Bài 2: Bảo đảm quyền lợi cho mọi trẻ em trong xã hội: Cộng đồng trách nhiệm
(Baothanhhoa.vn) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Người từng nói: “Vì tương lai của con em ta, dân tộc ta, mọi người, mọi ngành phải có quyết tâm chăm sóc và giáo dục các cháu bé cho tốt”. Nhận thức sâu sắc vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề này, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa luôn nỗ lực triển khai, thực hiện Luật Trẻ em năm 2016 và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
2cb4xbdb0x77c7xa17dx86cexa426xc473x6b51xX6xac37x7b21xX1x7d2ax60cfx8913xcb7fxX9x6d4fxX0x39e9x543dxX10xX0xX6x38b3x5a89xXcxcff7x77d2xX10x7db2xd139xX2xX13x7c03x64e7xX2xX17xX18x51a9xb9e6xX1axX1bxX2xX6x5c1bxX1axX1bxX2xX5xX1axX2xX17xXcx3aa5xX1ax6afexX2xX4xX35xX1axb713xX2xX13x825exX1axX3cxX37xX2xX17xX3cx5c54xX1axX2xX17xX3cxX22xd34cxX1axX2xX3xX3cxXcxX2xX13x8f53xX22xX2xX17xX18x8aedxX2xX12xX13xX0x30b3xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX5exX12xX13xX10xX0xX5exX1xX10xX0xX3cx7492xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1x8190xX22xX17xX4xX12xX9xX10xXbxX35xX22xX2x6dbcx7908xX2xXbxcb6dxXcxX2x86ffxX8axX13xX2x8fa4x9472xXex71c1xX1axX2xX4x688exX22xX2xX3xX3cxXcxX2xX13xX54xX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2x9429xb3acxX2xX3cxb16bxX22xX87xX2x4152xXb4xX1axX1bxX2xX8dxa4e5xX1axX1bxX2xX17xX18xc5adxX3xX3cxX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX0xX5exX3cxX71xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX22xX13xX1bxX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX17xX3cxX92xX13x3ae8xX2xX22xXb8xX12xX1axX17xX12xX18xX9xX2xX6xX17xXexX4xX12xX8xX9x4b53xX22xXdxX17xX3cxX87xX2x83c8xX71x3eb7xX1xXb0xd3d4xX2xX3cxX12xX22xX1bxX3cxX17xX87xX2xa337xX10dx947cxX1xXb0xX112xX9xX2xX6xX18xX3xX8xX9xX5exX5exX22x6786xXf4xX5xXcxX17xX3cxX5xX1axX3cxX3cxXcxX5xX12cxb0a9xX1axX5exX1axX12xX106xX6xX5exX86xX10fxX86xX10dxX5exX71x7ed5xX10dxXdxX71xX86xX10fx82b9xX14dxX11exX71xX17xb7adxX11cxX11ex736dxX11exX4xX10fxX12cx6df4xX1xX1bx67b3xX18xX8xX71xX10fxX71xX9xX2xX5xX4xX17xX8xX9xXbxX35xX22xX2xX86xX87xX2xXbxX8axXcxX2xX8dxX8axX13xX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX4xX98xX22xX2xX3xX3cxXcxX2xX13xX54xX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXb0xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX87xX2xXb8xXb4xX1axX1bxX2xX8dxXbexX1axX1bxX2xX17xX18xXc4xX3xX3cxX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX9xX2xX106xX22xXdxX17xX3cxX8xX9xX10dxX71xX10fxX9xX2xX3cxX12xX22xX1bxX3cxX17xX8xX9xX11cxX10dxX11exX9xX2xX5exX10xX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXb8xX5xX1xX17xX22xXcxX1axX9xX10xb1b0xXb1xX1axX3cxX2xX8dxX3fxXcxX2x70e4x9d57xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2x93a5xX2xX7bxX3cxX26xc9e3xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2x3557xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX2xX17x3892xX1axX1bxX2xX91xX92xX35xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX1axX3cx479bxX2xXb0xXb1xX2xX210xX92xX46xX1axX2xX1eaxcd5exX2x7e6fxX7bxX3cxX26xX27xX1axX1bxX2xX210xX92xX46xX1ax7374xX12cxX2x6d43xX1axX3cxX2xX17xX26xX2xX4xX22xX4cxX92xX2xX3x5acaxX5xX2x7015xX26xX204xX1axX1bxX2xX7bxX3cxX8axXcxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX259xX12xX5xXdxX9xX10xX1f3xX22xX1axX3cxX2xX17xX3cxX27xX22xX37xX2xXb8xX3cxX256xX2xX17xc76axX3xX3cxX2xX259xXbexX2xXb8xX3cxbeadxX2xb8ffxX22xX1axX3cxX2xX4xX92xX21xX1axX2xXdxX35xX1axX3cxX2xX6x5572xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX2xX8dxX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cx3a11xX13xX2xX6x7d91xX3xX2xX139xX35xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxb2b8xX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX2xb51fxX1bxX26xX27xX22xX2xX17xaa82xX1axX1bxX2xX1axX2d2xX22xX87xX2x8f4fxX1dxX1exX2xX17xX26xX204xX1axX1bxX2xX4xX5xX22xX2xX3xX256xX5xX2xX3xXcxX1axX2xX12xX13xX2xX17xX5xX37xX2xXdxX46xX1axX2xX17xXb4xX3xX2xX17xX5xX37xX2xX13xX54xX22xX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX37xX2xX13xX54xX22xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX1xX3cxX8axX22xX2xX3xX2d2xX2xX91xX92xXexc656xX17xX2xX17xX46xX13xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX2xX139xX35xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3cxXc4xX92xX2xXf4x5bc1xX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX2cxX17xa862xX12cxX2xX2e9xX3cx4e65xX1axX2xX17xX3cx5e76xX3xX2xX6xX46xX92xX2xX6x2d46xX3xX2xX139xX5xX22xX2xX17xX18x9b05xX37xX2xcb42xX2xX1axX1bxX3cx8d9cxX5xX37xX2xX17xae95xX13xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX18xX54xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xX139xac9axX1axX2xX8dxX94xX2xX1axX35xXexX37xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX3cx758axX1axX1bxX2xX1axX2cexX13xX2xX91xX92xX5xX37xX2xX3xX3acxX1xX2xX256xXexX37xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX139xX35xX2xX2e9xX3cxX46xX1axX2xXdxX46xX1axX2xX3xXc4xX3xX2xXdxX46xX1axX2xX17xXb4xX3xX2xX17x618cxX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX4xX92xX21xX1axX2xX1ax7838xX2xX4xX2a3xX3xX2xX17xX18xX22x43e0xX1axX2x55d8xX3cxX5xX22xX37xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX1eaxX92xX376xX17xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX2cexX13xX2xX86xX10fxX71xX10dxX2xX139xX35xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX259xX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX17xX2f0xX2xX13xX21xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xXb8xX46xX92xX2xX4xX3fxX3xX2xXf4xXb4xX2xX2f9x7b6dxX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX0xX5exX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xb18cxX26xX98xX3xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX2xX17xX2f0xX2xX17xX3cxXc4xX1axX1bxX2xX155xX1ffxX86xX10fxX71xX155xX37xX2xX139x9cfbxX22xX2xX8dxX2cxX22xX2xX17xX26xX98xX1axX1bxX2xX3cxX26xX4f6xX1axX1bxX2xX8dxX342xX1axX2xX4xX35xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3xX2d2xX2xX8dxXb4xX22xX2xX17xX92x53d4xX22xX2xX17xX2f0xX2xX71xX86xX2xd0bexX2xX71xX10dxX2xX8dxX5xX1axX1bxX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX376xX1xX2xX17xX3fxX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX3xX2d2xX2xX3cxX54xX3xX2xX4xX2a3xX3xX2xX419xX3cxXc4xX37xX2xX17xX2cxX17xX37xX2xX8dxX3fxXcxX2xX8dxX37bxX3xX37xX2xX419x660exX2xX4xX92xX376xX17xX2xX17xX2cxX17xX37xX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX3xX2a3xX3xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX4xX22xcf6exX1axX2xX8dxXb4xX22xX37xX2xX3xX2d2xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX419xX3cxX22xX342xX92xX2xX3xX5xX2xX3cxXc4xX17xX37xX2xX3cxXb4xX22xX2xX3cxX54xX5xX37xX2xX17xX3cxX92xXexX342xX17xX2xX17xX18xX1exX1axX3cxX112xX2xXb8xX46xX92xX2xX4xX3fxX3xX2xXf4xXb4xX2xX23axXb8xX1eaxXbxX246xX2xX2f9xX4a9xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX2xXdxXcxX2xX7bxX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX7bxX259xXb8xX1f3xX2xXb0xXb1xX2xX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX2e9xX3cxX5xX13xX2xX23axX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX210xX26xX204xX1axX1bxX246xX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX139xX35xX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX5xX1axX37xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX91xX92xX5xX1axX2xX18xX5xX2xX8dxX27xX22xX2xX139xX4f6xX22xX2xX13xX2dexX3xX2xX8dxX291xX3xX3cxX2xX17xX3fxXcxX2xX13xXb4xX17xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX376xX1xX2xX17xX3cxX416xX37xX2xX13xXb4xX17xX2xX6xX46xX1axX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xX532xX2xX1axX204xX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX376xX1xX37xX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX37xX2xXf4xXbexX22xX2xXdxX26xcec3xX1axX1bxX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX419xX3cxX22xX342xX92xX37xX2xX18x8814xX1axX2xX4xX92xXexX4cxX1axX2xX419x2ef0xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX37xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX17xX18xX291xX2xX17xX92xX4cxX37xX2xX17xX26xX2xXdxX92xXexX37xX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX1bxX22xX8axX22xX2xX17xX18xX291xX37xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX37xX2xX3cxX4cxX2xX17xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXdxX288xX3xX3cxX2xX139xX2dexX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1f4xX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX1axX2d2xX22xX2xX18xX22xX5adxX1axX1bxX37xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX1axX2d2xX22xX2xX3xX3cxX92xX1axX1bxX12cxX2xX7bxX3cxX21xX1axX1bxX2xX91xX92xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX92xX529xX22xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxX288xX1axX3cxX2xX419x6af9xX2xX3cx3d09xX1axX1bxX2xX17xX3cxXc4xX1axX1bxX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX6x9e13xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX1bxX218xX1xX2xX1bxX6e9xX37xX2xX17xX18xX38cxX2xX3xX3cxX92xXexX4cxX1axX37xX2xX3xX3cxX22xX5xX2xX6xX59xX2xX139xX4f6xX22xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xX4xX35xX13xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX5xX1axX3cxX2xX3xX3cxX288xX2xX17xX1exX1axX3cxX2xX1axX1bxX92xXexX4cxX1axX2xX139xX22xX5adxX1axX2xX8dxX342xX1axX2xX8dxX416xX2xX17xX92xXexX5adxX1axX2xX17xX18xX92xXexX94xX1axX2xX419xX22xX342xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX139xX94xX87xX2xX4a9xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX112xX2xX3xXc4xX3xX2xX1axX1bxX92xXexX2xX3xX204xX2xX17xX22xX94xX13xX2x5a71xX1axX37xX2xX8dxX12xX2xXdxX54xX5xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX37xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX37xX2xX17xX3cxX46xX1axX2xX17xX3cxX22xX4cxX1axX2xX3xX256xX5xX2xX17xX18xX59xX2xX139xX35xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX17xX3cxX416xX2xX4xX35xX13xX2xX1axX3cxX7e5xX13xX2xX1bxX22x44afxX1xX2xX8dxX6e9xX2xX1bxX22xX5xX2xX8dxX1exX1axX3cxX37xX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX37xX2xXf4xX3fxX1axX2xXf4xX6faxX37xX2xXb0xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX1dxX4f6xX22xX2xX38fxX2xX1axX1bxX3cxX394xX5xX2xX1axX3cxX46xX1axX2xX139xX2cexX1axX2xX6xX46xX92xX2xX6xX383xX3xX37xX2xX17xX3cxX22xX342xX17xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX37xX2xX1axX1bxX5xXexX2xX17xX2f0xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX1axX1bxX35xXexX2xX8dxX399xX92xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX2xX17xX3cxX35xX1axX3cxX2xX4xX376xX1xX37xX2xX18xX5xX2xX13xX383xX17xX37xX2xXf4xX5xX1axX2xX3xX3cxX256xX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX8dxXb1xX2xXb0xX46xXexX2xXdxX2a3xX1axX1bxX2xX419xX342xX2xX3cxXcxX3fxX3xX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1xX3cx791axX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xX419xX342xX2xX3cxXcxX3fxX3xX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX3cxX92xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX8dxXb4xX22xX112xX2xX17xX2cexX1axX1bxX2xX3xX26xX27xX1axX1bxX2xX17xX92xXexX5adxX1axX2xX17xX18xX92xXexX94xX1axX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX3xX3cxXcxX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX376xX3xX2xX1xX3cxX2dexX2xX3cxX92xXexX1axX3cxX2xX3cxX22xX416xX92xX2xX18xc5d2xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX13xX2dexX3xX2xX8dxX291xX3xX3cxX37xX2xX38fxX2xX1axX1bxX3cxX394xX5xX2xX3xX256xX5xX2xXb8xX1eaxXbxX12cxX2xX293xX218xX3xX2xXdxXa00xX2xX4xX35xX2xXb0xXb1xX2xX139xX12xX1axX2xXf4xX22xX416xX1axX37xX2xX8dxX27xX22xX2xX6xX2cxX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xXdxX46xX1axX2xX3xX38cxX1axX2xX1axX3cxX22xX94xX92xX2xX419xX3cxX2d2xX2xX419xX3cxX2cexX1axX37xX2xX13xXb4xX17xX2xXf4xXb4xX2xX1xX3cxX376xX1axX2xX1xX3cxX2dexX2xX3cxX92xXexX1axX3cxX2xX3xX38cxX1axX2xX3xX3cxX26xX5xX2xX3xX2d2xX2xX6xX2a3xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX37xX2xX1axX3cxX376xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX8dxX92exX1axX1bxX2xX8dxX383xX1axX2xX139xX3acxX1axX2xX8dxX94xX112xX2xX17xX92xXexX2xX1axX3cxX22xX5adxX1axX37xX2xX139xX4f6xX22xX2xX6xX2a3xX2xX3xX2cxX2xX1bxX383xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xXf4xX5xX1axX2xX1bxX22xXc4xX13xX2xX3cxX22xX4cxX92xX37xX2xXf4xX5xX1axX2xX3xX3cxX256xX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX139xX35xX2xX6xX2a3xX2xX1bxX22xX92exX1xX2xX8dxX6e9xX2xX3xX256xX5xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX37xX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX5xX1axX37xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX91xX92xX5xX1axX37xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX8dxXb1xX2xXdxX399xX1axX2xX8dxX22xX2xX139xX35xXcxX2xX529xX1axX2xX8dxX288xX1axX3cxX37xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX2d2xX2xX1axX94xX1axX2xX1axX342xX1xX12cxX2xX2e9xXb4xX22xX2xXdxX92xX1axX1bxX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX92xX529xX22xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX17xX3cxX12xXcxX2xX3xX3cxX256xX2xX8dxX94xX2xX1xX3cxXcxX1axX1bxX2xX1xX3cxX92exX37xX2xX8dxX5xX2xXdxX3fxX1axX1bxX37xX2xX17xX376xX1xX2xX17xX18xX92xX1axX1bxX2xX139xX35xXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX139xX3acxX1axX2xX8dxX94xX2xX17xX3cxX22xX342xX17xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX37xX2xX1bxX399xX1axX2xX1bxc5c1xX22xX2xX139xX4f6xX22xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX1axX3cxX26xX87xX2xX2f9x4b97xX22xX342xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX139xX35xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX2xX1axX1bxX2f0xX5xX2xX4xX46xXexX2xX1axX3cxX22xa538xX13xX2xX259x863fxX1dxX5ex7fdaxXc97x4396xX1f3xX371xX112xX2xX2f9xXc6cxX22xX342xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX139xX35xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX112xX2xX2f9xXc6cxX22xX342xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX139xX94xX2xX1bxX22xX3bfxX2xX1bxX1exX1axX2xX139xX4cxX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3xXc4xX2xX1axX3cxX46xX1axX2xX139xX35xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX371xX12cxX12cxX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX2e9xX1bxXcxX35xX22xX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX17xX3cxX12xXcxX2xX3xX3cxX256xX2xX8dxX94xX37xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX3xX2a3xX3xX2xX17xX529xX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX3xXc4xX3xX2xXf4xX92xX529xX22xX2xX3cxX54xX3xX2xX139xX94xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX37bxX1axX1bxX2xXb0xb91cxX2xX139xX2cexX1axX2xX13xX22xX1axX3cxX37xX2xX4xXc93xX2xX1xX3cxX368xX1xX2xX3cxX7e5xX1axX1bxX2xX1axX1bxX35xXexX2xX91xX92xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX37xX2xX1bxX22xX8axX22xX2xX17xX18xX291xX2xX1axX3cxX26xX87xX2xX210xX12xX13xX2xX1xX3cxX22xX13xX37xX2xX3xX5xX2xX3cxXc4xX17xX37xX2xX8dxX2cxX2xX139xX92xX22xX37xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX17xX18xX38cxX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX139xX376xX1axX2xX8dxXb4xX1axX1bxX12cxX12cxX12cxX2xX1bxX22xX92exX1xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX17xX3cxX22xX4cxX1axX2xX3xX8axX2xX17xX3cxX416xX2xX3xX3cxX3acxX17xX2xX139xX35xX2xX17xX22xX1axX3cxX2xX17xX3cxX399xX1axX37xX2xX17xX18xX291xX2xX17xX92xX4cxX37xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX37xX2xX17xX2a3xX2xX17xX22xX1axX2xX3cxX204xX1axX12cxX2xX4d4xXbexX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX37xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX3xXc4fxX1axX1bxX2xX17xX3cxX26xX27xX1axX1bxX2xXb0xX92xXexX5adxX1axX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX37xX2xX17xX529xX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX8dxX22xX2xX17xX3cxX2cexX13xX2xX3cxX22dxX22xX37xX2xX1bxX22xX5xXcxX2xX4xX26xX92xX2xX139xX4f6xX22xX2xX3xXc4xX3xX2xX8dxX2cxX22xX2xX17xX26xX98xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX419xX368xX13xX2xX13xX5xXexX2xX13xX383xX1axX37xX2xX3xX2d2xX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX3xX8axX1axX3cxX2xX8dxX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX37xX2xXf4xX4cxX1axX3cxX2xX17xX376xX17xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xXb0xXb1xX2xX1axX3cxX7e5xX13xX2xX1bxX22xX92exX1xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xXf4xX22xX342xX17xX2xX17xX3cxX3acxX92xX2xX3cxX22xX416xX92xX37xX2xX3xX8axX13xX2xX17xX3cxX21xX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX22xX5xX2xX6xX59xX37xX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXexX5adxX92xX37xX2xX1bxX22xX92exX1xX2xX8dxX6e9xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xX3xX2d2xX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX3xX8axX1axX3cxX2xX419xX368xX13xX2xX13xX5xXexX2xX13xX383xX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xXb0xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX12cxX2xX4d4xX416xX2xX17xX3fxXcxX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX419xX3cxX291xX2xX6xX21xX22xX2xX1axX529xX22xX37xX2xX3cxX35xXcxX2xX3cxX37bxX1axX1bxX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX376xX1xX37xX2xX17xX3cxX92xX2xX3cxX92exX17xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX3xX2a3xX3xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX37xX2xX1bxX383xX1axX2xX139xX4f6xX22xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX3cxX256xX2xX8dxX94xX37xX2xX3xX3cxX256xX2xX8dxX22xX416xX13xX2xX3xX256xX5xX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX8dxXb4xX22xX37xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX17xX529xX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX17xX3cxX22xX2xX139xX80exX2xX17xX18xX5xX1axX3cxX2xX139xX94xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3cxX256xX2xX8dxX94xX2xX8dxXb1xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX3cxX54xX3xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX92xXb4xX3xX2xX17xX3cxX22xX2xX17xX1exX13xX2xX3cxX22xX416xX92xX2xX139xX94xX2xX17xX18xX92xXexX94xX1axX2xX17xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX1xX3cxX2dexX2xX1axX3bfxX2xX1dxX22xX4cxX17xX2xX2e9xX5xX13xX2xX1axX3cxX46xX1axX2xX2e9xX1bxX35xXexX2xX86xX10fxX532xX71xX10fxX37xX2xX4xX35xX13xX2xXf4xXc4xXcxX2xX17xX26xX27xX1axX1bxX2xX1axX3cxX46xX1axX2xX419xX56fxX2xX1axX22xX4cxX13xX2xX2e9xX1bxX35xXexX2xX2e9xX3cxX35xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xX1dxX22xX4cxX17xX2xX2e9xX5xX13xX2xX86xX10fxX532xX71xX71xX12cxX12cxX12cxX2xX7bxX18xXcxX1axX1bxX2xX419xX3cxX92xX21xX1axX2xX419xX3cxX529xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX37xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xX17xX18xX3fxX13xX2xXexX2xX17xX342xX37xX2xX3xXc4xX1axX2xXf4xXb4xX2xXexX2xX17xX342xX2xX3cxX54xX3xX2xX8dxX26xX27xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX17xX529xX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX419xX3cxXc4xX13xX2xX6xX37bxX3xX2xX419xX3cxX22dxX12xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX12cxX2xX4a9xX92xX5xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX3cxX2cexX13xX2xX419xX3cxXc4xX13xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX8dxXb1xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX2a3xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX2xX6xX37bxX3xX2xX419xX3cxX22dxX12xX2xX3xX256xX5xX2xXf4xX8axX1axX2xX17xX3cxX46xX1axX2xX13xX1exX1axX3cxX2xX3xXc4fxX1axX1bxX2xX1axX3cxX26xX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xX17xX3cxX46xX1axX37xX2xX18xX6faxX1axX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX17xX291xX1axX3cxX2xX17xX2a3xX2xX4xX376xX1xX2xX3xX5xXcxX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xc471xX1axX1bxX2xX7bxX18xX399xX1axX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xXc6cxX7e2xX37xX2xX259xX22xX4cxX92xX2xX17xX18xX26xX1f4xX1axX1bxX2xX7bxX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX7bxX259xXb8xX1f3xX2xX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX2e9xX3cxX5xX13xX2xX3cxX35xXcxX2xX3cxX37bxX1axX1bxX2xX3xX3cxX22xX5xX2xX6xX59xX87xX2xX2f9xX7bxX92xXexX2xX3xX3cxX3f9xX2xX13xX4f6xX22xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX37xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX2xX1bxX22xX5xX1axX2xX1axX1bxX383xX1axX2xX1axX3cxX26xX1axX1bxX2xX13xX21xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xXb8xX1eaxXbxX2xX2f9xX4a9xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX2xX8dxXb1xX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX3cxX3acxXexX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX18xXa87xX2xX1axX368xX17xX37xX2xX1axX3cxX3acxX17xX2xX4xX35xX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX17xX3fxXcxX2xX18xX5xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX376xX1xX37xX2xX18xX6faxX1axX2xX4xX92xXexX4cxX1axX37xX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX37xX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX2xX8dxX416xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX2xXdxX22xX4cxX1axX2xX139xX94xX2xX3xX8axX2xX17xX3cxX416xX2xX3xX3cxX3acxX17xX2xX4x8524xX1axX2xX17xX22xX1axX3cxX2xX17xX3cxX399xX1axX371xX12cxX2xX7bxX2f0xX2xX419xX3cxX22xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xXb8xX1eaxXbxX37xX2xX38fxX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX139xX35xX2xX419xX342xX17xX2xX91xX92xX8axX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX376xX1xX2xX3xX256xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX3xX8axX22xX2xX17xX3cxX22xX4cxX1axX37xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX6xX2a3xX2xX17xX18xX1f4xX2xX17xX3cxX35xX1axX3cxX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX2f9xX3cxX3fxX17xX2xX1axX3cxX46xX1axX371xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1xX3cxXcxX1axX1bxX2xX17xX18xX35xXcxX2xX17xX3cxX22xX2xX8dxX92xX5xX2xX3cxX54xX3xX2xX17xX2cxX17xX2xX3xX256xX5xX2xX1axX3cxX35xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX12cxX2xX259xX204xX1axX2xX3cxX342xX17xX37xX2xX1xX3cxX399xX1axX2xX4xX4f6xX1axX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX8dxXb1xX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xXdxX3fxX1axX37xX2xX17xX3cxaafbxX1axX1bxX2xX17xX3cxX383xX1axX2xX17xX18xX5xXcxX2xX8dxX529xX22xX2xX139xX4f6xX22xX2xX3xX3cxX5xX2xX13xX238xX37xX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xX17xX3cxX46xX1axX2xX139xX94xX2xX91xX92xXexX94xX1axX37xX2xXf4xX529xX1axX2xX1xX3cxX376xX1axX2xX3xX256xX5xX2xX13xX1exX1axX3cxX2xX3cxX5xXexX2xX8dxX204xX1axX2xX1bxX22xX8axX1axX2xX4xX35xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX26xX4f6xX3xX2xX13xX204xX2xX139xX94xX2xX1axX1bxX3cxX94xX2xX1axX1bxX3cxX22xX4cxX1xX37xX2xX17xX26xX204xX1axX1bxX2xX4xX5xX22xX2xX3xX256xX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX6xX5xX92xX2xX1axX35xXexX12cxX2xXb8xX1eaxXbxX2xX3xX2d2xX2xX17xXc4xX3xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX18xX2a3xX3xX2xX17xX22xX342xX1xX2xX8dxX342xX1axX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX17xX3cxX21xX1axX1bxX2xX91xX92xX5xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX1exX13xX2xX3cxX22xX416xX92xX2xX139xX94xX2xX91xX92xXexX94xX1axX37xX2xX1axX1bxX3cxX394xX5xX2xX139xX2dexX37xX2xX17xX18xX5xX92xX2xXdxXbexX22xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX37xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX4xX2a3xX3xX2xXf4xX8axX1axX2xX17xX3cxX46xX1axX37xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX17xX2a3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX13xX1exX1axX3cxX12cxX2xX4d4xXbexX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX37xX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX8dxXb1xX2xX1bxX22xXc4xX1axX2xX17xX22xX342xX1xX2xX17xXc4xX3xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX4f6xX22xX2xX1bxX22xX5xX2xX8dxX1exX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX3xXb4xX1axX1bxX2xX8dxXbexX1axX1bxX2xX1axX204xX22xX2xX3xXc4xX3xX2xX12xX13xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX6xX2cxX1axX1bxX2xX139xX94xX2xX38fxX2xX17xX3cxX37bxX3xX37xX2xX17xX18xXc4xX3xX3cxX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX3xXa00xX1axX1bxX2xX1axX3cxX5xX92xX2xXb0xX46xXexX2xXdxX2a3xX1axX1bxX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX37xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX37xX2xX17xX3cxX46xX1axX2xX17xX3cxX22xX4cxX1axX2xX3xX3cxXcxX2xX6xX2a3xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX3xX256xX5xX2xX3xXcxX1axX2xX17xX18xX59xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX0xX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX4d4xX416xX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX35xXcxX2xXf4xX288xX2xXf4xX22dxX2xX4xX3fxX22xX2xX1xX3cxX291xX5xX2xX6xX5xX92xX0xX5exX6xX17xX18xXcxX1axX1bxX10xX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX7bxX3cxX12xXcxX2xX6xX2cxX2xX4xX22xX4cxX92xX2xX17xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX419xX5adxX2xX3xX256xX5xX2xX1f3xX1f4xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1ffxX2xX7bxX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX210xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX37xX2xX17xX291xX1axX3cxX2xX8dxX342xX1axX2xX17xX3cxXc4xX1axX1bxX2xX11exX532xX86xX10fxX86xX10fxX37xX2xX17xXcxX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX3xX2d2xX2xX152xX155xX10dxX12cxX152xX147xX11cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXdxX26xX4f6xX22xX2xX71xX10dxX2xX17xX92xX529xX22xX37xX2xX3xX3cxX22xX342xX13xX2xX86xX11ex40d6xX2xX17xX529xX1axX1bxX2xXdxX46xX1axX2xX6xX2cxX12cxX2xX1f3xX2cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX5xX13xX2xX4xX35xX2xX14dxX147xX155xX12cxX11cxX10dxX11cxX2xX17xX18xX59xX37xX2xX6xX2cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX3bfxX2xX4xX35xX2xX14dxX71xX147xX12cxX11exX71xX10fxX2xX17xX18xX59xX112xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXdxX26xX4f6xX22xX2xX10dxX2xX17xX92xX529xX22xX2xX4xX35xX2xX14dxX11exX11exX12cxX10dxX71xX71xX2xX17xX18xX59xX37xX2xX3xX3cxX22xX342xX13xX2xX17xX56fxX2xX4xX4cxX2xX11exX10fxX37xX152xX1754xX2xX6xXcxX2xX139xX4f6xX22xX2xX17xX529xX1axX1bxX2xX6xX2cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX2xX1f3xX2cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX5xX1axX1bxX2xX17xX3cxX12xXcxX2xX3cxX54xX3xX2xX13xX399xX13xX2xX1axXcxX1axX37xX2xX13xX1363xX92xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xX139xX35xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3acxX1xX2xX3cxX54xX3xX2xX1xX3cxX529xX2xX17xX3cxX21xX1axX1bxX2xX1axX2cexX13xX2xX3cxX54xX3xX2xX86xX10fxX71xX155xX532xX86xX10fxX86xX10fxX2xX4xX35xX2xX147xX147xX86xX12cxX11cxX11cxX11cxX2xX17xX18xX59xX12cxX2xX1f3xX2cxX2xX4xX26xX98xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX5xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX8dxXb4xX2xX17xX92xX529xX22xX2xX8dxX22xX2xX3cxX54xX3xX2xX1axX3cxX26xX1axX1bxX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX8dxX342xX1axX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX1xX3cxX8axX22xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xX4xX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX10dxX11exX2xX17xX18xX59xX112xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX8dxX2d2xX2xX6xX2cxX2xX4xX26xX98xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXf4xX22dxX2xX1axX3cxX35xX2xX8dxX22xX2xX4xX5xX1axX1bxX2xX17xX3cxX5xX1axX1bxX37xX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX3xX2d2xX2xX1axX204xX22xX2xX3xX26xX2xX17xX18xX92exX2xX529xX1axX2xX8dxX288xX1axX3cxX2xX71xX11cxX2xX17xX18xX59xX12cxX2xX1f3xX2cxX2xX4xX26xX98xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX3xX8axX1axX3cxX2xX8dxX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX2xX14dxX10fxX12cxX11cxX11exX147xX2xX17xX18xX59xX12cxX2xX1f3xX2cxX2xX4xX26xX98xX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX1axX1bxX92xXexX2xX3xX204xX2xX18xX204xX22xX2xX139xX35xXcxX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX3xX8axX1axX3cxX2xX8dxX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX2xX4xX35xX2xX152xX10dxX12cxX10fxX155xX155xX2xX17xX18xX59xX12cxX2xX7bxX1exX1axX3cxX2xX17xX18xX3fxX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXf4xX288xX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX37xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xXf4xX288xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX139xX1363xX1axX2xXb0xX8axXexX2xX18xX5xX2xX139xX4f6xX22xX2xX17xX291xX1axX3cxX2xX3xX3cxX3acxX17xX2xX1xX3cxX37bxX3xX2xX17xX3fxX1xX12cxX2xX121cxX1axX1bxX2xX1eaxX5adxX2xX293xX22xX1axX3cxX2xX259xX35xX1axX3cxX37xX2x9fe0xX3cxX2d2xX2xX1bxX22xXc4xX13xX2xX8dxX2cxX3xX2xX1f3xX1f4xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1ffxX2xX7bxX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX210xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX2xX1axX3cxX3acxX1axX2xX13xX3fxX1axX3cxX87xX2xX2f9xX4d4xX416xX2xX8dxX8axX13xX2xXf4xX8axXcxX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX13xXb4xX17xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX37xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xX8dxX416xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX2xXdxX22xX4cxX1axX2xX3xX8axX2xX139xX94xX2xX17xX3cxX416xX2xX3xX3cxX3acxX17xX2xX4xX1363xX1axX2xX17xX22xX1axX3cxX2xX17xX3cxX399xX1axX112xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX1axX2cexX13xX2xX91xX92xX5xX37xX2xX3xX3acxX1xX2xX256xXexX37xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX139xX35xX2xX2e9xX3cxX46xX1axX2xXdxX46xX1axX2xX3xXc4xX3xX2xXdxX46xX1axX2xX17xXb4xX3xX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX8dxXb1xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX37xX2xX3xX3cxX92exX2xX17xX18xX54xX1axX1bxX37xX2xX17xX3fxXcxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX6xX2a3xX2xX3xX3cxX92xXexX416xX1axX2xXf4xX22xX342xX1axX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xX13xX80exX2xX17xX2f0xX2xX1axX3cxX376xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX8dxX342xX1axX2xX3cxX35xX1axX3cxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX37xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX1eaxX92xX376xX17xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX2cexX13xX2xX86xX10fxX71xX10dxX2xX139xX35xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX7bxX18xXcxX1axX1bxX2xX8dxX2d2xX37xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX91xX92xX8axX1axX2xX4xX38fxX2xX1axX3cxX35xX2xX1axX26xX4f6xX3xX2xX139xX94xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX112xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX419xX22xX416xX13xX2xX17xX18xX5xX37xX2xX1bxX22xXc4xX13xX2xX6xXc4xX17xX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX3xXc4xX3xX2xX91xX92xXexX2xX8dxX288xX1axX3cxX2xX3xX256xX5xX2xX1xX3cxXc4xX1xX2xX4xX92xX376xX17xX37xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX6xXc4xX3xX3cxX37xX2xX3xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX18xX1exX1axX3cxX37xX2xX8dxX94xX2xXc4xX1axX2xX139xX94xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX1bxX35xXexX2xX3xX35xX1axX1bxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX17xX2cexX1axX1bxX2xX3xX26xX27xX1axX1bxX12cxX2xX1dxX22xX4cxX3xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX3xX204xX2xX6xX1f4xX2xX38fxX2xX419xX22xX342xX1axX37xX2xX1axX1bxX92xXexX4cxX1axX2xX139xX54xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX8dxX8axX13xX2xXf4xX8axXcxX12cxX2xX7bxX3cxX21xX1axX1bxX2xX91xX92xX5xX2xX1axX3cxX22xX94xX92xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX419xX3cxXc4xX3xX2xX1axX3cxX5xX92xX2xX1axX3cxX26xX87xX2xXc9cxX22xXc93xX1axX2xX8dxX35xX1axX112xX2xX3cxXb4xX1xX2xX17xX3cxX26xX2xX1bxX2d2xX1xX2xX38fxX112xX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXcxX35xX1axX37xX2xX8dxXb4xX22xX37xX2xX17xX529xX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX3xXc4xX3xX2xX13xX21xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xXb8xX1eaxXbxX12cxX12cxX12cxX2xX8dxXb1xX2xX3cxX92xXexX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX8dxX21xX1axX1bxX2xX8dxX8axXcxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX2xX8dxX2d2xX1axX1bxX2xX1bxX2d2xX1xX2xX38fxX2xX419xX22xX342xX1axX2xX139xX35xXcxX2xX139xX22xX4cxX3xX2xXb0xX46xXexX2xXdxX2a3xX1axX1bxX2xX139xX2cexX1axX2xXf4xX8axX1axX2xX4xX92xX376xX17xX2xX1xX3cxXc4xX1xX37xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX6xXc4xX3xX3cxX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX91xX92xX5xX1axX2xX8dxX342xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX37xX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX37xX2xXexX2xX17xX342xX37xX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX1bxX22xX8axX22xX2xX17xX18xX291xX37xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX12cxX2xX1f3xX1f4xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1ffxX2xX7bxX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX210xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX2xX8dxXb1xX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xXb8xX2dexX3xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX2xX23axXbxXb4xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1ffxX2xX7bxX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX210xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX246xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX2xX17xX3cxX291xX2xX8dxX22xX416xX13xX2xX13xX21xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xX3cxX4cxX2xX17xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXdxX288xX3xX3cxX2xX139xX2dexX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX17xX3fxX22xX2xX86xX2xXb0xXb1xX2xX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX2e9xX3cxX5xX13xX2xX139xX35xX2xX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX7bxX18xX3fxX3xX3cxX2xX17xX3cxX92xXb4xX3xX2xX3cxX92xXexX4cxX1axX2xX4a9xX92xX8axX1axX1bxX2xX210xX26xX204xX1axX1bxX112xX2xX13xX21xX2xX3cxX1exX1axX3cxX2xX6xX22xX1axX3cxX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX2f9xX4a9xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX2xX17xX3fxX22xX2xX3cxX92xXexX4cxX1axX2xXbxXc4xX2xX7bxX3cxX26xX4f6xX3xX2xX139xX35xX2xX3cxX92xXexX4cxX1axX2x2e8fxX5adxX1axX2xX4d4xX288xX1axX3cxX12cxX2xX7bxX3f9xX1axX3cxX2xX8dxXcxX35xX1axX2xX8dxXb1xX2xX3xX3cxX3f9xX2xX8dxX3fxXcxX37xX2xX3cxX26xX4f6xX1axX1bxX2xXdxX1363xX1axX2xX86xX147xX5exX86xX147xX2xX8dxX204xX1axX2xX139xX288xX2xX3xX3acxX1xX2xX3cxX92xXexX4cxX1axX2xX17xX3cxX35xX1axX3cxX2xX4xX376xX1xX2xXb8xX1eaxXbxX2xX2f9xX4a9xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX371xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4d4xX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX37xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3acxX1xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX8dxX218xX17xX2xX4xX5adxX1axX2xX3cxX35xX1axX1bxX2xX8dxX399xX92xX12cxX2xXb8xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX17xX92xXexX5adxX1axX2xX17xX18xX92xXexX94xX1axX37xX2xX1xX3cxX529xX2xXf4xX22xX342xX1axX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX419xX22xX342xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX139xX94xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX37xX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXdxX22xXc93xX1axX2xX18xX5xX2xX17xX3cxX26xX27xX1axX1bxX2xXb0xX92xXexX5adxX1axX2xX139xX4f6xX22xX2xX6xX2a3xX2xX17xX3cxX5xX13xX2xX1bxX22xX5xX37xX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX1bxX22xX3bfxX5xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3acxX1xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX37xX2xX8dxXcxX35xX1axX2xX17xX3cxX416xX12cxX12cxX12cxX2xXb8xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX3cxX40dxX2xX17xX18xX98xX37xX2xX3xX5xX1axX2xX17xX3cxX22xX4cxX1xX2xX419xX3cxX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX1axX1bxX92xXexX2xX3xX204xX2xXf4xX288xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX2xX3cxXcxX218xX3xX2xXf4xX288xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXf4xX288xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX37xX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX3xXc4xX3xX2xX6xX1f4xX37xX2xXf4xX5xX1axX37xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX37xX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX419xX288xX1xX2xX17xX3cxX27xX22xX2xX17xX3cxX12xXcxX2xX3xX3cxX37bxX3xX2xX1axX2cexX1axX1bxX37xX2xX1axX3cxX22xX4cxX13xX2xX139xX2dexX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX1bxX22xX5xXcxX12cxX2xX210xXd81xX2xX4xX38fxX2xX139xX22xX2xX1xX3cxX3fxX13xX2xX1xX3cxXc4xX1xX2xX4xX92xX376xX17xX2xX139xX35xX2xX17xXb4xX22xX2xX1xX3cxX3fxX13xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX3cxX5xX1axX3cxX2xX3xX3cxX2d2xX1axX1bxX37xX2xX419xX288xX1xX2xX17xX3cxX27xX22xX37xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX2xX3cxX3fxX1axX2xX4xX92xX376xX17xX2xX8dxX288xX1axX3cxX112xX2xX419xX342xX17xX2xX91xX92xX8axX2xX8dxX8axX13xX2xXf4xX8axXcxX2xX8dxX92exX1axX1bxX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX37xX2xX8dxX92exX1axX1bxX2xX17xXb4xX22xX37xX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX8dxX416xX2xX17xX1exX1axX3cxX2xX17xX18xX3fxX1axX1bxX2xX419xX342xX17xX2xXc4xX1axX2xXcxX5xX1axX2xX1axX1bxX26xX27xX22xX2xX419xX3cxX21xX1axX1bxX2xX1xX3cxX3fxX13xX2xX17xXb4xX22xX2xX3cxXcxX218xX3xX2xXf4xX22dxX2xX4xX54xX17xX2xX17xXb4xX22xX2xX1xX3cxX3fxX13xX2xX8dxXc4xX1xX2xX37bxX1axX1bxX2xX8dxX26xX98xX3xX2xXexX5adxX92xX2xX3xX399xX92xX2xX8dxX3acxX92xX2xX17xX18xX5xX1axX3cxX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX17xXb4xX22xX2xX1xX3cxX3fxX13xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX7bxX92xXexX2xX8dxX3fxX17xX2xX8dxX26xX98xX3xX2xX1axX3cxX3bfxX1axX1bxX2xX419xX342xX17xX2xX91xX92xX8axX2xX8dxXc4xX1axX1bxX2xX419xX416xX2xX1axX3cxX26xX1axX1bxX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX91xX92xXc4xX2xX17xX18xX1exX1axX3cxX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX37xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX1eaxX92xX376xX17xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX2cexX13xX2xX86xX10fxX71xX10dxX2xX139xX35xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX3xX38cxX1axX2xX3xX2d2xX2xX13xXb4xX17xX2xX6xX2cxX2xX419xX3cxX2d2xX2xX419xX3cxX2cexX1axX37xX2xX3cxX3fxX1axX2xX3xX3cxX342xX37xX2xX1axX3cxX3acxX17xX2xX4xX35xX2xX139xX3acxX1axX2xX8dxX94xX2xX1axX3cxX376xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX3xX256xX5xX2xX13xXb4xX17xX2xX6xX2cxX2xX1bxX22xX5xX2xX8dxX1exX1axX3cxX37xX2xX3xXb4xX1axX1bxX2xX8dxXbexX1axX1bxX2xX139xX94xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX1eaxX92xX376xX17xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX37xX2xX139xX94xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX2xX139xX35xX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX38cxX1axX2xX3xX3cxX26xX5xX2xX8dxX399xXexX2xX8dxX256xX2xX1axX5adxX1axX2xX13xXb4xX17xX2xX6xX2cxX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX139xX1363xX1axX2xX8dxX416xX2xXb0xX8axXexX2xX18xX5xX2xX13xXb4xX17xX2xX6xX2cxX2xX139xX2dexX2xX139xX22xX4cxX3xX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX37xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX8dxX92xX2cxX22xX2xX1axX26xX4f6xX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX1bxX3cxX22xX5adxX13xX2xX17xX18xX54xX1axX1bxX12cxX2xX1f3xX2a3xX2xX17xX3cxX22xX342xX92xX2xX3cxX2dexX17xX2xX139xX94xX2xX1axX1bxX92xXbexX1axX2xX4xX2a3xX3xX2xX8dxX399xX92xX2xX17xX26xX37xX2xX8dxXb4xX22xX2xX1axX1bxXc4fxX2xX3xXc4xX1axX2xXf4xXb4xX2xX4xX35xX13xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX8dxX22xX416xX13xX2xX139xX92xX22xX2xX3xX3cxX204xX22xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX3xXb4xX1axX1bxX2xX8dxXc4xX1xX2xX37bxX1axX1bxX2xX17xX22xX5adxX92xX2xX3xX3cxX92xX8c5xX1axX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX12cxX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbxXcxXdxXexX9xX10xX4d4xX416xX2xXf4xX8axXcxX2xX8dxX8axX13xX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX4xX98xX22xX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX112xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX2xX1bxX22xX5xX1axX2xX17xX4f6xX22xX37xX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX7bxX3cxX5xX1axX3cxX2xX259xX2d2xX5xX2xX17xX22xX342xX1xX2xX17xX2dexX3xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX37xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX17xX92xXexX5adxX1axX2xX17xX18xX92xXexX94xX1axX37xX2xX1xX3cxX529xX2xXf4xX22xX342xX1axX2xX1eaxX92xX376xX17xX2xX7bxX18xX59xX2xX12xX13xX2xX139xX35xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3cxX256xX2xX17xX18xX26xX204xX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX291xX1axX3cxX2xX6xXc4xX3xX3cxX2xX3xX256xX5xX2xX2e9xX3cxX35xX2xX1axX26xX4f6xX3xX2xX139xX94xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX17xX4f6xX22xX2xX13xX54xX22xX2xX17xX399xX1axX1bxX2xX4xX4f6xX1xX2xX2e9xX3cxX46xX1axX2xXdxX46xX1axX2xX8dxX416xX2xX1axX46xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3cxX204xX1axX2xX1axX3bfxX5xX2xX1axX3cxX376xX1axX2xX17xX3cxX37bxX3xX2xX17xX18xXcxX1axX1bxX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX139xX35xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX12cxX2xX1f3xX1f4xX2xX1eaxX5xXcxX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX1ffxX2xX7bxX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xXf4xX22xX1axX3cxX2xX139xX35xX2xX210xXb1xX2xX3cxXb4xX22xX2xX3xX3cxX256xX2xX17xX18xX1exX37xX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xX3xXc4xX3xX2xX6xX1f4xX37xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX37xX2xX8dxX288xX5xX2xX1xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX419xX3cxX5xX22xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX1axX1bxX3cxX22xX5adxX13xX2xX17xX92exX3xX37xX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xXb8xX3cxX3f9xX2xX17xX3cxX288xX2xX86xX11cxX5exXb8xX7bxX532xX7bxX7bxX1bxX2xX1axX1bxX35xXexX2xX86xX10dxX532xX11exX532xX86xX10fxX86xX10fxX2xX3xX256xX5xX2xX7bxX3cxX256xX2xX17xX26xX4f6xX1axX1bxX2xXb8xX3cxX291xX1axX3cxX2xX1xX3cxX256xX2xX139xX94xX2xX139xX22xX4cxX3xX2xX17xX2cexX1axX1bxX2xX3xX26xX27xX1axX1bxX2xX3xXc4xX3xX2xX1bxX22xX8axX22xX2xX1xX3cxXc4xX1xX2xXf4xX8axXcxX2xX8dxX8axX13xX2xX17xX3cxX2a3xX3xX2xX3cxX22xX4cxX1axX2xX91xX92xXexX94xX1axX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX139xX35xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX8dxX416xX2xX3cxX3fxX1axX2xX3xX3cxX342xX2xX17xX2cxX22xX2xX8dxX5xX2xX17xX1exX1axX3cxX2xX17xX18xX3fxX1axX1bxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXf4xX288xX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX37xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX2xX17xX18xX5adxX1axX2xX8dxX288xX5xX2xXf4xX35xX1axX2xX17xX3f9xX1axX3cxX12cxX2xX4d4xXbexX1axX1bxX2xX17xX3cxX27xX22xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX6xX1f4xX37xX2xXf4xX5xX1axX37xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX3xX2d2xX2xX4xX22xX5adxX1axX2xX91xX92xX5xX1axX2xX8dxX8c5xXexX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xX1xX3cxX2cxX22xX2xX3cxX98xX1xX37xX2xX4xXbexX1axX1bxX2xX1bxX3cxX368xX1xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX18xX1exX1axX3cxX2xXdxX3fxXexX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX6xX2cxX1axX1bxX37xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX17xX2a3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX419xX704xX2xX1axX2cexX1axX1bxX2xX1xX3cxX38cxX1axX1bxX37xX2xX3xX3cxX2cxX1axX1bxX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX37xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX37xX2xX17xX5xX22xX2xX1axX3fxX1axX2xX17xX3cxX26xX204xX1axX1bxX2xX17xX291xX3xX3cxX12cxX2xX4d4xX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX37xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX399xX1axX2xX17xX2cexX1axX1bxX2xX3xX26xX27xX1axX1bxX2xX13xX3fxX1axX1bxX2xX4xX26xX4f6xX22xX2xX17xX2f0xX2xX3xX3acxX1xX2xX17xX3f9xX1axX3cxX2xX8dxX342xX1axX2xX3xX3acxX1xX2xX3xX204xX2xX6xX1f4xX37xX2xX1axX46xX1axX1bxX2xX3xX5xXcxX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX3xX256xX5xX2xXf4xX5xX1axX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX3acxX1xX2xXb0xXb1xX37xX2xX1axX3cxX2d2xX13xX2xX17xX3cxX26xX27xX1axX1bxX2xX17xX18xX2a3xX3xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX3acxX1xX2xXb0xXb1xX2xX8dxX416xX2xX3xX5xX1axX2xX17xX3cxX22xX4cxX1xX37xX2xX3cxX40dxX2xX17xX18xX98xX2xX3cxX22xX4cxX92xX2xX91xX92xX8axX37xX2xX419xX288xX1xX2xX17xX3cxX27xX22xX2xX3xXc4xX3xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX3cxX98xX1xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xXf4xX288xX2xXf4xX3fxXcxX2xX4xX2a3xX3xX37xX2xXb0xX46xX13xX2xX3cxX3fxX22xX2xX139xX35xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX3xX2d2xX2xX3cxXcxX35xX1axX2xX3xX8axX1axX3cxX2xX8dxX218xX3xX2xXf4xX22xX4cxX17xX12cxX2xX2e9xX1bxXcxX35xX22xX2xX18xX5xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX3xX3acxX1xX37xX2xX3xXc4xX3xX2xX1axX1bxX35xX1axX3cxX2xX3xX399xX1axX2xX3xX2d2xX2xX6xX2a3xX2xX91xX92xX5xX1axX2xX17xX46xX13xX2xXf4xX2cxX2xX17xX18xX291xX2xX419xX22xX1axX3cxX2xX1xX3cxX291xX2xX3xX3cxXcxX2xX3xXc4xX3xX2xX3cxXcxX3fxX17xX2xX8dxXb4xX1axX1bxX2xX139xX94xX2xXf4xX8axXcxX2xX139xX4cxX37xX2xX3xX3cxX2cexX13xX2xX6xX2d2xX3xX37xX2xX1bxX22xXc4xXcxX2xXdxX2dexX3xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX139xX35xX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX17xXc4xX3xX2xXb0xX46xXexX2xXdxX2a3xX1axX1bxX2xXb0xXb1xX37xX2xX1xX3cxX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX17xX3cxX288xX2xX17xX18xX3acxX1axX2xX8dxX256xX2xX8dxX22xX94xX92xX2xX419xX22xX4cxX1axX37xX2xX17xX22xX5adxX92xX2xX3xX3cxX92xX8c5xX1axX2xX3xX21xX1axX1bxX2xX1axX3cxX376xX1axX2xXb0xXb1xX37xX2xX1xX3cxX26xX27xX1axX1bxX37xX2xX17xX3cxX288xX2xX17xX18xX3acxX1axX2xX1xX3cxXa00xX2xX3cxX98xX1xX2xX139xX4f6xX22xX2xX17xX18xX59xX2xX12xX13xX2xX1axX3cxX7e5xX13xX2xXb0xX46xXexX2xXdxX2a3xX1axX1bxX2xX13xX21xX22xX2xX17xX18xX26xX27xX1axX1bxX2xX5xX1axX2xX17xXcxX35xX1axX37xX2xX4xX35xX1axX3cxX2xX13xX3fxX1axX3cxX2xX3xX3cxXcxX2xX17xX18xX59xX2xX1xX3cxXc4xX17xX2xX17xX18xX22xX416xX1axX2xX13xXb4xX17xX2xX3xXc4xX3xX3cxX2xX17xXcxX35xX1axX2xXdxX22xX4cxX1axX12cxX0xX5exX1xX10xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXc9axX92xX17xX3cxXcxX18xX9xX10xX259xX26xX204xX1axX1bxX2xX7bxX3cxX8axXcxX0xX5exX1xX10
Hương Thảo