Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 29-5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Thông báo của Ủy ban MTTQ tỉnh tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XVII.
1396x22fex6473x3e82x3a1dx6082x2c2cx399bx89cdxX7x61d0x2167x3f00x3538x9462x56b5xX5x7099xXax5a9dxX0xX7xXex8539x478dx8155x7fb3xX12x3486x612ax2eb7xX3x9198xX3x6937xXdx3d3exX18xX3xX19x5be8xXbxX3xX1fxX3x5806x3985xX17xX3x385bx678dxX3xXexX1x9cd1xX17xX3xXcxX1x1fc8xX18xX19xX3x911ax6d5exX17xX3xX4x3578xX6xX3x4601xX1dxX3xX3exX6xX18xX3x736fxXcxXcx3176xX3xXex60bdxX18xX1xX3xXex9f82xXdxX3xX21x246exX3xX1x7e3dxXbxX3xXexX1x77ecxX3xX2x850bx7506xX3x2567x4b8fx703axX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3x2d66x1b74x765fxX7bxX0x33eexX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6axX10xX6x16d8xXaxX12x518fxX1xXdx8132x758axX3xX67x518ax50c3x36eaxX68xX3x6386xX6xX18xX3xXcxX1x817fx5401xX18xX19xX3xXexX16xX31xX4xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3x91d6x2f0fxX3xXex4b42xX3xX4xX1xX64xX4xX3xX1x75bdxXdxX3xX18xX19xX1xa152xX3xX5xX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bx6c2exX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxX3xXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdx1968xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX99xXexX1xXa0xX15fxX3exX3xXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax36f6xXdxX99xXexX1x76f9xX3x1b76xXa5x860fxXbx91c5x59c3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3x3cb6xX67xX189xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX7exX7exXdxX13fxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13fxX2cxX18xX7exX18xX10xX180xX7xX7exX67xX189xX67xX2xX7exX2xX196x59e7xX99xXa5xX2xX187xX196xX189xXa5xX196xXexXa5x5bb6xX196x997bxXa5xX5xX189xX13fx4678xXbxX10xX19x4b68xX16xX9xX67xXa5xX1d2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX6bx85fexX18xX19xX3xX4xX1x98faxX3x3dccxX1xX58xX15fxX3xXcxX1xXdbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX43xX1dxX68xX3xX46xX1dxX3xX2cxXdx8fc4xX18xX3xXa8xX6xX18xX3xXcxX1xXaexXafxX18xX19xX3xX2cxa07axX68xX3xXcxX16xXaex55ffxX18xX19xX3xXa8xX6xX18xX3xX30x7670xX18xX3xX2cx4f55xX18xX3xXcxX53xX18xX1xX3xX43xX1dxX68xX3xX9cxX1xX43xX3xXexXdbxX4xX1xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX68xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX3exXdx4dc9xXa0xX3xXexX58xXdxX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xXcxX1xX6xX15fxX3xX99xX31xX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX3xX4xX27xX3xXc9xX58xXdxX3xX99xXdx7068xX18xX3xX5xXcaxX18xX1xX3xXc9xX58xX17xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX18cxX3xX4xX3fxX4xX3xXc9xX17xX2dxX18xX3xXexX1xX2dbxX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xXexX16xXdbxX3xXa4xX3xX18bxXcaxX3xX1xXd5xXdxX18cxX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxXdbxX3xX43xX1dxX3xX2cxXdxX28bxX18xX3xX6axXd5xXdxX3xXc9xX269xX18xX19xX3xXexXaexX3xX2cxX1cxX18xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX4xX3fxX4xX3xXexXcdxX3xX4xX1xX64xX4xX3xXexX1xX2dxX18xX1xX3xX2cxXdxX28bxX18xX13fxX3xX6bxX269xX18xX19xX3xX4xX1xX26fxX3xX271xX1xX58xX15fxX3xXcxX1xXdbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX43xX1dxX68xX3xX46xX1dxX3xX2cxXdxX28bxX18xX3xXa8xX6xX18xX3xXcxX1xXaexXafxX18xX19xX3xX2cxX29axX68xX3xXcxX16xXaexX2a0xX18xX19xX3xXa8xX6xX18xX3xX30xX2a9xX18xX3xX2cxX2adxX18xX3xXcxX53xX18xX1xX3xX43xX1dxX68xX3xX9cxX1xX43xX3xXexXdbxX4xX1xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX68xX3xX4xX1xX43xX3xXexX16x97c5xX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxX3xXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX15fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX180xXdxX99xXexX1xX185xX3xX187xXa5xX189xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX1d4xX1d4xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX13fxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13fxX2cxX18xX7exX18xX10xX180xX7xX7exX67xX189xX67xX2xX7exX2xX189xXa5xX99xXa5xX2xX187xXa5xX67xXa5xX1c7xXexX187xX67xX1d2xX1c7xX1d2xX5xX189xX13fxX1d9xXbxX10xX19xX1ddxX16xX9xX1c7xX1c7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX6bxX58xXdxX3xX99xXdxX31axX18xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX18xXd5xXdxX3xX99xXa0xX18xX19xX3xX4xX1xXaex94b1xX18xX19xX3xXexX16xX40fxX18xX1xX3x187fxX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX3x685fxX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xXcxX58xXdxX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX68xX3xX7xX6xXa0xX3xX21xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX10xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX16xX40fxX18xX1xX3xX3exX2dxX1dxX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX3axX18xX19xX3xXexX3fxX4xX3xX15fx9612xXexX3xXexX16xX2adxX18xX3xXexX1xX6xX15fxX3xX19xXdxX6xX3xX18bxX2a9xX1dxX3xX99xX31xX18xX19xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3x5cb5xXa0xX1dxX9fxX18xX3xX2cxX2dxX3xXexXcdxX18xX19xX3xX1x9699xXbxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX68xX3xX21xXdxX23xX18xX3xX18xX19xX1xXdbxX3xX4xX43xX6xX3xX4x4a1cxX3xXexX16xXdxX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX2a9xX18xX3xX99xX2a9xX18xX3xX19xX63dxXdxX3xXc9xX23xX18xX3xX569xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX3xX577xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxX68xX3xX4xX3fxX4xX3xXc9xX58xXdxX3xX3exXdxX2dbxXa0xX3xXc9xXcaxX3xXexX1xX6xX15fxX3xX19xXdxX6xX3xXc9xX27xX18xX19xX3xX19xX27xXbxX3xX18xX1xXdxX9fxXa0xX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX18bxX17xX6xX1dxX3xX614xXa0xX6xX18xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxX1cxX18xX3xXc9xX9fxX3xXc9xXaexX623xX4xX3xXc9xX3axX18xX19xX3xXc9xX35xX17xX3xX4xX63dxX3xXexX16xXdxX3xX614xXa0xX6xX18xX3xXexX2a9xX15fxX3xX1xXdxX31axX18xX3xX18xX6xX1dxX3xX18xX1xXaexX185xX3xXcxX40fxX18xX1xX3xX1xX40fxX18xX1xX3xX99xXdbxX4xX1xX3xX3exX31axX18xX1xX3xX9cx4969xX7axX7bxX30xXa4xX2xXa3xX3xX15fxX5f4xX4xX3xX99x2c6axX3xXc9xXaexX623xX4xX3xX21xXdxX2dbxX15fxX3xX7xX17xX3fxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXd5xX18xX19xX3xXc9xX269xX18xX19xX3xX18xX1xXaexX18xX19xX3xX2cx9af0xX18xX3xX4x9f07xX18xX3xX18xX1x9a7dxX18xX19xX3xXexXdxX9fxX15fxX3x860exX18xX3xXbxX1xX64xX4xX3xXexX58xXbxX18cxX3xXexX3fxX4xX3xXc9xXd5xX18xX19xX3xX4xX43xX6xX3xX99xXdbxX4xX1xX3xX3exX31axX18xX1xX3xXc9xX23xX18xX3xX1xX17xX58xXexX3xXc9xXd5xX18xX19xX3xX7xX35xX18xX3xX18bxXa0xX1cxXexX68xX3xX21xXdxX18xX1xX3xX99xX17xX6xX18xX1xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xX99xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31axXbxX68xX3xX4xX3fxX4xX3xX18xX19xX2dxX18xX1xX3xX18xX19xX1xX9fxX3xX16xX1cxXexX3xX18xX5f4xX18xX19xX3xX18xX9fxX68xX3xXex821cxX3xX5xX31axX3xXexX1xX1cxXexX3xX18xX19xX1xXdxX31axXbxX68xX3xXexX1xXdxX23xXa0xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX5xX2dxX15fxX3xXexa142xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX18cxX3xX2cxXdxX31axX4xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX31axX18xX3xX6cxX19xX1xXdbxX3xX614xXa0xX1dxX23xXexX3xX196xX67xX3xX4xX43xX6xX3xX9cxX1xX26fxX18xX1xX3xXbxX1xX43xX3xXc9x35d2xXdxX3xX2cx4867xXdxX3xX15fxXd5xXexX3xX7xX81axX3xXc9xX81axXdxX3xXexXaexX623xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xXc9xX17xX58xX18xX3xX2xX3xXexX16xX28bxX18xX3xXc9xXdbxX6xX3xX3exX2dxX18xX3xXexX53xX18xX1xX3xX4xX1xXaexX6xX3xX7xX3fxXexX3xXc9x8862xX18xX19xX68xX3xX21xX28bxX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexX1xXdxX23xXa0xX68xX3xX4xX73bxX18xX3xXexX40fxX18xX1xX3xXexX16xX58xX18xX19xX3xX3exX40fxX18xX1xX3xX18bx265fxXexX3xX1xXd5xX3xX18xX19xX1x8c72xX17xX3xX21xX1xX3axX18xX19xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX18bxX3fxX4xX3xXc9xX2dbxX3xXexX16xX29axX4xX3xX5xX623xXdxX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xXexX58xXdxX3xX15fxXd5xXexX3xX7xX81axX3xXc9xXdbxX6xX3xXbxX1xXaexX55fxX18xX19xX3xX19xX2a9xX1dxX3xX18xX1xXdxX9fxXa0xX3xX99xXaexX3xX5xXa0xX2adxX18xX3xX21xX1xX3axX18xX19xX3xXexX81axXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX6cxX1xX2a9xX18xX3xX99xX2a9xX18xX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxX3xXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX15fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX180xXdxX99xXexX1xX185xX3xX187xXa5xX189xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX189xXa3xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX7exX7exXdxX13fxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13fxX2cxX18xX7exX18xX10xX180xX7xX7exX67xX189xX67xX2xX7exX2xX196xX1c7xX99xXa5xX2xX187xX196xX196xX189xX1c7xXexX1d4xX2xX187xX1d4xX1d2xX5xX189xX13fxX1d9xXbxX10xX19xX1ddxX16xX9xX196xX1c7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xX9cxX63dxX3xXexX16xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX53xX18xX1xX3xXc9xX9fxX3xX18xX19xX1xXdbxX3xX6axX6bxX6cxX30xX68xX3x4ce5xXa8xX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX29axX4xX3xX4xX1xX53xX3xXc9xX58xX17xX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX2a0xX68xX3xX18xX19xX2dxX18xX1xX68xX3xXc9xXdbxX6xX3xXbxX1xXaexX55fxX18xX19xX3xXexX16xXdxX2dbxX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX68xX3xX1xXdxX31axXa0xX3xX614xXa0xX35xX3xX4xX3fxX4xX3xX19xX27xXdxX3xX1x576fxX3xXexX16xX623xX3xX4xX43xX6xX3xX9cxX1xX26fxX18xX1xX3xXbxX1xX43xX68xX3xX4xX43xX6xX3xXexX53xX18xX1xX3xXc9xX2dbxX3xX4xX3fxX4xX3xX99xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31axXbxX68xX3xX18xX19xXaexXafxXdxX3xX99xX2a9xX18xX3xX2cxXaexX623xXexX3xX614xXa0xX6xX3xX21xX1xX27xX3xX21xX1xX7e5xX18xX68xX3xXcdxX18xX3xXc9xXdbxX18xX1xX3xXc9xXafxXdxX3xX7xX81axX18xX19xX68xX3xX7xX81exX15fxX3xX21xX1xX3axXdxX3xXbxX1xX29axX4xX3xX7xX35xX18xX3xX18bxXa0xX1cxXexX68xX3xX21xXdxX18xX1xX3xX99xX17xX6xX18xX1xX13fxX3xX4dxXcxXcxXcxX50xX3xXbxX1xX81axXdxX3xX1xX623xXbxX3xX2cxX81exXdxX3x4222xX2a0xX3xX1bxX6xX17xX3xXc9xXd5xX18xX19xX3xX577xX3xXcxX1xXaexX55fxX18xX19xX3xX3exXdxX18xX1xX3xX2cxX2dxX3xX79xXcaxX3xX1xXd5xXdxX3xX21xXdxX2dbxX15fxX3xXexX16xX6xX68xX3xX16xX2dxX3xX7xX17xX3fxXexX3xX5xX58xXdxX3xX614xXa0xX1dxX3xXexX16xX40fxX18xX1xX3xX3exX40fxX18xX1xX3xX18bxX883xXexX68xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX18xX1xX2adxX18xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xXd5xX3xX18xX19xX1xX88cxX17xX68xX3xX4xX2adxX18xX3xX18xX19xX1xX88cxX17xX3xXexX16xX28bxX18xX3xXc9xXdbxX6xX3xX3exX2dxX18xX3xXexX17xX2dxX18xX3xXexX53xX18xX1xX68xX3xX18bxX63dxX3xX5xX1fxX3xX18xX19xX1xXdxX28bxX15fxX3xX4xX3fxX4xX3xXexX16xXaexXafxX18xX19xX3xX1xX623xXbxX3xX4xX3fxX18xX3xX3exXd5xX68xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX4xX1xX64xX4xX3xX2cxXdxX3xXbxX1xX58xX15fxX18cxX3xX19xXdxX3fxX15fxX3xX7xX3fxXexX3xX4xX1xX5f4xXexX3xX4xX1x7ee1xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX4xX1xXdxX3xXexX16xX35xX3xX1xXa8exX3xXexX16xX623xX3xX18xX19xXaexXafxXdxX3xX99xX2a9xX18xX3xX3exXdbxX3xX35xX18xX1xX3xX1xXaexX2a0xX18xX19xX3xX3exX2a0xXdxX3xX99xXdbxX4xX1xX3xX9cxX702xX7axX7bxX30xXa4xX2xXa3xX13fxX3xXcxX7e5xX18xX19xX3xX4xXaexXafxX18xX19xX3xXc9xX749xX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX55fxX3xX19xXdxX81exXdxX3xX1xX27xX6xX68xX3xXexX26fxX4xX1xX3xXexX29axX3xX16xXa0xXd5xX18xX19xX3xXc9xX1cxXexX68xX3xX64xX18xX19xX3xX99xX29axX18xX19xX3xX21xX1xX17xX6xX3xX1xX5fxX4xX3xX577xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX18xX19xX1xX31axX3xX2cxX2dxX17xX3xX7xX35xX18xX3xX18bxXa0xX1cxXexX3xX18xX3axX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX31axXbxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxX3xXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX15fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX180xXdxX99xXexX1xX185xX3xX187xXa5xX189xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX1d4xX1d4xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7exX7exXdxX13fxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13fxX2cxX18xX7exX18xX10xX180xX7xX7exX67xX189xX67xX2xX7exX2xX189xXa5xX99xXa5xX2xX187xXa5xX196xX67xX187xXexX187xX187xX189xX1c7xX67xX5xX189xX13fxX1d9xXbxX10xX19xX1ddxX16xX9xX67xX1c7xX189xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xX9cxX3fxX4xX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX4x3db2xX18xX19xX3xXc9xX9fxX3xX18xX19xX1xXdbxX3xX6axX6bxX6cxX30xX68xX3xXa35xXa8xX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX614xXa0xX6xX18xX3xXexX2a9xX15fxX3xX4xX1xX53xX3xXc9xX58xX17xX3xXc9xX749xX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX614xXa0xX1dxX3xX1xX17xX58xX4xX1xX3xX4xX3fxX4xX3xX21xX1xXa0xX68xX3xXc9xXdxX2dbxX15fxX3xX99xXa0xX3xX5xXdbxX4xX1xX3xXexX16xX28bxX18xX3xXc9xXdbxX6xX3xX3exX2dxX18xX13fxX3xXcxXdxX23xXbxX3xXexX29axX4xX3xX4xX1xX53xX3xXc9xX58xX17xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX614xXa0xX1dxX23xXexX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxXaexX81exX18xX19xX3xX15fx4c5dxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXa0xX3xX1xX269xXdxX3xX4xX3fxX4xX3xX99xX31xX3xX3fxX18xX3xX21xX1xX3axX18xX19xX3xXexX16xXdxX2dbxX18xX3xX21xX1xX6xXdxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX31axX18xX13fxX3xXcxXdxX23xXbxX3xXexX29axX4xX3xX4xX1xX53xX3xXc9xX58xX17xX3xXc9xX749xX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX4xX1cxXbxX3xX19xXdxX1cxX1dxX3xX4xX1xX64xX18xX19xX3xX18xX1xX2adxX18xX3xX50xXa0xX1dxX9fxX18xX3xX7xX63dxX3xX99xX29axX18xX19xX3xXc9xX1cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXaexXafxXdxX3xX99xX2a9xX18xX13fxX3xX9cxX27xX3xX4xX55fxX3xX4xX1xX23xX68xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xXc9x4fcdxXa0xX3xXexXaexX3xX2cxX2dxX17xX3xX4xX3fxX4xX3xX21xX1xXa0xX3xX99xXa0xX3xX5xXdbxX4xX1xX3xXexX16xX5fxX18xX19xX3xXc9xXdxX2dbxX15fxX3xXexX1xXa0xX3xX1xX85axXexX3xX18xX1xXdxX9fxXa0xX3xX21xX1xX3fxX4xX1xX3xX99xXa0xX3xX5xXdbxX4xX1xX13fxX3xX9cxX27xX3xX19xXdxX35xXdxX3xXbxX1xX3fxXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX31axX18xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xXa8xX6axX79xX6axX3xX4xX1xX17xX3xX5xX6xX17xX3xXc9xXd5xX18xX19xX3xX18bxXa0xX1cxXexX3xX21xX1xX749xXa0xX18cxX3xX4xX27xX3xX4xX55fxX3xX4xX1xX23xX68xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3fxX4xX3xX18bxXcaxX3xX18bxX2a9xX1dxX3xX99xX31xX18xX19xX3xX18xX3axX18xX19xX3xXexX1xX3axX18xX3xX15fxX81exXdxX3xX18xX2a9xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX68xX3xX21xXdxX2dbxXa0xX3xX15fxX737xXa0xX18cxX3xX7xX81exX15fxX3xX1xXaexX81exX18xX19xX3xX99xX737xX18xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX614xXa0xX1dxX23xXexX3xX99xX3axXdxX3xX99xXaexX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX7xX2a0xX68xX3xX18xX1xX2dxX3xX2cxX7e5xX18xX3xX1xX27xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX1xX3axX18xX68xX3xXbxX1xX81axX68xX3xX18bxXcaxX68xX3xXbxX1xXaexXafxX18xX19xX68xX3xXexX1xXdbxX3xXexX16xX1cxX18xX3xX7xX6xXa0xX3xX7xX3fxXbxX3xX18xX1xX2adxXbxX13fxX3xXb27xX81exX15fxX3xXexX2adxXbxX3xX1xXa0xX1cxX18xX3xX4xX1xXaexX55fxX18xX19xX3xXexX16xX40fxX18xX1xX3xX7xX3fxX4xX1xX3xX19xXdxX3fxX17xX3xX21xX1xX17xX6xX3xX15fxX81exXdxX3xX4xX1xX17xX3xX19xXdxX3fxX17xX3xX2cxXdxX28bxX18xX18cxX3xX614xXa0xX35xX18xX3xX5xX1fxX3xX4xX1xX5f4xXexX3xX4xX1xXbf6xX68xX3xX7xX3fxXexX3xX7xX6xX17xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX18bxX883xXexX3xXexXa0xX1dxX2dbxX18xX3xX1xX5fxX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX2cxX2dxX17xX3xX4xX3fxX4xX3xXexX16xXaexXafxX18xX19xX3xXc9xX58xXdxX3xX1xX5fxX4xX68xX3xX4xX6xX17xX3xXc9x41a8xX18xX19xX3xX3ex3445xX18xX19xX3xX1xX40fxX18xX1xX3xXexX1xX64xX4xX3xX18bxX883xXexX3xXexXa0xX1dxX2dbxX18xX3xX1xX5fxX4xX3xX3exX58x70baxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xX271xX1xX3fxXexX3xX3exXdxX2dbxXa0xX3xX21xX23xXexX3xX5xXa0xX2adxX18xX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX68xX3xXc9xX269xX18xX19xX3xX4xX1xX26fxX3xXcxX16xXaexX2a0xX18xX19xX3xXa8xX6xX18xX3xX30xX2a9xX18xX3xX2cxX2adxX18xX3xXcxX53xX18xX1xX3xX43xX1dxX68xX3xX9cxX1xX43xX3xXexXdbxX4xX1xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xX271xX1xX58xX15fxX3xXcxX1xXdbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX43xX1dxX68xX3xX4xX35xX15fxX3xX55fxX18xX3xX18xX1xX740xX18xX19xX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xXc9xX27xX18xX19xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xXexX2a9xX15fxX3xX1xXa0xX1dxX23xXexX68xX3xXexX16xX26fxX3xXexXa0xX31axX68xX3xXexX1xX2dbxX3xX1xXdxX31axX18xX3xXexX40fxX18xX1xX3xX4xX35xX15fxX68xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXef6xX18xX3xXexX16xX3fxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31axX15fxX3xX4xX6xX17xX3xX4xX43xX6xX3xX4xX3fxX4xX3xXc9xX269xX18xX19xX3xX4xX1xX26fxX3xX18xX19xXa0xX1dxX28bxX18xX3xX5xX2dxX3xX5xXcaxX18xX1xX3xXc9xX58xX17xX3xXexX53xX18xX1xX68xX3xX4xX3fxX4xX3xX2cxXdbxX3xX43xX1dxX3xX2cxXdxX28bxX18xX3xX6axXd5xXdxX3xXc9xX269xX18xX19xX3xXexXaexX3xX2cxX1cxX18xX68xX3xX4xX3fxX4xX3xXc9xX17xX2dxX18xX3xXexX1xX2dbxX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xXexX16xXdbxX3xXa4xX3xX18bxXcaxX3xX1xXd5xXdxX3xX2cxX2dxX3xX4xX3fxX4xX3xXexXcdxX3xX4xX1xX64xX4xX3xXexX1xX2dxX18xX1xX3xX2cxXdxX28bxX18xX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX3xXa4xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxX3xXbxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX15fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX9cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX180xXdxX99xXexX1xX185xX3xX187xXa5xX189xXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX185xX3xX196xX2xX2xXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX185xX7exX7exXdxX13fxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13fxX2cxX18xX7exX18xX10xX180xX7xX7exX67xX189xX67xX2xX7exX2xX196xX1c7xX99xXa5xX2xX187xX196xX187xX1d4xX196xXexX2xX1d2xX1d2xX189xX5xXa3xXa4xXdxX15fxX19xXa4xX1d4xXa3xX2xX187xX13fxX1d9xXbxX10xX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xX19xX27xXbxX3xX1fxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX3xX4xX43xX6xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xXexX58xXdxX3xX21xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX68xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9cxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX2dxX18xX3xX4xX35xX18xX1xX3xX1xXd5xXdxX3xX18xX19xX1xXdbxX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX17xX99xX1dxXaxX12xX6bxX269xX18xX19xX3xXexX1xXafxXdxX3xX21xX1xX10c4xX18xX19xX3xXc9xXdbxX18xX1xX68xX3xXa8xX6xX18xX3xXcxX1xXaexXafxX18xX19xX3xXexX16xX31xX4xX3xX46xX1dxX3xX3exX6xX18xX3xX4dxXcxXcxX50xX3xXexX53xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX28bxX15fxX3xXexX85axX4xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX1xXa0xX3xXc9xXef6xX1dxX3xXc9xX43xX68xX3xXexX16xXa0xX18xX19xX3xXexX1xX31xX4xX68xX3xX4xX1xX26fxX18xX1xX3xX18bxX3fxX4xX3xXexX1cxXexX3xX4xX35xX3xX4xX3fxX4xX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX3xXexX1xX6xX15fxX3xX19xXdxX6xX3xXc9xX27xX18xX19xX3xX19xX27xXbxX3xX2cxX2dxX17xX3xX30xX31xX3xXexX1xX35xX17xX3xXcxX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX68xX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX29axX4xX3xX18xX19xX1xXdxX28bxX18xX3xX4xX64xXa0xX68xX3xXexXcdxX18xX19xX3xX1xX623xXbxX3xX2cxX2dxX3xX3exXcdxX3xX7xXa0xX18xX19xX3xX2cxX2dxX17xX3xXexX1xX3axX18xX19xX3xX3exX3fxX17xX68xX3xX4xX1xXa0xX1dxX2dbxX18xX3xXc9xX23xX18xX3xX569xX5cxX3xX1xX5fxXbxX3xXexX1xX64xX3xX2xX67xX3xXa4xX3xX6axX6bxX6cxX30xX3xXexX53xX18xX1xX3xX21xX1xX27xX6xX3xX79xX7axX7bxX7bxX3xXc9xX2dbxX3xX4xX3fxX4xX3xX4xX1cxXbxX68xX3xX4xX3fxX4xX3xX18xX19xX2dxX18xX1xX3xX5xXdxX28bxX18xX3xX614xXa0xX6xX18xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX31axX18xX3xX18xX19xX1xXdxX28bxX15fxX3xXexX85axX4xX3xX2cxXdxX31axX4xX3xX19xXdxX35xXdxX3xX614xXa0xX1dxX23xXexX3xX2cxX2dxX3xXexX16xX35xX3xX5xXafxXdxX3xX1fxX3xX21xXdxX23xX18xX68xX3xX21xXdxX23xX18xX3xX18xX19xX1xXdbxX3xX4xX43xX6xX3xX4xX63dxX3xXexX16xXdxX3xX2cxX2dxX3xX18xX1xX2a9xX18xX3xX99xX2a9xX18xX13fxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3feexXa0xXexX1xX17xX16xXaxX12xX271xX1xX6xX18xX3xX6cxX19xX6xX0xX7exXbxX12
Phan Nga