LHQ triển khai nền tảng giáo dục số hóa cho học sinh Palestine
Ngày 19/4, Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) thông báo triển khai nền tảng giáo dục số hóa giúp mang lại cơ hội học tập cho khoảng 540.000 học sinh không được đến trường do dịch COVID-19 hoặc do tình trạng xung đột.
f1b8x16aa3x147a7xfc23x109b1x15605x1656ex13100x138a1xX7x16112x16cb2x10c7ax15459x15b66x16f6bxX5x13a60xXax13477x14a79x10f12x141e3xX3xXex10f2axXdx14653x10dbcxX3x15dc2xX1xX6xXdxX3xX1bx105faxX1bxX3xXex113acxX1bx10829xX3xX29xXdx15f44x1476axX3x1075dxfc17xX4xX3xX7x12da5xX3xX1x11f41xX6xX3xX4xX1xX2exX3xX1xf1bbxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3x12909xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX0x1297bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14xX10xX6xX30xXaxX12x12c96xX29xf91ax1150exX3xX2x10a45xX52x143d0x14a0exX3x122c1x1291axX3x12d7bx115e4xX6xX1bxX3xX13xXdx16628xX1bxX3xX1x11106xXbxX3xX75xX76xX35xX4xX3x1056fxX23xX3xX4x16e20xX76xX3xXexX18xX80xX3xX1bxX29x13a66x1100axXdxX3xXex13d19xX3xX1bx14c85xX1bxX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX3x10b26x10443xX67x14813x15353x17123x11ec2xX3xXexX1x16fa7xX1bxX29xX3x109b0xX2dxX2exX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xX7xX35xX3xX1xX38xX6xX3xX29xXdx17775xXbxX3x10253xX6xX1bxX29xX3xX5xX9dxXdxX3xX4xX73xX3xX1x157fdxXdxX3xX1xX40xX4xX3xXex11b4axXbxX3xX4xX1xX2exX3xX1dxX1xX2exX27xX1bxX29xX3x14ed3xX6fx161f2x13b16xX10axX10axX10axX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX1dxX1xXb4xX1bxX29xX3x10ba4xX95xX80xX4xX3xX11fx15740xX1bxX3xXexX18xX95xX96xX1bxX29xX3xX30xX2exX3xX30xX9axX4xX1xX3xX72x16932x15b2fx15a9ax163e3x12343xX2xX6dxX3xX1xX2ex10e2bxX4xX3xX30xX2exX3xXex14f48xX1bxX1xX3xXexX18xX9dxX1bxX29xX3x163e9xX76xX1bxX29xX3xX11fxXf2xXexX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX6xXbxXexXdxX2exX1bxXaxX12xX0xXdxXe5xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXe5xX7xX13cxXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX7xXexX6axX5xX10xX9xXaxX30xXdxX7xXbxX5xX6xX6ax1292bxX3xXb8xX5xX2exX4xX1dx1202axX3xXe5xX6xX18xX29xXdxX1bxX13cxX5xX10x15a5fxXexX199xX3xX6xX76xXexX2exX1a0xX3xXe5xX6xX18xX29xXdxX1bxX13cxX18xXdxX29xX1xXexX199xX3xX6xX76xXexX2exX1a0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xX7xX35xX3xX1xX38xX6xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX3xX1xX149xX1bxX1xX3xX27xX1bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxX52xX52xXdxX10bxXb8xX6xX2exXexX1xX6xX1bxX1xX1xX2exX6xX10bxX88xX1bxX52xX1bxX10x15ce7xX7xX52x12abbxX2xX2x155b5xX52xX2x100cdx11540xX30xX239xX2xX108xX2xX10axX10axX6dxXexX108xX2xX240xX108xX5xX2xX10bx10777xXbxX29xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xXdxX1axX1bxX3xX1dxX1xX6xXdxX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xX7xX35xX3xX1xX38xX6xX3xX4xX1xX2exX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xXaxX3xX30xX6xXexX6xX13cxXbxX1xX2exXexX2exX13cxX2exX18xXdxX29xXdxX1bxX6xX5xX13cxX7xX18xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX52xX52xX4xX30xX1bxXdxXe5xX29xX10bxX88xXdxX10xXexX1bxX6xXe5xXbxX5xX76xX7xX10bxX88xX1bxX52xXexX23cxX239xX10axX52xX76xXbxX5xX2exX6xX30xX10xX30xX52xXdxX88xXbxX6axX4xXdxX88xX2exX52xX239xX10axX239xX2x13c8cxX10axX6fxX2edxX239xX10axX52xXexXexX153xX88xX1bxX2edxXdxX7xX18xX6xX10xX5xX30xXdxX1bxX1xX4xX76xX10bxX251xXbxX29xXaxX3xX52xX12x13ef5xX1xX76xX3xX11fxX9axX1bxX1xX3xX4xX95xX3xXcxX10xX1dxX2exX6xX3xX4xf410xX6xX3xX13axX7xX18xX6xX10xX5xX3xXexX9dxXdxX3xX1dxX1xX76xX3x14b4exX96xX3xXcxfd15xX6axX10bxX3xXaax125d2xX1bxX1xX199xX3xXafx15fdfxX48xX52xXcxXcx14bf0xX139xX67xXb0xX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xX67xX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xX70xX3xX4xX38xX3xX4xX27xX3xXbxX1xXdxX7cxX1bxX3xXb8xX27xX1bxX3xXexXdxX125xX1bxX29xX3xXafxX18xX6xXb8xX3xX88xX69xX3xXexXdxX125xX1bxX29xX3xXafxX1bxX1xX70xX3xX7x14051xX3xX11fxX95xX80xX4xX3xX4xX76xX1bxX29xX3xX4x157d1xXbxX3xX4xX1xX2exX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX3x11c80xX3xX4xX2dxX4xX3xX75xX76xX35xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX88xX69xX3xX88x13758xX1bxX29xX3xX5xfcdexX1bxX1xX3xXexX1x13773xX3xX29x12fb2xXe5xX3x12359xX2exX18xX30xX6xX1bxX70xX3x137c9xX6axX18xXdxX6xX70xX3xX13xXdxXb8xX6xX1bxX70xX3xX30xX27xXdxX3x11282xX6x11495xX6xX3xX88xX69xX3xX1dxX1xX76xX3xX88x14f71xX4xX3xX333xX96xX3xXcxX337xX6axX3xXe5xX69xX3xX13axX7xX18xX6xX10xX5xX3xX11fxX6xX1bxX29xX3xX1dxXdxX1axXe5xX3xX7xX2exX2dxXexX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xX67xX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xX11fxX95xX80xX4xX3xXexX1xXdxX125xXexX3xX1dxX125xX3xX11fxX1axX3xX29xXdxXe2xXbxX3xX88xXdxf682xX4xX3xX1xX40xX4xX3xXexXfaxXbxX3xXex16c39xX3xX153xX6xX3xXexX18xX3bcxX3xXexX1xX69xX1bxX1xX3xXe5xXf2xXexX3xXexX18xX27xXdxX3xX1bxX29xX1xXdxX460xXe5xX3xXexX95xX73xX1bxX29xX3xXexX2dxX4xX70xX3xX11fxX3ddxX1bxX29xX3xXexX1xX96xXdxX3xX4xX76xX1bxX29xX3xX4xX3a2xXbxX3xX4xX1xX2exX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX337xX76xX3xX11fxX35xX3xX88xX69xX3xXexX18xf7b9xX3xX4xX1xX73xXdxX3xX4xX3cfxX1bxX29xX3xX88x1170axXdxX3xX88xXdxX30xX10xX2exX3xX1dx10860xXe5xX3xXexX1xX10xX2exX3xXe5x13b24xXdxX3xXb8xX69xXdxX3xX1xX40xX4xX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xX14xXdxX460xX1bxX3xX72xX73xX3xX75xX76xX6xX1bxX3xX13xXdxX7cxX1bxX3xX1xX80xXbxX3xX75xX76xX35xX4xX3xX88xX23xX3xX4xX8cxX76xX3xXexX18xX80xX3xX1bxX29xX95xX96xXdxX3xXexX9axX3xX1bxX9dxX1bxX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX3xX11fxX6xX1bxX29xX3xX1xX4e6xX3xXexX18xX80xX3xX1xX2exX9dxXexX3xX11fxXf2xX1bxX29xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xX88xX69xX3xX4xX2dxX4xX3xX30xX9axX4xX1xX3xX88xX31xX3xX4xX73xX3xXb8xX27xX1bxX3xX1dxX1xX2dxX4xX3xX4xX1xX2exX3xXexX18x172c0xX3xX10xXe5xX3xX88xX69xX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX9dxXdxX3xX23fxX2xX2xX3xXexX18xX95xX96xX1bxX29xX3xX1xX40xX4xX3xXexX18xX7cxX1bxX3xX1dxX1xfecfxXbxX3xX1dxX1xX76xX3xX88xX407xX4xX3xXcxX18xX76xX1bxX29xX3x118daxXb4xX1bxX29xX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xX139xXdxX460xX4xX3xX1xX40xX4xX3xXexXfaxXbxX3xX4xX321xX6xX3xXexX18xX583xX3xX10xXe5xX3xXexX9dxXdxX3xX1dxX1xX76xX3xX88xX407xX4xX3xX1bxX69xX6axX3xX5xXdxX7cxX1bxX3xXexX31xX4xX3xXb8xX9axX3xX29xXdxX2dxX1bxX3xX11fxX2exX9dxX1bxX3xXexX18xX2exX1bxX29xX3xX1bxX1xXdxX23xX76xX3xXexX1xXfaxXbxX3xX1dx151bfxX3xX75xX76xX6xX3xX30xX2exX3xX153xX76xX1bxX29xX3xX11fxXf2xXexX3xX88x14963xX3xXexX18xX6xX1bxX29xX3xX88xX69xX3xX30xX2exX3xX11fxX9dxXdxX3xX30xX9axX4xX1xX3xX72xX138xX139xX13axX13bxX13cxX2xX6dxX3xXexX18xX2exX1bxX29xX3xX1bx15379xXe5xX3xX75xX76xX6xX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xfe07xX1bxX29xX3x16a3dxX2exX18xXdxXexX3fcxX3xX333xXdxX5xX6xX29xX1xX10xX18xX70xX3xX75xX76xX6axX23xX1bxX3xX3faxXdxX2dxXe5xX3xX11fxX35xX4xX3xXbxX1xX31xX3xXexX18xX2dxX4xX1xX3xX4xX2dxX4xX3xX88xX3a2xX1bxX3xX11fxX23xX3xX88xX23xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xX4xX321xX6xX3xX72xX73xX3xX75xX76xX6xX1bxX3xX13xXdxX7cxX1bxX3xX1xX80xXbxX3xX75xX76xX35xX4xX3xX88xX23xX3xX4xX8cxX76xX3xXexX18xX80xX3xX1bxX29xX95xX96xXdxX3xXexX9axX3xX1bxX9dxX1bxX3xX48xX6xX5xX10xX7xXexXdxX1bxX10xX3xX1bxX1xX3a2xX1bxX3xXe5xX9dxX1bxX1xX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xXe5xX4d3xXdxX3xX4xX38xX3xX88xX6xXdxX3xXexX18xX4c6xX3xX75xX76xX6xX1bxX3xXexX18xX40xX1bxX29xX3xX29xXdxXe2xXbxX3xX1xX40xX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX30xX76xX6axX3xXexX18xX149xX3xX88xXdxX460xX4xX3xX1xX40xX4xX3xXexXfaxXbxX3xXexX18xX2exX1bxX29xX3xXexX1xX96xXdxX3xX29xXdxX6xX1bxX3xX1dxX1xX321xX1bxX29xX3xX1xX2exX27xX1bxX29xX70xX3xX1bxX1xX3a2xXexX3xX5xX69xX3xXexX18xX2exX1bxX29xX3xXb8xX35xXdxX3xX4xX27xX1bxX1xX3xX30xX9axX4xX1xX3xX72xX138xX139xX13axX13bxX13cxX2xX6dxX3xX11fxX6xX1bxX29xX3xX1xX2exX69xX1bxX1xX3xX1xX69xX1bxX1xX3xX88xX69xX3xX1bxX1xXdxX23xX76xX3xXexX18xX95xX96xX1bxX29xX3xX1xX40xX4xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX11fxX38xX1bxX29xX3xX4x124b8xX6xX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX333xX2exX30xX6axXaxX12xX333xX7cxX1bxX3xX4xX9dxX1bxX1xX3xX11fxX38xX70xX3xXb4xX1bxX29xX3xX5xX95xX76xX3x135f5xX3xX1bxX23xX1bxX3xXexX27xX1bxX29xX3xXexX18xX7cxX1bxX3xX7xX395xX3xX11fxX95xX80xX4xX3xX30xX76xX6axX3xXexX18xX149xX3xX88xX69xX3xX29xXdxX2dxXe5xX3xX7xX2dxXexX3xXexX1xX95xX96xX1bxX29xX3xX153xX76xX6axX7cxX1bxX3xX1bxX1xX95xX3xXe5xXf2xXexX3xXbxX1x14509xX1bxX3xX4xX321xX6xX3xX4xX1xX95xX73xX1bxX29xX3xXexX18xX149xX1bxX1xX3xX29xXdxX2dxX2exX3xX30xX31xX4xX3xXexX9dxXdxX3xXe5xXf2xXexX3xXexX18xX2exX1bxX29xX3xX1bxX1x15dd8xX1bxX29xX3xX1dxX1xX76xX3xX88xX407xX4xX3xXb8xX3a2xXexX3xX3daxX1bxX3xX1bxX1xX3a2xXexX3xXexX18xX7cxX1bxX3xXexX1xX125xX3xX29xXdxX4d3xXdxX3xX1bxX69xX6axX10bxX0xX52xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXafxX76xXexX1xX2exX18xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX72xX67xX67xX0xX52xXbxX12
Theo CNN