Hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN), trong những năm qua, cùng với sự nỗ lực, tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, cán bộ kỹ thuật, sự cố gắng của các tổ chức, cá nhân, sự nghiệp KH&CN của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng.
ddf6x18202x13f35x110aex1035ex1637exedfbx16ff7x180c9xX7x1655axf5f4xfcf6x155cdx13d09x13411xX5x181d3xXax1736ex125bcxXdx11b50x10cbdxX3x125bexX16x17fe3xX3xXexe6e7x11d08x15a22x18284xX3xXexX1x17e25xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xe5b2xX4xX3xX1fxX1xXdxX15x16c6bxX3x145d0x127f7xX3xf3bexX1xX1exX6xX3xX1x1228exX4xX3xX36x10ad1xX3xX4x137d6xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX4x14086xXbxX3xX18xX16x178a1xX4xX3xX20xXdxX6xX0x1281bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfd52xX10xX1fxXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX34xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXax10f2exXexX1xX16xX34x14469xX3xXdxX6bxX10xX1fxXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexfdc3xX5xX10xX9xXax1612fxXdxX7fxXexX1x12935xX3x153a0xX2x170d5xXbx14e08x10afexX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9bxX3x11804xX2xX2xXbxXa1xXa2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX5cxX5cxXdx106cexX84xX6xX1exXexX1xX6xX1fxX1xX1xX1exX6xXbcxX36xX1fxX5cxX1fxX10xX96xX7xX5cxX2x16f6ax15805xXd3xX5cxX2x12cadxX9dxX7fxX9fxX2xXd2xX9fxX2xXacxX9dxXexXd3x1020dxX9dxX2xX9dxX5xX9fxXbcxfac7xXbxX20x12c86xX1dxX9x15c4cxXd7xXacxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX3xX36xX43xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xXaxX3xX5cxX12xX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6bxX6xXbxXexXdxX1exX1fxXaxX12xX13xX1exf15axXexX3x15db2xfc1dxX1fxX20xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xXexX160xXdxX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bx143f1xX3xe06bx120fcxf906xX4xX3x140bdxX3x10f92x11661xXexX3xXexX181xX3xX91xX3xXex13779xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13x12e24xX6xXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX7fxXaxX12xXcxX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX1x17c8fxX3xXexX1dxX181x17635xX1fxX20x151dfxX3xX4xX1xde24xX1fxX1xX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX4xX1bexX6xX3x17364xX1axX1fxX20xX3xX36xX43xX3x13e4dxX1xX43xX3xX1fxX181x101dexX4xX3xX36xe57exX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdx120e4xX1fxX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX3xX36xX43xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3x115cbx10943xX13x15728xX6bxX1dfx11924xX1c6xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX1x16c06xX1fxX20xX3xX1fx10727xX34xX3xX18xX16xX6xX1c6xX3xX4x16119xX1fxX20xX3xX36xX1e5xXdxX3xX7xX24xX3xX1fx17ad0xX3xX5xX24xX4xX1c6xX3xXex130bcxX34xX3xX1xX16xX91xX191xXexX3xX4xX1bexX6xX3xX163xX164xXdxX3xX1fxX20xe5bcxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xX43xX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX1c6xX3xX4xX2dxX1fxX3xX84xX164xX3xX39x165a0xX3xXexX1xX16xX188xXexX1c6xX3xX7xX24xX3xX4xX55xX3xX20x116e3xX1fxX20xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXex14875xX3xX4xX1x13bf7xX4xX1c6xX3xX4xX2dxX3xX1fxX1xX23fxX1fxX1c6xX3xX7xX24xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX4xX1bexX6xX3xXex106e6xX1fxX1xX3xX163x131efxX3xX163xX160xXexX3xX163xX181xX182xX4xX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xX39xX191xXexX3xX18xX16xX1axX3xX18xX16xX6xX1fxX3xXexX1dxX3fxX1fxX20xXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12ad2xX1exX7fxX91xXaxX12xX1dfxX1xXdxX1e9xX16xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX1c6xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX163xX19axX3xX4xX19axX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX163xX2b6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX28fxX1fxX20xX3xX7fxX37xX1fxX20xX3xX36xX43xX3xXbxX1xX2dxXexX3xX1xX16xX91xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axX1c6xX3xX20xX19axXbxX3xXbxX1x134d0xX1fxX3xXexX1x10d71xX4xX3xX163x12037xX91xX3xX4xX1xX16xX91xX1f3xX1fxX3xX7fx12957xX4xX1xX3xX4xX1c3xX3xX4xX50xX16xX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXexX191xX1c6xX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xXexX1xX27exX1fxX20xX3xX5xX182xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX34xX37xX4xX3xXexXdx16eaexX16xX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXexX191xX3x15142xX3xXa1xX2b6xX3xX1xX164xXdxX3xX4xX1bexX6xX3xXexX2b1xX1fxX1xXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX1exX7fxX91xXaxX12xX1d7xX181xX182xX4xX3xX7xX24xX3xX163xfe3exX1fxX20xX3xf712xX3xX4xX1bexX6xX3xX2e9xX164xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX1c6xX3xX1fxX222xX34xX3xXd3xX9fxX2xX9dxX1c6xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xX180xX181xX182xX4xX3xX185xX3xX187xX188xXexX3xXexX181xX3xX91xX3xXexX191xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX19axX6xX3xX20cxXcxX1xX10xXbxX1xX6xX4xX1exX212xX3xX163xX2b6xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX180xX24xX3xX2dxX1fxX3x115fdxX13xX1exX43xX1fxX3xXexX1xXdxX15xX1fxX3xX18xX16xX91xX3xXexX1dx137fdxX1fxX1xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX84xXdxX1exdeaexXdxX5xX3xX36xX43xX3xX1xX91xX163xX6xX1fx1699fxXbcxX3x14fddxX6xX16xX3xXd3xX3xX1fxX222xX34xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX7fxX24xX3xX2dxX1fxX1c6xX3xXcxX1xX10xXbxX1xX6xX4xX1exX3xX163xX2b6xX3xX5xX43xX34xX3xX4xX1xX1bexX3xX36xX43xX3xX28fxX1fxX20xX3xX7fxX37xX1fxX20xX3xXexX1xX43xX1fxX1xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX1xXdxX1e9xX16xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX34xX1e5xXdxX1c6xX3xXexXdxX39exX1fxX3xXexXdxX191xX1fxX3xX1fxX1xX181xX9bxX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX36xX43xX3xX84xX1axX1exX3xX18xX16xX1axX1fxX3xX4xX6xX1exX3xX39xX1xX46xX3xX34xX10xX1fxX3xX84xXdxX6xX3xX163xX36cxX1fxX1xX3xX4xX1xX16xX361xX1fxXa2xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX2e9xX5xX1exX96xX3a9xX474xXdxX5xX5xX3a9xX7xX10xX6xX5xX3xX20cxXbxX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xXbxX1xX2dxXbxX3xXexX24xX3xX163xX164xX1fxX20xX3xXexX160xX1exX3xX1xX45axX1fxX1xX3xX36xX43xX3xX163xX19axX1fxX20xX3xX20xX19axXdxX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xX7fxX160xX1fxX20xX3xX5xe8f3xX1fxX20xX212xXa2xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xXexXdxX15xXexX3xX39xX1xX16xX361xX1fxX3xX7fxX16xX1fxX20xX3xX7fxX36cxX4xX1xX3xXexX1xX16xX55xX4xX3xX84xXdxX1exX474xXdxX5xX3xXexX1dxX181xX1e5xX4xX3xX39xX1xXdxX3xX163xX19axX1fxX20xX3xX55xX1fxX20xX3xX1fxX1xX24xX6xXa2xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX36xXdxX39exX1fxX3xX1fx11dacxX1fxX3xX36xX43xX3xX36xXdxX39exX1fxX3xX1fxX6xX1fxX20xX3xX1xX91xX7fxX6xX1fxXbcxXbcxXbcxX3xX6bxX252xX1fxX20xX3xXexX1xX46xX1fxX20xX3xX18xX16xX6xX3xX7fxX24xX3xX2dxX1fxX1c6xX3xXcxX1xX10xXbxX1xX6xX4xX1exX3xX163xX2b6xX3xX84xX43xX1exX3xX4xX1xX191xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX7fxX160xX1fxX20xX3xXexX1xX16xX55xX4xX3xX34xX1e5xXdxX1c6xX3xXexXdxX15xX1fxX3xX7fxX37xX1fxX20xX1c6xX3xX4xX19axX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xX181xX182xX1fxX20xX3xX4xX6xX1exX1c6xX3xX7xX55xX3xX5xX181xX182xX1fxX20xX3xX28bxX1fxX3xX163xX36cxX1fxX1xXbcxX3xXcxX1xX43xX1fxX1xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX4xX1bexX6xX3xX7fxX24xX3xX2dxX1fxX3xX4x12f9exX1fxX3xX20xXdxX35dxXbxX3xXcxX1xX10xXbxX1xX6xX4xX1exX3xX34x133dfxX3xX1dxX164xX1fxX20xX3xX18xX16xX91xX3xX34xX46xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX84xXdxX1exX474xXdxX5xX3xX20cxXexX1xX16xX55xX4xX3xX84xX28bxX3xX7fxX181x11554xX1fxX20xX3xX20xXdxX35dxXbxX3xXexX222xX1fxX20xX3xX4xX181xe9e6xX1fxX20xX3xX7xX28fxX4xX3xX39xX1xX57bxX10xX212xX3xX5xX39exX1fxX3xXf0xX3a9xXd7xX3xXexX1dxXdxX15xX16xX3xX55xX1fxX20xX5cxXexX1xX2dxX1fxX20xX1c6xX3xX1xX91xX163xX6xX1fxX3xX20cxXexX1xX16xX55xX4xX3xX4xX1xX21dxX6xX3xXbxX1xX1exX1fxX20xX3xXexX39exX3xXexX1xX50xXbxX212xX3xX5xX39exX1fxX3xX2xXacxXf0xX3xXexX1dxXdxX15xX16xX3xX36xXdxX39exX1fxX5cxX1fxX222xX34xX1c6xX3xXexX160xX1exX3xX36xXdxX15xX4xX3xX5xX43xX34xX3xX28bxX1fxX3xX163xX36cxX1fxX1xX3xX4xX1xX1exX3xXd7xX9fxX3a9xe043xX9fxX3xX5xX6xX1exX3xX163xX164xX1fxX20xX3xX36xX1e5xXdxX3xX34xX28fxX4xX3xXexX1xX16xX3xX1fxX1xX188xXbxX3xXf0xX1c6xXe3xX3xXexX1dxXdxX15xX16xX3xX163xX3d9xX1fxX20xX5cxX1fxX20xX181xX6c9xXdxX5cxXexX1xX2dxX1fxX20xXbcxX3xX187xX1e5xXdxX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xX1xX91xX163xX6xX1fxX1c6xX3xXexX1xX43xX1fxX1xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX4xX1bexX6xX3xX7fxX24xX3xX2dxX1fxX3xX4xX67dxX1fxX3xX20xX19axXbxX3xXbxX1xX358xX1fxX3xX36xX43xX1exX3xX36xXdxX15xX4xX3xX84xX1axX1exX3xXexX3d9xX1fxX3xX36xX43xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX4xX23fxX91xX3xX7fxX181xX182xX4xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX68fxX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX2b1xX1fxX1xX3xX1fxX19axXdxX3xX1dxXdxX39exX1fxX20xX3xX36xX43xX3xX4xX1axX3xX1fxX181xX1e5xX4xX3xX1fxX19axXdxX3xX4xX1xX16xX1fxX20xXbcxX3xXcxX1dxX181xX1e5xX4xX3xX1xX191xXexX3xX5xX43xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX20xXdxX55xX1fxX20xX3xX34xX2b6xX3xXexXdxX1e9xX1fxX1c6xX3xX1xX91xX3a9xXexX1xXdxX39exX34xX1c6xX3xX1fxX20xX252xX3xX20xXdxX6xX3xX84xX45axX3xX163xX160xXexX3xXexXdxX39exX16xX3xX4xX1xX16xX361xX1fxX3x1002ax1586exX6bxX17exXbcxX3xXcx14ddcxX3xX36xXdxX15xX4xX3xX163xX358xX16xX3xXexX181xX3xX4xX1xX1exX3xX1xX1exX160xXexX3xX163xX164xX1fxX20xX3xX163xX28bxXdxX3xX34xX1e5xXdxX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX4xX252xX1fxX20xX3xX1fxX1xX181xX3xX7xX24xX3xX1fxX237xX3xX5xX24xX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX34xX237xXdxX3xX4xX2dxX1fxX3xX84xX164xX1c6xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xX36xXdxX39exX1fxX1c6xX3xXexX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX4xX1bexX6xX3xXcxX1xX10xXbxX1xX6xX4xX1exX3xX163xX2b6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX39xX1x10d00xX1fxX20xX3xX163xX36cxX1fxX1xX3xXexX1dxX39exX1fxX3xXexX1xX36cxX3xXexX1dxX181xX6c9xX1fxX20xX3xX187xXdxX15xXexX3xX1dfxX6xX34xX3xX36xX1e5xXdxX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xXexX1xX16xX3xX84xX45axX1fxX1xX3xX18xX16xX23fxX1fxX3xX745xX9fxX9fxX3xXex15d19xX3xX163xX3d9xX1fxX20xX5cxX1fxX222xX34xX1c6xX3xXexX1xX16xX164xX4xX3xXexX55xXbxX3xX2xXbcxX9fxX9fxX9fxX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xX163xX19axX1fxX20xX3xXexX1xX16xX191xX3xXexX1xX16xX3xX1fxX1xX188xXbxX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xX4xX6xX1exX3xX1fxX1xX50xXexX3xX187xXdxX15xXexX3xX1dfxX6xX34xXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX1exX7fxX91xXaxX12xX6bxX252xX1fxX20xX3xXexX864xX3xX36xXdxX15xX4xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX1c6xX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xX1fxX222xX34xX3xX20xX358xX1fxX3xX163xX23fxX91xX1c6xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xX180xX37xX1fxX20xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f3xX3xXexX1xX6xX1exX3xX180xX10xX5xXexX6xX3xX163xX2b6xX3xX163xX358xX16xX3xXexX181xX3xXexX24xX3xX4xX1axXdxX3xXexXdxX191xX1fxX3xX36xX43xX3xXexX1xX6xX91xX3xX163xX28bxXdxX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xXexX864xX3xX84xX19axX1fxX20xX3xX7fxX6xX3xX84xX67dxX3xX7xX6xX1fxX20xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX84xX19axX1fxX20xX3xX163xX2dxX3xX84x14f39xX1fxX20xX3xX7fxX6xX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xXexX160xX1exXbcxX3xX1d7x17ea0xX4xX3xX84xXdxX15xXexX1c6xX3xX1fxX222xX34xX3xXd3xX9fxX2xXd7xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX163xX2b6xX3xX1fxX20xX1xXdxX39exX1fxX3xX4xX28fxX16xX3xX36xX43xX3xXexX1xX6xX91xX3xXexX1xX191xX3xX1xX1exX43xX1fxX3xXexX1exX43xX1fxX3xX7fxX6xX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xXexX160xX1exX3xX84xXa73xX1fxX20xX3xX7fxX6xX3xX17ex15e18xXbcxX3xX187xX1e5xXdxX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX34xX1e5xXdxX3xX1fxX43xX91xX1c6xX3xXexXdxX39exX16xX3xX4xX1xX16xX361xX1fxX3xX39xX26exX3xXexX1xX16xX188xXexX3xX4xX1bexX6xX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX1fxX23fxX1fxX20xX3xX5xX39exX1fxX3xX1dx15282xX3xX1dxX15xXexX3xXexX864xX3xX163xX164xX3xX84xX1e9xX1fxX1c6xX3xX163xX164xX3xX1fxX1axX91xX1c6xX3xX163xX164xX3xXexX1dxX67dxX1fxX1c6xX3xX4xX1xX16xX3xX36xXdxX1c6xX3xX163xX164xX3xXexX1xX50xX34xX3xX1fxX181xX1e5xX4xX3xX163xX160xXexX3xX91xX39exX16xX3xX4xX358xX16xX3xXexX1xX10xX1exX3xXexXdxX39exX16xX3xX4xX1xX16xX361xX1fxX3x108f2x10abfxXb75xX85exXbcxX3xX483xX6xX16xX3xX39xX1xXdxX3xX4xX1xX16xX361xX1fxX3xX1xX19axX6xX3xX36xX43xX3xX163xX181xX6xX3xX36xX43xX1exX3xX28fxX1fxX20xX3xX7fxX37xX1fxX20xX1c6xX3xX39xX1xX46xX1fxX20xX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xX1fxX23fxX1fxX20xX3xX4xX6xX1exX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX7xX16xX50xXexX3xX4xX1bexX6xX3xX1fxX1xX43xX3xX34xX2dxX91xX1c6xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX3xX1fxX43xX91xX3xX4xX67dxX1fxX3xX20xXdxX1axX34xX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1caxX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX163xX2dxX1fxX20xX3xX39xX1f3xXbcxX3xX1dfxX1xXdxX1e9xX16xX3xX163xX55xXdxX3xXexX2dxX4xX3xX1fxX181xX1e5xX4xX3xX1fxX20xX1exX43xXdxX3xX163xX2dxX1fxX1xX3xX20xXdxX2dxX3xX4xX6xX1exX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xX84xX19axX1fxX20xX3xX4xX1bexX6xX3xX180xX10xX5xXexX6xX3xX84xX68fxXdxX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xX181xX182xX1fxX20xX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xXexX55xXexX1c6xX3xX1xX45axX1fxX1xX3xXexX1xX28fxX4xX3xX163xX6xX3xX7fxX160xX1fxX20xXbcxX3xX13xXdxX15xX1fxX1c6xX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX163xX2b6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xXa1xX16xX50xXexX3xX39xX1xX361xX16xX3xX7xX6xX1fxX20xX3xXe3xXd3xX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX4xX19axX3xX1fxX1e9xX1fxX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXexX191xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xXexX1dxX39exX1fxX3xX39xX1xX27exXbxX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX23fxX16xX3xX5xX37xX4xX1c6xX3xX1fxX1xX181xX9bxX3xX13xX16xX1fxX20xX6xX1dxXdxX1c6xX3xX2e9xX1dxX6xXa1xXdxX1fxX1c6xX3xX13xX43xX1fxX3x10300xX16xX55xX4xX1c6xX3xX6bxX1xXdxX3a9x15195xX39exX1c6xX3xX1d7xX6xX1fxX3x122dexX160xX4xX1xX1c6xX3xXd09xX26exX1c6xX3xX1d7xX28fxX4xXbcxXbcxXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX1exX7fxX91xXaxX12xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xX180xX181xX182xX4xX3xX185xX3xX187xX188xXexX3xXexX181xX3xX91xX3xXexX191xX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX19axX6xX3xX1xX6xX91xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xX180xX37xX1fxX20xX3xX4xX37xX3xXexX1xX1f3xX3xXexX1xX6xX1exX3xX180xX10xX5xXexX6xX3xX5xX43xX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xX163xX1c3xX1fxX3xX36xX36cxX3xXexXdxX39exX16xX3xX84xXdxX1f3xX16xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX2dxXbxX3xX7fxX37xX1fxX20xX3xX1xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xX36xX43xX1exX3xXexX1xX24xX4xX3xXexXdx11c25xX1fxX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexXbcxX3xXcxX1xX10xX1exX3xXexX1xX55xX1fxX20xX3xX39xX39exX3xX4xX1bexX6xX3xX483xX68fxX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX1c6xX3xX34xX237xXdxX3xX1fxX222xX34xX3xXexX1exX43xX1fxX3xXexX2b1xX1fxX1xX3xX4xX19axX3xX1xX43xX1fxX20xX3xX4xX1xX37xX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX28fxX4xX1c6xX3xX163xX1c3xX1fxX3xX36xX36cxX1c6xX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxXbcxX3xXcxX1caxX1fxX1xX3xX1dxXdxX39exX1fxX20xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX222xX34xX3xXd3xX9fxX2xX745xX1c6xX3xXexX1exX43xX1fxX3xXexX2b1xX1fxX1xX3xX4xX19axX3xXd3xX9dxX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX163xX181xX182xX4xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX20cxX4xX1axX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX1xX16xX91xX1f3xX1fxX3xXexXdxX191xXbxX3xX36xX43xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX34xX1e5xXdxX212xXbcxX3xXcxX28bxX1fxX20xX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXbxX1xX1caxX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xXd3xX9dxX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX5xX43xX3xXexX1dxX39exX1fxX3xXe3xX2xXd3xX3xXexX927xX3xX163xX3d9xX1fxX20xX1c6xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX163xX19axX1c6xX3xX1fxX20xX23fxX1fxX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX3xXcxX1dxX16xX1fxX20xX3xX181xX1c3xX1fxX20xX3xX5xX43xX3xX2xX9fxXf0xX1c6xXf0xX9fxXd7xX3xXexX927xX3xX163xX3d9xX1fxX20xX1c6xX3xX1fxX20xX23fxX1fxX3xX7xX2dxX4xX1xX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX163xX36cxX6xX3xXbxX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xXexX1xX6xX34xX3xX20xXdxX6xX3xX163xX55xXdxX3xX28fxX1fxX20xX3xX5xX43xX3xX1xX1c3xX1fxX3xX9dxX3xXexX927xX3xX163xX3d9xX1fxX20xX3xX36xX43xX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXbxX1xX1caxX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX1c6xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX28fxX4xX1c6xX3xX4xX2dxX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xX5xX43xX3xXexX1dxX39exX1fxX3xXd3xX9fxX9fxX3xXexX927xX3xX163xX3d9xX1fxX20xXbcxX3xX6bxX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX163xX2b6xX3xX36xX43xX3xX163xX6xX1fxX20xX3xX1xX237xX3xXexX1dxX182xX3xX4xX2dxX4xX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX1c6xX3xX163xX36cxX6xX3xXbxX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xXexXdxX191xXbxX3xX1fxX1xX188xX1fxX1c6xX3xX28fxX1fxX20xX3xX7fxX37xX1fxX20xX3xX1fxX1xXdxX1e9xX16xX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX1c6xX3xX39xX26exX3xXexX1xX16xX188xXexX3xXexXdxX191xX1fxX3xX84xX164xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX1c6xX3xX1fxX1xX181xX9bxX3xXd09xX46xX3xX1xX45axX1fxX1xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX5xX35dxX6xX1c6xX3xX20xX160xX1exX3xX6xX1fxX3xXexX1exX43xX1fxX3xX84xX1e9xX1fxX3xX36xX21dxX1fxX20xXa2xX3xX7xX1axX1fxX3xXa1xX16xX50xXexX3xX34xX1caxX6xX1c6xX3xX4xX6xX34xX1c6xX3xX1xX1exX6xX3xX4xX23fxX91xX3xX4xX1axX1fxX1xX3xX20cxX5xX6xX1fxX3xX1dxX864xX1fxX20xX1c6xX3xX5xX6xX1fxX3xX84xX1axX1fxX3xX163xX36cxX6xX212xXbcxXbcxXbcxXa2xX3xX84xX1axX1exX3xXexX3d9xX1fxX3xX36xX43xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX1fxX20xX16xX3d9xX1fxX3xX20xX10xX1fxX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX2dxX4xX3xX5xX1exX43xXdxX3xX4xX23fxX91xX3xX7fxX181xX182xX4xX3xX5xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX3ddxX3xX20cxXd01xX6xX1fxX3xX20xX50xX34xX1c6xX3xX20xXdxX1axX1exX3xX4xX28bxX3xX5xX6xX34xX1c6xX3xX1xX43xX3xXexX1xX1bexX3xX46xX3xX163xX57bxX1c6xX3xX163xX8e8xX1fxX20xX3xX7xX23fxX34xX1c6xX3xX39xX1xX46xXdxX3xXexX1caxX6xX1c6xX3xX4xX43xX3xX20xX6xXdxX3xX5xX10xX1exX1c6xX3xX4xX57bxX3xX1fxX20xX3fxXexXbcxXbcxXbcxX212xXa2xX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xX1dxX164xX1fxX20xX3xX4xX2dxX4xX3xX34xX46xX3xX1xX45axX1fxX1xX3xX1fxX16xX46xXdxX3xXexX1dxX3d9xX1fxX20xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1exX1fxX3xX1fxX16xX46xXdxX3xX34xX1e5xXdxX3xX4xX19axX3xX20xXdxX2dxX3xXexX1dxX36cxX3xX39xXdxX1fxX1xX3xXexX191xX3xX4xX6xX1exX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX5x16ca1xX1fxX1xX3xX36xX24xX4xX3xXexX1xX1bexX91xX3xX7xX1axX1fxX3xX20cxX55xX4xX3xX1xX181xX1c3xX1fxX20xX1c6xX3xX4xX2dxX3xX4xX1xX45axX1fxX1xX1c6xX3xX1fxX16xX46xXdxX3xX4xX2dxX3xX5xX3d9xX1fxX20xX3xXexX1dxX39exX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1xX3d9xX3xX4xX1xX28fxX6xX3xXexX1xX1bexX91xX3xX5xX182xXdxX212xXa2xX3xX1xX237xX3xXexX1dxX182xX3xX4xX2dxX4xX3xX7fxX1exX6xX1fxX1xX3xX1fxX20xX1xXdxX15xXbxX3xX163xX28bxXdxX3xX34xX1e5xXdxX3xX4xX46xX1fxX20xX3xX1fxX20xX1xX15xX1c6xX3xX1fxX23fxX1fxX20xX3xX4xX6xX1exX3xX4xX1xX50xXexX3xX5xX181xX182xX1fxX20xX3xX36xX43xX3xX7xX28fxX4xX3xX4xX160xX1fxX1xX3xXexX1dxX6xX1fxX1xX3xX4xX1bexX6xX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX1c6xX3xX1fxX1xX181xX3xX34xX164xXexX3xX7xX55xX3xX7xX1axX1fxX3xXbxX1xX361xX34xX3xXexX1xX24xX4xX3xXbxX1xX361xX34xX3xX4xX1xX28fxX4xX3xX1fxX222xX1fxX20xX3xXexX864xX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX39xX1xX55xXdxX3xXexX1axX1exX3xX4xX1bexX6xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xXd01xX1exX1fxX20xX3xX17exX1xX35dxX1c6xX3xX20xX160xX4xX1xX3xX55xXbxX3xX5xX2dxXexX3xX4xX6xX1exX3xX4xX50xXbxX3xX4xX1bexX6xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX187xXdxX4xX10xX1fx174c7xX6xX1c6xX3xXbxX1xX23fxX1fxX3xX1xX21dxX16xX3xX4xX1c3xX3xX36xXdxX3xX7xXdxX1fxX1xX3xX17exX1exX5xX91xX474xX10xX3xX4xX1bexX6xX3xX6bxX46xX1fxX20xX3xXexX91xX3xX6bxX17exX3xX1d7xX358xX16xX3xXexX181xX3xXexX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xX34xX160xXdxX3xXcxX1xX43xX1fxX1xX3xXd01xX164xX4xXbcxX3xX2e9xX39exX1fxX3xX4xX160xX1fxX1xX3xX163xX19axX1c6xX3xX34xX164xXexX3xX7xX55xX3xX163xX1e9xX3xXexX43xXdxX3xX1fxX20xX1xXdxX39exX1fxX3xX4xX28fxX16xX3xX4xX2dxX4xX3xX20xXdxX1axXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX163xX1f3xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX3d9xXdxX3xX36xX43xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX84xX1e9xX1fxX3xX36xX21dxX1fxX20xX3xX1dxX864xX1fxX20xX3xXbxX1xX67dxX1fxX20xX3xX1xX164xX3xX36xX10xX1fxX3xX84xXdxX1f3xX1fxXa2xX3xXbxX1xX2dxXexX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xXcxX17exX3xXcxX1xX6xX1fxX1xX3xX13xX19axX6xX3xXexX1xX10xX1exX3xX1xX181xX1e5xX1fxX20xX3xX163xX46xX3xXexX1xX36cxX3xXa1xX6xX1fxX1xX3xX185xX3xXexX1xX46xX1fxX20xX3xX34xXdxX1fxX1xXbcxXbcxXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2e9xX1exX7fxX91xXaxX12xX1dfxX1xXa73xX34xX3xXexXdxX191xXbxX3xXexX37xX4xX3xX1fxX23fxX1fxX20xX3xX4xX6xX1exX3xX1xXdxX15xX16xX3xX18xX16xX1axX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX4xX50xXbxX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xXexX1xX6c9xXdxX3xX20xXdxX6xX1fxX3xXexX1e5xXdxX1c6xX3xX1fxX1xXdxX1e9xX16xX3xX20xXdxX1axXdxX3xXbxX1xX2dxXbxX3xX163xX2b6xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX1fxX20xX43xX1fxX1xX3xX4xX1xX28fxX4xX3xX1fxX222xX1fxX20xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX1c6xX3xX1fxX1xX181xX9bxX3xX1dfxX23fxX1fxX20xX3xX4xX6xX1exX3xXexX1dxX2dxX4xX1xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX4xX1bexX6xX3xX4xX2dxX4xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX28fxX4xX1c6xX3xX4xX2dxX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX36xXdxX15xX4xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX28fxX4xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxXbcxX3xXd01xX24xX6xX3xX4xX1xX3fxX1fxX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xXexX28bxX3xX4xX1xX28fxX4xX1c6xX3xX4xX2dxX3xX1fxX1xX23fxX1fxX3xX4xX19axX3xX163xX1bexX3xX1fxX222xX1fxX20xX3xX5xX24xX4xX3xX18xX16xX1axX1fxX3xX5xX3ddxX1c6xX3xX163xXdxX1e9xX16xX3xX1xX43xX1fxX1xX3xXexX1dxXdxX1f3xX1fxX3xX39xX1xX6xXdxX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX84xX1axX1exX3xX163xX1axX34xX3xX163xX35dxX1fxX20xX3xXexXdxX191xX1fxX3xX163xX164xX1c6xX3xX1fxX164xXdxX3xX7fxX16xX1fxX20xX3xX39xX1xX1exX6xX3xX1xX3fxX4xX3xX4xX1bexX6xX3xX163xX1e9xX3xXexX43xXdxX1c6xX3xX7fxX24xX3xX2dxX1fxXbcxX3x15370xX16xX3xXexXdxX39exX1fxX3xX163xX358xX16xX3xXexX181xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX2dxX4xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX34xX6xX1fxX20xX3xXexX1caxX1fxX1xX3xX84xX28fxX4xX3xXexX1xXdxX191xXexX3xX36xX43xX3xX20xXdxX1axXdxX3xX18xX16xX91xX191xXexX3xX39xX36cxXbxX3xXexX1xX6c9xXdxX3xX1fxX1xX21dxX1fxX20xX3xX39xX1xX19axX3xX39xX1xX222xX1fxX3xX7fxX1exX3xXexX1xX24xX4xX3xXexXdxXdedxX1fxX3xX163xXa85xXexX3xX1dxX6xXbcxX3xX1d7xX181xX182xX4xX3xX84xXdxX191xXexX1c6xX3xXexX1dxX1exX1fxX20xX3xX1fxX222xX34xX3xXd3xX9fxX2xXd2xX1c6xX3xX1fxX20xX43xX1fxX1xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xX163xX2b6xX3xXexX1xX6xX34xX3xX34xX181xX16xX3xX4xX1xX1exX3xXad8xX2e9xX1dfxX180xX3xXexX2b1xX1fxX1xX3xX163xX1e9xX3xXa1xX16xX50xXexX3xX163xXa85xXexX3xX1xX43xX1fxX20xX3xX36xX1e5xXdxX3xX2e9xX164xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xXexX1xX24xX4xX3xX1xXdxX15xX1fxX3xX2xX9dxX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xXexX1xX16xX164xX4xX3xX4xX2dxX4xX3xX4xX1xX181xX1c3xX1fxX20xX3xXexX1dxX45axX1fxX1xX3xX18xX16xX55xX4xX3xX20xXdxX6xX1c6xX3xX1xXdxX15xX1fxX1c6xX3xX163xX2b6xX3xX4xX19axX3xXd7xX3xX1fxX1xXdxX15xX34xX3xX36xX37xX3xX163xX181xX182xX4xX3xX2e9xX164xX3xX20dxX13xX20fxX6bxX1dfxX3xXbxX1xX39exX3xX7fxX16xX91xX15xXexX3xX7fxX6xX1fxX1xX3xX34xX37xX4xXbcxX0xX5cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85exX16xXexX1xX1exX1dxXaxX12xXd01xX39exX3xX17exX1xX1exX1fxX20xX0xX5cxXbxX12
Lê Phong