Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Bài 1 - Những bông hoa trong vườn Bác
(Baothanhhoa.vn) - Ngay sau khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII thành công, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng nhằm góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tự giác, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
8316x9f58xea9dxb52dx11b96xc5abx141f6x12fbdxf0bdxX7xa02ax9d3fx9ac4xfe46xbb49xa5bbxX5x13251xXax10348xX0xX7xXex14b1ax11edax8c2ax11305xX12xXcxX1xbaa3xX4xX3xX1xXdxf728xX18xX3x138dbxX1x1513exX3xXexX1xb2a7xX3xX7x10b57xX3xd2f2x99dbxe947xX25xXcxd2dexXcx8371xX3xX4x112bcxX6xX3x8a60x10372xX3xX25xX1xbb56xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16x10674xX18xX3xa225xX2bxX6xX3x11a0dxdf6dxX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x135f7xc8a0xX6x11c12xX3xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x152efxX1x14264xX18xX19xX3xX53xa35bxX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xf223xf90exe4baxX18xX3xX3dx109c4xX4xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX62xX10xX6xbe5bxXaxX12xX0xX10xe799xX12xX91xX19xX6xe942xX3xX7xX6xac1cxX3xb86cxX1xXdxX3xf9fexda7exXdxX3xX1xX3exXdxX3xXdexa45fxX18xX19xX3xXexX17xX54xX18xX3xecfexXd8xX2exX4xX3xX5x127cfxX18xX3xXexX1x14fe6xX3xa33exfcdcxXfexX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4xX98xX18xX19xa9dbxX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX2xX31xX32xX31xX32xdffexX30xX2xc0e7xX10bxX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xX4fx12a49xX3xX53xX6xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xXa6x1114fxX3xe156xXdexe5f6xXd4xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xX1x8e99xX4xX3xXexad7dxXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7x8eadxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xbf2cxX3xX25xX1xX42xX3xfc37xXdxX18xX1xbd6fxdb86xX3xXdexb8cfxXd4xX3xX5xX54xX3xXcfxX3exXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX4xX1xX3axX3xXexX16xXa7xfd6dxX18xX19xX3xX5x12cdbxX18xX3xX4xX3axX6xX3xXdexXe7xX18xX19xX3xX18xX1xa853xXcfxX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xXexXdfxX17xX3xX4xX1xXd8xXd4x12adcxX18xX3xX53xXdx101b7xX18xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xXcfxe06cxX3xXa6xX54xX3xX7xX195xXd8xX3xX16xX3exX18xX19xX3xX1xX1b2xX18xX3xX18xX93xX6xX3xXa6xX148xX3xeffdxX3xXexX1xXfbxX4xX3xXexX1dxX3xX19xXdxXacxX4xX10bxX3xX16xfdd2xX18xX3xX5xXd8xXd4xX22xX18xX10bxX3xX18xX195xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX3xX4xXacxX4xX1xX3xXcfxXdfxX18xX19xX10bxX3xX4fxX14cxXd4xX3xX5xdc8dxXdxX3xX7xX1dxX3xX7xXd8xXd4xX3xXexX1xX17xXacxXdxX3xXa6xX148xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xX5xX2exXdxX3xX7xX2exX18xX19xX10bxX3xX14axXexX1dxX3xXcaxXdx12e20xX18xX3xX53xXdxX1dexX18xX191xX10bxX3xX14axXexX1dxX3xX4xX1xXd8xXd4xX1d9xX18xX3xX1xX63xX6xX191xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX3exXdxX3xX53xX3exX192xX0xX35xX10xXcfxX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX10xXcfxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXcaxXexX1xXd8xXcfxX53xX3xXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXax10bfbxXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axf17fxX30xXbx9de3xd07dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xb06dxa29cxX31xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2x11962xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX314xX341xX314xX341xXexX306xX2x1318dxX117xX31xX5xX30xX192xeaaaxXbxX19xc6cbxX16xX9xX11axX31xX30xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX10xXcfxX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xX54xX18xX1xX3xXbxX1xX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxXa7xXa8xX18xX19xX3xX4fx1313bxXdxX3xXcfxX1b7xXdxX192xX3x12d0cxX18xX1xX65xX3xcc72xX1xX23cxX18xX19xX3xae03x1268dxX4xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX0xX10xXcfxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX10xXcfxX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX435xX6xXd8xX3xX314xX3xX18xe4f2xXcfxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXdaxX1xX63xX6xX3xXfdxXfexXfexX3xXa6xX148xX3xX14axXdexX14cxXd4xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX191xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX10bxX3xX4xX63xX3xXexX1xX1d9xX3xXdaxX1xe122xX18xX19xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX16xX1c5xX18xX19xX65xX3x11569xXdxX22xX4xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX3xX4fxX12bxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX7xX1dxX3xX5xX6xX18xX3xXexf35bxX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXd8xX3exX4xX3xX7xX2exX18xX19xX3xXa6xX54xX3xX4fxXdfxXexX3xX4fxXa7x8aacxX4xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX10bxX3xX4fxXacxX18xX19xX3xXdaxX1xX42xX4xX1xX3xX5xX22xX3xXexX16xX4cxX18xX3xXex12179xXexX3xX4xXe7xX3xX4xXacxX4xX3xX5x10a52xX18xX1xX3xXa6xX1dxX4xX30axX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xXexX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xff89xX18xX1xX10bxX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xXcfxX98xX3xX1xX605xX18xX1xX3xX1xX6xXd4xX10bxX3xX4xXacxX4xX1xX3xX5xX54xXcfxX3xX7xXacxX18xX19xX3xXexXdfxX17xX10bxX3xX5xX54xX3xX4xX1b2xX3xX7xX16dxX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xXexX16xX155xX18xX19xX10bxX3xXexXdfxX17xX3xXexXdxX148xX18xX3xX4fxX148xX3xX4fxX1d9xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xXexX2exXexX3xX1xX1b2xX18xX3xX18xX93xX6xX3xX25xX1xXd8xXd4xX4cxX18xX3xX4fxX148xX3xX18xX4a0xXcfxX3xX117xX30xX2xX315xX192xX3xX559xXdxX22xX4xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX5xXa8xXdxX3xX3dxXacxX4xX3xX4fxX12bxX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xXa7xXa8xX18xX19xX3xX309xXd8xXd4xX4cxX18xX3xX16dxX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX10bxX3xX4xX3axX6xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXa6xX54xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX192xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX3xX4fxX12bxX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX4xX54xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXexXdxX1dexX18xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX159xX18xX10bxX3xX4fxXacxX18xX1xX3xX19xXdxXacxX3xX4xX6xX17xX192xX3xXdexX63xX3xX5xX54xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX10bxX3xX4xX1xXdxX1dexX18xX3xX7xX5dcxX3xX5xX1dxX4xX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xXa6x14c0cxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX4fxX4cxXcfxX3xXdaxX1xX98xX18xX19xX3xX18xX19xX3axX10bxX3xX18xX1xX2bxX18xX3xXdaxX1xXacxXexX10bxX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX4fxX63xXdxX10bxX3xXcaxX7a3xX18xX19xX3xX4xXe7xXcfxX3xX4xXfbxXd8xX3xX4fxX4cxX3xX53xXe7xX17xX3xXa6xX22xX3xXexX42xX18xX1xX3xXcfxXdfxX18xX19xX3xXa6xX54xX3xXexX54xXdxX3xX7xXe7xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXcfxXa7xX6xX3xX5xX7a3xX30axX3xX5xX54xX3xXexX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX7xXacxX18xX19xX10bxX3xXexXdfxX17xX3xX1xXdxX22xXd8xX3xXfbxX18xX19xX3xXa6xX54xX3xX7xX1dxX3xX5xX6xX18xX3xXexX586xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX30axX3xX5xX54xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX18xX98xX18xX19xX3xXcaxX195xX18xX3xXdaxX1xX98xX18xX19xX3xX4xX6xXcfxX3xX4xX1xX2bxXd8xX3xX4fxX63xXdxX3xX18xX19xX1xX211xX17xX10bxX3xXexXdxX4cxX18xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXfbxX18xX19xX3xXcax126b8xX18xX19xX3xXdaxX1xX17xX6xX3xX1xX155xX4xX3xXdax8c4axX3xXexX1xXd8xX159xXexX10bxX3xX4fxXf6xXd8xX3xXexXa7xX3xX4xX1xXd8xXd4xX1d9xX18xX3xX4fxX422xXdxX3xX4xX1b2xX3xX4xX5d1xXd8xX3xX4xX195xXd4xX3xXexX16xX187xX18xX19xX10bxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xXexX195xXcfxX3xX5xX54xXcfxX3xX19xXdxX54xXd8xX3xX4xX1xX17xX3xXcfxX605xX18xX1xX10bxX3xX4xX1xX17xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX3xX18xX19xX6xXd4xX3xXexX16xX4cxX18xX3xXcfxXe7xX18xX1xX3xX4fxX5d1xXexX3xXf0xXd8xX4cxX3xX1xXa7xX1b2xX18xX19xX30axX3xX5xX54xX3xX4xX98xX18xX19xX3xX18xX1xX195xX18xX3xX4fxX6xX18xX19xX3xXcfxXdxX22xXexX3xXcfxX54xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX3xX18xX1xX54xX3xXcfxXacxXd4xX3xX5xX54xXcfxX3xX16xX6xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX7xXe7xX18xX3xXbxX1xX14cxXcfxX3xXcfxX6xX18xX19xX3xXexX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX1xXdxX22xXd8xX3xXf0xXd8xX4cxX3xX1xXa7xX1b2xX18xX19xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX306xX314xX315xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX314xX314xX30xX315xXexX306xX117xX117xX315xX5xX314xX32xX2xX31xX306xXcaxX117xX2xX306xX2xX314xX306xX315xXexX306xX314xX341xX306xX117xX5xX30xX192xX357xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX62xX3exXdxX3xX18xX19xX1xX2bxX3xXexX16xX1dxX4xX3xXexXd8xXd4xX1dexX18xX10bxX3xXexX16xX1dxX4xX3xXexXdxX1dexXbxX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xX4xX1xXd8xXd4xX4cxX18xX3xX4fxX148xX3xX18xX4a0xXcfxX3xX117xX30xX2xX315xX3xX14axXfdxX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX200xX3xXexX1xXfbxX4xX3xXexX98xX18xX3xXexX16xX155xX18xX19xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xXd8xXd4xX3xXcaxX195xX18xX3xX4xX1xX3axX10bxX3xX4xX1xX4a0xXcfxX3xX5xX17xX3xX4fxXa8xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX191xX3xX4xX1xX17xX3xX4fxX3exXdxX3xX18xX19xX7a3xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1xX2exXexX3xX4xX3axX6xX3xXexX27xX18xX1xX10bxX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX2xX315xX32xX117xX32xX117xX30xX2xX315xX192xX3x11389xX42axX18xX1xX65xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xXd8xX4cxfe1axX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xXcxX16xX4cxX18xX3xXdaxX1xX436xXbxX3xX18xad0bxX17xX3xX4fxXa7xXa8xX18xX19xX3xXf0xXd8xX4cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX10bxX3xX53xX5d1xXexX3xX4xXfbxX3xX18xX1b2xXdxX3xX4fxX195xXd8xX10bxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX54xX17xX10bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xXcfx11d00xXdxX3xX5xX5dcxX18xX1xX3xXa6xX1dxX4xX10bxX3xX4xX1x130e5xX18xX19xX3xXexX6xX3xX4fxX148xXd8xX3xX53xX436xXexX3xX19xdff7xXbxX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX53xX605xX18xX1xX3xXcaxX2bxX3xXa6xX54xX3xX4xX6xX17xX3xXf0xXd8xX200xX65xX3xXcxX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX187xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xXdexXc43xX18xX19xX3xX435xX8b9xX3xX18dxXdxX18xX1xX10bxX3xX25xX1xXdxX3xX1xX3exXdxX3xXexX16xXa7xX16dxX18xX19xX3xX25xX1dxXd8xX3xX4xX1xXdxX1dexX18xX3xX53xXdxX18xX1xX3xXexX1xX98xX18xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xXcxX1xXd8xX159xX18xX10bxX3xX309xX12bxX3xX18dxXdxX18xX1xX3xX435xX1b2xX18xX10bxX3xX1xXd8xXd4xX22xX18xX3xX91xX19xX155xX4xX3x8726xXc43xX4xX10bxX3xX5xXd8xX98xX18xX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xXd8xXd4xX3xX53xXe7xX18xX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX14axX3dxX3exX3xX4fxX3exXdxX3xX25xX8abxX3xX62xX187xX191xX10bxX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xXa6xX159xX18xX3xX4fxX3exX18xX19xX10bxX3xX1xXc24xX3xXexX16xX5a2xX3xX1xX3exXdxX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xX309xX63xX6xX3xX4fxX63xXdxX3xX19xXdxXe7xXcfxX3xX18xX19xX1xX211xX17xX30axX3xX5xX54xX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX7xXacxX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xXcxX16xXd8xX18xX19xX3xXc33xXd4xX3xX62xX1b2xX3xX559xX4a0xX18xX3xXcxX16xXbeaxX10bxX3xXcxX16xXdxX18xX1xX3xX7xXacxXexX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xX42fxX1xe7d2xX18xX19xX3xX42fxX1xXd71xX18xX19xX3xX4xX1xX2exX18xX19xX3xXcfxX6xX3xXexXc33xXd4xX3xXa6xX54xX3xXexX3exXdxX3xXbxX1xXdfxXcfxX10bxX3xXdexX187xX18xX3xX3dxXdxX4cxX18xX3xXbxX1xXd71xX18xX19xX3xX42fxX23cxX3xX91xX1xXdxX10bxX3xX3dxX3exX3xX4fxX3exXdxX3xX3dxXdxX4cxX18xX3xXbxX1xXd71xX18xX19xX3xXexX27xX18xX1xX10bxX3xXcaxX7a3xX18xX19xX3xX4xXe7xXcfxX3xXexX1xX6xXcfxX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xXacxX3xX351xX3xXa6xX8abxX10bxX3xXa6xX1b7xXdxX3xX315xX3xX4fxX2exXdxX3xXexXa7xX5a2xX18xX19xX3xX53xXd8xX98xX18xX3xX53xXacxX18xX10bxX3xXa6xX159xX18xX3xX4xX1xXd8xXd4xX1d9xX18xX3xXcfxX6xX3xXexXc33xXd4xX10bxX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xX53xXe7xX17xX3xX4fxXe7xXcfxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX159xXexX3xXexX1dxX3xXexX16xX4cxX18xX3xXexXd8xXd4xX1dexX18xX3xX53xXdxX4cxX18xX3xX19xXdxX1b7xXdxX192xX3xXcd6xX54xX3xXexX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xXc24xX3xX5xX1dxX4xX3xXa6xXa7xX1b2xX18xX3xX5xX4cxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xX4xX3axX6xX3xX10xXcfxX3xXcd6xX4cxX3xaef7xXd8xX6xX18xX19xX3x14f28xX7a3xX18xX19xX10bxX3xXcxX16xXa7xXa8xX18xX19xX3xXcxX62xX42fxXcxX3xX25xX1xXd8xXd4xX4cxX18xX3xXcd6xX6xXcfxX3xX435xX1b2xX18xX10bxX3xX4fxXdfxXexX3xX1xXd8xXd4xX3xX4xX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXa6xX54xX18xX19xX3xXcfxX98xX18xX3xXcxX17xXacxX18xX3xXexXdfxXdxX3xXdaxd02axX3xXexX1xXdxX3x14854xX5xXd4xXcfxXbxXdxX4xX3xXf0xXd8xX2exX4xX3xXexX1dexX30axX3xX5xX54xX3xXexX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX54xX3xX25xX6xX17xX3xXcxX1xX2bxX3xXcd6xXdxX4cxX18xX10bxX3xXexX422xX3xXexX16xXa7xX16dxX18xX19xX3xXexX422xX3xX7xXe7xX18xX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX7xX2exX3xX306xX10bxX3xX25xX98xX18xX19xX3xXexXd4xX3xX4xX422xX3xXbxX1xXf6xX18xX3xX18dxX98xXdxX3xXexX16xXa7xXa8xX18xX19xX3xXa6xX54xX3xX25xX98xX18xX19xX3xXexX16xX605xX18xX1xX3xX4fxX98xX3xXexX1xX2bxX3xX3dxX27xXcfxX3xX435xX1b2xX18xX10bxX3xX5xXd8xX98xX18xX3xX5xXd8xX98xX18xX3xXdaxX1xX436xX4xX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXcfxX155xXdxX3xXdaxX1xX63xX3xXdaxX1xX4a0xX18xX10bxX3xX18xX4cxXd8xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf6xX18xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX10bxX3xXexX159xX18xX3xXexX8abxXd4xX3xXa6xX1b7xXdxX3xX4xX98xX18xX19xX3xXa6xXdxX22xX4xX10bxX3xXdaxX1xX98xX18xX19xX3xX18xX19xXdfxXdxX3xXdaxX1xX63xX3xX18xX19xXdfxXdxX3xXdaxX1xX422xX10bxX3xXdaxX1xX98xX18xX19xX3xXf0xXd8xXe7xX18xX3xX18xX436xX18xX19xX3xXcfxXa7x9bc7xX6xX3xX1xX1c5xX18xX19xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX4fxX1d9xX3xX5xX54xXcfxX3xX7xXdfxX4xX1xX3xXex100e4xX18xX19xX3xX18xX19xdadfxX3xXbxX1xX2exX3xX4fxXe7xXcfxX3xX53xXe7xX17xX3xXa6xX22xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX30axX3xX5xX54xX3xX91xXdxX3xX7xXa7xX3xXcxX1xX42xX4xX1xX3xXdexX54xXcfxX3xXcxX1xX54xX18xX1xX3xX32xX3xX42fxX1xX63xX3xXcxX16xXa7xX16dxX18xX19xX3xX53xX6xX18xX3xXcxX16xX2bxX3xX7xX1dxX3xb9bdxXdxXacxX17xX3xX1xX3exXdxX3xX42fxX1xX159xXexX3xX19xXdxXacxX17xX3xX559xXdxX22xXexX3xX91xX6xXcfxX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX10bxX3xX5xXd8xX98xX18xX3xX5xXd8xX98xX18xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX2exXexX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXdaxX1dexXexX3xX1xXd71xX6xX3xX1xX5a2xXbxX3xX18xX3exXdxX3xX53xX3exX3xXcxX4a0xX18xX19xX3xX91xXdxX10bxX3xXexX42xX18xX3xX4fxX187xX3xX42fxX1xX159xXexX3xXexa37axX3xXa6xX54xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xXexX42xX4xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX19xXdxX6xX3xX4xXacxX4xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX10bxX3xXexXfeexX3xXexX1xXdxX22xX18xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xXcxX5d1xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXexX2exXexX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX2exXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xX16dxX3xX4fxX195xXd8xX3xX4xX7a3xX18xX19xX3xX4xX63xX10bxX3xXexXfeexX3xXcfxXdxX148xX18xX3xX18xXc33xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX4fxX1dexX18xX3xXa6xX23cxX18xX19xX3xXa6xX10xX18xX3xX53xXdxX1d9xX18xX10bxX3xXexXfeexX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX1xX2bxX3xX4fxX1dexX18xX3xX18xX98xX18xX19xX3xXexX1xX98xX18xX10bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xXexX5d1xXexX3xX4xXe7xX3xX4xXacxX4xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXcaxXdxX22xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxXa8xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX192xX3xX62xX155xX3xX4fxX148xXd8xX3xX5xX54xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX53xX605xX18xX1xX3xXcaxX2bxX10bxX3xX19xXf6xX18xX3xX19xX7a3xXdxX3xX1xX54xX18xX19xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3exX18xX19xX3xX4fxX187xX18xX19xX10bxX3xX53xX1c5xX18xX19xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX5xX54xXcfxX3xX4xX8abxX3xXexX1xX1d9xX10bxX3xXexX1xXdxX1dexXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xX4xX3axX6xX3xXcfxX605xX18xX1xX10bxX3xX1xX155xX3xX4fxX12bxX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX4xX3exX18xX19xX3xX4fxX187xX18xX19xX3xX91xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xX18xX1b2xXdxX3xX4xXa7xX3xXexX16xXc33xX10bxX3xX4fxX187xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xX18xX1b2xXdxX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xXexX1xXfeexX6xX3xX18xX1xX159xX18xX3xXa6xX54xX3xXexX98xX18xX3xXa6xXdxX18xX1xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX314xX315xX31xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX314xX11axX31xX31xXexX31xX351xX306xX315xX341xX5xX30xX192xX357xXbxX19xX35axX16xX9xX11axX2xX315xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX25xXacxX4xX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xX4xX8abxXcfxX3xXcfxXdxX148xX18xX3xX18xXc33xXdxX3xX19xXdxX6xX17xX3xX53xX6xX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXa6xX148xX3xX14axXdexX14cxXd4xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX191xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX435xX1dxX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX4xX54xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xXexX159xXbxX3xXexX1xX1d9xX3xXa6xX54xX3xX4xXacxX3xX18xX1xX195xX18xX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXexXdxX1dexX18xX10bxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXexX2exXexX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX2exXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xXexX16xX4cxX18xX3xXcfxX155xXdxX3xX5xX5dcxX18xX1xX3xXa6xX1dxX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX7xX1dxX3xX5xX54xX3xX18xX19xXd8xX187xX18xX3xX4xX422xX3xXa6xX7a3xX10bxX3xX4fxX3exX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXexX17xX54xX18xX3xXexX1xX1d9xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXa6xX54xX3xX4xXacxX4xX3xXexXf6xX18xX19xX3xX5xX1b7xXbxX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xX4xX3axX18xX19xX3xX4xX2exX3xXa6xX54xX3xXexX4a0xX18xX19xX3xX4xXa7xXa8xX18xX19xX3xX18xXdxX148xXcfxX3xXexXdxX18xX3xXa6xX54xX17xX3xX7xX1dxX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4xX3axX6xX3xXdexXe7xX18xX19xX10bxX3xXexX1xXc33xX4xX3xX4fxX14cxXd4xX3xXbxX1xXacxXexX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xXdaxXdxX18xX1xX3xXexX1dexX3xX32xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX3xX4xX3axX6xX3xXcfxXc24xXdxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xXa6xX54xX3xX4xX3axX6xX3xXexX27xX18xX1xX3xX18xX1xX54xX192xX3xXcxXfeexX18xX19xX3xX4xXacxX3xX18xX1xX195xX18xX10bxX3xXexX159xXbxX3xXexX1xX1d9xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xXa6xXdxX18xX1xX3xXcaxX6xX18xX1xX10bxX3xXdaxX1xX10xX18xX3xXexX1xXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX53xXdxX1d9xXd8xX3xXcaxXa7xX1b2xX18xX19xX3xX5xX54xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xX4fx12d55xXbxX10bxX3xXdaxX1dexXexX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX54xXdxX3xX1xX17xX6xX3xX18xX19xXacxXexX3xX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX19xX54xX18xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX2exXexX3xXcaxX195xX18xX19xX3xX5xX4cxX18xX3xX3dxXacxX4xX3xX62xX187xX3xXdaxX42xX18xX1xX3xXd4xX4cxXd8xX10bxX3xX1xX155xX3xX5xX54xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX1xXdfxXexX3xX18xX1xX195xX18xX3xX18xXd71xX18xX19xX3xX4xX2exXexX3xX4fxX1d9xX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xX5xX54xXcfxX3xX4xX1xX17xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX4xX54xX18xX19xX3xX4fxXdxX3xXa6xX54xX17xX3xX4xX1xXdxX148xXd8xX3xX7xX195xXd8xX3xXa6xX54xX3xX4fxXdfxXexX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xXexX2exXexX3xX1xX1b2xX18xX10bxX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX5xX1dxX4xX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xXexX16xX155xX18xX19xX3xX4fxX1d9xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXbxX1xX5d1xX18xX3xX4fxX5d1xXd8xX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX27xX18xX1xX3xXdaxX1xXacxX3xX4xX3axX6xX3xX4xXe7xX3xX18xXa7xX1b7xX4xX3xXa6xX54xX17xX3xX18xX4a0xXcfxX3xX117xX30xX117xX30xX10bxX3xXbxX1xX5d1xX18xX3xX4fxX5d1xXd8xX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX27xX18xX1xX3xXdaxXdxX1d9xXd8xX3xXcfxfbc1xXd8xX3xX18xX1xXa7xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX3dxXacxX4xX3xXdaxX42xX18xX1xX3xXd4xX4cxXd8xX3xX1xX1c5xX18xX19xX3xXcfxX17xX18xX19xX3xXcfxXd8xX2exX18xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xXcfxX12xc155xXdxX4cxX18xX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xX4fxX422xXdxX3xXcfxX1b7xXdxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX1xX155xX4xX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX3xXa6xX1b7xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf6xX18xX3xX4xX8abxX3xXexX1xX1d9xX10bxX3xX7xXacxXexX3xXexX1xX1dxX4xX0xX35xX10xXcfxX12xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xXdexX1d9xX3xX4xX63xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xX4fxX63xX10bxX3xX3dxX6xX18xX3xXcxX1xXa7xXa8xX18xX19xX3xXa6xX8abxX3xXcxX27xX18xX1xX3xX3axXd4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX10bxX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX7xX6xXd8xX3xXdaxX1xXdxX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX16xX6xX3xX4fxXa8xXdxX10bxX3xX4fxX12bxX3xX53xX6xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX181dxX1dexX3xX1xX17xXdfxX4xX1xX3xX7xX2exX3xX117xX341xX3x11219xX181dxX62xX35xXcxb421xX3xXa6xX148xX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xXdaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xXcfxX3exXexX3xX4xXacxX4xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX4cxX18xX3xXexXc33xX4xX10bxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xX5xXdxX22xXexX3xXa6xX1b7xXdxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xXexX195xXcfxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xX63xX3xX1xXdxX22xXd8xX3xXf0xXd8xXe7xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX30axX3xX4fxX187xX18xX19xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX309xXacxX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX1xX155xX4xX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX3xX5xX54xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX3xXa6xX54xX3xXexX605xX18xX1xX3xX4xXe7xXcfxX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXa6xX54xX3xX91xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX4fxX2exXdxX3xXa6xX1b7xXdxX3xX3dxXacxX4xX10bxX3xX4fxXacxXbxX3xX5xXdfxXdxX3xXexX605xX18xX1xX3xX4xXe7xXcfxX3xXexX1xXdxX4cxX18xX19xX3xX5xXdxX4cxX18xX19xX3xXcfxX54xX3xX3dxXacxX4xX3xX62xX187xX3xX5xXc33xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xXa8xXdxX3xX1xX1c5xX18xX19xX3xXcfxX17xX18xX19xX3xXcfxXd8xX2exX18xX3xXa6xX148xX3xXf0xXd8xX4cxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX314xX315xX31xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX117xX2xX306xX306xXexX11axX315xX117xX351xX314xX5xX30xX192xX357xXbxX19xX35axX16xX9xX2xX11axX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX1xXa7xX1b7xX18xX19xX3xXa6xX148xX3xX4xX1b2xX3xX7xX16dxX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXa6xX8abxX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX559xX605xX3xXa6xX159xXd4xX10bxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXf0xXd8xXacxX18xX3xXexX16xXdxX22xXexX10bxX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xXdaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX10bxX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX3xX4fxXe7xX18xX19xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xX4xX63xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX5xX54xXcfxX3xX7xXacxX18xX19xX3xXexXdfxX17xX10bxX3xX4xX63xX3xX7xXfbxX4xX3xX5xX6xX18xX3xXexX586xX6xX10bxX3xX4fxXdfxXexX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xX4xX6xX17xX10bxX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4fxX5a2xXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xX7xX195xXd8xX3xX16xX3exX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4fxXa8xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX10bxX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX7xX1dxX3xX4fxX187xX18xX19xX3xXexX605xX18xX1xX3xX3axX18xX19xX3xX1xX3exX10bxX3xXexX1dxX3xX19xXdxXacxX4xX3xXexX1xX6xXcfxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX98xX18xX19xX3xX4fxXe7xX17xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXa6xX54xX3xX4xXacxX4xX3xXexXf6xX18xX19xX3xX5xX1b7xXbxX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX192xX3xX25xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xXexXd8xXd4xX4cxX18xX3xXexX16xXd8xXd4xX148xX18xX10bxX3xX19xXdxXacxX17xX3xXcaxX8abxX4xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4fxX6xX3xXcaxXdfxX18xX19xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXc33xX10bxX3xX18xX1xX5d1xXexX3xX5xX54xX3xXexXd8xXd4xX4cxX18xX3xXexX16xXd8xXd4xX148xX18xX10bxX3xX19xXdxXacxX17xX3xXcaxX8abxX4xX3xXexX16xXd8xXd4xX148xX18xX3xXexX1xX2exX18xX19xX3xXa6xX4a0xX18xX3xX1xX63xX6xX10bxX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX10bexX10bxX3xXa6xX148xX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXexX2exXexX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX2exXexX10bxX3xX4xXacxX4xX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXexXdxX1dexX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX10bxX3xX4fxX12bxX3xX4xX63xX3xXexXacxX4xX3xXcaxX8abxX18xX19xX3xX16xXff4xX3xX18x8f4bxXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXe7xX18xX1xX3xXexX2exXexX3xX4fxX1682xXbxX3xXa6xX148xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXa6xX54xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5xXd71xX18xX19xX3xX53xXdfxX18xX3xX53xX211xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXa7xX1b7xX4xX3xXa6xX54xX3xXf0xXd8xX2exX4xX3xXexX1dexX192xX3xX91xX1xXdxX148xXd8xX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xX4fxX12bxX3xX18xXc24xX3xX5xX1dxX4xX10bxX3xX4xX1xX3axX3xX4fxX3exX18xX19xX10bxX3xX7xXacxX18xX19xX3xXexXdfxX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xXdaxX1xX6xXdxX3xX7xXacxXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xXa6xX1b7xXdxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX30axX3xX19xX436xX18xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xXa6xX1b7xXdxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX19xXdxXe7xXdxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xXa6xX5d1xX18xX3xX4fxX148xX3xXexX16xX155xX18xX19xX3xXexX195xXcfxX10bxX3xX53xXfbxX4xX3xX309xXc33xX4xX10bxX3xX18xX422xXdxX3xX4xX3exXcfxX3xX16dxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX10bxX3xX4fxX12bxX3xX19xXdxXe7xXdxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xXcaxXfbxXexX3xX4fxXdxX1d9xXcfxX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xXa6xX5d1xX18xX3xX4fxX148xX3xXexX187xX18xX3xX4fxX155xX18xX19xX3xX16dxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX192xX3xXcxXdxX18xX1xX3xXexX1xXf6xX18xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX10bxX3xX5xX148xX3xX5xX2exXdxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX5xX54xXcfxX3xXa6xXdxX22xX4xX10bxX3xXexX1xXacxXdxX3xX4fxX3exX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXa6xX8abxX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX10bxX3xX18xX1xX5d1xXexX3xX5xX54xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXcfxX17cfxXd8xX3xX4fxXdxX3xX4fxXf6xXd8xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1xX2exXexX3xX4xXacxX4xX3xX4xX5d1xXbxX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX18xX195xX18xX19xX3xX5xX4cxX18xX10bxX3xX4fxX12bxX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xXexX16xX155xX18xX19xX3xXa6xX54xX17xX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xX314xX3xX18xX4a0xXcfxX3xXf0xXd8xX6xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX306xX341xX30xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX2xX341xX2xX31xXexX2xX306xX31xX2xX5xX30xX32xX2xX351xX351xXcaxX306xX117xX30xX2xX30xX306xX30xXexX2xX351xX31xX2xX117xX5xX30xX192xX357xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX62xX17xXdfxXexX3xX4fxX3exX18xX19xX3xXa6xX148xX3xX18xX19xXd8xX187xX18xX3xXa6xX54xX3xX19xXdxXacxX17xX3xXcaxX8abxX4xX3xXexX16xXd8xXd4xX148xX18xX3xXexX1xX2exX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4cxX18xX192xX3xXbbaxX42axX18xX1xX65xX3xXcd6xX4cxX3xX42fxX1xXa7xX5a2xX18xX19xXbc9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX91xX1xXdxX148xXd8xX3xX1xXd8xXd4xX22xX18xX10bxX3xXexX1xX2bxX10bxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX3axXd4xX10bxX3xX53xX6xX18xX10bxX3xX7xX16dxX10bxX3xX18xX19xX54xX18xX1xX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX10bxX3xX4xX1xX27xX3xX4fxXdfxX17xX3xX19xXdxXe7xXdxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xXcaxXfbxXexX3xX4fxXdxX1d9xXcfxX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX53xXfbxX4xX3xX309xXc33xX4xX10bxX3xX18xX422xXdxX3xX4xX3exXcfxX3xX16dxX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX10bxX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXexX1xXacxX17xX3xX19x98e6xX3xXdaxX1xX63xX3xXdaxX1xX4a0xX18xX10bxX3xXexX1xXc33xX4xX3xX4fxX14cxXd4xX3xX7xXe7xX18xX3xX309xXd8xX5d1xXexX10bxX3xXdaxXdxX18xX1xX3xXcaxX17xX6xX18xX1xX3xXbxX1xXacxXexX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX192xX3xX3dxX6xX18xX3xXcxX1xXa7xXa8xX18xX19xX3xXa6xX8abxX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xX3axXd4xX3xX91xX1xXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xX25xX1xX5d1xX18xX3xX4xX1xX27xX18xX1xX10bxX3xXdaxX1xX436xX4xX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX5xX54xXcfxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX16xX605xX3xXexX16xX22xX10bxX3xXd4xX1dexXd8xX3xXdaxX1e16xXcfxX10bxX3xXexX1xXdxX1dexXd8xX3xX7xX195xXd8xX3xX7xXacxXexX3xX4xX1b2xX3xX7xX16dxX10bxX3xX4xX1xXa7xX6xX3xX19xXf6xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xX7xXacxXexX3xXcaxX195xX18xX3xX4xX3axX6xX3xXcfxX3exXexX3xX7xX2exX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX10bxX3xXf0xXd8xXe7xX18xX3xX5xX200xX30axX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXf0xXd8xXe7xX18xX3xX5xX200xX3xX4fxX5d1xXexX3xX4fxX6xXdxX3xX16dxX3xXcfxX3exXexX3xX7xX2exX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4xXd71xX18xX3xX53xXdxX1d9xXd8xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX53xXd8xX98xX18xX19xX3xX5xX586xX18xX19xX30axX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xX5xXdxX22xXexX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX4xXacxX4xX3xX19xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xXacxXbxX3xX4fxX14cxXd4xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xXbxX1xXacxXexX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xX7xXe7xX18xX3xX309xXd8xX5d1xXexX10bxX3xXexX1xXacxX17xX3xX19xX22baxX3xXdaxX1xX63xX3xXdaxX1xX4a0xX18xX3xX4fxX1d9xX3xXbxX1xXacxXexX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xXdaxXdxX18xX1xX3xXexX1dexX3xX32xX3xX309xX12bxX3xX1xX3exXdxX10bxX3xX4xX1xX4a0xXcfxX3xX5xX17xX3xX4fxXa8xXdxX3xX7xX2exX18xX19xX3xXa6xX159xXexX3xX4xX1xX5d1xXexX10bxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf6xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX30axX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX22xX3xXexX1xX2exX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXa6xX93xX18xX19xX3xXcfxXdfxX18xX1xX192xX3xX62xX3exXdxX3xX559xX4a0xX18xX3xX1xX155xX4xX3xX32xX3xX91xX19xX1xX22xX3xXexX1xXd8xX159xXexX3xXexX27xX18xX1xX3xXbxX1xXacxXexX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX4fxX5a2xXexX3xXa6xX159xX18xX3xX4fxX3exX18xX19xX3xX7xXacxX18xX19xX3xXexXacxX4xX10bxX3xXf0xXd8xXe7xX18xX19xX3xX53xXacxX3xX4xXacxX4xX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX14cxXcfxX3xXa6xX4a0xX18xX3xX1xX155xX4xX3xX32xX3xX18xX19xX1xX22xX3xXexX1xXd8xX159xXexX10bxX3xX53xXacxX17xX3xX4xX1xX42xX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xX19xX436xX18xX3xXa6xX1b7xXdxX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXcaxX195xX18xX3xXdaxXdxX1d9xXd8xX3xXcfxX17cfxXd8xX10bxX3xX5xX54xX18xX19xX10bxX3xX309xX12bxX3xXdaxXdxX1d9xXd8xX3xXcfxX17cfxXd8xX30axX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xXdaxXdxX1d9xXd8xX3xXcfxX17cfxXd8xX192xX3xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xX53xX6xX18xX3xX1xX54xX18xX1xX3xX91xX19xX1xX2bxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xXa6xX54xX3xX181dxX1dexX3xX1xX17xXdfxX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xXdexXe7xX18xX19xX3xXd8x125d7xX10bxX3xX1049xXdxXacxXcfxX3xX4fxX2exX4xX3xX4xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXa6xX148xX3xX14axXfdxX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXe7xX18xX1xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xXa6xX605xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXa6xX8abxX191xX192xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xX5xX1dxX6xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXe7xX18xX1xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX10bxX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXcfxX17cfxXd8xX10bxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX10bxX3xX7xX195xXd8xX3xX7xXacxXexX3xX4xX1b2xX3xX7xX16dxX3xX5xX54xXcfxX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXacxX10bxX3xXexXdfxX17xX3xX4xX1xXd8xXd4xX1d9xX18xX3xX53xXdxX1dexX18xX3xX16xXff4xX3xX18xX1e16xXexX3xXa6xX148xX3xX5xX148xX3xX5xX2exXdxX10bxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX4fxX17xX54xX18xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX314xX11axX11axXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX2xX31xX30xX31xXexX306xX314xX31xX5xX341xX32xX2xX30xX31xXcaxX306xX2xX11axX30xX314xX117xX314xXexX341xX306xX306xX315xX5xX341xX32xX2xX192xX357xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX62xX3exXdxX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX7xX1b2xX3xXdaxX1dexXexX3xX314xX3xX18xX4a0xXcfxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXcaxX17xX3xX3dxX6xX18xX3xXcxX1xXa7xXa8xX18xX19xX3xXa6xX8abxX3xXdexXe7xX18xX19xX3xX3axXd4xX3xXdaxX1xX2exXdxX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXexX422xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xX18xX19xX54xXd4xX3xX117xX306xX32xX2xX32xX117xX30xX2xX315xX192xX3xXbbaxX42axX18xX1xX65xX3xXe7fxXd8xXd4xX3xX435xX1b2xX18xXbc9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX25xXacxX4xX3xX4fxX2bxX6xX3xXbxX1xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xX4fxX12bxX3xX309xXacxX4xX3xX4fxX2bxX18xX1xX3xX16xXff4xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXacxX3xX18xX1xX1c5xXcfxX3xXexXdfxX17xX3xX4xX1xXd8xXd4xX1d9xX18xX3xX53xXdxX1dexX18xX3xX16xXff4xX3xX18xX1e16xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX10bxX3xX18xX1xXa7xX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xXcxX1xX155xX3xXfdxXd8xX195xX18xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xXcxX4a0xX18xX19xX3xX4xXa7xXa8xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX10bxX3xX4xX1xX27xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX4xX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xX148xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xXa6xX22xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX54xX18xX3xXexX1xX1dxX4xX3xXbxX1xX14cxXcfxX10bxX3xX4fxXe7xXcfxX3xX53xXe7xX17xX3xXa6xX22xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXcfxX98xXdxX3xXexX16xXa7xXa8xX18xX19xX10bxX3xX5xX3exX3xXexX16xX605xX18xX1xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX53xXe7xX17xX3xX1xXdxX1d9xXcfxX3xXexX17xX54xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX18xX98xX18xX19xX3xXexX1xX98xX18xX3xXcfxX1b7xXdxX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX4xX1xX5d1xXbxX3xX1xX54xX18xX1xX3xXbxX1xXacxXbxX3xX5xXd8xX159xXexX3xXa6xX148xX3xX6xX18xX3xXexX17xX54xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX98xX18xX19xX10bxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX4cxXcfxX3xXdaxX2609xX3xX4xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxXa8xX3xX5xX54xXcfxX3xXa6xXdxX22xX4xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xX3xXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX306xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX306xX117xX341xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX2xX11axX117xX315xXexX31xX314xX31xX30xX5xX30xX32xX2xX31xX11axXcaxX306xX2xX306xX31xX314xX30xX31xXexX117xX314xX314xX31xX5xX2xX32xX2xX192xX357xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX25xXacxX4xX3xXexX159xXbxX3xXexX1xX1d9xX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX3dxXacxX4xX3xX4xX3axX6xX3xX1xXd8xXd4xX22xX18xX3xX91xX19xX6xX3xX435xX1b2xX18xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xXexX98xX18xX3xXa6xXdxX18xX1xX192xX3xXbbaxX42axX18xX1xX65xX3xXcd6xX4cxX3xXdexX187xX18xX19xXbc9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xX91xX19xX6xX3xX435xX1b2xX18xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xX91xX1xX195xX18xX3xX16xX3exX18xX19xX3xXcaxXdxX22xX18xX3xXexX42xX4xX1xX3xX7xXe7xX18xX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX18xX98xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xX4xX63xX3xX19xXdxXacxX3xXexX16xX2bxX3xXdaxXdxX18xX1xX3xXexX1dexX3xX4xX6xX17xX30axX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX18xX98xX18xX19xX3xXexX1xX98xX18xX3xXcfxX1b7xXdxX3xX53xX148xX18xX3xXa6xX93xX18xX19xX30axX3xX4fxX14cxXd4xX3xXcfxXdfxX18xX1xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xX16dxX3xXexX16xXa7xXa8xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX192xX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xXcxX5dcxX18xX1xX3xX1049xXdxX6xX3xX4xX1xX155xX18xX3xXdaxX1xX195xXd8xX3xX4fxX3exXexX3xXbxX1xXacxX65xX3xXcxX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xX1xX17xX54xX18xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xX19xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX63xX18xX19xX3xXcfxXc43xXexX3xX53xX1c5xX18xX19xX3xXexXdfxXdxX3xX4xXacxX4xX3xXcaxX1dxX3xXacxX18xX3xX4fxX12bxX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xXbxX1xX4cxX3xXcaxXd8xXd4xX22xXexX30axX3xX4fxX422xXdxX3xXcfxX1b7xXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX5xX54xXcfxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4xX98xX18xX19xX3xX4xX1xXfbxX4xX10bxX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xX4xX1xXfbxX4xX192xX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xX91xX1xXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xX91xX195xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX10bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4xX1xXdxX3xX53xX3exX192xX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xXe79xXd8xXe7xX18xX19xX3xXfdxXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xXdexX148xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX3xX18xX4cxXd8xX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4xX1xX3axX3xX4xX1xX2exXexX30axX3xX18xX195xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4xX1xXdxX3xX53xX3exX3xX4xX1b2xX3xX7xX16dxX192xX3xX62xXd8xXd4xX22xX18xX3xXdexX98xX18xX19xX3xX435xX1b2xX18xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xXcxX4a0xX18xX19xX3xX4xXa7xXa8xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xXdaxXdxX1d9xXcfxX3xXexX16xX6xX10bxX3xX4fxXacxX18xX1xX3xX19xXdxXacxX3xXcfxX98xX3xX1xX605xX18xX1xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX54xX17xX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX5xX54xXcfxX3xX4fxXdxX1d9xX18xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexXdxX4cxX18xX3xXexXdxX1dexX18xX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xX1xXd8xXd4xX22xX18xX30axX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xXd8xXd4xX3xX19xXdxXacxX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xXd8xXd4xX148xX18xX3xXexX1xX2exX18xX19xX3xX5xX2bxX4xX1xX3xX7xX10bexX3xX32xX3xXa6xX4a0xX18xX3xX1xX63xX6xX10bxX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXdexX98xX18xX19xX3xX435xX1b2xX18xX3xXaxX18xX4a0xX18xX19xX3xX4fxX3exX18xX19xX10bxX3xX7xXacxX18xX19xX3xXexXdfxX17xX10bxX3xXexX1xX195xX18xX3xXexX1xXdxX22xX18xXaxX10bxX3xX4fxXacxXbxX3xXfbxX18xX19xX3xXd4xX4cxXd8xX3xX4xXf6xXd8xX3xXexX1xXa8xXdxX3xXdaxXec3xX3xX25xX91xX62xX10bxX3xX62xXdexX62xX3xXa6xX54xX3xX1xX3exXdxX3xX18xX1xX159xXbxX30axX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXe7xX18xX1xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX10bxX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX4fxXfbxX18xX19xX3xX4fxXf6xXd8xX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX10bxX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXf0xXd8xXd4xX148xX18xX10bxX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX10bxX3xX4fxX1b2xX18xX3xXa6xX2bxX3xXaxX25xX1xXd8xX14cxX18xX3xXcfxX1dxX4xX3xX32xX3xXcxX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX3xX32xX3xXcxX1xX195xX18xX3xXexX1xXdxX22xX18xXaxX192xX3xXdexXe7xX18xX19xX3xX3axXd4xX3xXdaxX1xX2exXdxX3xX4xXacxX4xX3xX4xX1b2xX3xXf0xXd8xX6xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xXcxX4a0xX18xX19xX3xX4xXa7xXa8xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xX5xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX10bxX3xX4xX1xX27xX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxX422xXdxX3xXcfxX1b7xXdxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX10bxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX10bxX3xX18xX4cxXd8xX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xXf6xX18xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX10bxX3xXf0xXd8xXd4xX1dexXexX3xX5xXdxX22xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX14axX18xX63xXdxX3xX4fxXdxX3xX4fxX98xXdxX3xXa6xX1b7xXdxX3xX5xX54xXcfxX191xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX192xX3xXdexXe7xX18xX19xX3xX3axXd4xX3xX181dxX1xX2exXdxX3xXe7fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xXexX27xX18xX1xX3xX4xX1xX155xX18xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX65xX3xXfdxX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX5xX148xX3xX5xX2exXdxX10bxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX5xX54xXcfxX3xXa6xXdxX22xX4xX30axX3xX18xX195xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX5d1xXexX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX3xX4xX1xXdxX3xX53xX3exX30axX3xXbxX1xXacxXexX3xX1xXd8xXd4xX3xX7xXacxX18xX19xX3xXdaxXdxX1dexX18xX3xX4xXe7xXdxX3xXexXdxX1dexX18xX3xXdaxX8b9xX3xXexX1xXd8xX159xXexX192xX3xX62xX3exXdxX3xX25xX1dxXd8xX3xX4xX1xXdxX1dexX18xX3xX53xXdxX18xX1xX3xXexX27xX18xX1xX3xX1xX1c5xX18xX19xX3xX18xX4a0xXcfxX3xXexX422xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xXbxX1xXacxXexX3xX4fxX3exX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX54xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4fxXd8xX6xX3xXaxX25xX1dxXd8xX3xX4xX1xXdxX1dexX18xX3xX53xXdxX18xX1xX3xX19xXa7xX1b2xX18xX19xX3xXcfxX17cfxXd8xXaxX192xX3xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX27xX18xX1xX10bxX3xXexX422xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xX62xX3exXdxX3xXexX1xXdxX3xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4cxX18xX3xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX10bxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX435xXacxXd8xX3xX4fxXdxX148xXd8xX3xX3dxXacxX4xX3xX62xX187xX3xXcaxXdfxXd4xXaxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexXd8xX422xXdxX3xXexX16xXbeaxX3xX25xX98xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX30axX3xX1xX1c5xX18xX19xX3xXexX1xXacxX18xX19xX3xX16xX6xX3xXcxX1xX98xX18xX19xX3xX53xXacxX17xX3xXaxX1049xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xXexX2exXexX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX2exXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX54xX17xX3xXexX1xXdxX3xX4fxXd8xX6xX3xXaxX559xX605xX3x87d6xX91xXcxXe79xXaxXaxX192xX3xX91xX19xX195xX18xX3xX1xX54xX18xX19xX3xX91xX98xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX22xXbxX3xXa6xX54xX3xX42fxX1xXacxXexX3xXexX16xXdxX1d9xX18xX3xX18xX98xX18xX19xX3xXexX1xX98xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXe7xX18xX1xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xX18xX19xX195xX18xX3xX1xX54xX18xX19xX3xXaxXcxX16xXd8xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX3xX32xX3xX181dxX2609xX3xX4xXa7xX1b2xX18xX19xX3xX32xX3xX435xXacxX18xX19xX3xXexXdfxX17xX3xX32xX3xX25xX1xX5d1xXexX3xX5xXa7xX5a2xX18xX19xX3xX32xX3xX62xXdxX22xXd8xX3xXf0xXd8xXe7xXaxX192xX192xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXcfxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX25xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXd4xX5xX10xX9xXaxX2fexXdxXcaxXexX1xX65xX3xX11axX2xX30xXbxX309xX30axX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX65xX3xX306xX2xX117xXbxX309xX30axXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX65xX35xX35xXdxX192xX53xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX192xXa6xX18xX35xX18xX10xX2fexX7xX35xX2xX315xX2xX341xX35xX2xX30xX31xXcaxX2xX2xX31xX2xX314xX117xX117xXexX315xX11axX306xX341xX5xX306xX32xX2xX351xX11axXcaxX11axX2xX315xX306xX2xX30xX2xXexX11axX315xX2xX306xX30xX5xX30xX192xX357xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX4xX3xX1xXdxX22xX18xX3xX25xX1xX27xX3xXexX1xX2bxX3xX7xX2exX3xX30xX31xX32xX25xXcxX35xXcxX37xX3xX4xX3axX6xX3xX3dxX3exX3xX25xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX3xXexX16xX4cxX18xX3xX4fxX2bxX6xX3xX53xX54xX18xX3xXexX27xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xX63xX6xX65xX3xX3dxX54xXdxX3xX2xX3xX32xX3xX91xX1xX93xX18xX19xX3xX53xX98xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXa7xXa8xX18xX3xX3dxXacxX4xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcd6xX12bxX18xX1xX3xX4fxXdfxX17xX3xX1xXd8xXd4xX22xX18xX3xXdexX98xX18xX19xX3xX435xX1b2xX18xX3xXexX16xX6xX17xX3xX19xXdxX5d1xXd4xX3xXdaxX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXacxX4xX3xXexX159xXbxX3xXexX1xX1d9xX3xX4fxXdfxXexX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX42xX4xX1xX3xX309xXd8xX5d1xXexX3xX7xX436xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX4fxX17xXdfxX18xX3xX117xX30xX2xX11axX32xX117xX30xX2xX341xX192xX3xXbbaxX42axX18xX1xX65xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX62xXd8xX4cxXbc9xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xXdexX3exXdxX3xX18xX19xX7a3xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX10bxX3xX4xX98xX18xX19xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xX4xX1xXfbxX4xX10bxX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXa6xXdxX4cxX18xX10bxX3xX1xX3exXdxX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xXdaxX1dexX3xX1xX17xXdfxX4xX1xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX10bxX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXa6xX54xX17xX3xX309xX195xXd4xX3xXcaxX1dxX18xX19xX3xX5xX148xX3xX5xX2exXdxX10bxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xXaxX1049xXf6xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xXexX16xX155xX18xX19xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xX1xXdxX1d9xXd8xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xX1xX155xX4xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xXexX159xX18xX3xXexX8abxXd4xX3xXbxX1xX8abxX4xX3xXa6xX8abxX3xX5xX5a2xXdxX3xX42xX4xX1xX3xX4xX3axX6xX3xX18xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xXaxX30axX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXa6xX54xX17xX3xXdaxX1xX436xX4xX3xXbxX1xX8abxX4xX3xX4xXacxX4xX3xXcfxXc43xXexX3xXd4xX1dexXd8xX10bxX3xXdaxX1xX195xXd8xX3xXd4xX1dexXd8xX10bxX3xX18xX1xXa7xX65xX3xX25xXacxX3xX18xX1xX195xX18xX3xX4xX1xX3axX3xX18xX19xX1xX5dcxX6xX10bxX3xX4xX1b2xX3xX1xX3exXdxX10bxX3xXa6xX8abxX3xX5xX5a2xXdxX10bxX3xX19xX1xX10xX18xX3xX19xX1xX1e16xXexX10bxX3xX42xX4xX1xX3xXdaxX2609xX10bxX3xX7xX17xX3xX53xX605xX10bxX3xXexX2bxX3xX18xXdfxX18xX1xX10bxX3xXa6xXdxX3xXbxX1xXdfxXcfxX3xX18xX19xXd8xXd4xX4cxX18xX3xXexX436xX4xX3xXexX159xXbxX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXcaxX195xX18xX3xX4xX1xX3axX10bxX3xX19xX195xXd4xX3xXcfxX5d1xXexX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXdaxX1dexXexX3xX18xX3exXdxX3xX53xX3exX10bxX3xX4xX8abxX4xX3xX53xX3exX3xX53xX211xX3xXbxX1xXacxXdxX10bxX3xXdaxX211xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX4fxX2bxX6xX3xXa6xX2bxX10bxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX4xX1xXfbxX4xX10bxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXf0xXd8xXd4xX148xX18xX10bxX3xX4fxX3exX4xX3xX4fxX17xXacxX18xX10bxX3xX19xXdxX6xX3xXexX16xXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xXexX1xXdxX1dexXd8xX3xXcaxX195xX18xX3xX4xX1xX3axX10bxX3xXdaxX4cxX3xXdaxX1xX6xXdxX3xXexX54xXdxX3xX7xXe7xX18xX10bxX3xXexX1xXd8xX3xX18xX1xX159xXbxX3xXdaxX1xX98xX18xX19xX3xXexX16xXd8xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX4xX10bxX3xXcfxX436xX4xX3xX53xX22xX18xX1xX3xX14axXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX42xX4xX1xX191xX10bxX3xX1xXacxX17xX3xXcaxX6xX18xX1xX10bxX3xXbxX1xX98xX3xXexX16xXa7xX1b2xX18xX19xX10bxX3xX4xX1xX10xX3xXcaxX5d1xXd8xX3xXdaxX1xXd8xXd4xX1dexXexX3xX4fxXdxX1d9xXcfxX10bxX3xXexX1xX422xXdxX3xXbxX1xX187xX18xX19xX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xXexX42xX4xX1xX192xX3xX181dxX1dexX3xX1xX17xXdfxX4xX1xX3xX4fxXa7xX5a2xX4xX3xX4fxX4a0xX18xX19xX3xXdaxX200xX3xXa6xX1b7xXdxX3xX4xX5d1xXbxX3xX3axXd4xX10bxX3xX4xX1xXdxX3xX53xX3exX3xXa6xX54xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXexX1xX1d9xX3xX18xX1b2xXdxX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX10bxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xXdfxXexX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX4fxX187xX18xX19xX3xX4xX1xX42xX3xXdexXc24xX3xXcxX16xX155xX18xX19xX3xX62xXa7xX18xX19xX10bxX3xX42fxX1xX63xX3xX3dxX42xX3xXexX1xXa7xX3xXcxX1xXa7xXa8xX18xX19xX3xXexX16xX1dxX4xX3xXcxX27xX18xX1xX3xX3axXd4xX10bxX3xXcxX16xXa7xX16dxX18xX19xX3xX4fxX17xX54xX18xX3xXdexXdfxXdxX3xX53xXdxX1d9xXd8xX3xXe79xXd8xX2exX4xX3xX1xX3exXdxX3xXexX27xX18xX1xX10bxX3xXa6xXdxX22xX4xX3xXexX422xX3xX4xX1xXfbxX4xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xX18xX19xX1xXdxX4cxXcfxX3xXexXc33xX4xX3xX4xXacxX4xX3xX18xX3exXdxX3xXcaxXd8xX18xX19xX3xX4xX1b2xX3xX53xXe7xX18xX3xX4xX3axX6xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xXacxX4xX1xX3xX62xX187xX3xX25xX1xX42xX3xX18dxXdxX18xX1xX3xXa6xX1b7xXdxX3xX18xX1xXdxX148xXd8xX3xX1xX605xX18xX1xX3xXexX1xXfbxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXbxX1xXc33xX10bxX3xX4fxX6xX3xXcaxXdfxX18xX19xX3xX4fxX12bxX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xX18xX195xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX1xX159xX18xX3xXexX1xXfbxX4xX3xX4xX3axX6xX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXa6xX54xX3xX91xX1xX195xX18xX3xXcaxX195xX18xX10bxX3xXexX1xX5d1xXd4xX3xX16xXff4xX3xX1xX1b2xX18xX3xXexX16xXacxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX22xXcfxX3xX4xX3axX6xX3xXcfxXc24xXdxX3xXexX159xXbxX3xXexX1xX1d9xX10bxX3xX4xXacxX3xX18xX1xX195xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa6xXdxX22xX4xX3xX1xX155xX4xX3xXexX159xXbxX3xXa6xX54xX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX10bxX3xX5xX54xX3xX4xX1b2xX3xX1xX3exXdxX3xX4fxX1d9xX3xXcfxXc24xXdxX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXexXd8xX3xXcaxXa7xX22baxX18xX19xX10bxX3xX16xX211xX18xX3xX5xXd8xXd4xX22xX18xX3xXexXa7xX3xXexXa7xX16dxX18xX19xX3xX4xX1xX42xX18xX1xX3xXexX16xX2bxX10bxX3xX4fxXdfxX17xX3xX4fxXfbxX4xX10bxX3xX5xX2exXdxX3xX7xX2exX18xX19xX10bxX3xX4fxX422xXdxX3xXcfxX1b7xXdxX3xXexXacxX4xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX98xX18xX19xX3xXexXacxX4xX3xX4fxX1d9xX3xXexX16xX16dxX3xXexX1xX54xX18xX1xX3xX18xX19xXa7xXa8xXdxX3xX4xXacxX18xX3xX53xX3exX3xXexX2exXexX10bxX3xX4fxXe7xX18xX19xX3xXa6xXdxX4cxX18xX3xXexX2exXexX192xX192xX192xX10bxX3xX19xX63xXbxX3xXbxX1xXf6xX18xX3xXexXdfxX17xX3xX18xX4cxX18xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xXdaxX1dexXexX3xXf0xXd8xXe7xX3xX4fxXacxX18xX19xX3xXdaxX1xX42xX4xX1xX3xX5xX22xX10bxX3xXexXdfxX17xX3xX4fxX54xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX93xX18xX19xX3xX18xX4a0xXcfxX3xXexXdxX1dexXbxX3xXexX1xX10xX17xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dxX17xXcaxXd4xXaxX12xX62xX155xX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX10bxX3xX5xX54xXcfxX3xXexX1xX10xX17xX3xX3dxXacxX4xX10bxX3xX14ax149cfxX4cxXd8xX3xX3dxXacxX4xX3xX5xXd71xX18xX19xX3xXexX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xXacxX18xX19xX3xX1xX1b2xX18xX191xX192xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3348xXd8xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xXcfxX12xX3dxX23cxXdxX3xXe79xXd8xX2exX4xX3xXdexXdfxXexX0xX35xX10xXcfxX12xX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xXbxX12
Bùi Quốc Đạt