Cộng hòa Trung Phi tiến hành bầu cử tổng thống và quốc hội
Ngày 27/12, tại Cộng hòa Trung Phi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội của nước này.
ce5x9576x160dx54aax9cecx4ca1x512ax49fex3329xX7x8d66xa94dx56cex4322x7424x7375xX5x3c93xXaxeb0x5595x61dcx5f71x6467xX3xX1x82e8xX6xX3xXcx310ex7b36xX15xX16xX3x8c00xX1xXdxX3xXexXdx3ecbxX15xX3xX1x3620xX15xX1xX3x1213x8cb2xX1exX3xX4x1b08xX3xXexa287xX15xX16xX3xXexX1x818dxX15xX16xX3x2f8axX2cxX3x3439xX1exX3exX4xX3xX1xX14xXdxX0x898dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4c0bxX10xX6xdaexXaxX12x9538xX16xX2cx7653xX3x1f91x18daxX4exX2xX68x54c8xX3xXex4dd0xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xX60xXdx55ebxX15xX3xX1dxX6xX3xX4xX1exX14xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xXexX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX42xX2cxX3xX45xX1exX3exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX4x3d9dxX6xX3xX15x33ecx1534xX4xX3xX15xX2cxX66x5920xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdx61d4xX15xXaxX12xX0xXdx1c9bxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXd8xX7x486cxXbxX1xXd2xXexXd2xXaxX3xX7xXexX66xX5xX10xX9xXaxX60xXdxX7xXbxX5xX6xX66x7e4bxX3xX30xX5xXd2xX4x4b72x87d2xX3xXd8xX6xX1dxX16xXdxX15xXe5xX5xX10x8e3fxXexXfbxX3xX6xX1exXexXd2xX102xX3xXd8xX6xX1dxX16xXdxX15xXe5xX1dxXdxX16xX1xXexXfbxX3xX6xX1exXexXd2xX102xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xXexXdxX28xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xXexX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX42xX2cxX3xX45xX1exX3exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX1x2029xX15xX1xX3x3defxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX4exX4exXdxXbdxX30xX6xXd2xXexX1xX6xX15xX1xX1xXd2xX6xXbdxX42xX15xX4exX15xX10x66abxX7xX4exX68xa2cfx966dxX2xX4exX2xX69x9380xX60xX198xX2x41c8xX198xX2xX2xX69xXexX199xX199xX1a2xe2dxX5xX2xXbdx8430xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xXexXdxX28xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xXexX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX42xX2cxX3xX45xX1exX3exX4xX3xX1xX14xXdxXaxX3xX60xX6xXexX6xXe5xXbxX1xXd2xXexXd2xXe5xXd2xX1dxXdxX16xXdxX15xX6xX5xXe5xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xXfbxX4exX4exX4xX60xX15xXdxXd8xX16xXbdxX42xXdxX10xXexX15xX6xXd8xXbxX5xX1exX7xXbdxX42xX15xX4exXexX1abxX68xX198xX4exX1exXbxX5xXd2xX6xX60xX10xX60xX4exXbxX4xX10dxXd2xX4exX68xX198xX68xX198x8339xX2xX68xX243xX68xX69xX4exX68xX69xX2xX68xX243xXexX1dxX1exX15xX16xX243xXbxX1xXdxXbdxX1afxXbxX16xXaxX3xX4exX12xXcxX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3x1d86xXb6x579axX15xX16xX3xX15xX1xXdxa296xXd8xX3xa50bxX6xX1exX7xXexXdxX15xX3xa955xX1dxX4xX1xX6xX15xX16xX10xX3xXcxXd2xX1exX6xX60xX10xX1dxX6xX3xXbxX1x9821xXexX3xX30xXdx26f3xX1exX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xXd8xX14xXexX3xX4xX1exX14xX4xX3xX42x3682xX15xX3xX26bxX14xX15xX16xX3xXexX1dxX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3x71ecxX3xb0e7xX6xX15xX16xX1exXdxXbdxX3x1a21xX63xX16xX1ex9315xX15xXfbxX3xX27fxX22x45c6xX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX13xX1exX14xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xX15xX2cxX66xX3xX26bxXb6x52eaxX4xX3xX4xXd2xXdxX3xX5xX2cxX3xXbxX1x56e7xXbxX3xXexX1xX35xX3xX45xX1exX6xX15xX3xXexX1dx2bb8xX15xX16xX3xX42xa48axX3xX101xX1xX173xX3xX15x8523xX15xX16xX3xX101xX1xa043xXdxX3xXbxX1x7dc3xX4xX3xX7xXb6xX3xX38xX15xX3xX26bx388cxX15xX1xX3xX4xXb2xX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX13xX1exX14xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xX60xXdxX88xX15xX3xX1dxX6xX3xX7xX6xX1exX3xXd8xX14xXexX3xXexX1exX31xX15xX3xX30x4c76xXexX3xX38xX15xX3xX42xXb7xXdxX3xX4xX293xX4xX3xX4xX293xXd2xX3xX30xX1exX14xX4xX3x5632xXd8xX3xXd8xXb6xX1exX3xX26bxX173xXd2xX3xX4xX1x16a7xX15xX1xX3xX101xX1xXdxX3xX5x6428xX4xX3xX5xXb6xX2f8xX15xX16xX3xX15xX38xXdxX3xX60xX2abxX66xX3x3a32xXdx69c1xX15xX3xXd8xXdxX15xX1xX3xX63xX1x6eb5xX15xX16xX3xX15xX16xXb6xacecxXdxX3xX66xX3c6xX1exX3xX15xXb6xXb7xX4xX3xX42xX16fxX3xX7xX3b3xX3xXexX1xX6xX66xX3xX26bxX38xXdxX3xX2c6xX13xX22xX13xX2d0xX3xX30xX386xXexX3xX15xX16xX3d7xX3xX4xX1xXdxX28xXd8xX3xX16xXdxX3d0xX3xX2bexX6xXd8xX30xX6xX1dxXdxX6dxX3xXexX1xX2cxX15xX1xX3xXbxX1xX3exX3xX5xXb7xX15xX3xXexX1x4240xX3x5a49xX3xX4xXb2xX6xX3xX15xXb6xXb7xX4xX3xX15xX2cxX66xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX63xX16xX6xX3xX42xX2cxX3xaac3xX194xX6xX15xX60xX6xX3xX26bx5ec4xX3xX4xX35xX3xX4xX293xX4xX3xX4xX3exX3xX42xX386xX15xX3xX45xX1exX39dxX15xX3xX7xX3b3xX3xX42xX2cxX3xX30xXdxX15xX1xX3xX7x953bxX3xXexXb7xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xXexX1xX10xXd2xX3xX26bxX317xX3xX15xX16xX1xX333xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX1xX3aaxX15xX1xX3xXbxX1xXb2xX3xX15xXb6xXb7xX4xX3xX15xX2cxX66xX6dxX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xX101xX1xXdxX3xX5dxX14xXdxX3xX26bxX2caxX15xX16xX3xX2bexX173xXd2xX3xX6xX15xX3xX3c4xXdxX3c6xX15xX3xX1xX2f8xXbxX3xX45xX1exX3exX4xX3xX1xX324xXd8xX3xX68xX2xX4exX2xX68xX3xX4xe9exX15xX16xX3xX26bxX458xX3xX4x2496xX3xX4xX1exX14xX4xX3xX1xX312xXbxX3xX101xX3aaxX15xX3xX26bxX298xX3xXexX1dxX6xXd2xX3xX26bxX38xXdxX3xX42xX317xX3xX30xX386xXexX3xX38xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXexX70xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xXcxX1dxXd2xX15xX16xX3xXexX1exX31xX15xX3xX45xX1exX6xX6dxX3xX13xX22xX13xX3xX26bxX458xX3xXexX1xX324xX15xX16xX3xX30xX293xXd2xX3xX5xX274xX15xX1xX3xX15xX16x14ffxX15xX16xX3xX30x10ecxX15xX3xX26bxX26dxX15xX3xXbxX1xXb6xX26dxX15xX16xX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xX69xX68xX3xX16xXdxX3d7xX3xXexX1dxXb6xXb7xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xX42xX2cxX3xX5xX274xX15xX1xX3xX15xX16xX574xX15xX16xX3xX30xX579xX15xX3xX15xX2cxX66xX3xX26bxX458xX3xX101xX28xXexX3xXexX1x6de9xX4xX3xX42xX2cxXd2xX3xX15xX16xX2cxX66xX3xX68xX199xX4exX2xX68xXbdxX3xX3c4xXdxX3c6xX15xX3xXd8xXdxX15xX1xX3xX15xX2cxX66xX3xXexX1exX66xX3c6xX15xX3xX30xX3exX3xX7xac1dxX3xX15xX3exXdxX3xX5xX70xXdxX3xX4xX293xX4xX3xX4xX1exX14xX4xX3xXexX1exX31xX15xX3xX1xX2cxX15xX1xX3xXexX70xXdxX3xXexX1xXb2xX3xX26bxX324xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12x8646xX15xX16xX3xX4xX35xX3xX42xXdxX3c6xX15xX3xX1xX2cxX15xX16xX3xX26bxX31xX1exX3xX4xX1xXd2xX3xX4xX1exX14xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xXexX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX4xX1xX3aaxX15xX1xX3xX5xX2cxX3xXcxX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX26bxXb6xX26dxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX274xXd8xX3xX277xX6xX1exX7xXexXdxX15xX3xX27fxX1dxX4xX1xX6xX15xX16xX10xX3xXcxXd2xX1exX6xX60xX10xX1dxX6xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX63xX16xXd2xX2cxXdxX3xX1dxX6xX6dxX3xX4xX19xX15xX3xX2xX199xX3xX423xX15xX16xX3xX4xX35xX3xX42xXdxX3c6xX15xX3xX101xX1xX293xX4xX6dxX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xX26bxX4f2xX3xX26bxX3exXdxX3xXexX1xXb2xX3xX5xXb7xX15xX3xX15xX1xX386xXexX3xX4xXb2xX6xX3xX324xX15xX16xX3xXcxXd2xX1exX6xX60xX10xX1dxX6xX3xX5xX2cxX3xX324xX15xX16xX3xX27fxX15xXdxX4xX10xXexX3x3160xX10xXd2xX1dxX16xX10xX7xX3x35c9xXd2xX5xXd2xX16xX1exX10xX5xX10xX6dxX3xX4xX3b3xX1exX3xXexX1xXb2xX3xXexXb6xXb7xX15xX16xX6dxX3xX26bxX2caxX15xX16xX3xXexX1xX3d7xXdxX3xX5xX2cxX3xXd8xX14xXexX3xX15xX1xX2cxX3xX101xXdxX15xX1xX3xXexX28xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12x8b01xX15xX16xX3xX70bxXd2xX5xXd2xX16xX1exX10xX5xX10xX3xX15xX1xX2abxX15xX3xX26bxXb6xX2f8xX4xX3xX7xX3b3xX3xX1xX2abxX1exX3xXexX1xX1ex3db4xX15xX3xX4xXb2xX6xX3xX4xX3b3xX1exX3xXcxX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX277xX1dxX6xX15xX4xXd2xXdxX7xX3xX2bexXd2x76bcxXdxX79axX10xX6dxX3xX15xX16xXb6xX3d7xXdxX3xX101xX1xX324xX15xX16xX3xXexX1xX298xX3xX1dxX6xX3xXexX1dxX6xX15xX1xX3xX4xX35xX3xX5xX31xX15xX3xX15xX2cxX66xX3xX60xXd2xX3xX5xX274xX15xX1xX3xX4xX386xXd8xX3xX4xXb2xX6xX3xXcxX19xX6xX3xX293xX15xX3xXexX3exXdxX3xX4xX6xXd2xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xX42xX16fxX3xX324xX15xX16xX3xX15xX2cxX66xX3xX26bxX6xX15xX16xX3xX30xX333xX3xXexX1dxX1exX66xX3xX15xX458xX3xX42xX2cxX3xX15xa025xXd8xX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xX60xX6xX15xX1xX3xX7xX293xX4xX1xX3xXexX1dxX574xX15xX16xX3xXbxX1xX70xXexX3xX4xXb2xX6xX3xX3c4xXdxX3c6xX15xX3xX1xX2f8xXbxX3xX45xX1exX3exX4xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX13xX1exX14xX4xX3xX30xX31xX1exX3xX4xX35xX3xXexX38xX15xX16xX3xXexX1xX3exX15xX16xX3xX42xX19xX15xX16xX3xX1xX6xXdxX3xX7xX5ebxX3xX60xXdxX88xX15xX3xX1dxX6xX3xX42xX2cxXd2xX3xX15xX16xX2cxX66xX3xX2xX425xX4exX68xX4exX68xX198xX68xX2xX3xX15xX28xX1exX3xX101xX1xX324xX15xX16xX3xX4xX4f2xX3xX423xX15xX16xX3xX4xX35xX3xX42xXdxX3c6xX15xX3xX15xX2cxXd2xX3xX16xXdxX2cxX15xX1xX3xX26bxXb6xX2f8xX4xX3xX26bxX6xX3xX7xX3exX3xXbxX1xXdxX28xX1exX3xXexX70xXdxX3xX42xX19xX15xX16xX3xXd8xX14xXexXbdxX3xXcxX1dxXd2xX15xX16xX3xX101xX1xXdxX3xX26bxX4f2xX6dxX3xX101xX1xXd2xX173xX15xX16xX3xX2xXbdxX199xX198xX198xX3xX423xX15xX16xX3xX4xX35xX3xX42xXdxX3c6xX15xX3xX7xX5ebxX3xX4xX70xX15xX1xX3xXexX1dxX6xX15xX1xX3xX42xX2cxXd2xX3xX2xX425xX198xX3xX16xX1xX28xX3xXexX70xXdxX3x2ac5xX1exX3exX4xX3xX1xX14xXdxX3xX101xX1xX4f2xX6xX3xXd8xXb7xXdxXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bexXd2xX60xX66xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xX6xX3xXcxX1dxX1exX15xX16xX3xX22xX1xXdxX3xX5xX2cxX3xXd8xX14xXexX3xXexX1dxXd2xX15xX16xX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX45xX1exX3exX4xX3xX16xXdxX6xX3xX15xX16xX1x7126xXd2xX3xX42xX2cxX3xX30xX386xXexX3xX38xX15xX3xX15xX1xX386xXexX3xXexX1xX28xX3xX16xXdxXb7xXdxXbdxX3xX63xXb6xXb7xX4xX3xX15xX2cxX66xX3xX4xX1xad4bxX3xXexX1dxX173xXdxX3xX45xX1exX6xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX26bxXd2xX70xX15xX3xX1xX19xX6xX3xX30xX16fxX15xX1xX3xX1xXdxX28xXd8xX3xX1xXd2xXdxX3xX101xX298xX3xXexX574xX3xX101xX1xXdxX3xX16xXdxX2cxX15xX1xX3xX26bxX14xX4xX3xX5xX2abxXbxX3xXexX574xX3xX22xX1xX293xXbxX3xX42xX2cxXd2xX3xX15xX1xX3d0xX15xX16xX3xX15xX31exXd8xX3xX2xX1a2xX1abxX198xXbdxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX27fxX1exXexX1xXd2xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xXd2xX3xX27fxX22xX0xX4exXbxX12
Theo AP