Chuyển biến tích cực trong công tác bình đẳng giới ở Yên Định
(Baothanhhoa.vn) - Tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ trên hầu hết các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục, y tế và ngay trong chính gia đình họ. Đó là mục tiêu đặt ra cho công tác bình đẳng giới hiện nay.
7558x1038cxcc94xf1c9x805bxb3e2x872fxe77exbef9xX7x9efdx9ccfxbe36xa803xeed0xe234xX5x79eexXaxf89cx9686xX1xe3d5x8695xc6d6xd71fxX3x7b51xXdxe685xX18xX3xXexd600xX4xX1xX3xX4x84d0xX4xX3xXexabcbxd617xX18x8cd3xX3xX4xd680xX18xX2cxX3xXexec1exX4xX3xX1axc0cfxX18xX1xX3xe856xe501xX18xX2cxX3xX2cxXdxbda8xXdxX3xc13exX3xd8e6x7bb8xX18xX3xbaaexad9cxX18xX1xX0x9943xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb891xX10xX6x8b42xXaxX12xXcxdf28xX18xX2cxX3xcbb0xX15xX16xfff0xX18xX3xf5c5x87cexX3xXexe936xX2axX3xX4x9917xX3xX1xd24cxXdxX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xf33axX3xX18xccccxX3xXexX29xX49xX18xX3xX1xde66xX15xX3xX1xX1cxXexX3xX4xX34xX4xX3xX5xc708xX18xX1xX3xX71xX25xX4xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xXexX29xX4dxa415xX3xbd2fxXdxX18xX1xX3xXexX1cxXadxX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxXadxX3xX2cxXdxX34xX2axX3xX63xX85xX4xXadxX3xX16xX3xXexX1cxX3xX71xX72xX3xX18xX2cxX6xX16xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX1xff1cxb236xX3xX4cxdfebxX3xX5xX72xX3xb0faxX85xX4xX3xXexXdxX49xX15xX3xX3cxc32fxXexX3xX29xX6xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX1xXdxc5cfxX18xX3xX18xX6xX16xXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxba03xX2axX63xX16xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xf3faxXexc181xX6xX5xXdxX2cxX18xe6d1xX3xX4xX10xX18xXexX10xX29x8f43xXaxX12xX0xXdxXf8xX2cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX18xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax7af7xXdxX63xXexX1xX153xX3x9da5xabc7xdb9exXbxX14bxX15bxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX153xX3xf57bxd66axX191xXbxX14bxX15bxXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX51xX51xXdxXf0xX1axX6xX2axXexX1xX6xX18xX1xX1xX2axX6xXf0xX71xX18xX51xX18xX10xX17axX7xX51xdc4axX2xX183xX2xX51xX2x8459xf711xX63xX182xX183xX1bbxX190xX181xX183xX182xXexX190xX181xX1b5xX183xX1bcxX5xX183xXf0xf730xXbxX2cxc6a3xX29xX9xX190xX1bbxX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX25xX4xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xXaxX3xX17axXdxX63xXexX1xX9xXaxX181xX182xX183xXaxX3xX1xX10xXdxX2cxX1xXexX9xXaxX190xX191xX191xXaxX3xX51xX12xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX2axX18xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxXexX10xX14bxXexX14dxX6xX5xXdxX2cxX18xX153xX3xX4xX10xX18xXexX10xX29xX15bxXaxX12xX13cxa1dcxX2axX3xX3cxX26dxXf8xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX1x94dfxX46xX18xX2cxX3xXexX1xX85xX3xX71xX67xX18xX3xX1xXf3xX6xX3xX14dxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX90xX18xX3xX4xad18xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX5xX72xX3xXf8xX7cxXexX3xX18xX7cxXdxX3xX63xX15xX18xX2cxX3xX6bxX15xX6xX18xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxXf0xX3xXcxX29xX2axX18xX2cxX3xX26dxX18xX1xX153xX3xc441xXdxX3xX7xX26dxX18xX3xX71xX67xX18xX3xX1xXf3xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX71xa1eexXexX3xXexX1xX17xX3xX6bxX15xa3b4xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xXcxX29x8002xX3xX13xX1xXdxX6exX18xX2cxXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xa489xX1xbcbdxXf8xX3xX1xXdxX126xX18xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXf3xX6xX3xX4xX1xX299xX3xXexX29xX27bxX79xX18xX2cxXadxX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX4xX299xX6xX3xX4cxX26dxX18xX2cxX3xX71xX72xX3xX32cxX1xX72xX3xX18xX27bxX43xX4xX3xX71xX6exX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX18xXf3xXdxX3xX4xX1xX15xX18xX2cxXadxX3xc0ebxX15xX2fcxXexX3xX13cxX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX18xXf3xXdxX3xX29xXdxX49xX18xX2cxXadxX3xXexX1xa86bxXdxX3xX2cxXdxX6xX18xX3xX6bxX15xX6xXadxX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX3cxf98exX3xX14bx877fxX16xX3xX63xX25xX18xX2cxX3xX71xX72xX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXafxX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX6exX15xX3xX71xX67xX18xX3xX1axX26dxX18xX3xX4xXf3xX3xX5xXdxX49xX18xX3xX6bxX15xX6xX18xXf0xX3xXcxX29xX2axX18xX2cxX3xX3cxXf3xXadxX3xf1a6xX1cxX3xX1xX2axX75xX4xX1xX3x10156xX1bbxX51xX40exX60xX14dx8587xX13cxX32cxX2e8xXadxX3xX18xX2cxX72xX16xX3xX2xX1bcxX14dxX1bcxX14dxX1b5xX183xX2xX2xX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xXexX29xX49xX18xX3xX3cxX4dxX6xX3xX1axX72xX18xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX3cxX2axX75xX18xX3xX1b5xX183xX2xX2xX14dxX1b5xX183xX2xX182xX15bxX3xX40exX1cxX3xX1xX2axX75xX4xX1xX3xX191xX417xX191xX51xX40exX60xX14dxX41dxX13cxX32cxX2e8xXadxX3xX18xX2cxX72xX16xX3xX2xX2xX14dxX2xX1b5xX14dxX1b5xX183xX2xX182xX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xXexX29xX49xX18xX3xX3cxX4dxX6xX3xX1axX72xX18xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX2cxXdxX6xXdxX3xX3cxX2axX75xX18xX3xX1b5xX183xX2xX182xX14dxX1b5xX183xX1b5xX183xXadxX3xX5xX72xX3xX18xX1xX88xX18xX2cxX3xX4xX79xX3xX7xX46xX3xX6bxX15xX6xX18xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX3cxX17xX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX126xX18xX3xX4xX34xX4xX3xXf8xX85xX4xX3xXexXdxX49xX15xX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX71xX72xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xc07cxe6aaxX38xX3xX7xX25xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1axX7cxX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xe20fxXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xXcxX1xX10xX2axX3xX3cxXf3xXadxX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xX4xX1xee8cxX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2axX75xXexX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xXexX29xX15xX16xX6exX18xX3xXexX1xX2fxX18xX2cxXadxX3xX2cxXdxX34xX2axX3xX63xX85xX4xXadxX3xXbxX1xa2dcxX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX15xX2fcxXexXadxX3xX18xX1xX32exXf8xX3xX18xX3d2xX18xX2cxX3xX4xX6xX2axX3xX18xX1xX2fcxX18xX3xXexX1x8a89xX4xX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX4xX1xX2axX3xX4xff0bxXbxX3xX299xX16xX3xX3cxX26dxX18xX2cxXadxX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xXadxX3xd4a5xXcxXcxf738xXadxX3xX3cxX2axX72xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xXexX29xX4dxX3xX14dxX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xX71xX72xX3xX18xX2cxX27bxX3b2xXdxX3xX63xX3d2xX18xX3xXexX29xX49xX18xX3xX3cxX4dxX6xX3xX1axX72xX18xXf0xX3xX4cxf35fxX18xX2cxX3xXexX1xX3b2xXdxXadxX3xX18xX3d2xX18xX2cxX3xX4xX6xX2axX3xX1xXdxX126xX15xX3xX5xX25xX4xXadxX3xX1xXdxX126xX15xX3xX6bxX15xX26dxX3xX6bxX15xX26dxX18xX3xX5xf808xX3xX32cxX1xX72xX3xX18xX27bxX43xX4xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX15bxX3xX4xX1xX587xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX5xX64fxX18xX2cxX3xX2cxX1x84d1xXbxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xb7c4xX3xXexXdxX49xX15xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX71xX72xX3xXexX29xX6xX2axX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX71xX72xX2axX3xX4xX34xX4xX3xXafxX1cxX3xX1xX2axX75xX4xX1xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXafxXdxX18xX1xX3xXexX1cxX3xX14dxX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxXf0xX3xX13cxX49xX18xX3xX4xX75xX18xX1xX3xX3cxXf3xXadxX3xXexX1xX72xX18xX1xX3xX5xX2fcxXbxX3xX71xX72xX3xXexX1xX27bxX3b2xX18xX2cxX3xX14bxX15xX16xX49xX18xX3xXafxXdxX126xX18xX3xXexX2axX72xX18xX3xX1axX6xX18xX3xX71xX38xX3xX7xX25xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1axX7cxX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXex960fxX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX14bxX15xX305xX18xX2cxX3xX4xX79xX3xX7xX46xXf0xX3xX32cxX2cxX2axX72xXdxX3xX29xX6xXadxX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xX4xd90bxX18xX2cxX3xX4xX1xX587xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xXafxXdxX17xXf8xX3xXexX29xX6xXadxX3xX2cxXdxX34xXf8xX3xX7xX34xXexX3xX71xXdxX126xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX126xX18xX3xX4xX34xX4xX3xX6bxX15xX16xX3xX3cxX4dxX18xX1xX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX15xX2fcxXexX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX15bxX3xX14bxe01exX3xX5xX67bxX3xX4xX34xX4xX3xX1xX72xX18xX1xX3xX71xXdxX3xX71xXdxX3xXbxX1xX75xXf8xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX15xX2fcxXexX3xX71xX72xX3xX2cxXdxX26dxXdxX3xX6bxX15xX16xX1cxXexX3xX4xX34xX4xX3xXafxX1xXdxX1cxX15xX3xX18xX75xXdxXadxX3xXexX305xX3xX4xX34xX2axX3xX5xXdxX49xX18xX3xX6bxX15xX6xX18xX3xX3cxX1cxX18xX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX4cxX102xX4xX3xX1axXdxX126xXexXadxX3xX3cxX17xX3xX18xX3d2xX18xX2cxX3xX4xX6xX2axX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX90xX18xX3xXexX29xX34xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX126xXf8xX3xX4xX299xX6xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX5f8xXbxXadxX3xX4xX34xX4xX3xX3cxX2axX72xX18xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xXexX29xX4dxX3xX14dxX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX71xXdxX126xX4xX3xX1axX26dxX2axX3xX71xX126xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX71xX72xX3xXexX29x9035xX3xX10xXf8xXadxX3xX41dxX13cxX32cxX2e8xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX3cxX3cfxX3xX4xX1xX6bfxX3xX3cxX75xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX18xX2cxX72xX18xX1xX3xXexX1xX15xX7cxX4xX3xXafxX1xX305xXdxX3xX18xX7cxXdxX3xX4xX1xX20xX18xX1xXadxX3xXbxX1xX305xXdxX3xX1xc18exXbxX3xX2cxXdxX26dxXdxX3xX6bxX15xX16xX1cxXexX3xX4xX34xX4xX3xX71xX85xX3xX71xXdxX126xX4xX3xX71xX72xX3xX14bxX809xX3xX5xX67bxX3xX18xX2cxX1xXdxX49xXf8xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX72xX18xX1xX3xX71xXdxX3xX1xXdxX1cxXbxX3xX63xX3d2xXf8xXadxX3xX14bxX3d2xXf8xX3xX1xX75xXdxX3xX7xX5dexX4xX3xXafxX1xd06dxX10xX3xX71xX72xX3xX18xX1xX3d2xX18xX3xXbxX1x9d34xXf8xX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xXadxX3xXexX29xX918xX3xX10xXf8xX3xX2cxX34xXdxXf0xX3xX32cxX1xXdxX6exX15xX3xX71xX85xX3xX5xX16xX3xX1xX2fxX18xX3xX3cxX3cfxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX30exX6xX3xX34xX18xX3xX32cxX1xX3d2xX18xX3xX63xX3d2xX18xX3xX2cxXdxX26dxXdxX3xX6bxX15xX16xX1cxXexX3xXexX1xX5f8xX15xX3xXexX38xX18xX1xX3xX3cxX75xXexX3xX5xX67bxXadxX3xX1axX26dxX2axX3xX71xX126xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX5xX95axXdxX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX71xX72xX3xX4xX2axX18xX3xX4xX34xXdxX3xX1xXefxX3xX7xX6xX15xX3xX5xX16xX3xX1xX2fxX18xXf0xX3xX4cxX102xX4xX3xX1axXdxX126xXexXadxX3xXf8xX7cxXexX3xX7xX305xX3xX14bxX3cfxX3xX3cxX3cfxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX126xX18xX3xX71xXdxX126xX4xX3xX4xX5f8xXbxX3xX3cxX5f8xXexX3xX46xX3xX4xX1xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX3cxX305xXdxX3xXexX27bxX95axX18xX2cxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX3cxX79xX18xX3xXexX1xX3d2xX18xXadxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX4xXf3xX3xX1xX2axX72xX18xX3xX4xX26dxX18xX1xX3xX3cxX102xX4xX3xX1axXdxX126xXexX3xXafxX1xXf3xX3xXafxX1xX67xX18xXf0xX3xX32cxX2cxX2axX72xXdxX3xX29xX6xXadxX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX6bxX15xX6xX18xX3xXexX3d2xXf8xX3xX14bxX3d2xX16xX3xX63xX25xX18xX2cxX3xX3cxX3b2xXdxX3xX7xX305xX18xX2cxX3xX71xX67xX18xX3xX1xXf3xX6xXadxX3xX18xX1xX5f8xXexX3xX5xX72xX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xX2axX18xX2cxX3xXexX29xX72xX2axX3xX14bxX3d2xX16xX3xX63xX25xX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX71xX67xX18xX3xX1xXf3xX6xX3xX2cxc24bxX18xX3xX71xX43xXdxX3xX541x9a47xXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX2fxX18xX2cxX3xX1axX72xX3xX4xX1xX6xX3xXf8xc76exX3xXf8xeec7xX15xX3xXf8xX25xX4xXadxX3xX4xX2axX18xX3xX4xX1xX34xX15xX3xX1xXdxX1cxX15xX3xXexX1xX26dxX2axX55axXadxX3xX541xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX190xX3xX4xX1xX15xX9b5xX18xX3xXf8xX25xX4xX55axXadxX3xX541xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX190xX3xXafxX1xX2fxX18xX2cxX55axXf0xXf0xXf0xX3xX18xX1xX32exXf8xX3xX2cxXdxX587xXbxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX2cxXdxX26dxXf8xX3xX1axX43xXexX3xX2cxX34xX18xX1xX3xX18xX102xX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX71xX72xX3xX71xX27bxX79xX18xX3xX5xX49xX18xX3xXafxX1xX3dxX18xX2cxX3xX3cxX4dxX18xX1xX3xXf8xX38xX18xX1xX3xXexX29xX49xX18xX3xXexX5f8xXexX3xX4xX26dxX3xX4xX34xX4xX3xX5xX9cxX18xX1xX3xX71xX25xX4xXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX542xX43xXdxX3xX18xX1xXdxX6exX15xX3xX2cxXdxX26dxXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX3cxX64fxX18xX2cxX3xX1axX7cxX3xX71xX72xX3xX1xXdxX126xX15xX3xX6bxX15xX26dxXadxX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xX46xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX3cxX3cfxX3xX4xXf3xX3xX18xX1xXdxX6exX15xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX25xX4xXf0xX3xX4cxXdxX17xX18xX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX26dxXdxX3xXafxX17xX3xX3cxX1cxX18xX3xX5xX72xX3xX71xXdxX126xX4xX3xX1axX26dxX2axX3xX3cxX26dxXf8xX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX2cxXdxX6xX3xX18xX2cxX72xX16xX3xX4xX72xX18xX2cxX3xX3cxX90xX16xX3xX3cxX299xXadxX3xX1xXdxX126xX15xX3xX6bxX15xX26dxX3xX71xX72xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2axX75xXexX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xXexX29xX4dxX3xX71xX72xX3xX1axX7cxX3xXf8xX34xX16xX3xX5xX3cfxX18xX1xX3xX3cxX75xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX4xX5f8xXbxXf0xX3xXcxX1xX10xX2axX3xX3cxXf3xXadxX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX3cxX3cfxX3xX4xX1xX6bfxX3xX3cxX75xX2axX3xX4xX1xX2axX3xX1b5xX181xX3xX14bxX3cfxX51xXexX1xX4dxX3xXexX29xX5f8xX18xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1xX72xX18xX1xX3xX29xX72xX3xX7xX2axX34xXexXadxX3xX5xX2fcxXbxX3xX63xX6xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX4xX34xX4xX3xX5dexX18xX2cxX3xX71xXdxX49xX18xX3xXexXdxX6exXf8xX3xX18xX67xX18xX2cxX3xX3cxX17xX3xXexX75xX2axX3xX18xX2cxX15xX64fxX18xX3xX18xX1xX3d2xX18xX3xX7xX25xX3xX18xX88xX15bxX3xXexX5b7xX3xX4xX1xX5dexX4xX3xX4xX34xX4xX3xX5xX43xXbxX3xXexX2fcxXbxX3xX1xX15xX5f8xX18xXadxX3xX1axX64fxXdxX3xX63xX27bx8593xX18xX2cxX3xXafx7737xX3xX18xX67xX18xX2cxX3xX4xX1xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX18xX88xX3xX5dexX18xX2cxX3xX4xX809xX3xX71xXdxX49xX18xX3xX4cxX13cxX614xX60xXadxX3xX60xX4cxX32cxX2e8xXf0xX3xXcxX29xX2axX18xX2cxX3xX18xX1xXdxX126xXf8xX3xXafxd22fxX3xX1b5xX183xX2xX182xX14dxX1b5xX183xX1b5xX183xXadxX3xXexX2axX72xX18xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX4xXf3xX3xX191xX3xX1axX20xX3xXexX1xX27bxX3xX71xX72xX3xX182xX3xXbxX1xXf3xX3xX1axX20xX3xXexX1xX27bxX3xX3cxX26dxX18xX2cxX3xX299xX16xX3xX14bxX3cfxX3xX5xX72xX3xX18xX88xX15bxX3xX5xX3cfxX18xX1xX3xX3cxX75xX2axX3xX18xX88xX3xX4xX5f8xXbxX3xXbxX1xX30exX18xX2cxX51xX1axX6xX18xX3xX5xX72xX3xX2xX191xX51xX182xX191xX3xX18xX2cxX27bxX3b2xXdxXadxX3xX4xX1xXdxX1cxXf8xX3xXexd2cexX3xX5xX126xX3xX1b5xX190xXadxX182xX191xe40dxX15bxX3xX14bxX3cfxX51xXexX1xX4dxX3xXexX29xX5f8xX18xX3xX4xXf3xX3xX5xX3cfxX18xX1xX3xX3cxX75xX2axX3xX4xX1xX299xX3xX4xX1xX305xXexX3xX18xX88xX3xX5xX72xX3xX417xX51xX1b5xX181xXadxX3xX4xX1xXdxX1cxXf8xX3xXexXe68xX3xX5xX126xX3xX191xX190xXadxX181xX1b5xXe72xXf0xXf0xXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX13xc927xX18xX2cxX3xX71xX43xXdxX3xX3cxXf3xXadxX3xX71xX6xXdxX3xXexX29xX30exX3xX4xX299xX6xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXafxXdxX18xX1xX3xXexX1cxXadxX3xX2cxXdxX26dxXf8xX3xX18xX2cxX1xbff9xX2axX3xX1axX6exX18xX3xX71xX88xX18xX2cxX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX18xX2cxX72xX16xX3xX4xX72xX18xX2cxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXafxX1xX3dxX18xX2cxX3xX3cxX4dxX18xX1xXf0xX3xX542xX43xXdxX3xXexX5b7xX18xX2cxX3xX18xX2cxX15xX64fxX18xX3xX71xX305xX18xX3xX3cxX6xX18xX2cxX3xX6bxX15xX26dxX18xX3xX5xX67bxX3xX5xX72xX3xXexX29xX49xX18xX3xX1b5xX182xX182xX3xXexXe68xX3xX3cxX64fxX18xX2cxXadxX3xX18xX1xX88xX18xX2cxX3xX18xX67xXf8xX3xX6bxX15xX6xXadxX3xX60xX7cxXdxX3xc91fxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX3cxX3cfxX3xX14bxX6b6xXexX3xX4xX1xX2axX3xXexX29xX49xX18xX3xX2xX182xXf0xX183xX183xX183xX3xX5xX27bxX95axXexX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX71xX6xX16xX3xX71xX305xX18xXf0xX3xX4cxX64fxX18xX2cxX3xXexX1xX3b2xXdxXadxX3xX18xX2cxX15xX64fxX18xX3xX71xX305xX18xX3xX1xX15xX16xX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xXexX1xX2fxX18xX2cxX3xX6bxX15xX6xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX38xX18xX1xX3xXexX1xX5dexX4xX3xXexX5b7xX3xXexXdxX1cxXexX3xXafxXdxX126xXf8xX3xXexX20xX18xX3xX63xX85xX18xX2cxXadxX3xXexX5b7xX3xXexXdxX1cxXexX3xXafxXdxX126xXf8xX3xXexX75xXdxX3xX4xX1xa411xX3xX3cxX75xXexX3xXexX29xX49xX18xX3xX181xX3xXexXe68xX3xX3cxX64fxX18xX2cxXadxX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX2cxXdxX587xXbxX3xX4xX1xX2axX3xX1xX72xX18xX2cxX3xXexX29xX67xXf8xX3xX1xX7cxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xX71xX6xX16xX3xX71xX305xX18xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xX7xX26dxX18xX3xX14bxX15xX5f8xXexXf0xX3xX60xX7cxXdxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX4xX1xX6bfxX3xX3cxX75xX2axX3xXf8xX101bxXdxX3xXexX5b7xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX2cxXdxX587xXbxX3xX2xX3xX1xX7cxX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axX3xX63xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX1xX299xX3xX1xX7cxX3xX71xX27bxX79xX18xX3xX5xX49xX18xX3xXexX1xX2axX34xXexX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axXf0xX3xXcxX1xX10xX2axX3xX3cxXf3xXadxX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xXafxX1xX2axX26dxX18xX2cxX3xX2xX183xX3xX18xX67xXf8xX3xXexX29xX46xX3xX5xX75xXdxX3xX3cxX3d2xX16xXadxX3xX3cxX3cfxX3xX4xXf3xX3xX417xX190xX1b5xX3xX1xX7cxX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axX3xX63xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX1xX299xX3xX1xX7cxX3xX3cxX3cfxX3xXexX1xX2axX34xXexX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axXf0xX3xX32cxX2cxX2axX72xXdxX3xX29xX6xXadxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX3d2xX15xX3xX5xX75xX4xX3xX1axX7cxX3xX541xXf82xX1xX85xX3xX18xX88xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXafxXdxX18xX1xX3xXexX1cxX55axXadxX3xX541xXf82xX1xX85xX3xX18xX88xX3xX2cxXdxX26dxXf8xX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axX55axXadxX3xXf8xX2fxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX541xXf82xX1xX85xX3xX18xX88xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX1xX299xX3xX1xX7cxX3xX4xXf3xX3xXexX1xX15xX3xX18xX1xX2fcxXbxX3xX4xX6xX2axX55axXf0xXf0xXf0xX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xX14bxX3d2xX16xX3xX63xX25xX18xX2cxX3xX71xX72xX3xX1xX2axX75xXexX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX18xX2cxX72xX16xX3xX4xX72xX18xX2cxX3xX1xXdxX126xX15xX3xX6bxX15xX26dxXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX13xX1xXdxX1cxXf8xX3xXexX43xXdxX3xX182xX1b5xXe72xX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxXadxX3xX4xX1xX2axX3xX18xX49xX18xXadxX3xX1axX26dxX2axX3xX3cxX26dxXf8xX3xX6bxX15xX16xX6exX18xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX5xX9cxX18xX1xX3xX71xX25xX4xX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxXadxX3xX71xXdxX126xX4xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX5xX72xX3xXf8xX7cxXexX3xXf8xX85xX4xX3xXexXdxX49xX15xX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX4xX1xX587xX3xXexX29xXefxX18xX2cxXf0xX3xXcxX20xX18xX1xX3xX3cxX1cxX18xX3xXexX1xX34xX18xX2cxX3xX2xX1b5xX14dxX1b5xX183xX2xX417xXadxX3xXexXe68xX3xX5xX126xX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX18xX88xX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX75xX2axX3xX71xXdxX126xX4xX3xX5xX72xXf8xX3xXf8xX43xXdxX3xX5xX72xX3xX181xX191xXadxX183xX182xXe72xX15bxX3xX1axX38xX18xX1xX3xX6bxX15xX3d2xX18xX3xXf8xX101bxXdxX3xX18xX67xXf8xX3xXexX75xX2axX3xX71xXdxX126xX4xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX1xX2axX3xXexX29xX49xX18xX3xX190xXf0xX1bcxX183xX183xX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxXf0xX3xXcxXe68xX3xX5xX126xX3xX18xX88xX3xX5xX72xXf8xX3xX4xX1xX299xX3xX63xX2axX6xX18xX1xX3xX18xX2cxX1xXdxX126xXbxX3xX5xX72xX3xX1b5xX1bbxXadxX190xXe72xX3x9be2xX18xX67xXf8xX3xX1b5xX183xX2xX417xb086xXf0xX3xd422xX305xX3xX18xX88xX3xX5xX6xX2axX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX3cxXdxX3xX5xX72xXf8xX3xX71xXdxX126xX4xX3xX46xX3xX18xX27bxX43xX4xX3xX18xX2cxX2axX72xXdxX3xX5xX72xX3xX2xXf0xX190xX1bcxX1bcxX51xX1b5xXf0xX190xX1bcxX183xX3xX18xX2cxX27bxX3b2xXdxX3xX133exX2cxXdxX6xXdxX3xX3cxX2axX75xX18xX3xX1b5xX183xX2xX181xX14dxX1b5xX183xX1b5xX183xX1347xXf0xX3xX32cxX2cxX2axX72xXdxX3xX29xX6xXadxX3xX3cxX4dxX6xX3xXbxX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX25xX4xX3xXf8xX46xX3xX4xX34xX4xX3xX5xX43xXbxX3xX63xX75xX16xX3xX18xX2cxX1xX6exXadxX3xX5xX43xXbxX3xX1axX64fxXdxX3xX63xX27bxXdb5xX18xX2cxX3xX4xX1xX15xX16xX49xX18xX3xX3cxX6exX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2cxXdxX6xX2axX3xXafxXdbaxX3xXexX1xX15xX2fcxXexX3xX7xX26dxX18xX3xX14bxX15xX5f8xXexXf0xXf0xXf0xX3xX614xX15xX6xX3xX3cxXf3xXadxX3xXexX29xX49xX18xX3xX1bcxX183xXe72xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX3cxX3cfxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX2cxXdxX6xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX27bxX79xX18xX2cxX3xXexX29xX38xX18xX1xX3xXafxX1xX15xX16xX1cxX18xX3xX18xX2fxX18xX2cxXadxX3xXafxX1xX15xX16xX1cxX18xX3xX5xX3d2xXf8xXadxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xX2cxXdxX6xX2axX3xXafxXdbaxX3xXexX1xX15xX2fcxXexX3xX71xX72xX3xXexX776xX18xX2cxX3xX1axX27bxX43xX4xX3xX34xXbxX3xX63xX85xX18xX2cxX3xX4xX34xX4xX3xXafxXdxX1cxX18xX3xXexX1xX5dexX4xX3xX71xX72xX2axX3xXexX1xX25xX4xX3xXexXdx851cxX18xX3xX7xX26dxX18xX3xX14bxX15xX5f8xXexXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX13xXecdxX18xX2cxX3xX71xX43xXdxX3xX71xXdxX126xX4xX3xXexX75xX2axX3xX3cxXdxX6exX15xX3xXafxXdxX126xX18xX3xXexX1xX15xX2fcxX18xX3xX5xX95axXdxX3xX4xX1xX2axX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXexXdxX1cxXbxX3xX4xX2fcxX18xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX1axX26dxX2axX3xXexX29xX95axX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxXadxX3xX6xX18xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxXadxX3xX2cxXdxX34xX2axX3xX63xX85xX4xXadxX3xX16xX3xXexX1cxXadxX3xX71xX67xX18xX3xX1xXf3xX6xX3xXexX1xX2fxX18xX2cxX3xXexXdxX18xXf0xXf0xXf0xXadxX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX4xX1xX587xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX3cxX1cxX18xX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX71xX72xX3xX14bxXf3xX6xX3xX1axX9a8xX3xX1axX75xX2axX3xX5xX25xX4xX3xXexX29xX49xX18xX3xX4xX79xX3xX7xX46xX3xX2cxXdxX43xXdxXf0xX3xXcxX1xX10xX2axX3xX3cxXf3xXadxX3xX71xX4dxX3xXexX29xX20xXadxX3xX71xX6xXdxX3xXexX29xX30exX3xX4xX299xX6xX3xX18xX2cxX27bxX3b2xXdxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX3cxX3cfxX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xX4xX26dxXdxX3xXexX1xXdxX126xX18xXadxX3xXexX1xX2fxX18xX2cxX3xX6bxX15xX6xX3xX71xXdxX126xX4xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX2fxX18xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX71xX72xX3xX3cxX27bxX95axX4xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX2cxXdxX6xX3xX18xX1xXdxX6exX15xX3xX1xX79xX18xX3xX71xX72xX2axX3xX4xX34xX4xX3xX6bxX15xX16xX1cxXexX3xX3cxX4dxX18xX1xX3xX6bxX15xX6xX18xX3xXexX29xXefxX18xX2cxX3xX4xX299xX6xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xXf0xX3xX542xXdxX126xX4xX3xX14bxX3d2xX16xX3xX63xX25xX18xX2cxX3xX4xX34xX4xX3xXf8xX2fxX3xX1xX38xX18xX1xX3xXbxX1xX30exX18xX2cxXadxX3xX4xX1xX305xX18xX2cxX3xX1axX75xX2axX3xX5xX25xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xXadxX3xX4xX3d2xX15xX3xX5xX75xX4xX3xX1axX7cxX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xX63xX3d2xX18xX3xX1xX75xX18xX1xX3xXbxX1xX587xX4xXadxX3xXf8xX2fxX3xX1xX38xX18xX1xX3xX7xX26dxX18xX3xX14bxX15xX5f8xXexX3xX4xX1xX67xX18xX3xX18xX15xX2fxXdxX3xX2cxXdxX587xXbxX3xX1xX7cxX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axX3xX2cxXdxX26dxXf8xX3xX18xX2cxX1xXf0exX2axX3xX1axX6exX18xX3xX71xX88xX18xX2cxXf0xXf0xXf0xX3xX4xX7a1xX18xX2cxX3xX3cxX3cfxX3xX2cxXf3xXbxX3xXbxX1xX90xX18xX3xX2cxXdxX26dxXf8xX3xXexX1xXdxX17xX15xX3xX4xX34xX4xX3xXexX34xX4xX3xX3cxX7cxX18xX2cxX3xX14bxX5f8xX15xX3xXexX776xX3xXexX38xX18xX1xX3xXexX29xX75xX18xX2cxX3xX1axX75xX2axX3xX5xX25xX4xX3xX3cxX305xXdxX3xX71xX43xXdxX3xX7xX5dexX4xX3xXafxX1xX9a8xX10xX3xXexX1xX17xX3xX4xX1xX5f8xXexX3xX71xX72xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX90xX18xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xXf0xX3xX4cxX102xX4xX3xX1axXdxX126xXexXadxX3xXexX1xX2fxX18xX2cxX3xX6bxX15xX6xX3xX4xX2fxX18xX2cxX3xXexX34xX4xX3xXexX29xX15xX16xX6exX18xX3xXexX1xX2fxX18xX2cxXadxX3xXbxX1xX5b7xX3xX1axXdxX1cxX18xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX15xX2fcxXexX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxXadxX3xXbxX1xX30exX18xX2cxX3xX4xX1xX305xX18xX2cxX3xX1axX75xX2axX3xX5xX25xX4xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xXadxX3xX1xX2fxX18xX3xX18xX1xX3d2xX18xX3xX71xX72xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xXadxX3xXbxX1xX30exX18xX2cxX3xX4xX1xX305xX18xX2cxX3xXexX126xX3xX18xX75xX18xX3xX14bxX3cfxX3xX1xX7cxXdxX3xX71xX72xX3xX14bxX3d2xXf8xX3xX1xX75xXdxX3xXexX29xX918xX3xX10xXf8xXadxX3xX14bxXf3xX6xX3xX1axX9a8xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX299xX3xXexX85xX4xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX1xX2fxX18xX3xX18xX1xX3d2xX18xX3xX71xX72xX3xX2cxXdxX6xX3xX3cxX38xX18xX1xXf0xXf0xXf0xX3xX3cxX3cfxX3xX2cxXdxX587xXbxX3xX4xX7cxX18xX2cxX3xX3cxX64fxX18xX2cxX3xX71xX72xX3xX1axX26dxX18xX3xXexX1xX3d2xX18xX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xX18xX1xX2fcxX18xX3xXexX1xX5dexX4xX3xX29x7f67xX3xX1xX79xX18xX3xX3cxX17xX3xX4xX1xX299xX3xX3cxX7cxX18xX2cxXadxX3xXexX20xX4xX1xX3xX4xX25xX4xX3xXexX1xX6xXf8xX3xX2cxXdxX6xX3xXbxX1xX30exX18xX2cxX3xX4xX1xX305xX18xX2cxX3xX1axX75xX2axX3xX5xX25xX4xX3xXexX29xX49xX18xX3xX4xX79xX3xX7xX46xX3xX2cxXdxX43xXdxXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13cxX2axX63xX16xXaxX12xX611xX102xX4xX3xX63xXecdxX3xX3cxX6xX18xX2cxX3xX2cxX102xXbxX3xXf8xX7cxXexX3xX7xX305xX3xXafxX1xXf3xX3xXafxX1xX67xX18xX3xXexX29xX2axX18xX2cxX3xX6bxX15xX34xX3xXexX29xX38xX18xX1xX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXafxX1xX6xXdxX3xX4xX1xX299xX3xXexX29xX27bxX79xX18xX2cxXadxX3xX4xX1xX20xX18xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX71xX6exX3xX1axX38xX18xX1xX3xX3cxX3dxX18xX2cxX3xX2cxXdxX43xXdxXf0xX3xX134axX2axX18xX2cxXadxX3xX71xX43xXdxX3xX18xX1xXdxX6exX15xX3xXafxX1cxXexX3xX6bxX15xX26dxX3xX3cxX75xXexX3xX3cxX27bxX95axX4xXadxX3xX1xX15xX16xX126xX18xX3xX48xX49xX18xX3xX4cxX4dxX18xX1xX3xX3cxX3cfxX3xXexX75xX2axX3xX29xX6xX3xX18xX1xX88xX18xX2cxX3xX4xX79xX3xX7xX46xX3xX1axX27bxX43xX4xX3xX3cxX90xX15xXadxX3xX2cxXdxX587xXbxX3xXbxX1xX85xX3xX18xX88xX3xXbxX1xX34xXexX3xXexX29xXdxX17xX18xX3xXexX2axX72xX18xX3xX63xXdxX126xX18xX3xX2cxXb35xX18xX3xX71xX43xXdxX3xX4xX34xX4xX3xXbxX1xX9b5xXf8xX3xX4xX1xX5f8xXexX3xX3cxXb52xXbxX3xX541xXexX25xX3xXexXdxX18xXadxX3xXexX25xX3xXexX29xXefxX18xX2cxXadxX3xXexX29xX15xX18xX2cxX3xX1xX2fcxX15xXadxX3xX3cxX26dxXf8xX3xX3cxX6xX18xX2cxX55axXf0xX0xX51xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103d6xX15xXexX1xX2axX29xXaxX12xX13cxX72xXdxX3xX71xX72xX3xX26dxX18xX1xX153xX3xX391xX49xX3xX2e8xX15xX18xX2cxX0xX51xXbxX12
Bài và ảnh: Lê Dung