Huyện Đông Sơn hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Huyện ủy Đông Sơn đã tập trung chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng đẩy nhanh tiến độ đại hội bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định.
ebc9xf69fx11498xf78cx13cdbxfaf9x12107x1650bx14fdbxX7xeebbx16861x101b9xfd92xfda8x14470xX5x1177bxXaxfe39xX0xX7xXexfa42x106a1x11894x11949xX12x138bfx15b5ex10fc1x14cb1xX18xX3xed18x1632axX18xX19xX3xece6x12070xX18xX3xX1xX17x12fbcxX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xf96cx12acdxXdxX3xX1xf3efxXdxX3xX21x121faxX18xX19xX3xX4x1542axXbxX3xX4xX27xX3xX7xececxX0x12867xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x13182xXaxX12xXcxX1x1470dxX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3x13ac4xX1xf355xX3xXexX1x12e84xX3x1640ax166bbx101d6xX74xXcxX4cxXcx1370exX3xX4xee51xX6xX3x16451xX3axX3xX74xX1x1592cxX18xX1xX3xXexX16xX7axX3x1654ax12207xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX21xX3exX18xX19xX3xfd79xX3axX3xX4x12da6xX4xX3xX4xX43xXbx16470xX3xXexXdx13a81xX18xX3xXex11abbxXdxX3xX21xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX35xX36xXdxX3xXa6xXdx11a7axX1cxX3xXexX17xX2cxX18xX3x11ed0xX1cx146bexX4xX3xX5xf9cfxX18xX3xXexX1x11238xX3x15c15x14712xXdfxXdfxX3xX4xX86xX6xX3xX21xX3exX18xX19xXb0xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX86xX1dxX3xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18xX3xX35x164d1xX3xXex13c84xXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX76xX3xX35xX36xX17xX3xX4xXaaxX4xX3xXex14114xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX4xX27xX3xX7xX4axX3xX35xX3exX18xX19xX3xX35x11c23xX1dxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxXb4xX18xX3xX35xX3axX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXa6xX3exX17xX3xX35xX3ex15d5dxX3xX4xX1xX43xXexX3xX5x12922x10070xX18xX19xXb0xX3xXexX1x11a08xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX1xX10xX17xX3xXd1xX1cxX1dxX3xX35xX7axX18xX1x16395xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxX3xXbxX74xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX14bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX67xXexX1xX1cxX14bxXa6xX3xXdxX74xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax130bcxXdxX67xXexX1x15937xX3xf9b1xX7dx10306xXbx1102bx106aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1b6xX3x162e8xX2x151f3xXbxX1bcxX1bdxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1b6xX4cxX4cxXdxX170xXa6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX170xX96xX18xX4cxX18xX10xX1b1xX7xX4cxff85xX1baxX1f1xX1baxX4cxX2xX1baxX7dxX67xX7dxX2xX1baxX2xX1b8xX1baxX1baxXexX1c7xX7dxX1c9x11afdxX1c9xX5xX1baxX170x143afxXbxX19x10a09xX16xX9xX2xX205xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18xX3xX1xX17xX2cxX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX21xX3exX18xX19xX3xX4xX43xXbxX3xX4xX27xX3xX7xX4axXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX21xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX35xX36xXdxX3xXa6xXdxXc9xX1cxX3xX21xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX3xX1bcxX100xX3xX21xX22xX18xX19xX3x163a7xX6xX14bxX3x14e11xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18x13b3fxX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxXaxX12xX21xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18xX3xX4x13311xX3xX7cxX1c7xX3xX21xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axXb0xX3xX4xX1xXdxX3xXa6xX3axX3xXexX16xX6cxX4xX3xXexX1xX1cxX3axX4xX170xX3xX287xX19xX2cxX1dxX3xX2xff6bxX7exX7cxX7exX1f1xX1baxX1f1xX1baxXb0xX3xX89xX6xX18xX3xXcxX1xX153xX15bxX18xX19xX3xX96x14d37xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX86xX1dxX3xX35xX100xX3xX4xX1x12498xX18xX3xX21xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX3xX1bcxX100xX3xX21xX22xX18xX19xX3x10ef4xX1cxX6xX18xX19xX3xX35xXc9xX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX35xXdxXc9xX14bxXb0xX3xXa6xXd7xX1cxX3xXexX16xX6cxX4xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX89xX8exX3xXexX1xX153xX3xXexX36xXdxX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX170xX3xX21xXb4xX18xX3xX18xX19xX2cxX1dxX3xX1f1xX2xX7exX7dxX7exX1f1xX1baxX1f1xX1baxXb0xX3xX4xX3exX3xX7cxX1c7xX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX4xX27xX3xX7xX4axX3xX35xX3exX18xX19xX3xXexX16xX6cxX4xX3xXexX1xX1cxX3axX4xXb0xX3xXa6xX6xX17xX3xX19x158a7xX14bxX3xX1f1xX1c7xX3xX35xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axXb0xX3xX2xX1baxX3xX4xX1xXdxX3xXa6xX3axX3xX4xX27xX3xX7xX4axX3xXexX16xX6cxX4xX3xXexX1xX1cxX3axX4xX3xX35xX100xX3xX1xX17xX2cxX18xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX1f1xX1baxX1f1xX1baxX7exX1f1xX1baxX1f1xX7dxXb0xX3xXa6xX3exX17xX3xX35xX3exX14bxX3xX35x124dexX18xX19xX3xXexXdxXb4xX18xX3xX35xX3axXb0xX3xX4xX1xX43xXexX3xX5xX153xX154xX18xX19xX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxXaxX12xX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX86xX1dxX3xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18xX3xX35xX100xX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX4xXaaxX4xX3xX35xX17xX2cxX18xX3xX4xX22xX18xX19xX3xXexXaaxX4xX3xX35xXb4xX18xX3xX67xX6cxX3xX96xX2cxX3xX4xX1xX76xX3xX35xX36xX17xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xXdxX3xXa6xX3axXb0xX3xX35xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX170xX3xX323xX1cxX6xX3xX35xXaaxX18xX1xX3xX19xXdxXaaxXb0xX3xX2xX1baxX1bax14917xX3xX4xX1xXdxX3xXa6xX3axXb0xX3xX35xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX35xX3exX14bxX3xXa6xX3exX17xX3xX35xX86xX3xX1c7xX3xX18xX3axXdxX3xX67xX1cxX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX74xX1xX76xX3xXexX1xX7axX3xX7cxX7dxX7exX74xXcxX4cxXcxX83xX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxXaxX12xX74xXaaxX4xX3xXa6xXaaxX17xX3xX4xXaaxX17xX3xX4xX1xX8exX18xX1xX3xXexX16xX7axX3xX35xX100xX3xX35xXaaxX18xX1xX3xX19xXdxXaaxX3xXexX17xX2cxX18xX3xX67xXdxX1exX18xX3xX18xX1x110e8xX18xX19xX3x11948xXb4xXexX3xXd1xX1cxX3exX3xX35xX36xXexX3xX35xX153xX154xX4xX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX52dx16708xX3xXexX16xX153xXb8xX4xXb0xX3xX35xX3a2xX18xX19xX3xXexX1xX15bxXdxX3xXexX1x14040xX18xX19xX3xXexX1xX55axX18xX3xX4xX1xX76xX3xX16xX6xX3xX18xX1xX529xX18xX19xX3xX1xX36xX18xX3xX4xX1xXb4xXb0xX3xX52dxX1xX1cxX1dxXb4xXexX3xX35xXdxXc9xX14bxX3xX35xXc9xX3xX35xX97xX3xX16xX6xX3xX14bxX300xX4xX3xXexXdx16babxX1cxXb0xX3xXbxX1xX153xX27xX18xX19xX3xX1xX153xXb8xX18xX19xXb0xX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX96xX300xX3xX96xX2cxX3xX19xXdxX3exXdxX3xXbxX1xXaaxXbxX3xXexX1xX6cxX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX52dxX545xX3xX14bxXb8xXdxX3xXbxX1x13058xX3xX1xX154xXbxX3xX96xXb8xXdxX3xXexX1xX6cxX4xX3xXexXb4xX3xX4xX86xX6xX3xX4xX27xX3xXd1xX1cxX6xX18xX3xX35xX27xX18xX3xX96xX7axXb0xX3xX35xX7axX6xX3xXbxX1xX153xX27xX18xX19xX170xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX35xX2c3xX3xX4xX1xX3fcxX3xXexX16xX310xX18xX19xX3xX4xXaaxX4xX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX96xX300xXb0xX3xX19xXdxX3exXdxX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX96xX97xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX16xXdxXc9xX18xX3xX52dxXdxX18xX1xX3xXexXb4xX3xX1bcxX100xX3xX1xX3axXdxXb0xX3xX1bcx12959xX1dxX3xX67xX6cxX18xX19xX3xX21xX3exX18xX19xX3xX96xX2cxX3xX1xX1exX3xXexX1xXd3xX18xX19xX3xX4xX1xX8exX18xX1xX3xXexX16xX7axX3xX96xX529xX18xX19xX3xX14bxX36xX18xX1xX170xX3xX74xX22xX18xX19xX3xXexXaaxX4xX3xX4xX1xX1cxX12cxX18xX3xXa6xX7axX3xX18xX1xX657xX18xX3xX7xX6cxX3xX4xX1xec54xXexX3xX4xX1x159acxXb0xX3xX35xX3fcxX18xX19xX3xXd1xX1cxX1dxX3xXexX16x1675dxX18xX1xX170xX3xX21xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xXa6xXd7xX1cxX3xX35xX86xX3xX7xXd3xX3xX5xX153xX154xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXd1xX1cxX1dxX3xX35xX7axX18xX1xXb0xX3xX4xX1xX43xXexX3xX5xX153xX154xX18xX19xX3xX18xX1xX657xX18xX3xX7xX6cxX3xXexX1xX6xX14bxX3xX19xXdxX6xX3xX89xX6xX18xX3xX4xX1xX43xXbxX3xX1xX2cxX18xX1xX3xX52dxX1xX17xXaaxX3xX14bxXb8xXdxX3xXa6xX3exX17xX3xX35xX3exX14bxX3xXexXdxX594xX1cxX3xX4xX1xX1cxX12cxX18xXb0xX3xXexX16xX6b4xX18xX1xX3xX35xX3axXb0xX3xX4xX27xX3xX4xX43xX1cxX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxXaxX12x15e4cxX1xX22xX18xX19xX3xX52dxX1xX8exX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX67xXdx14e86xX18xX3xX67xX657xX18xX3xX4xX1xX86xXb0xX3xX4xX4axXdxX3xX14bxX4axXb0xX3xXexX1xX6cxX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xX18xX19xX1xXdxX594xX14bxX3xXexX3fcxX4xX3xX4xXaaxX4xX3xX18xX19xX1cxX1dxX594xX18xX3xXex13d5exX4xXb0xX3xXd1xX1cxX1dxX3xX35xX7axX18xX1xX3xX21xXdxX97xX1cxX3xX5xX1exX3xX21xX3exX18xX19xX3xX96xX2cxX3xXd1xX1cxX1dxX3xX4xX1xXb4xX3xXa6xXd7xX1cxX3xX4x158d5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xX3exX18xX19xX170xX3x13bf9xX3axXexX3xX7xXd3xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX67xXdxX761xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX15bxXdxX3xX35xXdxXc9xX14bxX3xX67xX7axX4xX1xX3xX74x139b0x15de1xXdfx14084xX7exX2xX205xX3xX67xXdxX761xX18xX3xXa6xXdxXb4xX18xX3xXbxX1xXdcxX4xX3xXexX36xXbxXb0xX3xX67xX17xX3xX35xX2c3xX3xX4xX22xX18xX19xX3xXexXaaxX4xX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xX35xX97xX1cxX3xXexX1cxX657xX18xX3xXexX1xX86xX3xX18xX19xX1xXdxX594xX14bxX3xX4xXaaxX4xX3xXd1xX1cxX1dxX3xX35xX7axX18xX1xX3xX96xX97xX3xXbxX1x11dffxX18xX19xXb0xX3xX4xX1xXd3xX18xX19xX3xX67xX7axX4xX1xX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX17xX67xX1dxXaxX12xXcxX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX22xX18xX19xX3xX4xX86xX6xX3xX35xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX35xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axXb0xX3xX4xX1xXdxX3xXa6xX3axX3xX4xX27xX3xX7xX4axX3xX5xX2cxX3xXexXdxX97xX18xX3xX35xX97xX3xXd1xX1cxX6xX18xX3xXexX16xX310xX18xX19xX3xX35xXc9xX3xX21xX3exX18xX19xX3xXa6xX3axX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX18xX3xXexX119xX3xX4xX1xXdcxX4xX3xXexX1xX2cxX18xX1xX3xX4xX22xX18xX19xX3xX21xX36xXdxX3xX1xX3axXdxX3xX5xXd7xX18xX3xXexX1xXdcxX3xXdexXdexX7fcxXb0xX3xX18xX1xXdxX1exX14bxX3xX52dxX545xX3xX1f1xX1baxX1f1xX1baxX7exX1f1xX1baxX1f1xX7dxX170xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12928xX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX74xX6xX17xX3xX1bxXdxX97xX18xX0xX4cxXbxX12
Cao Hiền