Bảo đảm vệ sinh môi trường các khu du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Trong những năm, qua công tác bảo đảm vệ sinh môi trường (VSMT) nói chung và môi trường trong lĩnh vực du lịch nói riêng đã và đang được các cấp, các ngành quan tâm, qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của chính quyền địa phương, đơn vị kinh doanh và cộng đồng dân cư tại các điểm du lịch về VSMT.
d6d1x140e3x1238fxe903x149ffxe865x15741x159f9xf8f6xX7x11562x14511x13628x138bdxdccex10a47xX5x10d17xXax14f4cx138e3x10b27xe684xX3xfc0dxX14x12385xX3x16150x13b0exX3xX7xXdx105ecxX1xX3xX19x159b3xXdxX3xXexf881x13c7cx14ccfxX20x1470dxX3xX4x15829xX4xX3x11212xX1x163a1xX3x16a50xX34xX3xX5xdf07xX4xX1xX0x11f8cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf91exX10xX6xX36xXaxX12xX3xXcxX28xX15xX20xX2cxX3xX20xX1xebfaxX20xX2cxX3xX20x13728xX19x15bb2xX3x15729xX34xX6xX3xX4xX24xX20xX2cxX3xXexX2fxX4xX3x12e6bxX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX19xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX20xX2cxX3x12fe1x15140x1425bxff71xXcx15694xX3xX20x14c78xXdxX3xX4xX1xX34xX20xX2cxX3xX1bx1237dxX3xX19xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX20xX2cxX3xXexX28xX15xX20xX2cxX3xX5xe6edxX20xX1xX3xX1bx147a1xX4xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX20xX95xXdxX3xX28xXdx1267dxX20xX2cxX3xX17x1416axX3xX1bxX9fxX3xX17xX6xX20xX2cxX3xX17xX29xd86dxX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX4x118dbxXbxX63xX3xX4xX2fxX4xX3xX20xX2cxX9fxX20xX1xX3xX65xX34xX6xX20xX3xXexe66cxX19xX63xX3xX65xX34xX6xX3xX17xX95xX3xX17xXcexX3xX2cxX95xXbxX3xXbxX1x10c70xX20xX3xX20xXf6xX20xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xX20xX1x136d4xX20xX3xXexX1x11397xX4xX3xX4x15922xX6xX3xX4xX1x10a9cxX20xX1xX3xX65xX34x126b2x16a57xX20xX3xX17xX3axX6xX3xXbxX1xX29x11fe0xX20xX2cxX63xX3xX17xX137xX20xX3xX1bxX3axX3xX32xXdxX20xX1xX3xX36xX15xX6xX20xX1xX3xX1bxX9fxX3xX4x14209xX20xX2cxX3xX17x13e82xX20xX2cxX3xX36xXf6xX20xX3xX4xX29xX3xXex14c7cxXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX17xXdx103d4xX19xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX1bxX12dxX3xX8exX8fxX90xXcx14f8exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX36xX12cxXaxX12xX0xXdxX19xX2cxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX3exX3exXdxX17exX72xX6xX15xXexX1xX6xX20xX1xX1xX15xX6xX17exX1bxX20xX3exX20xX10x15681xX7xX3exX2x139fbx14919xX2xX3ex13165xX1b7xX36x1612cx1525bx12a7bxX1bfxX1b8xX1bfx10cd9xXex15b10xX1b8xX1b8x150f0xX5xX2xX17ex13070xXbxX2cxXaxX3xX3exX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX36xX12cxXaxX12xXcxX28xX15xX20xX2cxX3xX17xX95xX63xX3xXexX163xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX3xX20xX1xX29x12599xX3xX4dxX14xXdxX3xXcxXdxeffdxX20xX3xX8dxX4dxX15x1152cxX20xX2cxX3xX4dxX95xX6xX92xX63xX3xXcxe0e2xX3xX8fxX10axX19xX3xX8fxX137xX20xX63xX3xX4dxX14xXdxX3xX4dx1051fxX6xX3xX8dxXcxXb3xX20xX1xX3x12bedxXdxX6xX92xX63xX3xXcxX1xX9fxX20xX1xX3xf8f0xX1xX9fxX3xX4dxX157xX3xX8dxX8exXb3xX20xX1xX3x12935xX152xX4xX92xX17exX17exX17exX3xX17xXcexX3xX72xX6xX20xX3xX1xX9fxX20xX1xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xXexf5c1xXexX3xX4xX2fxX4xX3xX65xX34xX12cxX3xX4xX1xX20fxX3xX1bxX12dxX3xX72xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX8exX8fxX90xXcx155ddxX3x13262xXf6xX12cxX3xX36xXb8xX20xX2cxX3xX17xX29xXdaxX4xX3xX20xX1xXdxX12dxX34xX3xX19xX24xX3xX1x13516xX20xX1xX3xX65xX34xX10axX20xX3xX4xX1xd90cxX20xX2cxX3xXexX1xX6xX19xX3xX2cxXdxX6xX3xX72xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX8exX8fxX90xXcxX28fxX3xX17xX157xX20xX2cxX3xXexX1xX2axXdxX3xX1bxX118xX20xX3xX17xX152xX20xX2cxX3xX20xX1xXf6xX20xX3xX36xXf6xX20xX3xX32xX1xX24xX20xX2cxX3xX17xe128xX3xX28xX2fxX4xX63xX3xXbxX1xX20fxX3xXexX1xX14xXdxX3xX28xX6xX3xX17xX29xX2axX20xX2cxX63xX3xX20xX137xXdxX3xX4xX24xX20xX2cxX3xX4xX152xX20xX2cxX17exX17exX17exX28fxX3xXexX1xX9fxX20xX1xX3xX5xX118xXbxX3xX4xX2fxX4xX3xXexX2f2xX3xXexX1xX34xX3xX2cxX15xX19xX3xX28xX2fxX4xX3xXexX163xXdxX3xX32xX1xX34xX3xX36xXf6xX20xX3xX4xX29xX17exX17exX17exX0xX3exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX36xX12cxXaxX12x100c7xX20fxX20xX3xX20xX6xX12cxX63xX3xX1xX10axX34xX3xX1xX20fxXexX3xX4xX2fxX4xX3xX17xXdxX16cxX19xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXexX28xXc9xX20xX3xX17xX3axX6xX3xX72xX9fxX20xX3xXex15499xX20xX1xX3xX17xX12dxX34xX3xX17xX29xXdaxX4xX3xXexX28xX6xX20xX2cxX3xX72xX3axX3xXexX1xd891xX20xX2cxX3xX17xXb8xX20xX2cxX3xX28xX2fxX4xX63xX3xX5xe8dbxXbxX3xX72xXdxX16cxX20xX3xX72xX2fxX15xX3xX4xX1xX391xX3xX36x13b8dxX20xX3xX20xX1xX215xX19xX3xX20xXf6xX20xX2cxX3xX4xX6xX15xX3xe3e8xX3xXexX1xX11dxX4xX3xX4xX121xX6xX3xX36xX34xX3xX32xX1xX2fxX4xX1xX3xXexX28xX15xX20xX2cxX3xX4xX24xX20xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX72xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX8exX8fxX90xXcxX3xX1bxX9fxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xX20xX2cxX1xXdxXc9xX19xX3xXexX2b4xX4xX3xX65xX34xX12cxX3xX17xX3axX20xX1xX3xX4xX121xX6xX3xX4xX1xX126xX20xX1xX3xX65xX34xX12cxX12dxX20xX3xX17xX3axX6xX3xXbxX1xX29xX137xX20xX2cxX3xX1bxX12dxX3xX72xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX8exX8fxX90xXcxX3xX32xX1xX34xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX17exX3xX361x148d1xX4xX3xX72xXdxX1cxXexX63xX3xXexX163xXdxX3xX8fxX10axX19xX3xX8fxX137xX20xX63xX3xX2xX1bfxX1bfxe680xX3xX20xX1xX9fxX3xX1xX9fxX20xX2cxX63xX3xX20xX1xX9fxX3xX20xX2cxX1xX391xX63xX3xX32xX1xX2fxX4xX1xX3xX7xX163xX20xX63xX3xX1xX152xX3xX32xXdxX20xX1xX3xX36xX15xX6xX20xX1xX3xX61xX20xX3xX34xX271xX20xX2cxX17exX17exX17exX3xX17xX12dxX34xX3xX4xX6xX19xX3xX32xX20fxXexX3xX7xfe81xX3xX36x12a03xX20xX2cxX3xX20xX29x156a3xX4xX3xX7xX163xX4xX1xX3xX1bxX9fxX3xX1bxX1cxX3xX7xXdxX20xX1xX3xX6xX20xX3xXexX15xX9fxX20xX3xXexX1xXb8xX4xX3xXbxX1x16130xX19xX3xXexX28xX15xX20xX2cxX3xX32xXdxX20xX1xX3xX36xX15xX6xX20xX1xX28fxX3xX4xX2fxX4xX3xX4xX137xX3xX7x166b4xX3xX5xX29xX34xX3xXexX28xX2b4xX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xX72xX2fxX15xX3xX4xX2fxX15xX3xX17xX2fxX20xX1xX3xX2cxXdxX2fxX3xXexX2fxX4xX3xX17xX152xX20xX2cxX3xX19xX24xXdxX3xXexX28xX29xX2axX20xX2cxX3xX20xX1xX215xX19xX3xX72xX14xX15xX3xX17xX14xX19xX3xX12cxX20fxX34xX3xXexX271xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX28xXdxX16cxX20xX3xX72xX12dxX20xX3xX1bxX5cxX20xX2cxX3xX4xX121xX6xX3xX36xX15xX6xX20xX1xX3xX20xX2cxX1xXdxX1cxXbxX3xX1bxX9fxX3xX65xX34xX12cxX12dxX20xX3xX5xXdaxXdxX3xX4xX121xX6xX3xX32xX1xX2fxX4xX1xX3xX1xX9fxX20xX2cxX28fxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xXexX271xXexX3xX1bxXdxX1cxX4xX3xXexX1xX34xX3xX2cxX15xX19xX3xX1bxX9fxX3xX1bxX118xX20xX3xX4xX1xX34xX12cxX16cxX20xX3xX28xX2fxX4xX3xXexX118xXbxX3xXexX28xX34xX20xX2cxX17exX17exX17exX3xX245xX2cxX15xX9fxXdxX3xX28xX6xX63xX3xXexX163xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX3xXexX28x13d59xX20xX2cxX3xX17xXdxX16cxX19xX3xX32xX1xX2fxX4xX3xXexX28xXc9xX20xX3xX17xX3axX6xX3xX72xX9fxX20xX3xX4x139ccxX20xX2cxX3xX17xXcexX3xXexX1xX9fxX20xX1xX3xX5xX118xXbxX3xXexX2f2xX3xXexX1xX34xX3xX2cxX15xX19xX3xX28xX2fxX4xX3xXexX1xX14xXdxX3xX1bxX9fxX3xXexX1xXb8xX4xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xXexX271xXexX3xX4xX24xX20xX2cxX3xXexX2fxX4xX3xX8exX8fxX90xXcxX63xX3xX32xX1xX24xX20xX2cxX3xX17xX16cxX3xX291xX14xX12cxX3xX28xX6xX3xX1xXdxX1cxX20xX3xXexX29xXdaxX20xX2cxX3xX28xX2fxX4xX3xXexX157xX20xX3xX17xX5f5xX20xX2cxX3xXexX163xXdxX3xX4xX2fxX4xX3xXexX28xX4c7xX4xX3xX17xX29xX2axX20xX2cxX63xX3xX17xXdxX16cxX19xX3xX36xX34xX3xX5xX3axX4xX1xX17exX0xX3exXbxX12
Duy Sơn