Tặng Bằng khen của Chủ tích UBND tỉnh cho 15 tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 28-5, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc tặng Bằng khen của Chủ tích UBND tỉnh Thanh Hóa cho 15 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.
5f81x65d8x8c1ax8f5fx65e3x8191x941dx830dx60aexX7xbd64xe821xcdaex7812xa0d6xeda1xX5xb1cdxXax6498xXcxe968x9953xa195xX3xacf8xb4f0xX15xX16xX3xd2cexX1xX10xX15xX3xX4xd7eexX6xX3xd3e0xX1xX23xX3xXex9b8axX4xX1xX3xafe4xX18x8d2ax8c84xX3xXexbdf7xX15xX1xX3xX4xX1xec7cxX3xX2x8202xX3xXexbf84xXbxX3xXexX1xc217xX3xX4x94dexX3xXexX1xaf79xX15xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3x8652x91a7x994dxXexX3xX7xefa6xX4xX3xXexb6c4xX3bxX15xX16xX3xX2xd473xX3xX15xcb62xa3f7xX3xXexX1xb02cxX4xX3xX1xXdx61a9xX15xX3xX26xX57xed57xX4xX3x82f9xX41xX15xX3x75e7xX78xX15xX16xX3x8faaxX31xX16x80c3x663axXdxX3xe22exXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xX87xX57xX3xXexXdxd6bdxX15xX3xa7ffx9fe5xX15xX16xX3xX1xX4dxX15xX16xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6ax7988xX0xe886xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6e5xX10xX6xX9cxXaxX12xX31xX16xX4dxca95xX3xc220x68d4xef1axX3exeafaxX3xX2fxX18xX31xX32xX3xXexX35xX15xX1xX3xX7fx6cf7xX3xX4xX49xX3xdea3xX57xXc8xaaf4xXexX3xX7fxb38bxX15xX1xX3xX7x69d6xX3xX2x6da7xXcbxXcbxXb0xXe0x6e44xXccxX2fxX18xX31xX32xX3xX7bx71a0xX3xX7bxXdxX73xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX1xX23xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX2fxX18xX31xX32xX3xXexX35xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX3xX4xX1xX3bxX3xX2xX3exX3xXexX41xXbxX3xXexX1xX46xX3xX7fxXdbxX3xX4xX49xX3xXexX1xX4dxX15xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX56xX57xX58xXexX3xX7xX5cxX4xX3xXexX60xX3bxX15xX16xX3xX2xX66xX3xX15xX69xX6axX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX15xX3xX26xX57xX78xX4xX3xX7bxX41xX15xX3xX7fxX78xX15xX16xX3xX84xX31xX16xX87xX88xXdxX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xX87xX57xX3xXexXdxX99xX15xX3xX9cxX9dxX15xX16xX3xX1xX4dxX15xX16xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axXaex9a6dxX0xXb0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX15xXexX10xX60xXaxX12xX0xXdxX6axX16xX3xX7xX60xX4xX9xXaxXb0xXb0xXdxX1acxbb3axX6xX3bxXexX1xX6xX15xX1xX1xX3bxX6xX1acxX7bxX15xXb0xX15xX10xd2d4xX7xXb0xX2xXefxXcaxX2xXb0xX2xX66xX3exX9cxd344xX2xX3exX66x7b29xX2xXefxXexXefxXcbxX3exX3exX5xX2xX1acxa139xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX1xX23xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX2fxX18xX31xX32xX3xXexX35xX15xX1xX3xX4xX1xX3bxX3xX2xX3exX3xXexX41xXbxX3xXexX1xX46xX3xX4xX49xX3xXexX1xX4dxX15xX1xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX56xX57xX58xXexX3xX7xX5cxX4xX3xXexX60xX3bxX15xX16xX3xX2xX66xX3xX15xX69xX6axX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX15xX3xX26xX57xX78xX4xX3xX7bxX41xX15xX3xX7fxX78xX15xX16xX3xX84xX31xX16xX87xX88xXdxX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xX87xX57xX3xXexXdxX99xX15xX3xX9cxX9dxX15xX16xX3xX1xX4dxX15xX16xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axXaexXaxX3xXb0xX12xX0xXb0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX3bxX9cxXc8xXaxX12xXcxX1xX10xX3bxX3xX7fxX49xXcexX3xX9cxX6xX15xX1xX3xX7xdd8dxX4xX1xX3xX2xX3exX3xXexX41xXbxX3xXexX1xX46xX3xX7fxX87x6f20xX4xX3xX15xX1xX41xX15xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX23xX6xX3xX26xX1xX23xX3xXexX2bxX4xX1xX3xX2fxX18xX31xX32xX3xXexX35xX15xX1xXcexX3xX16x8bdaxX6axdd44xX3xX18xX6xX15xX3xXcxX57xXc8xX99xX15xX3xX16xXdxX2ccxX3bxX3xXcxX35xX15xX1xX3xX23xXc8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xe6cbxX3xX18xX6xX15xX3xX32x6d76xX15xX3xX7bxX41xX15xX3xXcxX35xX15xX1xX3xX23xXc8xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3xa5b4xXc8xX3xX1d2xX6xX15xX3xdf7fxXcxXcxXe0xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xXexX35xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3x9997x60cdxX3xX26x9416xX15xX16xX3xXexX1xX87xa890xX15xX16xX3xXexX35xX15xX1xX32cxX3xX26x8bf6xX4xX3xXe0xX57x8d3fxX15xX3xX5xc815xX3xXexX1xXe7xX3xXexX60xX87xX88xX15xX16xX32cxX3xea26xX1xc781xX15xX16xX3xXcxX1xX376xX15xX16xX3xXexXdxX15xX3xXccxX3xXe0xX57xX38dxX15xX16xX3xX4xX2ccxX3bxXcexX3xXf4xX4dxXdxX3xX39fxX1xX2ccxXexX3xXexX1xX6xX15xX1xX3xX7bxX4dxX3xXcxX60xX57xXc8xXfcxX15xX3xX1x7f22xX15xX1xX3xXexX35xX15xX1xX32cxX3xX18xX2ccxX3bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3xXbfxX78xXdxX3x7906xXdxX99xX15xX3xX1xXdxX73xXbxX3xX39fxX1xX388xX3xX15xd1cdxX3xXexX35xX15xX1xX32cxX3xXbfxXdxX73xXbxX3xX1xX78xXdxX3xX32xX3bxX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX73xXbxX3xXexX35xX15xX1xX32cxX3xX34dxXc8xX3xX1d2xX6xX15xX3xX354xXcxXcxXe0xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xX1xX57xXc8xX73xX15xX3xX18xX2ccxX3xXcxX1xX87xb54axX4xX32cxX3xX34dxXc8xX3xX1d2xX6xX15xX3xX354xXcxXcxXe0xX3xX8bxXdxX73xXexX3xX31xX6xX6axX3xXcxX39fxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3xX26xX376xX15xX16xX3xXexXc8xX3xX26xca47xX3xXbxX1xe36dxX15xX3xX26xX3bxX3bxXbxX1acxX3xX354xX6xX60xXexX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3xX26xX376xX15xX16xX3xXexXc8xX3xX26xX477xX3xXbxX1xX47bxX15xX3xX26xX376xX15xX16xX3xX15xX376xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX73xXbxX3xXcxXdxXe3xX15xX3xX31xX376xX15xX16xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX32cxX3xX26xX376xX15xX16xX3xXexXc8xX3xX26xX477xX3xXbxX1xX47bxX15xX3xX354xX2bxX6xX3xX7fxX87xX88xX15xX16xX3xX3f3xX6xX6axX3xX372xX37dxX15xX32cxX3xX26xX376xX15xX16xX3xXexXc8xX3xX26xX477xX3xXbxX1xX47bxX15xX3xX32xX87xX2ddxX4xX3xXccxX3xX8bxX41xXexX3xXexX87xX3xXc8xX3xXexXe3xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xXbfxX49xX6xX1acxX0xXb0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX3bxX9cxXc8xXaxX12xXcxXdxXfcxX15xX3xXexX1xX87xX373xX15xX16xX3xX7fxX87xX2ddxX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX73xX15xX3xXexX1xX10xX3bxX3x8fe6xX57xXc8xX3xX7fxXe7xX15xX1xX3xX1xXdxX73xX15xX3xX1xX4dxX15xX1xX3xXexd1eexX3xX15xX16xX57xX308xX15xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX2bxX3xXexX1xXdxX3xX7fxX57xX6xXcexX3xX1dxX1xX10xX15xX3xXexX1xX87xX373xX15xX16xX3xX4xX23xX6xX3xXexX35xX15xX1xX3xX15xX69xX6axX3xXcaxX66xX2xXefxX1acxX0xXb0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7d03xX57xXexX1xX3bxX60xXaxX3xX7xXexXc8xX5xX10xX9xXaxXexX10xX56xXexXccxX6xX5xXdxX16xX15xX30axX3xX60xXdxX16xX1xXexX32cxXaxX12xX18xXf4xXcxX0xXb0xXbxX12
BĐT