Ngày 2-3, Thanh Hóa ghi nhận 1.389 bệnh nhân mắc COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hóa: Tính từ 16 giờ, ngày 1-3 đến 16 giờ, ngày 2-3, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 1.389 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
6cb1xc7edxbd8ex92abxc99ex120a4x12600x7ba2x11fe6xX7xe840xd03ax8380x90ccxb990x11112xX5xedf8xXaxddc1x7a35x115ccx849dx7deexX3xf467xfd1dx73a8x108a6xX3xXcxX1xX6xd305xX1xX3x7c09xf54dxX6xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1x8286xX20xX3xX2x720axX1ax738bx1271axX3x1101fx125d3xX20xX1xX3xX20xX1x100ffxX20xX3xbffdxe9e1xX4xX3x12a6bx102f3xaa22x7257xa04cxX19xX2xX34xX0x737cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xe5d0xXaxX12xXcxX1xe755xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXex10016xX3xeb9cxX6xX20xX3xX44xX1x9dd2xX3x96dfxc7fcxdc00xX3xXbxX1xeaf2xX20xX14xX3xX4xX1x8363xX20xX14xX3xX5fxf99axX4xX1xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xX3xXexX75xX20xX1xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xa046xX3xXcx106b0xX20xX1xX3xXexX6dxX3xX2x10c39xX3xX14xXdxb2e1xX1bxX3xX20xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX1axX3xX77xce65xX20xX3xX2xXaexX3xX14xXdxXb2xX1bxX3xX20xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXex9007xe3edxX20xX3xX77xX88xX6xX3xX36xX15xX20xX3xXexX75xX20xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX2xX31xX1axX33xX34xX3xX36xX37xX20xX1xX3xX20xX1xX3dxX20xX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xX3xX40x12981xXdxX31xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX79xX5fxX16xXaxX12xX0xXdxX40xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX20xXexX10xXd5xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax10794xXdxX5fxXexX1xXa3xX3xX33x12885xX149xXbxcc61xdb41xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexXa3xX3xe763xX33xX34xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xXd5xX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX31xX36xX6xX79xXexX1xX6xX20xX1xX1xX79xX6xX31x8645xX20xX4dxX20xX10xX141xX7xX4dxX18xX18xX149xX34xX4dxX2xXaexb37dxX5fxX1axX2xXaexX157xX33xX1axXaexXexXaexe718xX1axX34xX149xX5xX149xX31x98fbxXbxX14x12790xXd5xX9xXaexX1axX183xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX2xX31xX1axX33xX34xX3xX36xX37xX20xX1xX3xX20xX1xX3dxX20xX3xX40xX41xX4xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xXaxX3xX141xXdxX5fxXexX1xX9xXaxX33xX149xX149xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX157xX33xX34xXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX79xX5fxX16xXaxX12xX44xec65xX3xXexX1x11beexXa3xX3x128d1xd95cxX6xX20xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX18xX157xX14dxX3xXcxX1x10161xX3xc37fxX219xX3dxX20xX3xX2xX2xX18exX14dxX3xX13xX1x1217cxX3xX22axX219xX3dxX20xX3xX2xX2xXaexX14dxX3xX218xX219xec08xX20xX14xX3xX22axX236x8a11xX20xX14xX3xX2xX149xX34xX14dxX3xXcxXd5xXdxX37xX219xX3x6f8exX24axX20xX3xX34xX18xX14dxX3xX44x991axX40xX3xXcxX1x1088fxX16xX3xX33xX157xX14dxX3xb1e5xX6xX20xX14xX3xX44xX1x935fxX20xX1xX3xX18exX1axX14dxX3xXcxX1xX78xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX20xX1xX3xXaexX34xX14dxX3xaedexX236xXb2xX20xX14xX3xX26exX275xXexX3xXaexXaexX14dxX3xX6fxX75xX40xX3xX259xX24axX20xX3xXaexX183xX14dxX3xXcxX1xX15xX20xX1xX3xXbxX1xX83xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX24xX6xX3xX157xX183xX14dxX3xX23xX79x125dbxX20xX14xX3xX23xX24xX6xX3xX157xX18xX14dxX3xX218xX219xX6xX20xX3xX259xX24axX20xX3xX157xX149xX14dxX3x125cdxXd6xX20xX3x8485xX88xX20xX1xX3xX183xX157xX14dxX3xX13xX14xX228xX4xX3xX26ex9f3axX4xX3xX183xX18xX14dxX3xX13xX14xX6xX3xX259xX24axX20xX3xX183xX149xX14dxX3xXcxX1xX236xXb2xX20xX14xX3xX22axX219xX3dxX20xX3xX183xX149xX14dxX3xX259x9520xX40xX3xX259xX24axX20xX3xX1axX149xX14dxX3xX13xX14xX1xXdxX3xX259xX24axX20xX3xX18xX18xX14dxX3xX23xX15xX3xXcxXd5xX219xX20xX14xX3xX18xX2xX14dxX3xX2dexX64xX20xX14xX3xX259xX24axX20xX3xX2xX157xX14dxX3xX13xX1xX236xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX2xX183xX14dxX3xX6fxX275xX3xXcxX1xX236xX10dxX4xX3xX2xX1axX14dxX3xXcxX1xXdxX37xX219xX3xX23xX24xX6xX3xX2xX18xX14dxX3xX23xX2dxX219xX3xX26exa0b0xX4xX3xX34xX14dxX3xX13xX64xX20xX14xX3xX44xX83xX20xX14xX3xX33xX14dxX3xX46xb0baxX20xX1xX3xX26exX371xX4xX3xXaexX31xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX79xX5fxX16xXaxX12xXcxXa6xX20xX1xX3xXexX6dxX3xX20xX14xX15xX16xX3xX18xX18exX19xX183xX19xX18xX149xX18xX2xX3xX77xXbfxX20xX3xX20xX6xX16xX1bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX23xX79xX275xX3xX14xX1xXdxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xX183xX183xX31xXaexX33xXaexX3xX36xX37xX20xX1xX3xX20xX1xX3dxX20xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xX3xX4xX371xX20xX14xX3xX5fx1157fxX20xX14dxX3xX1axX33xX31xX34xX34xX149xX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xX77xXdxfe91xX219xX3xXexXd5xX88xX3xbae7xX1xb3c0xXdxX3xX77xX236x10bbaxX4xX3xXd5xX6xX3xX174xXdxX37xX20xX14dxX3xXaexX157xX3xX36xX37xX20xX1xX3xX20xX1xX3dxX20xX3xXexee38xX3xX174xX79xX20xX14xX31xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX79xX5fxX16xXaxX12xX44xX64xX20xX14xX3xXexX275xX4xX3xXexXdxXd6xX40xX3xX4xX1xX267xX20xX14xX3xX174xX41xX4xX3xX14cxXdxX20xX3xXbxX1xX7dxX20xX14xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xXa3xX3xXcxX79xX15xX20xX3xXexX75xX20xX1xX3xX77x7608xX3xXexXdxXbfxXbxX3xX20xX1xX2dxX20xX3xXaexX31xX2xX1axX149xX31xX2xX183xX33xX3xX5xXdxX40axX219xX3xX174xX41xX4xX3xX14cxXdxX20xX3xXbxX1xX7dxX20xX14xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xX1bxX3xX77xX485xX3xXexXd5xXdxX215xX20xX3xX411xX1xX6xXdxX3xX18xX18xX3xX77xX418xXexX3xXexXdxXd6xX40xX3xX4xX1xX267xX20xX14xX3xX174xX41xX4xX3xX14cxXdxX20xX3xXbxX1xX7dxX20xX14xX3xX44xX45xX46xX47xX48xX19xX2xX34xX3xX174xX15xX3xX1xXdxX37xX20xX3xX20xX6xX16xX3xX77xX6xX20xX14xX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX211xX4xX3xXexf450xX3xX4xX1x9c47xX4xX3xXexXdxXd6xX40xX3xX174x12aeaxXexX1bxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX36xX50axX3xX7xX219xX20xX14xX1bxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX20xX1xX41xX4xX3xX5xX78xXdxX3xX174xX10dxXdxX3xX411xXbfxXexX3xb9efxX219xX244xX3xX4xX211xX3xXexX1xX215xX3xX20xX1xX236xX3xX7xX6xX219xXa3xX3xX18xX31xX1axX33xX34xX31xX149xXaexX157xX4dxX18xX31xX1axX34xX1axX31xX183xX157xX1axX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX33xX3xXexX219xX50axXdxX3xXexXd5x10b6axX3xX5xXd6xX20xX3xXexXdxXd6xX40xX3xX40xebb2xXdxX3xX2xX1bxX3xX77xX78xXexX3xXex8a71xX3xX5xX37xX3xX34xX34xX1bxX33xf310xX14dxX3xX18xX31xX1axX157xX34xX31xX2xX149xX34xX4dxX18xX31xX1axX34xX1axX31xX183xX157xX1axX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xXexX6dxX3xX2xX33xX3xXexX219xX50axXdxX3xXexXd5xX57axX3xX5xXd6xX20xX3xXexXdxXd6xX40xX3xX77xX267xX3xX40xX586xXdxX1bxX3xX77xX78xXexX3xXexX591xX3xX5xX37xX3xX34xX33xX1bxXaexX59axX14dxX3xX18xX33xX1axX31xX183xX1axX157xX4dxX18xX33xX157xX31xX183xX34xX18exX3xXexXd5x11cd2xX3xX2xX18xX3xX77xXbfxX20xX3xX5fxX236xX10dxXdxX3xX2xX33xX3xXexX219xX50axXdxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX40xX586xXdxX3xX2xX1bxX3xX77xX78xXexX3xXexX591xX3xX5xX37xX3xX34xX34xX1bxX1axX59axX14dxX3xX18xX33xX2xX31xX157xX2xXaexX4dxX18xX33xX157xX31xX18xX18xXaexX3xXexXd5xX5faxX3xX2xX18xX3xX77xXbfxX20xX3xX5fxX236xX10dxXdxX3xX2xX33xX3xXexX219xX50axXdxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX77xX267xX3xX40xX586xXdxX1bxX3xX77xX78xXexX3xXexX591xX3xX5xX37xX3xX34xX33xX1bxXaexX59axX14dxX3xX183xX149xXaexX31xX33xX18xX183xX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX40xX586xXdxX3xX36xX50axX3xX7xX219xX20xX14xX3xX174xX15xX3xX183xX183xX157xX31xX18exX1axX18exX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xXexXdxXd6xX40xX3xX40xX586xXdxX3xX20xX1xX41xX4xX3xX5xX78xXdxX31xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX79xX5fxX16xXaxX12xX28dxcc90xXdxX3xX20xX14xX236xXb2xXdxX3xX5fxX3dxX20xX3xX1xX485xX16xX3xXexX1xX10xX79xX3xX5fx118c2xXdxX3xX4xX1xX2edxXexX3xX4xX1x8f74xX3xXexX1xX64xX20xX14xX3xXexXdxX20xX3xXexX6dxX3xX36xX6xX20xX3xX4xX1xX75xX3xX77xX78xX79xX3xXbxX1xX7dxX20xX14xX3xX4xX1xX83xX20xX14xX3xX5fxX88xX4xX1xX3xX4xX267xX6xX3xX77xX88xX6xX3xXbxX1xX236xX24axX20xX14xX3xX40xd0bbxX20xX1xX1bxX3xXexXdxXbfxXbxX3xXexX211xX4xX3xX20xX3dxX20xX14xX3xX4xX6xX79xX3xX1xX24axX20xX3xX20xfd7cxX6xX3x8971xX3xXexX1xX50exX4xX3xXbxX1xX7dxX20xX14xX3xX4xX1xX83xX20xX14xX3xX5fxX88xX4xX1xX3xX36xX37xX20xX1xX1bxX3xXexX1x7d12xX4xX3xX1xXdxX37xX20xX3xX20xX14xX1xXdxXd6xX40xX3xXex7165xX4xX3xX411xX1xX219xX16xXbfxX20xX3xX4xX275xX79xX3xX157xc752xX3xX4xX267xX6xX3xX6fxX371xX3xX2daxX3xXexXbfxX3xX77xX215xX3xX1xX78xX20xX3xX4xX1xXbfxX3xX7xX767xX3xX5xX3dxX16xX3xX5xX6xX20xX3xX4xX267xX6xX3xX5fxX88xX4xX1xX3xX36xX37xX20xX1xX31xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx114abxX219xXexX1xX79xXd5xXaxX12xXcxX64xX3xX23xX15xX0xX4dxXbxX12
Tô Hà