Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9 - 2020
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18 - 9, đồng chí Nguyễn Đình Xứng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã chủ trì tiếp doanh nghiệp định kỳ tháng 9 – 2020 để tiếp nhận phản ánh và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.
ea6ax145edx147a5x14aa4x11c6dx15609x162f6x10a9ex103b9xX7x10335x100e1xfebax13b24x14458x15c62xX5xff18xXax133d2xX0xX7xXex13684x12045x1014ax10758xX12xf493xX1x13cf6xX3xXex134eaxX4xX1xX3xfcdbx151acx10efax16b9dxX3xXex13f49xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x131b3x12bf4xX6xX3xXexXdx10d4bxXbxX3x10e10xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx16b65xXbxX3x10fd1xX20xX18xX1xX3x115cbx13075xX3xXexX1x108ddxX18xX19xX3xf2c6xX3x12c15xX3x12a8fx15655xX5cxX5dxX0xf077xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX34xX10xX6xX3dxXaxX12x139f2xX54xX18xX19xX3xX2x10322xX3xX5axX3xX58x149aexX3xX4ax10013xX18xX19xX3xX4xX1xedf0xX3xX26xX19x156aax11b64x143a8xX18xX3x141dfx10ef6xX18xX1xX3x112cdx10894xX18xX19xX8axX3x1595axX1xX35xX3xX25xX93xX3xXexX1x10375xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX98xX8axX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xX4ax15a79xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xX9dxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3x13a79xX3xX5cxX5dxX5cxX5dxX3xX4axf3c7xX3xXexXdxX3axXbxX3xX18xX1x13b94xX18xX3xXbxX1xf1d8xX18xX3xX54xX18xX1xX3x1439cx10475xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xf070xX97xX98xX3axXexX8axX3xXexX1xX54xX17xX3xX19x10637xX3xX18xX1x10ab0xX18xX19xX3xX4fxX1xX35xX3xX4fxX1x1193axX18xX8axX3xX122xXb0x148aexX18xX19xX3x1641fx13cf9xX4xX8axX3xX4fxXdxX3axX18xX3xX18xX19xX1xX20xX8axX3xX4ax1636cxX3x13717xX97x11d45xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbx10e0exX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX0xXdxX14fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xX3xX3dxXexX1xX97xX14fx126f3xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXax16498xXdxX3dxXexX1x157f5xX3xX85xX5dxX5dxXbxX162x1044exX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3x16474xX85xX5dxXbxX162xX1bcxX3xX3dxXdxX7xXbxX5xX6xX98xX1b5xX3xX1a6xX5xX17xX4xX4fxX1bcxX3xX14fxX6xX16xX19xXdxX18xX5axX5xX10x10192xXexX1b5xX3xX6xX97xXexX17xX1bcxX3xX14fxX6xX16xX19xXdxX18xX5axX16xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX6xX97xXexX17xX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX61xX61xXdxX177xX1a6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX177xX122xX18xX61xX18xX10xX1b0xX7xX61xX5cxX5dx144e2xf714xX61xX2xX85xX229xX3dx14e47xX2xX2xX5dxX229xX229xX1c6xXexX2xX230xX2x12146xX22axX5xX5dxX177x12faexXbxX19x11cd2xX16xX9xX22axX5cxX229xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxXaxX3xX1b0xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX85xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1c6xX85xX5dxXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX8dxX18xX19xX3xX4xX1xX93xX3xX26xX19xX97xX98xX99xX18xX3xX9cxX9dxX18xX1xX3xXa1xXa2xX18xX19xX8axX3xXa7xX1xX35xX3xX25xX93xX3xXexX1xXb0xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX98xX8axX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xX9dxX3xX1xfd78xXdxX3xX18xX19xX1xX20xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX5axX5cxX5dxX5cxX5dxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bx10401xX18xX19xX3xX3dx15d4exX3xX4xX35xX3xX4ax14f14xXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xX5xXd9xX18xX1xX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX54xX4xX3xX7x12a7fxX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4xX35xX3xX5xXdx15ba6xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX2axX18xX1xX1bcxX3xX24xX25xX26xX27xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3x11346xX97xX11bxX18xX19xX3xXa1xXb0x12feaxX18xX19xX8axX3xX34xX17x1472bxX18xX19xX3xX34xX35xX6xX8axX3xX26xX1xXb0xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX8axX3xX26x1682exX18xX19xX3xX1bx12fb6xX18xX19xX1bcxX3xXcxXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX8axX3xXcxXa7xX3xX7fx11efexX14fxX3xX7fxX3aaxX18xX1bcxX3xX1bx130b6xX4xX3xXcxX1xX97xX3axX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX1bxX3ebxX4xX3xX12axX97xX11bxX18xX3xX5x1110dxX3xXexX1xX20xX3xXexX16xXb0x1030cxX18xX19xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX9cxX11bxX18xX19xX3xX1dxX98xX3x15a3exX1xX3cbxXdxX3xX1bxX3aaxX3xX12axX97xX6xX18xX3xX122xX123xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX34xXdxX47xXbxX3xX1xX315xXdxX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX1bxX1xXdxX3xX18xX1xX54xX18xX1xX3xXa7xX1x11717xX18xX19xX3xXcxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX3xX122xX123xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3x1378fxXdxX47xXexX3xX26xX6xX14fxX3xXexX35dxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xX122xX123xX3xX487xX145xX18xX3xXbxX1xX469xX18xX19xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xXcxX35dxXdxX3xX1xX315xXdxX3xX18xX19xX1xX20xX8axX3xX4xX54xX4xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xX12axX97xX98xX3axXexX3xX18xX1xX13bxX18xX19xX3xX4fxX1xX35xX3xX4fxX1xX145xX18xX8axX3xX122xXb0xX14bxX18xX19xX3xX14fxX150xX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX12axX97xX54xX3xXexX16xX9dxX18xX1xX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX7xX11bxX18xX3xX162xX97xX164xXexX8axX3xX4fxXdxX18xX1xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX8axX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX177xX3xXcxX16xX381xX18xX3xX4xX3aaxX3xX7xX373xX3xX403xX3xX4fxXdxX3axX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX54xX4xX3xX7xX373xX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX8axX3xX24xX25xX26xX27xX3xX4xX54xX4xX3xX4axX20xX6xX3xXbxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX8axX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4fxX3axXexX3xX5xX97xX116xX18xX3xX4xX3ebxX3xXexX1xX10dxX3xXex14793xX18xX19xX3xX4fxXdxX3axX18xX3xX18xX19xX1xX20xX8axX3xX4axX160xX3xX162xX97xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX3ebxX3xXexX1xX10dxX8axX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXcxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX3xX122xX123xX3xXa7xX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX3dxX97xX3xX5xX20xX4xX1xX3xXcxX1xXb0x101e3xX18xX19xX3xX34xX123xX8axX3xX162xXd9xX3xX3a2xX97xX11bxX18xX19xX3xXcxX16xX97xX18xX19xX8axX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX3a2xX97xX11bxX18xX19xX3xXa1xXb0xX3aaxX18xX19xX8axX3xXbxX1xX11bxX18xX3xX54xX18xX1xX8axX3xX18xX19xX123xX98xX3xX2xX5dxX5axX85xX5axX5cxX5dxX5cxX5dxX8axX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX35xX3xX122xX145xX18xX3xX1a6xX11bxX18xX3xX7xX3cbxX3xX2xX5dxX85xX2xX1c6xX61xX24xX25xX26xX27xX5axXcxX34xX41exX34xX3xX122xX160xX3xX122xXdxX47xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xX1xXdxX47xX97xX3xX5xX357xX4xX3xXbxX1xX54xXbxX3xX5xX403xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX4axX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xX4xX54xX4xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xXexX16xX381xX18xX3xX4axX20xX6xX3xX1a6xX123xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xX19xX8dxX14fxX3xX5cxX229xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX8axX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4axX35xX3xX4xX35xX3xX27xX357xX3xX54xX18xX3xX18xX1xX123xX3xX1xX123xX18xX19xX3xXcxX1xXb0xX655xX18xX19xX3xX34xX123xX8axX3xXexX1xX40cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xX4axX3axX18xX3xX18xX19xX123xX98xX3xX22axX5axX5cxX5axX5cxX5dxX5cxX2xX177xX3xX9cxX3axX18xX3xX18xX6xX98xX8axX3xX27xX357xX3xX54xX18xX3xX18xX1xX123xX3xX1xX123xX18xX19xX3xXcxX1xXb0xX655xX18xX19xX3xX34xX123xX3xX4axXd9xX3xX4xX3aaxX3xX1a6xX11bxX18xX3xX1xX17xX123xX18xX3xXexX1xX123xX18xX1xX3xX122xXdxX47xX4xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xXbxX1xX35xX18xX19xX3xX14fx10ab3xXexX3xX1a6xX3b1xX18xX19xX3xX122xX123xX3xX4axXd9xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xX18xX19x10043xX18xX3xX122xX14bxXdxX3xX7xX3cbxX3xXexXdxX160xX18xX3xX1xX3aaxX18xX3xX229xX8axX5cxX5dxX23bxX3xXexfdb9xX3xX4axX8dxX18xX19xX3xX122xX123xX3xX4fxX403xX3xX12axX97x108c8xX3xX1a6xX11bxX17xX3xX4axX11bxX14fxX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX122xX14bxXdxX3xX7xX3cbxX3xXexXdxX160xX18xX3xX1xX3aaxX18xX3xX5cxX8axX229xX5cxX2xX3xXexX7efxX3xX4axX8dxX18xX19xX177xX3xXcxX97xX98xX3xX18xX1xXdxX381xX18xX8axX3xX1xXdxX47xX18xX3xX122xf1dcxX18xX3xX4xX469xX18xX3xX5xX35dxXdxX3xXbxX1xX3e2xX18xX3xX3dxXdxX47xX18xX3xXexX93xX4xX1xX3xX4axX164xXexX3xX4xX1xXb0xX6xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xXbxX1xX35xX18xX19xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX14fxX7c0xXexX3xX1a6xX3b1xX18xX19xX177xX3xX27xX17xX3xX122xX116xX98xX8axX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX3a2xX97xX11bxX18xX19xX3xXa1xXb0xX3aaxX18xX19xX8axX3xX4xX54xX4xX3xX4xX3aaxX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX7xX14bxX14fxX3xX19xXdxX11bxXdxX3xX12axX97xX98xX3axXexX3xX3dxXa2xXexX3xX4axXdxX10dxX14fxX3xX18xX1xX13bxX18xX19xX3xX4fxX1xX35xX3xX4fxX1xX145xX18xX8axX3xX122xXb0xX14bxX18xX19xX3xX14fxX150xX4xX3xX122xX160xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xXbxX1xX35xX18xX19xX3xX14fxX7c0xXexX3xX1a6xX3b1xX18xX19xX3xX4axX10dxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX1xX17xX123xX18xX3xXexX1xX123xX18xX1xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX1a6xX11bxX17xX3xX4axX11bxX14fxX3xXexXdxX3axX18xX3xX4axX315xX8axX3xXexX35dxX17xX3xX4axXdxX160xX97xX3xX4fxXdxX47xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXbxX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX7fxX373xX3xXcxX123xXdxX3xX18xX19xX97xX98xX381xX18xX3xX122xX123xX3x16731xX3c6xXdxX3xXexX16xXb0xX40cxX18xX19xX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX1xX655xXbxX3xX122xX14bxXdxX3xX24xX25xX26xX27xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX3a2xX97xX11bxX18xX19xX3xXa1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX5xX123xX14fxX3xX4axff26xX18xX19xX3xXexX1xX1dxX3xXexX3ebxX4xX8axX3xXbxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX54xX18xX3xX1a6xX8dxXdxX3xXexX1xXb0xX40cxX18xX19xX8axX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX1a6xX8dxXdxX3xXexX1xXb0xX40cxX18xX19xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xXbxX1xX35xX18xX19xX3xX14fxX7c0xXexX3xX1a6xX3b1xX18xX19xX3xX122xX123xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4axX164xXexX3xX4xX1xX17xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXcxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX3xX122xX123xX3xXa7xX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX3dxX97xX3xX5xX20xX4xX1xX3xXcxX1xXb0xX655xX18xX19xX3xX34xX123xX8axX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX122xX123xX3xX162xX17xX18xX19xX3xXexX16xXb0xX14bxX4xX3xX18xX19xX123xX98xX3xX229xX5dxX3xX5axX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX0xXdxX14fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX3dxXexX1xX1b5xX3xX85xX5dxX5dxXbxX162xX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX230xX229xX1c6xXbxX162xX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX61xX61xXdxX177xX1a6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX177xX122xX18xX61xX18xX10xX1b0xX7xX61xX5cxX5dxX229xX22axX61xX2xX85xX229xX3dxX230xX2xX2xX5dxX230xX5dxX22axXexX230xX5dxX85xX230xX5dxX5xX5dxX177xX240xXbxX19xX243xX16xX9xX23bxX230xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxXaxX3xX1b0xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX85xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX230xX229xX1c6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX35dxXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXcxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX3xX122xX123xX3xXa7xXcxX27x1582fxX3xXcxX1xXb0xX655xX18xX19xX3xX34xX123xX3xXbxX1xX54xXexX3xX1a6xXdxX10dxX97xX3xX4fxXdxX3axX18xX3xX18xX19xX1xX20xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXc05xX7d5xX18xX3x152b1xXdxX6xX18xX19xX8axX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX34xX35xX6xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX164xXbxX3xXexX1xX97xX116xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX4axX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX1bx1310axX6xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX162xX145xX18xX19xX3xX3dxX3e2xX97xX3xXexX35dxXdxX3xX162xXd9xX3xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX487xXdxX18xX1xX3x10d98xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX34xX35xX6x12bd9xX3xXexX35dxXdxX3xX3a2xX97xX98xX3axXexX3xX4axX20xX18xX1xX3xX7xX3cbxX3xX5cxX230xX2xX2xX61xX3a2xX9cxX5axX24xX25xX26xX27xX3xX18xX19xX123xX98xX3xX2xX5cxX5axX22axX5axX5cxX5dxX2xX23bxX1bcxX3xX4axXdxX160xX97xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xXexX35dxXdxX3xX3a2xX97xX98xX3axXexX3xX4axX20xX18xX1xX3xX7xX3cbxX3xX229xX58xX2xX61xX3a2xX9cxX5axX24xX25xX26xX27xX3xX18xX19xX123xX98xX3xX5cxX230xX5axX2xX5axX5cxX5dxX2xX58xX8axX3xX122xX14bxXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xXexX93xX4xX1xX3xX4axX164xXexX3xX4fxX1xX17xX11bxX18xX19xX3xX2xX177xX230xX5dxX5dxX14fxX5cxX177xX3xX26xX19xX123xX98xX3xX22axX5axX85xX3xX5axX5cxX5dxX2xX58xX8axX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xX4axXd9xX3xX4xX35xX3xX4axX3aaxX18xX3xX4fxXdxX3axX18xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX19xXc94xXdxX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX7fxX373xX3xX41exX3axX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xX122xX123xX3xX9cxX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xX122xX160xX3xX122xXdxX47xX4xX3xX162xXdxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX4xXc94xX6xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX162xX145xX18xX19xX3xX3dxX3e2xX97xX8axX3xX162xXd9xX3xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX487xXdxX18xX1xX8axX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX34xX35xX6xX177xX3xX26xX19xX123xX98xX3xX85xX5axX2xX5dxX5axX5cxX5dxX2xX58xX8axX3xX7fxX373xX3xX41exX3axX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xX122xX123xX3xX9cxX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xX4axXd9xX3xX4xX35xX3xX122xX145xX18xX3xX1a6xX11bxX18xX3xX7xX3cbxX3xX23bxX229xX23bxX23bxX61xX7fxX41exX34xX9cxXcxX5axX3xX41exXcxX9cxX26xX3xXexX16xX11bxX3xX5xX40cxXdxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX8axX3xX122xX14bxXdxX3xX18xX315xXdxX3xX3dxX97xX18xX19xX1b5xX3xX27xX357xX3xX54xX18xX3xX4xXc94xX6xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX162xX145xX18xX19xX3xX3dxX3e2xX97xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX8axX3xX5xX3c6xX3xX3dxX20xX4xX1xX3xX122xX3ebxX3xX5axX3xXexX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX3xX2xX229xX3xXexX1xX97xX315xX4xX3xX3a2xX97xX98xX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xXbxX1xX7d5xX18xX3xX4fxX1xX97xX3xXexX2axX3xX5xX47xX3xX2xX1b5xX5cxX5dxX5dxX5dxX3xX4fxX1xX97xX3xX122xX357xX4xX3xX122xX10xX18xX3xX3a2xX97xX3cbxX4xX3xX5xX315xX3xX2x13e2cxX3xXcb7xXexXdxX10dxX97xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX5cxXcc1xX3xX4axX17xX35dxX18xX3xX12axX97xX6xX3xX4axX20xX6xX3xX1a6xX123xX18xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX3xX34xX17xX3b1xX18xX19xX3xX34xX35xX6xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXbxX1xX381xX3xX3dxX97xX98xX47xXexX3xXexX35dxXdxX3xX3a2xX97xX98xX3axXexX3xX4axX20xX18xX1xX3xX7xX3cbxX3xX2xX23bxX85xX58xX61xX3a2xX9cxX5axX24xX25xX26xX27xX3xX18xX19xX123xX98xX3xX2xX85xX5axX230xX5axX5cxX5dxX2xX23bxX3xX18xX381xX18xX3xXexX1xX97xX315xX4xX3xXbxX1xX35dxX14fxX3xX122xXdxX3xX16xX123xX3xX7xX17xX54xXexX3xX4axX10dxX3xX18xX19xX1xXdxX381xX18xX3xX4xXa2xX97xX3xX5xX116xXbxX3xX4axX8dxX3xX54xX18xX3xXexX1xXdxX3axXexX3xX4fxX3axX3xX4axX3c6xX3xXexX1xX20xX3xX4fxX1xX97xX3xX122xX357xX4xX3xX5cxX3xX1a6xX381xX18xX3xXexX97xX98xX3axX18xX3xX3a2xX97xX3cbxX4xX3xX5xX315xX3xX2xXedbxX3xX4axX17xX35dxX18xX3xXexX5dfxX3xX4xX3e2xX97xX3xX25xX6xX3xXc4axXdxX6xX18xX3xX4axX3axX18xX3xX4xX3e2xX97xX3xX26xX19xX97xX98xX47xXexX3xX487xXdxX381xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX18xX381xX18xX3xX4xX1xXb0xX6xX3xX162xX10xX14fxX3xX162x1118axXexX3xX122xXdxX47xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xXexX1xX40cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX1xX17xX123xX18xX3xXexX1xX123xX18xX1xX3xX1xX8dxX3xX7xX3aaxX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXc05xX7d5xX18xX3xXc4axXdxX6xX18xX19xX177xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX4xX54xX4xX3xX7xX373xX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX2axX18xX1xX3xX162xX10xX14fxX3xX162xX1010xXexX8axX3xXexX35dxX17xX3xX4axXdxX160xX97xX3xX4fxXdxX47xX18xX3xXexX1xX97xX116xX18xX3xX5xX655xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX40cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX23bxX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX122xX123xX3xX4xX6xX14fxX3xX4fxX3axXexX3xX7x106a1xX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX4axXa05xX18xX19xX8axX3xX4axX3e2xX98xX3xX4axX1dxX3xX4xX54xX4xX3xX12axX97xX98xX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xXbxX1xX54xXbxX3xX5xX97xX116xXexX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX18xX381xX97xX3xX16x11b0cxX8axX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX1dxX6xX3xX25xX6xX18xX3xXcxX1xXb0xX40cxX18xX19xX3xX122xX3ebxX3xXcxX2axX18xX1xX3xX1dxX98xX8axX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4axX6xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX54xX4xX3xX7xX373xX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX8axX3xX4axX3aaxX18xX3xX122xX20xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX16xX123xX3xX7xX17xX54xXexX8axX3xX12axX97xX98xX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xX5xX35dxXdxX3xX5cxX3xX1a6xX381xX18xX3xXexX97xX98xX3axX18xX3xX3a2xX97xX3cbxX4xX3xX5xX315xX3xX2xXedbxX8axX3xX4axX17xX35dxX18xX3xXexX5dfxX3xX4xX3e2xX97xX3xX25xX6xX3xXc4axXdxX6xX18xX3xX4axX3axX18xX3xX4xX3e2xX97xX3xX26xX19xX97xX98xX47xXexX3xX487xXdxX381xX18xX177xX3xX27xX357xX3xX54xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXcxX26xX34xX34xX3xXc05xX7d5xX18xX3xXc4axXdxX6xX18xX19xX3xX18xX3b1xX14fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX35dxX14fxX3xX122xXdxX3xX4axX35xX8axX3xX18xX381xX18xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX18xX6xX98xX3xX4xX1xXb0xX6xX3xX4xX35xX3xX4xX3aaxX3xX7xX373xX3xX4axX10dxX3xX19xXdxX6xX3xX1xX35dxX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xXcxX116xXbxX3xX4axX17xX123xX18xX3xXa1xXdxX3xX14fxX145xX18xX19xX3xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX54xX4xX3xX7xX373xX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX19xXdxX11bxXdxX3xX12axX97xX98xX3axXexX3xX4xX54xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX3ebxX4xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4axX3axX18xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX41exX1xX97xX3xX3dxX97xX3xX5xX20xX4xX1xX3xXcxX1xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX14fxX35dxXdxX8axX3xXbxX1xXb0xX40cxX18xX19xX3xX9cxX3c6xX18xX19xX3xX34xXb0xX3aaxX18xX19xX8axX3xXcxXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xX4axX10dxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX7xX14bxX14fxX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX18xX381xX97xX3xX16xX117axX1b5xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX4axXd9xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4axX164xXexX3xX4xX1xX17xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXexX5dfxX3xX5xX7d5xX97xX3xX18xX1xXb0xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX160xX97xX3xX5xX3e2xX18xX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX162xXdxX18xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX4axXdxX160xX97xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX177xX3xXcxX2axX18xX1xX3xX4xX35xX3xX12axX97xX98xX3axXexX3xX4axX20xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4axX164xXexX8axX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xXbxX1xX11bxXdxX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX18xX315xXbxX3xXexXdxX160xX18xX3xXexX1xX97xX381xX3xX4axX164xXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX4axXa05xX18xX19xX3xX12axX97xX98xX3xX4axX20xX18xX1xX8axX3xX7xX6xX97xX3xX4axX35xX3xX18xX3axX97xX3xX162xX1010xXexX3xXexX1xX164xX98xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX4xX1xXb0xX6xX3xXbxX1xX352xX3xX1xX655xXbxX3xXexX1xX9dxX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX4xX164xXbxX3xX4xX35xX3xXexX1x16202xX14fxX3xX12axX97xX98xX160xX18xX3xX4axXdxX160xX97xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xXbxX1xX352xX3xX1xX655xXbxX3xX122xX14bxXdxX3xX12axX97xX98xX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX0xXdxX14fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX3dxXexX1xX1b5xX3xX85xX5dxX5dxXbxX162xX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX230xX229xX1c6xXbxX162xX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX61xX61xXdxX177xX1a6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX177xX122xX18xX61xX18xX10xX1b0xX7xX61xX5cxX5dxX229xX22axX61xX2xX85xX229xX3dxX230xX2xX2xX5dxX85xX5cxX22axXexX229xX1c6xX22axX85xX230xX5xX5dxX177xX240xXbxX19xX243xX16xX9xX5cxX229xX229xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxXaxX3xX1b0xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX85xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX230xX229xX1c6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX35dxXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xX5xXd9xX18xX1xX3xX4axX35dxX17xX3xX7fxX373xX3xXa1xX7d5xX98xX3xX3dxX357xX18xX19xX3xXbxX1xX54xXexX3xX1a6xXdxX10dxX97xX3xXexX35dxXdxX3xX1a6xX97x1370exXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xX1bxXa7xX3xX9cxX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xX122xX123xX3xXa1xX7d5xX98xX3xX3dxX357xX18xX19xX3xX25xX9dxX18xX1xX3xX9d1xXdxX18xX1xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX12axX97xX98xX3axXexX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4xX1xX164xXbxX3xXexX1xX97xX116xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX16xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX4axX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xXcxXdxX10dxX97xX3xX1xf29bxX4xX3xX122xX123xX3xXcxX34xX1bxX7fxX3xX3a2xX97xX3cbxX4xX3xXexX3axX3xX4xX1xX164xXexX3xX5xXb0xX655xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXcb7xX18xX6xX98xX3xX5xX123xX3xXcxX16xXb0xX40cxX18xX19xX3xXcxXdxX10dxX97xX3xX1xX16c6xX4xX3xX122xX123xX3xXcxX34xX1bxX7fxX3xX26xX10xX1b0xXexX17xX18xX3xXcxX34xXcc1xX3xXexX35dxXdxX3xXbxX1xXb0xX40cxX18xX19xX3xX9cxX3c6xX18xX19xX3xX34xXb0xX3aaxX18xX19xX3xX122xX123xX3xXbxX1xXb0xX40cxX18xX19xX3xX3a2xX97xX11bxX18xX19xX3xXcxX1xX123xX18xX1xX8axX3xXcxXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX8axX3xX122xX14bxXdxX3xX12axX97xX98xX3xX14fxX3c6xX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xX7xX97xX164xXexX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX5xX123xX3xX229xX177xX5dxX5dxX5dxX3xX1xX16c6xX4xX3xX7xXdxX18xX1xX177xX3xX9cxX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX1010xXbxX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xX4xX1xX164xXbxX3xXexX1xX97xX116xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX54xX3xX18xX1xX7d5xX18xX3xXexX1xX97xX381xX3xX4fxX1xX17xX11bxX18xX19xX3xX85x1064cxX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xX7xX97xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX3dxX357xX3xX54xX18xX3xX4axX10dxX3xX14fxX373xX3xX4axXdxX10dxX14fxX3xX3dxX35dxX98xX3xX1xX16c6xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX1xX35xX14fxX3xXexX16xeb37xX8axX3xXexX1xX40cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xX97xX381xX3xX4fxX1xX3c6xX18xX19xX3xX12axX97xX54xX3xX230xX3xX18xX145xX14fxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX487xX14bxXdxX3xX18xX315xXdxX3xX3dxX97xX18xX19xX3xX18xX123xX98xX8axX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX7fxX373xX3xXc4axXdxX54xX17xX3xX3dxX3ebxX4xX3xX122xX123xX3xX9cxX123xX17xX3xXexX35dxX17xX8axX3xX24xX25xX26xX27xX3xXcxXa7xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX1xX655xXbxX3xXexX1xX6xX14fxX3xX14fxXb0xX97xX3xX4xX1xX17xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX16xX11bxX3xX5xX40cxXdxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX0xXdxX14fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX3dxXexX1xX1b5xX3xX85xX5dxX5dxXbxX162xX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX230xX229xX1c6xXbxX162xX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX61xX61xXdxX177xX1a6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX177xX122xX18xX61xX18xX10xX1b0xX7xX61xX5cxX5dxX229xX22axX61xX2xX85xX229xX3dxX230xX2xX2xX5dxX58xX5dxX1c6xXexX1c6xX230xX23bxX22axX22axX5xX5dxX177xX240xXbxX19xX243xX16xX9xX1c6xX5cxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxXaxX3xX1b0xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX85xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX230xX229xX1c6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX35dxXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xX5xXd9xX18xX1xX3xX4axX35dxX17xX3xX7fxX373xX3xXcxX123xXdxX3xX18xX19xX97xX98xX381xX18xX3xX122xX123xX3xX9d1xX3c6xXdxX3xXexX16xXb0xX40cxX18xX19xX3xXbxX1xX54xXexX3xX1a6xXdxX10dxX97xX3xXexX35dxXdxX3xX1a6xX97xX1638xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xX9cxXdxX47xX18xX3xX5xX357xX4xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX24xX25xX26xX27xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX8axX3xXexX1xX20xX3xX162xXd9xX8axX3xXexX1xX123xX18xX1xX3xXbxX1xX3cbxX3xX1dxX18xX19xX3xX1xX315xX3xX122xX123xX3xX19xXdxXa05xXbxX3xX4axX137xX3xX4xX3c6xX18xX19xX3xXexX98xX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX4fxX3axX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xX4xX1xX2axX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX5xXb0xX14bxXdxX3xX4axXdxX47xX18xX3xXexX16xX97xX18xX19xX3xX1xX35dxX3xXexX1xX3axX3xXexX16xX381xX18xX3xX4axX20xX6xX3xX1a6xX123xX18xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4axX10dxX3xX1a6xX11bxX17xX3xX4axX11bxX14fxX3xX14fxX7fexX3xX12axX97xX6xX18xX3xX122xX123xX3xX6xX18xX3xXexX17xX123xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX164xXbxX3xX4axXdxX47xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX26xX1xX7d5xX18xX3xX3dxX7d5xX18xX3xXcb7xXexX1xX40cxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xXexX5dfxX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX5axX5cxX5dxX5cxX5dxX3xX4axX3axX18xX3xX1xX3axXexX3xX18xX145xX14fxX3xX5cxX5dxX5cxX2xXcc1xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxXexX10xX162xXexX5axX6xX5xXdxX19xX18xX1b5xX3xX240xX97xX7xXexXdxX1e6xX98xX1bcxXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX487xX145xX18xX3xXbxX1xX469xX18xX19xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXexX1xX6xX14fxX3xX14fxXb0xX97xX3xX4xX1xX17xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX35xX3xX122xX145xX18xX3xX1a6xX11bxX18xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX54xX4xX3xX7xX373xX8axX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX24xX25xX26xX27xX3xX4xX54xX4xX3xX1xX97xX98xX47xX18xX8axX3xXexX1xX20xX3xX162xXd9xX8axX3xXexX1xX123xX18xX1xX3xXbxX1xX3cbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX122xXdxX47xX4xX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX1xX655xXbxX3xX122xX14bxXdxX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4axXdxX47xX18xX3xX18xX7d5xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX164xXexX3xX5xXb0xX655xX18xX19xX3xX5xXb0xX14bxXdxX3xX4axXdxX47xX18xX8axX3xX1a6xX11bxX17xX3xX4axX11bxX14fxX3xX1xX123xX18xX1xX3xX5xX6xX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX17xX123xX18xX3xX5xXb0xX14bxXdxX3xX4axXdxX47xX18xX3xXexX16xX381xX18xX3xX4axX20xX6xX3xX1a6xX123xX18xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX0xXdxX14fxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1bxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX98xX5xX10xX9xXaxX1b0xXdxX3dxXexX1xX1b5xX3xX85xX5dxX5dxXbxX162xX1bcxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b5xX3xX230xX229xX1c6xXbxX162xX1bcxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b5xX61xX61xXdxX177xX1a6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX177xX122xX18xX61xX18xX10xX1b0xX7xX61xX5cxX5dxX229xX22axX61xX2xX85xX229xX3dxX230xX2xX2xX5dxX58xX1c6xX58xXexX58xX229xX5cxX58xX5dxX5xX5dxX177xX240xXbxX19xX243xX16xX9xX22axX1c6xX85xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX4axX20xX18xX1xX3xX4fxX50xX3xXexX1xX54xX18xX19xX3xX58xX3xX5axX3xX5cxX5dxX5cxX5dxXaxX3xX1b0xXdxX3dxXexX1xX9xXaxX85xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX230xX229xX1c6xXaxX3xX61xX12xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX9cxX35dxXdxX3xX3dxXdxX47xX18xX3xX5xXd9xX18xX1xX3xX4axX35dxX17xX3xX7fxX373xX3xX41exX3axX3xX1xX17xX35dxX4xX1xX3xX122xX123xX3xX9cxX3e2xX97xX3xXexXb0xX3xXbxX1xX54xXexX3xX1a6xXdxX10dxX97xX3xXexX35dxXdxX3xX1a6xX97xX1638xXdxX3xXexXdxX3axXbxX3xX3dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX26xX19xX7d5xX18xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX26xX3c6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX122xX123xX3xXa7xX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX18xX3c6xX18xX19xX3xXexX1xX3c6xX18xX3xX4xX1xXdxX3xX18xX1xX54xX18xX1xX3xX26xX6xX14fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX34xX35xX6xX8axX3xX4xX1xX17xX3xX1a6xXdxX3axXexX1b5xX3xX7fxX3cbxX3xX5xXb0xX655xX18xX19xX3xXexX123xX97xX3xX4xX54xX3xX4axXb0xX655xX4xX3xX18xX19xX7d5xX18xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX4xX1xX17xX3xX122xX6xX98xX3xXexX1xX10xX17xX3xX26xX19xX1xX20xX3xX4axX20xX18xX1xX3xX23bxX22axX3xX4xX1dxX6xX3xX1bxX1xX93xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xX5xX123xX3xX2xX85xX3xXexX123xX97xX8axX3xX3dxXb0xX3xX18xX655xX3xX2xX5cxX5cxX3xXexX7efxX3xX4axX8dxX18xX19xX177xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4axX35xX8axX3xX18xX655xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1xX35dxX18xX3xX2xX229xX3xXexX123xX97xX8axX3xX7xX3cbxX3xXexXdxX160xX18xX3xX85xX229xX3xXexX7efxX3xX4axX8dxX18xX19xX1bcxX3xX18xX655xX3xX12axX97xX54xX3xX1xX35dxX18xX3xX230xX3xXexX123xX97xX8axX3xX7xX3cbxX3xXexXdxX160xX18xX3xX229xX58xX3xXexX7efxX3xX4axX8dxX18xX19xX177xX3xX26xX19xX97xX98xX381xX18xX3xX18xX1xX7d5xX18xX3xX4xX1xX1dxX3xX98xX3axX97xX3xX5xX123xX3xX3dxX17xX3xX18xX19xXb0xX3xXexX16xXb0xX40cxX18xX19xX3xX4fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX54xX4xX3xX1xX11bxXdxX3xX7xX11bxX18xX3xX4fxX1xX35xX3xX4fxX1xX145xX18xX8axX3xX4fxX1xX6xXdxX3xXexX1xX54xX4xX3xX4fxX1010xX14fxX3xX1xXdxX47xX97xX3xX12axX97xX11bxX1bcxX3xX1a6xX381xX18xX3xX4xX35dxX18xX1xX3xX4axX35xX8axX3xX14fxX315xXexX3xX7xX3cbxX3xX4xX1xX1dxX3xXexX123xX97xX3xX4xX35xX3xXexXb0xX3xXexXb0xX373xX18xX19xX3xX4xX1xX7d5xX98xX3xX50xX8axX3xX7efxX3xX5xX35dxXdxX3xX122xX123xX17xX3xX4xX1xX93xX18xX1xX3xX7xX54xX4xX1xX3xX4xX1dxX6xX3xX26xX1xX123xX3xX18xXb0xX14bxX4xX3xX18xX381xX18xX3xX4xX3cbxX3xXexX9dxX18xX1xX3xX4fxX1xX3c6xX18xX19xX3xXexX1xX357xX4xX3xX1xXdxX47xX18xX3xX18xX19xX1x15e7exX6xX3xX122xX3ebxX3xXexX16xX11bxX3xX18xX655xX177xX3xX26xX19xX7d5xX18xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX4axX160xX3xX18xX19xX1xX20xX3xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX8axX3xX4xX54xX4xX3xX4xX164xXbxX8axX3xX4xX54xX4xX3xX18xX19xX123xX18xX1xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX381xX18xX3xX12axX97xX6xX18xX3xX4xX1dxX6xX3xXexX2axX18xX1xX3xX4xX1xX2axX3xX4axX35dxX17xX3xX4xX54xX4xX3xX4xX164xXbxX3xX1x15691xX3xXexX16xX655xX3xX18xX19xX7d5xX18xX3xX1xX123xX18xX19xX3xX1a6xXdxX47xX18xX3xXbxX1xX54xXbxX3xX162xXc94xX3xX5xX403xX8axX3xXexX1xX97xX3xX1xX8dxXdxX3xX18xX655xX3xX4xX1dxX6xX3xX4xX54xX4xX3xX4xX1xX1dxX3xXexX123xX97xX3xX4xX54xX3xX122xX6xX98xX3xX122xX3cbxX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xX26xX19xX1xX20xX3xX4axX20xX18xX1xX3xX23bxX22axX3xX4xX1dxX6xX3xX1bxX1xX93xX18xX1xX3xXbxX1xX1dxX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX3dxX98xXaxX12xX1bxX1xX1dxX3xXexX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX7fxX373xX3xXcxX123xXdxX3xX4xX1xX93xX18xX1xX8axX3xX7fxX373xX3xX26xX3c6xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX47xXbxX3xX122xX123xX3xXa7xX1xX54xXexX3xXexX16xXdxX10dxX18xX3xX18xX3c6xX18xX19xX3xXexX1xX3c6xX18xX8axX3xXbxX1xX3cbxXdxX3xX1xX655xXbxX3xXexX1xX6xX14fxX3xX14fxXb0xX97xX3xX4xX1xX17xX3xX24xX25xX26xX27xX3xXexX2axX18xX1xX3xX122xX160xX3xX18xX315xXdxX3xX3dxX97xX18xX19xX3xX4axX160xX3xX162xX97xX164xXexX3xX4xX1dxX6xX3xX18xX19xX7d5xX18xX3xX1xX123xX18xX19xX177xX0xX61xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXedbxX97xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXa1xX97xX7d5xX18xX3xX34xX352xX0xX61xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX18xX19xX0xX61xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX61xXbxX12
Xuân Hùng