Tất bật mưu sinh chiều 30 Tết
(Baothanhhoa.vn) - Khi thành phố lên đèn, nhà nhà đang quây quần bên mâm cơm tất niên, đâu đó dọc theo các con phố vẫn còn những con người tất bật kiếm thêm thu nhập cho cái Tết đầy đủ hơn.
7d2dxab14xd4a2xced6xeeb5x9559xef9axcd3bxe634xX7xcc3axa97dx9f86x8050xa76exb176xX5x9002xXaxaaa7xX0xX7xXexc59ax9a10xbf3dxd8cexX12xXcx830cxXexX3x10076xa79dxXexX3x92a8xcbc4xdbd5xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxcc4axX25xX3x81abxaa6axX3xXcx8eeexXexX0xdb56xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx851axX10xX6xdcbfxXaxX12xbfe7xX1xXdxX3xXexX1x88bcxX18xX1xX3xXbxX1x1017exX3xX5x8c8fxX18xX3xff8cxe16exX18xf40bxX3xX18xX1xX5dxX3xX18xX1xX5dxX3xX69xX6xX18xX19xX3x7f6axX25xe772xa651xX3xX7bxX25xf3e9xX18xX3xX1fxX66xX18xX3xX23xX7dxX23xX3xX4xa6eaxX23xX3xXexX1cxXexX3xX18xXdxX66xX18xX6cxX3xX69xX7dxX25xX3xX69x8462xX3xX54xef3fxX4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xe352xX4xX3xX4xX17xX18xX3xXbxX1xX63xX3x95eexf757xX18xX3xX4xa410xX18xX3xX18xX1xe0a3xX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xX18xX19xX24x8240xXdxX3xXexX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3x9ac2xXdxX36xX23xX3xXexX1xX66xX23xX3xXexX1xX25xX3xX18xX1xX20xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xXacxXdxX3xXcxX36xXexX3xX69xX82xX7exX3xX69xcabexX3xX1xX8exX18x1031axX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxaec9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xXexX1xX25xX23xX1fxX3xXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXax8979xXdxX54xXexX1x8021xX3xa38cx8209xX33xXbxf66axebbdxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxe153x83e8xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33x9770xX39xX2xX33xX19axX54xef75xX33xX1a0xX1a0xX32xX33xX16exXexX15fxX15exX15exa4ffxX19axX5xX33xX100x8feaxXbxX19xb00dxX16xX9xX19axX19axX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX10xX23xX12xX0xX39xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX2xX16exX1xX32xX33x8bc4xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexX3xXd7xX1xXdxX3xX23xXa3xXdxX3xX18xX19xX24xXccxXdxX3xX69xa922xX3xXexX16xd28bxX3xXb7xX2fxX3xX18xX1xX5dxX3xX69xbecbxX3xX1xX17xX5dxX18xX3xXexX1xX5dxX18xX1xX3xX23xX7dxX23xX3xX4xX8exX23xX3xX18xX19xX5dxX7exX3xX4xX25xX63xXdxX3xX18xfe7cxX23xX3xXexX1x8c52xX3xXexX16xX66xX18xX3xX18xX1xXdxX2fxX25xX3xX4xX17xX18xX3xXbxX1xX63xX3xXexef8cxXdxX3xXcxdf6fxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX51xXa0xX6xX3xXb7xXb8xX18xX3xX4xXbcxX18xX3xX18xX1xXdxX2fxX25xX3xX5xX6xX17xX3xX69xbcb6xX18xX19xX3xX23xXdxabd7xXexX3xX23xX5dxXdxX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX15fxX1abxXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX1a0xX15fxX32xX2xXexX1a0xX32xX15exX16exX1abxX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX19axX19axX19axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX10xX23xX12xX0xX39xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf653xX5dxX3xX4xfdb4xX3xX1fxXacxX18xX3xX1xX5dxX18xX19xX3xX16xX6xX25xX3xX4xX63xX3xX19xbc8cxX18xX19xX3xX18xX19xeaa3xXdxX3xXexX1xX66xX23xX3xX4xX1xb847xXexX3xX18xXc1xX6xX3xXb7xe6bexXdxX3xX1xX7exX3xXb7xXa3xX18xX19xX3xX4xXa0xX3xXexX1xX66xX23xX3xX23xX296xXexX3xX6xXdxX3xX69xXa0xX3xX69xX36xX18xX3xX23xX25xX6xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX15exX32xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX1a0xX15exX33xX19axXexX2xX32xX15fxX16fxX1abxX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX19axX1a0xX16fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX110xX1xe6a5xX3xX1fxXacxX18xX3xX1fxXa0xX18xX19xX3xX4xb61fxX18xX19xX3xX5xX10xX18xX3xX5xd312xXdxX3xX7bxX25xX6xX3xXex8ffexX18xX19xX3xX4xX17xX18xX3xXbxX1xX63xX3xX69xX238xX3xX4xX63xX3xX19xX3c2xX18xX19xX3xX1fxXacxX18xX3xXexX1xX66xX23xX3xX69xX24xd062xX4xX3xX4xX1xX3d2xXexX3xd53cxXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xXacxXdxX3xXcxX36xXexX3xX69xX82xX7exX3xX69xXfbxX3xX1xX8exX18xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3abxX17xX54xX7exXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX32xX19axXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX1a0xX16exX33xX16exXexX15exX2xX2xX15fxX16exX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX1a0xX1a0xX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x8d13xX296xXexX3xX51dxXexX3xX69xX3c8xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX16xX51dxX6cxX3xX23xX1cxX7exX3xXexX20xXbxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX1fxX6xX17xX3xX5xX25dxX3xX162xX25dxX3xX4xX4e2xX18xX19xX3xX5xX5dxX3xddf7xX7bxX25xX82xX7ex1025axX3xX1xX5dxX18xX19xX3xXbxX1xX3afxX4xX3xXb7xX3afxX3xXcxX36xXexX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3abxX17xX54xX7exXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX33xX16exXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX1abxX33xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX1a0xX1abxX33xX16fxXexX2xX2xX2xX19axX16exX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX2xX2xX1abxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX110xa2ecxX3xX1fxXacxX18xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX4e2xX18xX19xX3xX4xX63xX3xX18xXacxX18xX3xX5xX273xXdxX3xXb7xX3daxXdxX3xX1xX7exX3xXb7xXa3xX18xX19xX3xX1fxXacxX18xX3xXexX1xX66xX23xX3xX69xX24xX515xX4xX3xX4xX1xX4f3xX18xX19xX3xX18xX5dxX17xX3xX1xX6xX7exX3xX4xX1xX4f3xX18xX19xX3xX69xXa0xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX19axX16exXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX1a0xX16fxX1a0xX15exXexX1abxX19axX16fxX16exX1a0xX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX16exX15fxX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xf089xXacxX4xX3xX69xXacxX4xX3xX69xX7dxX25xX3xX69xXa0xX3xXb7xXb8xX18xX3xX4xXa0xX3xX18xX19xX24xXccxXdxX3xX1fxXacxX18xX3xX69xX5dxX17xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX16exX33xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX32xX33xX15fxX1a0xXexX16fxX1a0xX15exX2xX15fxX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX1abxX15fxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX110xXa0xX3xX18xX19xX24xXccxXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX1xXfbxX3xX258xX18xX3xX1fxXc1xX6xX3xX258xX18xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX18xX19xX6xX7exX3xX4xX273xX18xX1xX3xX4xX1xXdxX36xX4xX3xX162xX10xX3xX4xX1xX22exX3xX1xX5dxX18xX19xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX10xX23xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX23xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX110xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7exX5xX10xX9xXaxX157xXdxX54xXexX1xX15cxX3xX15exX15fxX33xXbxX162xX163xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX15cxX3xX15fxX1abxX33xXbxX162xX163xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15cxX39xX39xXdxX100xX1fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100xXb7xX18xX39xX18xX10xX157xX7xX39xX2xX16fxX33xX19axX39xX2xX33xX19axX54xX1a0xX33xX1a0xX32xX2xX19axX2xXexX15fxX2xX19axX33xX1a0xX5xX33xX100xX1b0xXbxX19xX1b3xX16xX9xX32xX16exX1a0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX23xX24xX25xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX4xX1xXdxX2fxX25xX3xX32xX33xX3xXcxX36xXexXaxX3xX39xX12xX0xX39xX10xX23xX12xX0xX39xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX110xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xd339xX1xXc1xX18xX19xX3xX4xX72bxX18xX19xX3xX18xX1xX7dxX18xX3xXb7xX29cxX3xX7xXdxX18xX1xX3xX23xX72bxXdxX3xXexX16xX24xXccxX18xX19xX3xXexX1cxXexX3xX1fxX20xXexX3xX54xXa3xX18xX3xX54xf10cxXbxX3xX69xX238xX3xX4xX1xX25xcddaxX18xX3xX1fxX4d6xX3xX4xX1xX17xX3xX69xX66xX23xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX4f3xX6xX100xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx90cbxX25xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX51xX17xX5dxXdxX3xXcxX1xX25xX0xX39xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX39xXbxX12
Hoài Thu