Pakistan thử thành công tên lửa đạn đạo đất đối đất
Quân đội Pakistan ngày 29/8 tuyên bố đã bắn thử thành công một tên lửa đạn đạo đất đối đất ở Rawalpindi thuộc bang Punjab, miền Đông nước này. Vụ phóng thử diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ vẫn ở mức cao.
c099x11f12x10298x13735xc148x110e6xe760x1153fx11b1bxX7x1267ax12bacxff9cx123c8x108a1x13f30xX5x10294xXax10b01x126f4xX6x13d6cxXdxX7xXexX6xe6b6xX3xXexX1x12bd5xX3xXexX1xd857xX1axX1xX3xX4x100d4xX1axc95fxX3xXexda1dxX1axX3xX5xX1exX6xX3xcdfexd6efxX1axX3xX33xX34x1419axX3xX33x13d7bxXexX3xX33x12101xXdxX3xX33xX3cxXexX0x11908xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11551xX10xX6xd61axXaxX12xdfd3xc959xe1e6xX1axX3xX33xe28dxXdxX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xX1axX29xX22x10bb5xX3x112f8xd34dxX47x10cffxX3xXexX5dxX71xX2cxX1axX3x121bbxX40xX3xX33xdec6xX3xX7ex10383xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX4xX27xX1axX29xX3xd549xX62xXexX3xXexX2cxX1axX3xX5xX1exX6xX3xX33xX34xX1axX3xX33xX34xX39xX3xX33xX3cxXexX3xX33xX40xXdxX3xX33xX3cxXexX3xed62xX3xdc68xX6xd267xX6xX5xXbxXdxX1axX59xXdxX3xXexX1xX5dxX62xX4xX3xX7exX6xX1axX29xX3xX13xX5dxX1ax120c2xX6xX7ex12617xX3xX97xXdx14074xX1axX3xff54xX27xX1axX29xX3xX1axcb2bxd5a7xX4xX3xX1axX22xX71x13d02xX3xdc10x10688xX3xXbxX1x13aedxX1axX29xX3xXexX1xX1exX3xX59xXdx12887xX1axX3xc97dxX6xX3xXexXfdxX39xX1axX29xX3xX7exX40xXdxX3xX4xeb38xX1axX1xX3xX4x114d4xX1axX29xX3xXexX1xcb87xX1axX29xX3xX29xXdx101e5xX6xX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xd5bbxX22xX3xe90axX1axX3xXdcxX62xX3xX128x11544xX1axX3xXb7xX3xX97xead1xX4xX3xX4xX6xX39xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfef7xX39xX59xX71xXaxX12xX0xXdxX97xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX97xX7x11b82xXbxX1xX39xXexX39xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX4xX27xX1axX29xX3xXexX2cxX1axX3xX5xX1exX6xX3xX33xX34xX1axX3xX33xX34xX39xX3xX33xX3cxXexX3xX33xX40xXdxX3xX33xX3cxXexX3xX1xd6a1xX1axX1xX3xX10bxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xXfdxX4xX9xXaxX47xX47xXdxXe9xX7exX6xX39xXexX1xX6xX1axX1xX1xX39xX6xXe9xX128xX1axX47xX1axX10xXbbxX7xX47xX2xX74x12200xf32fxX47xX2x1210dxX1d5xX59xd1aexf185xX74xX1d9xX1d1xX2xX74xXexX2xX1d8xf5c0xX1d9xX5xX2xXe9xXd2xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xXexX1xX1exX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX4xX27xX1axX29xX3xXexX2cxX1axX3xX5xX1exX6xX3xX33xX34xX1axX3xX33xX34xX39xX3xX33xX3cxXexX3xX33xX40xXdxX3xX33xX3cxXexXaxX3xX59xX6xXexX6xX163xXbxX1xX39xXexX39xX163xX39xXfdxXdxX29xXdxX1axX6xX5xX163xX7xXfdxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x12148xX47xX47xX4xX59xX1axXdxX97xX29xXe9xX128xXdxX10xXexX1axX6xX97xXbxX5xX5dxX7xXe9xX128xX1axX47xXexX1e2xX73xX1d9xX47xX5dxXbxX5xX39xX6xX59xX10xX59xX47xX7exX39xXd2xX39xX15xX6xX47xX73xX1d9xX2xX74xcc07xX1d9xX76xX276xX1d1xX1d9xX47xXbxX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axXexX10xX1axX5xX5dxX6xXe9xXd2xXbxX29xXaxX3xX47xX12xX56xX1a7xX1axX1xX3xX10bxX1axX1xX3xX128xXecxX3xXbxX1xXf0xX1axX29xX3xXexX1xX1exX3xXexXfdxX2cxX1axX3xXexX22xXdxX3xX15xX1xX39xX10bxX1axX3xXcxXbbxXdxXexXexX10xXfdxX3xX4x12f85xX6xX3x1019cxX5dxX5exX1axX3xX33xX62xXdxX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axXe9xX3x10a09xe17exX1axX1xX244xX3xXcxXbbxXdxXexXexX10xXfdx12581xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX39xX59xX71xXaxX12x12352xX29xXe2xd46axXdxX3xX33xX138xX1axX29xX3xX33x1214exX5dxX3xX7exX62xX3xXbxX1x11a14xX1axX3xXexXfdxX5dxX71xXd9xX1axX3xXexX1xX27xX1axX29xX3xX4xX2c1xX6xX3xX2c4xX5dxX5exX1axX3xX33xX62xXdxX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axXd5xX3xXcxX1xXdx1421bxX5dxX3xXexXe2xXe3xX1axX29xX3x11784xX7xXdx10786xX3x1063cxX1xX6xX344xX39xX39xXfdxX3xX15xX1xX116xX1axX29xX3xX33x13962xX1axX1xX3xX128xXecxX3xXbxX1xXf0xX1axX29xX3xXexX2cxX1axX3xX5xX1exX6xX3xX346xX1xX6xdc37xX1axX6xX128xXdxX3xX33xX82xX3xX59xXdxXfaxX1axX3xXfdxX6xX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX4xX27xX1axX29xXe9xX3x138cexX6xX5dxX3xX128xXecxX3xXbxX1xXf0xX1axX29xX3xXexX1xX1exXd5xX3xX2c4xX5dxX5exX1axX3xX33xX62xXdxX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xX33xX82xX3xX1axX1xX30exX1axX3xX33xXe2xe453xX4xX3xX5xX2fdxXdxX3xX4xX1xdad7xX4xX3xX97xfd91xX1axX29xX3xX4xX2c1xX6xX3xXcxX1xX2c1xX3xXexXe2xXe3xX1axX29xX3xe3dcxX97xXfdxX6xX1axX3x12ae0xX1xX6xX1axX3xX4xfdebxX1axX29xX3xXcx13925xX1axX29xX3xXexX1xX40xX1axX29xX3xX341xXfdxXdxX344xX3xX341xX5xX128xXdxXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX39xX59xX71xXaxX12xXcxX1xX10xX39xX3xX29xXdxXe3xXdxX3xX4xX1xX138xX4xX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axXd5xX3xXexX2cxX1axX3xX5xX1exX6xX3xX346xX1xX6xX36dxX1axX6xX128xXdxX3xX4xXf0xX3xXexX1x12b74xX3xX97xX6xX1axX29xX3xXexX1xX10xX39xX3xX1axX1xXdxXd9xX5dxX3xX5xX39xX34xXdxX33xX306xX5dxX3xX33xX34xX1axX3xX15xX1x13c2bxX4xX3xX1axX1xX6xX5dxX3xX128xXe3xXdxX3xXexX306xX97xX3xX7exX85xX1axX3xX33xX34xXexX3xX15xX1xX39xX10bxX1axX29xX3xX73xX74xX1d9xX3xX15xX97xXe9xX3xX14exX62xX3xX2faxX29xX39xX34xXdxX3xX29xXdxX6xX39xX3xX12bxX1axX3xXdcxX62xX3xX4xX1xX39xX3xX7exXdxX338xXexX3xXbxX1xc597xX6xX3xX2faxX10xXbbxX3xfbabxX10xX5xX1xXdxX3xX33xX82xX3xX1axX85xX97xX3xX33xXe2xX3b8xX4xX3xXexX1xX27xX1axX29xX3xXexXdxX1axX3xX128xXd9xX3xX128xXecxX3xXbxX1xXf0xX1axX29xX3xXexX1xX1exX3xX128xX22xX3xX33xX6xX1axX29xX3xXexX1xX10xX39xX3xX59x11096xXdxX3xX4xX1x124acxXexX3xX4xX1xc325xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14exX39xX59xX71xXaxX12xXdcxX62xX1axX29xX3xXexX1xX460xXdxX3xXexXfdxX2cxX1axX3xX59xXdxXfaxX1axX3xXfdxX6xX3xX7xX6xX5dxX3xX15xX1xXdxX3xX13xX6xX15xXdxX7xXexX6xX1axX3xX1xX34xX3xX4xX3cxXbxX3xX2c4xX5dxX6xX1axX3xX1x13873xX3xX1axX29xX39xX34xXdxX3xX29xXdxX6xX39xX3xX128xXe3xXdxX3xX12bxX1axX3xXdcxX62xX3xX1xed66xXdxX3xX33xX306xX5dxX3xXexX1xX460xX1axX29xXd5xX3xX1axX1xdf41xX97xX3xX33xX460xXbxX3xXexXfdxX10bxX3xX128xXdxX53dxX4xX3xX2faxX10xXbbxX3xX4adxX10xX5xX1xXdxX3xX2c4xX5dxX71xX338xXexX3xX33xX355xX1axX1xX3xX1xX2c1xX71xX3xX7ex13e43xX3xX2c4xX5dxX71xX3xX4xX1xX338xX3xXexe28exX3xXexXfdxX355xX3xX33xX4ecxX4xX3xX7exXdxX53dxXexX3xX4xX2c1xX6xX3xX7exX6xX1axX29xX3xf366xX6xX97xX97xX5dxX3xX128xX22xX3xX3ddxX6xX7xX1xX97xXdxXfdxXd5xX3xX128xX40xX1axX3xX4xXf0xX3xX33xX6xX3xX7xX40xX3xX59xX5exX1axX3xXexX1xX10xX39xX3xX33xX34xX39xX3xX56xX555xXdxXe9xX47xXe9xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX5dxXexX1xX39xXfdxXaxX12xX2d7xXcxXcx1344axXebxX2faxX47xXebxXdxX10xXexX1axX6xX97x12c93xX2e4xX0xX47xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)