Tòa án Phnom Penh tạm trả tự do cho thủ lĩnh đối lập Kem Sokha
Theo thông cáo báo chí sáng 10/11 của Tòa án thành phố Phnom Penh, cựu Chủ tịch đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập Kem Sokha đã được tòa thả tự do tạm thời.
e1c4xf478x177ddx14735x13b65x111d7x1699fxef0fxee7bxX7x1529cx14899x11a5exf490xfc5cx138abxX5x10d53xXax17991xXcx17646xX6xX3x16ea6x16ab6xX3x16ee2xX1xX18x11761x102c9xX3xX1axX10xX18xX1xX3xXex16718xX1exX3xXex105edx120d1xX3xXex10efexX3x12131xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1x15ff6xX3xX5x16471xX18xX1xX3x10d98x13e85xXdxX3xX5x112ccxXbxX3xee18xX10xX1exX3x1146fxX1dx14f4cxX1xX6xX0x13463xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx155aaxX10xX6xX30xXaxX12xXcxX1xX10xX1dxX3xXexX1x118d2xX18x137a0xX3xX4xX17xX1dxX3x15e75xX17xX1dxX3xX4xX1xf56axX3xX7xX17xX18xX70xX3xX2x163e6xX52xX2xX2xX3xX4xX39xX6xX3xXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1x156d3xX18xX1xX3xXbxX1xX41xX3xX1axX1xX18xX1dxX1exX3xX1axX10xX18xX1x131e5xX3xX4xX2ex10e25xX3xf5b4xX1xX39xX3xXex1118axX4xX1xX3xX40xX2bxX18xX70xX3xXaexf973xXacxX3xX18xX70xXacxfce5xX3xX30xf3d8xX18xX3xXex10128xX4xX3xXaexX6xX1exXbxXacxX4xX1xXdxX6xX3x15febxXaex1442dxeb46xX1ax14308xX3xX40xX41xXdxX3xX5xX45xXbxX3xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX3xX40x13549xX3xX40x1099ex16f7exX4xX3xXexX14xX6xX3xXexX1xX2bxX3xXexX2exX3xX30xX1dxX3xXexX26xX1exX3xXexX1xed6fxXdx12767xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx148c8xX1dxX30xXc3xXaxX12xX0xXdxX1exX70xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1exX7x131e6xXbxX1xX1dxXexX1dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX1xX18xX1dxX1exX3xX1axX10xX18xX1xX3xXexX26xX1exX3xXexX2axX2bxX3xXexX2exX3xX30xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX39xX3xX5xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX5xX45xXbxX3xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX3xX1xf1bcxX18xX1xX3xX2bxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX52xX52xXdxX10exX76xX6xX1dxXexX1xX6xX18xX1xX1xX1dxX6xX10ex11412xX18xX52xX18xX10x11eb1xX7xX52xX2xf755x1414axX1acxX52xX2x10eb1xX1b0xX30xX84xX2xX1acxX2x10dd2x126b7x14bb9xXexX1abxX2xX1b8xX84xX5xX2xX10ex162f3xXbxX70xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX1xX18xX1dxX1exX3xX1axX10xX18xX1xX3xXexX26xX1exX3xXexX2axX2bxX3xXexX2exX3xX30xX1dxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX1xX39xX3xX5xX3cxX18xX1xX3xX40xX41xXdxX3xX5xX45xXbxX3xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xXaxX3xX30xX6xXexX6xX133xXbxX1xX1dxXexX1dxX133xX1dxX2axXdxX70xXdxX18xX6xX5xX133xX7xX2axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xef6fxX52xX52xX4xX30xX18xXdxX1exX70xX10exX1a2xXdxX10xXexX18xX6xX1exXbxX5xXacxX7xX10exX1a2xX18xX52xXexX1b9xX1b8xX84xX52xXacxXbxX5xX1dxX6xX30xX10xX30xX52x13b5fx1624bxX7xX251xXc3xX52xX1b8xX84xX2xX1abx145f6xX2xX2xX25bxX2xX84xX52xXexXex13025xX1a2xX18xX25bxX2xX84xX2xX2xX4xX6xX1exXbxXacxX4xX1xXdxX6xX10exX1c2xXbxX70xXaxX3xX52xX12x114dfxX18xX70xX3xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX10exX3xXd7x12ac2xX18xX1xX22axX3x17f07x10194xX1axX52xXcxXcxee64x16617xXd9xXdcxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1dxX30xXc3xXaxX12xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX3xX40xXf4xXf5xX4xX3xXexX26xX1exX3xXexX1xX2bxX3xX1a2xf8e9xXdxX3xX1b7xX3xX40xXdx1220bxXacxX3xX4exXdx12eedxX18xX3xX70x1130fxX1exX22axX3xX4exX1xX6exX18xX70xX3xX40xXf4xXf5xX4xX3xX2axX10cxXdxX3xX4exX1x11438xXdxX3xXaexX6xX1exXbxXacxX4xX1xXdxX6xf25exX3xX4exX1xX6exX18xX70xX3xXexX1xX6xX1exX3xX70xXdxX6xX3xX1xX1dxX26xXexX3xX40xXcaxX18xX70xX3xX4xX1xX7cxX18xX1xX3xXexX2axXb3xX3xX1a2xX96xX3xXbxX1xX2bxXdxX3xX4xe407xX3xX1ex136ebxXexX3xX4exX1xXdxX3xX4xe66axX3xX251xXacxX6xX18xX3xX4xX1xXbdxX4xX3xX18x14148xX18xX70xX3xXc3x11c02xXacxX3xX4x10614xXacxX2faxX3xXexXdx16bdbxXbxX3xXex110b2xX4xX3xX4xX1xXb3xXacxX3xX7xX2exX3xX70xXdxX17xX1exX3xX7xX17xXexX3xX4xX39xX6xX3xXexX14xX6xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1dxX30xXc3xXaxX12xXcxX1xX6exX18xX70xX3xX4xX17xX1dxX3xX4exX1xX6exX18xX70xX3xX18xX345xXacxX3xX2ax16991xX3xX4exX1xXdxX3xX18xX96xX1dxX3xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX3xX7xeafaxX3xX76xXb3xX3xX40xXf4xX6xX3xX2axX6xX3xX264x16a6axXexX3xX264x102dcxXa8xX3xX18xX1xXf4xX18xX70xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX70xXacxX2d9xX18xX3xXexX1xX26xX1dxX3xXexXdxX18xX3xX7xXacxXc3xX3xX40xX1dxX17xX18xX3xX1exXacxXcaxX18xX3xX18xX1x15d80xXexX3xX5xX96xX3xX4exX1xX1dxX2bxX18xX70xX3xX70xXdx112f3xX6xX3xXexX1xX17xX18xX70xX3xX2xX1b8xX3xXexX2c9xXdxX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1dxX30xXc3xXaxX12xX48xX10xX1exX3xX4cxX1dxX4exX1xX6xX3xXa8xX3xX1b9xX1b9xX3xXexXacx166eaxXdxX3xX40xXf1xX3xX76xXb3xX3xX76x14567xXexX3xXex16a72xX3xXexX1xX17xX18xX70xX3xX2xX2xX52xX1b8xX84xX2xX1b0xX3xX7xX6xXacxX3xX40xX328xX3xX76xXb3xX3xX251xXacxX2bxX18xX3xXexX1x134c5xX4xX3xXexX26xXdxX3xX70xXdxX6xX10exX3xX27dxX18xX70xX3xX18xX96xXc3xX3xX76xXb3xX3xX4xX17xX1dxX3xX76xXacxXcaxX4xX3xXbxX1xX26xX1exX3xXexXcaxXdxX3xXbxX1xX2bxX18xX3xX251xXacxX41xX4xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11exX1dxX30xXc3xXaxX12xXaexXd9xXdaxX1axX3xX4x14b57xX18xX70xX3xX76xXb3xX3xXexX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX41xXdxX3xX4xX6xX1dxX3xXaexX6xX1exXbxXacxX4xX1xXdxX6xX3xX70xXdxX2bxXdxX3xXexX1xf7b3xX3xXexX43exX3xX18xX70xX96xXc3xX3xX2xX1b9xX52xX2xX2xX52xX1b8xX84xX2xX1b0xX10exX52xX10exX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xXacxXexX1xX1dxX2axXaxX12xXd7xX299xXdxX10xXexX18xX6xX1ex1740cxXdcxX0xX52xXbxX12
(Vietnam+)