Dịch COVID-19: Châu Phi cần ít nhất 20 triệu liều vaccine AstraZeneca
Ngày 27/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết châu Phi cần ít nhất 20 triệu liều vaccine AstraZeneca trong vòng 6 tuần tới để cung cấp liều thứ hai đúng hạn cho tất cả những người đã được tiêm mũi đầu tiên.
d5f3x13b32x14fc5x16af7x170c4x1336fx158a6x16539x150baxX7x1864cx15126xe663x16f77x1324bx10fd7xX5x17288xXax11239xdddexdd11xX4xX1xX3xdda5x13682x16c96xebfbxX13x124d7xX2x13558x13b97xX3xX18xX1xd7b8x10947xX3xeaedxX1xXdxX3xX4x18516x154daxX3xfc5bxXexX3xX2dxX1x170f1xXexX3x132e2x13fddxX3xXex10b7dxXdxe3f9xX25xX3xX5xXdxd633xX25xX3x10648xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3x11459xX7xXexX3bxX6x16674xX10xX2dxX10xX4xX6xX0x11615xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17d4axX10xX6x18697xXaxX12x15f3fxf688x18899xe475xX3xX37x12765xX59xda53x16f2dxX3xXcxf974xX3xX4xX1x11f05xX4xX3x11d4axX3xXex19566xX3xXcxX1xX84xX3xX6fxXdx1258bxXdxX3x16356x109fcxX68xX19x164ddxX3xX4xX1x14ba1xX3x15d2axXdxX84xXexX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX2cxX2dxX3xX2fxXexX3xX2dxX1xX34xXexX3xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3dxX25xX3xX5xXdxX42xX25xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xX4dxX7xXexX3bxX6xX52xX10xX2dxX10xX4xX6xX3xXexX3bxX97xX2dxX6fxX3xX45xda3exX2dxX6fxX3x17bdaxX3xXexX25xX2cxX2dxX3xXexX8cxXdxX3x15c0ex143a8xX3xX4xX25xX2dxX6fxX3xX4xX34xXbxX3xX5xXdxX42xX25xX3xXexX1xX7exX3xX1xX6xXdxX3xXebx18c22xX2dxX6fxX3xX1x147ffxX2dxX3xX4xX1xX97xX3xXexX34xXexX3xX4x17098xX3xX2dxX1x10389xX2dxX6fxX3xX2dxX6fx19034xd8c9xXdxX3xXebx1791bxX3xXebxX120x156f3xX4xX3xXexXdx14c46x13c5cxX3xX12fx122e5xXdxX3xXebxX2cxX25xX3xXexXdxX12exX2dx18e99xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156b0xX97xX6bxX71xXaxX12xX0xXdxX12fxX6fxX3xX7xX3bxX4xX9xXaxX59xX59xXdxX13dxX99xX6xX97xXexX1xX6xX2dxX1xX1xX97xX6xX13dxX45xX2dxX59xX2dxX10xe4acxX7xX59xX37xX2xX37xX2xX59xX2xX74xX74xX6bxX76xX38x17787xX38xX76xX2xX180xXexXe0xX76xX2xX180xX5xX2xX13dx13c7dxXbxX6fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX4xX1xX3xX18xX19xX1axX1bxX13xX1dxX2xX1fxX20xX3xX18xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX2cxX2dxX3xX2fxXexX3xX2dxX1xX34xXexX3xX37xX38xX3xXexX3bxXdxX3dxX25xX3xX5xXdxX42xX25xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xX4dxX7xXexX3bxX6xX52xX10xX2dxX10xX4xX6xXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxX1x11912xX2dxX6fxX3xX4x14488xX97xX3xX99xX1fcxX97xX3xX4xX1xX2fxX3xX4x136a8xX6xX3xX1ax148ddxX2dxX3xXbxX1xXdcxX2dxX6fxX3xX90xX68xX19xX3x164c8xX1xX25xX3xX45xef6exX4xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX1xX97xX3xX1xX6xX71xX3xXebxXdxX42xX25xX3xX2dxX70xX71xX3xX7x170daxX3xXebxX1fcxXbxX3xX7exX2dxX6fxX3xX219xX1xX25xX71xX84xX2dxX3xX4xX1fcxX97xX3xX4xX2cxX2dxX3xX219xX1xX97xX116xX2dxX6fxX3xXexX1xX121xXdxX3xX6fxXdxX6xX2dxX3xXex1941fxX3xX180xX1dxX2xX37xX3xXexX25xX2cxX2dxX3xXexXdxX12exX12fxX3xX4xX1xX208xX2dxX6fxX3xX6fxXdxX11axX6xX3xX1xX6xXdxX3xX5xXdxX42xX25xX3xXebxXecxX3xXebxX116xX12fxX3xX99xX116xX97xX3xX1xXdxX3dxX25xX3x179a8xX25xX116xX3xX180xX2x1484cxX3xXebxf304xXdxX3xX45xX8cxXdxX3xX2dxX6fxX120xX121xXdxX3xXebxX120xX129xX4xX3xXexXdxX12exX12fxX3xX4xX1xX208xX2dxX6fxX13dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xX6exX6fxX97xX70xXdxX3xX2dxX1xX25xX3xX4xX2cxX25xX3xX4xX34xXbxX3xX99xX1fcxX4xX1xX3xX2dxX70xX71xX77xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX2cxX2dxX3xXexX1xX12exX12fxX3xX37xX38xX38xX3xXexX3bxXdxX3dxX25xX3xX5xXdxX42xX25xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xX99xX7axX3xX7xX25xX2dxX6fxX3xX219xX1xX1fcxX4xX3xXexX1xX10xX97xX3xX6bxX6xX2dxX1xX3xX7xX1fcxX4xX1xX3xX4xX208xX6xX3xX90xX68xX19xX3xXebxXecxX3xX7x19bbdxX3xX6bx118acxX2dxX6fxX3xXexX3bxX97xX2dxX6fxX3xXexX3bxX120xX121xX2dxX6fxX3xX1xX129xXbxX3xX219xX1xf2e3xX2dxX3xX4xX34xXbxX77xX3xXebxXdxX42xX25xX3xX4xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX84xXexX3xXebxXecxX3xX4xX1xX24xX25xX3xX5xX347xX4xX3xX2dxX70xX71xX3xX4x183e0xX3xXexX1xXecxX3xXexXdxX12exX12fxX3xX4xX1xX208xX2dxX6fxX3xX4xX1xX97xX3xX2xX38xX2a2xX3xX6bxX24xX2dxX3xX7xX2a5xX3xX45xX70xX97xX3xX2dxX20cxX12fxX3xX37xX38xX37xX2xX13dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xX90xX68xX19xX77xX3xX1xXdxX3dxX2dxX3xX4xX1x112e9xX3xX37xX180xX3xXexX3bxXdxX3dxX25xX3xX5xXdxX42xX25xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xXbxX1xXdcxX2dxX6fxX3xX4xX1xX2a5xX2dxX6fxX3xX18xX19xX1axX1bxX13xX1dxX2xX1fxX3xX4xX208xX6xX3xX2dxX1xXdxX42xX25xX3xX5xX97xX10axXdxX3xX219xX1xX1fcxX4xX3xX2dxX1xX6xX25xX3xXebxX125xX3xXebxX120xX129xX4xX3xX7xX344xX3xX6bxX347xX2dxX6fxX3x10dd3xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX77xX3xXebxe4f0xX2dxX6fxX3xX2dxX6fxX1x10a83xX6xX3xX45xX8cxXdxX3xX4xX1xX120xX6xX3xXebxX84xX2dxX3xX37xX3xX5xXdxX42xX25xX59xX2xX38xX38xX3xX2dxX6fxX120xX121xXdxX3xXebxX120xX129xX4xX3xXexXdxX12exX12fxX3xX42fxX3xX5xX347xX4xX3xXebxX14xX6xX3xX2dxX70xX71xX13dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxX3bxX12exX2dxX3xXexX97xX70xX2dxX3xXexX1xX84xX3xX6fxXdxX8cxXdxX77xX3xX2xX77xX76xX3xXex12d0axX3xX5xXdxX42xX25xX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xXebxX125xX3xXebxX120xX129xX4xX3xXexXdxX12exX12fxX3xX4xX1xX208xX2dxX6fxX13dxX3xXcxX1xX10xX97xX3xXcxXdxX84xX2dxX3xX7x113e4xX3x10b62xX6xXexX7xX1xXdxX6bxXdxX7xX97xX3xX4daxX97xX10xXexXdxX77xX3xfe86xXdxX1fcxX12fxX3xXebxX2a5xX4xX3xX90xX68xX19xX3xX219xX1xX25xX3xX45xX21exX4xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX77xX3xf47exfae1xX1xXdxX3xX2dxX6fxX25xX43cxX2dxX3xX4xX25xX2dxX6fxX3xXexX3bxX42fxX3xX2dxX12exX2dxX3xX219xX1xX6xX2dxX3xX1xXdxX84xX12fxX77xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xec43xX3xX5xXdxX42xX25xX3xX5xX120xX129xX2dxX6fxX3xX5xX70xX3xX12fxe4a1xXexX3xX6fxXdxX116xXdxX3xXbxX1xX1fcxXbxX3xX4xX34xXbxX3xX99xX1fcxX4xX1xX77xX3xX4xX2cxX2dxX3xXexX1xXdxX84xXexX3xX45xX70xX3xX2dxX6fxe6d4xX2dxX3xX1xX10axX2dxX3xXebxXecxX3xXebxX116xX12fxX3xX99xX116xX97xX3xX3bx19837xX2dxX6fxX3xX2dxX1xX11axX2dxX6fxX3xX2dxX6fxX120xX121xXdxX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX386xX3xX2dxX6fxX25xX71xX3xX4x19c9dxX3xX12fxX56cxX4xX3xX18xX19xX1axX1bxX13xX1dxX2xX1fxX3xX4xX6xX97xX3xX2dxX1xX34xXexX3xX4xX386xX3xXebxX120xX129xX4xX3xX7xX21exX3xX99xX116xX97xX3xX45xX3dxX3xX12fxX70xX3xX1x191c6xX3xX3bxX34xXexX3xX4xX2cxX2dxX13dx15223xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxXdxX84xX2dxX3xX7xX4d8xX3xX4daxX97xX10xXexXdxX3xX2dxX1xX34xX2dxX3xX12fxX10axX2dxX1xX3xX50cxX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX2cxX2dxX3xX45xX6xX4xX4xXdxX2dxX10xX3xX219xX1xX35exX2dxX3xX4xX34xXbxX13dxX3xX14dxX34xXexX3xX219x16135xX3xX7xX21exX3xXbxX1xX1fcxX3xX45x1338bxX3xX2dxX70xX97xX3xXexX3bxX97xX2dxX6fxX3xX4xX1fcxX4xX3xX4xX1xXdxX84xX2dxX3xX6bxX14xX4xX1xX3xXexXdxX12exX12fxX3xX4xX1xX208xX2dxX6fxX3xX4xX208xX6xX3xX4xX1xX105xX2dxX6fxX3xXexX1f7xXdxX3xX7xX23cxX3xX6bxd827xX2dxX3xXebxX84xX2dxX3xX7xX21exX3xX12fxX34xXexX3xX12fxX10axX2dxX6fxX3xX45xX70xX3xX12fxX34xXexX3xX1xX71xX3xX45xX5cfxX2dxX6fxX13dxX5d9xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxX2fxX2dxX1xX3xXebxX84xX2dxX3xX2dxX6fxX70xX71xX3xX37xXe0xX59xX76xX77xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xXebxX125xX3xX6fxX1xXdxX3xX2dxX1x18ce1xX2dxX3xX1xX5a1xX2dxX3x18825xX77xX74xX3xXexX3bxXdxX3dxX25xX3xXexX3bxX120xX121xX2dxX6fxX3xX1xX129xXbxX3xX12fxX56cxX4xX3xX18xX19xX1axX1bxX13xX1dxX2xX1fxX3xX45xX70xX3xX6fxX2cxX2dxX3xX2x138d7xX38xX13dxX38xX38xX38xX3xX4xX6xX3xXexX344xX3xX45xX97xX2dxX6fxX13dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14dxX97xX6bxX71xXaxX12xXcxX1xX10xX97xX3xXcxXdxX84xX2dxX3xX7xX4d8xX3xX4daxX97xX10xXexXdxX77xX3xX1xXdxX3dxX2dxX3xX7xX2a5xX3xX4xX6xX3xX12fxX56cxX4xX3xX99xX3dxX2dxX1xX3xX42fxX3xX4xX1xX24xX25xX3xX5xX347xX4xX3xX2dxX70xX71xX3xXebxX6xX2dxX6fxX3xXexX20cxX2dxX6fxX3xX5xX12exX2dxX3xX2dxX1xX120xX2dxX6fxX3xX4xXdcxX2dxX3xX29cxX25xX1fcxX3xX7xX8cxX12fxX3xXebxXecxX3xX2dxX386xXdxX3xX5xXdxX3dxX25xX3xX4xX1xX24xX25xX3xX27xX1xXdxX3xX4xX386xX3xXebxX6xX2dxX6fxX3xX42fxX3xX99xX12exX2dxX3xX99xX121xX3xX45xX21exX4xX3xX4xX208xX6xX3xX5xX70xX2dxX3xX7xX386xX2dxX6fxX3xXexX1xX7exX3xX6fdxX3xX1xX6xX71xX3xX219xX1xX1f7xX2dxX6fxX13dxX59xX13dxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4dxX25xXexX1xX97xX3bxXaxX12xX8fxXcxXcx10b14xX1axX6exX59xX1axXdxX10xXexX2dxX6xX12fxfe89xX93xX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)