Lan tỏa tinh thần nhân văn và những nghĩa cử cao đẹp
(Baothanhhoa.vn) - Công cuộc phòng, chống đại dịch COVID-19 đang bước vào giai đoạn mới, với nhiều khó khăn, thách thức lớn đang đặt ra. Do đó, hướng tới hình thành “tấm lá chắn” miễn dịch cộng đồng rộng rãi, được xem là giải pháp hữu hiệu để ứng phó với đại dịch trong bối cảnh hiện nay. Song, để hiện thực hóa mục tiêu đó đòi hỏi sự chung tay trách nhiệm của toàn xã hội, mà trực tiếp, cụ thể là đóng góp vào Quỹ phòng, chống COVID-19.
f385x14d1ax12627x1b061x13f33x18c89x1b1a3x1181cxX6x1ad7bx17b2exX1x1714bx15f5ex18d92x1a79dx18d90x14d32x11711xXdxX4xXexX9x15120x148e9x16bb1xXcx1726axX2xX3x1958ex11795xX2x18162xX1dx199adx17e7cxX2xX10xX1dx1a2e0xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dx19ff9xf903x11cdaxX2x19ff8xX32xX2x1363dxX11x1027dxXcxX2xf8ccxX5xXcxX2xX10xX1dx13878x10d5dxXcxX1axX2xX38x11f77xX33xX2xX10xXfxX43x10f61xXcxX1axX2xX3dxX5xXcxX2x16136x165d8xXcxX2xX38x12848xXcxX2xX10x15591xXcxX1dxX2xX31xX32xX33xX2x1491dxX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX35xX32xX2x1786bxX5xXcxX2x119f8xX10xX10x1482axX2x19077xX11x13b75xXdxX2x100e0xX5xX23xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2x1b089x18508xX5x19964xX0x100c1xX1xX16xX0xX1dx19b5dxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16x18f6cxX5xXcxX2xXdx12d6fxX5xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dx1425cxXcxX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX38x161f5xXcxX2xX38x181f2xX2xXcxX1dx153b5xXcxX1axX2xXcxX1axX1dx15c15xX5xX2xX3x1af0exX2xX3xX5x12626xX2x129cbx199c5xX1xX0xX96xX1dxX9bxX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX91xXexX5x1897exX9xX16xX68x11ea3xXcxX1axX2xX3x18d93x11763xX3xX2xX1xX1dx1a224xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxf83cxXcxX1axX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68x18161xX7dxXbxX57x11cdbxX9bx1410bxX2xXddxX5xXcxX1axX2xX74xX43x17fcdxX3xX2xX38xXc8xXdbxX2xX1axX11xX5xX11xX2xXddxXdbxX22xXcxX2xX23xX126xX11xX33xX2xX38xX126xX11xX2xXcxX1dxX11x14377xXfcxX2x15a56xX1dxX92xX2xX146xX1dxXc4xXcxX33xX2xXdxX1dx17bedxX3xX1dxX2xXdxX1dx147a3xX3xX2xX4xX126xXcxX2xXddxX5xXcxX1axX2xXddx10f39xXdxX2xXfxX5x116d6xX2xX57xXdbxX2xXddxX92xX33xX2xX1dxX43xX126xXcxX1axX2xXdxX126xX11xX2xX1dx11d9axXcxX1dxX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2x1a431xXdx15169xX23xX2xX4xX152xX2xX3xX1dx1193bxXcx18917xX2xX23xX11x1356dxXcxX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX3xXfdxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX2xXfxXfdxXcxX1axX2xXfx14dc1xX11xX33xX2xXddxX43x1ae03xX3xX2x1323bxXexX23xX2xX4xXc8xX2xX1axX11x16d83xX11xX2xX1xX1dxX152xX1xX2xX1dxXccxXfcxX2xX1dxX11xX7fxXfcxX2xXddx13b71xX2xX158xXcxX1axX2xX1xX1dxX92xX2xX38xX126xX11xX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX74xX109xX11xX2xX3xX1c2xXcxX1dxX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXcxX5xX32xX16axX2x11affxXdbxXcxX1axX33xX2xXddxX1d4xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXdxX1dx11e82xX3xX2xX1dxX92xX5xX2xX23xX49xX3xX2xXdxX11xX3axXfcxX2xXddxX92xX2xXddxX102xX11xX2xX1dxXb1xX11xX2xX6xX214xX2xX3xX1dxXfcxXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xXdxXfxX152xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX7fxX23xX2xX3xX31xX5xX2xXdxXdbxXc8xXcxX2xX1b9xX1b0xX2xX1dxXfdxX11xX33xX2xX23xXc8xX2xXdxXfxX214xX3xX2xXdxX11x12355xX1xX33xX2xX3xX49xX2xXdxX1dxX1d4xX2xX4xXc8xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xX38xXc8xXdbxX2xX7bxXfcx19702xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX68xX5xX1xXdxX11xXdbxXcxX9xX16xX0xX11xX23xX1axX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXf3xXdxX1dxXfcxX23xX74xX2xX11xX68xXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX32xX4xXexX8xX9xf6ffxX11xXf3xXdxX1dxX94xX2x10ed8x11cdexX2dbxX1xX1b9x1935fxX2xX1dxXexX11xX1axX1dxXdxX94xX2x18449x12ff7xX11dxX1xX1b9xX2dfxX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX96xX96xX11xX16axX74xX5xXdbxXdxX1dxX5xXcxX1dxX1dxXdbxX5xX16axX38xXcxX96xXcxXexX2d3xX6xX96x136faxX9bxX30exX11dxX96xX9bx1ad75xX314xXf3xX30exX2dbxX2daxX2e9xX2daxX30exX9bxXdxX2eaxX314xX314x1a165xX2e9xX4xX2dbxX16ax15b56xX1xX1ax16333xXfxX8xX2eaxX2eaxX2dbxX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xXacxX5xXcxX2xXdxXb1xX5xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX38xXc4xXcxX2xX38xXc8xX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xXcxX1axX1dxXd3xX5xX2xX3xXd7xX2xX3xX5xXdbxX2xXddxXdexX1xX9xX2xX2d3xX11xXf3xXdxX1dxX8xX9xX2daxX2dbxX2dbxX9xX2xX1dxXexX11xX1axX1dxXdxX8xX9xX2e9xX2eaxX11dxX9xX2xX96xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX33xX2xX35xX32xX2xX38xX11xX3axXcxX2xX3dxX5xXcxX2xX10xX1dxX43xX44xXcxX1axX2xX38xX49xX33xX2xX10xXfxX43xX4fxXcxX1axX2xX3dxX5xXcxX2xX57xX58xXcxX2xX38xX5cxXcxX2xX10xX60xXcxX1dxX2xX31xX32xX33xX2xX68xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX7dxX11xX7fxXdxX2xX82xX5xX23xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXcxX1dxX5cxXcxX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX3xX31xX5xX2xXcxX1dxXc8xX2xX1dxX1c2xXdbxX2xXdxX58xX23xX16axX2x1889dxXcxX1dxX94xX2xX20xX16axX7dxX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX17xX58xX32xX2xX3x17972xXcxX1axX2xX4xXc8xX2xXcxXfdxX11xX2xXf3xXfcxXcxX1axX2xX1b9xXdbxX5xX32xX2x1a6a8xXfcxX5xXcxX1dxX2xX3xXfcxXfdxX3xX2xXdxXfxX5xXdbxX2xXddx16fb7xX11xX2xX1axX11xXccxX5xX2xX3dxX152xXdbxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xX38xX126xX11xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX33xX2xX35xX32xX2xX38xX11xX3axXcxX2xX3dxX5xXcxX2xX10xX1dxX43xX44xXcxX1axX2xX38xX49xX33xX2xX10xXfxX43xX4fxXcxX1axX2xX3dxX5xXcxX2xX57xX58xXcxX2xX38xX5cxXcxX2xX10xX60xXcxX1dxX2xX31xX32xX33xX2xX68xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX7dxX11xX7fxXdxX2xX82xX5xX23xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xX82xX1axX1dxXd3xX5xX2xX3xXd7xX2xX3xX5xXdbxX2xXddxXdexX1xX0xX96xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2xX204xX214xX2xXfxX5xX2xXddxX44xX11xX2xX3xX31xX5xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX74xX109xX11xX2xX3xX1c2xXcxX1dxX2xXddxX165xX3xX2xX74xX11xX7fxXdxX2xX38xXc8xX2xX3xX1dxX192xX3xX2xX1dx10f35xXcxX2xXcxX92xX2xX3xX460xXcxX1axX2xX23xX5xXcxX1axX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2x151dfxX2xXcxX1axX1dxXd3xX5xX2xXddxX165xX3xX2xX74xX11xX7fxXdxX33xX2xX1xX1dxX1c2xX11xX2xX38xX5cxX32xX2xX146xX1dxXf7xXcxX1axX2xXdxX1dxX43xX5xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX32axX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX94xX0xX96xXexX23xX16xX2xXacxX27xX3xX1dxX2xX6xXd7xX2xXf3xX214xXcxX1axX2xXcxX43xX126xX3xX2xX38xXc8xX2xX1axX11xXccxX2xXcxX43xX126xX3xX2xX3xX31xX5xX2xXf3xX58xXcxX2xXdxXfdxX3xX2xX7dxX11xX7fxXdxX2xX82xX5xX23xX2xXddxX1b0xX2xX3xX1dxX158xXcxX1axX2xX23xX11xXcxX1dxX33xX2xX146xX1dxX11xX2xXddxX18axXdxX2xXcxX43xX126xX3xX2xX1axX165xX1xX2xX146xX1dxX92xX2xX146xX1dxXc4xXcxX33xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xX146xX263xXdxX33xX2xX6xX158xX3xX2xXf3xX58xXcxX2xX4xXc8xX2xX38xX460xX2xX146xX1dxX1exX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX23x11e4exX2xXcxX1dxX18axXdxX33xX2xX6xX192xX3xX2xX74x1259fxXcxX2xXcxX1dxX18axXdxX2xXddxX1d4xX2xX3xX1dxX11xX263xXcxX2xXdxX1dxX192xXcxX1axX2xX23x14e8exX11xX2xX146x16b99xX2xXdxX1dx19a23xX2xX38xXc8xX2xX38xX11xX263xXdxX2xXcxX3axXcxX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xXdxXfxX5xXcxX1axX2xX6xXd7xX2xX38xX6f8xX2xX38xX5xXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xXf3xX58xXcxX2xXdxXfdxX3xX16axX2xX3dxX4fxX11xX2xX38xX5cxX32xX33xX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX74xX109xX11xX2xX3xX1c2xXcxX1dxX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX1dxXdbxXc8xXcxX1dxX2xX1dxXc8xXcxX1dxX2xX38xXc8xX2xXdxX152xX3xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXcxX1axX1dxX11xX3axX23xX2xXdxXfxX6f4xXcxX1axX2xXdxX126xX11xX2xX23xX6f4xX11xX2xX23xX165xXdxX2xX3xX31xX5xX2xXddxX44xX11xX2xX6xX109xXcxX1axX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX33xX2xXdxX1dxX214xX3xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xX3xX1dxX60xX2xXddxX22xXdbxX2xX3xX31xX5xX2xX3dxXfdxX2xX68xX1dxX1exXcxX1dxX2xXdxXfxX27xX33xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXddxX1b0xX2xXfxX5xX2xXddxX44xX11xX16axX2xX17xX58xX32xX2xX4xXc8xX2xX23xXfdxXdxX2xX3xX1dxX31xX2xXdxXfxX43x16697xXcxX1axX2xX4xX126xXcxX2xX3xX31xX5xX2xX17xX1c2xXcxX1axX33xX2xX82xX1dxXc8xX2xXcxX43xX126xX3xX2xXcxX1dx1a3c7xX23xX2xX23xX49xX3xX2xXddxX1exX3xX1dxX2xX1dxXfcxX32xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX4xX214xX3xX2xX1b9xX1b0xX2xX1dxXfdxX11xX2xXddxX1d4xX2xXdxX1dxX214xX3xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXdxX152xX3xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX10xXfxXdbxXcxX1axX2xX3xXfcxXfdxX3xX2xX3xX1dxX11xX263xXcxX2xX38xX126xX11xX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX33xX2xX38xX192xX3xX11bxX1b9xX11xXcxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xX1b9xX152xX3xX2xXddxX27xXcxX1dxX2xX4xXc8xX2xX1axX11xX1c2xX11xX2xX1xX1dxX152xX1xX2xXddxX165xX3xX2xX74xX11xX7fxXdxX2xX475xXfcxX5xXcxX2xXdxXfxX6f4xXcxX1axX33xX2xXcxX1dxX818xX23xX2xXdxX22xXdbxX2xXfxX5xX2xX23xX11xX198xXcxX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX3xXfdxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX33xX2xX74xX1c2xXdbxX2xX38xX7fxX2xX6xX158xX3xX2xX146xX1dxXb1xXexX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX152xXdxX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX2xX146xX11xXcxX1dxX2xXdxX263xX2xX11bxX2xX1b9xX1b0xX2xX1dxXfdxX11xX16axX2xX10xXfxXdbxXcxX1axX2xX3xXfcxXfdxX3xX2xX3xX1dxX11xX263xXcxX2xXcxXc8xX32xX33xX2xX6xX214xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX4xX102xXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX4xXc8xX2xX3xX1dxX17exX5xX2xX146xX1dxX92xX5xX33xX2xX1axX11x1941exX1xX2xXddxX18axXdxX2xXcxX43xX126xX3xX2xXdxX5xX2xXdxX1dxXdbxX152xXdxX2xX146xX1dxXb1xX11xX2xX188xX74xX92xXcxX1axX2xXdxX109xX11xX194xX2xX3xX31xX5xX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX38xXc8xX2xXdxXfxX4fxX2xX38xX143xX2xX3xXfcxXfdxX3xX2xX6xX109xXcxX1axX2xX74xX17exXcxX1dxX2xXdxX1dxX43xX44xXcxX1axX33xX2xX74xX17exXcxX1dxX2xX32xX3axXcxX33xX2xX5xXcxX2xXdxXdbxXc8xXcxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2xX68xX92xX2xX5d6xX2xX146xX11xX263xXcxX2xX3xX1dxXdbxX2xXfxX818xXcxX1axX33xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xX38xXc8xXdbxX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX146xX1dxXf7xXcxX1axX2xX3xX1dxX60xX2xX4xXc8xX2xX38xX18axXcxX2xXddxX143xX2xXdxX11xX143xXcxX2xX74xX22xX3xX33xX2xX23xXc8xX2xX3xX102xXcxX2xX4xXc8xX2xXcxX1axX1dxXd3xX5xX2xX3xXd7xX2xXddxXdexX1xX33xX2xXdxX1dxX1d4xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xXcxX1dxX58xXcxX2xXddxX22xXdbxX33xX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xX146xX263xXdxX2xX3xX31xX5xX2xXf3xX58xXcxX2xXdxXfdxX3xX2xXdxX5xX16axX2xX7bxXfcxX5xXcxX2xXddxX11xX1d4xX23xX2xX3xX31xX5xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX38xX143xX2xX38xX18axXcxX2xXddxX143xX2xXcxXc8xX32xX32axX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX94xX0xX96xXexX23xX16xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX4xX5cxX1xX2xX38xX126xX11xX2xX6xX158xX2xX23xX7fxXcxX1dxX2xX4xXc8xX2xX1dxXfcxX32xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXdxX486xXcxX1axX2xX1dxX1b6xX1xX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX4xX214xX3xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xX3xX31xX5xX2xXdxXdbxXc8xXcxX2xX1b9xX1b0xX2xX1dxXfdxX11xX33xX2xXddxX1d4xX2xX3xX1dxX11xX5xX2xX6xX6f8xX2xX38xX126xX11xX2xX82xX1dxXc8xX2xXcxX43xX126xX3xX33xX2xX1xX1dxX49xX3xX2xX38xX49xX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXdxX152xX3xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX2xX38xXc8xX2xXcxX1dxX5cxX1xX2xX146xX1dx13854xXfcxX2xX38xX192xX3xX11bxX1b9xX11xXcxX33xX2xXcxX1axX1dxX11xX3axXcxX2xX3xX158xXfcxX33xX2xX6xX1c2xXcxX2xX1b9xXfcxX18axXdxX2xX38xX192xX3xX11bxX1b9xX11xXcxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xXcxX43xX126xX3xX16axX2xX68xX1dxX1exXcxX1dxX2xX38xX17exX2xX4xX6cfxX2xXddxX92xX33xX2xX6xX214xX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xX3xX31xX5xX2xXddxXf7xXcxX1axX2xXddxX1c2xXdbxX2xX3xX152xX3xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX33xX2xXdxX1dxX1d4xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xX475xXfcxX5xX2xX3xXdbxXcxX2xX6xX109xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX3xXc8xXcxX1axX2xXdxXc4xXcxX1axX2xX4xX3axXcxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX74xX109xX11xX2xX3xX1c2xXcxX1dxX2xXdxX17exXcxX1dxX2xX1dxX17exXcxX1dxX2xX146xX11xXcxX1dxX2xXdxX263xX2xX1axX165xX1xX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX146xX1dxX92xX2xX146xX1dxXc4xXcxX2xXf3xXdbxX2xX1c2xXcxX1dxX2xX1dxX43xX4fxXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX33xX2xXddxX1b0xX2xXcxX92xX11xX2xX4xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xXdxX1dxX109xXcxX1axX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xX146xX263xXdxX33xX2xXdxX43xX7fbxXcxX1axX2xXdxX1dxX58xXcxX2xXdxX43xX7fbxXcxX1axX2xX152xX11xX33xX2xXdxX17exXcxX1dxX2xX3xX1c2xX23xX2xX38xXc8xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xXdxXfxX152xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX7fxX23xX2xX3xX5xXdbxX2xX3xX1c2xX2xX188xX23xX17exXcxX1dxX2xX38xX17exX2xX23xX6f4xX11xX2xXcxX1axX43xX44xX11xX33xX2xX23xX6f4xX11xX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xX38xX17exX2xX23xX17exXcxX1dxX194xX16axX2xX7dxX11xX7fxX3xX2xX3xX1dxXfcxXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xXf3xX6fcxX2xX1exXdxX33xX2xXf3xX6fcxX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX3xX460xXcxX1axX2xX6xX6cfxX2xX1axX92xX1xX2xX1xX1dxXbbxXcxX2xXdxX22xXdbxX2xXfxX5xX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX4xX214xX3xX2xXdxXdbxX2xX4xX126xXcxX33xX2xX1dxX43xX126xXcxX1axX2xXddxX263xXcxX2xX23xX49xX3xX2xXdxX11xX3axXfcxX2xXddxXbbaxX32xX2xX4xX6fcxX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2dfxX2xX1axX92xX1xX2xX1xX1dxXbbxXcxX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXdxX1dxX214xX3xX2xX1dxX92xX5xX2xX23xX49xX3xX2xXdxX11xX3axXfcxX2xXdxX22xXdbxX2xX23xX11xX198xXcxX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX3xXfdxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xX7dxX17exX2xX23xXfdxXdxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xX5xXcxX2xXdxXdbxXc8xXcxX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX152xXdxX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX0xX96xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2x1351exX11xXcxX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX3xX1dxXdbxX2xX74xX11xX263xXdxX33xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xXddxX1b0xX2xX38xXc8xX2xXddxX5xXcxX1axX2xX1dxX43xX4fxXcxX1axX2xX158xXcxX1axX2xX4xX44xX11xX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xX188xX10xXdbxXc8xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX194xX2xX3xX31xX5xX2xX17xXdbxXc8xXcxX2xX68xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX10xXfxXfcxXcxX1axX2xX43xX7fbxXcxX1axX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX7dxX11xX7fxXdxX2xX82xX5xX23xX2xXfxX5xX2xX6xX5xXdbxX2xX38xXc8xX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xX146xX263xXdxX2xX475xXfcxX1c2xX2xXddxX22xXdxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xXdxX1exXcxX1dxX2xXddxX263xXcxX2xXdxX1dxX44xX11xX2xXddxX11xX1d4xX23xX2xXcxXc8xX32xX33xX2xXdxX1dxX43xX5xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX32axX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX94xX0xX96xXexX23xX16xX2xX82xX1axX5xX32xX2xX6xX5xXfcxX2xX146xX1dxX11xX2xX17xXdbxXc8xXcxX2xX68xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX10xXfxXfcxXcxX1axX2xX43xX7fbxXcxX1axX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX7dxX11xX7fxXdxX2xX82xX5xX23xX2xXfxX5xX2xXacxX44xX11xX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xX188xX10xXdbxXc8xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX194xX33xX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX30exX314xX11bx11de4xX11bxX30exX2dbxX30exX9bxX33xX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xXddxX1b0xX2xX74xX5xXcxX2xX1dxXc8xXcxX1dxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xX38xXc4xXcxX2xX38xXc8xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xX4xX198xX2xX1xX1dxX152xXdxX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXddxX1b6xXdxX2xX3xX5xXdbxX2xXddxX11xX1d4xX23xX2xX475xXfcxX32xX3axXcxX2xX1axX92xX1xX33xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX16axX2xX10xX11xX263xX1xX2xXddxX92xX33xX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX322xX11bxX2eaxX11bxX30exX2dbxX30exX9bxX33xX2xX68xX1dxX31xX2xXdxX27xX3xX1dxX2x14c32xX3dxX82xX57xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xXddxX1b0xX2xX3xX92xX2xXdxX1dxX43xX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xX188xX10xXdbxXc8xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX194xX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX10xX1dxXf7xXcxX1axX2xX475xXfcxX5xX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX146xX3axXcxX1dxX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX33xX2xX38xX5cxXcxX2xXddxXfdxXcxX1axX33xX2xX38xX126xX11xX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX1dxX17exXcxX1dxX2xXdxX1dxX158xX3xX2xX146xX1dxX152xX3xX2xXcxX1dxX5xXfcxX33xX2xXcxX1dxX43xX2xX1axXd7xX11xX2xXdxX1dxX43xX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xXdxX126xX11xX2xX3xX152xX3xX2xXdxX5cxX1xX2xXdxX1dxX1d4xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX33xX2xX3xXfdxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX2xXf3xXdbxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX7fxX1xX2dfxX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xXdxXfxX3axXcxX2xX3xX152xX3xX2xX1xX1dxX43xX7fbxXcxX1axX2xXdxX11xX7fxXcxX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xXdxX11xXcxX2xXddxX22xX11xX2xX3xX1dxX96cxXcxX1axX2dfxX2xX38xX5cxXcxX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXdxXfxX214xX3xX2xXdxX11xX263xX1xX2xX3xX31xX5xX2xX2e9xX16axX100axX322xX314xX2xX74xX5xXcxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXdxX152xX3xX2xX23xX165xXdxX2xXdxXfxX5cxXcxX2dfxX2xX3xX152xX3xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX38xX11xX3axXcxX33xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xX6xX192xX3xX2xX3xX152xX3xX2xXdxXf7xXcxX2xX1axX11xX152xXdbxX33xX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xX3xX92xX2xXfcxX32xX2xXdxX1exXcxX2xXdxX11xX3axXfcxX2xX74xX11xX1d4xXfcxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX38xX6fcxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX2xX74xXc8xXdbxX2xXf3xX58xXcxX2xXdxXfdxX3xX2xXdxX1dxX11xX1d4xXfcxX2xX6xX109xX16axX16axX16axX2xX10x16bc9xX2xXddxX92xX33xX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xX23xX6f4xX11xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX33xX2xX3xX7fbxX2xX475xXfcxX5xXcxX33xX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xXdxX1dxX1d4xX33xX2xXf3xXdbxX5xXcxX1dxX2xXcxX1dxX58xXcxX33xX2xXf3xXdbxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX7fxX1xX33xX2xX3xXdbxXcxX2xXexX23xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xXdxXfxX3axXcxX2xX3xX1c2xX2xXcxX43xX126xX3xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX38xX5cxXdxX2xX3xX1dxX18axXdxX2xX38xXc8xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xX3xX1dxXdbxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXdxX152xX3xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX204xX5xXfcxX2xX1dxX7fbxXcxX2xX9bxX2xXdxX1dxX152xXcxX1axX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX2xX146xX1dxX5xX11xX33xX2xXddxX263xXcxX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX9bxX30exX11bxX314xX11bxX30exX2dbxX30exX9bxX33xX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xX475xXfcxX5xX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX33xX2xXddxX1b0xX2xX3xX92xX2xX314xX9bxX2e9xX2xXddxX7fbxXcxX2xX38xX27xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX33xX2xX38xX126xX11xX2xXdxX486xXcxX1axX2xX6xX109xX2xXdxX11xX143xXcxX2xX38xXc8xX2xX1dxXc8xXcxX1axX2xX1dxX92xX5xX2xX475xXfcxX32xX2xXddxX486xX11xX2xX4xXc8xX2xX1dxX7fbxXcxX2xX2eaxX30exX2xXdx13ea8xX2xX100axX322xX2daxX2xXdxXfxX11xX7fxXfcxX2xXddxX18xXcxX1axX16axX2xX17xX58xX32xX2xX4xXc8xX2xX23xX158xX3xX2xX38xX5cxXcxX2xXddxXfdxXcxX1axX2xX3xX18axX1xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xXddxX22xXdxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xX4xX126xXcxX2xXcxX1dxX18axXdxX2xXdxX128bxX2xXdxXfxX43xX126xX3xX2xXddxX263xXcxX2xXcxX5xX32xX2xX38xXc8xX2xXddxX158xXcxX1axX2xXdxX1dxX158xX2xX100axX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX3xX1c2xX2xXcxX43xX126xX3xX16axX2xX10xX1dxXexXdbxX2xXddxX92xX33xX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xXddxX1b0xX2xX146xX27xX1xX2xXdxX1dxX44xX11xX2xX1xX1dxX58xXcxX2xX74xX486xX2xX30exX16axX100axX2dbxX2dbxX16axX2dbxX2dbxX2dbxX2xX146xX1dxXbbaxXfcxX2xXdxXfxX5xXcxX1axX2xX3xX1dxXdbxX2xX3xX152xX3xX2xXdxX486xX2xX1axX11xX152xX23xX2xX6xX152xXdxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX3xXfdxXcxX1axX2xXddxX18xXcxX1axX33xX2xX3xX152xX3xX2xX4xX214xX3xX2xX4xX43xX1b6xXcxX1axX2xXdxXfxXfcxX32xX2xX38xX263xXdxX33xX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXcxX1dxX58xXcxX2xXddxX5xXcxX1axX2xX4xXc8xX23xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xXdxX5cxX1xX2xXdxXfxXfcxXcxX1axX2xXdxX22xX11xX2xX23xXfdxXdxX2xX6xX109xX2xXcxX1dxXc8xX2xX23xX152xX32xX33xX2xX1b9xX1exX2xXcxX1axX1dxX11xX7fxX1xX2xXdxXfxX3axXcxX2xXddxX27xX5xX2xX74xXc8xXcxX2xXdxX60xXcxX1dxX2dfxX2xX3xX1dxXfcxX32xX1d4xXcxX2xX9bxX2dbxX2dbxX2xX1axX11xX43xX44xXcxX1axX2xXdxXbbxXcxX1axX2xXddxX263xXcxX2xXdxXfxXfcxXcxX1axX2xXdxX58xX23xX2xX3xX152xX3xX1dxX2xX4xX32xX2xX6xX109xX2xX30exX2xXf3xXdbxX2xX3dxXfdxX2xX68xX1dxX60xX2xX1dxXfcxX32xX2xX7bxXfcxX58xXcxX2xX6xX214xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX475xXfcxX1c2xXcxX2xX4xX5d6xX16axX2xX68xX6fcxXcxX1axX2xX38xX126xX11xX2xXddxX92xX33xX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX3xX460xXcxX1axX2xXddxX1b0xX2xX3xX1dxXfcxX32xX1d4xXcxX2xX6xX109xX2xXdxX11xX143xXcxX2xX314xX33xX100axX2xXdxX13f7xX2xX3xX1dxXdbxX2xX3dxX5xXcxX2xX68xX1dxX60xX2xXddxX22xXdbxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXddxX1d4xX2xX1dx11862xX2xXdxXfxX1b6xX2xXdxXfxX5xXcxX1axX2xXdxX1dxX11xX263xXdxX2xX74xX27xX33xX2xX38xX5cxXdxX2xXdxX43xX2xX3xX1dxXdbxX2xXdxXfcxX32xX263xXcxX2xXddxXbbxXfcxX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX33xX2xX38xX126xX11xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xX146xX1dxXbbaxXcxX2xXdxXfxX43xX7fbxXcxX1axX33xX2xXcxX1dxX5xXcxX1dxX2xX3xX1dxX92xXcxX1axX2xX38xXc8xX2xX1dxX11xX7fxXfcxX2xX475xXfcxX1c2xX16axX2xX82xX1axXdbxXc8xX11xX2xXfxX5xX33xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX3xX460xXcxX1axX2xXddxX1b0xX2xXdxXfxX1exX3xX1dxX2xXdxX128bxX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXddxX1d4xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xXdxX1dxXc4xX23xX2xX1dxXb1xX11xX33xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xX38xX11xX3axXcxX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xX4fxX2xX3xX152xX3xX2xX146xX1dxXfcxX2xX3xX152xX3xX1dxX2xX4xX32xX33xX2xX3xX152xX3xX2xXdxXfxX22xX23xX33xX2xX3xX1dxX109xXdxX2xX146xX11xX1d4xX23xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xXdxXfxX3axXcxX2xXddxX27xX5xX2xX74xXc8xXcxX2xXdxX60xXcxX1dxX16axX2xX17xX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX44xX11xX33xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xX3xX460xXcxX1axX2xXddxX1b0xX2xXdxX1dxXc4xX23xX2xX1dxXb1xX11xX33xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xX38xX11xX3axXcxX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xX4fxX2xX3xX152xX3xX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX3dxX192xX3xX2xX82xX11xXcxX1dxX33xX2xX3dxX192xX3xX2x1754dxX11xX5xXcxX1axX33xX2xX91xXc8xX2xX10xXd3xXcxX1dxX33xX2xX82xX1axX1dxX7fxX2x117eaxXcxX33xX2xX3dxX17exXcxX1dxX2xX57xX43xX7fbxXcxX1axX2xX38xXc8xX2xX10xX20xX2xX91xX18xX2xX68xX1dxX1exX2xX78xX11xXcxX1dxX33xX2xX38xX126xX11xX2xX6xX109xX2xXdxX11xX143xXcxX2xX314xX2xXdxX13f7xX2xXddxX18xXcxX1axX16axX16axX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2xX78xXfdxXdxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xX38xX18axXcxX2xXddxX143xX2xXcxX1dxX5cxXcxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xX6xX214xX2xX475xXfcxX5xXcxX2xXdxX58xX23xX2xX4xX96cxX3xX2xXcxXc8xX32xX2xX4xXc8xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xX475xXfcxX1c2xXcxX2xX4xX5d6xX33xX2xX6xXd7xX2xXf3xX49xXcxX1axX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX475xXfcxX280xX2xX6xX5xXdbxX2xX3xX1dxXdbxX2xX1dxX11xX7fxXfcxX2xX475xXfcxX1c2xX33xX2xXddxX1d4xX2xX38xX128bxX5xX2xX1axX92xX1xX2xX1xX1dxXbbxXcxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX33xX2xX38xX128bxX5xX2xXdxX22xXdbxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xX6xX214xX2xXdxX11xXcxX2xXdxX43xX4fxXcxX1axX33xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX3xX31xX5xX2xX23xX6f4xX11xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX16axX2xX7dxX5cxX32xX2xXdxX1dxX43xX5xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX33xX2xX38xX18axXcxX2xXddxX143xX2xXcxXc8xX32xX2xX3xXbbxXcxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX2xX146xX1dxX5xX11xX2xXdxX1dxX214xX3xX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXcxX1dxX43xX2xXdxX1dxX263xX2xXcxXc8xXdbxX2xX3xX1dxXdbxX2xX1xX1dxX6fcxX2xX1dxX1b6xX1xX32axX2xX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX94xX0xX96xXexX23xX16xX2xX68xX92xX2xXdxX1dxX1d4xX2xXcxX92xX11xX33xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX4xXc8xX2xX6xX214xX2xX146xX263xXdxX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX17exXcxX1dxX2xX3xX1c2xX23xX33xX2xXdxXfxX152xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX7fxX23xX33xX2xX4xX102xXcxX1axX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX152xX11xX33xX2xXdxX11xXcxX1dxX2xXdxX1dxXbbxXcxX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xX146xX263xXdxX33xX2xX3xX1dxX11xX5xX2xX6xX6f8xX2xX3xX31xX5xX2xX23xX15efxX11xX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xXf3xX58xXcxX33xX2xX38xX126xX11xX2xX23xXdbxXcxX1axX2xX23xXfcxX109xXcxX2xX1axX92xX1xX2xXdxX1dxX3axX23xX2xX188xXdxXfxX1b6xX2xX4xX214xX3xX194xX2xX3xX6fcxXcxX1axX2xX38xX126xX11xX2xX68xX1dxX1exXcxX1dxX2xX1xX1dxX31xX2xX38xXc8xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX475xXfcxX32xX143xXcxX2xX3xX152xX3xX2xX3xX18axX1xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXdxX49xX3xX2xX3xXf7xXcxX1axX2xX3xXfcxXfdxX3xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXddxX22xX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX16axX2xX68xX1dxX1exXcxX1dxX2xX38xX17exX2xX38xX5xX11xX2xXdxXfxX102xX2xX38xXc8xX2xX5d6xX2xXcxX1axX1dxXd3xX5xX2xXddxX92xX33xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xX475xXfcxX1c2xXcxX2xX4xX5d6xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX1xX1dxX1c2xX11xX2xX74xX1c2xXdbxX2xXddxX1c2xX23xX2xXdxXfxX3axXcxX2xXcxX1axXfcxX32xX3axXcxX2xXdxX192xX3xX2xXdxXfxX152xX3xX1dxX2xXcxX1dxX11xX7fxX23xX33xX2xX3xX1dxX165xXdxX2xX3xX1dxX6cfxX33xX2xX23xX11xXcxX1dxX2xX74xX22xX3xX1dxX33xX2xX6xXd7xX2xXf3xX49xXcxX1axX2xXdxX11xX263xXdxX2xX146xX11xX7fxX23xX33xX2xX1dxX11xX7fxXfcxX2xX475xXfcxX1c2xX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX49xX3xX2xX38xX49xX2xXdxX109xXdxX2xXcxX1dxX18axXdxX2xX3xX1dxXdbxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xXdxX152xX3xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX10xX1dxXexXdbxX2xXddxX92xX33xX2xX3dxX5xXcxX2xX10xX1dxX43xX44xXcxX1axX2xXdxXfxX214xX3xX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xXddxX1b0xX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX4xX5cxX1xX2xX74xX5xXcxX2xXdxX11xX263xX1xX2xXcxX1dxX5cxXcxX2xXdxX11xX143xXcxX2xX38xXc8xX2xX1dxXc8xXcxX1axX2xX1dxX92xX5xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2dfxX2xX1xX1dxX58xXcxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xX3xX152xXcxX2xX74xXfdxX33xX2xX3xXf7xXcxX1axX2xX3xX1dxX158xX3xX2xX3xX7fbxX2xX475xXfcxX5xXcxX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXcxX1dxX5cxXcxX33xX2xXdxX486xXcxX1axX2xX1dxX1b6xX1xX2xX1dxXc8xXcxX1axX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX38xXc8xX2xX74xX152xXdbxX2xX3xX152xXdbxX2xXdxX1dxXexXdbxX2xX475xXfcxX32xX2xXddxX27xXcxX1dxX16axX2xX17xX1d4xX2xX1axX1dxX11xX2xXcxX1dxX5cxXcxX2xXdxX18axX23xX2xX4xX102xXcxX1axX2xX3xX31xX5xX2xX3xX152xX3xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX33xX2xX35xX32xX2xX74xX5xXcxX2xX78xX10xX10xX7bxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX3xX460xXcxX1axX2xXddxX1b0xX2xX146xX27xX1xX2xXdxX1dxX44xX11xX2xX1axXd7xX11xX2xXdxX1dxX43xX2xX3xX1c2xX23xX2xX7fbxXcxX2dfxX2xXddxX18xXcxX1axX2xXdxX1dxX44xX11xX33xX2xX1xX1dxX109xX11xX2xX1dxX1b6xX1xX2xX38xX126xX11xX2xX3xX152xX3xX2xX3xX7fbxX2xX475xXfcxX5xXcxX2xX74xX152xXdbxX2xX3xX1dxX1exX2xXdxX1dxX43xX44xXcxX1axX2xX1b9xXfcxX32xX3axXcxX2xXddxXc4xXcxX1axX2xXdxX1c2xX11xX2xXf3xX5xXcxX1dxX2xX6xX152xX3xX1dxX2xX3xX152xX3xX2xXdxX5cxX1xX2xXdxX1dxX1d4xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX16axX2xX7bxXfcxX5xX2xXddxX92xX33xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXdxX49xX3xX2xX4xX5xXcxX2xXdxXb1xX5xX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xXddxX11xX7fxX1xX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX38xXc4xXcxX33xX2xXcxX1dxX58xXcxX2xX152xX11xX2xXfxXfdxXcxX1axX2xX146xX1dxX192xX1xX2xXddxX263xXcxX2xX23xX6f4xX11xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2xXe5cxXfcxXcxX1axX2xX475xXfcxX5xXcxX1dxX2xX38xX11xX7fxX3xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXddxX1b0xX2xX1b9xXfcxX18axXdxX2xX1dxX11xX7fxXcxX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX3xX58xXfcxX2xX3xX1dxXfcxX32xX7fxXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xX3xX1c2xX23xX2xX1dxX158xXcxX1axX2xX38xX143xX2xX4xX109xX11xX2xX6xX109xXcxX1axX2xXddxXdexX1xX33xX2xX4fxX2xX23xX6f4xX11xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX38xXc8xX2xX4fxX2xXcxX1dxX11xX143xXfcxX2xX3xX7fbxX2xX475xXfcxX5xXcxX33xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX33xX2xXf3xXdbxX5xXcxX1dxX2xXcxX1axX1dxX11xX7fxX1xX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX38xXc8xX2xXdxXfxX3axXcxX2xX146xX1dxX192xX1xX2xX3xX1c2xX2xXcxX43xX126xX3xX16axX2xX7dxX5cxX32xX33xX2xXddxX1d4xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xX31xXcxX1axX2xX1dxXfdxX2xXcxXc8xX32xX2xXdxXfxX4fxX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX23xXfdxXdxX2xX1xX1dxXdbxXcxX1axX2xXdxXfxXc8xXdbxX2xXfxXfdxXcxX1axX2xX146xX1dxX192xX1xX33xX2xX3xX92xX2xX6xX158xX3xX2xX4xX5xXcxX2xXdxXb1xX5xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX23xX6cfxX33xX2xXdxX1dxXexXdbxX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX3xXbbxXcxX2xX3xX92xX2xXdxX1dxX3axX23xX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xX3xX152xX3xX1dxX2xXdxX1dxX158xX3xX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX33xX2xX38xX5cxXcxX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXfxX5xX2xX6xX5xXdbxX32axX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX17xX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1exX2xX20xX1dxX22xX23xX2xX10xX1dxX27xX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX10xX1dxX31xX32xX94xX0xX96xXexX23xX16xX2xX68xX92xX2xXdxX1dxX1d4xX2xX146xX1dxX5c0xXcxX1axX2xXddxX27xXcxX1dxX33xX2xX6xX214xX2xXddxX18xXcxX1axX2xX4xX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxXfcxXcxX1axX2xX6xX158xX3xX2xX3xX31xX5xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xXdxX60xXcxX1dxX33xX2xX3xX6fcxXcxX1axX2xX38xX126xX11xX2xX3xX18axX1xX2xX31xX32xX33xX2xX3xX1dxX1exXcxX1dxX2xX475xXfcxX32xX143xXcxX33xX2xX23xX165xXdxX2xXdxXfxX5cxXcxX2xX38xXc8xX2xX3xX152xX3xX2xXddxXdbxXc8xXcxX2xXdxX1dxX1d4xX2xX6xX6cfxX2xX4xXc8xX2xXcxX1axXfcxX18xXcxX2xX6xX158xX3xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX1axX11xX96cxX1xX2xX3xX1dxX96cxXcxX1axX2xXdxX5xX2xX38xX43xX1b6xXdxX2xX475xXfcxX5xX2xX146xX1dxX92xX2xX146xX1dxXc4xXcxX33xX2xXddxXbbaxX32xX2xX4xX6fcxX11xX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX74xX7fxXcxX1dxX33xX2xXddxX1d4xX2xX23xX6f4xX11xX2xXcxX1axX43xX44xX11xX2xXf3xX58xXcxX2xXddxX43xX1b6xX3xX2xX6xX109xXcxX1axX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX74xX17exXcxX1dxX2xX5xXcxX2xX38xXc8xX2xX1dxX43xX126xXcxX1axX2xXddxX263xXcxX2xX38xX17exX2xX23xXfdxXdxX2xXdxX60xXcxX1dxX2xX10xX1dxX5xXcxX1dxX2xX91xX92xX5xX2xX5xXcxX2xXdxXdbxXc8xXcxX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX152xXdxX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX57xXdbxX2xX38xX5cxX32xX33xX2xXddxX1d4xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXdxX49xX3xX2xX38xX5cxXcxX2xXddxXfdxXcxX1axX2xX3xX152xX3xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xXdxX1exX3xX1dxX2xX3xX214xX3xX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX2xXddxX92xXcxX1axX2xX1axX92xX1xX2xX3xX1dxXdbxX2xX7bxXfcxX280xX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX33xX2xXdxX22xXdbxX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX1xX1dxXdbxXcxX1axX2xXdxXfxXc8xXdbxX2xXfxXfdxXcxX1axX2xX146xX1dxX192xX1xX33xX2xX3xX92xX2xX6xX158xX3xX2xX4xX5xXcxX2xXdxXb1xX5xX2xX23xX22xXcxX1dxX2xX23xX6cfxX33xX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX38xXc8xX2xX3xX152xX3xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX38xX11xX3axXcxX2xX6xX6cfxX2xXdxX5cxX1xX2xXdxXfxXfcxXcxX1axX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xX38xX143xX2xX6xX214xX2xX3xXbbxXcxX2xXdxX1dxX11xX263xXdxX2xX1b9xX58xX32xX2xXf3xX214xXcxX1axX2xX475xXfcxX280xX33xX2xXcxX1dxX818xX23xX2xX3xX1dxX31xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX33xX2xX3xX1dxX109xXcxX1axX2xXf3xX27xX3xX1dxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xX38xXc8xX2xX1axX11xX1c2xX23xX2xXdxX13f7xX2xX4xX7fxX2xX23xX192xX3xX33xX2xXdxXd7xX2xX38xXdbxXcxX1axX2xXf3xXdbxX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX2xXdxXfxX3axXcxX2xXddxX27xX5xX2xX74xXc8xXcxX2xXdxX60xXcxX1dxX16axX2xX17xX165xX3xX2xX74xX11xX7fxXdxX33xX2xXdxX11xX263xX1xX2xXdxX49xX3xX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xXdxX11xXcxX33xX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xX38xX143xX2xX82xX1axX1dxX27xX2xX475xXfcxX32xX263xXdxX2xX6xX109xX2xX30exX9bxX96xX82xX7bxX11bxX68xX20xX2xXcxX1axXc8xX32xX2xX30exX2eaxX11bxX30exX11bxX30exX2dbxX30exX9bxX2xX3xX31xX5xX2xX68xX1dxX1exXcxX1dxX2xX1xX1dxX31xX2xX38xX143xX2xX23xXfcxX5xX2xX38xXc8xX2xX6xXd7xX2xXf3xX49xXcxX1axX2xX38xX192xX3xX11bxX1b9xX11xXcxX2xX1xX1dxX102xXcxX1axX2xX68xX117xX7dxXbxX57xX11bxX9bxX11dxX33xX2xXcxX1dxX818xX23xX2xXcxX58xXcxX1axX2xX3xX5xXdbxX2xXcxX1dxX5cxXcxX2xXdxX1dxX158xX3xX33xX2xX3xX1dxX11xX5xX2xX6xX6f8xX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xXdxX11xXcxX2xX38xXc8xX2xX1dxXfcxX32xX2xXddxXfdxXcxX1axX2xXdxXdbxXc8xXcxX2xX1b9xX1b0xX2xX1dxXfdxX11xX2xX3xX6fcxXcxX1axX2xXdxX1dxX5xX23xX2xX1axX11xX5xX16axX2xX82xX1axXdbxXc8xX11xX2xXfxX5xX33xX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xX475xXfcxX5xX2xX38xX11xX7fxX3xX2xX74xX5xXcxX2xX1dxXc8xXcxX1dxX2xX3xXf7xXcxX1axX2xX38xXc4xXcxX2xX146xX3axXfcxX2xX1axX6f4xX11xX2xX38xXc8xX2xXdxXfxX11xX1d4xXcxX2xX146xX1dxX5xX11xX2xXdxXfxXdbxXcxX1axX2xX1dxX7fxX2xXdxX1dxX109xXcxX1axX2xX78xX10xX10xX7bxX2xX3xX152xX3xX2xX3xX18axX1xX33xX2xX3xX152xX3xX2xXdxX486xX2xX3xX1dxX158xX3xX2xXdxX1dxXc8xXcxX1dxX2xX38xX11xX3axXcxX2dfxX2xX475xXfcxX5xX2xX1dxX7fxX2xXdxX1dxX109xXcxX1axX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xXdxX1dxX5xXcxX1dxX2xX4fxX2xX3xX7fbxX2xX6xX4fxX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX109xX11xX2xX1dxX1b6xX1xX2xX38xX126xX11xX2xX3xX152xX3xX2xX3xX7fbxX2xX475xXfcxX5xXcxX2xXdxX1dxXf7xXcxX1axX2xXdxX18axXcxX33xX2xX74xX152xXdbxX2xX3xX1dxX1exX2xXddxX1d4xX2xXdxX1exX3xX1dxX2xX3xX214xX3xX2xXdxXfcxX32xX3axXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX33xX2xXcxX3axXfcxX2xX1axX43xX7fbxXcxX1axX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xXdxX5cxX1xX2xXdxX1dxX1d4xX33xX2xX3xX152xX2xXcxX1dxX58xXcxX2xXddxX11xX1d4xXcxX2xX1dxX17exXcxX1dxX33xX2xXcxX1dxXccxXcxX1axX2xX3xX58xXfcxX2xX3xX1dxXfcxX32xX7fxXcxX2xXdxXfxXfcxX32xX143xXcxX2xX3xX1c2xX23xX2xX1dxX158xXcxX1axX2xX6xX109xXcxX1axX2xXddxXdexX1xX16axX2xX10xX128bxX2xXddxX92xX33xX2xXdxX1dxXf7xX11xX2xXdxX1dxX96cxX3xX2xX23xX6f4xX11xX2xXdxXbbxXcxX1axX2xX4xX126xX1xX2xX82xX1dxX58xXcxX2xXf3xX58xXcxX2xX3xX6fcxXcxX1axX2xX3xX1dxXfcxXcxX1axX2xXdxX5xX32xX2xX38xX17exX2xX6xX214xX2xX5xXcxX2xXdxXdbxXc8xXcxX33xX2xX1dxX22xXcxX1dxX2xX1xX1dxX96cxX3xX2xX38xXc8xX2xX1xX1dxX18xXcxX2xX38xX11xXcxX1dxX2xX3xX31xX5xX2xX475xXfcxX3axX2xX1dxX43xX7fbxXcxX1axX33xX2xXddxX18axXdxX2xXcxX43xX126xX3xX16axX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX16xX0xXexX23xX16xX20xX16axX7dxX94xX2xXe5cxX11xXcxX2xXdxXfxX58xXcxX2xXdxXfxX6f4xXcxX1axX2xX3xX1c2xX23xX2xX7fbxXcxX2xXddxX18xXcxX1axX2xX3xX1dxX1ex18133xX0xX96xXexX23xX16xX0xX96xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX3dxXdbxXf3xX32xX9xX2xX6xXdxX32xX4xXexX8xX9xXdxXexX1b9xXdxX11bxX5xX4xX11xX1axXcxX94xX2xXfxX11xX1axX1dxXdxX2dfxX9xX16xX0xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xXacxX3axX2xX57xXfcxXcxX1axX2x104bexXdxX1dxX214xX3xX2xX1dxX11xX7fxXcx136f1xX0xX96xX6xXdxXfxXdbxXcxX1axX16xX0xX96xX1xX16