Đa số người Đức muốn duy trì liên minh cầm quyền hiện nay
Phóng viên TTXVN tại Berlin dẫn kết quả một cuộc thăm dò dư luận của báo Đức Tấm gương (Spiegel) cho biết có tới 2/3 số người Đức được hỏi mong muốn duy trì chính phủ đại liên minh hiện nay cho tới hết nhiệm kỳ lập pháp.
de50xea78x13d69x156d0x169f3x13dccx175abx168f2xf205xX7x16dacx12375x128c6x11d4dx15084x1688exX5x14348xXax123fcx16295xX6xX3xX7x15ba0xX3x14cf2xee2cx147a5x16ba5xXdxX3xX13x10f26xX4xX3x1713ax16fe8xX17xX19xX3x1363exX24x16ac8xX3xXexecccx121abxX3xX5xXdx17039xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX4x15ac7xX23xX3xfe7axX24xX2ax151b8xX19xX3xX1xXdxea98xX19xX3xX19xX6xX2axX0x1112dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxee84xX10xX6xX28xXaxX12x1215fxX1x13ea9xX19xX1axX3x14b1dxXdxX32xX19xX3xXcxXcx14451x12130x1265axX3xXex1500cxXdxX3xfdafxX10xX2dxX5xXdxX19xX3xX28x1262dxX19xX3x10e5cx1437axXexX3xX3exX24xeb58xX3xX23x1031bxXexX3xX4xX24xX8bxX4xX3xXexX1x15e59xX23xX3xX28x144dfxX3xX28xX1bxX3xX5xX24x161e4xX19xX3xX4x16346xX6xX3x14120xf9f6x135c7xX3xX13xX20xX4xX3xXcxebd3xX23xX3xX1axX1bx1269dxX19xX1axX3xf19fx16b76xXbxXdxX10xX1axX10xX5xfe23xX3xX4xX1xXa9xX3xXa7xXdxX83xXexX3xX4xX64xX3xXex11a09xXdxX3x109ebxX4dxe6a0xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX13xX20xX4xX3xe7b5xX1bx1698dxX4xX3xX1x12633xXdxX3xX23xXa9xX19xX1axX3xX23xX24xX17xX19xX3xX28xX24xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX4xX1x12d75xX19xX1xX3xXbxX1xXa4xX3xXe4xX74xXdxX3xX5xXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX19xX6xX2axX3xX4xX1xXa9xX3xXexXd0xXdxX3xX1xX83xXexX3xX19xX1xXdxX46xX23xX3xX82xee35xX3xX5xXa0xXbxX3xXbxX1xXa8xXbx158c7xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axX3xXbx14a80xX10xX19xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10x146ffxXex13bfdxX6xX5xXdxX1axX19x1570fxX3xX4xX10xX19xXexX10xX2dx12237xXaxX12xX0xXdxX23xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXexX1xX24xX23xXa7xX3xXdxX153xX10xX19xXexX10xX2dxXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXax12347xXdxX28xXexX1xX16cxX3x15775x136f9x11148xXbxX164xX174xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX16cxX3x11433xX2xX1a1xXbxX164xX174xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4dxX4dxXdxX13dxXa7xX6xXa9xXexX1xX6xX19xX1xX1xXa9xX6xX13dxX68xX19xX4dxX19xX10xX19axX7xX4dxXd3xX1a3xX1a3xX1a3xX4dxX2xedc7x11a82xX28xX1a1xX2xX1b0xXd3xXd3xX1b0xX1dbxXex11f9fxXd5xX1a3xX1dbxX5xX1a2xX166xXexXexX164xX68xX19xX28xX24xX4xX13dx156edxXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xX13xX20xX4xX3xX23xX24xX17xX19xX3xX28xX24xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX5xXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX4xX3bxX23xX3xX3exX24xX2axX41xX19xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX19xX6xX2axXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX153xX6xXbxXexXdxXa9xX19xXaxX3xX7xXexX2axX5xX10xX9xXaxXexX10xX164xXexX166xX6xX5xXdxX1axX19xX16cxX3xX4xX10xX19xXexX10xX2dxX174xXaxX12xXcxX1xXa4xX3xXexX1bxXd0xX19xX1axX3xX13xX20xX4xX3x1389bxX19xX1axX10xX5xX6xX3x15b17xX10xX2dxX82xX10xX5xX3xXb9xXexX1xX20xX3xXd3x13bb6xX3xXbxX1xX88xXdxXc1xX3xX4x133a7xX19xX1axX3xX4xXa8xX4xX3xX5xec58xX19xX1xX3xXe4xX74xXa9xX3xe385xXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3x1473dx10d5exX19xX3xX4xX1xXa4xX4dxX6fxX2a5xX3xX1xX8bxXdxX3xX153xXb5xX3xXe4xX17xX4xX3xX1axXdxXa8xXa9xX3xXb9xX153xX2b7x146a5xX4dxX153xXbaxX2d5xXc1xX3xX68x11ae6xX3xXe4xX88xX19xX1axX3xX2b7xX2b8xX19xX3xX4xX1xXa4xX3xX164xX2a5xX3xX1xX8bxXdxX3xXb9xXbaxX62xX2b7xXc1xX13dxX3xXb9x1486dxX19xX1xX16cxX3xX27fx1278bxX62xX4dxXcxXcxX6fxX70xX71xXc1xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xXcxX1xX10xXa9xX3xX82xX83xXexX3xX3exX24xX88xX3xXexX2dxX32xX19xX293xX3xX4xX64xX3xX1a1xX1dbx12702xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xXe4xX1bxXe6xX4xX3xX1xXeaxXdxX3xXa7xX2ddxX2axX3xXexXeaxX3xX23xXa9xX19xX1axX3xX23xX24xX17xX19xX3xX2adxXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX2b7xX2b8xX19xX3xX4xX1xXa4xX4dxX6fxX2a5xX3xX1xX8bxXdxX3xX4xXb5xX3xXe4xX17xX4xX3xX1axXdxXa8xXa9xX3xXb9xX153xX2b7xX2d5xX4dxX153xXbaxX2d5xXc1xX3xX68xX2ddxX3xXe4xX88xX19xX1axX3xX2b7xX2b8xX19xX3xX4xX1xXa4xX3xX6fxX2a5xX3xX1xX8bxXdxX3xXb9xXbaxX62xX2b7xXc1xX3xX28xX24xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX5xXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX4xX3bxX23xX3xX3exX24xX2axX41xX19xX3xX4xX1xXa9xX3xXexXd0xXdxX3xX4xX24xX17xXdxX3xX19xX1xXdxX46xX23xX3xX82xX133xX3xX5xXa0xXbxX3xXbxX1xXa8xXbxX3xX68xX2ddxXa9xX3xX19xX95xX23xX3xXd3xX1a3xXd3xX2xX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xXbaxX17xX3x10404xX3xX82xXdxX83xX19xX3xXa4xX19xX1axX3xX1xX8bxX3xXe4xf632xX4xX3xXa7xXdxX46xXexX3xX4xX6xXa9xX3xX68xXd0xXdxX3xX4xXa8xX4xX3xX4x12312xX3xXexX2dxXdxX3xX68xX17xX19xX3xXa4xX19xX1axX3xX1xX8bxX3xX4xXa8xX4xX3xXe4xX88xX19xX1axX3xX19xX2ddxX2axX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xXcxX2dxXa9xX19xX1axX3xX7xX17xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xX42cxX3xXexX2dxXdxX3xXa4xX19xX1axX3xX1xX8bxX3xXe4xX88xX19xX1axX3xXbax11fb9xX3xX5xX480xX6xX3xX4xX1x14d33xX19xX3xX68xX2exX3xX19xX1bxXd0xX4xX3xX13xX20xX4xX3xXb9xX27fx17292xX2b7xXc1xX293xX3xX4xX1x11db6xX3xX4xX64xX3xX2xX1e6xX337xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xXe4xX1bxXe6xX4xX3xX1xXeaxXdxX3xXa4xX19xX1axX3xX1xX8bxX3xX28xX24xX2axX3xXexX2dxX2exX3xX4xX1xX101xX19xX1xX3xXbxX1xXa4xX3xXe4xX74xXdxX3xX5xXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX1xXdxX46xX19xX3xX19xX6xX2axX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xX70xX41xX3xX4xXa8xX4xX3xX4xXa8xX3xX19xX1xX2b8xX19xX293xX3xX4xX1xX101xX19xX1xX3xXexX2dx16a2axX3xX1axXdxX6xX3xXe4xX1bxXe6xX4xX3xX2axX32xX24xX3xXexX1xX101xX4xX1xX3xX19xX1xXb0xXexX3x1735axX3xX13xX20xX4xX3xXexX1xX10xXa9xX3xXexX1xX95xX23xX3xX28xX99xX3xX5xX2ddxX3xXcxff13xX19xX1axX3xXexX1xX17xX19xX1axX3xX13xX20xX4xX3xX301xX2dxX6xX19xX82xX166x14a71xX6xX5xXexX10xX2dxX3xXbaxXexX10xXdxX19xX23xX10xXdxX10xX2dxX3xXb9xX1a1xX1dbxX337xXc1xX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xX71xX1xX2b8xX19xX3xX68xXa0xXexX3xXe4xX20xX19xX1axX3xX532xX3xX68xX518xX3xXexX2dxX101xX3xXexX1xX20xX3xX1xX6xXdxX3xXa7xXb0xXexX3xX19xX1axX1cxX3xX5xX2ddxX3xXa7xX2ddxX3xX2d5xX2dxX7xX24xX5xX6xX3xX68xXa9xX19xX3xX28xX10xX2dxX3xX2adxX10xX2axX10xX19xX293xX3xX153xX1xXa4xX3xXexX518xX4xX1xX3x1198cxX2axX3xXa7xX6xX19xX3xX4xX1xX2b8xX24xX3x13e28xX24xX3xXb9xX1b0xX1dbxX337xXc1xX293xX3xX164xX83xXbxX3xXexX2dxX1bxXd0xX4xX3xX19x119a9xX3xXcxX1xXa4xX3xXexX1bxXd0xX19xX1axX3xX27fxX19xX1axX10xX5xX6xX3xX286xX10xX2dxX82xX10xX5xX3xXb9xX1b0xX1b0xX337xXc1xX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xXcxX2dxXa9xX19xX1axX3xX82xX1xXdxX3xXe4xX64xX293xX3xX153xX1xXa4xX3xXexX518xX4xX1xX3xX153xX2b7xX2d5xX3xX82xXdxX32xX23xX3xX77xX8bxX3xXexX2dxX1bxX532xX19xX1axX3x13b74xX24xX17xX4xX3xXbxX1xX99xX19xX1axX3xX27fxX19xX19xX10xX1axX2dxX10xXexX3x10463xX2dxX6xX23xXbxX166xX66axX6xX2dxX2dxX10xX19xXa7xX6xX24xX10xX2dxX3xXb9xXd3xX1dcxX337xXc1xX3xX4x1352fxX19xX1axX3xX19xX1xX1bxX3xXa7xX8bxX3xXe4x11d87xXdxX3xX5xX2a5xX19xX1xX3xXe4xX74xXa9xX3xX23xXd0xXdxX3xX4xXa4xX6xX3xXbaxX62xX2b7xX3xX5xX2ddxX3xXbaxX6xX7xX82xXdxX6xX3x124a4xX7xX82xX10xX19xX3xX68xX2ddxX3xX71xXa9xX2dxXa7xX10xX2dxXexX3xX55dxX6xX5xXexX10xX2dxX166xX77xXa9xX2dxX1f6xX6xX19xX7xX3xXb9xX4xX29cxX19xX1axX3xX2xX1a2xX337xXc1xX3xX82xX1xX68fxX19xX1axX3xXe4xX1bxXe6xX4xX3xX4xXa8xX4xX3xX408xX3xX82xXdxX83xX19xX3xXe4xXa8xX19xX1xX3xX1axXdxXa8xX3xX4xX6xXa9xX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX77xXa9xX28xX2axXaxX12xX153xX683xX19xX1axX3xXexX1xX10xXa9xX3xXexX1xX95xX23xX3xX28xX99xX293xX3xX4xX64xX3xX1b0xXd3xX337xX3xX7xX17xX3xX19xX1axX1bxX1cxXdxX3xXe4xX1bxXe6xX4xX3xX1xXeaxXdxX3xX4xXa9xXdxX3xXa7xX88xXa9xX3xX68xX46xX3xX82xX1xX101xX3xX1xXa0xX24xX3xX5xX2ddxX3xX4xX1xXa4xX3xXe4xX41xX3xX3exX24xX6xX19xX3xXexX2dxX488xX19xX1axX3xX19xX1xXb0xXexX3xX82xX1xXdxX3xX13xX20xX4xX3xXe4xX88xX23xX3xX19xX1xXdxX46xX23xX3xX4xX1xX20xX4xX3xX153xX1xXa4xX3xXexX518xX4xX1xX3xX5xX24xX2b8xX19xX3xXbxX1xXdxX32xX19xX3xX2adxXdxX32xX19xX3xX23xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX2b8xX24xX3xX5e2xX24xX3xX1a1xX3xXexX1xXa8xX19xX1axX3xX4xX24xX17xXdxX3xX19xX95xX23xX3xXd3xX1a3xXd3xX1a3xX293xX3xXexXdxX83xXbxX3xXe4xX64xX3xX5xX2ddxX3xX4xXa8xX4xX3xX68xXb0xX19xX3xXe4xX41xX3xX28xXdxX3xX4xX1bxX293xX3xX7xX17xX3xX1xX64xX6xX3xX68xX2ddxX3xXa7xX2exX19xX1xX3xXe4xf6c9xX19xX1axX3xX19xX6xX23xX166xX19xX5f7xX13dxX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbaxXa9xX24xX2dxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXa9xX3xXcxXcxX6fxX70xX71xX0xX4dxXbxX12