xX42xX2dxX18xX1xX4bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX32axXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX302xXdfxX6xX3xXexXd62xX18xX1xX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xXexX6xXdxX3xX18xX2dxX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX5xXdxXe1xX18xX3xX302xXdfxX6xX18xX3xX40xX6b0xX18xX3xX77xX10xX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xXe1xX18xX3xX40xXdcxX6xX3xX3cxX52xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX6b0xX42xX3xXexXbcxX3xX5xX2d3xX3xX4xX6xX17xX4bxX3xX19xX312xXe0xX3xX40xX6xXdfxX3xXexX1xX329xX75dxX18xX19xX4bxX3xX42xX2cexXexX3xX42xX23xXexX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX96xX312xX18xX158xX3xX349xX19xX6xXe0xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX302xXdfxX662xX3xX1a1xX7bxX9exX192xX9exX9exX4bxX3xX99xX359xX3xX129xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXa0xX3xX2d1xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xXexXcexX18xX19xX3xX16xX52xX3xX7xX17xX23xXexX3xX1xX2d3xX3xXexX1xX27xX18xX19xX3xX3cxXdxX65xX18xX3xX3cxX23xX17xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX2cexXbxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX4bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX40xXc7xX3xXexX46xXbxX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX4xX23xX4xX3xXexXdfxXe0xX6b0xX18xX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX1589xXdfxX27xX4xX3xX5xXd6xX4bxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xXexXbcxX18xX1xX3xX30xX52xX3xX1xX17xX52xX18xX3xXexX1xX52xX18xX1xX3xXexX16xX329xXa5bxX4xX3xX18xX19xX52xXe0xX3xX2xX1a0xXa0xX191xX3xX3cxX23xX17xX3xX4xX23xX17xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xXexXbcxX18xX1xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX99xX6xXdfxX3xX1xXd6xXdxX3xX18xX19xX1xXdcxX3xX18xX52xXe0xX4bxX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxX129xXcxX3xXexXbcxX18xX1xX3xX7x162efxX3xXexX46xXbxX3xXexX16xXdfxX18xX19xX3xX4xX1xXbcxX3xX40xX2dxX17xX3xX4xX32fxX3xXexX1xX65xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX23xX4xX3xX18xX19xX52xX18xX1xX3xX4xX1xXd2xX4xX3xX18xX7c8xX18xX19xX3xX4xX2e2xX6xX3xXexXbcxX18xX1xX3xXexX1xX4axX4xX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xX4xX23xX4xX3xX3cxXdxX2d3xX18xX3xXbxX1xX23xXbxX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xX18xX19xX6xXe0xX3xXexX2dxXdxX3xX4xX23xX4xX3xX4xX75dxX3xX7xX359xX3xX3cxX27xX4xX3xX77xX6b0xXbxX4bxX3xX18xX1xX52xX3xX42xX23xXe0xX4bxX3xX77xX2c8xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX4bxX3xX4xX23xX4xX3xX42xXb53xX3xX63xX1xX17xX23xX18xX19xX3xX7xX3dxX18xX4bxX3xX4xX3dxX18xX19xX4bxX3xX18xX1xX329xX18xX19xX3xXexX16xXe1xX18xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX6c1xX18xX3xXexX2dxX17xX3xX40xXdxX31xXdfxX3xX63xXdxX2d3xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX7xX3dxX18xX3xX77xXdfxX2cexXexX4bxX3xX63xXdxX18xX1xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX158xX3xX2d1xX7c8xX18xX3xX2dcxX1x10edexX18xX19xX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX4bxX3xX99xX359xX3xXcxX52xXdxX3xX18xX19xXdfxXe0xXe1xX18xX3xX30xX52xX3xX30cxX34xXdxX3xXexX16xX329xX32axX18xX19xX3xXexX1xX6xX42xX3xX42xX329xXdfxX3xX4xX1xX17xX3xX17bxX1xX2e2xX3xXexXdcxX4xX1xX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX3xX63xX1xXdxX3xX4xX1xX2cexXbxX3xXexX1xXdfxX46xX18xX3xX42xXb53xX3xX63xX1xX6xXdxX3xXexX1xX23xX4xX3xX63xX1xX17xX23xX18xX19xX3xX7xX3dxX18xX3xXbxX1xX3dxXdxX3xX4xXc7xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX23xX18xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX158xX3xX17bxX23xX4xX3xX5xX4axX4xX3xX5xX329xX5c7xX18xX19xX3xX17bxX3dxX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX30xX52xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX129xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexXd62xX18xX1xX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX77xX10xX3xXexX3dxXdxX3xX19xX312xXe0xX3xX34xX3xX18xX1xXdxX819xX42xX3xX42xX34xXdxX3xXexX16xX329xX32axX18xX19xX3xX63xX1xX34xX18xX19xX3xXbxX1xX2e2xX3xX3cxX2dxXexX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xXcb1xX18xX4bxX3xX40xX65xX3xX16xX75dxXdxX3xX30xXcbxXdxX3xX1xX52xX18xX19xX3xX1xX17xX23xX4bxX3xX30xX46xXexX3xX5xXdxX2d3xXdfxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX16xXd62xX18xX1xX3xX96xXdxX3xX4xX1xXdfxXe0xX65xX18xX3xXexXd71xX3xX4xX23xX4xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX42xXb53xX3xX16xX6xX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX19xX312xXe0xX3xX18xX19xXdfxXe0xX3xX1xXdxX65xX42xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xXexX1xX6xX42xX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX158xX3xX99xX359xX3xX129xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXa0xX3xX2d1xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX4bxX3xX17bxX34xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexXbcxX18xX1xX3xXexX1xX6xX42xX3xX42xX329xXdfxX3xX4xX1xX17xX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xXexXbcxX18xX1xX3xX30xX31xX3xX30xXdxX2d3xX4xX3xXexX7c8xX18xX19xX3xX4xX329xX32axX18xX19xX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xXexXd62xX18xX1xX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX77xX10xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX26xX27xXdxX3xX30xXa5bxXdxX3xX347xXa4xX349xX2aexX3xX4xX23xX4xX3xX1xXdfxXe0xX2d3xX18xX4bxX3xXexX1xXdcxX3xX77xXcbxX4bxX3xXexX1xX52xX18xX1xX3xXbxX1xX27xX4bxX3xXexX2c8xX4xX1xX3xX4xX4axX4xX3xX1xX75dxX18xX3xX18xX6ecxX6xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX23xX4xX3xXexXdfxX6c1xX18xX3xXexX16xX6xX4bxX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX4bxX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXdxX2d3xX18xX3xX30xX52xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX5c7xXbxX3xX4xX1xXcb5xXexX3xX4xX1xX1c37xX3xX30xXa5bxXdxX3xX5xX4axX4xX3xX5xX329xX5c7xX18xX19xX3xX17bxX3dxX18xX1xX3xX7xX23xXexX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX4bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXexX16xX6xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX77xX6e7xX3xX5xX662xX3xXexX16xXdxX2d3xXexX3xX40xX65xX3xX77xX10xX3xX34xX3xXexX34xX3xX4xX1xX359xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX1xXc7xX6xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX4bxX3xX302xXdfxX23xX3xX63xX2c8xX4xX1xX3xXexX1xX329xXa5bxX4xX3xX302xXdfxXe0xX3xX40xXdcxX18xX1xX3xX5xX329xXdfxX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXexX16xXe1xX18xX3xX4xX23xX4xX3xXexXdfxXe0xX6b0xX18xX3xX40xX329xX32axX18xX19xX3xX96xX17xX3xX40xXdcxX6xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xX302xXdfxX3dxX18xX3xX5xX662xX158xX3xX2dcxX1xX3dxXdxX3xX18xXcb1xX42xX3xX4xX1xXcb1xX4xX3xXexXd62xX18xX1xX3xX1xXd62xX18xX1xX4bxX3xX63xXdxX65xX42xX3xX7xX17xX23xXexX3xXexX3dxXdxX3xXexX16xX73xX18xX19xX3xX18xX19xX6xXe0xX3xXexX2dxXdxX3xX40xXdxX65xX42xX3xX42xXb53xX4bxX3xX4xX1xX312xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX196xX3xX63xX1xX34xX18xX19xX3xX40xX65xX3xXexXd62xX18xX1xX3xXexX16xX2dxX18xX19xX3xX77xX10xX3xX302xXdfxX23xX3xXexX3dxXdxX3xX77xXdfxX2cexXexX3xXbxX1xX23xXexX3xXexXd71xX3xX4xX23xX4xX3xX40xXdxX65xX42xX3xX42xXb53xX4bxX3xX4xX1xX312xX18xX3xX1xX52xX18xX19xX3xX19xX312xXe0xX3xX3cxXd2xX4xX3xX77xXd94xX4xX4bxX3xX18xXcexXdxX3xX4xXd6xX42xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX17xX96xXe0xXaxX12xX21xXdxX2d3xXbxX3xX1xXd6xXdxX3xX2aexX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xXexXbcxX18xX1xX3xX4xX6c1xX18xX3xXexXdfxXe0xXe1xX18xX3xXexX16xXdfxXe0xX31xX18xX3xX18xX312xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX662xX3xXexX1xXd2xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX23xX4xX3xX96xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2d3xXbxX3xX30xX46xX18xX3xXexX3dxXdxX3xX30xX31xX3xX3cxX3dxX17xX3xX30xX2d3xX3xX42xX34xXdxX3xXexX16xX329xX32axX18xX19xX4bxX3xX302xXdfxX16fexXexX3xX96xX73xX18xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX7xX1c37xX3xX30xX52xX3xX96xX2d7xX18xX19xX3xXbxX1xX329xX75dxX18xX19xX3xXexXdxX2d3xX18xX3xXexX329xXa5bxXdxX3xX18xX329xXa5bxX4xX3xXexX1xX329xX32axX18xX19xX3xX77xXdfxXe0xXe1xX18xX4bxX3xX5xXdxXe1xX18xX3xXexX32fxX4xX4bxX3xX40xX65xX3xX40xX3dxX42xX3xX3cxX3dxX17xX3xX63xX1xX34xX18xX19xX3xX19xX312xXe0xX3xX3cxX32fxXdxX3xX3cxX754xX18xX3xX3dxX18xX1xX3xX1xX329xX359xX18xX19xX3xX40xX6b0xX18xX3xX40xX32axXdxX3xX7xX27xX18xX19xX3xX349xX1xX312xX18xX3xX96xX312xX18xX3xX4xXb1fxX18xX19xX3xX18xX1xX329xX3xX18xX19xX329xX32axXdxX3xX40xXdxX3xX40xX329xX32axX18xX19xX158xX0xX7bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xXdfxXexX1xX17xX16xXaxX12xX315xXe1xX3xX21xX5c7xXdxX0xX7bxXbxX12
Lê Hợi