Lễ đón nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nước CHDCND Lào ở Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo
(Baothanhhoa.vn) - Đúng 9 giờ 30 ngày 22-5, 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước CHDCND Lào đã về đến Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo trong niềm xúc động thiêng liêng.
3bdbx4a2dxcd32xad89xbcd6x8fdcx6b00xfd6ax674exX7x87f9xb952x78fexfa1exd67dxd33axX5x7d54xXaxbf89xX0xX7xXexc982x10788x110c5xda99xX12x10687xeb40xX3x7888xec8axX18xX3xX18xX1x54d6xX18xX3xX1x4e27xXdxX3xX4xbb66xXexX3xX5xXdx87dbxXexX3xX7x9947xX3x7a35xbcdcx10f3fxX18xX3xXex579dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xf4c8xX31xX18xX3x4958xX28xX3xX4xX1xX38xX44xdf74xX18xX3xX19xXdxX6xX3x9134xXdxX31xXexX3xc446xX6x5495xX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXex7842xXdxX3xX5bxea72x8331xX4xX3xd323xa82dxef89xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xc245xX3xX70x7e38xX6xX3xe0b1xX1xd9f7xX38xX3x689bxX38xX2cxX4xX3xXex90acxX3xX5bxX6xX3xac46x7c3axX17xX0xfc02xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX95xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX6xf56fxXaxX12xb63fx76aexX18xX19xX3xb975xX3xX19xXdx4d5bxX3xaee2x938exX3xX18xX19xX28xX44xX3x592cxXc6xdaabx4f24xb2c4xX3xX2xda5dxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX18xX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX1exa298xX3xX48xb1b0xX3xX1exX8cxX18xX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xXdxX127xX5dxX3xa88axXb4xX4xX3xX1ex89b1xX18xX19xX3xXexX1xXdxX4fxX18xX19xX3xX5xXdxX4fxX18xX19xca4dxX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx730exX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxea35xXdxXb0xXexX1x10065xX3x4b22xXbfxXbfxXbxX150x5261xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xedd3xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfx9ef1xX19exXc6xX2xXexXc9xXbexXcdxXb8xXbfxX5xXbfxX165xe069xXbxX19x6fe2xX16xX9xXb8xXbexX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xf762xdaedxX18xX19xX3xXc6xXc6xXc8xXc9xXcaxX3xXexX68xXdxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXcaxX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX86xX38xX6xX18xX3xX2a6xc87dxX18xX3xX1exX124xX3xXex57a8xX3xX4xX1x9154xX4xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX48xX28xX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1exX6cxX6xX3xX2xXcdxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX48xX127xX3xX18xX6cxX6dxX4xX3xX6xX18xX3xXexX2a7xX18xX19xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xX1dexXc9xXbfxXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexf684xXc6xX3e0xXexXcdxX19exXbexXc9xX2xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX2xXcdxX3e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexXc9xXbfxXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexX19exXbexXb8xXexX2xXbfxXbfxXc6xXb8xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXc9xXbexX3e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xXcxb0f3xX3xX7xX2a7xX18xX19xX3xX7xX6dxX5dxXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX1exX68xXdxX3xX1bexXdxabe1xX38xXcaxX3xX4xX2a7xX18xX3xX1bexX155xXcaxX3xX18xX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xe3c7xX4xX3xX5xX6cxed4exX18xX19xX3xX48x6726xX3xXexX16xX6xX18xX19xXcaxX3xX1exX17xX28xX18xX3xX48xXdxX4fxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xX3xX48xX28xX3xX4xX2a7xX4xX3xX10xX5dxX3xX1xc073xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX150xX124xX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXcaxX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX86xX38xX6xX18xX3xX2a6xX2daxX18xX3xX1exX124xX3xX4xX1fxX3xX5dx82f5xXexX3xXexX68xXdxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX3xX1exX5e9xX3xX1exX1fxX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xXexX16xX7bxX3xX48xX127xX3xX37xX38xX4fxX3xX1xX6cxX2daxX18xX19xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexX3e0xX1dexXcdxXexXb8xX3e0xX2xX19exX1dexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXbexXcdxXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexXb8xX2xXcdxXexXb8xXbexXc9xXcdxXc6xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXcdxX1dexXcdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexXb8xXbexXbfxXexX3e0xXbexXc6xX2xXc6xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX1dexXc6xX3e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexXb8xXc9xX19exXexXb8xXcdxX3e0xX1dexXc6xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX1dexXc6xXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xXbfxX2xX19exXexX3e0xXc6xX1dexXc9xX1dexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX1dexX1dexXbfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xX1dexXc9xXbfxXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxX1dexXcdxXbfxX19exXexX19exXc9xX19exXb8xX3e0xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX1dexXbexXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexXc9xXbfxXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX72xX604xX3xX1bexX38xX2e1xXdxX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX4xX1fxX3xX1exX68xXdxX3xXb0xXdxX31xX18xX3xX5xX124xX18xX1xX3xX1exX68xX17xX3xX175xX155xX3xX70xX1xf27exX3xX1xX38xX44xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX7xX604xX3xXexXdf0xX18xX1xX3xX71xdc0exX6xX3xe964xX1xb53cxX18xXcaxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX1a3xX3xX1exX68xXdxX3xXb0xXdxX31xX18xX3xX175xX155xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1xX38xX44xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX7xX604xX3xXexXdf0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xX17xX2a7xX1a3xX3xX2a6xX7bxX3xX1bxX6xX17xX3xX1exX155xX18xX19xXcaxX3xXcxX1xX6cxX2daxX18xX19xX3xX1bexXdxX18xX1xX3xX48xX28xX3x9d58xX124xX3xX1xX155xXdxX3xXexXdf0xX18xX1xX1a3xX3xX5xX124xX18xX1xX3xX1exX68xX17xX3x8010xX175xX5bxX72xXcaxX3xX175xX6xX18xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1xX38xX44xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX7xX604xX3xX1xX38xX44xX31xX18xXcaxX3xX70x80b6xX18xX19xX3xX6xX18xX3xX1xX38xX44xX31xX18xX1a3xX3xX4xX2a7xX4xX3xXbxX1xe02exX18xX19xXcaxX3xX1bexX6xX18xXcaxX3xX1exX17xX28xX18xX3xXexX1xX5e9xX3xX4xXe04xX6xX3xX71xX38xX44xX31xX18xX3xXe04xX44xXcaxX3xX71xXb3xX5bxX72xXcaxX3xXe7cxX175xX5bxX72xXcaxX3x10ba0xX44xX3xX1bexX6xX18xX3xX91xXcxXcxX86xX1a3xX3xX4xX2a7xX18xX3xX1bexX155xX3xX4xX1xXdxX8cxX18xX3xX7xcc14xX3xXb3x982cxX18xX3xX175xXdxX4fxX18xX3xXbxX1xXeb2xX18xX19xX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX1a3xX3xXb3x10df9xX18xX19xX3xXe04xX44xXcaxX3xXe7cxX175xX5bxX72xX3xX48xX28xX3xX1exX17xX28xX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX10xX5dxX3xX1xX637xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX48xX28xX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX150xX124xX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xX1dexX1dexXbfxXexXc9xX3e0xX2xXbexXc9xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX3e0xX1dexX3e0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xX2xXc9xXc6xXexXb8xXb8xX19exXcdxXc6xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX2xXb8xXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xXcxX1xX6xX44xX3xX5dxX660xXexX3xXb3xXf25xX18xX19xX3xX1bexX155xXcaxX3xX70xX1x8903xX18xX1xX3xX37xX38xX44xX127xX18xX3xX48xX28xX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX4xX2a7xX4xX3xXb0xX39xX18xX3xXexX155xX4xX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX86xX38xX6xX18xX3xX2a6xX2daxX18xXcaxX3xX1exXefdxX18xX19xX3xX4xX1xX11ebxX3xX70xX1xX38xX3xXb3xX3dxX18xX1xX3xXcxX16xX637xX18xX19xXcaxX3xXe07xX1xX1fxX3xX70xX1xXe04xX3xXexb656xX4xX1xX3xXe7cxX175xX5bxX72xX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX1exX124xX3xX1bexX28xX44xX3xXexb931xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX4xXf25xX5dxXcaxX3xX5xXeb2xX18xX19xX3xX1bexXdxX8cxXexX3xX2daxX18xX3xX7xX39xX38xX3xX7xd083xX4xX3xX4xXe04xX6xX3xXb3xXf25xX18xX19xX3xX1bexX155xXcaxX3xX70xX1xX11ebxX18xX1xX3xX37xX38xX44xX127xX18xXcaxX3xX18xX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xX604xX4xX3xX5xX6cxX609xX18xX19xX3xX48xX60exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX86xX38xX6xX18xX3xX2a6xX2daxX18xX3xX1exX2cxXdxX3xX48xX6dxXdxX3xX18xX1x7424xX18xX19xX3xX18xX19xX6cxXbcxXdxX3xX4xX17xX18xX3xX1exX124xX3xX6xX18xX1xX3xXb0xX60exX18xX19xX3xX4xX1xXdxX8cxX18xX3xX1ex85bfxX38xXcaxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX48xX3dxX3xX18xX127xX18xX3xX1exX155xX4xX3xX5xX24xXbxX3xXexX604xX3xXb0xX17xX3xX4xXe04xX6xX3xXcxX2e1xX3xX37xX38xX2cxX4xXcaxX3xX48xX3dxX3xX18xX19xX1xX35xX6xX3xX48x8782xX3xX37xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX4xX6xX17xX3xX4xXf25xX165xX3xX2a6xX604xX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xXe04xX6xX3xX4xX2a7xX4xX3xX4xX1xXdxX8cxX18xX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1exX124xX3xXexXe9exX3xXexX1xX1274xX5dxX3xXexX1xX4fxX5dxX3xXexX16xX38xX44xX127xX18xX3xXexX1xX2cxX18xX19xX3xX1exX17xX28xX18xX3xX81xX8cxXexX3xX37xX38x93daxX3xX1bexX2a7xX38xX3xX4xXe04xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXb3xXf25xX18xX19xXcaxX3xX5bxX1xX28xX3xX18xX6cxX6dxX4xXcaxX3xX1xX6xXdxX3xXb0xX39xX18xX3xXexX155xX4xX3xX56xXdxX31xXexX3xd552xX3xX1bxX28xX17xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xX2xXbfxXbexX2xXcdxXexX1dexXbexX2xX3e0xXbexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXb8xXbfxXc6xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xXc6xX2xX3e0xXexX3e0xXcdxX19exXc9xXc6xX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX2xXbfxX1dexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX81xX1xXe9exX18xX19xX3xX81xX1xX11ebxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX4fxX5dxXcaxX3xX150xXb4xX4xX3xX1exX155xX18xX19xXcaxX3xX4xX2a7xX18xX3xX1bexX155xXcaxX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xXcaxX3xX5xX604xX4xX3xX5xX6cxX609xX18xX19xX3xX48xX60exX3xXexX16xX6xX18xX19xXcaxX3xX1exX17xX28xX18xX3xX48xXdxX4fxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX10xX5dxX3xX1xX637xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX48xX28xX3xX4xX2a7xX4xX3xXex51b8xX18xX19xX3xX5xX6dxXbxX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX150xX124xX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX3xXb0xX39xX18xX19xX3xX1xX6cxX2daxX18xX19xXcaxX3xXb0xX39xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xX48xX28xX3xXb0xX28xX18xX1xX3xX5dxX155xXexX3xXbxX1xXb4xXexX3xXexX6cxX7bxX18xX19xX3xX18xXdxX31xX5dxX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX1exX124xX3xX6xX18xX1xX3xXb0xX60exX18xX19xX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX48xX3dxX3xX7xX604xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX4xX6xX17xX3xX4xXf25xX3xX4xXe04xX6xX3xX1xX6xXdxX3xXb0xX39xX18xX3xXexX155xX4xXcaxX3xX48xX3dxX3xXexX3dxX18xX1xX3xX1exX17xX28xX18xX3xX81xX8cxXexX3xX56xXdxX31xXexX3xX13d3xX3xX1bxX28xX17xXcaxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xX17xX2a7xX3xX13d3xX3xX71xXe04xX6xX3xXe07xX1xXe09xX18xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xXc6xX1dexXc9xXexX1dexXcdxXb8xX1dexX1dexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xX19exX3e0xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX70xX2a7xX4xX3xX1exX68xXdxX3xX1bexXdxX5e9xX38xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xX604xX4xX3xX5xX6cxX609xX18xX19xX3xX48xX60exX3xXexX16xX6xX18xX19xXcaxX3xX1exX17xX28xX18xX3xX48xXdxX4fxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX4fxX18xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX10xX5dxX3xX1xX637xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX48xX28xX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX150xX124xX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX3xXexX1xX1274xXbxX3xX18x10c0fxX18xX3xX1xX6cxX2daxX18xX19xX3xXexX1xX2daxX5dxX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX6dxX3xX4xXe9exX18xX19xX3xX2daxX18xX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xX1dexX1dexX19exXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xXbexXc9xX1dexXexXb8xXc6xX19exX19exXcdxX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXb8xX1dexXbfxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1dexX1dexX19exXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX91x8d7bxX6xX3xX81xX1xXe9exX3xXc6xXbfxXc6xX2xXc8xXc6xXbfxXc6xXc6xXcaxX3xX1exX155xXdxX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX1exX124xX3xXexX3dxX5dxX3xX81xXdxX8cxX5dxXcaxX3xX4xX12eexXexX3xX1bexX2cxX4xX3xX48xX28xX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1exX6cxX609xX4xX3xX2xXcdxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xXefaxX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX1bxX28xX17xX165xX3xXcxX16xX6cxX6dxX4xX3xX81xX1xXdxX3xX1bexX28xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xXexXdf0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xX1fxX6xXcaxX3xXb3xXf25xX18xX19xX3xX1bexX155xXcaxX3xX70xX1xX11ebxX18xX1xX3xX37xX38xX44xX127xX18xX3xX48xX28xX3xX18xX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xXexXdf0xX18xX1xX3xX71xXe04xX6xX3xXe07xX1xXe09xX18xX3xX1exX124xX3xXexX2e1xX3xX4xX1xX2e5xX4xX3xX5xX1cxX3xXb0xX39xX18xX19xX3xX1xX6cxX2daxX18xX19xXcaxX3xXb0xX39xX18xX19xX3xX1xX17xX6xX3xX48xX28xX3xXexXdxX8cxX18xX3xX1xX28xX18xX1xX3xX5xX1cxX3xXexXdxX1cxX18xX3xX1bexXdxX31xXexX3xX48xX6dxXdxX3xX18xX19xX1xXdxX3xXexX1xX2e5xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX16xX637xX18xX19xX3xX1exX5e9xX3xXexX1256xX3xX5xXeb2xX18xX19xX3xXexX1xX28xX18xX1xX3xX81xX11ebxX18xX1xX3xX48xX28xX3xX1bexXdxX8cxXexX3xX2daxX18xX3xX7xX39xX38xX3xX7xX1274xX4xX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xXefaxX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX1bxX28xX17xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX70xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX44xX5xX10xX9xXaxX197xXdxXb0xXexX1xX19cxX3xX19exXbfxXbfxXbxX150xX1a3xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX19cxX3xXc9xXbexXbexXbxX150xX1a3xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX95xXdxX165xX1bexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX165xX48xX18xX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xXc6xXc6xXbfxX95xXc6xXc6xXbfxXb0xXbfxX2xXbfxXc9xX1dexXc6xXbfxXexXc9xXc6xX1dexXc6xXbexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xX1eexX16xX9xXb8xX1dexXc9xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX197xXdxXb0xXexX1xX9xXaxX19exXbfxXbfxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxXc9xXbexXbexXaxX3xX95xX12xX0xX95xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX175xX17xXb0xX44xXaxX12xX2a6xX6xX38xX3xX5xX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xXexX68xXdxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xX3xX4xXe04xX6xX3xXb3xXf25xX18xX19xX3xX1bexX155xXcaxX3xX4xX1xX11ebxX18xX1xX3xX37xX38xX44xX127xX18xXcaxX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xX604xX4xX3xX5xX6cxX609xX18xX19xX3xX48xX60exX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX48xX28xX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX1xX38xX44xX31xX18xX3xX86xX38xX6xX18xX3xX2a6xX2daxX18xXcaxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX4xX2a7xX4xX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX1exX6cxX609xX4xX3xX1exX6cxX6xX3xX48xX127xX3xX5bxX19xX1xX35xX6xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX1bxXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xXb3xXefdxX18xX19xX3xXcxX39xX5dxX3x8085xX175xX2a7xX3xXcxX1xX6cxX6dxX4x9407xX165xX3xX1bxX1cxX3xXexX16xX38xX44xX3xX1exXdxX31xX38xXcaxX3xX6xX18xX3xXexX2a7xX18xX19xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX18xX6cxX6dxX4xX3xX70xX155xX18xX19xX3xX1xXeb2xX6xX3xX72xX39xX18xX3xX4xX1xXe04xX3xX5bxX1xX39xX18xX3xXb0xX39xX18xX3xX1bxX28xX17xX3xX7x7feexX3xXb0xXdxX1cxX18xX3xX16xX6xX3xX48xX28xX17xX3xX18xX19xX28xX44xX3xXc6xX1dexXc8xXc9xXc8xXc6xXbfxXc6xXc6xX165xX0xX95xXbxX12xX0xXb0xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXb0xX16xX10xX5xX6xXexX10xXb0xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX4fxX18xX3xX37xX38xX6xX18xX19cxX0xX95xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX38xX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xXc8xXexX1xX38xX5dxX1bexXc8xX6xX18xXb0xXc8xX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX175xX6xX18xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1exX68xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX81xX1xX38xX3xX1dexX3xX81xXdxX5e9xX5dxX3xXexX16xX6xX3xX4xXe9exX18xX19xX3xXexX2a7xX4xX3xX4xX1xX38xX83xX18xX3xX1bexX123fxX3xXexX3dxX5dxX3xX81xXdxX8cxX5dxXcaxX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX16xX10x9019xX9xXaxX95xX37xX38xX17xX4xXc8xXbxX1xX17xX18xX19xXc8xX6xX18xXc8xX18xXdxX18xX1xX95xX1bexX6xX18xXc8xX4xX1xXdxXc8xXb0xX6xX17xXc8xXc9xX2xXc9xXc8xX37xX38xX6xX18xXc8xX81xX1xX38xXc8xX1dexXc8xX81xXdxX10xX5dxXc8xXexX16xX6xXc8xX4xX17xX18xX19xXc8xXexX6xX4xXc8xX4xX1xX38xX6xX18xXc8xX1bexXdxXc8xXexXdxX5dxXc8xX81xXdxX10xX5dxXc8xX37xX38xX44xXc8xXexX6xXbxXc8xX1xX6xXdxXc8xX4xX17xXexXc8xX5xXdxX10xXexXc8xX7xXdxXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1xX6xX18xX1xXc8xX1xX17xX6xX95xX2xX1dexX1dexXcdxXbfxXcdxX165xX1xXexX5dxXaxX12xX0xXdxX5dxX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX95xX5dxX10xXb0xXdxX6xX95xX2xXc6xXbfxX95xX18xX10xX197xX7xX95xXc6xX2xXbexX19exX95xX2xXbfxXc9xXb0xXbexXbfxXb8xX1dexXb8xXbfxXbexXexX1dexXc9xX19exX1dexXbexX5xXbfxX165xX1ebxXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX3xX1exX1fxX18xX3xX18xX1xX24xX18xX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX68xXdxX3xX5bxX6cxX6dxX4xX3xX70xX71xX72xX70xX5bxX72xX3xX1bxX28xX17xX3xX7bxX3xX70xX7exX6xX3xX81xX1xX83xX38xX3xX86xX38xX2cxX4xX3xXexX8cxX3xX5bxX6xX3xX91xX92xX17xXaxX3xX95xX12xX0xX95xX6xX12xX0xXb0xXdxX48xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX175xX6xX18xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1exX68xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX81xX1xX38xX3xX1dexX3xX81xXdxX5e9xX5dxX3xXexX16xX6xX3xX4xXe9exX18xX19xX3xXexX2a7xX4xX3xX4xX1xX38xX83xX18xX3xX1bexX123fxX3xXexX3dxX5dxX3xX81xXdxX8cxX5dxXcaxX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX165xX165xX165xXaxX3xX1xX16xX10xX1fbcxX9xXaxX95xX37xX38xX17xX4xXc8xXbxX1xX17xX18xX19xXc8xX6xX18xXc8xX18xXdxX18xX1xX95xX1bexX6xX18xXc8xX4xX1xXdxXc8xXb0xX6xX17xXc8xXc9xX2xXc9xXc8xX37xX38xX6xX18xXc8xX81xX1xX38xXc8xX1dexXc8xX81xXdxX10xX5dxXc8xXexX16xX6xXc8xX4xX17xX18xX19xXc8xXexX6xX4xXc8xX4xX1xX38xX6xX18xXc8xX1bexXdxXc8xXexXdxX5dxXc8xX81xXdxX10xX5dxXc8xX37xX38xX44xXc8xXexX6xXbxXc8xX1xX6xXdxXc8xX4xX17xXexXc8xX5xXdxX10xXexXc8xX7xXdxXc8xXexX6xXdxXc8xXexX1xX6xX18xX1xXc8xX1xX17xX6xX95xX2xX1dexX1dexXcdxXbfxXcdxX165xX1xXexX5dxXaxX12xX175xX6xX18xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1exX68xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX81xX1xX38xX3xX1dexX3xX81xXdxX5e9xX5dxX3xXexX16xX6xX3xX4xXe9exX18xX19xX3xXexX2a7xX4xX3xX4xX1xX38xX83xX18xX3xX1bexX123fxX3xXexX3dxX5dxX3xX81xXdxX8cxX5dxXcaxX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX165xX165xX165xX0xX95xX6xX12xX0xX95xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xXb0xXaxX12xX70xX1xXdxX127xX38xX3xXc6xX2xXc8xXb8xXcaxX3xX175xX6xX18xX3xX70xX1xXdf0xX3xX1exX68xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX81xX1xX38xX3xX1dexX3xXb0xX17xX3xXcxX1xXdxX8cxX38xX3xXexX6cxX6dxX18xX19xX3xX5bxX19xX38xX44xX1cxX18xX3xXb3xX2e5xX4xX3xX71xX1fxX6xXcaxX3xXe07xX1xX1fxX3xX70xX1xX11ebxX18xX1xX3xXe04xX44xXcaxX3xXcxX16xX6cxX7bxX18xX19xX3xX175xX6xX18xX3xX4xX1xXdf0xX3xX1exX68xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xX86xX38xX39xX18xX3xX81xX1xX38xX3xX5xX28xX5dxX3xXexX16xX6cxX7bxX18xX19xX3xX1exX17xX28xX18xX3xX1exX124xX3xXexXdxX8cxX18xX3xX1xX28xX18xX1xX3xX81xXdxX5e9xX5dxX3xXexX16xX6xX3xX4xXe9exX18xX19xX3xXexX2a7xX4xX3xX4xX1xX38xX83xX18xX3xX1bexX123fxX3xXexX16xXdxX5e9xX18xX3xX81xX1xX6xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX5dxX3xX48xX1326xX3xX81xX1xXf25xX17xX3xX7xX2a7xXexXcaxX3xXexX3dxX5dxX3xX81xXdxX8cxX5dxXcaxX3xX37xX38xX44xX3xXexX24xXbxX3xX1xX28xXdxX3xX4xX2cxXexX3xX5xXdxX31xXexX3xX7xX35xX3xX37xX38xX39xX18xX3xXexX3dxX18xX1xX3xX18xX19xX38xX44xX31xX18xX3xX48xX28xX3xX4xX1xX38xX44xX4fxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xXdxX31xXexX3xX5bxX6xX5dxX3xX1xX44xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX16xX4fxX18xX3xX1exX12eexXexX3xX1bexX68xX18xX3xX1bxX28xX17xXcaxX3xX5dxX1a9exX6xX3xX81xX1xXe9exX3xXc6xXbfxXc6xX2xXc8xXc6xXbfxXc6xXc6xX3xXexX68xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xX1fxX6xX165xX3xXcxX1xX6xX5dxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX1a9exX18xX19xX3xX1exX17xX28xX18xX3xX4xX1fxX3xXb3xX68xXdxX3xXexX2a7xX3xX1bxX4fxX3xX56xXe09xX18xX3xXcxX16xX38xX18xX19xXcaxX3xXe07xX1xX1fxX3xX175xX11ebxX3xXexX1xX6cxX3xXb3xXf25xX18xX19xX3xXe04xX44xXcaxX3xX70xX1xX11ebxX18xX1xX3xXe04xX44xX3xX175xX155xX3xX70xX71xX86xX2a6xX3xXexXdf0xX18xX1xXcaxX3xXe07xX1xX1fxX3xXcxX16xX6cxX7bxX18xX19xX3xX175xX6xX18xX3xX4xX1xXdf0xX3xX1exX6xX17xX3xXc9xX2xXc9xX3xXexXdf0xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xX1fxX6xX165xX0xX95xXbxX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xXb0xXdxX48xX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xXb0xXdxX48xX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xXb0xXdxX48xX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xX95xX5xXdxX12xX0xX95xX38xX5xX12xX0xXb0xXdxX48xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xX95xXb0xXdxX48xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd056xX38xXexX1xX17xX16xXaxX12xX5bxX19xX637xX4xX3xX71xX38xX12eexX18xX3xX13d3xX3xX71xX17xX28xX18xX19xX3xXb3xXe9exX18xX19xX0xX95xXbxX12
Ngọc Huấn – Hoàng Đông