Bảo tồn giá trị văn hóa: Cần khéo léo và hài hòa
(Baothanhhoa.vn) - Di sản văn hóa là những giá trị cốt lõi được tạo dựng, lưu giữ và trao truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, là nguồn lực, là sản nghiệp văn hóa của mỗi dân tộc. Vì thế, phục dựng, bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa là yêu cầu tất yếu.
c775xd5c7x158ccx13923x14870x11b76xf69ax18904xf2e8xX7x11393x144ecx10498x185b8x16217x15ed4xX5x108eexXax14b23xfea8x19993x19322xX3xXex123c6x19c5fxX3x16633xXdx16687xX3xXex1551cx141f0xX3xd4f2x140d6xX19xX3xX1x17824xX6x18bffxX3x15ebdxdd52xX19xX3x16c4bxX1x197a9xX15xX3xX5xX32xX15xX3xX23xd9c1xX3xX1xX3axXdxX3xX1x16bc8xX6xX0x1879cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133c7xX10xX6x18109xXaxX12x17b23xXdxX3xX7xX14xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX5xX3axX3xX19xX1xffbexX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX4x14700xXexX3xX5xf034xXdxX3x10422x1760cx178e8xX4xX3xXex103dcxX15xX3xX56x16f61xX19xX1bx13e5exX3xX5xX82x14876xX3xX1bxXdxX6dxX3xX23xX3axX3xXexX20xX6xX15xX3xXexX20xX92x18062x13d4axX19xX3xXex13c8dxX3xXexX1x11c46xX3xX1x11375xX3xX19xX3axXa3xX3x105cfxX92xX6xX3xXexX1xXacxX3xX1xXafxX3xX30xX1xX1dxX4xX8exX3xX5xX3axX3xX19xX1bxX92xX18xX19xX3xX5xX8bxX4xX8exX3xX5xX3axX3xX7xX14xX19xX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX4x167a8xX6xX3xe02fxffcfxXdxX3xX56x19ad9xX19xX3xXex1154bxX4x155e7xX3x11ccexe337xX3xXexX1xXacxX8exX3xXbxX1x1131cxX4xX3xX56xX8bxX19xX1bxX8exX3x1796dxX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX23xX3axX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX92xXa3xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXdxX3xX7xX14xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX5xX3axX3xXa3x16b0exX92xX3xX4xX2dxX92xX3xXex11159xXexX3xXa3xXacxX92xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xX3xXbxX2cxX10xX19xXexX10xX20xXaxX12xX0xXdxXeexX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX2cxX10xX19xXexX10xX20xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXax175cfxXdxX56xXexX1xX2axX3x165f7x11f28xX191xXbx13424xddfbxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX2axX3x12a8bxdabexX191xXbxX194xX195xXaxX3xX7xX20xX4xX9xXaxX44xX44xXdxXf9xX10exX6xX15xXexX1xX6xX19xX1xX1xX15xX6xXf9xX23xX19xX44xX19xX10xX189xX7xX44xe4c6xX191xX2x1450fxX44xX2x1821exX1caxX56xX1a0xX1c4xX191x13a7cxX1a0xX191xX190xXexX190xX1c4xX190xX1c4xX190xX5xX191xXf9x16c03xXbxX1bxfb7cxX20xX9xX1caxX191xX190xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX2axX3xX2cxX2dxX19xX3xX30xX1xX32xX15xX3xX5xX32xX15xX3xX23xX3axX3xX1xX3axXdxX3xX1xX41xX6xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX6xXbxXexXdxX15xX19xXaxX12x15e8exXdxXacxX19xX3xXexX20x10248xX4xX3xX19xX1xX3axX3xX7xX3axX19xX3xX4xXebxX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX1bxXfcxX19xX3xX1bxXdxX6dxX3x14ddfxX3x174fex11915xX3x19221xX92x10c50xX19xX1bxX8exX3xX13xX1dxX3xXcxX1xX82x10ecbxX4xX3x16645xX3xX81xXdx1377bxXeexX3xX19xX1xX149xX19xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX23xXdxXafxX4xX3xX30xXacxXexX3xX1xX83xXbxX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX23xX27bxXdxX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82x15417xX19xX1bxXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12x14fe0xX1bxX92xXa3xX3xX4xX2c4xX3xXeexX6xXdxX3xXeexXf7xXexX3xX0xX44xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX1a0xX3xX19xX24xXeexX3xXexX20xX269xX3xX5xX87xXdxX3xX81xXf3xXa3xX8exX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX10exX14xX19xX3xX5xX3axX19xX1bxX3xX19xX1bxX82xd8f5xXdxX3xXcxX1xX1dxXdxX8exX3x137e0xX270xX19xX1bxX3xXexX87xXdxX3xX194x12e32xX3xXcxX6xXeexX3xX2cxX1xX92xX19xX1bxX3x10c1fxX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXex11fa1xX3xX19xX1xX82xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX30xX1xX15xX1dxX4xX3xX5xX141xX19xX3xXeexX3axX92xX3xX1dxX15xX3xXeexX27bxXdxXf9xX3xX2e5xX1xXdxXa4xX92xX3xX19xX1bxX270xXdxX3xX19xX1xX3axX3xXexX1xX2c4xXeexX3xXeexX26cxXdxX3xX1bxXefxX3xXeexX27bxXdxX3xX1xX6xXa3xX3xX81xe342xX3xXexX20xX2dxX19xX3xX30xXdxX141xX19xX3xX4xX7axX3xX4x11ceexX3xX81xX92xX6xX3xX19xX1xX6xX92xX3xXeex14c0dxX4xX3xX5xX141xX19xXf9xX3x15919xX19xX1bxX3xX26exX82xX2c4xX19xX1bxX3xX2cxX1x1149dxX3xX53xX26cxX19xX1bxX8exX3xX2cxX1xXebxX3xXexX21xX4xX1xX3x10baaxX13xX2e5xX59xX3xX194xX34bxX3xXcxX6xXeexX3xX2cxX1xX92xX19xX1bxX8exX3xX1xX18xX3xX1xX269xXdxX2axX3xe8bbxX2e5xX1bxX82xX338xXdxX3xX5xX6xX15xX3xX81xXf7xX19xX1bxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX194xX34bxX3xX81xXdxX3xX81xXacxX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXbxX1xX7axX3xX23xX3axX3xX30xX1xX92xX3xX4xX270xX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX3xX5xX3axXeexX3xX23xXdxXafxX4xXf9xX3xXcxXdxXa4xX19xX3xX1xX3c2xX3xX30xXdxXacxXeexX3xX81xX82xX83xX4xX3xXexX20xX269xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xX19xX1bxX92xX18xX19xX3xXexX1xX92xX3xX19xX1xe070xXbxX3xX4xX1xX3d6xX19xX1xX3xX81xX282xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX141xX92xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX3xX1x14c84xX19xX1bxX3xX19xX1bxX3axXa3xX8exX3xXeexX92xX6xX3xX7x15c1dxXeexX3xX4xX1dxX4xX3xX23xX475xXexX3xX56xX105xX19xX1bxX3xX81xX4a4xXexX3xXexXdxXa4xX19xX3xX23xX3axX3xX194xXf3xXa3xX3xX19xX1xX3axX3xXeexX27bxXdx1469fxXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX59x177e0xX92xX3xX23xX475xXa3xX8exX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexXacxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xXfcxX19xX1xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xX19xX3axXa3xX3xX4xf2c0xX19xX1bxX3xX81x10e8fxXexX3xX20xX6xX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX23xX149xX19xX3xX81xXa4xX3xX19xX6xX19xX3xX1bxXdxX14xXdxX3xX81xX7axXdxX3xX23xX27bxXdxX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX1bxXdxX6dxX3xX1bxXfcxX19xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxXf9xX3xX26exX3b6xX6xX3xXexX92xX3a6xXdxX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX19xXdxX141xX19xX3xX4xX1xX82x19e0cxX6xX3x11f74xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xX81xX2dxXa3xX3xX81xXebxX3xX23xXa4xX3xX19xXa4xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX4xXebxX6xX3xXeexXfcxX19xX1xX3xX19xX141xX19xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xXb5xX92xX1dxX3xXexX20xXfcxX19xX1xX3xX5xXa3xX3xX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xX1xX3c2xX3xX81xX34bxX3xXexXdxXacxXbxX3xXexX1xX92xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX10exX141xX19xX3xX19xX1bxX15xX3axXdxX8exX3xXb5xX92xX6xXa3xX3xX5xX82xX19xX1bxX3xX5xX87xXdxX3xX23xX27bxXdxX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xXf9xX3xXcxX1xX8bxX4xX3xXexXacxX3xX20xX149xXexX3xX20xX7exX3xX269xX3xX194xX34bxX3xXcxX6xXeexX3xX2cxX1xX92xX19xX1bxX8exX3xXeexXf7xXexX3xX7xX7axX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX81xX6xX19xX1bxX3xX56xX2dxX19xX3xXeexX6xXdxX3xXeexXf7xXexX8exX3xX19xX1xX82xX3xX19xX32xXexX3xX30xXdxXacxX19xX3xXexX20xX240xX4xX3xX19xX1xX3axX3xX7xX3axX19xX3xX4xXebxX6xX3xX19xX1bxX82xX338xXdxX3xXcxX1xX1dxXdxX8exX3xX5x176daxX3xX1xXf7xXdxX3x128f2xX141xX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX269xX3xX10exX14xX19xX3xX2cxXf3xX19xX8exX3xX10exX14xX19xX3xXcxXf3xX19xX3xX53xX82xX2c4xX19xX1bxX8exXf9xXf9xXf9xX3xXcxX1xX6xXa3xX3xX23xX3axX15xX3xX81xX28xX8exX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX15xX87xXdxX3xX1xXfcxX19xX1xX3xX56xX21xX4xX1xX3xX23xX105xX3xXexXa8xX3xX4xX6x11bb3xX10xX8exX3xX30xX6xX20xX6xX15xX30xX10xX8exX3xXb5xX92xX1dxX19xX3xX19xX1xX475xX92xX8exXf9xXf9xXf9xX3xX81xX6xX19xX1bxX3xX56xX2dxX19xX3xX402xX19xX269xX3xX20xXf7xX4cbxX3xXbxX1xX2dxX19xX3xX19xX3axX15xX3xX5xX3axXeexX3xX402xXeexX32xX15xX3xXeexX28xX4cbxX3xX19xX32xXexX3xXexX1xX6xX19xX1xX3xX10exXfcxX19xX1xX3xX4xXebxX6xX3xXeexX14xX19xX1xX3xX81xX149xXexX3xXeexXdxXa4xX19xX3xX10exXdxX141xX19xX3xX23xXdxX699xX19xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xXcxX1xX8bxX4xX3xXexX20xX87xX19xX1bxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX269xX3xX194xX34bxX3xXcxX6xXeexX3xX2cxX1xX92xX19xX1bxX3xX4xX512xX19xX1bxX3xX81xX6xX19xX1bxX3xX5xX3axX3xX10exX3b6xX4xX3xXexX20xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX92xX19xX1bxX3xX4xXebxX6xX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXexX20xX141xX19xX3xX81xX21xX6xX3xX10exX3axX19xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexXf9xX3xXcxX1xX10xX15xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX3xX30xX141xX8exX3xX20xX3axX3xX7xX15xX1dxXexX3xX4xXebxX6xX3xX26bxX1xX41xX19xX1bxX3xXfbxX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX23xX3axX3xXcxX1xX270xX19xX1bxX3xXexXdxX19xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexX8exX3xX1xXdxXafxX19xX3xX19xX6xXa3xX3xXexX20xX141xX19xX3xX81xX21xX6xX3xX10exX3axX19xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX4xX28xX3xX1c4xX3xX56xXdxX3xXexX3d6xX4xX1xX3xX5xX3axX3xX81xXa4xX19xX3xXcxX82xX3xX341xX34bxX3xX53xX6xXdxX3x141d9xX3axX15xX3xX357xX194xX34bxX3xXcxX32xX19xX3xXcxX495xX19xX361xX3xX23xX3axX3xX81xX21xX6xX3xX56xX6xX19xX1xX3xX81xX15xX3axX19xX3xXb5xX92xXf3xX19xX3xXcxXf3xXa3xX3xXcxXdxXacxX19xX3xX357xX194xX34bxX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX586xX361xX195xX3xX4xX28xX3xX30xX1xX15xX14xX19xX1bxX3xX1c7xX3xX27exX3xX2xX191xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX8exX3xX19xX1bxX1xXdxX3xX5xX699xX3xX5xX27bxX19xX3xX19xX1x144cbxX3xX30xX1xX1dxX4xX3xX19xX1xX6xX92xX3xX4xX26cxX19xX1bxX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX5xX3axX19xX3xX81xXdxXafxX92xX3xX56xXf3xX19xX3xX4xX6xX8exX3xX56xXf3xX19xX3xX23xX512xX8exX3xXexX20xX41xX3xX23xX92xXdxX3xX56xXdxX699xX19xX3xX20xX6xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX8exX3xX19xX1bxX3axXa3xX3xX23xX92xXdxXf9xX3xX2cxX1dxX4xX3xX19xX1bxX1xXdxX3xX5xX699xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX81xX1dxXeexX3xX4xX82xX27bxXdxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX59xX6xX15xX361xX8exX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xX41xX3xX4xX1xX2c4xXdxX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX19xX1xX82xX2axX3xXcxX92xX19xX1bxX3xX4xX41xX19xX8exX3xX81xX1dxX19xX1xX3xXb5xX92xX6xXa3xX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX361xX8exX3xX19xX32xXeexX3xXbxX6xX15xX8exX3xX81xX1dxX19xX1xX3xX4xX26cxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX341xX270xX19xX1bxX361xX8exX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX2axX3xX19xX1xX92xXf7xXeexX3xX4xX1xX3axXeexX8exX3xXexX1xX141xX92xX8exX3xX56xXafxXexX3xXexX1xX3a6xX3xX4x16591xXeexX8exX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xX20x107d4xX19xX8exX3xX4xX1xXacxX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX15xX87xXdxX3xX19xX1xX87xX4xX3xX4xX105xX3xXexX92xXa3xX3xX23xX4e3xX19xX3xXexX18xX19xX3xXexX87xXdxX3xX269xX3xXeexXf7xXexX3xX7xX7axX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX8exX3xX1bxXdxX6xX3xX81xXfcxX19xX1xX8exX3xX19xX1xX82xX19xX1bxX3xX23xXdxXafxX4xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxXafxX19xX3xX4xX1xX82xX6xX3xXexX1xX82xX338xX19xX1bxX3xX194xX92xXa3xX141xX19xX3xX4xX2dxX19xX3xX81xX82xX83xX4xX3xXb5xX92xX6xX19xX3xXexXf3xXeexX3xX81xX2dxX92xX3xXexX82xX3xX81xX282xX3xX30xX1xX270xXdxX3xXbxX1xX105xX4xX3xX5xX87xXdxXf9xX3xX13xX141xX19xX3xX4xX87xX19xX1xX3xX81xX28xX3xX4xX41xX19xX3xX4xX28xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX2axX3xX26exX699xX3xX69fxX141xX19xX3xX10exX14xX19xX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX239xX1xX2c4xX3xX341xX240xX361xX195xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX3xXexXacxXexX8exX3xX5xX699xX3xX4xX82xX27bxXdxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX341xX270xX19xX1bxX361xX195xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX3xXcxX32xX19xX3xXcxX495xX19xX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX8exX3xX194xX34bxX3xXcxX32xX19xX3xXcxX495xX19xX361xX8exX3xX1xXdxXafxX19xX3xX1bxX2dxX19xX3xX19xX1xX82xX3xX30xX1xX270xX19xX1bxX3xX4xX41xX19xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX26exX586xX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXeexXf7xXexX3xXbxX1xX2dxX19xX3xX19xX1bxX92xXa3xX141xX19xX3xX19xX1xXf3xX19xX3xX56xX4e3xX19xX3xX81xXacxX19xX3xXexX1xX8bxX4xX3xXexX20xX87xX19xX1bxX3xXexX20xX141xX19xX8exX3xX10exX3axX3xXcxX20xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXcxX1xX21xX3xX53xX92xXa3xX141xX19xX8exX3xXcxX20xX82xX269xX19xX1bxX3xX26bxX1xX41xX19xX1bxX3xXfbxX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX23xX3axX3xXcxX1xX270xX19xX1bxX3xXexXdxX19xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexX8exX3xX4xX1xX15xX3xX20xX495xX19xX1bxX2axX3xX2cxX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xXb5xX92xX14xX19xX3xX5xX586xX3xX4xX41xX19xX3xXexX1xXdxXacxX92xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX30xX1xX14xX3xXexX1xXdxX8exX3xX4xX1xX82xX583xX6xX3xX4xX28xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xXeexX270xX3xX1xXfcxX19xX1xX8exX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXexX1xX3b6xX4xX3xXexX3a6xX3xX4xX1xX3b6xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX7xX8bxX3xX1xXdxXafxX92xX3xXb5xX92xX14xX3xX269xX3xX4xX2c4xX3xX7xX269xX195xX3xX4xX1dxX4xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX8exX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xXafxX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX5xX240xX4xX3xX4xX41xX19xX3xXeexX6xX19xX1bxX3xXexX3d6xX19xX1xX3xX1xXfcxX19xX1xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xX23xX3axX3xX23xXdxXafxX4xX3xX10exXdxXacxX19xX3xX19xX28xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX3xX10exX3a6xX3xX3d6xX4xX1xX8exX3xX5xX3axX19xX1xX3xXeexX87xX19xX1xX3xX4xX28xX3xXexX3d6xX19xX1xX3xXexX1xX82xX338xX19xX1bxX3xX194xX92xXa3xX141xX19xX3xX23xX3axX3xXexX3d6xX19xX1xX3xX194xX34bxX3xX1xXf7xXdxX3xX4xX41xX19xX3xX1bxX517xXbxX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX30xX1xX28xX3xX30xX1xX24xX19xX8exX3xX5xX240xX19xX1bxX3xXexX240xX19xX1bxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX30xX1xXf3xX92xX3xXexX3a6xX3xX4xX1xX3b6xX4xXf9xX3xX2e5xX1bxX92xX18xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX3d6xX8exX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXexXdxXafxX19xX8exX3xX4xX15xX19xX3xX19xX1bxX82xX338xXdxX3xX81xX2dxX92xX3xXexX82xX8exX3xX10exX7axX3xXexX20xX3d6xX3xX4xX1xX15xX3xX5x124e1xX19xX1xX3xX23xX8bxX4xX3xX19xX3axXa3xX3xX4xX41xX19xX3xX3d6xXexX3xX23xX3axX3xX30xX1xX28xX3xX30xX1xX24xX19xX8exX3xX81xX517xX4xX3xX10exXdxXafxXexX3xX5xX3axX3xX7xX8bxX3xXexX1xXdxXacxX92xX3xX1xX105xXexX3xX5xX8bxX4xX3xX5xX82xX83xX19xX1bxX3xX4xX1dxX19xX3xX10exXf7xX3xX5xX3axXeexX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX5xX3axX3xX19xX1bxX82xX338xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXexX1xXdxX282xX92xX3xX7xX7axX3xX269xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX4cbxXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX2e5xX1xX6dxX19xX1bxX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXexX1xXdxXacxXexX3xXexX1xX8bxX4xX0xX44xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xXcxX1xX8bxX4xX3xX1xXdxXafxX19xX3xX2e5xX1bxX1xX21xX3xXb5xX92xXa3xXacxXexX3xX7xX7axX3xX191xX1c4xX44xX2e5xf435xX27exX53xX3e7xX3xX19xX1bxX3axXa3xX3xX1c4xX1d0xX27exX2xX1c4xX27exX1c4xX191xX2xX1a0xX3xX23xXa4xX3xXexX24xX19xX1bxX3xX4xX82xX338xX19xX1bxX3xX7xX8bxX3xX5xX34bxX19xX1xX3xX81xX87xX15xX3xX4xXebxX6xX3xX863xX14xX19xX1bxX3xX81xX7axXdxX3xX23xX27bxXdxX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX23xX3axX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX92xXa3xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX3xXexX7axXexX3xX81xd24bxXbxX3xX4xXebxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexX8exX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX81xX15xX87xX19xX3xX1c4xX191xX2xX1a0xX3xX27exX3xX1c4xX191xX1c4xX191xXf9xX3xX2e5xX1xXdxXa4xX92xX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX81xX34bxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX26bxX1xX41xX19xX1bxX3xXfbxX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX23xX3axX3xXcxX1xX270xX19xX1bxX3xXexXdxX19xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexX3xX81xX82xX6xX3xX20xX6xX3xX19xX1xX82xX3xX7xX82xX92xX3xXexX2dxXeexX8exX3xX1bxXdxX6dxX3xX1bxXfcxX19xX8exX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX23xX3axX3xX19xXf3xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xXa4xX3xXbxX1xX15xX19xX1bxX3xXexX105xX4xX8exX3xXexX475xXbxX3xXb5xX92xX1dxX19xX8exX3xX19xX1bxX1xXafxX3xXexX1xX92xX475xXexX3xXexX87xX15xX3xX1xXfcxX19xX1xX8exX3xXexX20xX6xX19xX1bxX3xXexX20xX3d6xX3xX1xX15xX6xX3xX23xX24xX19xX3xXexX20xX141xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX15xX87xXdxX2axX3xXexX20xX6xX19xX1bxX3xXbxX1xX105xX4xX8exX3xX81xX18xX3xX56xX26cxX19xX1bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX8exX3xX5xX6xX15xX3xX81xXf7xX19xX1bxX8exX3xX30xXdxXacxX19xX3xXexX20xX240xX4xX3xX19xX1xX3axX3xX269xX3xX23xX3axX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX20xXfcxX19xX1xX3xX30xX1xX1dxX4xX8exX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX19xX1bxX1xXafxX3xXexX1xX92xX475xXexX3xX10exXdxX282xX92xX3xX56xXdxX699xX19xX3xXeexX6xX19xX1bxX3xXexX3d6xX19xX1xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX4xXebxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXexX1xXdxX282xX92xX3xX7xX7axX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexXf9xX3xX2e5xX1bxX1xXdxX141xX19xX3xX4xX3b6xX92xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xXeexXf7xXexX3xX7xX7axX3xX5xX699xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xXexXf3xXeexX3xX5xXdxX19xX1xX8exX3xXexX3d6xX19xX3xX19xX1bxX82xc85dxX19xX1bxX3xX4xXebxX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX59xX6xX15xX8exX3xX341xX270xX19xX1bxX8exX3xXcxX1xX1dxXdxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX81xX28xX3xX4xX28xX3xXexX20xX6xX19xX1bxX3xXbxX1xX105xX4xX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxXafxX19xX3xX19xX1bxX1xXdxX3xX5xX699xX3xX81xX517xX4xX3xX7xX4a4xX4xXf9xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xX41xX3xX4xX1xX2c4xXdxX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX3xX23xX3axX3xX56xX3axX19xX3xX56xX8bxX19xX1bxX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xX4xX1dxX4xX3xXexXdxXacxXexX3xXeexX105xX4xX3xX10exXdxX282xX92xX3xX56xXdxX699xX19xX8exX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX5xX82xX92xX8exX3xXbxX1xX105xX4xX3xX23xX105xX3xX19xX1xXf3xX19xX3xX56xXf3xX19xX3xX23xX3axX3xX30xX1xX1dxX4xX1xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xXexX87xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX8exX3xX1xXf7xXdxX3xXexX1xXdxX8exX3xX1xXf7xXdxX3xX56xXdxX699xX19xX8exX3xX5xXdxX141xX19xX3xX1xX15xX6xX19xXf9xXf9xXf9xX3xX23xX3axX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX402xX7xX7axX19xX1bxX4cbxX3xX10exX495xX19xX1bxX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xXexX20xX6xX15xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xX56xX92xXa3xX3xXexX20xXfcxX3xX10exXa4xX19xX3xX23xX6dxX19xX1bxX3xXb5xX92xX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXacxX3xX1xXafxXf9xX3xX13xX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX81xXdxXafxX92xX3xXeexX240xX6xX3xX27exX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX81xX28xX3xX4xX28xX3xXeexX240xX6xX3xXexX20xX14xX3xX5xX699xX8exX3xX81xX1dxXbxX3xX5xX699xX3xXexX3a6xX3xXexXdxX141xX19xX3xX20xX149xXexX3xX81xX517xX4xX3xX7xX4a4xX4xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX194xX41xX10xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX19xX28xX19xX8exX3xXeexX240xX6xX3xXb5xX92xX87xXexX8exX3xXeexX240xX6xX3xX4xX1xX92xX270xX19xX1bxX8exX3xXeexX240xX6xX3xX1bxX475xXa3xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX7xX6xX19xX1xX3xXexXdxXa4xX19xXf9xXf9xXf9xX361xX8exX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX3axX19xX3xX81xXdxXafxX92xX3xX56xXf3xX19xX3xX4xX6xX8exX3xX1xX1dxXexX3xX20xX92xX8exX3xX1xX1dxXexX3xX81xX7axXdxX8exX3xX1xX1dxXexX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX56xX92xXa3xX141xX19xXf9xXf9xXf9xX3x182fcxX6xX92xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX24xXeexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX30xX1xX6xXdxX3xXexX1xX8bxX4xX3xX1xXdxXafxX19xX3xX19xX1bxX1xX21xX3xXb5xX92xXa3xXacxXexX8exX3xX81xX338xXdxX3xX7xX7axX19xX1bxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexXdxX19xX1xX3xXexX1xX2dxX19xX3xX4xXebxX6xX3xX19xX1xXf3xX19xX3xX56xXf3xX19xX3xX19xX1bxX3axXa3xX3xX4xX3axX19xX1bxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX19xXf3xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX8exX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xXdxXacxXexX3xX4xX1xXacxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xX270xX19xX1bxX3xXexXdxX19xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxXafxX19xXf9xX3xX2cxX1dxX4xX3xXbxX1xX15xX19xX1bxX3xXexX20xX3axX15xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX8exX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xXafxX8exX3xXexX1xX282xX3xX56xX105xX4xX3xXexX1xX282xX3xXexX1xX6xX15xX3xX269xX3xX4xX2c4xX3xX7xX269xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xXf9xX3xX2cxX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX3xXexX7axXexX3xX81xXef1xXbxX3xX4xXebxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXexXa8xX19xX1bxX3xX10exX82xX27bxX4xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX4xX1xX92xXa3xX282xX19xX3xX10exXdxXacxX19xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX81xX28xX8exX3xX81xXacxX19xX3xXexX1xX338xXdxX3xX81xXdxX282xXeexX3xX1xXdxXafxX19xX3xXexX87xXdxX8exX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX26exX1dxXexX3xX81xX34bxX3xX194xXf3xXa3xX3xX56xX8bxX19xX1bxX3xX269xX3xXeexXefxXdxX3xX194xX34bxX8exX3xXexX1xX21xX3xXexX20xX149xX19xX3xXeexXf7xXexX3xX81xXf7xXdxX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xXafxX3xX4xX1xX92xX19xX1bxX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXbxX1xX2dxX19xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX195xX3xX81xX18xX19xX1bxX3xXexX1xX338xXdxX3xXeexXefxXdxX3xX10exX14xX19xX8exX3xXeexXefxXdxX3xX30xX1xX92xX3xX4xX512xX19xX1bxX3xX4xX28xX3xXeexXf7xXexX3xX81xXf7xXdxX3xX23xX24xX19xX3xX19xX1bxX1xXafxX3xXeexX6xX19xX1bxX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXeexXfcxX19xX1xXf9xX3xX2cxX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX15xX87xXdxX3xX19xX1xX87xX4xX3xX4xX105xX8exX3xX19xX1xX82xX2axX3xX81xX3axX19xX3xX7xX1dxX15xX8exX3xX30xX1xX9ebxX19xX8exX3xXexX20xX7axX19xX1bxX3xX4xX1xXdxX141xX19xX1bxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX7xX82xX92xX3xXexX2dxXeexX3xX23xX3axX3xX56xX3axX19xX3xX56xX8bxX19xX1bxX195xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX23xX7axX19xX3xX56xXf3xX19xX3xX4xX6xX8exX3xX56xXf3xX19xX3xX23xX512xX2axX3xX239xX1xX517xXbxX8exX3xX1xX1dxXexX3xX1bxXdxX6xX15xX3xX56xX92xXa3xX141xX19xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX194xX41xX10xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX7xX87xXbxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX361xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX30xX1xX9ebxX19xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX270xX8exX3xXeexX240xX6xX3xX7xX6xX19xX1xX3xXexXdxXa4xX19xX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX341xX270xX19xX1bxX361xXf9xXf9xXf9xX3xX2cxX1dxX4xX3xX5xX15xX87xXdxX3xX56xX105xX19xX1bxX3xX4xX105xX3xX5xX6xX15xX3xX81xXf7xX19xX1bxX3xX7xX14xX19xX3xX194xX92xX149xXexX3xX23xX3axX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1bxX3axX19xX1xX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xXexX1xXebxX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX8exX3xX81xX18xX3xX56xX26cxX19xX1bxX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX15xX87xXexX8exX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX9e1xXeexX3xXexX1xX8bxX4xX3xX23xX3axX3xXeexXf7xXexX3xX7xX7axX3xXexX3d6xX19xX3xX19xX1bxX82xX10e1xX19xX1bxX3xX81xX517xX4xX3xX7xX4a4xX4xX3xX4xXebxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX56xX92xXa3xX3xXexX20xXfcxX3xXexX7axXexXf9xX3xX2cxX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX8exX3xXexX20xX41xX3xX4xX1xX2c4xXdxX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX56xX92xXa3xX3xXexX20xXfcxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX56xX21xXbxX3xX5xX699xX3xXexXacxXexX3xX19xX1xX82xX2axX3xX26exX699xX3xX69fxX141xX19xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX361xX8exX3xX5xX699xX3xX4xX149xXbxX3xX7xX4a4xX4xX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX59xX6xX15xX361xX8exX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxX3xX4xX2dxX92xX3xXeexX82xX6xX8exX3xXeexXa8xX19xX1bxX3xX5xX240xX6xX3xXeexX27bxXdxX8exX3xX30xX1xX92xX6xX3xX5xX92xX7axX19xX1bxX3xX357xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX361xX8exXf9xXf9xXf9xX3xXexX20xX41xX3xX4xX1xX2c4xXdxX3xXcxX28xX3xX5xXef1xX8exX3xX81xX9e1xXa3xX3xX1bxX475xXa3xX8exX3xXexX92xX19xX1bxX3xX4xX41xX19xX8exX3xX30xX32xX15xX3xX4xX15xXf9xXf9xXf9xX3xXcxX20xX15xX19xX1bxX3xX19xX24xXeexX3xX1c4xX191xX2xX1c7xX8exX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX81xX34bxX3xXexX1xX6xXeexX3xX1bxXdxX6xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xXexX20xX82xX19xX1bxX3xX10exX3axXa3xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xXdxXafxX19xX3xX23xX475xXexX3xX402xX69fxX82xX6xX3xX23xX3axX3xX19xX6xXa3xX4cbxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX56xX21xXbxX3xX30xe331xX3xX19xXdxXafxXeexX3xX1c7xX1c7xX191xX3xX19xX24xXeexX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX53xX28xX6xX8exX3xX81xX82xX83xX4xX3xXex17e18xX19xX1xX3xX81xX1dxX19xX1xX3xX1bxXdxX1dxX3xX4xX6xX15xX8exX3xX81xX3b6xX19xX1bxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xXexX7axXbxX3xX1a0xX3xXexX15xX3axX19xX3xXexX182dxX19xX1xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xce33xX4a4xX19xX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX23xX27bxXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX0xX44xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX2cxX28xX3xX5x10b88xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xXexX149xXexX3xX4xX14xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXbxX1xX1dxXbxX3xX81xX282xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXexX1xXfcxX3xX1bxX4a4xX19xX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX19xX3axXa3xX3xX23xX27bxXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX23xX4e3xX19xX3xX5xX3axX3xX4xX1dxX4xX1xX3xX5xX3axXeexX3xX1xX6xXa3xX3xX23xX3axX3xX1xXdxXafxX92xX3xXb5xX92xX14xX3xX1xX2c4xX19xX3xX4xX14xXf9xX3xXcxX1xX8bxX4xX3xXexXdxX699xX19xX3xX81xX34bxX3xX4xX1xX3b6xX19xX1bxX3xXeexXdxX19xX1xX3xX269xX3xXeexXf7xXexX3xX7xX7axX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xX19xX1xX82xX2axX3xX26exX6xX19xX1bxX3xX2cxX1xX1dxX19xX1xX8exX3xX13xX1dxX3xXcxX1xX82xX27bxX4xX8exX3xXe72xX92xX6xX19xX3xX53xX28xX6xX8exXf9xXf9xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX2e5xX1xXdxXa4xX92xX3xX19xX24xXeexX3xXb5xX92xX6xX8exX3xX7xX15xX19xX1bxX3xX7xX15xX19xX1bxX3xX23xX27bxXdxX3xX23xXdxXafxX4xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexXacxX3xX1xXdxXafxX92xX3xXb5xX92xX14xX3xXexXa8xX3xX4xX1dxX4xX3xX19xX1xX28xXeexX3xX19xX1bxX3axX19xX1xX8exX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xXexX20xX92xXa3xXa4xX19xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX2axX3xX19xX270xX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX8exX3xX5xXf3xXeexX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX8exX3xXexXdxX282xX92xX3xXexX1xXebxX3xX4xX270xX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX8exX3xX4xX270xX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXbxX8exXf9xXf9xXf9xX3xX53xX92xXa3xXafxX19xX3xX26exX6xX19xX1bxX3xX2cxX1xX1dxX19xX1xX3xX81xX6xX19xX1bxX3xXexXa8xX19xX1bxX3xX10exX82xX27bxX4xX3xX81xX82xX6xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xXexX20xX269xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXeexXf7xXexX3xX402xX81xXdxX282xXeexX3xX19xX1xX149xX19xX4cbxX3xX1bxX28xXbxX3xXbxX1xX2dxX19xX3xXexX87xX15xX3xX19xX141xX19xX3xXeexXf7xXexX3xX10exX3b6xX4xX3xXexX20xX6xX19xX1xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexXacxX3xX4xX1xX92xX19xX1bxX3xX23xX27bxXdxX3xX81xX2dxXa3xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX402xX1bxX6xXeexX3xXeexX3axX92xX3xX7xX1dxX19xX1bxX4cbxXf9xX3xX341xXf7xXexX3xX4xX15xX19xX3xX7xX7axX3xX149xX19xX3xXexX82xX83xX19xX1bxX8exX3xX5xX82xX83xX19xX1bxX3xX30xX1xX1dxX4xX1xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX81xXacxX19xX3xX23xX27bxXdxX3xX26exX6xX19xX1bxX3xX2cxX1xX1dxX19xX1xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX19xX24xXeexX3xXb5xX92xX6xX3xX81xX87xXexX3xX4xX6xX15xX8exX3xX56xX15xX6xX19xX1xX3xXexX1xX92xX3xXexXa8xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX19xX1bxX3axXa3xX3xX4xX3axX19xX1bxX3xXexX24xX19xX1bxX8exX3xX81xX338xXdxX3xX7xX7axX19xX1bxX3xX10exX3axX3xX4xX15xX19xX3xXexXa8xX19xX1bxX3xX10exX82xX27bxX4xX3xX81xX82xX83xX4xX3xX4xX14xXdxX3xXexX1xXdxXafxX19xX8exX3xX1bxX28xXbxX3xXbxX1xX2dxX19xX3xXexX1xX240xX4xX3xX81xX9e1xXa3xX3xX30xXdxX19xX1xX3xXexXacxX3xX27exX3xX194xX34bxX3xX1xXf7xXdxX3xX4xXebxX6xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xXf9xX3xX2cxX28xX3xX81xX82xX83xX4xX3xXexX1xX3axX19xX1xX3xXb5xX92xX14xX3xX19xX3axXa3xX3xX5xX3axX3xX19xX1xX338xX3xX23xX3axX15xX3xX7xX8bxX3xX30xXacxXexX3xX1xX83xXbxX3xX30xX1xX32xX15xX3xX5xX32xX15xX3xX1bxXdxX6dxX6xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX1bxX4a4xX19xX3xX23xX27bxXdxX3xX4xX270xX19xX1bxX3xXexX1dxX4xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxXf9xX3xX863xX28xX3xX5xX3axX3xX23xXdxXafxX4xX3xXbxX1xX105xX4xX3xX56xX8bxX19xX1bxX8exX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX56xXdxX3xXexX3d6xX4xX1xX8exX3xX56xXdxX3xX7xX14xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX23xX475xXexX3xXexX1xX282xX3xX19xX1xX82xX2axX3xX59xXdxX3xXexX3d6xX4xX1xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX7x109d2xX3xX4xX1dxX4xX1xX3xXeexX87xX19xX1bxX3xX19xX1xX3axX3xXexX1xX338xX3xX26exX141xX3xX26exX83xXdxX8exX3xX10exX14xX19xX3xX2e5xX24xX19xX1bxX3xX2cxX1dxXexX8exX3xX194xX34bxX3xXcxX20xX3d6xX3xX2e5xX6xX19xX1bxX195xX3xX81xXa4xX19xX3xXexX1xX338xX3xX270xX19xX1bxX3xX26exX141xX3xX26bxX1xX240xX4xX3xX53xX15xX87xX4xX1xX8exX3xX5xX3axX19xX1bxX3xX2cxX1xXdxXa4xX19xX1bxX3xX239xX1xX87xXexX8exX3xX194xX34bxX3xX863xX18xX19xX1bxX3xX26exX82xX2c4xX19xX1bxX195xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX20xX41xX3xX4xX1xX2c4xXdxX8exX3xXexX20xX41xX3xX56xXdxX699xX19xX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX2axX3xX30xX32xX15xX3xX4xX15xX8exX3xX81xX9e1xXa3xX3xX1bxX475xXa3xX8exX3xXeexX15xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX8exX3xX4xX18xX19xX1bxX3xX4xX1xXdxX141xX19xX1bxX8exX3xX30xX1xX92xX6xX3xX5xX92xX7axX19xX1bxX8exX3xX30xX1xX9ebxX19xX3xX10exX9ebxX8exX3xXeexX240xX6xX3xX1xX1dxXexX3xX2cxX1xX1dxX3xX341xX26cxX19xX8exX3xX1xX1dxXexX3xX30xX1xX517xXbxX3xXcxX1xX1dxXdxX8exX3xX1xX1dxXexX3xX194xX82xX338xX19xX1bxX8exX3xX19xX1xX14xXa3xX3xX7xX87xXbxX8exX3xXeexX240xX6xX3xX26bxX18xX19xX3xX26bxX270xX270xX19xX1bxX8exX3xXeexX240xX6xX3xX194xX41xX10xXf9xXf9xXf9xX3xX2cxX1xX3d6xX19xX1xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX19xX32xXexX3xX81xXef1xXbxX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xXeexX6xX19xX1bxX3xX81xX475xXeexX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX19xX3axXa3xX3xX30xX1xXdxX3xX30xXacxXexX3xX1xX83xXbxX3xX23xX27bxXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX56xXdxX3xXexX3d6xX4xX1xX8exX3xX56xX6xX19xX1xX3xX5xX6xXeexX3xXexX1xX4a4xX19xX1bxX3xX4xX14xX19xX1xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX2axX3xXcxX1xX1dxX4xX3xX53xX28xX19xX3xX26exX7axXdxX3xX357xX194xX34bxX3xX1877xXdxX6xX15xX3xXcxX1xXdxXafxX19xX361xX8exX3xXexX1xX1dxX4xX3xX341xXf3xXa3xX3xX357xX194xX34bxX3xXcxX20xX3d6xX3xX2e5xX6xX19xX1bxX361xX8exX3xXexX1xX1dxX4xX3xX2cxX1xXdxXa4xX19xX1bxX3xX2e5xX6xX19xX1bxX3xX357xX194xX34bxX3xX1877xXdxX6xX15xX3x15bf0xX19xX361xX8exX3xX4xX1xX26cxX6xX3xX341xX9ebxX15xX3xX357xX194xX34bxX3xXe72xX92xX6xX19xX1bxX3xX53xXdxXacxX19xX361xXf9xXf9xXf9xX3xX81xX34bxX3xXexX87xX15xX3xX19xX141xX19xX3xXeexXf7xXexX3xXb5xX92xX2dxX19xX3xXexX1xX282xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX81xX6xX3xX56xX87xX19xX1bxX8exX3xX1xX149xXbxX3xX56xX4e3xX19xX8exX3xX81xX517xX4xX3xX10exXdxXafxXexX8exX3xXeexX6xX19xX1bxX3xX81xXacxX19xX3xX4xX1xX15xX3xX56xX92xX3xX30xX1xX1dxX4xX1xX3xXeexXf7xXexX3xXexX20xX14xXdxX3xX19xX1bxX1xXdxXafxXeexX3xXexX1xX240xX3xX23xX21xX8exX3xX30xX1xX28xX3xXb5xX92xX141xX19xX3xX23xXa4xX3xXeexXf7xXexX3xX23xX26cxX19xX1bxX3xX81xX149xXexX3xX81xX21xX6xX3xX5xXdxX19xX1xX3xX19xX1xXf3xX19xX3xX30xXdxXafxXexXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX2cxX512xX19xX1bxX3xX19xX1xX82xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX26exX6xX19xX1bxX3xX2cxX1xX1dxX19xX1xX8exX3xX19xX1xX495xXeexX3xX81xX1dxXbxX3xX3b6xX19xX1bxX3xX19xX1xX92xX3xX4xX2dxX92xX3xXexX1xX6xXeexX3xXb5xX92xX6xX19xX8exX3xX1bxX28xXbxX3xXbxX1xX2dxX19xX3xX19xXf3xX19xX1bxX3xX4xX6xX15xX3xXexX1xX92xX3xX19xX1xX475xXbxX3xX4xX1xX15xX3xX19xX1bxX82xX338xXdxX3xX56xXf3xX19xX3xX81xX21xX6xX3xXbxX1xX82xX2c4xX19xX1bxX8exX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX1xX82xX27bxX4xX3xX4xX512xX19xX1bxX3xX1bxX4a4xX19xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX4xXf7xX19xX1bxX3xX81xX18xX19xX1bxX3xX23xX27bxXdxX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX81xX34bxX3xX23xX3axX3xX81xX6xX19xX1bxX3xXexX87xX15xX3xX81xX3axX3xX4xX1xX15xX3xX7xX8bxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX3a6xX19xX3xX81xX21xX19xX1xX8exX3xX1xXdxXafxX92xX3xXb5xX92xX14xX3xX4xXebxX6xX3xX19xX1bxX3axX19xX1xX3xX56xX92xX3xX5xX21xX4xX1xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xXf9xX3xX13xX82xX27bxX4xX3xX81xX2dxX92xX8exX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX4xX1xX15xX3xX30xX1xX270xXdxX3xXbxX1xX105xX4xX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xX56xXafxXexX3xXexX1xX3a6xX3xX4xX9e1xXeexX3xX5xX3axX19xX1bxX3xX26exX517xX19xX3xX2e5xX1bxX15xX3axXdxX8exX3xX194xX34bxX3xX26exX512xX19xX1bxX3xX2e5xXdxX141xXeexX8exX3xX1bxX28xXbxX3xXbxX1xX2dxX19xX3xX1bxXdxX14xXdxX3xXb5xX92xXa3xXacxXexX3xX23xXdxXafxX4xX3xX5xX3axXeexX3xX4xX1xX15xX3xX1bxX2dxX19xX3xX2xX191xX191xX3xX5xX6xX15xX3xX81xXf7xX19xX1bxX8exX3xX4xX28xX3xXexX1xX92xX3xX19xX1xX475xXbxX3xX30xX1xX15xX14xX19xX1bxX3xX1c4xX3xXexX20xXdxXafxX92xX3xX81xX18xX19xX1bxX44xX19xX1bxX82xX338xXdxX44xXexX1xX1dxX19xX1bxX195xX3xX5xX3axX19xX1bxX3xX19xX1bxX1xXa4xX3xXexX1xX270xX19xX3xXcxX270xXeexX8exX3xX194xX34bxX3xX13xX6xX19xX3xX2cxX270xX19xX1bxX3xXexX1xX92xX3xX1xX240xXexX3xX19fxX191xX3xX5xX6xX15xX3xX81xXf7xX19xX1bxX8exX3xXexX1xX92xX3xX19xX1xX475xXbxX3xX30xX1xX15xX14xX19xX1bxX3xX2xX8exX1a0xX3xXexX20xXdxXafxX92xX3xX81xX18xX19xX1bxX44xX19xX1bxX82xX338xXdxX44xXexX1xX1dxX19xX1bxXf9xX3xX13xX141xX19xX3xX4xX87xX19xX1xX3xX81xX28xX8exX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX4xX512xX19xX1bxX3xXb5xX92xX6xX19xX3xXexXf3xXeexX3xXexX3a6xX3xX4xX1xX3b6xX4xX3xX7xX82xX92xX3xXexX2dxXeexX8exX3xX30xX1xX270xXdxX3xXbxX1xX105xX4xX8exX3xXbxX1xX1dxXexX3xX1xX92xXa3xX3xX4xX1dxX4xX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX23xX475xXexX3xXexX1xX282xX8exX3xXbxX1xXdxX3xX23xX475xXexX3xXexX1xX282xX8exX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xXbxX1xX15xX19xX1bxX3xXexX105xX4xX8exX3xXexX475xXbxX3xXb5xX92xX1dxX19xX3xX81xX517xX4xX3xX7xX4a4xX4xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX18xX19xX1bxX3xX10exX3axX15xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX23xX3axX3xX194xX28xX6xX3xX10exX8c9xX3xX4xX1dxX4xX3xX1xXebxX3xXexX105xX4xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX4xX82xX27bxXdxX3xX194xXdxX19xX8exX3xXeexX6xX3xX4xX1xX6xXa3xX8exX3xX5xX699xX3xX1xXf7xXdxXf9xXf9xXf9xX195xX3xX10exX14xX15xX3xXexX18xX19xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX1xX282xX3xX5xX15xX87xXdxX3xXexX1xX2c4xX3xX4xX6xX8exX3xXexX105xX4xX3xX19xX1bxX6dxX8exX3xXexX20xX92xXa3xXafxX19xX3xX56xXf3xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX8exX3xX5xX3axX19xX3xX81xXdxXafxX92xX3xX56xXf3xX19xX3xX4xX6xX8exX3xX56xXf3xX19xX3xX23xX512xX3xX4xXebxX6xX3xX81xX18xX19xX1bxX3xX10exX3axX15xX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX341xX82xX338xX19xX1bxX8exX3xXcxX1xX1dxXdxXf9xXf9xXf9xX3xXcxX1xX10xX15xX3xXexX1xX7axX19xX1bxX3xX30xX141xX8exX3xXexXa8xX3xX19xX24xXeexX3xX1c4xX191xX2xX1a0xX3xX81xXacxX19xX3xX19xX6xXa3xX3xX1xX92xXa3xXafxX19xX3xX13xX1dxX3xXcxX1xX82xX27bxX4xX3xX81xX34bxX3xX81xX28xX19xX3xX30xX1xX15xX14xX19xX1bxX3xX1c4xX1a0xX191xXf9xX191xX191xX191xX3xX5xX82xX83xXexX3xX30xX1xX1dxX4xX1xX3xX81xXacxX19xX3xXexX1xX6xXeexX3xXb5xX92xX6xX19xX8exX3xX19xX1bxX1xX182dxX3xX56xX82xX10e1xX19xX1bxX8exX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX81xX28xX3xX30xX1xX1dxX4xX1xX3xXb5xX92xX7axX4xX3xXexXacxX3xX4xX1xXdxXacxXeexX3xX1d0xX191xe36exX8exX3xXexX3a6xX19xX1bxX3xX56xX15xX6xX19xX1xX3xXexX1xX92xX3xX82xX27bxX4xX3xX81xX87xXexX3xXexX20xX141xX19xX3xX1c4xX191xX191xX3xXexX180dxX3xX81xX18xX19xX1bxXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX12xX2cxX1xXebxX3xXexX21xX4xX1xX3xX53xX18xX3xX2cxX1xX3d6xX3xX341xXdxX19xX1xX3xX81xX34bxX3xX30xX1x13371xX19xX1bxX3xX81xX21xX19xX1xX2axX3xX402xXfbxX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX30xX1xX270xX19xX1bxX3xX81xX3b6xX19xX1bxX3xX19xX1bxX15xX3axXdxX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xXf9xX3xX2e5xX28xX3xX19xX495xXeexX3xX10exX141xX19xX3xXexX20xX15xX19xX1bxX8exX3xX5xX3axX3xX19xX1xXf3xX19xX3xXexX7axX3xX19xXf7xXdxX3xX7xXdxX19xX1xX8exX3xX23xXa8xX6xX3xX5xX3axX3xXeexX105xX4xX3xXexXdxX141xX92xX8exX3xX23xXa8xX6xX3xX5xX3axX3xX81xXf7xX19xX1bxX3xX5xX8bxX4xX3xX23xX3axX3xX1xXafxX3xX81xXdxXa4xX92xX3xX1xX3axX19xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX4cbxXf9xX3xX341xXefxXdxX3xX56xXf3xX19xX3xXexXf7xX4xX3xX81xXa4xX92xX3xX4xX28xX3xXexXdxX19xX1xX3xX1xX15xX6xX3xX20xXdxX141xX19xX1bxX8exX3xX10exX14xX19xX3xX7xX4a4xX4xX3xX20xXdxX141xX19xX1bxX3xX4xX2dxX19xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX1bxXfcxX19xX3xX1bxXdxX6dxXf9xX3xXcxX20xX15xX19xX1bxX3xXb5xX92xX1dxX3xXexX20xXfcxX19xX1xX3xXbxX1xX1dxXexX3xXexX20xXdxX282xX19xX3xX23xX3axX3xX1xXf7xXdxX3xX19xX1xX475xXbxX8exX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX1bxXdxX1dxX3xXexX20xX21xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX19xX1bxX3axX19xX3xX81xX338xXdxX3xX81xX28xX3xX81xX3b6xX19xX1bxX3xXexX20xX82xX27bxX4xX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xX7xX3b6xX4xX3xX32xXbxX8exX3xX19xX1xXdxXa4xX92xX3xXexX1xX1dxX4xX1xX3xXexX1xX3b6xX4xX3xX23xXfcxX3xX23xX475xXa3xX3xX4xX3axX19xX1bxX3xX4xX2dxX19xX3xXbxX1xX14xXdxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX4xXf7xX19xX1bxX3xX81xX18xX19xX1bxX3xX4xX1xX92xX19xX1bxX3xXexX6xXa3xX3xX1bxXfcxX19xX3xX1bxXdxX6dxXf9xX3xX239xX1xX270xX19xX1bxX3xX4xX1xX182dxX3xX5xX3axX3xX23xX27bxXdxX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xX56xXdxX3xX7xX14xX19xX3xX23xX24xX19xX3xX1xX28xX6xX3xX81xX34bxX3xX81xX82xX83xX4xX3xX4xX270xX19xX1bxX3xX19xX1xX475xX19xX8exX3xXeexX3axX3xX4xX41xX19xX3xX5xX3axX3xX4xX14xX3xX19xX1xX6dxX19xX1bxX3xXexX475xXbxX3xXexX105xX4xX3xX81xXef1xXbxX3xXexX20xX15xX19xX1bxX3xX4xX92xXf7xX4xX3xX7xX7axX19xX1bxX3xX1xX3axX19xX1bxX3xX19xX1bxX3axXa3xXf9xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX56xXa3xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXexX10xX194xXexX27exX6xX5xXdxX1bxX19xX2axX3xX20xXdxX1bxX1xXexX195xXaxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX13xX3axXdxX3xX23xX3axX3xX14xX19xX1xX2axX0xX44xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX2e5xX1bxX92xXa3xX699xX19xX3xXcxX20xX82xX338xX19xX1bxX0xX44xX7xXexX20xX15xX19xX1bxX12xX0xX44xXbxX12