Khánh thành và trao tặng phòng lớp học điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống
(Baothanhhoa.vn) - Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương và Công đoàn Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam vừa phối hợp với huyện Bá Thước khánh thành và trao tặng phòng lớp học điểm trường mầm non khu Trệch, xã Thiết Ống.
4bdbxc644xc1dfx8902xbb1fxb324x63ccx8edex95c0xX7x626cxab3axacbfxc59dx6aedx75fexX5x7be4xXaxb921xX0xa57bxX12xc2e0xX1xb4edx9b5axX1xX3xXexX1x6762xX19xX1xX3x5a59xX1exX3xXex9256xX6xa24cxX3xXex6e46xX19x71f7xX3xXbxX1x74edxX19xX2dxX3xX5xcdb1xXbxX3xX1x9c72xX4xX3x9cfdxXdx9545x95e9xX3xXexX26xbcd3xd123xX19xX2dxX3xX40x7860xX40xX3xX19xX28xX19xX3x9accxX1x59a5xX3xXcxX26x9608xX4xX1xa5afxX3xc049xa854xX3xXcxX1xXdx6b41xXexX3x8003xX19xX2dxX0x9c3dxX14xX12xX0xX69xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5451xX10xX6xcdafxXaxX12xc306x7cf1xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3x5b73xX2dxad05xX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXcxX26xX53xX19xX2dxX3xX44x9c9bxX19xX2dxX3xX22xX1exX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX7cxb447xXbxX3xXexX18xX4xX3xX5cxX5dxX3x9fafxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xX22x9ed1xX6xX3xXbxX1x93b8xXdxX3xX1xXc2xXbxX3xX22xX36xXdxX3xX1xX53x75e8xX57xX19xX3xa1b6xX18xX3xXcxX1xX44xX36xX4xX3xX51xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX22xX1exX3xXexX26xX6xX28xX3xXexX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxa425xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12xX0xXdxX40xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXax868bxXdxX7fxXexX1xb60axX3x53c8x551fxX181xXbxX5cx6fdbxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX17exX3xb810x52e1xX181xXbxX5cxX185xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX147xX14xX6xX28xXexX1xX6xX19xX1xX1xX28xX6xX147xX22xX19xX69xX19xX10xX179xX7xX69xX190xX190xX181xX190xX69xX2x51d6x4f84xX7fx94d1xX181xX1bbxX190xX1bax9f74xX180xXexX1bdxX180xX18fxX1bbxX1c2xX5xX181xX147x8ce0xXbxX2dx578fxX26xX9xX180xX181xX18fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX22xX1exX3xXexX26xX6xX28xX3xXexX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxXaxX3xX179xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX18fxX190xX181xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xXcxX28xX1exX19xX3xX4x6120xX19xX1xX3xX14xX53x64d2xXdxX3xX5xac5axX3xX51xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12x712dxa21exX3xX14xX53xX270xXdxX3xX5xX274xX3xX4x7070xX3xX3dx7136xX19xX2dxX3xX4xX1x947axX3xX82xX6xX28xX3xXcxX1x7a23xX3x69a4xX53xX8exX19xX5axX3x4d74xX1xX2a2xX3xX82xX1x6317xX3xXexX2b3xX4xX1xX3xX7cx9744xXdxX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX7fxX8exX19xX3xXexX2c9xX4xX3xX4xX2c1xX6xX3x5b1dxX53xXdbxX4xX3xX1xX2c9xXdxX185xX3xX14xX1exX3xX82xX4axX40xX3xXcxX1xX2b3xX3x67dcxbc00xX19xX3xX22xX1exX3xX2bbxX1x7925xX40xX3xXcxX1xX2b3xX3xX2b5xX53xX8exX19xX3xX3dxX2fbxXdxX3xX14xXdxX3fxX53xX3xX2ddxX53xXdbxX4xX3xX1xX2c9xXdxX3xX51xX1xX2a2xX6xX3xX2b5xXccxX147xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12xX0xXdxX40xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX7fxXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX5cxX185xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX17exX3xX18fxX1bdxX1bdxXbxX5cxX185xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX147xX14xX6xX28xXexX1xX6xX19xX1xX1xX28xX6xX147xX22xX19xX69xX19xX10xX179xX7xX69xX190xX190xX181xX190xX69xX2xX1baxX1bbxX7fxX1bdxX181xX1bbxX190x86f5xX190xX18fxXexX39axX190xX1bbxX1bbxX2xX5xX181xX147xX1cdxXbxX2dxX1d0xX26xX9xX1c2xX18fxX181xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX22xX1exX3xXexX26xX6xX28xX3xXexX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxXaxX3xX179xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX18fxX1bdxX1bdxXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12x5cfcxX274xX3xX4x9561xXexX3xX14xc937xX19xX2dxX3xX51xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX147xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12xXcxX2fbxXdxX3xX5xX274xX3xX51xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXcxX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxX5axX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX4xX1xX2abxX3xX82xX6xX28xX3xXcxX1xX2b3xX3xX2b5xX53xX8exX19xX5axX3xX2bbxX1xX2a2xX3xX82xX1xX2c1xX3xXexX2b3xX4xX1xX3xX7cxX2c9xXdxX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX7fxX8exX19xX3xXexX2c9xX4xX3xX4xX2c1xX6xX3xX2ddxX53xXdbxX4xX3xX1xX2c9xXdxX185xX3xX3dxX2fbxXdxX3xX7fxXdxX57xX19xX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX5axX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX18xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX7cxX2a2xX6xX5axX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX7cxXc2xXbxX3xXexX18xX4xX3xX5cxX5dxX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX5axX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xXexX1xX44xXa6xX19xX2dxX3xX40xX2fbxXdxX3xX4xX270xX3xXbxX1xX4axX19xX3xXecxX44xX53xX3xX3dxXdxX57xX19xX3xX43dxXdxc04bxX19xX3xXccxXdxX57xXexX185xX3xX4xX18xX4xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX4xX1xX2abxX3xX5xX5dxX19xX1xX3xX3dxX2fbxX28xX3xX1xX53xXe8xX57xX19xX3xXecxX18xX3xXcxX1xX44xX36xX4xX3xX3dxX5dxX3xXexX26xX6xX28xX3xX4xX18xX4xX3xXbxX1xX4axX19xX3x9b04xX53xX1exX3xX4xX1xX28xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44x7e19xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxX3xX19xX1xX44xX3xXexX2c1xX3xX19x8175xX53xX5axX3xX19xX2a5xXdxX3xX4xXa6xX40xX3xX3dxXdxX57xX19xX5axX3xX2dxX1xX62xX3xX19xX2dxX2a5xXdxX5axX3xXexXdxX3xX22xXdxX5axX3xX3dxX2a5xX3xX7fx6aafxX19xX2dxX3xX1xX3axX4xX3xXex68bexXbxX5axX3xX3dxX2a5xX3xX4xX1xXa6xXdxX5axX3xX18xX28xX3xX636xX40x9c31xX3xX22xX36xXdxX3xXexX270xX19xX2dxX3xXexX26xX2b3xX3xX2dxXdxX18xX3xX1xXa6xX19xX3xX2xX181xX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX185xX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xX22xX1exX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX7cxXc2xXbxX3xXexX18xX4xX3xX5cxX5dxX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xXexX26xX6xX28xX3xXexXdx75c0xX19xX3xX1xa96cxX3xXexX26xXc2xX3xX1c2xX181xX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX4xX1xX28xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxX147xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12xX0xXdxX40xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX82xX10xX19xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexXe8xX5xX10xX9xXaxX179xXdxX7fxXexX1xX17exX3xX180xX181xX181xXbxX5cxX185xX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX17exX3xX18fxX1bdxX181xXbxX5cxX185xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX69xX69xXdxX147xX14xX6xX28xXexX1xX6xX19xX1xX1xX28xX6xX147xX22xX19xX69xX19xX10xX179xX7xX69xX190xX190xX181xX190xX69xX2xX1baxX1bbxX7fxX1bdxX181xX1bbxX1c2xX18fxX1c2xX2xXexX39axX2xX180xX181xX180xX5xX181xX147xX1cdxXbxX2dxX1d0xX26xX9xX2xX1baxX39axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX1xX18xX19xX1xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX22xX1exX3xXexX26xX6xX28xX3xXexX2bxX19xX2dxX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxXaxX3xX179xXdxX7fxXexX1xX9xXaxX180xX181xX181xXaxX3xX1xX10xXdxX2dxX1xXexX9xXaxX18fxX1bdxX181xXaxX3xX69xX12xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX6xXbxXexXdxX28xX19xXaxX12xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX4xXa6xX3xX5faxX53xX6xX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xXexX26xX6xX28xX3xXexX2bxX19xX2dxX3xX1c2xX181xX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX3xX4xX1xX28xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxX147xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXecxX28xX7fxXe8xXaxX12xX82xX83xX19xX2dxX3xXexX26x551cxX19xX1xX3xX190xX3xXbxX1xX31xX19xX2dxX3xX5xX36xXbxX3xX1xX3axX4xX3xX3dxXdxX3fxX40xX3xXexX26xX44xX45xX19xX2dxX3xX40xX4axX40xX3xX19xX28xX19xX3xX51xX1xX53xX3xXcxX26xX57xX4xX1xX5axX3xX5cxX5dxX3xXcxX1xXdxX62xXexX3xX65xX19xX2dxX3xX3dxX44xXc2xX4xX3xX51xX1xX60axXdxX3xX4xX83xX19xX2dxX3xX5cxX8exXe8xX3xX7fxX297xX19xX2dxX3xXexXd6xX3xX19xX2dxX1exXe8xX3xX190xX1c2x569axX2xX181xX951xX190xX181xX190xX181xX3xX3dxX62xX19xX3xX19xX6xXe8xX3xX3dxX5dxX3xX1xX28xX1exX19xX3xXexX1xX1exX19xX1xX3xX22xX1exX3xX3dxX44xX6xX3xX22xX1exX28xX3xX7xcd32xX3xX7fx74d1xX19xX2dxX5axX3xX22xX36xXdxX3xXexX270xX19xX2dxX3xX51xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX2abxX3xX1bdxX1bdxX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX5axX3xXexX26xX28xX19xX2dxX3xX3dxX2a2xX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX8cxX1xX1exX3xX19xX44xX36xX4xX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xX22xX1exX3xX82xX83xX19xX2dxX3xX3dxX28xX1exX19xX3xX8cxX2dxX8exX19xX3xX1xX1exX19xX2dxX3xX7cxXc2xXbxX3xXexX18xX4xX3xX5cxX5dxX3xXccxXdxX57xXexX3xX8cxX6xX40xX3xXexX1exXdxX3xXexX26xXc2xX3xX1c2xX181xX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX5axX3xX1xX53xXe8xX57xX19xX3xXecxX18xX3xXcxX1xX44xX36xX4xX3xX1xX6fbxX3xXexX26xXc2xX3xX3dxX4axX53xX3xXexX44xX3xX190xX1bdxX181xX3xXexX26xXdxX57xX53xX3xX3dxX2a5xX19xX2dxX147xX0xX69xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9351xX53xXexX1xX28xX26xXaxX12xX0xX14xX12xXccxX445xX19xX3xXa53xX19xX0xX69xX14xX12xX0xX69xXbxX12
Văn An