Thông báo đấu giá tài sản
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 05 lô đất ở khu Bái Đồng Gia thôn Quyết Thắng, xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
c54ex14cb2x14158x10986x14b57x12e20x106c5x143cdx1187fxX7x14976x11a52xd7c0xf55bxef9fx120dexX5xcceaxXax1331fxX0xcf6dxX12xXcxX1x11aedx117eex120c9xX3xX14x11cb4xca9dxX3xe33dxeed3x14e7fxX3xX1axXdxX1dxX3xXexdf59xXdxX3xX7x11c17xX19xX0x14b42xX14xX12xX0xX30xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10163xX10xX6xdbe2xXaxX12x1077bxX18xX19xX1axX3xXexd3bdxX3xeb48xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX43x12eefxXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xe26fxX19xX1axX3xX51xe556xX4xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3x11604xX22xX4fxc7bfxX19xX3xX7x13d69xX3xX46x13e04xX19xX1axX3xee01xd9d0xX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3x11186xX3x127c4xX1xX22xX3xe1e0xX1dxXdxX3xX51xX63xX19xX1axX3x1430exXdxX6xX3xXexX1xX18xX19xX3x12183xX22xX4fx132dfxXexX3xXcxX1xd772xX19xX1axcbe1xX3x10b72x13919xX3xXcxX1xXdxd0a7xX22xX3xXcxX1xed43xX19xX1xXb8xX3xX1xX22xX4fxXc0xX19xX3xXcxX1xXdxXc0xX22xX3xX43x14476xX6xXb8xX3xXex10e0axX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xXd7xX6x14381xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX0xXdxea0exX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX1xX22xX101xX14xX3xXdxX49xX10xX19xXexX10xcf1fxXaxX3xX7xXexX4fxX5xX10xX9xXax1326axXdxX46xXexX1xd75bxX3x1333fxX8bxX8bxXbxXbax12448xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX127xX3x10dddxX8bxX2xXbxXbaxX12exXaxX3xX7xX118xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX30xX30xXdxXe9xX14xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xXe9xdb48xX19xX30xX19xX10xX122xX7xX30x14a89xX8bxeb7exX2xX30xX2x11c16xX8cxX46xX164xX2xX8bxX8bxX8cxX8cxX162xXexX168xX2xX168xX2xX5xX2x114faxX46xX6xX22xX179xX1axXdxX6xXe9x13c0dxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXexX29xXdxX3xX7xX2dxX19xXaxX3xX122xXdxX46xXexX1xX9xXaxX129xX8bxX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX138xX8bxX2xXaxX3xX30xX12xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxX29xXdxX3xX7xX2dxX19xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xXa4xX63xX101xX3xX5xX18xX3xX8bxX162xXb8xX2xX8bxXb8xX2xX138xXb8xX2xX8cxXb8xX2xX129xX12exX3xX46xXdxXc0xX19xX3xXex10b1dxX4xX1xX3xX101x11fb8xXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX127xX3xXexfe0exX3xX2xX138xX138xXb8xX8cxX101xX0xX7xX22xXbxX12xX162xX0xX30xX7xX22xXbxX12xX3xX20xXb0xX19xX3xX2xX138xcb6fxXb8xX168xX101xX0xX7xX22xXbxX12xX162xX0xX30xX7xX22xXbxX12xX12exX3xX1axXdxX1dxX3xX97xX1xX95xXdxX3xX20xXdx11c28xX101xX3xX101xX20cxXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3xXexX218xX127xX3xX162xX164xX2xXe9xX162xX8bxX8bxXe9xX8bxX8bxX8bxX20xX63xX19xX1axX30xX5xX18xX3xX20xXb0xX19xX3xX162xX164xX129xXe9xX129xX138xX8bxXe9xX8bxX8bxX8bxX20xX63xX19xX1axX30xX5xX18xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxXdxX80xX19xX3xX20xc5d9xXexX3xXexX118xd8bfxdd8dxX4xX3xX101xX20cxXdxX3xX5xX18xX3xX20xX21xXexX3xX127xX3xX164xX138xXe9xX8bxX8bxX8bxXe9xX8bxX8bxX8bxX3xX20xX63xX19xX1axXe9xX3xXcxXdxX80xX19xX3xX1xX63xX3xX7x1459fxX127xX3xX162xX8bxX8bxXe9xX8bxX8bxX8bxX30xX2xX3xX1xX63xX3xX7xX2d9xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3x13082xX1xX2aexX2d9xX19xX1axX3xXexX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX5x12f12xX19xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xX43x13668xX19xX1xX3xXexX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX9bxe061xX3xXbxX1xXdxXb0xX22xX3xX97xX207xX19xX3xXexX118xdda3xX4xX3xXexXdxXb0xXbxX3xXex1165dxXdxX3xX4xX22x1150bxX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xXexdfa8xXdxX3xX20xX6xX3xX8bxX2xX3xX15ax139dexX19xX1axX3xX20xX21xX22xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxX1x12b6dxXdxX3xX1axXdxX6xX19xXb8xX3xX20xXc5xX6xX3xX20xXdxX250xX101xX3xXbaxX10xX101xX3xXexX29xXdxX3xX7xX2dxX19xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xXcxX218xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX8cxX3xX20xXb0xX19xX3xX162xX138xX30x11ab5xX30xX162xX8bxX162xX8bxX3xXexX365xXdxX3xX97xX1xX22xX3xX20xX21xXexX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxX1xX3a1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXb8xX3xX20xXc5xX6xX3xX20xXdxX250xX101xX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX63xX3xX7xX2d9xX3xX15axX29xX3xXexXdxXb0xXbxX3xX19xX1xf4dcxX19xX3xX1xX63xX3xX7xX2d9xX3xXexX1xX6xX101xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xec38xXexX118xX1exX19xX1axX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX15axX29xX3xX1axXdxX3a1xX3xX1xX29xX19xX1xX3xX4xX1xX207xX19xX1x11e14xX127xX3xXcxX218xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX8cxX3xX20xXb0xX19xX3xX2xX129xX1xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX162xX138xX30xX3d9xX30xX162xX8bxX162xX8bxX3xXexX365xXdxX3xX4xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX15axX29xX3xXexX118xX87xX3xX7xX95xX3x10de5xX9bxd910xe925xX3xXbaxXbbxX3xXcxX1xXdxXc0xX22xX3xXcxX1xXc5xX19xX1xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxX1xX3a1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX19xX36axXbxX3xXexXdxX80xX19xX3xX20xX2a9xXexX3xXexX118xX2aexX2afxX4xX3xXexX1xX6xX101xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xXcxX218xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX162xX138xX3xX20xXb0xX19xX3xX162xX129xX30xX3d9xX30xX162xX8bxX162xX8bxXe9xX3x10941xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX29xX19xX1axX3xX19xX36axXbxX3xXexXdxX80xX19xX3xX15axX29xX1exX3xXexX29xXdxX3xX97xX1xX1exX2dxX19xX3xX4x1061dxX6xX3xX49xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX51xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX5axXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xX63xX19xX1axX3xX51xX68xX4xX3xX7xX376xX3xX164xX8cxX162xX8cxX3xX162xX8bxX2xX3xX8bxX8bxX3d9xX3xX162xX8cxX8bxX3xX101xX95xX3xXexX365xXdxX3xX4a6xX1ax13ffbxX19xX3xX1xX29xX19xX1axX3xX4a6xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxXc0xXbxX3xce8cxX3xX303xXcxX4a6xXcxX3xf760xXdxXc0xXexX3xX4a6xX6xX101xX3xX44dx138cexX1axX118xXdxX14xX6xX19xX97xX46axX3xX49xX4a6xX3xX1xX22xX4fxXc0xX19xX3xXcxX1xXdxXc0xX22xX3xX43xXd7xX6xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX179xX3xXcxX1xX3a1xXdxX3xX1axXdxX6xX19xXb8xX3xX20xXc5xX6xX3xX20xXdxX250xX101xX3xXex14f90xX3xX4xX1xX68xX4xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xX9bxXb5xXexX3xX20x14cf9xX22xX3xXexX218xX3xX8bxX3d9xX3xX1axXdxX3a1xX3xX19xX1axX29xX4fxX3xX162xX233xX30xX3d9xX30xX162xX8bxX162xX8bxX3xXexX365xXdxX3xX43xX36axXdxX3xXexX118xX2aexX3a1xX19xX1axX3xX4a4xX9bxX4a6xX4a7xX3xXbaxXbbxX3xXcxX1xXdxXc0xX22xX3xXcxX1xXc5xX19xX1xXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12x11f6cxX3xX51xXdxX80xX22xX3xX97xXdxXc0xX19xXb8xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX68xX4xX3xX20x140acxX19xX1axX3xX97xdc12xX3xXexX1xX6xX101xX3xX1axXdxX6xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX127xX3xX49xX1xXdxX3xXexXdxXb0xXexX3xXexX118xX1exX19xX1axX3xX1xX63xX3xX7xX2d9xX3xX20xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxXe9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1exX46xX4fxXaxX12xX49xX1xXdxX3xXexXdxXb0xXexX3xX5xXdxX321xX19xX3xX1xXc0xX127xX3xX49xX18xX19xX1axX3xXexX4fxX3xX51xX21xX22xX3xX1axXdxX1dxX3xX1xX5axXbxX3xX46xX6xX19xX1xX3xX43xX63xX19xX1axX3xX51xX68xX4xX3xX179xX3x124b5xX376xX3xX138xX162xX138xXb8xX3xX20xX2aexX3a1xX19xX1axX3x12aacxX365xX4xX3xXcxX1xXc5xX19xX1xX3xXadxX22xX57cxX19xXb8xX3xXbxX1xX2aexX3a1xX19xX1axX3xX51xX18xX19xX1axX3xX597xXc0xXb8xX3xXcxX1xX29xX19xX1xX3xXbxX1xX376xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX43xXd7xX6xX3xX179xX3xX51xXdxXc0xX19xX3xXexX1xX1exX365xXdxX127xX3xX8bxX162xX164xX233xX164xXe9xX168xX129xX2xXe9xX3d9xX8cxX3d9xX0xX30xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5a1xX22xXexX1xX1exX118xXaxX12xX0xX14xX12xXa4x13ac8xee38xe2dbxX3xX51xe151xX49xX127xX3xX4a6xX1axX22xX4fx10af1xX19xX3xXcxX1xXb0xX3xXcxXdxXb0xX19xX0xX30xX14xX12xX0xX30xXbxX12
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thế Tiến