Quân đội Xy-ri tuyên bố lệnh ngừng bắn tại thành phố thuộc Đông Ghu-ta
(Baothanhhoa.vn) - – Ngày 17-3, Quân đội Xy-ri đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn đơn phương tại thành phố Ha-ra-xta do phiến quân chiếm giữ ở vùng Đông Ghu-ta gần thủ đô Đa-ma-cớt.javascript:;
1efex3ef6x891dx9a7ax9c0dx3f08x88f7x67f4x62f4xX7x548fx309bx69dbx510cx47e4x3bcexX5x6b40xXax419bx878dx7bb8x42e1x7d45xX3x9b66x5938xXdxX3x902bx538ex2bb7x2943xXdxX3xXexX14xX1dx87c3xX16xX3x5762x3796xX3xX5x5180xX16xX1xX3xX16x948ex9802xX16xX31xX3xX28x519axX16xX3xXex4cb0xXdxX3xXexX1x248bxX16xX1xX3xXbxX1xX29xX3xXexX1xX14xX19xX4xX3x751bx5a0bxX16xX31xX3x8ab9xX1xX14xX1exXexX6xX0x4b18xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8764xX10xX6x94ebxXaxX12x77bfxX3x7954xX31xX40xX1dxX3xX2x8b37xX1ex2c0dx64e1xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xXdxX3xX1cxX1dxX1exX1fxXdxX3xX18x4be2xX3xXexX14xX1dxX25xX16xX3xX28xX29xX3x7191xX19xXexX3xX5xX2cxX16xX1xX3xX16xX31xX32xX16xX31xX3xX28xX37xX16xX3xX18x3ecbxX16xX3xXbxX1x26e7xXabxX16xX31xX3xXexX3bxXdxX3xXexX1xX40xX16xX1xX3xXbxX1xX29xX3xX69xX6xX1exX1fxX6xX1ex918fxXexX6xX3xX6cx87a4xX3xXbxX1xXdx40d3xX16xX3x914fxX14xX15xX16xX3xX4xX1xXdxXd3xX97xX3xX31xXdx630bxX3x2ec5xX3x6f27x9db8xX16xX31xX3xX4exX4fxX16xX31xX3xX53xX1xX14xX1exXexX6xX3xX31x2a12xX16xX3xXexX1x7f76xX3xX18xX4fxX3xX4exX6xX1exX97xX6xX1exX4x9469xXex8442x7035xX6xXe7xX6xX7xX4xX1fxXdxXbxXex6aefx6494xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx72a0xXcexX6cxX1dxXaxX12xX0xXdxX97xX31xX3xX7xX1fxX4xX9xXaxX5axX5axXdxX10cxX28xX6xXcexXexX1xX6xX16xX1xX1xXcexX6xX10cxXe7xX16xX5axX16xX10x355fxX7xX5axX2x7eabxX2xX2xX5ax4645xX151xX6cx3cd8xX2x8699xX15axX15axX15ax7201xXexX155x5119xX158xX2xX5xX155xX10cxX10dxXbxX31xXaxX3xX5axX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX128xXcexX6cxX1dxXaxX12x3542xX2cxX16xX1xX3xX16xX31xX32xX16xX31xX3xX28xX37xX16xX3xX4x2bf0xX3xX1xXdxX2cxX14xX3xX5x9dbcxX4xX3xXexX32xX3xX2xX15axX3xX31xXdx6b52xX3xX4xXe8xX16xX31xX3xX16xX31xX40xX1dxX3x8403xX31xXdxX1a3xX3xX18x413bxX6xX3xXbxX1xXb0xXabxX16xX31x55d4xX3xXe7xX40xX3x5ddcx854exXcexX3xX6cxX40xXdxX3x723cxX155xX3xX31xXdxX1a3xX7axX3xX16xX1x9944xX97xX3xXexX3bxXcexX3xX18xXdx93d8xX14xX3xX1c3xXdxX2cxX16xX3xX4xX1xXcexX3xX6cxX15xX16xX3xXexX1xXb0xX1a3xX16xX31xX3xX7xXabxX3xXex96d8xX16xX3xX1c3xX1x7cf4xXdxX3xX16xX1xXe3xX16xX31xX3xX1c3xX1xX14xX3xXe7xX198xX4xX3xXe5xX3xX4exX4fxX16xX31xX3xX53xX1xX14xX1exXexX6xX3xXexX1xX4fxX16xX31xX3xXd6xX14xX6xX3xX97xX19xXexX3xX1xX40xX16xX1xX3xX5xX6xX16xX31xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX18xX3bxXcexX3xX97xX10axXdxX3xXexX1xXdxXd3xXexX3xX5x216cxXbxX3xX31xXf9xX16xX3xX18xX15xX1dxX3xXexX3bxXdxX3xX69xX6xX1exX1fxX6xX1exXc9xXexX6xX10cxX0xX5axXbxX12
HG (Theo AP)