Tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng
Toàn cảnh hội nghị.
d395x11db6x13ac3x16d76x1333ax12796xf5fbx13bebxf730xX7x1278bx16799x1489bx105a3x10f1cx12c34xX5x152d3xXaxf72dxXcx10513xXbxX3xX1x14db9xfb28xdf80xX3xX4x12b14xX4xX3xd649x13f3cxX1axX3x113d1x11f60xX1axX3x14eb9xX18x1072axX3xXbxX1xf197x12c0axX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX18xX14xXexX3xX1x1211bx120cdxX1ax14f07xX3x12636x11535xX1axX3xXexX1xXdxX3xX1x14bd9xX1axX1xX3x124adxX18xX14xXexX3x116adx151acxX2axX3xX41xd6c9xX1axX3fxX0xd48bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx149b5xX10xX6xX41xXaxX12xdb75xXcxX6bx15504x1649fxX3x15bd8xX3x107aexX3fxX4axX2axX3x15eb6x11f2exX77xX2xX2xef4fxX3x101ecx164c8xX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xXex13acdxX1axX1xX3xXbxX1x1407fxXdxX3xX1x125edxXbxX3xX20xX3dxXdxX3x1201bxXdxe1d0xX1axX3x11466xXdxX1axX1xX3xXex1080bxX3x10c4dxX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX83xX3xXexX1xX18xfb2exX4xX3x12832xXbdxX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xXex147a0xX3xX4xX1x134d2xX4xX3xX6bxXbdxXdxX3xX1axX3fxX1x1358dxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1dxX4xX3xX20xX21xX1axX3xX24xX25xX1axX3xX28xX18xX2axX3xXbxX1xX2exX2fxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX5xX18xX14xXexX3xX1xX3cxX3dxX1axX3fxX3xX41xX42xX1axX3xXexX1xXdxX3xX1xX4axX1axX1xX3xX4exX18xX14xXexX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xX7xX98xX3x12a85x146bcxX5cxX7exX12axX2x14e33xX5cxfe5fxX6bxX2xea72xd6cdxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xe3fdxX41xX2axXaxX12xX0xXdxX2fxX3fxX3xX7x15a5fxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdxX135xX24xX6xX146xXexX1xX6xX1axX1xX1xX146xX6xX135xX20xX1axX5cxX1axX10x14a0cxX7xX5cxX2xda09xX12fxX16exX5cxX12fxX16exX41xX12fxX2xX7exX12axX2xX2xX134xXexX12fxX12fx13fcex147eexX5xX12axX135xdd39xXbxX3fxXaxX3xX5cxX12xXcxX146xX4axX1axX3xX4xX25xX1axX1xX3xX1xXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX135xX3xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX146xX41xX2axXaxX12xXcxX1xX6xX2fxX3xX41xX58xX3xX1xXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX3xX4x14584xX3xX4xX1dxX4xX3x129c0xX2exXdxX3xX24xXdx136dcxX18xX3xX5xX4axX3xX1ccxX2exXdxX3xX41xXdxXa5xX1axX3xX5x10e33xX1axX1xX3xX1ccxX2exX146xX3xX85xX86xX3xXb0xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX83xX3xXa3xXdxXa5xX1axX3xXa8xXdxX1axX1xX3xXexXaexX3xXb0xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xXexX1xX18xXbdxX4xX3xXc0xXbdxX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX83xX3xX5xX1e2xX1axX1xX3xX1ccxX2exX146xX3x12d5cxXc0xX79x1439cxX3xX4xX1dxX4xX3xX1xX18xX2axXa5xX1axX83xX3xXexX1xXdbxX3xXb0xX1e2xX83xX3xXexX1xX4axX1axX1xX3xXbxX1xX98xX83xX3x15fc8xX1x1549cxX1axX3fxX3xX131xX18xX25xX1axX3xX5x122c1xX3xX1ccx1419exX3xXexX1xXdbxX83xX3xXc0xX6xX1axX3xX131xX18xX25xX1axX3xX5xX258xX3xfaebxX1xX18xX3xXa8xXdxX1axX1xX3xXexXaexX3xX79xX3fxX1xXdxX3xX85xd9e4xX1axX3xX20xX4axX3xX4xX1dxX4xX3xX26exX1xX18xX3xX4xX25bxX1axX3fxX3xX1axX3fxX1xXdxXa5xXbxX83xX3xX4xX1xX18xX2ax15abfxX1axX3xX20xXdxX29fxX1axX3xX4xX1dxX4xX3xXbxX1xX24exX1axX3fxX83xX3xX24xX6xX1axX3xX4x13021xX6xX3xX85xX86xX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xX20xX4axX3xX1ccxX2exXdxX3xX41xXdxXa5xX1axX3xX2fxXbdxXexX3xX7xX98xX3xX41xX146xX6xX1axX1xX3xX1axX3fxX1xXdxXa5xXbxX3xX1xX146xX2exXexX3xX1ccxXbdxX1axX3fxX3xXexX151xX146xX1axX3fxX3xX5xfe05xX1axX1xX3xX20xX58xX4xX3xXb0xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xXexX151xX29fxX1axX3xX1ccxXdbxX6xX3xX24xX4axX1axX3xXexX92xX1axX1xX135xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX146xX41xX2axXaxX12xX24cxX1xX1dxXexX3xX24xXdxX1d2xX18xX3xXexX2exXdxX3xX24xX18xXcdxXdxX3xX26exX1xX6xXdxX3xX2fxX2exX4xX83xX3xX1ccxX2exXdxX3xX41xXdxXa5xX1axX3xX5xX1e2xX1axX1xX3xX1ccxX2exX146xX3xX85xX86xX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xX1axX1xX19xX1axX3xX2fxX2exX1axX1xX3xXex15d24xX2fxX3xX28xX18xX6xX1axX3xXexX151x13eafxX1axX3fxX3xX4xX2b7xX6xX3xX1xXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX5xX375xX1axX3xX1axX4axX2axX3xXexX151xX146xX1axX3fxX3xX20xXdxXa5xX4xX3xX4xX14xXbxX3xX1axX1xX14xXexX3xX1axX1xfb33xX1axX3fxX3xX28xX18xX2axX3xX1ccxXdbxX1axX1xX3xX2fxX3dxXdxX3xX1ccxX3cxX9cxX4xX3xX28xX18xX2axX3xX1ccxXdbxX1axX1xX3xXexX151xX146xX1axX3fxX3xX4xX1dxX4xX3xX79xX3fxX1xXdbxX3xX1ccxXdbxX1axX1xX83xX3xXcxX1xX25bxX1axX3fxX3xXexX3cxX3xX20x1203cxX3xX28xX18xX25xX1axX3xX5xX258xX3xX1ccxX375xX18xX3xXexX3cxX3xXb0xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xX1ccxX3cxX9cxX4xX3x15646xX1x123aexX1axX1xX3xXbxX1xX2b7xX83xX3xXc0xXbdxX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX3xX24xX6xX1axX3xX1xX4axX1axX1xX83xX3xX7x16949xX6xX3xX1ccxXcdxXdxX3xXexX151xX146xX1axX3fxX3xX1axX21xX2fxX3xX7exX12axX2xX16exX135xX3xX79xX1xX19xXexX3xX5xX4axX3xX20xX3f5xX3xX4xX25bxX1axX3fxX3xXexX1dxX4xX3xXexX14xXbxX3xXexX151xX18xX1axX3fxX3xX151xX4axX3xX7xX146xX1dxXexX83xX3xX1ccxX3f5xX3xXb0xX18xX19xXexX3xX24xX1e2xXdxX3xX24xe02axX3xX2fxXbdxXexX3xX7xX98xX3xX1ccxXdxX3f5xX18xX3xX26exXdxXa5xX1axX3xX4xX1c6xX3xXexX416xX1axX1xX3xX4xX1xX19xXexX3xXexXdxX3f5xX1axX3xX26exXdxX1d2xX2fxX3xX7xX6xX1axX3fxX3xX1xX14xX18xX3xX26exXdxX1d2xX2fxX83xX3xX1dxXbxX3xX41x168c5xX1axX3fxX3xX1axX3fxX18xX2axX29fxX1axX3xXex12d69xX4xX3xX28xX18xX25xX1axX3xX5xX258xX3xX41xX58xX6xX3xXexX151xX29fxX1axX3xX151xX2b7xXdxX3xX151xX146xX3xX1axX1x13071xX2fxX3xX4xX25xXdxX3xXexX1xXdxXa5xX1axX3xX2fxX25bxXdxX3xXexX151xX3cx10f3exX1axX3fxX3xX1ccxX375xX18xX3xXexX3cxX3xX26exXdxX1axX1xX3xX41xX146xX6xX1axX1xX83xX3xXexX2exX146xX3xX1ccxXdxX3f5xX18xX3xX26exXdxXa5xX1axX3xX4xX4caxXexX3xX3fxXdxX25xX2fxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX416xX3xX4xX1xX146xX3xX41xX146xX6xX1axX1xX3xX1axX3fxX1xXdxXa5xXbxX135xX135xX135xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX146xX41xX2axXaxX12xXcxX1xX25bxX1axX3fxX3xX28xX18xX6xX3xX1xXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX83xX3xX4xX1dxX4xX3xX1ccxX2exXdxX3xX24xXdxX1d2xX18xX3xX1ccxX3cxX9cxX4xX3xXexX151xX6xX1axX3fxX3xX24xXdbxX3xX2fxXbdxXexX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX4xX280xX3xX24xX25xX1axX3xX20xX4axX3xX4xX1c6xX3xX1xXa5xX3xXexX1xX98xX1axX3fxX3xX20xX3f5xX3xX4xX1dxX4xX3xX1axXbdxXdxX3xX41xX18xX1axX3fxX83xX3xX1axX3fxX18xX2axX29fxX1axX3xXexX4caxX4xX83xX3xX1axX1xX3b7xX1axX3fxX3xX26ex1221dxX3xX1axX21xX1axX3fxX3xX4xX375xX1axX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX20xX3f5xX3xX28xX18xX25xX1axX3xX5xX258xX83xX3xX1ccxX375xX18xX3xXexX3cxX3xXb0xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fxX135xX3xX6bxXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX4x1127cxX1axX3fxX3xX3fxXdxX3dxXdxX3xXexX1xXdxXa5xX18xX3xX4xX1dxX4xX3xX1ccxXdxX1d2xX2fxX3xX2fxX3dxXdxX3xX4xX2b7xX6xX3xX79xX3fxX1xXdbxX3xX1ccxXdbxX1axX1xX3xX2xX12axX12axX5cxX7exX12axX2xX16exX5cxX79x1085cxX77xX414xX24cxX3xX1axX3fxX4axX2axX3xX2xX180xX77xX17fxX77xX7exX12axX2xX16exX3xX4xX2b7xX6xX3xX414xX1xX416xX1axX1xX3xXbxX1xX2b7xX83xX3xX4xX1dxX4xX3xXcxX1xX25bxX1axX3fxX3xXexX3cxX3xX7xX98xX3xX12axX16exX5cxX7exX12axX2xX16exX5cxXcxXcxX77xXc0xX53xX22cxX3xX1axX3fxX4axX2axX3xX129xX77xX2xX12axX77xX7exX12axX2xX16exX83xX3xXexX1xX25bxX1axX3fxX3xXexX3cxX3xX7xX98xX3xX12axX7exX5cxX7exX12axX2xX16exX5cxXcxXcxX77xXc0xX53xX22cxX3xX1axX3fxX4axX2axX3xX180xX77xX7exX77xX7exX12axX2xX16exX3xX20xX4axX3xXexX1xX25bxX1axX3fxX3xXexX3cxX3xX7xX98xX3xX12axX134xX5cxX7exX12axX2xX16exX5cxXcxXcxX77xXc0xX53xX22cxX3xX1axX3fxX4axX2axX3xX7exX12fxX77xX12fxX77xX7exX12axX2xX16exX3xX4xX2b7xX6xX3xXc0xXbdxX3xX53xX54xX2axX3xX41xX58xX1axX3fx14f72xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX146xX41xX2axXaxX12xX6bxXbdxXdxX3xX1axX3fxX1xXdbxX3xXexX14xXbxX3xX1xX18xX19xX1axX3xX41xXdx12bb7xX1axX3xX151xX6xX3xXexX151xX146xX1axX3fxX3xX7exX3xX1axX3fxX4axX2axX83xX3xX7exX7fxX3xX20xX4axX3xX134xX12axX77xX2xX2xX135xX0xX5cxXbxX12
Lê Hòa