Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Trump
Ngày 18/12, sau phiên tranh luận kéo dài 6 giờ, 216 hạ nghị sỹ đảng Dân chủ Mỹ đã bỏ phiếu thông qua điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump về cáo buộc lạm quyền , mở đường cho phiên tòa xét xử ông Trump tại Thượng viện trong thời gian tới.
c54x2379x62d7x6e52x6fe5x16ccx1a23x2058x35d1xX7x3df9x442ex8837x7d22x20a3x71b2xX5x740axXax3ab5x42b9x3bfcxX3x2e68xXdx1994x7c41xX3x6d0fx64aaxX3x3508x55b3xX3xXbxX1xXdx5a48x5572xX3xXexX1x7671xX19x1eddxX3x3617xX25xX6xX3x7425xXdxd7cxX25xX3x5dd3xX1x906ex1f41xX19xX3xX5xX25x6fd3xX19xX3xXex8649xXdxX3xXcx233axX19xX2bxX3xXexX1x27ddxX19xX2bxX3xXcx4a90xX25x5032xXbxX0x6297xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x62e1xXaxX12x821exX2bx4db0x5385xX3xX2x79bbxX56xX2x6960x5623xX3xX7xX6xX25xX3xXbxX1xXdxe26xX19xX3xXexX51xX6xX19xX1xX3xX5xX25xX3exX19xX3xX36x63efxX38xX3xX68xX6dxXdxX3x75e4xX3xX2bxXdx6a4exX75xX3xX74xX2xX94xX3xX1xX14xX3xX19xX2bxX1x4a05xX3xX7xX1cxX3xX31xX39xX19xX2bxX3x67c4x4f97xX19xX3xX4xX1x7c7cxX3xX1bxX1cxX3xX31x740cxX3xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX25xX6xX3xX31xXdxX33xX25xX3xX36xX1xX38xX39xX19xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xXafxX38xX19xX6xX5xX68xX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xX16xX33xX3xX4x32cdxX38xX3xX1exX25xX42xX4xX3xX5xX14xX53xX3xX2dxX25xX6exX33xX19xX3xX75xX3xX53xc6bxX3xX31x2cc0xX98xX19xX2bxX3xX4xX1xX38xX3xXbxX1xXdxX7exX19xX3xXex8292xX6xX3x8aa9xX8dxXexX3xX12bx6d16xX3xX29xX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xXexX14xXdxX3xXcxX1xX118x4c0bxX19xX2bxX3xX16xXdxX18xX19xX3xXexX51xX38xX19xX2bxX3xXexX1xX98xXdxX3xX2bxXdxX6xX19xX3xXex4ad7xXdx127dxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4096xX38xX68xX6exXaxX12xX0xXdxX53xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX7x3e4fxXbxX1xX38xXexX38xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX25xX6xX3xX31xXdxX33xX25xX3xX36xX1xX38xX39xX19xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xX1x1284xX19xX1xX3xX39xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX51xX4xX9xXaxX56xX56xXdxX15fxX1exX6xX38xXexX1xX6xX19xX1xX1xX38xX6xX15fxX16xX19xX56xX19xX10x3e29xX7xX56xX2x7f25x18c0xfb5xX56xX2x5250xX205xX68x7356xX202xX71xX201xX201xX2xX208xXex7397xX200xX94xX202xX5xX2xX15fx82cdxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX1bxX1cxX3xX1exX1fxX3xXbxX1xXdxX24xX25xX3xXexX1xX29xX19xX2bxX3xX2dxX25xX6xX3xX31xXdxX33xX25xX3xX36xX1xX38xX39xX19xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxXaxX3xX68xX6xXexX6xX184xXbxX1xX38xXexX38xX184xX38xX51xXdxX2bxXdxX19xX6xX5xX184xX7xX51xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x5845xX56xX56xX4xX68xX19xXdxX53xX2bxX15fxX16xXdxX10xXexX19xX6xX53xXbxX5xX25xX7xX15fxX16xX19xX56xXexX94xX74xX202xX56xX25xXbxX5xX38xX6xX68xX10xX68xX56x6579xX7xX53xX7xX6exX56xX74xX202xX2xX200x6fe1xX2xX74xX2b4xX2xX200xX56xXexX51xX25xX53xXbxX15fxX217xXbxX2bxXaxX3xX56xX12xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xX1bxX1cxX3xXafxX38xX19xX6xX5xX68xX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xX15fxX3x7254xX6bxX2bxX25x3b8bxX19xX283xX3x66f6x6a63x26cbx4425xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX38xX68xX6exXaxX12xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xXbxX1xX39xXdxX3xX31xX4cxXdxX3xX53x2268xXexX3xX16xX15dxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX31xXdxX33xX25xX3xX36xX1xX38xX39xX19xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xX5xX6dxX3xX5xX14xX53xX3xX2dxX25xX6exX33xX19xX3xX16xX6dxX3xX4xX39xX19xX3xXexX51xX115xX3x6242xX25xX4cxX4xX3xX1xX42xXdxX15fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX38xX68xX6exXaxX12xXcxX51xX118xX15dxX4xX3xX31x8cf8xX3xX4x757cxX19xX2bxX3xX19xX2bxX6dxX6exX75xX3xX2efxX1xX37dxX3xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xX1bxX1cxX3xX1bxXdxX36xX10xX3xX2efxX10xX19xX4xX10xX3xX19xX1x72a7xX19xX3xX53xX14xX19xX1xX3xX5xX7exX19xX3xXexXdxX24xX19xX2bxX3xX4xX1x2326xX3xXexX51x2d5dxX4xX1xX3xXexXdxX24xX19xX3xXexX51xX1d7xX19xX1xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xXexX14xXdxX3xX13xX14xX3xX16xXdxX18xX19xX3xX16xX6dxX3xX2bx2512xXdxX3xX31xX37dxX3xX5xX6dxX3x3477xX53xX42xXexX3xX31xXdxX33xX25xX3xX1xX46xX3xXexX1x90bexX19xX15fx605axX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX38xX68xX6exXaxX12x8b57xX19xX2bxX3xX2efxX10xX19xX4xX10xX3xX19xX7exX25xX3xX51x3709xX283xX3xX3f2xX6bxX1x5c25xX19xX2bxX3xX2bxX1d7xX3xX68xXdx5d99xX19xX3xX51xX6xX3xXexX14xXdxX3x1e98xX6xX7xX1xXdxX19xX2bxXexX38xX19xX75xX3xXafxX15fx777dxX3xXexX4cxXdxX3xX19xX6xX6exX3xX5xX6dxX3xX53xX42xXexX3xX31xXdxX33xX25xX3xX1xX46xX3xXexX1xX401xX19xX404xX3xX16xX6dxX3xX19xX1xX3a9xX19xX3xX53xX14xX19xX1xX3xX31xX39xX19xX2bxX3xXafxXb0xX19xX3xX4xX1xXb5xX3xX31xX6xX19xX2bxX3xXexX1d7xX53xX3xX4xX100xX4xX1xX3xX5xX25xX3exX19xX3xXexX42xXdxX3xXcxX46xX19xX2bxX3xXexX1xX4cxX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxX3xX1exX115xXdxX3xX1xX3e9xX3xX1exXdxX24xXexX3xX1xX3e9xX3xX36xX1xX29xX19xX2bxX3xXexX1x8628xX3xX31xX100xX19xX1xX3xX1exX14xXdxX3xX29xX19xX2bxX3xXcxX51xX25xX53xXbxX15fxX56xX15fxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2edxX25xXexX1xX38xX51xXaxX12xX2e5x2facxXdxX10xXexX19xX6xX53x85b8xX2f0xX0xX56xXbxX12
(Vietnam+)