Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam
(Baothanhhoa.vn) - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.
2cd0xa188x98fbx8d0ax4004xcda6xaaf6x96c5xb627xX7x5847xa45fx37cax7c9bxe6e7xacc9xX5x9584xXaxaf2bx8a10x4f51xbb30xX1xX3x6b37xddd6x42edxX3xX5x3e99xX3xcce1x8575xc12bxXex380exX3xX7xf381xXexX3xX5xb4c8xX3xec42x9304xXexX3x89bex5f21xX3xX15xb6f9x2e9fxXbxX3x4f8dxX15xX34xX3xX4x5180xX4xX3xX18xb3a2xX3xX4xX19xX4xX3xXexe4a5xX15xX1xX3xXex7b09xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3x634bxb9f9xX6xX3xX2cx50a0xX15xX3x9706xX20xX14xX15xX34xX3xb278xX6xc376xX0xe172xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX10xX6xb9f5xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXcxa4cbxX20xX15xX34xX3xXexd180xX65xX3xX79x72e4xX3xX18xX19xX1axX3xcec2xX1xcd2exX3xXexffa4xf789xX15xX34xX3xXexX1x4b14x6275xX3xX30x7980xX15xX3xX5dxX20x8f0dxX4xX3xX34xXdxX6xX23xX3xX1xXdxc700xX15xX3xX15xX6xX9fxX3x2cefxX20xX2dxXexX3xX1xXdxXb1xX15xX3xX15xX34xX20xX9fxX3xX4x10038xX3xX4xX6xX1axX3xXb8xX14xX9fxX3xX82xX6xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xXexX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXexX26xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX55xX56xX6xX3xX2cxX5axX15xX3xX5dxX20xX14xX15xX34xX3xX63xX6xX65x462fxX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6fa9xX1axX79xX9fxXaxX12xX0xXdxX65xX34xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xXexX1xX20xX65xX18xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX82xXaxX3xX7xXexX9fxX5xX10xX9xXax37e5xXdxX79xXexX1xee61xX3xdc4cx8815x6c35xXbxXb8x6c0cxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX14exX3xX151x9b6cxe478xXbxXb8xX155xXaxX3xX7xX82xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX14exX67xX67xXdxX110xX18xX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX110xX30xX15xX67xX15xX10xX149xX7xX67xf098xb5acxX161xX189xX67xX2xX18axX150xX79xX2xX18ax9466xX150xX18axX18axX160xXexX189xX189x726dxX160xX5xX2xee62xX2xX110x3dccxXbxX34xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xXexX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xX30xX31xX3xX15xX34xX35xXbxX3xX38xX15xX34xX3xX4xX3dxX4xX3xX18xX41xX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX55xX56xX6xX3xX2cxX5axX15xX3xX5dxX20xX14xX15xX34xX3xX63xX6xX65xXaxX3xX149xXdxX79xXexX1xX9xXaxX150xX151xX152xXaxX3xX1xX10xXdxX34xX1xXexX9xXaxX151xX160xX161xXaxX3xX67xX12xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX12xX120xX14xX15xX3xX2cx5abfxX3xX15xX34xX20xX9fxX3xX4xXc8xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xXexX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXexX82xX1axX15xX34xX3xX15xX1xac50xX15xX34xX3xX34xXdx4750xX3xXexcf3bxXdxX110xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX1axX79xX9fxXaxX12xXcxX82xX1axX15xX34xX3xX151xX3xX34xXdxX266xX3xX1fxX20xX6xX3x44caxXexX4dxX3xX2xX1xX3xX2cxX5axX15xX3xX19cxX1xX3xX15xX34xX31xX9fxX3xX2xX194xX1a0xX2xX18ax72eaxX23xX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xX63xX34xX1xXb1xX3x4b5bxX15xX3xX2cxX5axX15xX3xXcxX1xX4dxX6xX3xXcxX1xXdxb385xX15xX3xX55xX20xX5axX3xX4xX56xX3xX65xX97xX6xX3xXexX1axX3xX2cxX5axX15xX3xX82xX2dxXexX3xXexX1axX110xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX1axX79xX9fxXaxX12xc916xX8cxX3xX18xX19xX1axX3xXexX82xX1axX15xX34xX3xX18axX151xX3xX34xXdxX266xX3xXexX269xXdxX23xX3xX5xX97xX98xX15xX34xX3xX65xX97xX6xX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xX55xX31xX3xXcxf12exX15xX1xX3xX2cxX5axX15xX3xX5dxX20xX14xX15xX34xX3xXcxX82x2d8fxX3xXbxX1xbacexX3xX18xXdxX5axX15xX3xXexX4dxX3xX160xX18axX1a0xX2xX150xX18axX65xX65xX23xX3xX4xX56xX3xX15xXc8xXdxX3xXexX82xX2ccxX15xX3xX189xX18axX18axX65xX65xX155xX3xX5xX97xX98xX15xX34xX3xX65xX97xX6xX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX55xX56xX6xX23xX3xX63xX34xX1xXb1xX3xX2bdxX15xX3xX30xX31xX3xXexX4dxX3xXcxX1xX4dxX6xX3xXcxX1xXdxX2ccxX15xX3xX55xX20xX5axX3xX2cxX5axX15xX3xX5dxX20xX14xX15xX34xX3xX63xX6xX65xX3xXbxX1xX344xX3xX18xXdxX5axX15xX3xXexX4dxX3xX161xX18axX1a0xX19cxX18axX65xX65xX23xX3xX4xX56xX3xX15xXc8xXdxX3xXexX82xX2ccxX15xX3xX2xX18axX18axX65xX65xX110xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX1axX79xX9fxXaxX12xX63xX34xX20xX9fxX3xX4xXc8xX3xX4xX6xX1axX3xXb8xX14xX9fxX3xX82xX6xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xXexX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXexX26xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX55xX56xX6xX3xX2cxX5axX15xX3xX5dxX20xX14xX15xX34xX3xX63xX6xX65xX110xX3xX63xX34xX20xX9fxX3xX4xXc8xX3xX4xX6xX1axX3xX15xX34xX35xXbxX3xX5xX3dxXexX3xX7xX88xX20xX23xX3xX79xXdxXb1xX15xX3xX82xX41xX15xX34xX3xXexXdxX5axXbxX3xXexX3dxX4xX3xX79xXdxfc9fxX15xX3xX82xX6xX3xX2axX3xX30xd62dxX15xX34xX3xXexX82xX1dxX15xX34xX3xXexX1xX2dxXbxX23xX3xX4xX19xX4xX3xX92xX1xX20xX3xX2cxbf1exX3xXexX1xX340xX3xXexX26xXdxX3xX4xX19xX4xX3xXexX48xX15xX1xX3xXexX4dxX3xX55xX31xX3xXcxX330xX15xX1xX3xX2cxX5axX15xX3xXcxX1xX4dxX6xX3xXcxX1xXdxX2ccxX15xX3xX55xX20xX5axX110xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX120xX1axX79xX9fxXaxX12xXcxX26xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX55xX56xX6xX23xX3xX15xX34xX20xX9fxX3xX4xXc8xX3xX4xX6xX1axX3xXb8xX14xX9fxX3xX82xX6xX3xX5xX1dxX3xX1fxX20xX21xXexX23xX3xX7xX26xXexX3xX5xX2axX3xX2cxX2dxXexX3xXexX26xXdxX3xXcxX1xX97xX266xX15xX34xX3x5533xX20xX88xX15xX155xX3xX15xX34xX20xX9fxX3xX4xXc8xX3xXexX82xX20xX15xX34xX3xX18xd9aaxX15xX1xX3xXexX26xXdxX3xX4xX19xX4xX3xX1xX20xX9fxXb1xX15xX14exX3x9b96xX97xX266xX15xX34xX3x61a2xX19xXexX23xX3xX5dxX20xX6xX15xX3xX55xX56xX6xX23xX3xX5dxX20xX6xX15xX3x4f88xXc8xX15xX23xX3xX120xX19xX3xXcxX1xX97xX269xX4xX23xX3xX546xX6xX15xX34xX3xX13xX1xX19xX15xX1xX23xX3xX63xX1xX97xX3xX518xX20xX88xX15xX23xX3xX63xX1xX97xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX23xX3xXcxX1x667cxX3xX518xX20xX88xX15xX23xX3xX63xX34xX58cxX4xX3xX546x4ef7xX4xX23xX3xf909xX2ccxX15xX3xf44dxX340xX15xX1xX3xX30xX31xX3xX13xfb3bxX65xX3xXcxX1xX9exX9fxX110xX0xX67xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2bdxX20xXexX1xX1axX82xXaxX12xc5c3x9508xX0xX67xXbxX12
PV