Khả năng Trung Quốc đăng cai Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 3
Các chuyên gia của Trung Quốc về vấn đề Bán đảo Triều Tiên hy vọng Trung Quốc đóng vai trò trung gian tổ chức Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 3.
430ex46ecxd0e9xf453x6c0ex7eabxc870x9dd3xd54bxX7xb65fx6ce5x59ddx5853x8bcexb874xX5xb8cbxXax4333xc53fxX1x6615xX3x5d8ex795cxX17x7f5dxX3xXcxb238x9b1exX17xX1axX3x5072xX1ex8223xX4xX3xa6eexX18xX17xX1axX3xX4xX6xXdxX3xc1abxaa27xXdxX3xX27xbde2xa94fxX3xXexX1x6fdaxef47xX17xX1axX3xX27xbcb7xX17xX1xX3x933exca91x8e3exXcxX1dxXdxc891xX1exX3xX5xdb95xX17xX3x4932xX0xb84bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x5107xXaxX12xa6f1x47f1xX4xX3xX4xX1xX1ex89dex7e1fxX17xX3xX1axXdxX6xX3xX4x836fxX6xX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xe4a1xX4axX3xX86x56f0xX17xX3xX27xX4axX3xa86cxX69xX17xX3xX27xX15x748cxX3xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xXcxXdxX70xX17xX3xX1xX6fxX3xX86x45dbxX17xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xX27x7f03xX17xX1axX3xX86xX6xXdxX3xXexX1dx69f1xX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX1axXdxX6xX17xX3xXexe5e0xX3xX4xX1x89b8xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xXexX1xXd3xX3xX51x6121xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX68xX6xXbxXexXdxX96xX17xXaxX12xX0xXdxX36xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX36xX7xX46xXbxX1xX96xXexX96xXaxX3xX7xXexX6fxX5xX10xX9xXaxX65xXdxX7xXbxX5xX6xX6fx7fb4xX3xbd46xX5xX96xX4x5c84xe099xX3xX36xX6xX1dxX1axXdxX17xX46xX5xX10xc11cxXexX13axX3xX6xX1exXexX96xX141xX3xX36xX6xX1dxX1axXdxX17xX46xX1dxXdxX1axX1xXexX13axX3xX6xX1exXexX96xX141xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xX27xX18xX17xX1axX3xX4xX6xXdxX3xX30xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xX51xX3xX1x976fxX17xX1xX3xX15xX17xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX53xX53xXdxXfcxX13cxX6xX96xXexX1xX6xX17xX1xX1xX96xX6xXfcxX86xX17xX53xX17xX10xc956xX7xX53xX2x5207xX2xf69fxX53xX2x83c3x9b81xX65xX2xX2xX1dex63f0xX1dcxX1dexX1e7xXexX1dcxX51x5b6axX5xX2xXfcx8d04xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xX27xX18xX17xX1axX3xX4xX6xXdxX3xX30xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xX51xXaxX3xX65xX6xXexX6xX46xXbxX1xX96xXexX96xX46xX96xX1dxXdxX1axXdxX17xX6xX5xX46xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX13axX53xX53xX4xX65xX17xXdxX36xX1axXfcxX86xXdxX10xXexX17xX6xX36xXbxX5xX1exX7xXfcxX86xX17xX53xXexX1eexbd94x4642xX53xX1exXbxX5xX96xX6xX65xX10xX65xX53xX5xX10xXbx79cbxX53xX276xX277xX2xX1dcx7b91xX277xX1e7xX28bxX2xX1dexX53xXexXex4814xX86xX17xX28bxXexX1xX1exX96xX1axX17xX65xXdxX17xX1xX36xX6fxXexX1dxXdxX10xX1exXfcxX1f2xXbxX1axXaxX3xX53xX12xXcxXcfxX17xX1axX3xXexX1xX24xX17xX1axX3xX44xX45xX3xd226xX96xX17xX6xX5xX65xX3xXcxX1dxX1exX36xXbxX3x748exXbxX1xX15xXdx8c6bxX3xX86xX35xX3xX17xX1xX35xX3xX5xb43fxX17xX1xX3xX27x961bxX96xX3xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xXcxXdxX70xX17xX3xX13xXdxX36xX3x9527xX96xX17xX1axX46xX1exX17xX3xX2ccxXexX1dxX69xXdxX2d1xX3xXexX2e0xXdxX3xX4xX1exX31xX4xX3xX1axa984xXbxX3x567cxX3xX30xX35xX3xc9bbxX31xXdxX3xX17xX1axX35xX6fxX3xX276xX1e2xX53xX276xX53xX276xX277xX2xX1dcxXfcxX3xX2ccxd3c1xX17xX1xX13axX3x85a7xbd88xcce0xX53xXcxXcxe264x4bbfxX313xX2d1xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX96xX65xX6fxXaxX12xXcxX1dxX15xX3xX5x90a9xXdxX3xXbxX1xb353xX17xX1axX3xX86xX8axX17xX3xXcxX1xX351xXdxX3xX13cxX69xX96xX3xX30xX96xX35xX17xX3xX4xX4exX1exX3xX4x86bexX17xX1axX3xX17xX1axX35xX6fx4df3xX3xX4xX1xX1exX6fxX70xX17xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX1axX1xXdxX70xX17xX3xX4xXd3xX1exX3xf01cxX2dbxX3xdf39xXdxX70xX1exX3xX2ccxf587xX1exX7xX1xX6xX96xX2d1xX3xXexX1xX1exX31xX4xX3xX334xXdx76aaxX17xX3xX13xX1xX96xX6xX3xX1xXa7xX4xX3xX294xX2dbxX3xX1xX31xXdxX3xXexX40xX17xX1xX3xX391xXdxX70xX1exX3xX313xXdxX17xX1xX3xXbxX1xb245xX17xX3xXex93b2xX4xX1xX13axX3xb1dbx8691xX24xXdxX3xXexX1xX96xX2e0xXdxX3xX86xX35xX3xX27xX35xX36xX3xXbxX1xX69xX17xX3xX1xXc1xX6xX3xX13cxX1b3xX17xX1xX3xX5xX35xX3xXbxX1xX3ax460exX17xX1axX3xX69xX17xX3xXexX24xXexX3xX17xX1xX8axXexX3xX17xX1xea16xX36xX3xX27xX2e0xXexX3xX36xce4cxX4xX3xXexXdxX70xX1exX3xXbxX1xXdxX3xX1xX2e0xXexX3xX17xX1xX3cexX17xX3xX1xXb7xX6xX3xX1xX96xX35xX17xX3xXexX96xX35xX17xX3xX90xX69xX17xX3xX27xX15xX96xX3xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xXcxXdxX70xX17xXfcxX3xXcxe7bbxXdxX3xX4xX1xX96xX3xX1dxX40fxX17xX1axX3xe973xX3xX27x85c9xX17xX1xX3xX1axX4exX17xX3xX27xX3cexX6fxX3xX86xX4axX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xX51xX3xX36xX31xXexX3xX5xX4exX17xX3xX17x5345xX6xX3xX36xXdxX17xX1xX3xX4xX1xXd3xX17xX1axX3xX1dxX40fxX17xX1axX3xX45bxX3xXexX3axX30exX17xX1axX3xX17xX35xX6fxX3xX4xX4exX17xX3xX27xX3axX3bxX4xX3xXexX1xX24xX17xX1axX3xX17xX1xX8axXexX3xX86xX35xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x97b2xX3xX1axXdxX4a1xX6xX3xXexX8axXexX3xX4xX15xX3xX4xX69xX4xX3xX13cxX70xX17xX3xX5xXdxX70xX17xX3x63caxX1exX6xX17xXfcxa816xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX96xX65xX6fxXaxX12xX3d8xf839xX17xX1axX3xXexX1xX351xXdxX379xX3xX17xX1xX35xX3xX17xX1axX1xXdxX70xX17xX3xX4xXd3xX1exX3xX17xX35xX6fxX3xX4xe234xX17xX1axX3xX17xX1xX8axX17xX3xX36xX2e0xX17xX1xX13axX3xX3d7xX32fxX1xXdxX3xX1xX2e0xXexX3xX17xX1xX3cexX17xX3xX1xXb7xX6xX3xX90xX69xX17xX3xX27xX15xX96xX3xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xXcxXdxX70xX17xX3xX5xX35xX3xX86xX8axX17xX3xX27xX4axX3xX5xXdxX70xX17xX3xX4f8xX1exX6xX17xX3xX36xf7f6xXexX3xXexX1xXdx82f7xXexX3xXex5541xXdxX3xX6xX17xX3xX17xXdxX17xX1xX3xX4xX78xX6xX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xXfcxX4fdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX96xX65xX6fxXaxX12x9c13xX17xX1axX3xX17xXb7xXdxX13axX3xX3d7xX334xX585xXdxX3xXexX3axX3xX4xX69xX4xX1xX3xX5xX35xX3xX36xX31xXexX3xXexX1dxX96xX17xX1axX3xX1dexX3xX78xX6fxX3xX86xXdxX70xX17xX3xXexX1xX3axX351xX17xX1axX3xXexX1dx4499xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX27xX514xX17xX1axX3xX90xX15xX96xX3xX6xX17xX3xX391xXdxX70xX17xX3xX1xX3bxXbxX3xX4f8xX1exX24xX4xX379xX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xX7xbe02xX3xXexXdxX581xXbxX3xXexX417xX4xX3xX17xc731xX3xX5xX5ebxX4xX3xX27xebb3xX3xXexX1xee40xX4xX3xX27x9561xX6fxX3xX5xXdxX70xX17xX3xX5xX2e0xX4xX3xX1axXdxX4a1xX6xX3xX44xX45xX3xX86xX35xX3xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xXcxXdxX70xX17xXfcxX3xX313xX1xXdxX4axX1exX3xX140xX1xX15xX3xX17xX18xX17xX1axX3xX7xX619xX3xX65xXdx46d8xX17xX3xX1dxX6xX3xX30xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xXexX1xXd3xX3xX51xX379xX3xXcxX1dxX1exX17xX1axX3xX22xX1exX24xX4xX3xX4xX532xX17xX1axX3xX7xX619xX3xX27xXb7xX17xX1axX3xX86xX6xXdxX3xXexX1dxXc1xX3xXexX1dxX1exX17xX1axX3xX1axXdxX6xX17xX3xX27xX10xX36xX3xX5xX2e0xXdxX3xX140xX581xXexX3xX4f8xX1exX15xX3xXexX24xXexX3xX17xX1xX8axXexX3xX4xX1xX96xX3xXexX8axXexX3xX4xX15xX3xX4xX69xX4xX3xX13cxX70xX17xX379xX3xX4xX532xX17xX1axX3xX17xX1xX3axX3xX27xX15xX36xX3xX13cxX15xX96xX3xX4xX1xX96xX3xX1xX31xXdxX3xX27xX35xX36xX3xX27xX2e0xXexX3xX140xX581xXexX3xX4f8xX1exX15xX3xXexX1xX5ebxX4xX3xX4xX1xX8axXexX3xX86xX35xX3xX5xX3cexX1exX3xX65xX35xXdxXfcxX4fdxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX96xX65xX6fxXaxX12xXcxX1exX6fxX3xX17xX1xXdxX70xX17xX379xX3xX4xX1xX1exX6fxX70xX17xX3xX1axXdxX6xX3xX17xX35xX6fxX3xX4xX532xX17xX1axX3xX4xX1xX96xX3xX1dxX40fxX17xX1axX13axX3xX3d7xX3d8xXdxX4axX1exX3xX4f8xX1exX6xX17xX3xXexX1dxXa7xX17xX1axX3xX5xX35xX3xX4xX69xX4xX3xX13cxX70xX17xX3xX4xX4exX17xX3xXbxX1xX15xXdxX3xX4xX371xX17xX1axX3xX17xX1xX6xX1exX3xX294xX3cexX6fxX3xX65xX5ebxX17xX1axX3xX17xXdxX4axX36xX3xXexXdxX17xX3xX27xX62cxX3xXexXcfxX3xX4xX1xXd3xX4xX3xX30xX31xXdxX3xX17xX1axX1xX45exX3xXexX1xX3axX3bxX17xX1axX3xX27xX40xX17xX1xX3xX44xX45xX46xXcxX1dxXdxX4axX1exX3xX5xX4exX17xX3xX51xX3xX379xX3xX27xXdxX4axX1exX3xX27xXb7xX3xXbxX1xX417xX3xXexX1xX1exX31xX4xX3xX5xX585xX17xX3xX86xX35xX96xX3xX86xXdxX3aaxX4xX3xX44xX45xX3xX4xX4exX17xX3xX4xX1xX96xX3xXexX1xX8axX6fxX3xXexX3d2xX17xX3xX1xXdxX3aaxX1exX3xX27xX78xX3xX4xX1xX3cexX17xX3xXexX1xX35xX17xX1xX3xX1xX6xX6fxX3xX140xX1xX44fxX17xX1axX4fdxXfcxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX394xX96xX1exX1dxX4xX10xXaxX12xX391xX32fxX3xX2ccxXcxX1xX10xX96xX3xX39axX10xX1exXexX10xX1dxX7xX2d1xX0xX53xXbxX12