Đồn Biên phòng Đa Lộc sơ kết phong trào thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 9-5, Đồn Biên phòng Đa Lộc đã tổ chức Hội nghi sơ kết 3 năm thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng thi đua thực hiện văn hoá công sở, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” giai đoạn 2019-2022.
fd3ex10106x1ae33x15d76x10888x12759x130cax18e98x15cc6xX7x17ffex10493x196d6x11b3bx19ee1x14b31xX5x12216xXax19c81x13e7dx19ff1x1b0b7xX3x130c7xXdx11be1xX15xX3xXbxX1x1288dxX15x1ae20xX3xX13xX6xX3x15244x1442dxX4xX3xX7x1a010xX3x19c04x15ccexXexX3xXbxX1x13bcfxX15xX20xX3xXex10809x10026xX32xX3xXexX1xXdxX3x1397cx13a09xX6xX3xXexX1x155bexX4xX3xX1xXdx10149xX15xX3x122ddx153cexX15xX3xX1xX32x16117xX3xX4x15c96xX15xX20xX3xX7x1214fx1aaa2xX3x1726bx1509dxX15xX20xX3x13e29xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3x106bcx15772xX3x13f27xX14xX0x16580xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX10xX6xX63xXaxX12x182b8xX20xX38x1acd8xX3x17906x1363fx179afxX5cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX3fx15bf4xX3xXex1879dxX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX72xX26xXdxX3xX15xX20xX1xXdxX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxXexX3x168b7xX3xX15xX4ex1a0d4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3x18126xX6fxX53xX15xX3x19708xX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7x13fc1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX32xX53xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14x110fexX3xX20xXdxX6xXdxX3xX3fxX32x144a5xX15xX3x1156dx143b0xX2xX8fxX90xX151xX152xX151xX151x195b2xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX63xXexX1xX40xXc9xXedxX3xXdxX6fxX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXax13078xXdxX63xXexX1x14817xX3x13ddfxX152xX152xXbxX5ex10f56xX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX3xXc5x11606xX8fxXbxX5exX19fxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX15axXedxX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX15axX4dxX15xX75xX15xX10xX193xX7xX75xX151xX151xX2xX8fxX75xX2xX8fxX19axX63xX2xX151xX2xX91xX19axX91xX19axXex15c02xX8fxX1dfxXc5xX1dfxX5xX152xX15ax11a73xXbxX20xfffexX37xX9xX19axXc5xX91xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX32xX53xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xXaxX3xX193xXdxX63xXexX1xX9xXaxX19axX152xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxXc5xX1aaxX8fxXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xXf8xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xXexX14exXdxX3xX72xX26xXdxX3xX15xX20xX1xXdxX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXc5xX3xX15xX4exXc9xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXe8xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xXf8xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX32xX53xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xX145xX3xX20xXdxX6xXdxX3xX3fxX32xX14exX15xX3xX151xX152xX2xX8fxX90xX151xX152xX151xX151xX15axX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12x11000xX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXe8xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xXf8xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX32xX53xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xX145xX3xX20xXdxX6xXdxX3xX3fxX32xX14exX15xX3xX151xX152xX2xX8fxX90xX151xX152xX151xX151xX3xX3fx11330x193ecxX4xX3xX4xX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xXf8xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xXex180cexX4xX1xX3xX4xX45xX4xX3xX1xX3faxX5bxX15xX20xX3xX5fxX15xX20xX15axX3x14830xX40xX6xX3xX3fx170e9xX5cxX3xX15xX1xXdx165cfxX40xX3xXc9xX56xX3xX1x145eaxX15xX1xX3xX1xX6xX8dxX5cxX3xX4xX53xX4xX1xX3xX5xX38xXc9xX3xX7xX53xX15xX20xX3xXexX14exX32xX3xX4x13193xX6xX3xX4xX53xX4xX3xXedxX26xX3xXbxX1x10a76xX15xX3xX3fxX3faxX3fbxX4xX3xXexX37xXdx17f5cxX15xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX1xXdxX4axX40xX3x1235exX40x16613xX3xX15xX1xX3faxX198xX3x1acf9xX56xX3xX1xX44bxX15xX1xX3xXe8xX8axX19xX40xX3xX20xX3faxX2axX15xX20xX3xX7xX53xX15xX20xX145xX3xX4dx1a521xXdxX3xX4dxXdxX4axX4xX3xX4x16416xXbxX3xXexX37xX19xX15xX3xX15xX19xX40xX3xX20xX3faxX2axX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX4b7xXbxX3xX63xX3faxX4aexXdxX5cxX3xX4xX2axX3xX48bxX40xX6xX15xX3xX15xX19xX40xX3xX20xX3faxX2axX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX3fxX2axX15xX3xX4dx16af1xX5cxX3xX3fxX48dxX15xX20xX3xX4dxXdxX19xX15xX3xX15xX19xX40xX3xX20xX3faxX2axX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX48bxX40x15d3exX15xX3xX4xX1x17291xX15xX20xX5cxX3xX4xX53xX15xX3xXedxX26xX3xX15xX19xX40xX3xX20xX3faxX2axX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xXf8xX19fxX3xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX3xXexX45xX3xX7x168f2xX6xX3xXexX53xX4xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX15xX1xX6xX40xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7x1958axX3xXexX45xX3xX7xX543xX6xX5cxX3xXexX45xX3xX37x14524xX15xX3xX3fxXdxX444xX40xX3xX5xX4axX15xX1xX3xX4xX1xX32xX3xX15xX1xX6xX40xX19fxX3xX494xX56xX3xX1xX44bxX15xX1xX3xXe8xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX7xX561xX3xX15xX43exXdxX3xX2cxX1xX56xX15xX20xX3xX4dxX4aexXdxX3xXexX1xX40x15940xX4xX3xX5xX53xX145xX19fxX3xX494xX56xX3xX1xX44bxX15xX1xX3xXe8xXc5xX3xX2cxX1xX56xX15xX20xX145xX5cxX3xXe8x16f6bxX3xXexX5b1xXexX145xX5cxX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXe8xX6fxX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX3fxX48dxX15xX20xX3xX4dxXdxX19xX15xX3xX15xX43exXdxX3xX5x12484xXdxX3xX1xX6xX8dxX5cxX3xX5xX38xXc9xX3xX4dxXdxX4axX4xX3xXexX5b1xXexX145x10becxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12xX6fxX53xX4xX3xXc9xX56xX3xX1xX44bxX15xX1xX5cxX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xX3fxX3faxX3fbxX4xX3xX4xX53xX4xX3xX3fxX26xXdxX5cxX3xXexX37xX14exXc9xX3xXexX37xXdxX47exX15xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xX37xX26xX15xX20xX3xX2cxX1x1b0b6xXbxX5cxX3xX1xX38xX15xX20xX3xXexX40xX50fxX15xX3xX4dxX38xX3xX1xX38xX15xX20xX3xXexX1xX53xX15xX20xX3xXexX1xX56xX15xX20xX3xX48bxX40xX6xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX32xX14exXexX3xX4xX4b7xXbxX3xX467xX8dxX5cxX3xX4xX1xXdxX3xXedxX26xX5cxX3xX48bxX40xX6xX3xX20xXdxX6xX32xX3xXedxX6xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX32xX14exXexX3xX3fxX4f2xX15xX1xX3xX2cx172cdxX5cxX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX1dfxX3xXexX1xX53xX15xX20xX5cxX3xXexXaexX15xX20xX3xX2cxX2dxXexX3xX15xX4exXc9xX15axX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12xX439xX40xX6xX3xXexX1xX5f8xXdxX3xX20xXdxX6xX15xX3xXexXaexX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX5cxX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xX3fxXabxX3xXexX53xX4xX3xX3fxX26xX15xX20xX3xXc9xX14exX15xX1xX3xXc9x11e54xX3xX3fxX2dxX15xX3xX4dxXdxX4axX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX15xX1xXdxX4axXc9xX3xX4dxX70xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xXexX37xX4f2xX3xX4xX467xX6xX3xX3fxX2axX15xX3xX4dxX4f2xX3xX20xX660xX15xX3xX4dxX4aexXdxX3xX4dxXdxX4axX4xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX6fxX40xX26xX4xX3xX4dxX473xX15xX3xX3fxX26xX15xX20xX3xXe8xX373xX1xX53xXexX3xX1xX40xX8dxX3xXexX37xX40xX8dxX444xX15xX3xXexX1xX5b1xX15xX20xX5cxX3xX4xX5b1xX15xX20xX3xX1xXdxX2dxX15xX3xXexX38xXdxX3xX15xX4exX15xX20xX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xXe8xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xX145xX3xXexX1xX5f8xXdxX3xX2cxX6bdxX3xXc9xX4aexXdxX3xX20xX660xX15xX3xX4dxX4aexXdxX3xX4dxXdxX4axX4xX3xX3fx10c55xX8dxX3xXc9xX14exX15xX1xX3xX72x14b98xX4xX3xXexX473xXbxX3xX4dxX38xX3xX5xX38xXc9xX3xXexX1xX10xX32xX3xXexX3faxX3xXexX3faxX5bxX15xX20xX5cxX3xX3fxX14exX32xX3xX3fxX5fxX4xX5cxX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX72xX14xX3xX6fxX1xX426xX3xX494xXdxX15xX1xX5cxX3xX15xXaexXdxX3xXedxX473xXexX3xX5xX38xX3xXex11960xX3xX5xX4axX3xX4dxXdxX3xXbxX1xX14exXc9xX3xX2cxX842xX3xX5xX40xX473xXexX3xXexX1xX56xX15xX20xX3xXexX1xX3faxX5f8xX15xX20xX3xX20xXdxX48dxXc9xX5cxX3xXc9xX56xXdxX3xXexX37xX3faxX5f8xX15xX20xX3xX5xX38xXc9xX3xX4dxXdxX4axX4xX3xX15xX20xX38xX8dxX3xX4xX38xX15xX20xX3xX63x194dfxX15xX3xX4xX1xX467xX5cxX3xXexX1xX889xX15xX3xXexX1xXdxX4axX15xX5cxX3xX20xXdxX5f8xX3xX20xXdxX4b7xX4xX3xX5xX38xXc9xX3xX4dxXdxX4axX4xX3xX15xX20xX38xX8dxX3xX4xX38xX15xX20xX3xX4xX43exX3xX15xX444xX3xX15xX2dxXbxX3xX4dxX4aexXdxX3xXbxX1xX3faxX2axX15xX20xX3xX4xX1xX889xXc9xX3xXe8xX25xX38xXc9xX3xX1xX2dxXexX3xX4dxXdxX4axX4xX5cxX3xX2cxX1xX56xX15xX20xX3xX4xX1x1ab64xX3xX5xX38xXc9xX3xX1xX2dxXexX3xX20xXdxX5f8xX145xX19fxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX50fxX15xX5cxX3xXexX1xX53xXdxX3xX3fxX26xX3xX5xX38xXc9xX3xX4dxXdxX4axX4xX3xX4xX467xX6xX3xX3fxX26xXdxX3xX15xX20x1826cxX3xX4xX53xX15xX3xXedxX26xX3xX5xX40xX56xX15xX3xX4xX1xX40xX8dxX19xX15xX3xX15xX20xX1xXdxX4axXbxX5cxX3xX15xX20xX1xXdxX19xXc9xX3xXexX514xX4xX5cxX3xX4xX43exX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX50fxX15xX5cxX3xXexX37xX53xX4xX1xX3xX15xX1xXdxX4axXc9xX3xX4xX6xX32xX15axX3xXcx15928xX3xX15xX4exXc9xX3xX151xX152xX2xX8fxX3xX3fxX2dxX15xX3xX15xX6xX8dxX5cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX3fxXabxX3xX3fxX3faxX3fbxX4xX3xX4xX53xX4xX3xX4xX4b7xXbxX5cxX3xX15xX20xX38xX15xX1xX3xX2cxX1xX10xX15xX3xXexX1xX3faxX5bxX15xX20xX3xX4xX1xX32xX3xX2xX151xX3xXexX473xXbxX3xXexX1xX47exX3xX4dxX38xX3xXc5xX91xX3xX4xX53xX3xX15xX1xX889xX15xX3xX4xX43exX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xXexX426xX4xX1xX3xX5exX40xX4b7xXexX3xX7xX660xX4xX3xXexX37xX32xX15xX20xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xX439xX40xX8dxX2dxXexX3xXexX1xX660xX15xX20xX3xX4dxX38xX3xX4xX53xX4xX3xX4xX6xX32xX3xX3fxXdxX47exXc9xX60dxX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12xX0xXdxXc9xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX15xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX8dxX5xX10xX9xXaxX193xXdxX63xXexX1xX198xX3xX19axX152xX152xXbxX5exX19fxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX198xX3xX91xXc5xXc5xXbxX5exX19fxXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX75xX75xXdxX15axXedxX6xX32xXexX1xX6xX15xX1xX1xX32xX6xX15axX4dxX15xX75xX15xX10xX193xX7xX75xX151xX151xX2xX8fxX75xX2xX8fxX1aaxX63xX151xX152xX8fxX152xX152xX2xX2xXexX151xX19axXc5xX152xX8fxX5xX152xX15axX1e7xXbxX20xX1eaxX37xX9xXc5xX1dfxX1aaxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xX7xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX32xX53xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xXaxX3xX193xXdxX63xXexX1xX9xXaxX19axX152xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX91xXc5xXc5xXaxX3xX75xX12xX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX32xX15xXaxX12xX6fxX17xX6fx1464bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xXbxX1xX53xXexX3xXedxXdxX47exX40xX3xXexX1xX6xXc9xX3xX5xX40xX473xX15xX3xXexX14exXdxX3xX1xX26xXdxX3xX15xX20xX1xX4f2xX15axX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX32xX63xX8dxXaxX12xX373xX1xX53xXexX3xX1xX40xX8dxX3xX15xX1x159b3xX15xX20xX3xX2cxX2dxXexX3xX48bxX40xX48dxX3xX3fxX14exXexX3xX3fxX3faxX3fbxX4xX5cxX3xX20xXdxX6xXdxX3xX3fxX32xX14exX15xX3xX151xX152xX151xXc5xX90xX151xX152xX151xX91xX3xX13xX14xX15xX3xX17xXdxX19xX15xX3xXbxX1xX1exX15xX20xX3xX13xX6xX3xX25xX26xX4xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX70xX4xX3xXexXaexX3xX4xX1xX5fxX4xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xX4dxX4exX15xX3xX1xX43exX6xX3xX4xX56xX15xX20xX3xX7xX5bxX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xXe8xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xX145xX3xX20xX660xX15xX3xX4dxX4aexXdxX3xX3fxX7efxX8dxX3xXc9xX14exX15xX1xX3xXe8xX72xX7f8xX4xX3xXexX473xXbxX3xX4dxX38xX3xX5xX38xXc9xX3xXexX1xX10xX32xX3xXexX3faxX3xXexX3faxX5bxX15xX20xX5cxX3xX3fxX14exX32xX3xX3fxX5fxX4xX5cxX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xX4xX53xX4xX1xX3xX72xX14xX3xX6fxX1xX426xX3xX494xXdxX15xX1xX145xX5cxX3xX6fxX40xX26xX4xX3xX4dxX473xX15xX3xX3fxX26xX15xX20xX3xXbxX1xX53xXexX3xX1xX40xX8dxX3xXexX37xX40xX8dxX444xX15xX3xXexX1xX5b1xX15xX20xX5cxX3xX4xX5b1xX15xX20xX3xX1xXdxX2dxX15xX3xXexX38xXdxX3xX15xX4exX15xX20xX5cxX3xX5exX5fxX15xX20xX3xX63xX6xX15xX1xX3xXe8xX17xX26xX3xX3fxX26xXdxX3xX6fxX70xX3xX72xX14xX3xX145xX3xXexX1xX5f8xXdxX3xX2cxX6bdxX3xXc9xX4aexXdxX19fxX3xXexX37xXdxX47exX15xX3xX2cxX1xX6xXdxX3xXexX1xX45xX4xX3xX1xXdxX4axX15xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX19fxX3xX1xX3faxX4aexX15xX20xX3xX4dxX38xX32xX3xX5exX889xX8dxX3xX63xX45xX15xX20xX3xX3fxX2axX15xX3xX4dxX4f2xX3xX4dxXbb0xX15xX20xX3xXc9xX14exX15xX1xX3xX4dxX444xX3xX4xX1xX426xX15xX1xX3xXexX37xX4f2xX5cxX3xXexX3faxX3xXexX3faxX5bxX15xX20xX5cxX3xX3fxX14exX32xX3xX3fxX5fxX4xX5cxX3xXexXaexX3xX4xX1xX5fxX4xX3xX4dxX38xX3xX4xX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX4xX43exX3xX4xX1xX4b7xXexX3xX5xX3faxX3fbxX15xX20xX3xXexXaexX15xX20xX3xX1xX3fbxXbxX3xX4dxX38xX3xX7xX5fxX4xX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX3fxX4b7xX40xX3xX4xX6xX32xX19fxX3xX3fxX2axX15xX3xX4dxX4f2xX3xX4dxXbb0xX15xX20xX3xXc9xX14exX15xX1xX3xXexX32xX38xX15xX3xX63xXdxX4axX15xX3xXe8xXc9x15405xX40xX3xXc9xX45xX4xX5cxX3xXexXdxX19xX40xX3xXedxXdxX47exX40xX145xX5cxX3xX1xX32xX38xX15xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xXexX5b1xXexX3xX15xX1xXdxX4axXc9xX3xX4dxX70xX3xX7x1621bxX15xX3xX7xX38xX15xX20xX3xX4xX1xXdxX2dxX15xX3xX3fxX4b7xX40xX5cxX3xX48bxX40xX48dxX15xX3xX5x17deaxX3xXedxX48dxX32xX3xX4dxX4axX3xX4dxXbb0xX15xX20xX3xX4xX1xX660xX4xX3xX4xX1xX467xX3xX48bxX40xX8dxX444xX15xX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXedxXdxX19xX15xX3xX20xXdxX4aexXdxX15axX3xXcxX473xXbxX3xXexX37xX40xX15xX20xX3xX5xXabxX15xX1xX3xX3fxX14exX32xX5cxX3xX4xX1xX8eaxX3xX3fxX14exX32xX3xXexXdxX2dxXbxX3xXexX70xX4xX3xX3fxX3faxX6xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xXexX1xXdxX3xX3fxX40xX6xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xXbxX1xX32xX15xX20xX3xXexX37xX38xX32xX3xX1xX7f8xX4xX3xXexX473xXbxX3xX7xX889xX40xX3xX37xX26xX15xX20xX5cxX3xXexX14exX32xX3xXexX1xX38xX15xX1xX3xXexX1xX43exXdxX3xX48bxX40xX10xX15xX3xX4dxX38xX3xXe0bxX3xXexX1xX5fxX4xX3xXexX45xX3xX20xXdxX53xX4xX3xX4xX467xX6xX3xXc9x10088xXdxX3xX4xX53xX15xX3xXedxX26xX5cxX3xX3fxX48dxX15xX20xX3xX4dxXdxX19xX15xX3xX4dxX38xX3xX48bxX40xX50fxX15xX3xX4xX1xX514xX15xX20xX3xXexX37xX32xX15xX20xX3xX3fxX2axX15xX3xX4dxX4f2xX15axX0xX75xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx172f6xX40xXexX1xX32xX37xXaxX12xX8axX20xX7f8xX4xX3xX72xX40xX4b7xX15xX0xX75xXbxX12
Ngọc Huấn