I-ran kiên quyết không thay đổi thỏa thuận hạt nhân
(Baothanhhoa.vn) - Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao I-ran A-li Sam-kha-ni tuyên bố nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ thay đổi nào đối với thỏa thuận hạt nhân mà nước này đã ký với các cường quốc thế giới. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố Oa-sinh-tơn đang theo đuổi một hiệp ước “bổ sung” với các cường quốc châu Âu.
ce0fx14c1dxd477x14fe5x10b46x12702x14f02x1059ax11ba6xX7x156e2xfaeexf23ex10fd9x15111x1593cxX5x11f6cxXax15159x14ebdx11f99xde69xX6xe133xX3x12284xXdxf49bxX17xX3x1263dx14fc8xe5d4x137e4xXexX3xX19xX1xf9abxX17xd673xX3xXexX1xX6xX20xX3x14ef4xe39exXdxX3xXexX1x10c9cxX6xX3xXexX1xX1fx134b2xX17xX3xX1x11b62xXexX3xX17xX1x13f66xX17xX0x110cbxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15a6exX10xX6x1063fxXaxX12xX3xXcxX1x14a10xX3xX19x136fbxX3xX56x15125xXdxX3xX2fx153c0xX17xX28xX3x11e15xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3x15536xX1fx154b5xX4xX3xX28xXdxX6xX3xXcxX77xXdxX3xX4xX6x107a6xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX6dxX14xX5xXdxX3x10195xX6x147c4xX14xX19xX1xX6xX14xX17xXdxX3xXexX1fxX20xX1bxX17xX3x13c13xX77xX3xX17xX5fx13b43xX4xX3xX17xdce6xX20xX3xX7xfb14xX3xX19xX1xX26xX17xX28xX3xX4xX1xd05exXbxX3xX17xX1xX3bxX17xX3xXa2xXb9xXexX3xX19x108e6xX3xXexX1xX6xX20xX3xX2fxX30xXdxX3xX17xXabxX84xX3xX2fxX77xXdxX3x13275xXa7xXdxX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX3xX93xXabxX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xX17xXabxX20xX3xX2fx1043cxX3xX19xX62xX3xXd9xXa7xXdxX3xX4xed71xX4xX3xX4xX5fx14a96xX17xX28xX3xX1exX1fxX77xX4xX3xXexX1xX21xX3xX28xXdxXa7xXdx1241dxX3xXcxX1fxX20xX1bxX17xX3xXa2xX77xX3xXexX15xX1bxX17xX3xX2fxX5fx15a3bxX4xX3xX2fxX5fxX6xX3xX15xX6xX3xX7xX6xX1fxX3xX19xX1xXdxX3x14809x111c5xX3xXexX1fxX20xX1bxX17xX3xXa2xX77xX3x13a9axX6xX14xX7xXdxX17xX1xX14xXex14e60xX17xX3xX2fxX6xX17xX28xX3xXexX1xX10xX84xX3xX2fxX1fxX30xXdxX3xX93xX65xXexX3xX1xXdxf0bfxXbxX3xX5fxXa7xX4xX3x13101xXa2xX30xX3xX7xX1fxX17xX28x11a6cxX3xXd9xXa7xXdxX3xX4xX108xX4xX3xX4xX5fxX10dxX17xX28xX3xX1exX1fxX77xX4xX3xX4xX1xX44xX1fxX3x1542exX1fxX11exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10ff9xX84xX59xX20xXaxX12xX0xXdxX93xX28xX3xX7xX15xX4xX9xXaxX47xX47xXdxX11exXa2xX6xX84xXexX1xX6xX17xX1xX1xX84xX6xX11exXd9xX17xX47xX17xX10x14ec6xX7xX47xX2xdd71xX2xX2xX47xf6e0xX1d3xX59x159b8xX2x11d62xX1dcx10e41xf43fxX1dfxXexX2x1006exX1e3xd163xX5xX1e3xX11ex1170fxXbxX28xXaxX3xX47xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX84xX59xX20xXaxX12x148baxX17xX28xX3xX91xX6xX93xX14xX19xX1xX6xX14xX17xXdxX3xX4xX1xX84xX3xXa2xXdxX21xXexd0e6xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX7xXafxX3xX19xX1xX26xX17xX28xX3xX4xX1xXb9xXbxX3xX17xX1xX3bxX17xX3xXa2xXb9xXexX3xX4xf58fxX3xX7x13b59xX3xXexX1xX6xX20xX3xX2fxX30xXdxX219xX3xX5xX10dxXdxX3xX28xXdx15386xXdxX3xXexX1x1357axX4xX1xX3xX1xX6xX20xX3xXa2xXb9xXexX3xX19xXc6xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xX93xXa7xXdxX3xX17xXabxX84xX3xX17xX1x152f5xX93xX3xX1xX3fxX17xX3xX4xX1xX21xX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX3xX93xX6xX17xX28xX3xXexX1bxX17xX3xd375xX21xX3xX1xX84xX3fxX4xX1xX3xX1xXabxX17xX1xX3xX2fxX65xX17xX28xX3xX4xX1xX1fxX17xX28xX3xXexX84xXabxX17xX3xX59xXdxX16fxX17xX3x120daxe52fxebd3x13eddxX14exX6dxd869xX3xX93xXabxX3xXcxX1bxX14xX1xX1bxX14xX15xX6xX17xX3xX4x12188xX17xX28xX3xX17xX1xfbfexX93xX3xX2c4xX1dcx1176dxX2xX3xX2c1xX28xX69xX93xX3xX6dxX17xX1xX219xX3xX2c4xX1xX108xXbxX219xX3xcf25xX28xX6xX219xX3xX142xX143xX219xX3xXcxX15xX1fxX17xX28xX3xX75xX1fxX77xX4xX3xXd9xXabxX3xf8b4xX239xX4xX2c7xX3xX2fxXfexX3xX19xX62xX3xX19xX21xXexX3xX1xX69xXdxX3xX17xfa12xX93xX3x1338cxX1daxX2xX1dcxX11exX3xX2f5xX28xX84xXabxXdxX3xX15xX6xX219xX3xX26xX17xX28xX3xX91xX6xX93xX14xX19xX1xX6xX14xX17xXdxX3xX4x10ca8xX17xX28xX3xX4xX24exX17xX1xX3xXa2xX108xX84xX3xX4xX108xX4xX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xX4xX1xX44xX1fxX3xX198xX1fxX3xXaxXexX15xX108xX17xX1xX3xX2fxf9f7xX3xXa2xd28axX3xX5xX26xXdxX3xX19x12c44xX84xX3xXd9xXabxX84xX3xX4xX1fxX65xX4xX3xX4xX1xX157xXdxX3xX4xX2d7xX17xX28xX3xX142xX143xX17exX11exX3xX202xX17xX28xX3xX91xX6xX93xX14xX19xX1xX6xX14xX17xXdxX3xX19xX1xd10fxX17xX28xX3xX2fxX36cxX17xX1xX3xX15xX276xX17xX28xX219xX3xX4xX1xX5fxX157xX17xX28xX3xXexX15x1398fxX17xX1xX3xXexX1bxX17xX3xX5xf7bexX6xX3xX2fxX3fxX17xX3xX2fxX3fxX84xX3xX4x10c11xX6xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX219xX3xXd9xX77xX17xX3xX93xX6xX17xX28xX3xXa2xX24exX17xX3xX4xX1xXb9xXexX3xXbxX1x133afxX17xX28xX3xXexX1xX3ccxX219xX3xX7xXafxX3xXexXdxX21xXbxX3xXex14992xX4xX3xX2fxX5fxX130xX4xX3xXexX15xXdxX369xX17xX3xX19xX1xX6xXdxX3xXaxX93xX65xXexX3xX4xX108xX4xX1xX3xX19xXdxX1bxX17xX3xX2fxX36cxX17xX1xXaxX11exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX84xX59xX20xXaxX12xX3xXcxX15xX5fxXa7xX4xX3xX2fxX2ddxX219xX3xXcxX1xX239xX3xXexX15xX5fxf311xX17xX28xX3xX2f5xX28xX84xX3fxXdxX3xX28xXdxX6xX84xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX6dxX11exX3xX6dxX14xX15x147d4xX4xX14xX4xX1xXdxX3xX2fxXfexX3xX4xX24exX17xX1xX3xXa2xX108xX84xX3x13ea1xXdxX1bxX17xX3xX93xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX44xX1fxX3xX198xX1fxX3xX2c1x147bcxf6e8xX2c7xX3xX15xX276xX17xX28xX3xXd9xXdxX16fxX4xX3xX2fxX5fxX6xX3xX15xX6xX3xXa2xXb9xXexX3xX19xXc6xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xXexX15xf8cexX17xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX93xXa7xXdxX3xX17xX1xX276xX93xX3xXd9xXabxX84xX3xXcxX1bxX14xX1xX1bxX14xX15xX6xX17xX3xX2fxX369xX3xX17xX1xX5fxX130xX17xX28xX3xXa2xX65xX3xX4xX1xX253xX17xX1xX3xX1exX1fxX20x10ffcxX17xX3xX14exX6xX14xX7xXdxX17xX1xX14xXexX157xX17xX3xX7xXafxX3xX5xXabxX3xX93xX65xXexX3xX176xX7xX6xXdxX3xX5x13b96xX93xX3xX5xXa7xX17xX17exX11exX3xXcxX1xX10xX84xX3xX26xX17xX28xX3xX6dxX14xX15xX466xX4xX14xX4xX1xXdxX219xX3xX2fxX65xX17xX28xX3xXexX1xX108xXdxX3xX17xXabxX20xX3xX7xXafxX3xX24exX17xX1xX3xX1xX5fxX44bxX17xX28xX3xXexX15xX23cxX4xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexXa7xXdxX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX3xX28xXdxf122xX6xX3xXcxX1bxX14xX1xX1bxX14xX15xX6xX17xX3xXd9xXabxX3xX17xX1xX2ddxX93xX3xX2c4xX1dcxX2e2xX2xX11exX3xX202xX17xX28xX3xX6dxX14xX15xX466xX4xX14xX4xX1xXdxX3xX19xX1xX39fxX17xX28xX3xX2fxX36cxX17xX1xX3xX17xX21xX1fxX3xX4xX108xX4xX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xX4xX1xX44xX1fxX3xX198xX1fxX3xXexX1xX10xX84xX3xX2fxX1fxX30xXdxX3xX17xX1xX565xX17xX28xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xXexX15xX4b4xX17xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX19xX1xX26xX17xX28xX3xX5xXdxX1bxX17xX3xX1exX1fxX6xX17xX3xX2fxX21xX17xX3xXd9xXb9xX17xX3xX2fxX4eaxX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX3xX17xX1xX276xX93xX3xXd9xXabxX84xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX2fxX369xX3xX5xXabxX93xX3xX1xXabxXdxX3xX5xX3eaxX17xX28xX3xXcxX30xX17xX28xX3xXexX1xX77xX17xX28xX3xX142xX143xX3xX30cxX26xX14xX17xX6xX17xX3xXcxX15xX320xX93xX219xX3xX1xf153xX3xX7xXafxX3xXbxX1xX3fxX93xX3xXbxX1xX24exXdxX3xX93xX65xXexX3xX7xX6xXdxX3xX5xX509xX93xX3xX5xXa7xX17xX3xXd9xXabxX3xXbxX1xX24exXdxX3xX5xXfexX17xX1xX3xX1xX3bxX1fxX3xX1exX1fxX24exX3xXexX15xX23cxX4xX3xXexXdxX21xXbxX11exX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1aaxX84xX59xX20xXaxX12xXcxX15xX84xX17xX28xX3xX93xX65xXexX3xX59xXdx12b09xX17xX3xXa2xXdxX21xX17xX3xX5xXdxX1bxX17xX3xX1exX1fxX6xX17xX219xX3xXexX1xX10xX84xX3xX93xX65xXexX3xXexXabxXdxX3xX5xXdxX16fxX1fxX3xX93xX3bxXexX219xX3xX6dxX17xX1xX219xX3xX2c4xX1xX108xXbxX3xXd9xXabxX3xX30cxX239xX4xX3xX2fxXfexX3xX2fxX4eaxX3x12501xX1fxXb9xXexX3xX4xX108xX4xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xXexX15xX4b4xX17xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX93xXa7xXdxX3xX4xX3ccxX6xX3xX479xXdxX1bxX17xX3xX93xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX44xX1fxX3xX198xX1fxX3xX2c1xX48cxX48dxX2c7xX3xX2fxX77xXdxX3xXd9xXa7xXdxX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX5xXdxX1bxX17xX3xX1exX1fxX6xX17xX3xX2fxX21xX17xX3xX4xX1xX5fxX157xX17xX28xX3xXexX15xX3b7xX17xX1xX3xXexX1bxX17xX3xX5xX3c0xX6xX3xX2fxX3fxX17xX3xX2fxX3fxX84xX3xX4xX3ccxX6xX3xXcxX1bxX14xX1xX1bxX14xX15xX6xX17xX3xXd9xXabxX3xXd9xX6xXdxX3xXexX15xX3eaxX3xX4xX3ccxX6xX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xX17xXabxX20xX3xXexX15xX84xX17xX28xX3xX4xX1fxX65xX4xX3xX4xX1xXdxX21xX17xX3xX44bxX3x11e97xX20xX14xX15xXdxX11exX3xX30cxX44xX20xX3xX5xXabxX3xX17x10d66xX3xX5xX23cxX4xX3xX17xX1xX276xX93xX3xXexX1xX1fxX20xX21xXexX3xXbxX1xX3fcxX4xX3xX14exX6xX14xX7xXdxX17xX1xX14xXexX157xX17xX3xXa2xX24exX84xX3xX5xX5fxX1fxX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX11exX3xXcxXabxXdxX3xX5xXdxX16fxX1fxX3xXexX15xX1bxX17xX3xX2fxX5fxX130xX4xX3xX28xX3c0xXdxX3xXexXa7xXdxX3xX4xX108xX4xX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xXexX1xXabxX17xX1xX3xXd9xXdxX1bxX17xX3xX479xXdxX1bxX17xX3xX93xXdxX17xX1xX3xX4xX1xX44xX1fxX3xX198xX1fxX3xX2c1xX48cxX48dxX2c7xX3xXd9xXabxX84xX3xX17xX28xXabxX20xX3xX2xX1dexX14xX1dfxX3xX2fxX369xX3xXexX1xX320xX93xX3xX59xX3eaxX3xX7xX23cxX3xX3ccxX17xX28xX3xX1xX65xX3xX2fxX77xXdxX3xXd9xXa7xXdxX3xX4xX108xX4xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xXexX15xX4b4xX17xX28xX3xXbxX1xX3fxXexX3xX19xXdxX369xX1fxX3xX17xX1xX5fxX3xXd9xX3bxX20xX219xX3xX59xX84xX3xX4xX108xX4xX3xXa2xXdxX16fxX17xX3xXbxX1xX108xXbxX3xX17xXabxX20xX3xX7xXafxX3xX4xX509xX17xX3xXbxX1xX24exXdxX3xX4xX2ddxX3xX2fxX69xX17xX28xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xX4xX3ccxX6xX3xXexX84xXabxX17xX3xXa2xX65xX3xX323xX1d3xX3xX4xX1xX253xX17xX1xX3xXbxX1xX3ccxX3xXexX1xXabxX17xX1xX3xXd9xXdxX1bxX17xX3xX48cxX48dxX11exX3xX30cxX4eaxX3xX6d2xX1fxXb9xXexX3xXexX15xX1bxX17xX3xX5xXabxX3xX93xX65xXexX3xXbxX1xX509xX17xX3xXexX15xX84xX17xX28xX3xX93xX65xXexX3xX4xX1xXdxX21xX17xX3xX5xX5fxX130xX4xX3xX4xX3ccxX6xX3xX48cxX48dxX3xX17xX1xX276xX93xX3xX4xX239xX1fxX3xXd9xXfexX17xX3xXexX1xX35xX6xX3xXexX1xX1fxX3bxX17xX3xXexX15xX1bxX17xX219xX3xXd9xX77xX17xX3xX17xX1xX276xX93xX3xX19xXdxX4eaxX93xX3xX4xX1xX21xX3xX17xX320xX17xX28xX3xX5xX23cxX4xX3xX4xX3ccxX6xX3xXcxX1bxX14xX1xX1bxX14xX15xX6xX17xX3xXexX15xX84xX17xX28xX3xXd9xXdxX16fxX4xX3xXbxX1xX108xXexX3xXexX15xXdxX369xX17xX3xXd9xX343xX3xX19xX1xX253xX3xX1xX3fxXexX3xX17xX1xX44xX17xX219xX3xX4xX3fcxX3xXexX1xX369xX3xX5xXabxX3xX4xX1xX84xX3xXcxX30xX17xX28xX3xXexX1xX77xX17xX28xX3xX142xX143xX3xX30cxX26xX14xX17xX6xX17xX3xXcxX15xX320xX93xX3xXexX1xXb9xX20xX3xX15xX276xX17xX28xX3xX4xX2ddxX3xX17xX1xX565xX17xX28xX3xX4xX108xX4xX1xX3xX19xX1xX108xX4xX3xX2fxX369xX3xX2fxX77xXdxX3xXbxX1xX2ddxX3xXexX509xX93xX3xX24exX17xX1xX3xX1xX5fxX44bxX17xX28xX3xX4xX3ccxX6xX3xX13xX14xX15xX6xX17xX3xX44bxX3xX17xX5fxXa7xX4xX3xX17xX28xX84xXabxXdxX11exX0xX47xXbxX12
HG (Theo AFP, ISNA)