Thông báo kết quả chào giá cạnh tranh
(Baothanhhoa.vn) - MobiFone tỉnh Thanh Hóa - Công ty Dịch vụ MobiFone Khu vực 6- Chi nhánh Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo kết quả chào giá cạnh tranh.
c4b1xf845x1230cx1307dx146a7xd50bxfbaexd5c4x1241bxX7x144c6x1026dx137c1x14c0cx117c0x12041xX5x113e4xXaxe071xX0x14f71xX12xXcxX1x135abxeb15xfb81xX3xX14x100bcx13efdxX3xf9c1x111aaxXexX3x13316xdbcexf7f9xX3xX4xX1x15578xX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4x12e32xX19xX1xX3xXexed5bxX6xX19xX1xX0x10562xX14xX12xX0xX3cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca10xX10xX6xe93dxXaxX12x12085xX1exX14xXdxd355xX1exX19xX10xX3xXex11752xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fx102a9xX6xX3x11beexX3x13d94xX18xX19xX1axX3xXex1265bxX3x127f9x14af0xX4xX1xX3xdfe8x1029exX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3x12cbaxX1xX25xX3xX7cx133bfxX4xX3x12669xX6dxX3xX6fxX1xXdxX3xX19xX1xX1dxX19xX1xX3xXcx15430xX19xX1axX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3x153e3xXdx13b38xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1x12122xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd2b6xX1exX52xX75xXaxX12xX0xXdx125f9xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX52xXexX1xX25xXfbxX14xX3xXdxX6fxX10xX19xXexX10xX37xXaxX3xX7xXexX75xX5xX10xX9xXax10054xXdxX52xXexX1x12e0cxX3x15145xf336xX124xXbx112fbxf5b0xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3x12caexX124xX132xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX37xX4xX9xXaxX3cxX3cxXdxXe3xX14xX6xX1exXexX1xX6xX19xX1xX1xX1exX6xXe3xX7cxX19xX3cxX19xX10xX11cxX7xX3cxff6cxX2xX2xffd5xX3cxX2xee71xX124xX52xcb3bxX2xX124xX2xX90xX132x11c0exXexX90xX15dxX90xX5xX166xX6dxX5xX1exX1axX1exX6dxXfbxX1exX14xXdxXe3x13061xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX18xX19xX1axX3xX14xX1dxX1exX3xX20xX21xXexX3xX24xX25xX26xX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1xXaxX3xX11cxXdxX52xXexX1xX9xXaxX123xX124xX124xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX124xX132xXaxX3xX3cxX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX0xX7xXexX37xX1exX19xX1axX12xXaax15113xX3xX7cxXdx15553xX4xX3xXexX37xXdxcbcexX19xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xX1x10b5ax14880xX19xX1axX3xXexX37xde7dxX19xX1xX3xXexX37xX25xX75xX1e2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1xf533xX3xXexX37x129aaxX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX20xe6dexX19xX1xX3xX88xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX19xX1x10117xX19xX3xXexX37xX21fxX19xX3x14214xX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX3xX19x13058xXfbxX3xX157xX124xX157xX2xXe3xX0xX3cxX7xXexX37xX1exX19xX1axX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xXcxX21fxX19xX3xX14xX21fxX19xX3xXfbx1100axXdxX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX121xX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX3xX6dxX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xX77xX78xX4xX1xX3xX7cxX7dxX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3xX88xX1xX25xX3xX7cxX8dxX4xX3xX90xX6dxX3xX6fxX1xXdxX3xX19xX1xX1dxX19xX1xX3xXcxX9exX19xX1axX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xXaaxXdxXacxX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xXe3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xXcxX21fxX19xX3xX1axX6axXdxX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX2xX121xX3xXcxX37xXdxX1ecxX19xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1f6xX1f7xX19xX1axX3xXexX37xX1fdxX19xX1xX3xXexX37xX25xX75xX1e2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1xX20fxX3xXexX37xX213xX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX20xX21fxX19xX1xX3xX88xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX19xX1xX233xX19xX3xXexX37xX21fxX19xX3xX23bxX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xX1xX25xX75xX1e6xX19xX3xX3cxXcxX1xX2axX19xX1xX3xXbxX1x1152cxX121xX3xe1f0xX18xX19xX1axX3x14c41xX1f7xX19x128f9xX3xX4fxX1ex15489xX19xX1axX3xX4fxX6axX6xX398xX3xX4fxd1e8xX25xX3xfa55x1213cxX4xX398xX3xX4fxX2axX3xXcxX37xX25xX19xX1axX398xX3x122f3xX18xX19xX1axX3xX6fxX38dxX19xX1axX398xX3xXcxX1xXdxX1e6xX25xX3xX4fxX6axX6xX398xX3xXcxX37xXdxX1e6xX25xX3xX395xX1f7xX19xX398xX3xXaax13c96xX19xX1xX3xX3a9xX3aaxX4xX398xX3xX3b8xX1xX1f6xX3xd0e1xX25xX233xX19xX3xXexX1xX25xX3aaxX4xX3xXfbxX1exX14xXdx13172xX1exX19xX10xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xXcxX21fxX19xX3xX23bxX1f7xX19xX3xX7cxX78xX3xXexX37x11225xX19xX1axX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1xX121xX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xXcxX3b8xX4fxX4fxX3x10edbxX25xX26xX19xX1axX3xX6fxX1dxX1exX3xXaaxXdxX1e6xXexX3xXcxX1x10311xX19xX1axX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xX4fxX1fdxX19xX1xX3xXexX1xc8c9xX4xX3xX5xX8dxX6xX3xX4xX1x15026xX19xX121xX3xX6fxX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1xXe3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xX390xX78xX6xX3xX23bxXdxX1ecxXfbxX3xX7cxX2axX3xX24xX25xX75xX3xXfbxX18xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX1e6xX19xX121xX3xXcxX37xX21fxX19xX3xX23bxX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xXcxX1xX282xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX7cxX2axX3xXexXdxX21xX19xX3xX23bxX3aaxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX1e6xX19xX121xX3xXcx14b6fxX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX124xX132xX3cxX157xX124xX157xX2xX3xX23bxX21xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX2xX157xX3cxX157xX124xX157xX2xXe3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX0xX7xXexX37xX1exX19xX1axX12xXaaxX1e2xX3xX7cxXdxX1e6xX4xX3xXexX37xXdxX1ecxX19xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1f6xX1f7xX19xX1axX3xXexX37xX1fdxX19xX1xX3xXexX37xX25xX75xX1e2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1xX20fxX3xXexX37xX213xX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX20xX21fxX19xX1xX3xX88xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX19xX1xX233xX19xX3xXexX37xX21fxX19xX3xX23bxX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX3xX19xX253xXfbxX3xX157xX124xX157xX2xXe3xX0xX3cxX7xXexX37xX1exX19xX1axX12xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xXcxX21fxX19xX3xX14xX21fxX19xX3xXfbxX282xXdxX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX121xX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX3xX6dxX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xX77xX78xX4xX1xX3xX7cxX7dxX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX3xX88xX1xX25xX3xX7cxX8dxX4xX3xX90xX6dxX3xX6fxX1xXdxX3xX19xX1xX1dxX19xX1xX3xXcxX9exX19xX1axX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xXaaxXdxXacxX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX55xX1exX14xXdxX59xX1exX19xX10xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xXcxX21fxX19xX3xX1axX6axXdxX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX157xX121xX3xXcxX37xXdxX1ecxX19xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX4xX1xX1f6xX1f7xX19xX1axX3xXexX37xX1fdxX19xX1xX3xXexX37xX25xX75xX1e2xX19xX3xXexX1xX18xX19xX1axX3xX1xX20fxX3xXexX37xX213xX3xX14xX1dxX19xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX20xX21fxX19xX1xX3xX88xX1xX1dxX4xX1xX3xX1xX2axX19xX1axX3xX4xX1dxX3xX19xX1xX233xX19xX3xXexX37xX21fxX19xX3xX23bxX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xX1xX25xX75xX1e6xX19xX3xX3cxX3xXcxX1xX2axX19xX1xX3xXbxX1xX38dxX121xX3xX453xX25xX26xX19xX1axX3xX3e7xX1f6xX1f7xX19xX1axX398xX3xX3b8xX1axX6xX3xX395xX1f7xX19xX398xX3xXcxX3daxX19xX1xX3x152bdxXdxX6xX398xX3xd8b4xX21fxX19xX3xX390xX78xX19xX1xX398xX3xX4fxX1exX39cxX19xX1axX3xX4fxX6axX6xX398xX3xXcxX1xX1f6xX282xX19xX1axX3xX3e7xX25xX233xX19xX398xX3xXf3xX5fxXfbxX3xX395xX1f7xX19xX398xX3xXcxX1xX48exX3xX3e7xX25xX233xX19xX398xX3b8xX1xX1f6xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXexX1xX25xX3aaxX4xX3xXfbxX1exX14xXdxX3f6xX1exX19xX10xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xXe3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xXcxX21fxX19xX3xX23bxX1f7xX19xX3xX7cxX78xX3xXexX37xX42dxX19xX1axX3xX4xX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1xX121xX3xX6fxX18xX19xX1axX3xXexX75xX3xX6fx13d48xX3xX127xX233xX75xX3xX52xX8dxX19xX1axX3xXaaxX3b8xXcxX3xXcx135cdxX19xX3xX7dcxX1xX1dxXexX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xX4fxX1fdxX19xX1xX3xXexX1xX485xX4xX3xX5xX8dxX6xX3xX4xX1xX48exX19xX121xX3xX6fxX1xX2axX1exX3xX1axXdxX1dxX3xX4xX32xX19xX1xX3xXexX37xX6xX19xX1xXe3xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xX390xX78xX6xX3xX23bxXdxX1ecxXfbxX3xX7cxX2axX3xX24xX25xX75xX3xXfbxX18xX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX1e6xX19xX121xX3xXcxX37xX21fxX19xX3xX23bxX78xX6xX3xX14xX2axX19xX3xXexX5fxX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX4fxX6axX6xX0xX3cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX1exX52xX75xXaxX12xX6dxX3xXcxX1xX282xXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xX7cxX2axX3xXexXdxX21xX19xX3xX23bxX3aaxX3xXexX1xX8dxX4xX3xX1xXdxX1e6xX19xX121xX3xXcxX52exX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX124xX132xX3cxX157xX124xX157xX2xX3xX23bxX21xX19xX3xXexX1xX1dxX19xX1axX3xX2xX157xX3cxX157xX124xX157xX2xXe3xX0xX3cxXbxX12