Thanh Hoá thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành văn bản số 1957/UBND-KTTC về việc thực hiện các giải pháp nhằm đảm bảo cung ứng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.
d6d2x12fa8x143e2x15d17x15bb9x187f8x1602bx12f78xd917xX7x1397dx1214dxe4e5x147a0x1088bxe9d4xX5x11a41xXax16d21xXcxX1xX6x18098xX1xX3xe5ffx1540fxdee6xX3xXexX1x151a4xX4xX3xX1xXdx18eacxX16xX3xX4xX1bxX4xX3x1768bxXdxf38dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX16xX1xfad0xe9aaxX3x1533axX2dxX38xX3x1046dxX2dxX1axX3xX4x13a69xX16xX2bxX3xded6xX16xX2bxX3xfce9x1832fxX16xX2bxX3x10b0ex10d0axX43xX0x104e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX19xX10xX6xX50xXaxX12x10a18xX1xd92axX3xXex102ddxX4xX1xX3xf3cfxf873x15c4cxf869xX3xXexf677xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX1bxX3x18deex17227xX6xX3xX3exX6xX16xX3xX1xe728xX16xX1xX3xX86xX4cxX16xX3xX3exX2dxX16xX3xX7x15467xX3xX2xe2b0xed0cx17edaxX54xX72xX73xX74xX75x16ad9x14b9axXcxXcxX69xX3xX86x18585xX3xX86xXdxX24xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX16xX1xX37xX38xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXex1346exfcebxX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1x10c0bxX0xX54xXbxX12xX0xX50xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXedxX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXeexX16xX3x17156xX43xX6xX16x15c9cxX0xX54xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa7xX1axX16xX5x120f4xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bx17fbcxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4bxe247xX3xX5x11458xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1x10f4dxX38xXaxX3xX1xXedxX10x1900dxX9xXaxX54x10ae7xXdxX16xX1xXa7xXexX10xX54xX3exX6xX1axXa7xX50xX6xX38xXa7xX4xX43xX16xX2bxXa7xX43xX16xX2bxXa7xX4bxX6xX16xX2bxXa7xX50xX6xX43xXa7xX4bxX43xXa7xX5xX14bxXa7xX16xX2bxX1xXdxX10xX38xXa7xX7xX6xXdxXa7xXbxX1xX6xX38xX54xX2xXa0xd918x17909xX9fxX2xXfdxX1xXexX38xXaxX12xX73xX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX193xX38xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX43xX5xX12xX0xX50xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXedxXaxX12xX0xX54xX50xXdxX86xX12xX0xX54xX50xXdxX86xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX0xXdxX38xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXexX1xX43xX38xX3exX3xXdxX69xX10xX16xXexX10xXedxXaxX3xX7xXexX14bxX5xX10xX9xXax1757cxXdxX50xXexX1xX12dxX3x188dbxX1d9xX1d9xXbxX4bx1835bxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX12dxX3xXa0xX1d8xX1d8xXbxX4bxX287xXaxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX54xX54xXdxXfdxX3exX6xX1axXexX1xX6xX16xX1xX1xX1axX6xXfdxX86xX16xX54xX16xX10xX27bxX7xX54x18735xX2b6xX1d9xXa1xX54xX2xX1d9xXa0xX50xX2b6xX2xX2x15075xX9fxX1d9xX2c2xXexX282xe147xX1d8xXa0xX1d8xX5xX1d9xXfdxf703xXbxX2bx1846dxXedxX9xX1d8xX2xX9fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX16xX1xX37xX38xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xXaxX3xX27bxXdxX50xXexX1xX9xXaxX282xX1d9xX1d9xXaxX3xX1xX10xXdxX2bxX1xXexX9xXaxXa0xX1d8xX1d8xXaxX3xX54xX12xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxXedxX1axX16xX2bxX3xXexX1x15622xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xX2bxX51xX16xX3xX3ax14925xX14bxX179xX3xXexX193xXdxX3xX38xfe6bxXexX3xX7xX9cxX3xX3axX6exX6xX3xXbxX1x14e81x181d9xX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xX4xX2dxX3xX16xX37bxe740xX4xX179xX3xX4bxX43xf788xXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexf971xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX38xX36fxXexX3xX7xX9cxX3xX4xX181xX6xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX3ax1661fxX16xX2bxX3xX5xX1axX193xXexX3xX50xX87xX16xX2bxX3xX1xX1axX193xXexX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX86xX38axXdxX3xX5xX184xX3xX50xX1axX3xX19exX1x16827xX16xX2bxX3xX3axX6bxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX179xX3xX2dxX16xX1xX3xX1xX37bx10fc7xX16xX2bxX3xX3ax1170cxX16xX3xX16xX1xX43xX3xX4xX51xX43xX3xX4xX1xf4eaxX16xX1xX3xX3axX1bxX16xX2bxX3xX4xX6bxX6xX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xX50xX366xX16xX3xX86xX8fxX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50x11bb3xX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xXfdxX3xX73xXeexX16xX3xX4xX193xX16xX1xX3xX38xX36fxXexX3xX7xX9cxX3xX5xX184xX3xX50xX1axX3xX19exX1xX1bxX4xX1xX3xX129xX43xX6xX16xX3xX50xe47bxX16xX3xXexX38axXdxX3xX19exX1xX6xX16xX3xX1xXdxX3ffxX38xX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX5xX1axX193xXdxX3xXexXedxX87xX3xX4xX1bxX4xX3xX16xX2bxX43xX14bxXeexX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX4xX1xX6bxX3xX129xX43xX6xX16xX179xX3xX16xX1xX37bxX12dxX3xX38xX36fxXexX3xX7xX9cxX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4x1051axX3xXexX37bxX3xXexX37bxX3faxX16xX2bxX3xX3axX51xX43xX3xX4xX37cxX179xX3xX2bxX4cxX38xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX3ax16d15xX3xXexXedx16ef3xX4xX3xX5x16012xXdxX3xX19exX1xXdxX3xX50xX1fxX3xX3exX1bxX1axX3xX2bxXdxX1bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xdcf5xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX7x159a5xX3xXexXdxX3ffxXbxX3xXexX516xX4xX3xXexX4cxX16xX2bxX3xX4xX6xX1axX287xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX179xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX37bxX6xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX7xX1fxX3xX4xX1xX6bxX3xX3axX36fxX16xX2bxX179xX3xX5xXdxX16xX1xX3xX1xX1axX193xXexX179xX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX5xXdxX24xXexX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX86xXdxX24xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX3axX512xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xXexX40cxX16xX1xX3xf97cxX16xX3xX3axX6exX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX16xX36fxXdxX3xX3axX6exX6x14204xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12x1611dxX38axXdxX3xX38xX516xX4xX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43xX14bxX3xXexXedxX399xX3xX5xXdxXeexX16xX3xXexX516xX4xX179xX3xX60cxX16xX3xX3axX6exX16xX1xX179xX3xX3axX1bxXbxX3xX47xX16xX2bxX3xX3axX51xX14bxX3xX3axX6bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xX50xX366xX16xX3xX86xX8fxX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX179xX3xX19exXdxXeexX16xX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3axX512xX3xX4bxX2dxX14bxX3xXedxX6xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX3axX51xX43xX3xX4xX37cxX179xX3xXexXedxX516xX4xX3xX5xX51axXdxX3xX3exX390xXexX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX1xX1ax1046exX4xX3xX3axX47xXexX3xX2bxed29xX14bxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX179xX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xdaa7xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX4xX4f5xX3xX184xX3xX19exXdxX3ffxX16xX3xX4xX1xX78xX3xX3axX193xX1axX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX7xX3faxX179xX3xX16xX2bxX8fxX16xX1xX179xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX179xX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX43xX14bxX24xX16xX179xX3xXexX1xX6exX3xX4bxX6fcxX179xX3xXexX1xX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX9cxX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX16xX1xX37bxX3xX7xX6xX43xX12dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX2xXfdxX3xf322xXdxX6xX1axX3xfe4cxX3faxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX4xX1xX6bxX3xXexXedxX399xX179xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xX69xX516xX4xX3x162adxX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xXexX78xX16xX1xX179xX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX43xX14bxX24xX16xX179xX3xXexX1xX6exX3xX4bxX6fcxX179xX3xXexX1xX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX9cxX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX4xX4f5xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX129xX43xX6xX16xX12dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xX50xeafaxXdxX179xX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xX4x17cfdxXbxX3xX16xX1xX8abxXexX179xX3xXbxX1xX60cxX3xX3exXdxX3ffxX16xX3xXexX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1xX40cxX179xX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43fxX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX86xX8fxX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xXexdabdxX4xX3xX129xX43xX1bxX16xX3xXexXedxXdxX24xXexX179xX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX78xX3xX3axX193xX1axX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX179xX3xXcxX1xX6bxX3xXexX37bxX38axX16xX2bxX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX179xX3xX73xX36fxX3xXcxX8fxXdxX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX179xX3xX73xX36fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX179xX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX179xX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX5xXdxXeexX16xX3xX129xX43xX6xX16xX3xX3axX3ffxX16xX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX86xX516xX3xX3axXdxXaexX43xX3xX1xX8fxX16xX1xX179xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX16xX36fxXdxX3xX3axX6exX6xX287xX3xXexXedx10813xX16xX2bxX3xXexX366xX38xX3xX5xX8fxX3xXcxX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3exX1bxX1axX3xX7xX9cxX3xX1d8xX2c8xX54xXcxX73xXa7xX649x15741xX69xXa59xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX2xX1d9xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX2b6xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX3xX4xX6bxX6xX3xX649xX4cxX16xX3xXbxX1x17448xX16xX2bxX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX86xXaexX3xX19exX3ffxXexX3xX5xX43xX8abxX16xX3xX4xX6bxX6xX3xXa59xX1xX4f5xX3xXcxX1xX6bxX3xXexX37bxX38axX16xX2bxX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xe734xXeexX3xX649xX4cxX16xX3xXcxX1xX8fxX16xX1xX3xXexX193xXdxX3xX4xX43xX36fxX4xX3xX1xXa3axXbxX3xX86xXaexX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX16xX37bxX38axX4xX179xX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xX86xX4cxX16xX3xX7xX9cxX3xX1d8xX282xX9fxX54xX73xX69xXcxXa7xXcxXcxXcxX74xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX2b6xX2c2xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX2xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX3xX4xX6bxX6xX3xX73xX36fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX86xXaexX3xX86xXdxX24xX4xX3xX3exX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xX86xX8fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xX3axXdxX24xX16xX3xX7xX9cxX3xXa0xX2xXa1xX54xX69x11a4exXa7xX73xX69xXcxX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX2b6xX282xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX2xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX3xX4xX6bxX6xX3xX73xX36fxX3xXexXedxX37bxX3faxX16xX2bxX3xX73xX36fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX86xXaexX3xX86xXdxX24xX4xX3xXexX4cxX16xX2bxX3xX4xX37bxX359xX16xX2bxX3xX19exXdxX512xX38xX3xXexXedxX6xX179xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX86xXdxX3xXbxX1xX193xX38xX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3x13adcxX2bxX181xXdxX3xX19ex1019fxX38xX3xXexX1xX10xX1ax17a7dxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX86xXdxX24xX4xX3xXedxX8fxX3xX7xX1axX1bxXexX179xX3xX2bxXdxX1bxX38xX3xX7xX1bxXexX179xX3xX16x11823xX38xX3xXexX1xX3e1xX16xX2bxX3xXexXdxX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX287xX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX16xX3ffxX43xX3xX4xX4f5xX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexX37bxX51axX16xX2bxX3xX1xX1axX6f4xX4xX3xX16xX2bxX43xX14bxX3xX4xX37cxX3xX50xX47exX16xX3xX3axX3ffxX16xX3xXexX1xXdxX3ffxX43xX3xX1xX516xXexX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX179xX3xX4bxX1bxX4xX3xX3axX6exX16xX1xX3xXedxX89dxX3xX16xX2bxX43xX14bxXeexX16xX3xX16xX1xX366xX16xX179xX3xXexXedxX1bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX86xX8fxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX19exX1xXc5dxX4xX3xXbxX1xX516xX4xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX287xX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX37bxX43xX3xX3axXaexX3xX4bxX43xX390xXexX3xX16xX1x12994xX16xX2bxX3xX86xX390xX16xX3xX3axXaexX3xX86xX37bxX51axXexX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX69xX1xX78xX3xX3axX193xX1axX3xX4xX1bxX4xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX179xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX179xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX5xXdxXeexX16xX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4bxX366xX14bxX3xX50xX1fxX16xX2bxX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3ffxXexX3xXc15xXexX1xX10xX1axX3xXexX87xX16xX2bxX3xXexX1xX1bxX16xX2bxXc22xX179xX3xX7xX1bxXexX3xX86xX38axXdxX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX3ffxX3xXc15xX4xX4f5xX3xX4bx16f23xXexX3xXexX38axXdxX3xX19exX6exX4xX1xX3xX3exX2dxX16xX3xX4bxX390xX43xX3xX16xX1xX390xXexX3xX5xX8fxX3xX74xX1xX8fxX3xX38xX1bxX14bxX3xXab7xXa3axX4xX3xX1xX4f5xX6xX3xX50xX51xX43xX3xX74xX2bxX1xXdxX3xX7f8xX37cxX16xX3xX50xX87xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexXc22xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX51xX16xX3xX4xX1xX78xX3xX3axX193xX1axX3xX4xX6bxX6xX3xXa59xX1xX4f5xX3xXcxX1xX6bxX3xXexX37bxX38axX16xX2bxX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xXab7xXeexX3xX649xX4cxX16xX3xXcxX1xX8fxX16xX1xX3xXexX193xXdxX3xXcxX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3exX1bxX1axX3xX7xX9cxX3xX1d8xX2c8xX54xXcxX73xXa7xX649xXa59xX69xXa59xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX2xX1d9xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX2b6xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX3xX4xX6bxX6xX3xX649xX4cxX16xX3xXbxX1xXa81xX16xX2bxX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX3axX512xX3xX4xX1xX6bxX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX19exXdxX512xX38xX3xX7xX1axX1bxXexX3xX4xX1xX6f4xXexX3xX4xX1xX53fxX179xX3xX1xXdxX24xX43xX3xX129xX43xX2dxX3xX1xX37cxX16xX3xX16xXd89xX6xX287xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX366xX16xX3xX3axX9cxXdxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX16xX1xX8abxXbxX3xX19exX1xX532xX43xX179xX3xXexX1xX43xX3xX38xX43xX6xX3xX86xX8fxX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xXbxX1xX516xX4xX3xX86xX516xX3xX4xX1xX1axX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX4f5xX6xX3xX86xX38axXdxX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX50xX1fxX3xX19exXdxX3ffxX16xX3xXexXdxXeexX43xX3xXexX1xX516xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX287xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX1d9xXa1xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX1d8xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xXfdxX3xXb93xX3bdxX16xX2bxX3xXexX1xX359xXdxX179xX3xXexX1xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX43xX14bxXeexX16xX3xXexX1xX10xX1axX3xX50xX89dxXdxX3xX86xXdxX24xX4xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX287xX3xX4xX8abxXbxX3xX16xX1xX8abxXexX179xX3xX3axXdxXaexX43xX3xX4xX1xX78xX16xX1xX3xX3axX512xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX3xX16xX3ffxX43xX3xX4xX4f5xX3xXexX1xX6xX14bxX3xX3axX60cxXdxX179xX3xX3exXdxX3ffxX16xX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX5xX38axX16xX287xX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX1xX51axXbxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexX1xX10xX1axX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX179xX3xX50xX47exX16xX3xXexX38axXdxX3xX4xX4f5xX3xX16xX2bxX43xX14bxX3xX4xX37cxX3xXexX1xXdxX3ffxX43xX3xX1xX516xXexX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xXbxX1xX2dxXdxX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX3xX86xX8fxX3xX3axXaexX3xX4bxX43xX390xXexX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX4bxX181xX3xX5xX184xXfdxX3xXcxXedxX37bxX38axX4xX3xX38xXc5dxXexX179xX3xX4bxX366xX14bxX3xX50xX1fxX16xX2bxX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX3ffxXexX3xX4xX1xX1axX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX3axX1axX193xX16xX3xX3axX3ffxX16xX3xX1xX3ffxXexX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX2xX2b6xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX287xX3xXexX43fxX14bxX3xX86xX8fxX1axX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX3ffxX179xX3xX7f8xX3faxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX4xX1xX6bxX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX3axXaexX3xX4bxX43xX390xXexX3xX86xXdxX24xX4xX3xX38xX3faxX3xXedxX36fxX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX3axX1axX193xX16xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX179xX3xX4bxXdxX16xX3xX184xX3xX19exXdxX3ffxX16xX3xX4xX1xX390xXbxX3xXexX1xX43xX8abxX16xX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX19exX1xXdxX3xXexX60cxX3xX4xX1xX47xX4xX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX1xX51axXbxX3xX4xX51xX16xX3xXexX1xXdxX3ffxXexX3xX3axX512xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX4bxX2dxX14bxX3xXedxX6xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX3axX47xXexX3xX2bxX6fcxX14bxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX179xX3xX4xX4cxX16xX3xX4xX47xX3xX4xX1bxX4xX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX43xX8abxXexX3xX86xX8fxX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX3ffxX179xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX16xX3xX4xX47xX43xX179xX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX37bxX43xX3xX4xX1xX1axX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX3axX512xX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX1xX1axX6f4xX4xX3xX19exX1xX43xX14bxX3ffxX16xX3xX16xX2bxX1xX6exX3xX38xX47xX4xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX179xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX179xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX181xX6xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX4xX6xX1axX3xX1xX37cxX16xX3xX38xX47xX4xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX3exXc5dxXexX3xX3exX43xX36fxX4xX3xXexX9cxXdxX3xXexX1xXdxX512xX43xX3xXexX1xX10xX1axX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX3axX1axX193xX16xX3xX16xX2bxXc5dxX16xX3xX1xX193xX16xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX38xXc5dxXexXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX2b6xXfdxX3xX7f3xXdxX6xX1axX3xX69xX516xX4xX3xX821xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xXexX78xX16xX1xX3xX4xX1xX6bxX3xXexXedxX399xX179xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX4xX4f5xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX129xX43xX6xX16xX12dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxX4cxX16xX2bxX3xX4xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4xX3e1xX16xX2bxX3xXexX1bxX4xX3xX129xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xX4xX6bxX6xX3xX5xX1fxX4xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX129xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX38xX6f4xXexX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX287xX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX3exXdxX24xX16xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX86xX516xX179xX3xX4bxX366xX14bxX3xX50xX1fxX16xX2bxX3xXbxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX1bxX16xX179xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX3axX512xX3xX19exXdxX512xX38xX3xXexXedxX6xX179xX3xX2bxXdxX1bxX38xX3xX7xX1bxXexX3xX4xX1xX6f4xXexX3xX4xX1xX53fxX3xX4xX1bxX4xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX179xX3xXexXedxXa3axX16xX2bxX3xXexX366xX38xX3xX5xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX4xX4f5xX3xXexXdxX16xX1xX3xXexX1xX51xX16xX3xX4xX1xX390xXbxX3xX1xX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX43xX8abxXexX3xX4xX1xX37bxX6xX3xX4xX6xX1axX179xX3xX4xX4f5xX3xX50xX390xX43xX3xX1xXdxX24xX43xX3xX2bxX4cxX38xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX16xX1xX37xX38xX3xXexXedxX516xX4xX3xX5xX51axXdxX287xX3xXexX40cxX4xX1xX3xX4xX1fxX4xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xXcxX60cxX16xX2bxX3xX4xX516xX4xX3xX821xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX3axX512xX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xXexXedxX399xX16xX1xX3xX19exXdxX512xX38xX3xXexXedxX6xX179xX3xX2bxXdxX1bxX38xX3xX7xX1bxXexX3xXexX1xX10xX1axX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX3axX37bxX51axX4xX3xX4xX390xXbxX3xX4xX4f5xX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX3exX6xX16xX3xX1xX8fxX16xX1xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXa8xX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX86xXdxX3xXexX193xX1axX3xX19exX1xX6xX16xX3xX1xXdxX3ffxX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX16xX1xX37xX38xX3xXexXedxX516xX4xX3xX5xX51axXdxX3xX3exX390xXexX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX86xX8fxX3xX19exXdxXeexX16xX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX1bxX4xX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX43xX8abxXexX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX4xX4f5xX3xX86xXdxX3xXbxX1xX193xX38xX179xX3xX3axXdxX512xX16xX3xX1xX399xX16xX1xX3xX5xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX86xXdxX3xX16xX1xX37bxX12dxX3xX2bxXdxX2dxX38xX3xXexX1xX359xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xX3exX1bxX16xX3xX1xX8fxX16xX2bxX179xX3xX2bxXdxX2dxX38xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX3exX1bxX16xX3xXedxX6xX3xX7xX1axX3xX86xX38axXdxX3xXexX1xX359xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX3axX4f5xX179xX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3exX1bxX16xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX38xX8fxX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX4xX4f5xX3xX5xX184xX3xX50xX1axX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX3axX1bxX16xX2bxX633xX287xX3xX1bxXbxX3xX50xX516xX16xX2bxX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX47xX4xX3xX4bxX181xX3xXbxX1xX193xXexX3xX3exX60cxX3xX7xX43xX16xX2bxX3xXexX37bxX38axX4xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX7xX181xX3xX50xX516xX16xX2bxX3xX7f3xXdxX390xX14bxX3xXbxX1xXe96xXbxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX7f3xXdxX390xX14bxX3xXbxX1xXe96xXbxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX19exX1xX40cxX3xX1xX1axX6f4xX4xX3xX3axX399xX16xX1xX3xX4xX1xX78xX3xX1xX1axX193xXexX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX4xX4f5xX3xXexX1xX359xXdxX3xX1xX193xX16xX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX1xX51axXbxX3xX86xXdxX3xXbxX1xX193xX38xX3xXexX1xX10xX1axX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX5xX43xX8abxXexXfdxX3xXcxXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX1xX51axXbxX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX1xX37bxX6xX3xX4xX4f5xX3xX4xX1xX3ffxX3xXexX8fxXdxX3xX3axX6bxX3xX7xX47xX4xX3xXedxX4cxX16xX3xX3axX10xX179xX3xXexX1xX6xX38xX3xX38xX37bxX43xX3xX3axXaexX3xX4bxX43xX390xXexX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXc15xX129xX43xX6xX3xX7f8xX3faxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxXc22xX3xX3axX512xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX4xX390xXbxX3xX4xX4f5xX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX4bxX10xX38xX3xX4bxXe96xXexX179xX3xX3axXdxXaexX43xX3xX4xX1xX78xX16xX1xX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1xX43fxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX3ffxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12x10067xXeexX43xX3xX4xX51xX43xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX181xX6xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xX4xX6xX38xX3xX19exX3ffxXexX3xX86xX8fxX3xX4xX1xX6exX43xX3xXexXedxX1bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX86xX38axXdxX3xX16xX36fxXdxX3xX50xX43xX16xX2bxX3xX4xX6xX38xX3xX19exX3ffxXexX179xX3xX2bxX3bdxX38xX12dxX3xX4xX1xX390xXbxX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX3axXdxXaexX43xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX129xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xX16xX1xX8fxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX86xXaexX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX287xX3xX16xXdxXeexX38xX3xX14bxX3ffxXexX179xX3xX3exX1bxX16xX3xX3axX923xX16xX2bxX3xX2bxXdxX1bxX3xX4xX1bxX4xX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX287xX3xX4xX3e1xX16xX2bxX3xX19exX1xX6xXdxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xXfdxX3xXb93xX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX179xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX179xX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX14bxXeexX43xX3xX4xX51xX43xX3xX4xX6xX38xX3xX19exX3ffxXexX12dxX3xX4xX1xX390xXbxX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX3axXdxXaexX43xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX129xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xX16xX1xX8fxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX86xXaexX3xX5x17bd1xX16xX1xX3xX86xX1fxX4xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX287xX3xX5xXeexX16xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX16xX1xX8abxXbxX3xX19exX1xX532xX43xX179xX3xXexX1xX43xX3xX38xX43xX6xX179xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX3xX3axX512xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xX16xX1xX43xX3xX4xX51xX43xX3xXexXdxXeexX43xX3xXexX1xX516xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX287xX3xX4xX1xX6exX43xX3xXexXedxX1bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX16xX3ffxX43xX3xX3axX512xX3xX4bxX2dxX14bxX3xXedxX6xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX3axX51xX43xX3xX4xX37cxX179xX3xX2bxX4cxX38xX3xX1xX8fxX16xX2bxX179xX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4xX390xXbxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX7xX3faxX3xX3exX1bxX16xX3xX5xff11xX3xX16xX1xX37xX38xX3xXexXedxX516xX4xX3xX5xX51axXdxXfdxX3xX73xX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX69xX1xX6bxX3xXexX6exX4xX1xX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX3xX19exX3ffxXexX3xX129xX43xX2dxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xXc15xXexX1xX10xX1axX3xX3exXdxX512xX43xX3xX38xX47exX43xX3xX19exXc1bxX38xX3xXexX1xX10xX1axXc22xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX1d9xXa1xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX1d9xX1d8xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX1d8xXfdxX3xX7f3xXdxX6xX1axX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX43xX14bxX24xX16xX179xX3xXexX1xX6exX3xX4bxX6fcxX179xX3xXexX1xX8fxX16xX1xX3xXbxX1xX9cxX3xXexX1xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX43xX14bxXeexX16xX3xX16xXc5dxX38xX3xX3exXc5dxXexX3xX50xXdxf12fxX16xX3xX3exXdxX3ffxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xX129xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX287xX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xXbxX1xX1bxXexX3xX1xXdxX24xX16xX3xX16xX3ffxX43xX3xX4xX4f5xX3xX1xXdxX24xX16xX3xXexX37bxX51axX16xX2bxX3xXexX1xXdxX3ffxX43xX3xX1xX516xXexX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXbxX1xX516xX4xX3xX86xX516xX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xX50xX366xX16xX3xX86xX8fxX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX3axX512xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xX86xX8fxX3xX19exXdxX3ffxX16xX3xX16xX2bxX1xX6exX3xXbxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX1bxX16xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX86xX38axXdxX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX287xX3xX3axX3bdxX16xX2bxX3xXexX1xX359xXdxX179xX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX3axX3bdxX16xX2bxX3xX3exX36fxX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xXexX193xX1axX3xXexX1xX43xX8abxX16xX3xX5xX51axXdxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX38xX193xXdxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX3axX512xX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexX1xX43xX8abxX16xX3xX5xX51axXdxX3xX5xX37bxX43xX3xXexX1xX3e1xX16xX2bxX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX1xX4f5xX6xX3xXexX1xX3e1xX16xX2bxX3xX7xX43xX9cxXexX3xX3axX3ffxX16xX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43fxX16xX2bxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX2c2xXfdxX3xXb93xXaexX3xX16xX2bxX1xX6exX3xX4xX1bxX4xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX179xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX12dxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXb93xX3bdxX16xX2bxX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX4xX43fxX16xX2bxX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX3axX6exX6xX3xXbxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX86xX516xX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xXexXedxX6exX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX4f5xX6xX3xX16xX4f5xXdxX3xXedxXdxXeexX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX4xX2dxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX16xX4f5xXdxX3xX4xX1xX43xX16xX2bxX287xX3xX37bxX43xX3xXexXdxXeexX16xX3xX38xX516xX4xX3xXexXdxXeexX43xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX3axX51xX14bxX3xX3axX6bxX179xX3xX5xXdxXeexX16xX3xXexX516xX4xX3xX86xX8fxX3xX3axX923xX16xX2bxX3xX38xX47xX4xX3xX2bxXdxX1bxX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX4xX1bxX4xX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43fxX16xX2bxX3xX1xX37cxX16xX3xX38xX516xX4xX3xXexXdxXeexX43xX3xX5xX51axXdxX3xX16xX1xX43xX8abxX16xX3xX16xX2bxXc5dxX16xX3xX1xX193xX16xX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX2bxXdxX6xXdxX3xX3axX1axX193xX16xX3xX3exXdxX3ffxX16xX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX1xXdxX24xX16xX3xX16xX6xX14bxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX69xX1xX6bxX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX3axXdxXaexX43xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX16xX1xX8abxXbxX3xX19exX1xX532xX43xX179xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xXexX1xX43xX3xX38xX43xX6xX179xX3xX19exX3ffxX3xX1xX1axX193xX4xX1xX3xX86xX8abxX16xX3xX4xX1xX43xX14bxX512xX16xX179xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX179xX3xXexX1xXdxX3ffxXexX3xX5xX8abxXbxX3xX4xX1xX40cxX16xX1xX3xX7xX1bxX4xX1xX3xX2bxXdxX1bxX3xX4xX1xXdxX3ffxXexX3xX19exX1xX390xX43xX3xX1xX51axXbxX3xX5xX184xX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX3axXdxXaexX43xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX19exX1xX1bxX4xX3xX3axX512xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX4bxX2dxX14bxX3xXedxX6xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX3axX47xXexX3xX2bxX6fcxX14bxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX3faxX3xX4xX2dxX3xX3exX6xX3xX4xX390xXbxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX179xX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX181xX6xX3xX1xX8fxX16xX2bxX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXcxX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xXexX193xXdxX3xX74xX2bxX1xX6exX3xX3axX6exX16xX1xX3xX7xX9cxX3xX9fxXa0xX54xX2b6xX1d9xX2b6xX2xX54xX74xXb93xXa7xX69xXa59xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX1d9xX2xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX2xX2xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2xX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX7xX181xX6xX3xX3axX60cxXdxX179xX3xX3exX60cxX3xX7xX43xX16xX2bxX3xX38xX36fxXexX3xX7xX9cxX3xX3axXdxXaexX43xX3xX4xX6bxX6xX3xX74xX2bxX1xX6exX3xX3axX6exX16xX1xX3xX7xX9cxX3xX282xX1d8xX54xX2b6xX1d9xX2xX2c2xX54xX74xXb93xXa7xX69xXa59xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX1d9xX1d8xX3xXexX1xX1bxX16xX2bxX3xX9fxX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2xX2c2xX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX86xXaexX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX179xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX38xX47xX4xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX3exXc5dxXexX3xX3exX43xX36fxX4xX3xXexX9cxXdxX3xXexX1xXdxX512xX43xX3xX5xX8fxX3xX2b6xX1d9xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xX3axX51xX43xX3xX38xX9cxXdxX3xX86xX8fxX3xX1d9xXa0xX3xX16xX2bxX8fxX14bxX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX3axX9cxXdxX3xX86xX38axXdxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXbxX1xX366xX16xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xXfdxX3xX69xX4cxX16xX3xX4xX47xX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexX1xX1fxX4xX3xXexX3ffxX3xX4xX6bxX6xX3xXexX87xX16xX2bxX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX16xX2bxX1xXdxX24xXbxX179xX3xX4bxX10xX38xX3xX4bxXe96xXexX3xXexX4cxX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX16xX1xX8abxXbxX3xX19exX1xX532xX43xX179xX3xXexX1xX43xX3xX38xX43xX6xX3xX3exX60cxX3xX7xX43xX16xX2bxX3xX3axX512xX3xX16xX366xX16xX2bxX3xX38xX47xX4xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX6xX1axX3xX1xX37cxX16xX3xX38xX47xX4xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX3exXc5dxXexX3xX3exX43xX36fxX4xX3xXexX9cxXdxX3xXexX1xXdxX512xX43xX3xXexX1xX10xX1axX3xX129xX43xX14bxX3xX3axX6exX16xX1xX3xX4xX6bxX6xX3xX69xX1xX40cxX16xX1xX3xXbxX1xX6bxX3xX16xX1xX37xX38xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX4f5xX3xX3axX6bxX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xXedxX6xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX179xX3xX4xX4f5xX3xX4bxXe96xXexX3xXexX38axXdxX3xX50xX1fxX3xX3exX1bxX1axX3xX2bxXdxX6xX3xXexX4cxX16xX2bxX3xX16xX1xX43xX3xX4xX51xX43xX3xXexXdxXeexX43xX3xXexX1xX516xX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexX1xX10xX1axX3xX19exX6exX4xX1xX3xX3exX2dxX16xX3xXbxX1xX516xX4xX3xX1xX3bdxXdxX3xX86xX8fxX3xXexX4cxX16xX2bxX3xXexXedxX37bxX3faxX16xX2bxX3xX19exXdxX16xX1xX3xXexX3ffxX3xX7xX6xX43xX3xX3axX193xXdxX3xX50xX6exX4xX1xX3xX69x169e7xX649xe271xX75xXa7xX2xX9fxX3xXc15xX50xX1fxX3xX19exXdxX3ffxX16xX3xXexX4cxX16xX2bxX3xXexXedxX37bxX3faxX16xX2bxX3xX7f3xX75xXa59xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2b6xX3xX3axX193xXexX3xX2c8xX179xXa0xX3xXa7xX3xXa1xX179xX1d9x10d44xXc22xX287xX3xXbxX1xX390xX16xX3xX3axX390xX43xX3xX16xX1xX8abxXbxX3xX19exX1xX532xX43xX179xX3xXexX1xX43xX3xX38xX43xX6xX179xX3xX50xX1fxX3xXexXedxXd89xX3xX3axX512xX3xX4xX4f5xX3xX3axX6bxX3xX19exX1xX2dxX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX3exX1bxX16xX3xXedxX6xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX86xX38axXdxX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX40cxXexX3xX16xX1xX390xXexX3xX3exX37xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX3exX1bxX16xX3xXedxX6xX3xX3exX399xX16xX1xX3xX129xX43xX366xX16xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2b6xX2xX3xX1xX1axX6f4xX4xX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX3exX1bxX16xX3xXedxX6xX3xX3exX399xX16xX1xX3xX129xX43xX366xX16xX3xX16xX4cxX38xX3xX2b6xX1d9xX2xX9fxX3xXc15xXexX1xX359xXdxX3xX3axXdxX512xX38xX3xXexXedxX37bxX38axX4xX3xX19exX1xXdxX3xX50xXdxX1e3exX16xX3xXedxX6xX3xX3axX193xXdxX3xX50xX6exX4xX1xX3xX69xX2637xX649xX2639xX75xXa7xX2xX9fxXc22xX179xX3xXexX43fxX14bxX3xXexX1xX43xX36fxX4xX3xX86xX8fxX1axX3xX7xX2dxX16xX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xX16xX8fxX1axX3xX4xX6xX1axX3xX1xX37cxX16xXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xXa0xXfdxX3xXb93xXaexX3xX16xX2bxX1xX6exX3xXcxX8abxXbxX3xX3axX1axX8fxX16xX3xX75xX51xX43xX3xX19exX1xX40cxX3xX649xXdxX24xXexX3xX74xX6xX38xX3xXc15xXa59xX649xX74xXc22xX3xX86xX8fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXexX14bxX3xXcxX74xX19xX19xX3xXab7xXa3axX4xX3xX1xX4f5xX6xX3xX50xX51xX43xX3xX74xX2bxX1xXdxX3xX7f8xX37cxX16xX3xXc15xX74xX7f8x16d57xXa59xXc22xX3xXexX8abxXbxX3xXexXedxX43xX16xX2bxX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexX1xX532xX38xX3xX129xX43xX14bxXaexX16xX3xX86xX8fxX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX3axX512xX3xX16xX1xX6xX16xX1xX3xX4xX1xX4f5xX16xX2bxX3xX19exX1xXc5dxX4xX3xXbxX1xX516xX4xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX7xX516xXexX3xX2bxXdxX2dxX38xX3xX4xX3e1xX16xX2bxX3xX7xX43xX390xXexX287xX3xX19exXdxXeexX16xX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3axX512xX3xX4bxX2dxX14bxX3xXedxX6xX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX50xX87xX16xX2bxX3xX1xX1axX193xXexX3xX3axX36fxX16xX2bxX179xX3xX2dxX16xX1xX3xX1xX37bxX3faxX16xX2bxX3xX5xX38axX16xX3xXexX38axXdxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xX16xX36fxXdxX3xX3axX6exX6xX287xX3xXexX1xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX43xX14bxXeexX16xX3xXexX1xX3e1xX16xX2bxX3xXexXdxX16xX179xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1bxX1axX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX399xX16xX1xX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX16xX1xXdxX24xX38xX3xX86xX516xX3xXexXedxXeexX16xX3xX86xXaexX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX4f5xX6xX3xXc15xX3axX3bdxX16xX2bxX3xXexX1xX359xXdxX179xX3xX2bxX181xXdxX3xX86xXaexX3xX7f8xX3faxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxXc22xX3xX3axX512xX3xX3axX37bxX51axX4xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX3xX4bxX10xX38xX3xX4bxXe96xXexX179xX3xX1x1375fxX3xXexXedxX51axXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX73xX1axX50xX14bxXaxX12xX2c8xXfdxX3xXb93xXaexX3xX16xX2bxX1xX6exX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX3exX1bxX1axX3xX4xX1xX40cxX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXbxX1xX9cxXdxX3xX1xX51axXbxX3xX86xX38axXdxX3xX738xX14bxX3xX3exX6xX16xX3xX16xX1xX366xX16xX3xX50xX366xX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXc15xX129xX43xX6xX3xX7f8xX3faxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXcxX1xX37bxX37cxX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX69xX516xX4xX3xX821xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX3faxX16xX2bxX3xXexX78xX16xX1xXc22xX3xX3axX512xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4xX390xXbxX3xXexX1xX3e1xX16xX2bxX3xXexXdxX16xX3xX3axX51xX14bxX3xX3axX6bxX179xX3xXexX1xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX43xX14bxXeexX16xX179xX3xX19exX6exXbxX3xXexX1xX359xXdxX179xX3xX19exX1xX1bxX4xX1xX3xX129xX43xX6xX16xX3xX3axX3ffxX16xX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xX50xX366xX16xX3xX86xX8fxX3xX4xX1bxX4xX3xXexX60cxX3xX4xX1xX47xX4xX179xX3xX4xX1bxX3xX16xX1xX366xX16xX3xXexX1xX37bxX359xX16xX2bxX3xX4bxX43xX14bxXeexX16xX3xX7xX181xX3xX50xX516xX16xX2bxX3xX7xX2dxX16xX3xXbxX1xX532xX38xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX287xX3xXexXedxX1bxX16xX1xX3xX2bxX366xX14bxX3xXexX366xX38xX3xX5xX184xX3xX1xX1axX6xX16xX2bxX3xX38xX6xX16xX2bxX179xX3xX4bxX1bxX1axX3xXexXedxX36fxX16xX3xX86xX8fxX3xX1xXdxX512xX43xX3xXedxX89dxX3xX7xX1fxX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xXexX366xX38xX3xX4xX6bxX6xX3xX4xX1bxX4xX3xX4xX37cxX3xX129xX43xX6xX16xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX16xX1xX37xX38xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX6xX16xX3xX16xXdxX16xX1xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX5xX37bxX51axX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xX4xX2dxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX16xX4f5xXdxX3xX4xX1xX43xX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xX16xX4f5xXdxX3xXedxXdxXeexX16xX2bxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17711xX43xXexX1xX1axXedxXaxX12xXa59xX649xX0xX54xXbxX12xX0xX50xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX50xXedxX10xX5xX6xXexX10xX50xXaxX12xX0xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xXcxXdxX16xX3xX5xXdxXeexX16xX3xX129xX43xX6xX16xX12dxX0xX54xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xX43xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXa7xXexX1xX43xX38xX3exXa7xX6xX16xX50xXa7xX7xX6xXbxX1axXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX193xX38xXaxX3xX1xXedxX10xX19axX9xXaxX54xX19exXdxX16xX1xXa7xXexX10xX54xX3exX6xX1axXa7xX50xX6xX38xXa7xX4xX43xX16xX2bxXa7xX43xX16xX2bxXa7xX4bxX6xX16xX2bxXa7xX50xX6xX43xXa7xX4bxX43xXa7xX5xX14bxXa7xX16xX2bxX1xXdxX10xX38xXa7xX7xX6xXdxXa7xXbxX1xX6xX38xX54xX2xXa0xX1d8xX1d9xX9fxX2xXfdxX1xXexX38xXaxX12xX0xXdxX38xX2bxX3xX7xXedxX4xX9xXaxX54xX38xX10xX50xXdxX6xX54xX2xX2b6xX1d9xX54xX16xX10xX27bxX7xX54xX2b6xX2b6xX1d9xX2c8xX54xX2xXa0xX9fxX50xX2c8xX2xXa0xX1d8xX282xX2b6xX2c8xXexX2c2xX2xX2c8xX1d9xX5xX2c2xXa7xXdxX38xX2bxXa7xX1d9xX2c8xX2xX2c8xXfdxX2cfxXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX6xX16xX1xX3xX19xX1axX1bxX3xXexX1xX1fxX4xX3xX1xXdxX24xX16xX3xX4xX1bxX4xX3xX2bxXdxX2dxXdxX3xXbxX1xX1bxXbxX3xX16xX1xX37xX38xX3xX3axX2dxX38xX3xX3exX2dxX1axX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xXaxX3xX54xX12xX0xX54xX6xX12xX0xX50xXdxX86xX12xX0xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX73xX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX193xX38xXaxX3xX1xXedxX10xX19axX9xXaxX54xX19exXdxX16xX1xXa7xXexX10xX54xX3exX6xX1axXa7xX50xX6xX38xXa7xX4xX43xX16xX2bxXa7xX43xX16xX2bxXa7xX4bxX6xX16xX2bxXa7xX50xX6xX43xXa7xX4bxX43xXa7xX5xX14bxXa7xX16xX2bxX1xXdxX10xX38xXa7xX7xX6xXdxXa7xXbxX1xX6xX38xX54xX2xXa0xX1d8xX1d9xX9fxX2xXfdxX1xXexX38xXaxX12xX73xX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX179xX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX193xX38xX0xX54xX6xX12xX0xX54xX7xXexXedxX1axX16xX2bxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX50xXaxX12xXcxX1xX359xXdxX3xX2bxXdxX6xX16xX3xX2bxX51xX16xX3xX3axX366xX14bxX3xX2bxXdxX1bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX4xX4f5xX3xX16xX1xXdxXaexX43xX3xX3exXdxX3ffxX16xX3xX3axX36fxX16xX2bxX3xX50xX1axX3xX2bxXdxX1bxX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexX1xX3e1xX3xXexXedxXeexX16xX3xXexX1xX3ffxX3xX2bxXdxX38axXdxX3xX4xX4f5xX3xX4bxX43xX3xX1xX37bxX38axX16xX2bxX3xXexX4cxX16xX2bxX287xX3xX38xX36fxXexX3xX7xX9cxX3xX3axX37cxX16xX3xX86xX6exX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX4bxX4cxX16xX2bxX3xX50xX51xX43xX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX16xX37bxX38axX4xX3xX2bxXdxX2dxX38xX3xX4xX3e1xX16xX2bxX3xX7xX43xX390xXexX3xX2bxX366xX14bxX3xXexX399xX16xX1xX3xXexXedxX193xX16xX2bxX3xX19exX1xX6xX16xX3xX1xXdxX3ffxX38xX3xX4xX516xX4xX3xX3exX36fxX179xX3xXexX193xX1axX3xXexX366xX38xX3xX5xX184xX3xX1xX1axX6xX16xX2bxX3xX38xX6xX16xX2bxX3xX4xX1xX1axX3xX16xX2bxX37bxX359xXdxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43fxX16xX2bxXfdxX3xXb93xX512xX3xX3exX2dxX1axX3xX3axX2dxX38xX3xX16xX2bxX43xX3bdxX16xX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX4bxX4cxX16xX2bxX179xX3xX50xX51xX43xX3xX4xX1xX1axX3xX7xX2dxX16xX3xX4bxX43xX390xXexX179xX3xX19exXdxX16xX1xX3xX50xX1axX6xX16xX1xX3xX86xX8fxX3xXexXdxXeexX43xX3xX50xX43fxX16xX2bxX3xXexXedxXeexX16xX3xX3axX6exX6xX3xX3exX8fxX16xX3xXexX78xX16xX1xX179xX3xX4xX1bxX4xX3xX7xX3faxX179xX3xX16xX2bxX8fxX16xX1xX3xX4xX1xX47xX4xX3xX16xX4cxX16xX2bxX3xX3axX6xX16xX2bxX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX5xXdxX24xXexX3xXexXedxXdxX512xX16xX3xX19exX1xX6xXdxX3xX4xX1xX78xX3xX3axX193xX1axX3xX4xX6bxX6xX3xX73xX36fxX3xX69xX3e1xX16xX2bxX3xXexX1xX37bxX37cxX16xX2bxX179xX3xXcxX60cxX16xX2bxX3xX4xX516xX4xX3xX821xX43xX2dxX16xX3xX5xX184xX3xXexX1xX6exX3xXexXedxX37bxX359xX16xX2bxX3xX86xX8fxX3xX72xX73xX74xX75xX3xXexX78xX16xX1xX179xX3xX19exXdxXeexX16xX3xX129xX43xX14bxX3ffxXexX3xX19exX1xX3e1xX16xX2bxX3xX3axX512xX3xX4xX1xX43xX2992xXdxX3xX4xX43xX16xX2bxX3xX47xX16xX2bxX3xX3exX6exX3xX2bxXdxX1bxX16xX3xX3axX1axX193xX16xX3xXexXedxX1axX16xX2bxX3xX38xXa3axXdxX3xXexX399xX16xX1xX3xX1xX43xX9cxX16xX2bxX287xX3xX3axX3bdxX16xX2bxX3xXexX1xX359xXdxX3xX4bxX181xX3xX5xX184xX3xX16xX2bxX1xXdxXeexX38xX3xX4xX1bxX4xX3xX1xX8fxX16xX1xX3xX86xXdxX3xX3axX51xX43xX3xX4xX37cxX179xX3xX2bxX4cxX38xX3xX1xX8fxX16xX2bxX179xX3xXexXedxX516xX4xX3xX5xX51axXdxX3xX4xX1xX359xX3xXexX4cxX16xX2bxX3xX2bxXdxX1bxXfdxX0xX54xXbxX12xX0xX54xX50xXdxX86xX12xX0xX54xX5xXdxX12xX0xX54xX43xX5xX12xX0xX50xXdxX86xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xXedxXaxX12xX0xX54xX50xXdxX86xX12xX0xX54xX50xXdxX86xX12
PV