Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 tiếp tục khơi dậy khát vọng,  đưa công tác hội và phong trào phụ nữ tỉnh Thanh lên tầm cao hơn
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 2-12, tại trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa (25B TP Thanh Hóa) Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.
bed1x13389x12afcx11f0bxd205x15fa7x13cf7x128c6x14828xX7xea48x13660xc9cbx10e9cx178e8x13ecaxX5x12785xXax1412cx1864ex18582xXdxX3xX1x145a3xXdxX3x17e43xX14xXdxX3xfd38xXdx16239x11776xX3x157c4xX1xe381xX3x14d31x13e51xX3xXex176a6xX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xf54cx14bfaxX6xX3xX5x177f7xX28xX3xXexX1x14ee1xX3xe734x12709x15d5fxX44xX44xca0fxX3xX28xX1xXdx15901x15577xX3x160c3xe251xX3x18299x147adxX52xX2x18063xX52xX53xX52x11a16xX3xXexXdxe2a1xXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1x19239xXdxX3x14bf6xc0a0xf476xX3xX4fxX1x16fd7xXexX3x11bbfxf87dxX28x148faxX47xX3xX0xX7xXex136ccxd4eexX28xX76xX12xX1bx191a5xX6xX3xX4x1511fxX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xf122xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5x14586xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xX0x17373xX7xXexX7cxX7dxX28xX76xX12xX0xXc2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX36xX10xX6xX6axXaxX12xe189xX70xX28xX76xX3xX52xX56xX2xX52xX47xX3xXexX14xXdxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX3xXex16381xX4dxX3xX36xX18xXdxX3xX28xX76xX1xbf90xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xd6cbxX52x16e4dx101aaxX3xXcxX24xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6x104ebxX3xX114xX6xX28xX3x11c11xX1x12505xXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xf3a3xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xX111xX136xX36xX24x14479xX122xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX1bxc73fxX3xXex14ccfxX3xX4xX1xX40xX4xX3xXexX7cxX74xX28xX76xX3xXexX1xX21xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axd830xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxc9e6xXdxX6axXexX1x18062xX3x12d6dxX53xX53xXbxbef0xfe0dxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xfe36xX1f3xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2x17679xX1f3xXc2xX2xX229x1046exX6axX229xX53xX1f3xX53xX113xX229xX5axXexX5axX52xX2x12667xX2xX5xX53xX1baxcfcdxXbxX76x15ba7xX7cxX9xX5axX203xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX1f3xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xXcxX7dxX93xX28xX3xX4xe152xX28xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX23bxX22exX6axX229xX53xX23bxX53xX23bxX113xX1f3xXexX22exX23bxX53xX113xX22exX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX2xX1f3xX113xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX229xX23bxX23bxXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX5axX52xX22exXexX203xX22exX53xX229xX22exX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX5axX229xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX229xX23bxX23bxXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX128xX70xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX6ax104e5xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12x15b17xX656xX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX37xX3xX4xX70xX4xX3xX1bxecc0xX28xX76xX3xX4xX1x15f2fxX1f1xX3xX36xX93xX3xXcxX1xX100xX3xX14bxX76xX6xX47xX3xd0f9xX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX128xX1xdd15xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX1f8xX3xX13xf4d2xX3xXcxX7cxX74xX28xX76xX3xX36xX82xX28xX76xX47xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX13xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xXcxX7cxX100xX28xX1xX3xX43x10b81xX28xX3xX128xX1xXdxX5exX28xX47xX3xX28xX76xX22xX6cxXb3xX28xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX28xX76xX22xX6cxXb3xX28xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX28xX76xX22xX6cxXb3xX28xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX13xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX136xX14xXdxX3xXcxX1xX5exX3xX14bxX76xX22xX6cxXb3xX28xX47xX3xX24xX1xX37xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX1xX82xd951xX28xX76xX3xXexX7cxX656xX4xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xXcxX7cxX82x146c9xX28xX76xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX13xX114x12907xX36xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX13xX720xX3x12d97xXdxX28xX1xX3xXcxX22xX12axX28xX47xX3xX24xX1xX37xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3x10857xX114xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xXcxX7cxX100xX28xX1xX3xXcxX22xX12axX28xX3xXe0xXdxX28xX1xX47xX3xX24xX1xX37xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX1f8xX3xX4xX70xX4xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX114xX6xX28xX3xXcxX1xX82xX7ecxX28xX76xX3xX73xX26xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX13xX331xX28xX76xX3xX1fxX18xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX4xX70xX4xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX28xX76xX22xX6cxXb3xX28xX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX3xX4xX70xX4xX3xX7xX801xX47xX3xX28xX76xX93xX28xX1xX3xX4xX12axXbxX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX3xX4xX70xX4xX3xX1xX22xX6cxX4cxX28xX47xX3xXexX1xX100xX3xX1f7xX15exX47xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXbxX1x1210exX3xX73xX93xX3xX203xX53xX2xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1bxX14xXdxX3xX6axXdxX4cxX28xX3xX4xX1xX7dxX3xX1xX67xX28xX3xX2xX3xXexX7cxXdxX4cxX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX2cxX28xX1xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX113xX1f3xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX203xX2xX5axXexX2xX2xX23bxX5axX5xX1f3xX56xXdxX4dxX76xX56xX53xX1f3xX53xX23bxX56xX7cxX10xX7xXdx11f06xX10xX1baxX240xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX113xX1f3xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX13xX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX14bxX76xX86xX3xXcxX1xX100xX3xX36xX6c9xX28xX76xX3xX36xX331xX7dxX47xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXexX7cx16babxX28xX1xX3xX1fxX93xX6cxX3xX1fxX70xX7dxX3xX4xX70xX7dxX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xX4xX6f9xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX43x1613cxXdxX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX3bxX28xX3x11c29xX13xX7dxX93xX28xX3xX4fxX5exXexX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX47xX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xX73xX82xX67xX28xX3xX5xXb3xX28xX47xX3xX1xX18xXdxX3xX28xX1xX6bxXbxX47xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28x14332xX47xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX3xXexX6bxXbxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX3xX1bxX70xX28xX1xX3xX76xXdxX70xX3xX4fxX5exXexX3x15ee2xX22xX331xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1xX18xXdxX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX2xX5axX56xX52xX53xX52xX2xX1f8xX3xX1bxd6bbxX3xX7cxX6xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX47xX3xX4dxX26xX4xX3xXexXdxXb3xX22xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX73xX93xX3xX4xX70xX4xX3xX76xXdxX331xXdxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX1xX6f9xX3xX6cxX5exX22xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX22exX113xX113xXexX52xX113xX5axX203xX5axX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX203xX22exX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX7dxX3xX1bxX37xX47xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX2xX5axX56xX52xX53xX52xX2xX47xX3xX1bxX82x1898axX4xX3xX7xX656xX3xXc33xX22xX6xX28xX3xXexXf6xX4dxX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX47xX3xXexX14xX7dxX3xX1bxXdxXc6fxX22xX3xX4fxXdxX4cxX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xX840xX114xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX47xX3xX7xX656xX3xXbxX1xX91exXdxX3xX1xXe53xXbxX3xX4xX6f9xX6xX3xX818xe0f8xXexX3xXexX7cxX6bxX28xX3xXcxX161xX3xXc33xX22xX91exX4xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX7xX801xX47xX3xX1fxX6xX28xX47xX3xX28xX76xX93xX28xX1xX47xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xXexX1xX21xX3xX73xX93xX3xXexX7dxX93xX28xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX47xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3bxX28xX76xX3xX5xXb9axXbxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX1bxX15exX3xXbxX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX47xX3xXbxX1x18d3cxX4dxX3xX4xX1xX12axXexX3xXexX91exXexX3xX1bxf4b0xXbxX47xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX4xX656xX4xX3xX1xX82xX801xX28xX76xX3xX40xX28xX76xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX22xX18xX4xX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX4xX1xX6f9xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1xX74xX4xX3xXexX6bxXbxX47xX3xX5xX6xX7dxX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX76xXdxX6xX3xX1bxXb1dxX28xX1xX3xX1xX14xX28xX1xX3xXbxX1xe18exX4xX47xX3xX1bxX37xX28xX76xX3xX76xX37xXbxX3xX1f7xX40xX28xX76xX3xX1bxX70xX28xX76xX3xX73xX93xX7dxX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXexX656xX22xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX1bxXdxX3xX5xXb3xX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xXc33xX22xXb3xX3xX1xX82xX67xX28xX76xX47xX3xX1bxX12axXexX3xX28xX82xXb9axX4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX1f3xX53xX52xXexX52xX1f3xX23bxX23bxX52xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX22exX52xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX24xX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xX73xX6xXdxX3xXexX7cx16f21xX3xX28xX1186xX28xX76xX3xX4xX91exXexX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xX1bxX15exX3xX4fxX1xX86xX28xX76xX3xX28xX76x10d0axX28xX76xX3xX1bxX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xX73xX93xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX3xX73xXc6fxX3xX4xX67xX3xX7xX801xX47xX3xX5xX12axX6cxX3xX28xX1xX22xX3xX4xX3bxX22xX3xXexX1xXdxX5exXexX3xXexX1xXf6xX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xX4xX6f9xX6xX3xX1bxX100xX6xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xX1bxX21xX3xX1f7xX70xX4xX3xX1bxX100xX28xX1xX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX43xXb9axXdxX3xX7xX656xX3xX28xX720xX3xX5xX656xX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xX73xX93xX3xX4xX70xX28xX3xX1fxX18xX47xX3xX1xX18xXdxX3xX73xXdxXb3xX28xX47xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXexX2cxX28xX1xX47xX3xX23bxXc2xX23bxX3xX4xX1xX2cxX3xXexXdxXb3xX22xX3xX1bxXc6fxX3xX7cxX6xX3xX1bxXc6fxX22xX3xX1bxX14xXexX3xX73xX93xX3xX73xX82xXe53xXexX47xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX1bxX37xX3xX4xX37xX3xX113xX3xX4xX1xX2cxX3xXexXdxXb3xX22xX3xX28xX161xXdxX3xX1fxX6bxXexX3xX5xX93xX1f1xX3xX128xX1xX6f9xX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xX73xX93xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX4xX37xX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX3xX4xX70xX4xX3xX28xX76xX1xX100xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX47xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX6cxXb3xX22xX3xX28xX82xXb9axX4xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX22xX18xX4xX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX1bxX15exX3xX4xX37xX3xX203xX113xX1baxX5axX53xX53xX3xX1bxXdxX21xX28xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX6axX82xX67xX28xX76xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX4dxX14xX28xX1xX3xX4dx14eccxX3xX73xX93xX3xX4xX37xX3xX4fxX5exXexX3xXc33xX22xX331xX3xX7cx105dbxX3xX28x1532cxXexX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xXexX22xX6cxXb3xX28xX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX47xX3xX76xXdxX70xX7dxX3xX6axX26xX4xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xXexX1xX10xX7dxX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX3xX4xX26xX3xXexX1xX21xX47xX3xXexX1xXdxX5exXexX3xXexX1xX656xX4xX47xX3xX1fxX70xX4dxX3xX7xX70xXexX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xX73xX93xX3xXexXb1dxX28xX1xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xXexX1xX656xX4xX3xXexXdx18ea0xX28xX47xX3xX1bxX6xX3xX6axX14xX28xX76xX3xX1xX37xX6xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX22xX6cxXb3xX28xX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXbxX1x1682exX3xX1xXe53xXbxX3xX73xXb9axXdxX3xXexX11bfxX28xX76xX3xX1bxX91exXdxX3xXexX82xXe53xX28xX76xX47xX3xX73xX149exX28xX76xX3xX4dxXdxXc6fxX28xX47xX3xXbxX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX3xX4xX6f9xX6xX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX86xX28xX76xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX1bxX14xXdxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX128xX1xX6f9xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xXbxX1xX91exXdxX3xX1xXe53xXbxX3xX28xX76xX1xXdxXb3xX28xX3xX4xX40xX22xX3xX73xX93xX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xX4xX37xX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX3xX2xX3xX1bxXc6fxX3xXexX93xXdxX3xX28xX76xX1xXdxXb3xX28xX3xX4xX40xX22xX3xX4fxX1xX7dxX6xX3xX1xX74xX4xX47xX3xX23bxX23bxX3xX1bxXc6fxX3xX70xX28xX47xX3xX6axX656xX3xX70xX28xX47xX3xX4xX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX7cxXb1dxX28xX1xX3xX818xXcxX80cx16feaxX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX28xX86xX28xX76xX3xXexX1xX86xX28xX3xX4dxXb9axXdxX47xX3xX4xX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX7cxXb1dxX28xX1xX3xX76xXdxX331xX4dxX3xX28xX76xX1xe07dxX7dxX47xX3xX4xX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX7cxXb1dxX28xX1xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX1xX93xX28xX1xX3xX4xX149exX28xX76xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX1fxXdxXb3xX28xX3xX4xX82xX67xX28xX76xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX772xX28xX76xX3xX4xX82xX7ecxX28xX76xX3xX4dxX801xX3xX7cxX18xX28xX76xX3xX1xXe53xXbxX3xXexX70xX4xX47xX3xX1xX22xX6cxX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX28xX76xX22xX6c9xX28xX3xX5xX656xX4xX3xX4xX1xX7dxX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX36xX18xXdxX47xX3xX1xX720xX3xXexX7cxXe53xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX28xXf6xX28xX76xX3xX4xX6xX7dxX3xX28xX772xX28xX76xX3xX5xX656xX4xX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX76xXdxX6xX3xX1bxXb1dxX28xX1xX3xX1xX14xX28xX1xX3xXbxX1xXfbbxX4xX47xX3xX1xX720xX3xXexX7cxXe53xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX5xX6bxXbxX3xX5axX5axX2xX3xX6axX7dxX6xX28xX1xX3xX28xX76xX1xXdxX4cxXbxX3xX6axX7dxX3xX28xX29xX3xX5xX93xX4dxX3xX4xX1xX6f9xX47xX3xX2xX113xX203xX3xX4dxX86xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xX4fxXdxX28xX1xX3xXexX5exX3xXexX6bxXbxX3xXexX1xX21xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX128xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX36xX18xXdxX47xX3xX28xXf6xX28xX76xX3xX4xX6xX7dxX3xX28xX772xX28xX76xX3xX5xX656xX4xX3xX4xX1xX7dxX3xX1bxX18xXdxX3xX28xX76xd09axX3xX4xX70xX28xX3xX1fxX18xX3xX36xX18xXdxX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXc33xX22xX6xX28xX3xXexXf6xX4dxX1f8xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX47xX3xX76xXdxX70xX4dxX3xX7xX70xXexX3xX73xX93xX3xXbxX1xX331xX28xX3xX1fxXdxX4cxX28xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX3xX28xX76xX93xX6cxX3xX4xX93xX28xX76xX3xXexX1xXdxX5exXexX3xXexX1xX656xX4xX47xX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX1f3xX53xX23bxXexX1f3xX23bxX229xX229xX203xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX229xX53xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX43xX100xX3xXexX1xX5exX47xX3xX73xX6xXdxX3xXexX7cxX1186xX3xX4xX6f9xX6xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xX4xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX28xX76xX93xX6cxX3xX4xX93xX28xX76xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX4fxX1xcfd2xX28xX76xX3xX1bxX100xX28xX1xX3xX7cxX13f1xX3xX28xX13f4xXexX1baxX3xX24xX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX36xX18xXdxX3xX5xX22xX86xX28xX3xX5xX93xX3xX1bxX67xX28xX3xX73xX100xX3xX6ax1177cxX28xX3xX1bxX3bxX22xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX4xX331xX3xX28xX82xXb9axX4xX47xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX36xX18xXdxX3xX76xX1xXdxX3xX28xX1xX6bxX28xX1baxX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXcxX1xX6f9xX3xXexX82xXb9axX28xX76xX3xX128xX1xX6cfxX28xX1xX3xXbxX1xX6f9xX3xXexXec4xX28xX76xX3xX128xX7ecxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX7xc2f4xX4xX1f8xX3xX113xX3xX28xX772xX4dxX3xX5xXdxXb3xX28xX3xXexX26xX4xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX13xX7dxX93xX28xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX36xX18xXdxX3xXexXec4xX28xX76xX3xX128xX7ecxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX7xX1a14xX4xX47xX3xX203xX3xX128xX7ecxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX4xX6f9xX6xX3xX840xX114xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX1f8xX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX4xX70xX4xX3xX1fxX18xX47xX3xX7xX801xX47xX3xX1fxX6xX28xX47xX3xX28xX76xX93xX28xX1xX3xXexXec4xX28xX76xX3xX114xe65bxX28xX76xX3xX4fxX1xX10xX28xX1baxX3xX128xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX28xX82xXb9axX4xX47xX3xXcxX1xX6f9xX3xXexX82xXb9axX28xX76xX3xX128xX1xX6cfxX28xX1xX3xXbxX1xX6f9xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX1fxX18xX47xX3xX28xX76xX93xX28xX1xX47xX3xX13xX7dxX93xX28xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xXcx180d6xX3xX36xX18xXdxX3xX73xX93xX3xX4xX12axXbxX3xXexX2cxX28xX1xX3xXexXec4xX28xX76xX3xX229xX3xX36xX22xXf6xX28xX3xX4xX1xX82xX67xX28xX76xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX14xX28xX76xX1f8xX3xX52xX52xX3xX4xX7ecxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX1f8xX3xX23bxX203xX1f3xX3xX114xX1aa1xX28xX76xX3xX4fxX1xX10xX28xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX43xXc6fxX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX47xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxXc6fxX3xX7cxX6xX1f1xX3xX24xX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xX73x167aaxX3xX73xX6xX28xX76xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX47xX3xX1fxX70xX4dxX3xX7xX70xXexX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xX4xX6f9xX6xX3xXexX2cxX28xX1xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX1bxX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX4dxX14xX28xX1xX3xX4dxX13e0xX47xX3xXexX7dxX93xX28xX3xX6axXdxX4cxX28xX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX47xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX36xX18xXdxX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX36xX18xXdxX3xX28xX76xX93xX6cxX3xX4xX93xX28xX76xX3xX73xX29xX28xX76xX3xX4dxX14xX28xX1xX1baxX3xXcxX6bxXbxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX4dxX82xX22xX47xX3xX1bxXc6fxX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX4xX67xX3xX4xX1xX5exX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xX7xX70xX4xX1xX1f8xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX4xX37xX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX76xXdxX70xX4dxX3xX7xX70xXexX47xX3xXbxX1xX331xX28xX3xX1fxXdxX4cxX28xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX1f8xX3xX4xX1xX772xX4dxX3xX5xX7dxX47xX3xX1fxX331xX7dxX3xX73xX4cxX3xX5xXe53xXdxX3xX6cfxX4xX1xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xX1bxX70xX28xX76xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX1f8xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX73xXdxXb3xX28xX3xX4xX70xX4xX3xXexX3bxX28xX76xX3xX5xXb9axXbxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX4xX656xX4xX47xX3xX4xX1xX6f9xX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX28xX772xX28xX76xX3xX1bxX18xX28xX76xX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX3xXexX1xX6xX4dxX3xX76xXdxX6xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX28xX86xX28xX76xX3xXexX1xX86xX28xX3xX4dxXb9axXdxX47xX3xX1bxX86xX3xXexX1xX100xX3xX73xX772xX28xX3xX4dxXdxX28xX1xX47xX3xX76xX37xXbxX3xXbxX1xX3bxX28xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX28xX1xX37xX4dxX3xX4xX70xX4xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX6axX1991xX28xX3xX1bxX3bxX22xX3xX4xX331xX3xX28xX82xXb9axX4xX3xX56xX3xX4dxX18xXexX3xX4xX656xX4xX3xXexX772xX28xX76xX3xXexX7cxX82xX801xX28xX76xX3xX4dxXb9axXdxX3xX801xX3xXbxX1xX6cfxX6xX3xX114xX1a14xX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX161xX3xXc33xX22xX91exX4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX1710xX28xX76xX3xX1bxX15exX3xX1bxXc6fxX3xX7cxX6xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX1f1xX3xXba7xX42xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX28xX76xX82xX7ecxXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX6cxXb3xX22xX3xX28xX82xXb9axX4xX47xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xX70xXdxX47xX3xXexX656xX3xX5xX656xX4xX47xX3xXexX656xX3xX4xX82xX7ecxX28xX76xX47xX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xX73xX82xX67xX28xX3xX5xXb3xX28xXbe4xX1f8xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX4xX22xX18xX4xX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xXba7xX42xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX76xXdxX6xX3xX1bxXb1dxX28xX1xX3xX113xX3xX4fxX1xX86xX28xX76xX47xX3xX203xX3xX7xX14xX4xX1xX47xX3xX76xX37xXbxX3xXbxX1xX3bxX28xX3xX73xX22xX28xX3xX1bxX1a14xXbxX3xX76xXdxX70xX3xXexX7cxX100xX3xX76xXdxX6xX3xX1bxXb1dxX28xX1xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxXbe4xX3xX73xX93xX3xX52xX3xX4fxX1xXf6xX22xX3xX1bxX18xXexX3xXbxX1xX70xX3xX76xX6c9xX4dxX1f1xX3xX36xX720xX3xXexX7cxXe53xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX28xXf6xX28xX76xX3xX4xX6xX7dxX3xX28xX772xX28xX76xX3xX5xX656xX4xX47xX3xX40xX28xX76xX3xX6axX26xX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xX28xX76xX1xX4cxX3xXexX1xX86xX28xX76xX3xXexXdxX28xX47xX3xXexXdxX5exXbxX3xX4xX6bxX28xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX3xX7xX91exX47xX3xX4fxXdxX28xX1xX3xXexX5exX3xX7xX91exX47xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX3xX7xX91exX1f8xX3xX13xX6c9xX28xX76xX3xX1xX93xX28xX1xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX4xX1xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xXexX161xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX29xX28xX76xX3xX4dxX14xX28xX1xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX229xX203xX53xXexX2xX5axX5axX53xX5xX22exX56xXdxX4dxX76xX56xX113xX2xX52xX1f3xX56xX7cxX10xX7xXdxX9ecxX10xX1baxX240xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX21xX3xX1bxX14xXexX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX47xX3xX4dxX26xX4xX3xXexXdxXb3xX22xX47xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX15exX3xX1bxXc6fxX3xX7cxX6xX3xX229xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xXexX7cxX74xX28xX76xX3xXexXf6xX4dxX3xX73xX93xX3xX113xX3xX28xX1xX37xX4dxX3xX76xXdxX331xXdxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX4xX1xX6f9xX3xX6cxX5exX22xX3xX28xX1xX1aa1xX4dxX3xXbxX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xXc33xX22xXb3xX3xX1xX82xX67xX28xX76xX3xX114xX93xX3xXcxX7cxXdxX4cxX22xX3xX6xX28xX1xX3xX1xX149exX28xX76xX1f8xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX4fxX5exXexX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX47xX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xX73xX82xX67xX28xX3xX5xXb3xX28xX47xX3xX73xXb1dxX3xX1xX14xX28xX1xX3xXbxX1xXfbbxX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX1f8xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX29xX28xX76xX3xX4dxX14xX28xX1xX47xX3xX76xX37xXbxX3xXbxX1xX3bxX28xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX7xXb9axX4dxX3xXexX7cxX801xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX4dxX18xXexX3xX4xX656xX4xX3xXexX772xX28xX76xX3xXexX7cxX82xX801xX28xX76xX3xX4dxXb9axXdxX3xX801xX3xXbxX1xX6cfxX6xX3xX114xX1a14xX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX161xX3xXc33xX22xX91exX4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX53xX1f3xX53xX113xX53xX203xXexX1f3xX2xX203xX5axX5xX2xX56xXdxX4dxX76xX56xX53xX1f3xX229xX203xX56xX7cxX10xX7xXdxX9ecxX10xX1baxX240xXbxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xX4xX70xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1bxX15exX3xX1bxX70xX28xX1xX3xX76xXdxX70xX3xX4dxX18xXexX3xX4xX70xX4xX1xX3xX4fxX1xX70xX4xX1xX3xXc33xX22xX6xX28xX47xX3xXexX7dxX93xX28xX3xX6axXdxX4cxX28xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX4fxX5exXexX3xXc33xX22xX331xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX14bxX76xX1xX100xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX2xX5axX56xX52xX53xX52xX2xX3xX1bxX15exX3xX1bxXc6fxX3xX7cxX6xX1f8xX3xX28xX76xX1xXdxXb3xX4dxX3xXexXfbbxX4xX3xX4fxXdxX21xX4dxX3xX1bxXdxX21xX4dxX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX1xX14xX28xX3xX4xX1xX5exX1f8xX3xX7cxXfbbxXexX3xX7cxX6xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX1fxX93xXdxX3xX1xX74xX4xX3xX4fxXdxX28xX1xX3xX28xX76xX1xXdxX4cxX4dxX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX47xX3xX4xX1xX2cxX3xX1bxX14xX7dxX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX113xX3xX28xX772xX4dxX3xXc33xX22xX6xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX5axX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX52xX53xX2xX229xXexX229xX2xX113xX23bxX1f3xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX5axX229xX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX5axX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX114xX93xX3xX43xXdxX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX82xX67xX28xX76xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1xX22xX6cxX4cxX28xX3xX14bxX1xX82xX3xX42xX22xXf6xX28xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX5xX22xX6bxX28xX3xX73xXb9axXdxX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xXba7xX13xX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1bxX70xXbxX3xX40xX28xX76xX3xX6cxXb3xX22xX3xX4xX3bxX22xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX4fxX50xX3xX4dxXb9axXdxXbe4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX22exX23bxXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX52xX53xX2xX2xXexX52xX203xX113xX203xX53xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX203xX203xX53xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX22exX23bxXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX114xX93xX3xX14bxX76xX22xX6cxX1475xX28xX3xXcxX1xX100xX3xX36xX6c9xX28xX76xX3xX136xXdxXb3xX28xX47xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX36xXdxX4cxXbxX3xX1xX18xXdxX3xX28xX29xX3xX6b6xX7dxX6xX28xX1xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX5xX22xX6bxX28xX3xX73xXb9axXdxX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xXba7xX36xXdxX4cxXbxX3xX1xX18xXdxX3xX6axX7dxX6xX28xX1xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xX28xX29xX3xX1xX720xX3xXexX7cxXe53xX3xX28xX29xX3xX6axX7dxX6xX28xX1xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX4fxXdxX28xX1xX3xXexX5exX3xX1bxX14xXexX3xX1xXdxX4cxX22xX3xXc33xX22xX331xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX4fxX50xX3xX1xX18xXdxX3xX28xX1xX6bxXbxX3xXc33xX22xX91exX4xX3xXexX5exX47xX3xX4xX1xX22xX28xX76xX3xX7xX40xX4xX3xXbxX1xX1186xX28xX76xX47xX3xX4xX1xX91exX28xX76xX3xX128x1920exX43xX44xX6b6xX56xX2xX23bxXbe4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX128xX70xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX5xX22xX6bxX28xX3xX4xX1710xX28xX76xX3xX1bxX15exX3xXexX6bxXbxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX3xX5xX93xX4dxX3xX7cxX13f1xX3xXexX1xXb3xX4dxX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX5xX93xX4dxX3xX1xX6xX6cxX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xXexX14xX7dxX3xXexX11bfxX3xX4xX70xX4xX3xX4dxX86xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX1fxX161xX3xX7xX22xX28xX76xX3xX73xX93xX7dxX3xXbxX1xX82xX67xX28xX76xX3xX1xX82xXb9axX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1bxX70xXbxX3xX40xX28xX76xX3xX6cxXb3xX22xX3xX4xX3bxX22xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX4fxX50xX3xX1bxX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX47xX3xX1xX18xXdxX3xX28xX1xX6bxXbxX3xXc33xX22xX91exX4xX3xXexX5exX47xX3xX4xX1xX22xX28xX76xX3xX7xX40xX4xX3xXbxX1xX1186xX28xX76xX47xX3xX4xX1xX91exX28xX76xX3xX6axX100xX4xX1xX3xX128xX2974xX43xX44xX6b6xX56xX2xX23bxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX22exX23bxX22exXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX5axX53xX53xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX52xX53xX53xX113xXexX203xX113xX53xX22exX1f3xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX52xX2xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX22exX23bxX22exXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX5axX53xX53xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX24xX1xX70xXexX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX14xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX1bxX14xX7dxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX4dxXec4xXexX3xX13xX7dxX93xX28xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xXcxX1afexX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX36xX93xX3xXcxX1xX100xX3xX14bxX76xX6xX47xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX3xX28xX1xXdxX4cxXexX3xX5xXdxX4cxXexX3xX4xX1xXfbbxX4xX3xX4dxX11bfxX28xX76xX3xX73xX93xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX6axX82xX67xX28xX76xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX4dxX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX1bxX15exX3xX1bxX14xXexX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xXc33xX22xX6xX1baxX3xX13xX6c9xX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX47xX3xX1fxX93xX6cxX3xXex176bcxX3xX7xX656xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xXexXb1dxX28xX1xX3xX73xXb9axXdxX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX47xX3xX76xXdxX331xXdxX3xXbxX1xX70xXbxX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xX6axX7dxX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1f7xX70xX4xX3xX1bxX100xX28xX1xX3xX73xX93xX3xX1bxXc6fxX3xX28xX76xX1xX100xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX28xX76xX1xXdxXb3xX28xX3xX4xX40xX22xX47xX3xXexX1xX331xX7dxX3xX5xX22xX6bxX28xX3xX73xX93xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX28xX18xXdxX3xX6axX22xX28xX76xX3xX1bxX37xX3xX5xX93xX1f1xX3xX128xX3bxX28xX3xX4xX7dxXdxX3xXexX7cxX74xX28xX76xX3xX73xX93xX3xX4fxX1xX86xX28xX76xX3xX28xX76xX11bfxX28xX76xX3xX1bxX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xXexX22xX6cxXb3xX28xX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX47xX3xX76xXdxX70xX7dxX3xX6axX26xX4xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xXexX82xX3xXexX82xX801xX28xX76xX47xX3xXbxX1xXf32xX4dxX3xX4xX1xX12axXexX3xX1bxX14xX7dxX3xX1bxX40xX4xX3xX73xX93xX3xX5xX91exXdxX3xX7xX91exX28xX76xX3xX4xX1xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX76xX1a14xX28xX3xX73xXb9axXdxX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX1xX74xX4xX3xXexX6bxXbxX3xX73xX93xX3xX5xX93xX4dxX3xXexX1xX10xX7dxX3xXexX82xX3xXexX82xX801xX28xX76xX47xX3xX1bxX14xX7dxX3xX1bxX40xX4xX47xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xX4xX70xX4xX1xX3xX36xX6c9xX3xX128xX1xX6cfxX3xX818xXdxX28xX1xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX24xX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xX114xX93xX3xXcxX7cxXdxX4cxX22xX3xX73xX93xX3xX4xX70xX4xX3xX28xX29xX3xX6axX6xX28xX1xX3xX28xX1xXf6xX28xX47xX3xX28xX29xX3xX4xX86xX28xX76xX3xX6axXf6xX28xX3xX82xX22xX3xXexXfbbxX3xX1f7xX40xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX1f8xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3x132f1xX3xXexX1xX40xX4xX47xX3xX28xXdxXc6fxX4dxX3xXexX656xX3xX1xX93xX7dxX3xXexX11bfxX3xX1bxX37xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX4xX1xX22xXf32xX28xX3xX4dxX656xX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xX28xX76xX82xX7ecxXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xXba7xX6cxXb3xX22xX3xX28xX82xXb9axX4xX47xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xX70xXdxX47xX3xXexX656xX3xX5xX656xX4xX47xX3xXexX656xX3xX4xX82xX7ecxX28xX76xX47xX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xX73xX82xX67xX28xX3xX5xXb3xX28xXbe4xX3xX1bxX70xXbxX3xX40xX28xX76xX3xX6cxXb3xX22xX3xX4xX3bxX22xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX1bxX12axXexX3xX28xX82xXb9axX4xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX1fxX91exXdxX3xX4xX331xX28xX1xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX28xX6xX6cxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX128xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX4xX3bxX28xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xXexX91exXexX3xX73xX6xXdxX3xXexX7cxX1186xX3xX28xX1186xX28xX76xX3xX4xX91exXexX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX3xX4xX6f9xX6xX3xXexX161xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX36xX18xXdxX47xX3xX5xX93xX3xX4xX3bxX22xX3xX28xX91exXdxX3xXc33xX22xX6xX28xX3xXexX7cxX74xX28xX76xX3xX76xXdxX29xX6xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX3xX73xXb9axXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX73xX93xX3xX14bxX1xXf6xX28xX3xX6axXf6xX28xX1baxX3xXcxX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xXexX91exXexX3xX1xX67xX28xX3xX28xX29xX6xX3xX73xX6xXdxX3xXexX7cxX1186xX3xX28xX1186xX28xX76xX3xX4xX91exXexX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX1fxXb1dxX28xX1xX3xX1bxX1944xX28xX76xX3xX76xXdxXb9axXdxX47xX3xX1bxX21xX3xX1fxXb1dxX28xX1xX3xX1bxX1944xX28xX76xX3xX76xXdxXb9axXdxX3xX5xX93xX3xX73xXdxX4cxX4xX3xX5xX93xX4dxX47xX3xX4dxX91exXdxX3xXc33xX22xX6xX28xX3xXexXf6xX4dxX3xX4xX26xX3xXexX1xX21xX47xX3xXexX1xX82xX7ecxX28xX76xX3xX1f7xX22xX6cxXb3xX28xX3xX73xX93xX3xXexX1xX656xX4xX3xX4xX1xX12axXexX3xX1xX67xX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xX4xX12axXbxX3xX6f9xX6cxX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX3xX73xX93xX3xXexX7dxX93xX28xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX6cfxX4xX1xX3xX4xX656xX4xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX76xXdxX6xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX1xX4cxX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXexX7cxX100xX1baxX3xX128xX1xX6f9xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX4xX70xX4xX3xX1xX7dxX14xXexX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1bxX91exXdxX3xX28xX76xX7dxX14xXdxX3xX14bxX1xXf6xX28xX3xX6axXf6xX28xX47xX3xX73xX6bxX28xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xX1xX18xXdxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX76xXdxX6xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX47xX3xX4xX6f9xX28xX76xX3xX4xX91exX3xX1bxX82xX7ecxX28xX76xX3xX1fxXdxXb3xX28xX3xX76xXdxXb9axXdxX3xX1xX1186xX6xX3xX1fxXb1dxX28xX1xX47xX3xX1xX29xX22xX3xX28xX76xX1xX100xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX22exX1f3xX52xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX5axX53xX53xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX52xX53xX53xX2xXexX203xX53xX53xX22exX229xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX113xX1f3xX22exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX22exX1f3xX52xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX5axX53xX53xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX1xX6xX6cxX3xX4dxXec4xXexX3xX4xX70xX4xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX5xX15exX28xX1xX3xX1bxX14xX7dxX3xXexX2cxX28xX1xX47xX3xXbxX1xX70xXexX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX4xX1xX2cxX3xX1bxX14xX7dxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX4xX1xX6cfxX3xX13xX720xX3xXcxX7cxX74xX28xX76xX3xX36xX82xX28xX76xX47xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX13xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxX15exX3xX4xX1xXfbbxX4xX3xX4dxX11bfxX28xX76xX3xX28xX6c9xX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxXexX3xX28xX1xX12axXexX3xXexXb9axXdxX3xX4xX70xX28xX3xX1fxX18xX47xX3xX1xX18xXdxX3xX73xXdxXb3xX28xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX1fxX93xX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4dxXf3fxX47xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX1xX100xX3xX10xX4dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxX15exX3xX5xX22xX86xX28xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX4fxX5exXexX47xX3xX28xX720xX3xX5xX656xX4xX3xX73xX82xXe53xXexX3xXc33xX22xX6xX3xX4fxX1xX37xX3xX4fxX1xX772xX28xX47xX3xX5xX6bxXbxX3xX28xX1xXdxXc6fxX22xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX7xX1a14xX4xX3xXexX86xX3xXexX1xX1a14xX4dxX3xX73xX93xX3xX5xX93xX4dxX3xX7cxX14xX28xX76xX3xX28xX76xX7ecxXdxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xX4xX6xX7dxX3xX1bxXf3fxXbxX3xXba7xdd5cxX28xX1xX3xX1xX149exX28xX76xX3xX56xX3xX114xX12axXexX3xX4fxX1xX22xX12axXexX3xX56xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX1xX6bxX22xX3xX56xX3xX13xX331xX4dxX3xX1bxX6xX28xX76xXbe4xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX3xX6xX28xX1xX3xX1xX149exX28xX76xX1baxX3xX13xX6c9xX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX47xX3xX28xX1xXdxX4cxXexX3xX5xXdxX4cxXexX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX6axX82xX67xX28xX76xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX4dxX93xX3xX4xX70xX28xX3xX1fxX18xX47xX3xX1xX18xXdxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX28xX1xX93xX3xX1bxX15exX3xX1bxX14xXexX3xX1bxX82xXe53xX4xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xXc33xX22xX6xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX14bxX1xX1aa1xX4dxX3xXbxX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xX73xX93xXdxX3xXexX7cxX1186xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX4fxX50xX3xX1bxX161xXdxX3xX4dxXb9axXdxX47xX3xX1xX18xXdxX3xX28xX1xX6bxXbxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28xX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX3xX13xX720xX3xXcxX7cxX74xX28xX76xX3xX36xX82xX28xX76xX3xX1bxX15exX3xX76xXe53xXdxX3xX4dxX801xX3xXexX1xXb3xX4dxX3xX4dxX18xXexX3xX7xX91exX3xX73xX12axX28xX3xX1bxXc6fxX3xX1bxX21xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX331xX7dxX3xX5xX22xX6bxX28xX47xX3xX1f7xX10xX4dxX3xX1f7xX13f4xXexX47xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX3xX1bxX100xX28xX1xX1baxX3xX13xX6c9xX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xX1bxXc6fxX3xX28xX76xX1xX100xX3xX4xX70xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX28xXb3xX22xX3xX4xX6xX7dxX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX3bxX28xX47xX3xXexX7cxX70xX4xX1xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX47xX3xX6axXf6xX28xX3xX4xX1xX6f9xX47xX3xX7xX70xX28xX76xX3xX7xX22xX91exXexX3xX5xX656xX6xX3xX4xX1xX74xX28xX3xX28xX1xX29xX28xX76xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX4xX37xX3xX1bxX6f9xX3xXexXdxXb3xX22xX3xX4xX1xX22xXf32xX28xX3xX1bxX21xX3xX1fxX3bxX22xX3xX73xX93xX7dxX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX4fxX1xX37xX6xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX3xX73xX93xX3xX1fxX3bxX22xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxXdxX3xX6axX656xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXc33xX22xX91exX4xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX44xX44xX44xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX2xX23bxX113xX22exXexX22exX2xX2xX229xX229xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX229xX23bxX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX3xX1bxXc6fxX3xX28xX76xX1xX100xX3xX28xX76xX6xX6cxX3xX7xX6xX22xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX4fxX1xX37xX6xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX3xX4xX3bxX28xX3xX4fxX1xXf32xX28xX3xXexX7cxX82xX67xX28xX76xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX73xX93xX3xX1fxX6xX28xX3xX1xX93xX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxX3xX4xX1xX5exX3xX5xX93xX4dxX3xX73xXdxX4cxX4xX47xX3xXbxX1xXf6xX28xX3xX4xX86xX28xX76xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX73xX26xX3xX4xX70xX4xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX1xX18xXdxX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xXexX1xX7ecxXdxX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xXexX91exXexX3xX73xXdxX4cxX4xX3xXexX7cxXdxX21xX28xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xX14bxX76xX1xX100xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX47xX3xX4xX1xX82xX67xX28xX76xX3xXexX7cxXb1dxX28xX1xX3xX1xX93xX28xX1xX3xX1bxX18xX28xX76xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX14bxX76xX1xX100xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX3xX1bxX5exX28xX3xX4xX70xX4xX3xX4xX12axXbxX3xX36xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXexX1xX21xX3xX1xX18xXdxX3xX73xXdxXb3xX28xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX3xXexXdxX28xX3xXexX82xX801xX28xX76xX3xX7cxX1aa1xX28xX76xX1f1xX3xX24xX1xX70xXexX3xX1xX22xX6cxX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xX73xX1ba9xX3xX73xX6xX28xX76xX3xX4xX6f9xX6xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX47xX3xXexX7cxX22xX6cxXc6fxX28xX3xXexX1xX91exX28xX76xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXc33xX22xXb3xX3xX1xX82xX67xX28xX76xX3xX114xX93xX3xXcxX7cxXdxX4cxX22xX3xX6xX28xX1xX3xX1xX149exX28xX76xX47xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX3xX7xX13e0xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX91exXexX3xX1bxXf3fxXbxX47xX3xX4dxX801xX3xX1bxX3bxX22xX3xX4dxX18xXexX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX73xXb9axXdxX3xX28xX1xXdxXc6fxX22xX3xXexXdxX5exX28xX3xX1fxX18xX3xX73xX93xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX4xX86xX28xX76xX3xX4dxXb9axXdxX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXexX6xX3xX28xX76xX93xX6cxX3xX4xX93xX28xX76xX3xXbxX1xX70xXexX3xXexX7cxXdxX21xX28xX47xX3xX4xX1xX22xX28xX76xX3xX7xX40xX4xX3xX4xX149exX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX3xX1fxX18xX47xX3xX4xX1xX6cfxX28xX1xX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX47xX3xX14bxX1xXf6xX28xX3xX6axXf6xX28xX3xX4xX70xX4xX3xX6axXf6xX28xX3xXexX18xX4xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xXexX1xX656xX4xX3xX1xX37xX6xX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xXexX1xX100xX28xX1xX3xX73xX82xXe53xX28xX76xX47xX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX7xXb9axX4dxX3xXexX7cxX801xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX4xX656xX4xX3xXexX772xX28xX76xX3xXexX7cxX82xX801xX28xX76xX3xX4dxXb9axXdxX3xX801xX3xXbxX1xX6cfxX6xX3xX114xX1a14xX4xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX161xX3xXc33xX22xX91exX4xX47xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX76xXdxX93xX22xX3xX1bxXf3fxXbxX47xX3xX73xX772xX28xX3xX4dxXdxX28xX1xX47xX3xX1xXdxX4cxX28xX3xX1bxX14xXdxX47xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXba7xX4fxXdxX21xX22xX3xX4dxX1991xX22xXbe4xX3xX4xX6f9xX6xX3xX4xX331xX3xX28xX82xXb9axX4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX52xX53xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX2xX1f3xX52xX52xXexX203xX23bxX23bxX53xX23bxX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX2xX5axX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX52xX53xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX47xX3xXexX1xX11bfxX6xX3xX6f9xX6cxX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX1xX6f9xX3xXexX82xXb9axX28xX76xX3xX128xX1xX6cfxX28xX1xX3xXbxX1xX6f9xX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX36xX93xX3xXcxX1xX100xX3xX14bxX76xX6xX47xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xX43xXdxX4cxXexX3xX14bxX6xX4dxX3xX73xX93xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX13xX720xX3xXcxX7cxX74xX28xX76xX3xX36xX82xX28xX76xX47xX3xX6dexX6cxX3xX73xXdxXb3xX28xX3xXcxX7cxX22xX28xX76xX3xX82xX67xX28xX76xX3xX13xX331xX28xX76xX47xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX13xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxX15exX3xXexX7cxX6xX7dxX3xX128xX7ecxX3xXexX1xXdxX3xX1bxX22xX6xX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX7xX1a14xX4xX3xX28xX772xX4dxX3xX52xX53xX52xX53xX3xX4xX1xX7dxX3xX36xX18xXdxX3xX136xXdxXb3xX28xX3xX1xXdxX4cxXbxX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX1f8xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX5axX23bxXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX2xX1f3xX52xX113xXexX2xX229xX52xX5axX2xX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX23bxX53xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX5axX23bxXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX1xX11bfxX6xX3xX6f9xX6cxX3xXc33xX22xX6cxXc6fxX28xX3xX4xX6f9xX6xX3xXcxX1xX6f9xX3xXexX82xXb9axX28xX76xX3xX128xX1xX6cfxX28xX1xX3xXbxX1xX6f9xX47xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX136xX14xXdxX3xXcxX1xX5exX3xX14bxX76xX22xX6cxXb3xX28xX47xX3xX24xX1xX37xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX1xX82xX7ecxX28xX76xX3xXexX7cxX656xX4xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xXcxX7cxX82xX801xX28xX76xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX13xX114xX80cxX36xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX73xX93xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX13xX720xX3xX818xXdxX28xX1xX3xXcxX22xX12axX28xX47xX3xX24xX1xX37xX3xX114xX6cfxX3xXexX1xX82xX3xXcxX2cxX28xX1xX3xX6f9xX6cxX47xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX840xX114xX14bxX6b6xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXexX7cxX6xX7dxX3xX114xX1aa1xX28xX76xX3xX4fxX1xX10xX28xX3xX4xX1xX7dxX3xX52xX3xX4xX70xX3xX28xX1xXf6xX28xX3xX4xX37xX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xXexX6cfxX4xX1xX3xX1f7xX22xX12axXexX3xX7xX1a14xX4xX3xXexX7cxX7dxX28xX76xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX47xX3xX76xX37xXbxX3xXbxX1xX3bxX28xX3xX73xX93xX7dxX3xX7xX656xX3xX28xX76xX1xXdxX4cxXbxX3xX1f7xXf6xX6cxX3xX6axX656xX28xX76xX3xX4xX1xX6f9xX3xX28xX76xX1x1832fxX6xX3xX1f7xX15exX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xX1fxX331xX7dxX3xX73xX4cxX3xXcxX161xX3xXc33xX22xX91exX4xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX113xX203xX203xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX229xX22exX6axX229xX2xX203xX2xX1f3xX203xX53xXexX23bxX113xX22exX5axX23bxX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX1f3xX203xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX113xX203xX203xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX128xX70xX4xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1fxX3bxX22xX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX4fxX1xX37xX6xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xX1fxX1aa1xX28xX76xX3xX1xXb1dxX28xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXc33xX22xX6cxX5exXexX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXcxX7cxXb3xX28xX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX3bxX28xX3xXexX6bxXbxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX3xX6axXf6xX28xX3xX4xX1xX6f9xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX15exX3xX1fxX3bxX22xX3xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX4fxX1xX37xX6xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xX73xXb9axXdxX3xX113xX22exX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX1baxX3xX13xX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX3xX14bxX76xX86xX3xXcxX1xX100xX3xX36xX6c9xX28xX76xX3xX36xX331xX7dxX3xXexX70xXdxX3xX4xfb2cxX3xX4xX1xX40xX4xX3xX128xX1xX6f9xX3xXexX100xX4xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX4xX1710xX28xX76xX3xX1bxX15exX3xX1fxX3bxX22xX3xX1bxX7dxX93xX28xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xXexX2cxX28xX1xX3xX1bxXdxX3xX6axX656xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX7dxX93xX28xX3xXc33xX22xX91exX4xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX44xX44xX44xX3xX76xX6c9xX4dxX3xX2xX1f3xX3xX1bxX6c9xX28xX76xX3xX4xX1xX6cfxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xX0xXdxX4dxX76xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX128xX10xX28xXexX10xX7cxXaxX3xX7xXexX6cxX5xX10xX9xXaxX1ecxXdxX6axXexX1xX1f1xX3xX1f3xX53xX53xXbxX1f7xX1f8xX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX1f1xX3xX229xX113xX2xXbxX1f7xX1f8xXaxX3xX7xX7cxX4xX9xXaxXc2xXc2xXdxX1baxX1fxX6xX7dxXexX1xX6xX28xX1xX1xX7dxX6xX1baxX73xX28xXc2xX28xX10xX1ecxX7xXc2xX52xX2xX229xX1f3xXc2xX2xX23bxX22exX6axX229xX2xX113xX203xX53xX113xX23bxXexX2xX23bxX229xX203xX23bxX5xX53xX1baxX240xXbxX76xX243xX7cxX9xX203xX229xX1f3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xXaxX3xX1ecxXdxX6axXexX1xX9xXaxX1f3xX53xX53xXaxX3xX1xX10xXdxX76xX1xXexX9xXaxX229xX113xX2xXaxX3xXc2xX12xX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xX6xXbxXexXdxX7dxX28xXaxX12xX114xX6xX28xX3xX128xX1xX12axXbxX3xX1xX93xX28xX1xX3xX36xX18xXdxX3xX136xX36xX24xX14bxX3xXexX2cxX28xX1xX3xX4fxX1xX37xX6xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xX7cxX6xX3xX4dxX1a14xXexX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX114xX7dxX6axX6cxXaxX12xXe0xX6xX22xX3xX52xX3xX28xX76xX93xX6cxX3xX5xX93xX4dxX3xX73xXdxX4cxX4xX3xX73xXb9axXdxX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX3bxX28xX3xXexX6bxXbxX3xXexX7cxX22xX28xX76xX47xX3xX6axXf6xX28xX3xX4xX1xX6f9xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX24xX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX36xX37xX6xX3xX5xX3bxX28xX3xXexX1xX40xX3xX42xX43xX44xX44xX44xX47xX3xX28xX1xXdxX4cxX4dxX3xX4fxX50xX3xX52xX53xX52xX2xX56xX52xX53xX52xX5axX3xX1bxX15exX3xXexX1xX93xX28xX1xX3xX4xX86xX28xX76xX47xX3xXexXdxX5exXbxX3xXexX26xX4xX3xX4fxX1xX67xXdxX3xX6axX6bxX6cxX3xX4fxX1xX70xXexX3xX73xX74xX28xX76xX3xX4xX91exX28xX76xX3xX1xXdxX5exX28xX47xX3xX1bxX82xX6xX3xX4xX86xX28xX76xX3xXexX70xX4xX3xX1xX18xXdxX3xX73xX93xX3xXbxX1xX7dxX28xX76xX3xXexX7cxX93xX7dxX3xXbxX1xX26xX3xX28xX29xX3xXexX2cxX28xX1xX3xXcxX1xX6xX28xX1xX3xX5xXb3xX28xX3xXexX3bxX4dxX3xX4xX6xX7dxX3xX1xX67xX28xX1baxX0xXc2xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3537xX22xXexX1xX7dxX7cxXaxX12xX818xXdxX28xX1xX3xX36xXdxX5exX22xX0xXc2xXbxX12
Minh Hiếu