Sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển khoa học và công nghệ
(Baothanhhoa.vn) - Để thúc đẩy phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), những năm qua, tỉnh ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách về KH&CN. Đến nay, các chính sách này đã và đang được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, đi vào cuộc sống, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.
9e61xa23fx12c3cx14fa6xc761xd9fex123c3xf926x1309exX7x111b2xc838xb530xb3a6xe721x113c7xX5x1141exXax9e86x13a8cxcbd6xX3xac5ax1299fxb8e1xdab0xX3xX1xXdxd1fdxf671xX3xbf1dxX1exc168xX3xX4xa344xX4xX3xX18xX19xX1ex1538cxX18xX3xX5x9fecxX4xX3x10241x136e8xX1exX3xXexcb2dxX3xXbxX1xX25xXexX3xXex10d8bxXdx14706xX18xX3xb7d7xX1xcfdfxX6xX3xX1xa12exX4xX3x13ff4x11935xX3xX4x1430exX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1dxX0x1139exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11cfexX10xX6xX16xXaxX12xe1e4xX41xX3xXexX1x14993xX4xX3xX32xf0b4xe531xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX4dxX4exX3xX4xX51xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1dxX3xcfe1x12092xX69xcafdx10244x1250exe7bexa946xX3xX18xX1xae98xX18xX19xX3xX18xd4afx104a2xX3xX20xX1exX6xXa3xX3xXex1180axX18xX1xX3xXexX6xX3xX32x10f92xX3x11899xX6xX18xX3xX1xX4exX18xX1xX3xX18xX1xXdx123e4xX1exX3xX4xa161xX3xX4xX1xde4axXa3xX3xX4xX1xef05xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4dxXcbxX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xbc74xX3xX6fxXd3xX18xX3xX18xX6xX79xXa3xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX18xX4exX79xX3xX32xXbdxX3xX4dxX4exX3xX32xX6xX18xX19xX3xX32xX37x14a9axX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX18xX19xX1xXdxd972xXadxX3xXexX74xX4xXa3xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX1exX22xXa3xX3xX32xXdxX3xX4dxX4exX46xX3xX4xX1ex1057axX4xX3xX7xdd76xX18xX19xXa3xX3xXexf16exX46xX3xX32xX140xX18xX19xX3xX5xX2fxX4xX3xXexX1xX74xX4xX3xX32xX78xX79xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xa8fcxX3xa367xXbdxX3xX1xX140xXdxX3xX4xdec2xX6xX3xXexXb5xX18xX1xXe9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103bfxX46xX16xX79xX3xXbxXa0xX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexe991xX6xX5xXdxX19xX18xdb07xX3xX4xX10xX18xXexX10xX3fx13becxXaxX12xX0xXdxXadxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX16xXexX1xX1exXadxXbfxX3xXdxXa0xX10xX18xXexX10xX3fxXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXax124a9xXdxX16xXexX1xX1b2xX3xb6bdx151f2xa195xXbxX174xX1baxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b2xX3xbf43x118e7xf6d4xXbxX174xX1baxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxXe9xXbfxX6xX46xXexX1xX6xX18xX1xX1xX46xX6xXe9xX4dxX18xX5axX18xX10xX1e0xX7xX5axX1f7xX1e9xX2xX1e7xX5axX2xdf16xX1f8xX16xa485xX1f7xX1e9xX1f6xX1f6xX2xX1e8xXexX221xX1f8xX2xX1f6xX221xX5xX1e9xXe9xe857xXbxX19xcc4fxX3fxX9xX1f6xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX1exX22xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX4dxX4exX3xX4xX51xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX1dxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa0xX6xXbxXexXdxX46xX18xXaxX3xX7xXexX79xX5xX10xX9xXaxXexX10xX174xXexX1acxX6xX5xXdxX19xX18xX1b2xX3xX4xX10xX18xXexX10xX3fxX1baxXaxX12x14b6fxXbdxX18xX1xX3xX32xX14axX46xX3xX6fxX22xX18xX19xX3xX17cxX79xX3xX9dxX1xX144xXdxX3x12d79xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xXexXb5xX18xX1xX3xX4dxX4exX3xX69xX140xXdxX3xX9dxX1xX1exX79xXd3xX18xX3xX1xX4axX4xX3xXexXb5xX18xX1xX3xXexX3fxX6xX46xX3xXbxX1xX33xX18xX3xXexX1xX37xb1cfxX18xX19xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX25xX18xX3xXbfxX140xXa3xX3xX32xX22xX18xX19xX3xX4dxXdxX125xX18xX3xX4xda56xX3xX18xX1xXdxXcbxX1exX3xX7xX25xX18xX19xX3xX44xXdxXd3xX18xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX5xX6xX46xX3xX32xX140xX18xX19xXa3xX3xX7xX22xX18xX3xX174xX1exb243xXexX3xX9cxX22xX18xX1xX3xX4xX1xX17xXbxX3xXexX1xX25xX18xX19xX3xX1f8xX1acxX1f7xX1e9xX2xad5axXa2xXe9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX46xX16xX79xXaxX12xXa1xX19xX4exX79xX3xX221xX1acxX2xX1f7xX1acxX1f7xX1e9xX2xX221xXa3xX3xX69xX6fxXa1xX2d8xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXbdxX3xXbfxX6xX18xX3xX1xX4exX18xX1xX3xXa1xX19xX1xe11cxX3xX20xX1exX79xXd3xXexX3xX7xX144xX3xX1f8xX2xX5axX1f7xX1e9xX2xX221xX5axXa1xabc5xX1acxX69xX6fxXa1xX2d8xX3xX4dxXcbxX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX44xX1xX1exX79xXd3xX18xX3xX44xX1xXd8xX4xX1xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xXexX3fxX30exX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xX44xX1x10d98xX1exX3xX32xX140xXexX3xXbxX1xX25xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXexXd3xX3xX1acxX3xX174xXbdxX3xX1xX140xXdxX3xX4xX17cxX6xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXd3xX18xX3xX18xXacxXadxX3xX1f7xX1e9xX1f7xX1e9xXe9xX3xXa1xX19xX1xX3aaxX3xX20xX1exX79xXd3xXexX3xX32xXbdxX3xX32xXcbxX3xX3fxX6xX3xX4xX25xX4xX3xXadxX17xX4xX3xXexXdxX125xX1exX3xX32xX329xX3xX5xX4exX3xX18xX3fdxX18xX19xX3xX4xX6xX46xX3xX18xXacxX18xX19xX3xX5xX2fxX4xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX1baxX3xX32xX78xX79xX3xXadxX14axX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX125xX18xX3xX4xe50bxX1exXa3xX3xX492xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX4dxX4exX3xX4xX1xX1exX79xX41xX18xX3xX19xXdxX6xX46xX3xXexXdxXd3xX18xX3xX1xX140xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX1acxX3xX44x125e4xX3xXexX1xX1ex15349xXexX1baxX3xXexX1xX1exX3xX1xX74xXexX3xX4xX25xX4xX3xX16xX2fxX3xX25xX18xX3xX7xX22xX18xX3xX174xX1exX351xXexXa3xX3xX44xXdxX18xX1xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX7xX22xX18xX3xXbxX1xX78xXadxX3xX4xX329xX3xX1xX4exXadxX3xX5xX37xX114xX18xX19xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX6xX46xXa3xX3xXexX14axX46xX3xX32xX140xXexX3xXbxX1xX25xX3xX4dxXcbxX3xX492xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xXe9xXe9xXe9xX3xX19xX2bxXadxX3xX2xX2xX3xX18xX1xX329xXadxX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xXe9xX3xXcxX1xX10xX46xX3xX32xX25xX18xX1xX3xX19xXdxX25xX3xX4xX17cxX6xX3x12bc2xX193xXa1xX2d8xX3xXexXb5xX18xX1xXa3xX3xX20xX1exX6xX3xX1f7xX3xX18xXacxXadxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX18xX19xX1xX3aaxX3xX20xX1exX79xXd3xXexX3xX32xXbdxX3xX32xX14axXexX3xX32xX37xX114xX4xX3xX18xX1xXdxXcbxX1exX3xX44xXd3xXexX3xX20xX1exX22xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xXexX1xX2fxX4xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xX18xXacxXadxX3xX1f7xX1e9xX2xX369xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXbdxX3xXbfxX144xX3xXexX3fxXd8xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX1e8xX1e8xX3xXexdf92xX3xX32xX2bxX18xX19xX3xX4dxX4exX3xX32xX37xX114xX4xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xXadxX140xXexX3xXadxX17xX4xX3xX3fxXdxX125xX18xX19xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX16xX2fxX3xXexX46xX25xX18xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xX41xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xXe9xX3xX6fxXd3xX18xX3xX18xX6xX79xXa3xX3xX32xXbdxX3xXexXdxXd3xXbxX3xX18xX1xX4c7xX18xX3xX1f6xX1e7xX3xXbfxX140xX3xX1xX2bxX3xX7xXcfxX3xX32xXcbxX3xX18xX19xX1xX3aaxX3xX1x12284xX3xXexX3fxX114xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xX4xX329xX3xX224xX2xX3xX1xX2bxX3xX7xXcfxX3xX4xX17cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxXa3xX3xXex14133xX3xX4xX1xX492xX4xXa3xX3xX4xX25xX3xX18xX1xX3fdxX18xX3xX32xX37xX114xX4xX3xXa0xX1xX17cxX3xXexX3aaxX4xX1xX3xX561xX193xXa1xX2d8xX3xXexXb5xX18xX1xX3xXbxX1xX125xX3xX16xX1exX79xX1dxXexXa3xX3xX4dxb094xXdxX3xXexX69exX18xX19xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX1xX66bxX3xXexX3fxX114xX3xX224xX1e8xXa3xX369xX1f7xX221xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xX3xX9cxX32xX14axXexX3xX1e7xX1e8xXa3xX224xac6axXa2xX3xXexX1xX1exX140xX4xX3xX224xX3xX18xX1xX329xXadxX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xXe9xX3xXa1xX19xX46xX4exXdxX3xX3fxX6xXa3xX3xX18xX19xX4exX79xX3xX2xX1f6xX1acxX2xX1f7xX1acxX1f7xX1e9xX2xX1f8xXa3xX3xX561xX193xXa1xX2d8xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXbdxX3xXbfxX6xX18xX3xX1xX4exX18xX1xX3xX3bexX1exX79xXd3xXexX3xX32xX3aaxX18xX1xX3xX7xX144xX3xX224xX221xX5axX1f7xX1e9xX2xX1f8xX5axX3bexX6fxX1acxX561xX193xXa1xX2d8xX3xX4dxXcbxX3xX20xX1exX22xX18xX3xX5x144c6xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX351xXbxX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xX4xX329xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXa1xX1xX4exX3xX18xX37xX6d2xX4xXe9xX3xXcxX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX3bexX1exX79xXd3xXexX3xX32xX3aaxX18xX1xX3xX224xX221xXa3xX3xX4xX25xX4xX3xX7xX30exXa3xX3xX18xX19xX4exX18xX1xXa3xX3xX561xX193xXa1xX2d8xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX1exX79xX1dxX18xXa3xX3xXexX1xX3aaxX3xX174xXbdxXa3xX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xXbxX1xX144xX3xX32xXbdxX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xX16xX6xX18xX1xX3xXadxX17xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xXadxX140xXexX3xX7xX144xX3xX7xX30exX3xX4dxX4exX3xX4xX351xXbxX3xX1xX1exX79xX1dxX18xX3xX32xXbdxX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xX4dxX4exX3xXbxX1xX125xX3xX16xX1exX79xX1dxXexX3xX16xX6xX18xX1xX3xXadxX17xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX351xXbxX3xX4xXcfxX3xX7xX30exXe9xX3xXcxX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xXa3xX3xa712xXdxX1dxX18xX3xXa1xX51xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX329xX6xX3xX32xXbdxX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xX44xXd3xX3xX1xX46xX14axX4xX1xX3xX19xX2bxXadxX3xX1e7xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX351xXbxX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX1f7xX1e9xX1f7xX1e9xXe9xX3xX6fxX144xXdxX3xX4dxX6d2xXdxX3xX4xX25xX4xX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xX19xXdxX25xX46xX3xX16xX17xX4xX3xX4dxX4exX3xX32xX4exX46xX3xXexX14axX46xX3xX18xX1xX37xX1b2xX3xXcxX3fxX37xebfcxX18xX19xX3xX6fxX14axXdxX3xX1xX4axX4xX3xX69xX2bxX18xX19xX3xX6fxX492xX4xXa3xX3xXcxX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX6fxX14axXdxX3xX1xX4axX4xX3xX894xXacxX18xX3xX1xX329xX6xXa3xX3xXcxX1xX41xX3xXexX1xX6xX46xX3xX4dxX4exX3xX2d8xX1exX3xX5xX3aaxX4xX1xXa3xX3xXcxX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xXa0xX1xXd8xX18xX1xX3xXexX3fxX3aaxX3xXexXb5xX18xX1xXa3xX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX351xXbxX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xX32xXbdxX3xX32xXdxX3xX4dxX4exX46xX3xX18xXcbxX18xX3xX18xXd3xXbxX3xXexX1xX10xX46xX3xX20xX1exX79xX3xX32xX3aaxX18xX1xX3xX4xX17cxX6xX3xX193xX140xX3xb5acxXdxX25xX46xX3xX16xX17xX4xX3xX4dxX4exX3xX6fxX4exX46xX3xXexX14axX46xX3xX4dxX4exX3xX20xX1exX79xX3xX4xX1xXd3xX3xX20xX1exX22xX18xX3xX5xX776xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX351xXbxX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xX4xX17cxX6xX3xXexX3fxX37xX92cxX18xX19xXe9xX3xXa0xe211xX18xX19xX3xX4dxX6d2xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX19xX1xX3aaxX3xX20xX1exX79xXd3xXexXa3xX3xX20xX1exX79xXd3xXexX3xX32xX3aaxX18xX1xX3xXexX3fxX125xX18xXa3xX3xX1xX4exX18xX19xX3xX18xXacxXadxXa3xX3xX561xX193xXa1xX2d8xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXbdxX3xX37xX1exX3xXexXdxX125xX18xX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX125xX18xX3xX4xX492xX1exX3xX4dxX4exX3xX492xX18xX19xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xX32xX144xXdxX3xX4dxX6d2xXdxX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX7xX2fxX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xXa3xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX5xX1exX51xX18xX3xXbfxX144xX3xXexX3fxXd8xX3xX32xX22xXadxX3xXbfxX22xX46xX3xXbfx14569xX18xX19xX3xX1xX46x104d7xX4xX3xX4xX6xX46xX3xX1xXcfxX18xX3xXadxX492xX4xX3xXcxX3fxX1exX18xX19xX3xX37xXcfxX18xX19xX3xXbxX1xX3fdxX18xX3xXbfxX69exXe9xX3x150daxXdxX125xX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX1f7xX1e9xX2xX369xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX329xX6xX3xX32xXbdxX3xX4xX1xXdxX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXex12e7axX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4xX1xX46xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX9cxX19xX2bxXadxX3xX4xX22xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX4dxX4exX3xX4xX17cxX6xX3xXcxX3fxX1exX18xX19xX3xX37xXcfxX18xX19xXa2xX3xX5xX4exX3xX2xX1f6xX1e9xXa3xX369xX1f6xX1f7xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xX4xX1xXdxX3xX7xX2fxX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX5xX4exX3xX2xX2xX1e8xXa3xX1f6xX369xX221xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xX3xX9cxX4xX6xX46xX3xX19xX351xXbxX3xX1f7xXa3xX224xX3xX5xX33xX18xX3xXadxX492xX4xX3xXcxX3fxX1exX18xX19xX3xX37xXcfxX18xX19xX3xXbxX1xX3fdxX18xX3xXbfxX69exXa2xX1baxX3xX4xX1xXdxX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX5xX4exX3xX1f7xX224xXa3xX1e8xX1f6xX1e8xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xX1baxX3xXcxX3fxX1exX18xX19xX3xX37xXcfxX18xX19xX3xX1xX66bxX3xXexX3fxX114xXa3xX3xXbfxX69exX3xX7xX1exX18xX19xX3xX2xXa3xX369xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xXe9xX3xX193xX125xX18xX3xX4xX14axX18xX1xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXexXb4exX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXa1xX1xX4exX3xX18xX37xX6d2xX4xXa3xX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xX32xX78xX79xX3xXadxX14axX18xX1xX3xX4xX1xX17cxX3xXexX3fxX37xXcfxX18xX19xX3xX174xXbdxX3xX1xX140xXdxX3xX1xX329xX6xX3xX1xX46xX14axXexX3xX32xX140xX18xX19xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXa3xX3xX18xX1xX351xXexX3xX5xX4exX3xX4xX17cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX5xX6d2xX18xXa3xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xXexXdxXd3xXbxX3xXexX17xX4xX3xX32xX37xX114xX4xX3xX20xX1exX6xX18xX3xXexX3fdxXadxXe9xX3xXcxX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xXa3xX3xX1xX46xX14axXexX3xX32xX140xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX125xX18xX3xX4xX492xX1exXa3xX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX17cxX3xX79xXd3xX1exX3xX32xX37xX114xX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX16xX37xX6d2xXdxX3xX1xf2c2xX18xX1xX3xXexX1xX492xX4xX3xX32xX329xX18xX19xX3xX19xX329xXbxX3xX4dxX144xX18xXa3xX3xX18xX1xX3fdxX18xX3xX4xX51xX18xX19xXa3xX3xX4xX25xX4xX3xXadxX25xX79xX3xXadxX329xX4xXa3xX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xXbfxX3aaxX3xX4xX17cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX32xXcfxX18xX3xX4dxX3aaxX3xX4xX1xX17cxX3xXexX3fxXd5axX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4dxX4exX3xX4xX17cxX6xX3xX4xX25xX4xX3xXexX69exX3xX4xX1xX492xX4xXa3xX3xX4xX25xX3xX18xX1xX3fdxX18xX3xXexX1xX17xX3xX1xX37xX30exX18xX19xX3xX44xXd3xXexX3xX20xX1exX22xX3xX4dxX6d2xXdxX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xXadxX492xX4xX3xX32xX329xX18xX19xX3xX19xX329xXbxX3xX4xX1xXdxXd3xXadxX3xX44xX1xX46xX22xX18xX19xX3xX1f7xX5axX224xX3xXexX69exX18xX19xX3xX7xX144xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX32xX41xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXe9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX46xX16xX79xXaxX12xX894xX6d2xXdxX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xX4xX1xXdxX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXexXb4exX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXa1xX1xX4exX3xX18xX37xX6d2xX4xX3xX4xX1xX46xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX32xX37xX114xX4xX3xX4xX25xX4xX3xX32xXcfxX18xX3xX4dxX3aaxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX125xXadxX3xXexX74xX4xXe9xX3x12833xX9e4xX13xXe9xXcxX13xX3xXcxX3fxX33xX18xX3xX894xXacxX18xX3xXcxX1xX492xX4xXa3xX3xX69xXdxX1dxX1exX3xXexX3fxX37xX30exX18xX19xX3xXcxX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX6fxX14axXdxX3xX1xX4axX4xX3xX894xXacxX18xX3xX1xX329xX6xXa3xX3xXcxX1xX41xX3xXexX1xX6xX46xX3xX4dxX4exX3xX2d8xX1exX3xX5xX3aaxX4xX1xX3xX4xX1xX46xX3xXbfxXdxXd3xXexX1b2xX3xX6fxX41xX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xX4xX51xX18xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX32xXcbxX3xXexX4exXdxX3xX18xX19xX1xXdxX125xX18xX3xX4xX492xX1exX3xX44xX1xX46xX6xX3xX1xX4axX4xX3xX9cxXa1xXa0xX9dxX69xXa2xXa3xX3xX1xX4exX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX18xX1xX4exX3xXexX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX32xXbdxX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX1xX37xXcfxX18xX19xX3xXexX3fxXd5axX18xX1xX3xXa1xXa0xX9dxX69xX3xXexX3fxX4axX18xX19xX3xX32xXdxX41xXadxXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xXexX4c7xXbxX3xXexX3fxX1exX18xX19xX3xX4dxX4exX46xX3xX4xX1xX37xXcfxX18xX19xX3xXexX3fxXd5axX18xX1xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX16xX1exX3xX5xX3aaxX4xX1xX3xX4dxX4exX3xX4xX1xX37xXcfxX18xX19xX3xXexX3fxXd5axX18xX1xX3xX32xX4exX46xX3xXexX14axX46xX3xX4dxX4exX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX18xX1xX3fdxX18xX3xX5xX2fxX4xX3xXexX1xX10xX46xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX33xX18xX3xXa1xX19xX1xX3aaxX3xX20xX1exX79xXd3xXexX3xX6fxX14axXdxX3xX1xX140xXdxX3xX6fxX22xX18xX19xX3xXbfxX140xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX5xX33xX18xX3xXexX1xX492xX3x13db7xX894xcd3dxX1037xX1037xXe9xX3xX6fxX2bxX18xX19xX3xXexX1xX92cxXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xXexX144xXexX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xX1xX1dxX3xXexX1xX144xX18xX19xX3xX4xXcfxX3xX7xX30exX3xX16xXa7xX3xX5xXdxX1dxX1exX3xXbxX1xX17xX4xX3xX4dxX17xX3xX1xX46xX14axXexX3xX32xX140xX18xX19xX3xXa1xXa0xX9dxX69xX1baxX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xX5xX4c7xXbxX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xX329xXadxX3xXa1xXa0xX9dxX69xX1baxX3xX174xX3fdxX79xX3xX16xX2fxX18xX19xX3xXadxX51xXdxX3xXexX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX1xX4axX4xX3xXexX1xX1exX4c7xXexXa3xX3xXexX1xX1exX3xX1xX74xXexX3xX4xX25xX4xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX5xX2fxX4xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX51xX18xX19xX3xXexX25xX4xX3xXa1xXa0xX9dxX69xX1baxX3xXexXacxX18xX19xX3xX4xX37xX92cxX18xX19xX3xX32xX4exX46xX3xXexX14axX46xXa3xX3xXbfxX2bxXdxX3xX16xX37xd011xX18xX19xXa3xX3xX18xX3fdxX18xX19xX3xX4xX6xX46xX3xXexX3fxXd5axX18xX1xX3xX32xX140xX3xX4xX1xX1exX79xX125xX18xX3xXadxX51xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX4dxX17xX3xX4xX1xX46xX3xX32xX140xXdxX3xX18xX19x13d87xX3xX4xX25xX18xX3xXbfxX140xXa3xX3xX19xXdxX22xX18xX19xX3xX4dxXdxX125xX18xX1baxX3xX4xX329xX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX44xX1xX1exX79xXd3xX18xX3xX44xX1xXd8xX4xX1xX3xX4xX25xX18xX3xXbfxX140xXa3xX3xX19xXdxX22xX18xX19xX3xX4dxXdxX125xX18xX3xXexXd8xX4xX1xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX1xX6xXadxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX25xX4xX3xX1xX46xX14axXexX3xX32xX140xX18xX19xX3xXa1xXa0xX9dxX69xXe9xXe9xXe9xX3xX2d8xX46xX3xX4dxX4c7xX79xXa3xX3xX4xX51xX18xX19xX3xXexX25xX4xX3xXa1xXa0xX9dxX69xXa3xX3xX18xX1xX351xXexX3xX5xX4exX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX4xX25xX4xX3xX32xXcbxX3xXexX4exXdxX3xX4xX351xXbxX3xXexXb5xX18xX1xX3xX4xX17cxX6xX3xX18xX1xX4exX3xXexX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX32xXbdxX3xX4dxX4exX3xX32xX6xX18xX19xX3xXexX14axX46xX3xXexX1xX4exX18xX1xX3xXbxX1xX46xX18xX19xX3xXexX3fxX4exX46xX3xXexX1xXdxX3xX32xX1exX6xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX18xX1xXa7xX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX19xX33xX18xX3xX32xX3fdxX79xXe9xX3xX69xXdxX1dxX18xX3xXexX14axXdxXa3xX3xX18xX1xX4exX3xXexX3fxX37xX92cxX18xX19xX3xX32xX6xX18xX19xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX1f8xX3xX32xXcbxX3xXexX4exXdxX3xXa1xXa0xX9dxX69xX3xX4xX351xXbxX3xXexXb5xX18xX1xXa3xX3xX4dxX6d2xXdxX3xXexX69exX18xX19xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xXexX3fxX125xX18xX3xX1f8xXa3xX1e7xX3xXexX5dfxX3xX32xX2bxX18xX19xXe9xX3xX894xXdxX1dxX4xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX44xXdxX18xX1xX3xXbxX1xXd8xX3xX4xX1xX46xX3xX4xX51xX18xX19xX3xXexX25xX4xX3xXa1xXa0xX9dxX69xX3xX32xX37xX114xX4xX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX32xX74xX18xX19xX3xXadxX17xX4xX3xX32xXd8xX4xX1xXa3xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX1exX22xXa3xX3xXexX3fxX46xX18xX19xX3xX32xX329xX3xXadxX140xXexX3xX7xX144xX3xX32xXcbxX3xXexX4exXdxX3xX32xXbdxX3xX32xX37xX114xX4xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXadxX3xXexX1xX1exXa3xX3xX32xX14axXexX3xX5xX46xX14axXdxX3xX174xX1exX351xXexX3xX7xb13exX4xXe9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX46xX16xX79xXaxX12xXa0xX329xX3xXexX1xX41xX3xX44xX1xbbf7xX18xX19xX3xX32xX3aaxX18xX1xXa3xX3xX4dxX6d2xXdxX3xX4dxXdxX1dxX4xX3xXbfxX6xX18xX3xX1xX4exX18xX1xX3xX18xX1xXdxXcbxX1exX3xX4xXcfxX3xX4xX1xXd3xXa3xX3xX4xX1xXd8xX18xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX3xX4dxXcbxX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXa3xX3xX32xX2bxX18xX19xX3xXexX1xX92cxXdxX3xX7xX14xX3xX16xX17xX18xX19xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX1exX22xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX5xX2fxX4xX3xX32xX33xX1exX3xXexX37xX3xXexXb4exX3xX18xX19xX3fdxX18xX3xX7xX25xX4xX1xX3xXa1xX1xX4exX3xX18xX37xX6d2xX4xX3xX4dxX4exX3xX18xX19xX1exX2bxX18xX3xX174xXbdxX3xX1xX140xXdxX3xX1xX329xX6xX3xX4xX1xX46xX3xXbxX1xX25xXexX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX32xXbdxX3xX19xX329xXbxX3xXbxX1xX33xX18xX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX4dxX4exX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX1xXdxX1dxX1exX3xX20xX1exX22xX3xX4xX25xX4xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xXe9xX3xXcxX3fxX46xX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX1f7xX1e9xX2xX369xX3xXexX46xX4exX18xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX32xXbdxX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xX2xX221xX224xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX9cxX1f7xX369xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xXexX1xX1exX140xX4xX3xX221xX3xX4xX1xX37xXcfxX18xX19xX3xXexX3fxXd5axX18xX1xX3xX20xX1exX144xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4dxX4exX3xX2xX1f6xX1f7xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX4xX351xXbxX3xXexXb5xX18xX1xXa2xXe9xX3xXcxX3fxX46xX18xX19xX3xX18xXacxXadxX3xX32xXbdxX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXadxX3xXexX1xX1exX3xX19xX33xX18xX3xX1f6xX1e9xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX1baxX3xX44xXdxX41xXadxX3xXexX3fxX6xX3xX32xX25xX18xX1xX3xX19xXdxX25xX3xX174xX25xX4xX3xX18xX1xX4c7xX18xX3xX44xX1xX144xXdxX3xX5xX37xX114xX18xX19xX3xX1e8xX1f8xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xXa3xX3xX16xXb4exX18xX19xX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX2xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xXe9xX3xX6fxXd3xX18xX3xX1xXd3xXexX3xX20xX1exX776xX3xX1037xX1acxX1f7xX1e9xX1f7xX1e9xXa3xX3xX32xXbdxX3xXexX3fxXdxX41xX18xX3xX44xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2fxX4xX3xX1xXdxX1dxX18xX3xX2xX1e7xX1e8xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX9cxX1f7xX1f8xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX4xX351xXbxX3xXa1xX1xX4exX3xX18xX37xX6d2xX4xXa3xX3xX2xX224xX221xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX4xX351xXbxX3xXexXb5xX18xX1xXa2xX1baxX3xX32xX25xX18xX1xX3xX19xXdxX25xX3xXexX1xX1exX79xXd3xXexX3xXadxXdxX18xX1xX3xX224xX2xX5axX224xX2xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xXa3xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXadxX3xXexX1xX1exX3xX224xX3xX18xX1xXdxX1dxXadxX3xX4dxX17xX3xX4xX351xXbxX3xXexXb5xX18xX1xX1baxX3xX4xX351xXbxX3xX19xXdxX351xX79xX3xX4xX1xX492xX18xX19xX3xX18xX1xX4c7xX18xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xX4xX1xX46xX3xX2xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxXa3xX3xX18xX3fdxX18xX19xX3xXexX69exX18xX19xX3xX7xX144xX3xX16xX46xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1dxXbxX3xX9dxX69xX9fxXa0xXa1xX3xXexX3fxX125xX18xX3xX32xX3aaxX6xX3xXbfxX4exX18xX3xXexX46xX4exX18xX3xXexXb5xX18xX1xX3xX5xX125xX18xX3xX1f7xX221xX3xX32xXcfxX18xX3xX4dxX3aaxXe9xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe0faxX1exXexX1xX46xX3fxXaxX12xX193xX4exXdxX3xX4dxX4exX3xX22xX18xX1xX1b2xX3xX2d8xX1exX79xX3xX13xXcfxX18xX0xX5axXbxX12
Bài Và Ảnh: Duy Sơn