Tặng Bằng khen cho 30 tập thể và cá nhân trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Canh Tý 2020
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND về việc Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 12 tập thể và 18 cá nhân thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa, đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.
4242x5967x98c5xa440xa5d3x4cbax5011x5646x6bbfxX7x73e7x7a1cxbe25xb310x5691xa7a0xX5xa9f8xXax70a3xXcx5856xb22fx54cbxX3x7684xbd83xX15xX16xX3x93c1xX1xX10xX15xX3xX4xX1xc65cxX3xa985x45a3xX3xXexa5c1xXbxX3xXexX1xbc16xX3x6456x839exX3xX4x68bbxX3xX15xX1x8585xX15xX3xXex807exX24xX15xX16xX3xaa13x81f9xXexX3xX4xX6xX24xX3xX42xXdxX2fx8620xX3xXexa895xX15xX3xX4xac5fxX15xX16xX3xXexX3dxX50xX15xX3xX35xXbxX3xXexbc37xXdxX3xXbxX1x71eaxX4dxX3x98cfx7ff3xXbxX3xXcx9036xXexX3xad6bxX6xX15xX1xX3xXcxa605xX3x9f4exX27xX79xX27xX0x9885xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx78a7xX10xX6xX69xXaxX12x5185xX18xb80cx9db2xX3xXex5914xX15xX1xX3xX31x7995xX6xX3x6af6xX6xX15xX3xX1xX32xX15xX1xX3x9830x8b60x8973xX6exXexX3xX42xX6axX15xX1xX3xX7x5dcbxX3xabd2xb513xafa9xX7exXaax8aa5x743dxX93xX18xX95xX96xX3xX31x436axX3xX31xXdx4f82xX4xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xb26axX6xX3xX71xX1xXd7xX3xXexX6axX4xX1xX3xX93xX18xX95xX96xX3xXexX99xX15xX1xX3xX4xX1xX24xX3xX2xX79xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX2xXbaxX3xX4xX35xX3xX15xX1xX39xX15xX3xXexX1xXabxX61xX4xX3xX71xX54xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX99xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX8dxc2e6xX6x8c11xX3xX42xa9faxX3xX4xX124xX3xXexX1xX32xX15xX1xX3xXex634bxX4xX1xX3xc097xXabxX50xXexX3xX7xa3eexX4xX3xXexX3dxX24xX15xX16xX3xX42xX43xXexX3xX4xX6xX24xX3xX42xXdxX2fxX4dxX3xXexX50xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3dxX50xX15xX3xX35xXbxX3xXexX61xXdxX3xXbxX1xX66xX4dxX126xX3xX16xX124xXbxX3xXbxX1x9acbxX15xX3xXa1x552fxX24xX3xX42xX17axX4dxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX126xX3xXexX3dxX2axXexX3xXexc2f6xX3xXexX3dx4414xX15xX3xX42xX6axX6xX3xXa1xX32xX15xX3xXexX99xX15xX1xX3xX69xX6axXbxX3xXcxX6exXexX3xX95xX16xXabxXacxX194xX15xX3xX42xX35xX15xX3xX71xX6xX15xX1xX3xXcxX77xX3xX79xX27xX79xX27x486bxX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX69xXexX1xXabxX4dxXa1xXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXax7417xXdxX69xXexX1x8e33xX3xXb8x4eaexX27xXbxX139x6b69xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1fcxX3xa944xX26xX2xXbxX139xX203xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX1c3xXa1xX6xX24xXexX1xX6xX15xX1xX1xX24xX6xX1c3xX31xX15xX7exX15xX10xX1f7xX7xX7exX79xX27xX27xXbaxX7exX2xX27xX1ffxX69xX20dxX2xX1ffxX27xX20dxX1ffxXb8xXexX1ffxX20dxX27xX2xX5xX27xXbexX2xX1ffxX27xX69xXb8xX27xXb9xX20dxX1ffxX20dxX2xXexX1ffxX20dxXbaxX20dxXb9xX5xX27xX1c3xb8bbxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX15xX1xX39xX15xX3xXexX3dxX24xX15xX16xX3xX42xX43xXexX3xX4xX6xX24xX3xX42xXdxX2fxX4dxX3xXexX50xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3dxX50xX15xX3xX35xXbxX3xXexX61xXdxX3xXbxX1xX66xX4dxX3xX69xX6axXbxX3xXcxX6exXexX3xX71xX6xX15xX1xX3xXcxX77xX3xX79xX27xX79xX27xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX24xX69xXacxXaxX12xXcxX1xX10xX24xX3xX42xX124xX126xX3xX4xX124xX3xX2xX79xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX2xXbaxX3xX4xX35xX3xX15xX1xX39xX15xX3xX42x62aexX43xX4xX3xX71xX1xXd7xX3xXexX6axX4xX1xX3xX93xX18xX95xX96xX3xXexX99xX15xX1xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX1c3xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX69xXexX1xX1fcxX3xXb8xX1ffxX27xXbxX139xX203xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1fcxX3xXbaxX26xX2xXbxX139xX203xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX1c3xXa1xX6xX24xXexX1xX6xX15xX1xX1xX24xX6xX1c3xX31xX15xX7exX15xX10xX1f7xX7xX7exX79xX27xX27xXbaxX7exX2xX27xX1ffxX69xX20dxX2xX1ffxX27x883exX1ffxXbaxXexX3b2xX27xXb8xX5xXb8xXbexX2xX1c3xXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX15xX1xX39xX15xX3xXexX3dxX24xX15xX16xX3xX42xX43xXexX3xX4xX6xX24xX3xX42xXdxX2fxX4dxX3xXexX50xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3dxX50xX15xX3xX35xXbxX3xXexX61xXdxX3xXbxX1xX66xX4dxX3xX69xX6axXbxX3xXcxX6exXexX3xX71xX6xX15xX1xX3xXcxX77xX3xX79xX27xX79xX27xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX71xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX12xX0xXdxX4dxX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX71xX10xX15xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexXacxX5xX10xX9xXaxX1f7xXdxX69xXexX1xX1fcxX3xXb8xX1ffxX27xXbxX139xX203xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1fcxX3xX26xX26xX79xXbxX139xX203xXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX7exX7exXdxX1c3xXa1xX6xX24xXexX1xX6xX15xX1xX1xX24xX6xX1c3xX31xX15xX7exX15xX10xX1f7xX7xX7exX79xX27xX27xXbaxX7exX2xX27xX1ffxX69xX20dxX2xX1ffxX27xXbaxX2xX2xXexX1ffxX3b2xX79xXb9xX5xX27xXbexX79xX1c3xXbxX15xX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX18xX19xX15xX16xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xX4xX1xX24xX3xX26xX27xX3xXexX2axXbxX3xXexX1xX2fxX3xX31xX32xX3xX4xX35xX3xX15xX1xX39xX15xX3xXexX3dxX24xX15xX16xX3xX42xX43xXexX3xX4xX6xX24xX3xX42xXdxX2fxX4dxX3xXexX50xX15xX3xX4xX54xX15xX16xX3xXexX3dxX50xX15xX3xX35xXbxX3xXexX61xXdxX3xXbxX1xX66xX4dxX3xX69xX6axXbxX3xXcxX6exXexX3xX71xX6xX15xX1xX3xXcxX77xX3xX79xX27xX79xX27xXaxX3xX7exX12xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX24xX69xXacxXaxX12xXcxXdxXc5xX15xX3xXexX1xX311x4259xX15xX16xX3xX42xX311xX43xX4xX3xXexX1xX190xX4xX3xX1xXdxXc9xX15xX3xXexX1xX10xX24xX3x6c05xXabxXacxX3xX42xX6axX15xX1xX3xX1xXdxXc9xX15xX3xX1xX32xX15xX1xX3xXexX9exX3xX15xX16xXabx7179xX15xX3xX1dxXdxX15xX1xX3xXbxX1xX135xX3xXexX1xXdxX3xX42xXabxX6xX126xX3xX1dxX1xX10xX15xX3xXexX1xX311xX553xX15xX16xX3xX4xXd7xX6xX3xXexX99xX15xX1xX3xX15x6c38xX4dxX3xX79xX27xX79xX27xX1c3xX0xX7exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9ce4xXabxXexX1xX24xX3dxXaxX12xX18xXbdxXcxX0xX7exXbxX12
BĐT