FAO kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp cho người dân Ukraine
Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) ngày 19/4 kêu gọi cần khẩn cấp khoảng 115,4 triệu USD để hỗ trợ nông dân và hộ gia đình nông thôn Ukraine dễ bị tổn thương đến hết tháng 12/2022 nhằm ngăn chặn tình trạng mất an ninh lương thực và sự gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm ở Ukraine đang ngày càng xấu đi.
aa8dx13178x16417x14664x14be3x14912x134e1xcd46x174d6xX7x16b58xe267x1041fx15920x152e9xf863xX5xfdacxXax13fe1x139a2x14cc2xda9bxX3x12053x12adax1326bxX3x1135exc541xXdxX3xX1xe7cexX3xXexc678x130dcxX3xX17xX1x143c2x169e5xX3xX4x15e55xXbxX3xX4xX1x156daxX3xX29xX1bxef40x10e69xXdxX3x13edfxf4adxX29xX3xde17xX17xX23xX6xXdxX29xX10xX0x12808xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10607xX31xX39xac21xXaxX12xX0xXdx11b85xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5cxX7x103c0xXbxX1xX31xXexX31xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX17xX1xX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX29xX1bxX35xX36xXdxX3xX39xX3axX29xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xX1x140dexX29xX1xX3xb0bbxX29xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX45xX45xXdxd4fdx17312xX6xX31xXexX1xX6xX29xX1xX1xX31xX6xXbexea0bxX29xX45xX29xX10x121ffxX7xX45xd2a7xXd3xX2x14523xX45xX2x13c08xXd9xX39x16040xfa68x1177cxXddxXd6xXdcx1780axXexca95xXd3xXd9xXd3xX5xX2xXbex159e4xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX17xX1xX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX1xX31xX3xX29xX1bxX35xX36xXdxX3xX39xX3axX29xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xXaxX3xX39xX6xXexX6xX69xXbxX1xX31xXexX31xX69xX31xX23xXdxX1bxXdxX29xX6xX5xX69xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x117d4xX45xX45xX4xX39xX29xXdxX5cxX1bxXbexXcbxXdxX10xXexX29xX6xX5cxXbxX5xX19xX7xXbexXcbxX29xX45xXexXd6xXd3xXddxX45xX19xXbxX5xX31xX6xX39xX10xX39xX45xXbxX4xba29xX31xX45xXd3xXddxXd3xXd3xc491xXddxcde8xX176xXd3xXddxX45xXexXexb62bxXcbxX29xX176xXd3xXddxXddxX178xX176xX19xX17xX23xX6xXdxX29xX10xXbexXebxXbxX1bxXaxX3xX45xX12xdfa1xX1bxX35xX36xXdxX3xX39xX3axX29xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xX7x15b76xX3xXex12a3fxX29xX3xXexX23xX1adxX29xX1xX3xX17fxX19xX29xX1bxX3x15be7x13efbxXexXbexX3x164dfxe30fxX29xX1xX146xX3xX14xX13xbb36xX45xXcxXcxe2dcx138c4xX197x11269xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdefcxX10xX6xX39xXaxX12xXcx15b62xX3xX4xX1x10fb6xX4xX3xX197x10fc3xX29xX1bxX3xc5b8xX35xX1aaxX29xX1bxX3xX1f2xXdxX18xX29xX3xX1xX24xXbxX3x10847xX19x13db4xX4xX3xX1c0xX13xX14xX15xX1cfxX3xX29xX1bxe025xX57xX3xX2xXdexX45xX178xX3xX17xX18xX19xX3xX1bxX1cxXdxX3xX4xec89xX29xX3xX17xX1xX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xX17xX1xX31xXafxX29xX1bxX3xX2xX2xXe4x1265dxX178xX3xXexX23xXdx14111xX19xX3xX3dx1321dxff20xX3xX1bbxc641xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX39xX3axX29xX3xXcbxX20exX3xX1xX1bcxX3xX1bxXdxX6xX3xX1bbxXabxX29xX1xX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xXexX1xX1eexX29xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xX39x134b0xX3xXbfx13b95xX3xXexX1e6xX29xX3xXexX1xX35xX1aaxX29xX1bxX3xX1bbx121afxX29xX3xX1xX288xXexX3xXexX1xX1adxX29xX1bxX3xX2xXd3xX45xXd3xXddxXd3xXd3xX3xX29xX1x17925xX5cxX3xX29xX1bx121f8xX29xX3xX4xX1x1259exX29xX3xXexXabxX29xX1xX3xXexX23x117faxX29xX1bxX3xX5cxX2cxXexX3xX6xX29xX3xX29xXdxX29xX1xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1x1585bxX4xX3xXcbxX20exX3xX7xX2cbxX3xX1bxXdxX1adxX29xX3xX1bbxX31xX2b3xX29xX3xX4xX1xX19xX20xXdxX3xX4xX19xX29xX1bxX3xX1eaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXbxX1xX28xX5cxX3xb763xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xX1bbxX6xX29xX1bxX3xX29xX1bxX20exX57xX3xX4xX20exX29xX1bxX3xX17fxX2cxX19xX3xX1bbxXdxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX1xX31xX3xXbfxXdxX288xXexX3xX4xX21fxX29xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX39xX3axX29xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xXexX23x1779fxX29xX1bxX3xX23xX6xX19xX3xXcbxX20exX3xX17xX1xX31xX6xXdxX3xXexX3axX57xX3xXexX23xX31xX29xX1bxX3xXcbx1205dxX3xX1ccxX19xX3axX29xX3xX29xX20exX57xX3xXcbxX20exX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX39xX3axX29xX3xX29xX18xX29xX3xX1bbxX35xX24xX4xX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xe5b9xXbxX3xXcbxX20exX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX4xX1xX31xX3xXcbxX373xX3xXexX1xX19xX3xX1xX31xX2b3xX4xX1xX3xX5x14962xX6xX3xX5cx124e5xX3xX5cxce18xX6xX3xfdb9xX1eexX29xX1bxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX1cdx11e02xXdxX3xX17xX288xX3xX1xX31xX2b3xX4xX1xX3xX29xX20exX57xX235xX3xX13xX14xX15xX3xX1bbx16792xX3xXexX2a4xX29xX1bxX3xX1xX1aaxX29xX3xX1bxX2cxXbxX3xX1bbxX1eexXdxX3xX57xX18xX19xX3xX4xX21fxX19xX3xXbfxX6xX29xX3xX1bbxX21fxX19xX3xX5xX20exX3xXe4xXddxX3xXexX23xXdxX23bxX19xX3xX3dxX23fxX240xX3xX1bbxX243xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xXdcxXd9xXd6xXbexXd6xXd6xXddxX3xX1xX1bcxX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX39xX3axX29xX3xX201xX19xX57xX3xX5cxX1eexX3xXcbxeab3xX6xX3xXcbxX20exX3xX29xX1xbc09xX3xX1xX31xX2a9xX4xX3xX1bxX21fxX29xX3xX5cxX1bcxXexX3xXexX23xXdxX23bxX19xX3xX29xX1bxX35xX36xXdxX3xXexcf82xX29xX1xX3xX1bbxX288xX29xX3xXexX1xX1adxX29xX1bxX3xX2xXd3xX45xXd3xXddxXd3xXd3xXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12x13649xX10xXdxX29xX3xX1c8xX6xX19xX5xX7xX10xX29xX235xX3xf4f2xXdxX1adxX5cxX3xX1bbxX203xX4xX3xXbxX1xX373xX3xXexX23xX1adxX4xX1xX3xX4xX1adxX4xX3xXexX23xX35xX36xX29xX1bxX3xX1xX24xXbxX3xX17xX1xX28xX29xX3xX4xX2cxXbxX3xXcbxX20exX3xX17xX1xXafxX3xX29xX2a4xX29xX1bxX3xXbxX1xX373xX4xX3xX1xX357xXdxX3xX4x12a65xX6xX3xX13xX14xX15xX235xX3xX4xX1xX31xX3xX23xX29fxX29xX1bxX3xX39xX31xX3xX17xX1xXafxX3xX29xX2a4xX29xX1bxX3xXexXdxX288xXbxX3xX4x1363fxX29xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX235xX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xXcbxX20exX3xXexXabxX29xX1xX3xXexX23xX2b3xX29xX1bxX3xX7xe65axX29xX3xX4x15d32xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX29xX538xXdxX3xX4xX1xX19xX29xX1bxX3xXbfxX27axX3xX7xX19xX57xX3xX1bxXdxXafxX5cxX3xX2f7xX3xX29xX1xXdxd2edxX19xX3xXcbxX3bfxX29xX1bxX3xX4xX4eaxX6xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX3xXcbxXabxX3xX1xX50dxX19xX3xX201xX19xXafxX3xX4xX4eaxX6xX3xX4xX1xXdxX288xX29xX3xXexX23xX6xX29xX1xX235xX3xX4xX1adxX4xX3xX29xX20xX3xX5xX2cbxX4xX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX1bbxX28xX57xX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX29xX1bxX1xXdxX23bxXbxX3xXcbxX20exX3xX1xX31xX2b3xXexX3xX1bbxX1bcxX29xX1bxX3xX4xX4eaxX6xX3xX4xX1xX19xX20xXdxX3xX4xX19xX29xX1bxX3xX1eaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXbxX1xX28xX5cxX3xX7x115d8xX3xX23xX2cxXexX3xX201xX19xX6xX29xX3xXexX23xX1cxX29xX1bxX3xX1bbxX243xX3xX29xX1bxX2a4xX29xX3xX4xX1xX2a9xX29xX3xX4xX19xX1bcxX4xX3xX17xX1xX4eaxX29xX1bxX3xX1xX31xXafxX29xX1bxX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX29xX2a4xX5cxX3xXd3xXddxXd3xXd3xX3xXcbxX20exX3xX7xX6xX29xX1bxX3xX29xX2a4xX5cxX3xXd3xXddxXd3xXdcxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12x124c6xX203xXdxX3xX201xX19xX6xX29xX3xXexX3axX5cxX3xXexX23xX35xX3ddxX4xX3xX5cxd551xXexX3xX4xX4eaxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX5xX20exX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xXcbxX373xX3xX1bxXdxX10xX31xX3xXexX23xX357xX29xX1bxX3xX5cxX3bfxX6xX3xX1ccxX19xX3axX29xX3xX1bbxX6xX29xX1bxX3xX39xXdxX277xX29xX3xX23xX6xX3xXcbxX20exX3xX29xX1bxX2a4xX29xX3xX4xX1xX2a9xX29xX3xXcbxXdxX23bxX4xX3xXexX1xX19xX3xX1xX31xX2b3xX4xX1xX3xXcbxX373xX3xX3c2xX1eexX29xX1bxX3xX7xX661xXbxX3xXexX3ddxXdxX3xXbfxX27axX3xX1bxXdxX1adxX29xX3xX1bbxX31xX2b3xX29xX235xX3xXexX1xX35xX36xX29xX1bxX3xX17fxXafxX57xX3xX23xX6xX3xXcbxX20exX31xX3xXexX1xX1adxX29xX1bxX3xXd6xX69xXd9xX3xXcbxX20exX3xX4xX538xX3xXexX1xX243xX3xX1bbxX10xX3xX39xX1cxX6xX3xX29xX1bxX1xXdxX18xX5cxX3xXexX23xX1cxX29xX1bxX3xX1bbxX288xX29xX3xX6xX29xX3xX29xXdxX29xX1xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xX4xX4eaxX6xX3xX1bbxX2cxXexX3xX29xX35xX3ddxX4xXbexX3xX197xX1eexX29xX1bxX3xX29xX1bxX1xXdxX23bxXbxX3xXbxX1xX373xX3xXexX1xX19xX1bcxX4xX3xXcbxX20exX31xX3xX5cxX3bfxX6xX3xXcbxX373xX3xX29xX18xX29xX3xX17xX1xX1eexX29xX1bxX3xX4xX538xX3xXexX1xX36xXdxX3xX1bxXdxX6xX29xX3xX5xX3f3xX29xX1bxX3xXbxX1xX470xX3xX5cxX20exX3xX4xX21fxX29xX3xX4xX1xX19xX28xX29xX3xXbfxX27axX3xX7xX534xX29xX3xX7xX20exX29xX1bxX3xX4xX1xX31xX3xX5cxX3bfxX6xX3xXcxX1xX19xX3xX7xX661xXbxX3xXexX3ddxXdxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX197xX1eexX29xX1bxX3xX29xX1bxX1xXdxX23bxXbxX3xX5xX20exX3xXexX23xX1cxX29xX1bxX3xXexX3axX5cxX3xX4xX4eaxX6xX3xX29xX560xX29xX3xX17xXdxX29xX1xX3xXexX288xX3xX3dxX17xX23xX6xXdxX29xX10xX235xX3xX1bbxX538xX29xX1bxX3xX5cxX1bcxXexX3xXcbxX6xXdxX3xXexX23x14de5xX3xX201xX19xX6xX29xX3xXexX23xX1cxX29xX1bxX3xXexX23xX31xX29xX1bxX3xXcbxXdxX23bxX4xX3xXbfxXafxX31xX3xXcbxX23bxX3xX6xX29xX3xX29xXdxX29xX1xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXcbxX20exX3xX7xXdxX29xX1xX3xX17xX288xX3xXexX23xX18xX29xX3xX4xXafxX3xX29xX35xX3ddxX4xX235xX3xX4x111a7xX29xX1bxX3xX29xX1xX35xX3xXexX23xX31xX29xX1bxX3xX17xX1xX19xX3xXcbxX2cbxX4xXbexX3xX23fxX2cbxX3xXexX20exX29xX3xXbxX1xX1adxX3xX23xX1bcxX29xX1bxX3xX5xX3ddxX29xX3xX5cxX3bfxX6xX3xX5cxX20exX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xX4xX1aaxX3xX7xX2f7xX3xX1xX2b3xX3xXexX21fxX29xX1bxX3xX39xX31xX3xX4xX1xXdxX288xX29xX3xXexX23xX6xX29xX1xX3xX1bxX3axX57xX3xX29xX1bxX19xX57xX3xX1xXdxX243xX5cxX3xX4xX1xX31xX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXcbxX20exX3xX6xX29xX3xX29xXdxX29xX1xX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX35xX3ddxX4xX3xXexX470xX29xX1xX3xX23xX29fxX29xX1bxX3xX2xX45xXdcxX3xX7xX203xX3xX4xX3axX57xX3xXexX23xX357xX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xX1bbxX2cxXexX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX29xX1bxX1xXdxX23bxXbxX3xX4xX538xX3xXexX1xX243xX3xX17xX1xX1eexX29xX1bxX3xX1bbxX35xX24xX4xX3xXexX1xX19xX3xX1xX31xX2b3xX4xX1xX3xX1xX31xX2a9xX4xX3xX4xX6xX29xX1xX3xXexX1adxX4xX3xXcbxX20exX31xX3xX29xX2a4xX5cxX3xXd3xXddxXd3xXd3xXbexX3xX1cdxXdxX23bxX4xX3xXbfxX19xX1bcxX4xX3xX39xX3axX29xX3xXexX1xX35xX36xX29xX1bxX3xXbxX1xXafxXdxX3xX1bbxXdxX3xX5xX1adxX29xX1xX3xX29xX2b3xX29xX3xX4xX1xXdxX288xX29xX3xXexX23xX6xX29xX1xX3xXcbxX20exX3xXcbxXdxX23bxX4xX3xX29xX6xX5cxX3xX1bxXdxX3ddxXdxX3xXexX1xX6xX5cxX3xX1bxXdxX6xX3xX5xX2cbxX4xX3xX5xX35xX24xX29xX1bxX3xXbfxXafxX31xX3xXcbxX23bxX3xX5xX3f3xX29xX1xX3xXexX1xX1e6xX3xX1bbxX6xX29xX1bxX3xX39x137acxX29xX3xX1bbxX288xX29xX3xXexXabxX29xX1xX3xXexX23xX2b3xX29xX1bxX3xXexX1xXdxX288xX19xX3xX5xX6xX31xX3xX1bbxX1bcxX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xX1bxXdxX6xX3xXexX2a4xX29xX1bxX3xX1bxX1adxX29xX1xX3xX29xX2a9xX29xX1bxX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX373xX3xX29xabeexXbexX3xXcxXabxX29xX1xX3xXexX23xX2b3xX29xX1bxX3xX29xX20exX57xX3xX4xX20exX29xX1bxX3xXexX23xX2f7xX3xX29xX18xX29xX3xXexX23xX21fxX5cxX3xXexX23xX1cxX29xX1bxX3xX1xX1aaxX29xX3xX39xX31xX3xX1bxXdxXafxX5cxX3xX17xX1xXafxX3xX29xX2a4xX29xX1bxX3xXexXdxX288xXbxX3xX4xX50dxX29xX3xXcbxX20exX3xX7xX2cbxX3xX7xX534xX29xX3xX4xX538xX3xX4xX4eaxX6xX3xX4xX1adxX4xX3xX1bbxX21fxX19xX3xXcbxX20exX31xX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX29xX1bxX1xXdxX23bxXbxX3xX201xX19xX6xX29xX3xXexX23xX1cxX29xX1bxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX240xXa02xX3xX5xXdxX23bxX19xX3xX7xX1aaxX3xXbfxX1bcxX3xX39xX31xX3xX13xX14xX15xX3xXexX1xX19xX3xXexX1xX50dxXbxX235xX3xXexX1xX1eexX29xX1bxX3xX201xX19xX6xX3xX4xX1adxX4xX3xX1bbxX1adxX29xX1xX3xX1bxXdxX1adxX3xX4xX50dxXbxX3xX29xX1xX50dxXexX3xX5xXdxX18xX29xX3xXexX373xX4xX235xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX2cxX57xX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX39xX3axX29xX3xX2f7xX3xX5cxX1cxXdxX3xX4xX2cxXbxX3xX1bbxX1bcxX3xX4xX21fxX29xX3xXexXdxX560xX29xX3xX5cxX2a9xXexX3xX1bbxX243xX3xX5cxX19xX6xX3xX29xX1bxX19xX57xX18xX29xX3xX5xXdxX23bxX19xX3xX1bbxX21fxX19xX3xXcbxX20exX31xX3xXcbxX20exX3xX39xX27axX4xX1xX3xXcbxX373xX3xX4xX1xX31xX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXcbxX20exX3xX39xX19xX57xX3xXexX23xXabxX3xX1xX31xX2b3xXexX3xX1bbxX1bcxX29xX1bxX3xX4xX6xX29xX1xX3xXexX1adxX4xX3xX4xX4eaxX6xX3xX1xX1cxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX4xX21fxX29xX3xX4xX19xX29xX1bxX3xX4xX2cxXbxX3xX4xX3axX57xX3xXexX23xX357xX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xX4xX1adxX4xX3xX29xX1bxX19xX57xX18xX29xX3xX5xXdxX23bxX19xX3xX1bbxX21fxX19xX3xXcbxX20exX31xX3xX17xX1xX1adxX4xXbexX3xXcxX23xX35xX3ddxX4xX3xX5cxX661xXexX235xX3xXcbxXdxX23bxX4xX3xX4xX19xX29xX1bxX3xX4xX2cxXbxX3xX1bxXdxX203xX29xX1bxX3xX23xX6xX19xX3xXcbxX20exX3xX4xX3axX57xX3xXexX23xX357xX29xX1bxX3xX4xX3bfxX29xX1bxX3xXcbxX3ddxXdxX3xXexXdxX560xX29xX3xX5cxX2a9xXexX3xX7xX5e4xX3xX1bbxXafxX5cxX3xXbfxXafxX31xX3xX1bbxX1adxXbxX3xX1eaxX29xX1bxX3xXexX1xX36xXdxX3xX1xX2b3xX29xX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX5xX35xX1aaxX29xX1bxX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXexX1xX10xX31xX3xX5cxX3bfxX6xXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX1dfxX20xX3xXexX23xX24xX3xX4xX1xX31xX3xX4xX1adxX4xX3xX4xX1xX4eaxX3xX1xX1bcxX3xX4xX1xX2a4xX29xX3xX29xX19xX1eexXdxX3xX7xX5e4xX3xXbfxX6xX31xX3xX1bxX357xX5cxX3xXcbxXdxX23bxX4xX3xXbxX1xX3axX29xX3xXbxX1xX203xXdxX3xXcbxX50dxXexX3xX29xX19xX1eexXdxX3xX29xX1xX454xX235xX3xX1bbxX21fxX19xX3xXcbxX20exX31xX3xX4xX1xX31xX3xX7xX1eaxX4xX3xX17xX1xX454xX10xX3xXcbxX50dxXexX3xX29xX19xX1eexXdxX235xX3xXexX1xX1eaxX4xX3xX2a4xX29xX3xXcbxX20exX3xXexX1xX1eaxX4xX3xX2a4xX29xX3xX1bxXdxX6xX3xX7xX3b8xX4xX3xX1bbxX243xX3xX4xX1xX31xX3xXbxX1xX399xXbxX3xX4xX1adxX4xX3xX1xX1bcxX3xX39xX277xX3xXbfxX27axX3xXexX1e6xX29xX3xXexX1xX35xX1aaxX29xX1bxX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX7xXa02xX6xX235xX3xXexX1xX27axXexX3xXcbxX20exX3xXexX23xX1eaxX29xX1bxX3xX1bbxX243xX3xX1bbxX1adxXbxX3xX1eaxX29xX1bxX3xX29xX1xX19xX3xX4xX21fxX19xX3xX29xX1bxX20exX57xX3xX4xX20exX29xX1bxX3xXexX2a4xX29xX1bxX3xX4xX4eaxX6xX3xX1bbxX27axX6xX3xXbxX1xX35xX1aaxX29xX1bxXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xX13xX14xX15xX3xX7xX5e4xX3xXexXdxX288xXbxX3xXexX373xX4xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX4xX1adxX4xX3xX29xX1xX20exX3xX7xXafxX29xX3xX17fxX19xX2cxXexX3xX201xX19xX57xX3xX5cxX1eexX3xXcbxX44cxX6xX3xXcbxX20exX3xX4xX1adxX4xX3xXexX1adxX4xX3xX29xX1xX3axX29xX3xX4xX1xX470xX29xX1xX3xX4xX4eaxX6xX3xXexX1xX27axX3xXexX23xX35xX36xX29xX1bxX3xX39xX1cxX4xX3xXexX1xX10xX31xX3xX4xX1xX19xX20xXdxX3xX4xX19xX29xX1bxX3xX1eaxX29xX1bxX3xX29xX1eexX29xX1bxX3xX7xXafxX29xX3xX1bbxX243xX3xXexX2a4xX29xX1bxX3xX4xX35xX36xX29xX1bxX3xX4xX1xX1eaxX4xX3xX29xX2a4xX29xX1bxX3xX4xX4eaxX6xX3xXexX1xX27axX3xXexX23xX35xX36xX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xX17xX1xXafxX3xX29xX2a4xX29xX1bxX3xXexXdxX288xXbxX3xX4xX50dxX29xX3xXexX1xX2cbxX4xX3xXbxX1xX28xX5cxX3xX2f7xX3xX4xX1adxX4xX3xX4xX1bcxX29xX1bxX3xX1bbxX357xX29xX1bxX3xXcbxX20exX3xXexX23xX19xX29xX1bxX3xXexX3axX5cxX3xX1bbxX1eexX3xXexX1xX27axX3xX4xX1xX470xX29xX1xXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX31xX39xX57xXaxX12xf26axX1xX31xX3xX1bbxX288xX29xX3xX29xX6xX57xX235xX3xX13xX14xX15xX3xX1bbxX3f3xX3xXexX20exXdxX3xXexX23xX24xX3xXe2xX235xXe4xX3xXexX23xXdxX23bxX19xX3xX3dxX23fxX240xX3xX1bbxX243xX3xXexXdxX288xXbxX3xX4xX50dxX29xX235xX3xX1xX20xX3xXexX23xX24xX3xX7xXdxX29xX1xX3xX17xX288xX3xX4xX1xX31xX3xXd9xXddxXbexXdexX178xX2xX3xX29xX1bxX35xX36xXdxXbexX3xX1cdxX3ddxXdxX3xX29xX1xXdxX560xX19xX3xX29xX1bxX19xX357xX29xX3xX5xX2cbxX4xX3xX1xX1aaxX29xX235xX3xX13xX14xX15xX3xX7xX5e4xX3xX4xX538xX3xXexX1xX243xX3xXexXdxX288xXbxX3xX4xX50dxX29xX3xX29xX1xXdxX560xX19xX3xX29xX1bxX35xX36xXdxX3xX1xX1aaxX29xX3xX1bbxX243xX3xX17xX27axXbxX3xXexX1xX36xXdxX3xX4xX1xX31xX3xXcbxX373xX3xX1ccxX19xX3axX29xXbexX45xXbexX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX19xXexX1xX31xX23xXaxX12xX1c0xXcxXcxX1ccxX1cdxX197xX45xX3xX1cdxXdxX10xXexX29xX6xX5cxb330xX1cfxX0xX45xXbxX12
(TTXVN/ Vietnam+)