Tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt hơn 1 triệu con
(Baothanhhoa.vn) - Theo số liệu thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến trung tuần tháng 10-2019, tổng đàn lợn trên địa bàn tỉnh đạt 1.098.616 con, bằng 84% so với cùng kỳ.
31fax8ad0x9f0axb83fxb6e1xe320xbb53x8aa0x343fxX7x94a5x7c75x400dxa2c8x63b3x44fcxX5x7569xXaxc849xXcx54a4xdbc0xd1b3xX3xae62x4250xX15xX3xX5xbb3axX15xX3xXex8f96x5813xX15xX3xX18x5e05xX6xX3x5f95xX19xX15xX3xXex519fxX15xX1xX3xX18x6a75xXexX3xX1xdd01xX15xX3xX2xX3xXexX21xXdxe9d4x9591xX3xX4xaf37xX15xX0x600axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6540xX10xX15xXexX10xX21xXaxX12xX0xXdx44d2xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax6636xXexX1xX40xX5fxX29xX3xXdxX55xX10xX15xXexX10xX21xXaxX3xX7xXex7c1cxX5xX10xX9xXaxd0a4xXdxX69xXexX1xb7c4xX3x3c6fxX2xd431xXbx5811xde83xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX85xX3x3440x3dd8x4834xXbxX8bxX8cxXaxX3xX7xX21xX4xX9xXaxX46xX46xXdx6733xX29xX6xX43xXexX1xX6xX15xX1xX1xX43xX6xXa6xe916xX15xX46xX15xX10xX80xX7xX46xX2xX97xab9dxX96xX46xX2xda02xX87xX69xXbdxe25dxX89xX96xXc5xX98xXc5xXexX87xX97xX98xXc5xXc1xX5xX89xXa6x522bxXbxX16xdf95xX21xX9xX87xX96xX98xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX15xX3xX18xX26xX6xX3xX29xX19xX15xX3xXexX2exX15xX1xX3xX18xX33xXexX3xX1xX37xX15xX3xX2xX3xXexX21xXdxX3fxX40xX3xX4xX43xX15xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX6xXbxXexXdxX43xX15xXaxX12x7576xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xXexX1xX26xXexX3xX18xa9a9xX1dxX4xX3xX15xX40xc34fxXdxX3xXexX33xXdxX3xX5fx5993xXexX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xXexX21xX33xXdxX3xXexX21xX22xX15xX3xX18xX26xX6xX3xX29xX19xX15xX3xX8bx4851xX3xXcxX1xXdxX3fxX40xX3xXcxX1xX19xX15xX1xX3x9604xXcxX1xXdxX3fxX40xX3x4127x6042xX6xd5a5xXa6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17fxX10xX6xX69xXaxX12xXcxX1xX10xX43xX3xX7xaf8fxX3xX5xXdxX3fxX40xX3xXexX1xX19fxX15xX16xX3x660fxX22xX3xX4x3452xX6xX3x5974x6aefxX3xb774xX146xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxXbxX3xXb3xX19xX3xb269xX1x3a0exXexX3xXexX21xXdxc83dxX15xX3xX15xX146xX15xX16xX3xXexX1xX146xX15xdae4xX3xXex5012xX15xX1xX3xX18x7234xX15xX3xXexX21xX40xX15xX16xX3xXexX40x6832xX15xX3xXexX1xX1c7xX15xX16xX3xX2xX89xc601xXc5xX89xX2xX97xX1d9xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xXexX21xX22xX15xX3xX18xX26xX6xX3xX29xX19xX15xX3xXexX2exX15xX1xX3xX18xX33xXexX3xX2xXa6xX89xX97xe403xXa6xX87xX2xX87xX3xX4xX43xX15xX1d9xX3xX29x55f8xX15xX16xX3xX225xXbdx686cxX3xX7xX43xX3xXb3x4268xXdxX3xX4x76dbxX15xX16xX3xX1acx4a46xXa6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx539bxX43xX69xX7bxXaxX12xX257xX6xX43xX3xX16xc147xX5fxX85xX3xX2xX87xXbdxXa6xX2xXbdxX225xX3xX4xX43xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xX15xX1c7xXdxX1d9xX3xXc1xXa6xX89xX97xX225xX3xX4xX43xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xX18xacccxX4xX3xX16xXdxX19fxX15xX16xX1d9xX3xX87xX96xX89xXa6xX87xX225xX2xX3xX4xX43xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xXexX1xX26xXexX3xXb3xX19xX3xXc5xX87xX96xXa6xXc1xX2xX2xX3xX5xX1dxX15xX3xX4xX43xX15xX3xXexX1xX10xX43xX3xX5fx826dxXa6xX3xXcxX21xX43xX15xX16xX3xX18xX180xX1d9xX3xX1xX37xX15xX3xXc1xX2xX237xX3xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xX18xX140xX1dxX4xX3xX15xX40xX146xXdxX3xXexX33xXdxX3xX97xXc1xXa6xXbdxXc1xXc1xX3xX1xX14exX3xX4xX1xde57xX15xX3xX15xX40xX146xXdxX1d9xX3xXc5xXc5xX237xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX18xX140xX1dxX4xX3xX15xX40xX146xXdxX3xXexX33xXdxX3xX2xXa6xXc5xX2xX97xX3xXexX21xX6xX15xX16xX3xXexX21xX33xXdxX3xXb3xX19xX3xX87xX237xX3xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX3xX18xX140xX1dxX4xX3xX15xX40xX146xXdxX3xXexX33xXdxX3xXc1xXc5xX3xX69xX43xX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxXbxXa6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX257xX43xX69xX7bxXaxX12xX132xX1cdxX3xXbxX1xX1c7xXexX3xXexX21xXdxX1cdxX15xX3xX14xX15xX3xX18xX26xX15xX1xX1d9xX3xX29xe0adxX15xX3xXb3x84bcxX15xX16xX3xX18xX19xX15xX3xX5xX1dxX15xX1d9xX3xX15xX16xX19xX15xX1xX3xX15xX146xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX3fxXbxX1d9xX3xX4xX1xX1dcxX15xX1xX3xcc7exX40xX7bxX387xX15xX3xX4xX1c7xX4xX3xX18xX26xX6xX3xXbxX1xX140xX37xX15xX16xX3xXb3xX19xX3xX15xX16xX140xb14axXdxX3xX4xX1xX2f9xX15xX3xX15xX40xX146xXdxX3xX18xX6xX15xX16xX3xXexX1xX28axX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX4xX1c7xX4xX3xX29xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX1c7xXbxX3xXbxX1xcf70xX15xX16xX3xX4xX1xX19fxX15xX16xX3xX29xX3fxX15xX1xX3xX69xX26xX4xX1xX3xXex4eb5xX3xX5xX1dxX15xX3xX4xX1xa44dxX40xX3xX1c5xX1xXdxX3xXb3xX19xX3xX4xX1xX2f9xX15xX3xX15xX40xX146xXdxX3xX6xX15xX3xXexX43xX19xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1x633bxX4xXa6xX3xX132xX262xX15xX16xX3xXexX1xX3ccxXdxX1d9xX3xXexX1xX28axX4xX3xX1xXdxX3fxX15xX3xX15xX16xX1xXdxX22xX5fxX3xX4xX1c7xX4xX3xX29xXdxX3fxX15xX3xXbxX1xX1c7xXbxX3xXexX1c7xXdxX3xX18xX19xX15xX3xXexX33xXdxX3xX15xX1xX38bxX15xX16xX3xXb3xX241xX15xX16xX3xX18xX16axX3xX4xX146xX15xX16xX3xX29xX19fxX3xX1xX1e1xXexX3xX69xX26xX4xX1xXa6xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd239xX40xXexX1xX43xX21xXaxX12x425cxX22xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX0xX46xXbxX12
Lê Thanh