Thủ tướng Anh và lãnh đạo đảng Brexit bất đồng về thỏa thuận mới
Ngày 3/11, lãnh đạo đảng Brexit của Anh, ông Nigel Farage tuyên bố sẽ không ra tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 12 tới. Thay vào đó, ông sẽ thúc đẩy chiến dịch trên cả nước nhằm chống lại thỏa thuận của Thủ tướng Boris Johnson về việc đưa Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.
96bax1148cx1108cx148dex10fdexcdfcxa149xe38fxaaa8xX7x11d35x146b7xad89xa5e6xe90fxd6fdxX5xad84xXaxfb0cxXcxX1x15aa4xX3xXex134c4xc849xbf2ax12da1xX3xd17cxX1axX1xX3xc70fxf68dxX3xX5x1329axX1axX1xX3x13f6bxfcf1x157f3xX3xX29xee05xX1axX1bxX3xe651xf7f4xX10xa397xXdxXexX3xa5cdx143ecxXexX3xX29x12f26xX1axX1bxX3xX21x138fcxX3xXexX1xa72dxX6xX3xXexX1x11eb3xcd53xX1axX3xf97fxX19xXdxX0x14fe9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdd97xX10xX6xd2dexXaxX12xa610xX1bxX22x12bf0xX3x11890xX54xX2xX2xd6c2xX3xX5xX25xX1axX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX1axX1xX72xX3x12adaxX1axX1bxX3xX69xXdxX1bxX10xX5xX3xdb32xX6xX33xX6xX1bxX10xX3xXexX4cxX6cx13519xX1axX3xX39xf1afxX3xX7xe6ffxX3xb10fxX1xX92xX1axX1bxX3xX33xX6xX3xXexX33xX6xX1axX1xX3xX4xe549xX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xX4cx12961xX4xX3xXex122e6xX1axX1bxX3xXexX4cxX6cx1261cxX1axX3xX4xXbfxX3xX21xX22xX2bxX3xXexX1x9900xX1axX1bxX3xX2xdebaxX3xXexX19xXdx14646xX3xXcxX1xX6xX6cxX3xX21xX22xX2bxX3xX29x15c51xX72xX3xX92xX1axX1bxX3xX7xXadxX3xXexX1x12c25xX4xX3xX29xe215xX6cxX3xX4xX1xXdxd406xX1axX3xX66xbaf8xX4xX1xX3xXexX33xXa6xX1axX3xX4xX2exX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1axX1xc58cxX50xX3xX4xX1xXaaxX1axX1bxX3xX5xX2axXdxX3xXexX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX4xX15xX6xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX32xX2bxX33xXdxX7xX3x14f9dxX2bxX1xX1axX7xX2bxX1axX3xX21xX43xX3xX21xXdx15e6cxX4xX3xX29xX18xX6xX3xX1dxX1axX1xX3xX33x14cddxXdxX3xa380xXdxXa6xX1axX3xX50xXdxX1axX1xX3xX4xX1x15c2exX4cxX3xe049xX4cxX3xc919x13260xf274xc358xX72xX3xX4x13791xX1axX3xX1bx14a5cxXdxX3xX5xX22xX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xX0xXdxX50xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX50xX7x1091dxXbxX1xX2bxXexX2bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX1axX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX39xX3axXexX3xX29xX3exX1axX1bxX3xX21xX43xX3xXexX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX50xX19xXdxX3xX1x160b4xX1axX1xX3xX2exX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX33xX4xX9xXaxX54xX54xXdxXeaxX39xX6xX2bxXexX1xX6xX1axX1xX1xX2bxX6xXeaxX21xX1axX54xX1axX10x14cebxX7xX54xX2x140c1xbe94xX234xX54xX2x15d95xX238xX66xX2x10276xab3bxXe5xX2xX23cxX233xXexX233x13fd7xa4a2xXe5xX5xX2xXeaxece2xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1axX1xX3xX21xX22xX3xX5xX25xX1axX1xX3xX29xX2axX2bxX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX39xX3axXexX3xX29xX3exX1axX1bxX3xX21xX43xX3xXexX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX50xX19xXdxXaxX3xX66xX6xXexX6xX1b9xXbxX1xX2bxXexX2bxX1b9xX2bxX33xXdxX1bxXdxX1axX6xX5xX1b9xX7xX33xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x10f7bxX54xX54xX4xX66xX1axXdxX50xX1bxXeaxX21xXdxX10xXexX1axX6xX50xXbxX5xX4cxX7xXeaxX21xX1axX54xXexX245xXe5xX23cxX54xX4cxXbxX5xX2bxX6xX66xX10xX66xX54xX39xX2bxX24axX2bxXafxX6xX54xXe5xX23cxX2xX233x1407bxX2xX2xX2e6xX23cxX6exX54xXexXexX35xX21xX1axX2e6xX1axXdxX1bxX10xX5xXeaxX24axXbxX1bxXaxX3xX54xX12x151b9xX1xX15xX3xXexX110xX4xX1xX3x9d43xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX4xX15xX6xX3xX1dxX1axX1xX3xX69xXdxX1bxX10xX5xX3xX9cxX6xX33xX6xX1bxX10xXeaxX3xX17dx13c55xX1axX1xX2b4xX3xX1dxX9cxae6fxX54xXcxXcxb603xa04axX69xX180xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xXcxX33xX2exX3xX5xX168xXdxX3xXbxX1xX47xX1axX1bxX3xX21xX3axX1axX3xXexX33xX4cxX6cxX43xX1axX3xXexX1xX92xX1axX1bxX72xX3xX92xX1axX1bxX3xX9cxX6xX33xX6xX1bxX10xX3xX4xX1xX2bxX3xX33xX123xX1axX1bxX3xX29xXd4xX3xXbxX1xb5f4xX4xX3xX21xX389xX3xX7x15d23xX3xX1axX1bxX1xXdxX15cxXbxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xXexXaaxXexX3xX1axX1xX3axXexX72xX3xX92xX1axX1bxX3xX7xXadxX3xb800xX29xXdxX3xX7xX4cxXaaxXexX3xX4xX1xXdxX43xX4cxX3xX66xX22xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX338xX18xffa5xX1axX1bxX3xa52bxX4cxXaaxX4xX3xX1dxX1axX1xX3xX29xXd4xX3xX1x14052xX3xXexX33xaa82xX3xX245xX23cxX23cxX3xd053xX1axX1bxX3xX4xXbfxX3xX21xXdxXa6xX1ax10715xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX21xX20axX3xX3b1xXexX20axX50xX3xXafxXdxX10cxX50xX3xX50xXc9xXexX3xX4xX1xXdxX10cxX4xX3xX1bxX1xX10cxX3xX21xX22xX3xX1axX3dbxX3xX5xX390xX4xX3xX29xXd4xX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xX21xX22xX2bxX3xX1axX1bxX1xX110xX3xX21xXdxX15cxX1axX3f0xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xX69xX1bxX18xX168xXdxX3xX29xX3e5xX1axX1bxX3xX29x146c6xX4cxX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xXafxX1x13ed1xX1axX1bxX3xX29xX110xX1axX1xX72xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX14fxX2bxX1xX1axX7xX2bxX1axX3xXbxX1xX2exXdxX3xXexb4b6xX3xX39xX47xX3xXexX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX29xX2axXexX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xX21xX19xXdxX3xX17exX17fxX3xX21xX22xX3xX29xX3exX1axX1bxX3x9f74xX3xXexX1xX6xX50xX3xX1bxXdxX6xX3xX50xXc9xXexX3xX3b1xX5xXdxXa6xX1axX3xX50xXdxX1axX1xX3xX33xX6xX3xX29xXdxX3f0xX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xX39xX454xX4cxX3xX4xXbfxX3xX7xX19xX50xX3xX21xX22xX2bxX3xXexX1xXe0xX1axX1bxX3xX2xXe5xX3xXexX19xXdxX72xX3xX1xX2bxad0cxX4xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX29xXaaxXdxX3xX50xX501xXexX3xX21xX19xXdxX3xX50xXc9xXexX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xX4xX2axX1axX1xX3xXexX33xX6xX1axX1xX3xX1xX10cxXexX3xX7xX3e5xX4xX3xXafxX1xXaaxX4xX3xX5xXdxX15cxXexX3xXexX2axXdxX3xX3cexX4cxXaaxX4xX3xX1xXc9xXdxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX92xX1axX1bxX3xX9cxX6xX33xX6xX1bxX10xX72xX3xX21xXdxX15cxX4xX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX50xXc9xXexX3xX5xXdxXa6xX1axX3xX50xXdxX1axX1xX3xX4xXf6xX3xXexX1xXd4xX3xX5xX22xX3xX66xX3axX4cxX3xX1xXdxX15cxX4cxX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX3axX6cxX3xXafxX1xX2exX3xX1ax13acaxX1axX1bxX3xX4xXe0xX4xX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXc9xX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX7xXadxX3xX4xX1xXdxX10cxX50xX3xX18xX4cxX3xXexX1xX10cxX3xX29xX6xX3xX7xXaaxX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xX39xX454xX4cxX3xX4xXbfxX3xX7xX19xX50xXeaxX3x13aa9xX1axX1bxX3xX9cxX6xX33xX6xX1bxX10xX3xX1axX1xX3axX1axX3xX50xX2axX1axX1xX72xX3xX4xXe0xX4xX1xX3xX66xX4cxX6cxX3xX1axX1xX3axXexX3xX29xXd4xX3xXexX1xX390xX4xX3xX1xXdxX15cxX1axX3xXafxX10cxX3xX1xX2bxX2axX4xX1xX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX5xX22xX3xXexX1xX22xX1axX1xX3xX5xX4dxXbxX3xX5xXdxXa6xX1axX3xX50xXdxX1axX1xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXc9xX3xX21xXdxX15cxX4xX3xX33xX168xXdxX3xX17exX17fxX72xX3xX29xX3exX1axX1bxX3xXexX1xX168xXdxX3xX29xX2exX50xX3xX39xX2exX2bxX3xX5xXdxXa6xX1axX3xX50xXdxX1axX1xX3xX1axX22xX6cxX3xX1bxXdxX22xX1axX1xX3xX4xX1xXdxX10cxX1axX3xXexX1x12707xX1axX1bxX3xXe0xXbxX3xX29xX2exX2bxX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xX39xX454xX4cxX3xX4xXbfxX3xX7xX68exXbxX3xXexX19xXdxXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xXcxX33xX2bxX1axX1bxX3xX50xXc9xXexX3xX66xXdx14df6xX1axX3xX39xXdxX10cxX1axX3xX5xXdxXa6xX1axX3xX3cexX4cxX6xX1axX72xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX14fxX2bxX1xX1axX7xX2bxX1axX3xX4xX1xX2bxX3xX39xXdxX10cxXexX3xX21xXdxX15cxX4xX3xX92xX1axX1bxX3xXafxX1xX92xX1axX1bxX3xXexX1xXd4xX3xXexX1xX390xX4xX3xX1xXdxX15cxX1axX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX29xX102xX1axX1bxX3xXexX1xX168xXdxX3xX1xX2axX1axX3xX1axX1bxX22xX6cxX3xX6exX2xX54xX2xX23cxX3xX21xX487xX6xX3xX3cexX4cxX6xX3xX1axX1xX18xX3xX29xX25xX3xX1xX3e5xX6xX3xX5xX22xX3xX50xXc9xXexX3xX3b1xX29xXdxX43xX4cxX3xX33xX3axXexX3xX29xXe0xX1axX1bxX3xXexXdxX10cxX4xX3f0xX72xX3xX7xX2bxX1axX1bxX3xX1axX1xX3axX1axX3xX50xX2axX1axX1xX3xX33xX123xX1axX1bxX3xX3b1xXcxX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX33xX6xX3xX29xXdxX3f0xX3xXbxX1xXdxXa6xX1axX3xX39xX2exX1axX3xX50xX19xXdxX3xX4xX15xX6xX3xX92xX1axX1bxX3xX21x126eaxX1axX3xX5xX22xX3xX4xX2bxX1axX3xX29xX18xX168xX1axX1bxX3xX66xX4cxX6cxX3xX1axX1xX3axXexX3xX29xXd4xX3xX29xX18xX6xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX1axX1xX3xX33xX168xXdxX3xXafxX1xX47xXdxX3xX17exX17fxXeaxX3xXcxX33xX2exX3xX5xX168xXdxX3xXbxX1xX47xX1axX1bxX3xX21xX3axX1axX3xX1xX25xX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xea98xXafxX6cxX3xX69xX10xX22fxX7xX3xXafxX1xXdxX3xXafxX1xa949xXdxX3xX29xXc9xX1axX1bxX3xX4xX1xXdxX10cxX1axX3xX66xX110xX4xX1xX3xXexX33xX6xX1axX1xX3xX4xXbfxX3xX4xX15xX6xX3xX50xX20axX1axX1xX72xX3xX92xX1axX1bxX3xX14fxX2bxX1xX1axX7xX2bxX1axX3xXafxX1xX465xX1axX1bxX3xX29xX110xX1axX1xX2b4xX3xX3b1xX300xXe0xX4xX1xX3xX66xX4cxX6cxX3xX1axX1xX3axXexX3xX29xXd4xX3xX33xX168xXdxX3xXafxX1xX47xXdxX3xX17exX17fxX3xX1xXdxX15cxX1axX3xX1axX6xX6cxX3xX5xX22xX3xXbxX1xX2exXdxX3xX33xX6xX3xX29xXdxX3xX4xf48cxX1axX1bxX3xX21xX19xXdxX3xXexX1xX47xX6xX3xXexX1xX4cxX4dxX1axX3xX50xX22xX3xX4xX1xX102xX1axX1bxX3xXexX6xX3xX29xX6xX1axX1bxX3xX4xXf6xXeaxX3f0xX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX32xX2bxX66xX6cxXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xXexX1xX5acxX50xX3xX66xX184xX3xX66xX18xX3xX5xX4cxX4dxX1axX3xX50xX19xXdxX3xX1axX1xX3axXexX72xX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX32xX2exX2bxX3xXexX1xX15xX3xX29xX6xX1axX1bxX3xX1axX1xX4dxX1axX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xX1axX1xXdxX43xX4cxX3xX7xX390xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXc9xX3xX1axX1xX3axXexX2b4xX3xX6exX233xa068xX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xXexX1xX5acxX50xX3xX66xX184xX3xX66xX2bxX3x15c94xX2bxX4cxX1bxX2bxX21xX54xX7fexX4cxX1axX66xX6xX6cxX3xXcxXdxX50xX10xX7xX3xXexX1xX390xX4xX3xX1xXdxX15cxX1axX72xX3xX6exX245xX91axX3xXexX33xX2bxX1axX1bxX3xX4xXe0xX4xX3xX4xX4cxXc9xX4xX3xXexX1xX5acxX50xX3xX66xX184xX3xX4xX15xX6xX3xX300xX2bxX50xX33xX10xX7xX54xX7fexX4cxX1axX66xX6xX6cxX3xX17exX35xXbxX33xX10xX7xX7xX3xX21xX22xX3xXcxX1xX10xX3xXcxX10xX5xX10xX1bxX33xX6xXbxX1xXeaxX3xXcxX33xX2bxX1axX1bxX3xXafxX1xXdxX3xX29xXf6xX72xX3xX300xX92xX1axX1bxX3xX29xX2exX1axX1bxX3xX5xX454xX1axX3xX5xX18xX3dfxXexX3xX1axX1xX4dxX1axX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xXe5xX238xX91axX72xX3xXe5xX23dxX91axX3xX21xX22xX3xXe5xX23dxX91axX3xX7xX390xX3xX15xX1axX1bxX3xX1xXc9xXeaxX3xX309xX2exX1axX1bxX3xa249xX177xX1axX3xX4xX1xX15xX3xXcxX390xX3xX66xX2bxX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xX5xX454xX1axX3xX5xX18xX3dfxXexX3xX2xX245xX91axX72xX3xX2xX23dxX91axX3xX21xX22xX3xX2xX234xX91axX3xX4xX184xX1axX3xX309xX2exX1axX1bxX3xX32xX33xX10xX35xXdxXexX3xX4xX15xX6xX3xX92xX1axX1bxX3xX9cxX6xX33xX6xX1bxX10xX3xX29xX18xX3dfxX4xX3xX238xX91axX72xX3xX2xX23cxX91axX3xX21xX22xX3xX2xXe5xX91axXeaxX54xXeaxX0xX54xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX4cxXexX1xX2bxX33xXaxX12xX17dxXcxXcxX337xX338xX69xX54xX338xXdxX10xXexX1axX6xX50x1574fxX180xX0xX54xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)