Huyện Thường Xuân phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 12-2, tại thôn Trung Chính, xã Xuân Cẩm, UBND huyện Thường Xuân phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi 2019.
3434x46e8xca4dx99a5x8dd5x6447xbc0fx417fx40ebxX7xa50cx9b09x6ccex4700x4eccx8b1bxX5x5fc3xXaxcc01xX0xX7xXex585dx69d1xbd26x8a10xX12xa81ax6095x4f55x815dxX18xX3xXcxX1x5c0ex3fdfxX18xX19xX3x40d4xX1cx4648xX18xX3xXbxX1xc116xXexX3x6008x5398xX18xX19xX3xXcxbe4bxXexX3xXexX16x657fxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3x7deax5fd0xX24xXdxX3xX32xX24xXdxX3xX18xX1x4b59xX3x38daxX18xX3x9b38xX2fxX4xX3xX1bxX3dx91d1xX0x86d3xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6x73a1xXaxX12x66dfxX2fxX18xX19xX3xX2x7927x8456xX81x8455xX3xXexb988xXdxX3xXexX1x6b42xX18xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3x4824xX1x47daxX18xX1xX84xX3x8295x87b9xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX95x955dx5539xX84xX3xcc4cxX55x969dxa5a0xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xXcxX38xXexX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3xX45xX46xX24xXdxX3xX32xX24xXdxX3xX18xX1xX50xX3xX52xX18xX3xX55xX2fxX4xX3xX1bxX3dxX5bxX3xX28xX1cxX2axX18xX3x4088xaf17xX3xX1bxc1eexXdxX3xX81xb656xX2x49c5x79d7xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxXa6xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX95xX10xX18xXexX10xX16xX3xX78xXexX1xX1cxXa6xb0e5xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax7121xXdxX78xXexX1x41dfxX3x9e29x3b82xXfdxXbxX9cx44cexX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX140xX3x93baxX151xX81xXbxX9cxX147xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxX100xX131xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX100x6682xX18xX5dxX18xX10xX13bxX7xX5dxX2xXffxXfdxX142xX5dxX2xXfdxX143xX78xX81xX2xX151xX81x6042xX183xbc75xXexX185xX81xXfdxX143xX183xX5xXfdxX100xb563xXbxX19x43a3xX16xX9xX151x6121xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX32xX33xX18xX19xX3xXcxX38xXexX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3xX45xX46xX24xXdxX3xX32xX24xXdxX3xX18xX1xX50xX3xX52xX18xX3xX55xX2fxX4xX3xX1bxX3dxX5bxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX95xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX3dxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3xX32x5884xX1cxX3xX9cxX1cxX2axX18xX3xXexX87xXdxX3xX9cxX9dxX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX95xXa5xXa6xX3xb25bxXcxX1xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1cxX2axX18x9578xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX17xX78xX1dxXaxX12xXabxX1xX23xX3xXexX1xX23xX24xX18xX19xX3xX5xX1exX84xX3xX1x8f68xX18xX19xX3xX18x93b8xXa6xX3xX16exa943xX17xX3xX78x63faxXbxX3xXcxX38xXexX3xX32xX38xX18xX3xX9cxX1cxX2axX18xX3xX16ex747bxX84xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25bxX17xX3xXcxX38xXexX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3xX45xX46xX24xXdxX3xX32xX24xXdxX3xX18xX1xX50xX3xX52xX18xX3xX55xX2fxX4xX3xX1bxX3dxXaxX3xX32xX9dxX3xXexX16xb04fxX3xXexX1xX25bxX18xX1xX3xXa6xX33xXexX3xXex653cxXbxX3x8dcfxX1cxX2fxX18xX3xXex90f5xXexX3xX32xac32xXbxX3xX4xb266xX6xX3xX18xX1xX2axX18xX3xX78xX2axX18xX3xX16exX25bxX3xX32xX23xXf9xX4xX3xX4xX2fxX4xX3xX4xaff0xXbxX84xX3xX4xX2fxX4xX3xX18xX19xX25bxX18xX1xX84xX3xX32xX8cxX18xX19xX3xX32x7341xX17xX3xX4xX2fxX4xX3xXexX207xX18xX19xX3xX5xX50xXbxX3xX18xX1xX2axX18xX3xX78xX2axX18xX3xX18xX1xXdxX1exXexX3xXex442cxX18xX1xX3xXexX1xX6xXa6xX3xX19xXdxX6xX100xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX18xX19xX25bxX1dxX3xX32xX207xX1cxX3xXexXdx6e72xX18xX3xX16xX6xX3xX2b9xX1cxX2axX18xX84xX3xXexX17xX25bxX18xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xX32xX9dxX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX32xX23xXf9xX4xX3xXexX16xX334xX18xX3xX2xXfdxX100xXfdxXfdxXfdxX3xX4xX2axX1dxX3xXbxX1xX2axX18xX3xXexX2fxX18xX84xX3xX4xX1xX2c7xX3xX1dxX38xX1cxX3xX5xX25bxX3xX4xX2axX1dxX3xa1bcxX10xX17xX84xX3xX5xX2fxXexX84xX3xX9cxX25bxX3xX4xbce2xX84xX3xX2b9xX1cxX38xX100xX100xX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX17xX78xX1dxXaxX12xc152xX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX25bxX17xX3xXcxX38xXexX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xX4xX2axX1dxX3xX45xX46xX24xXdxX3xX32xX24xXdxX3xX18xX1xX50xX3xX52xX18xX3xX55xX2fxX4xX3xX1bxX3dxX5bxX3xX19x3677xXbxX3xXbxX1xX207xX18xX3xX131xX2f5xX17xX3xX16exX1exX3xXa6xX8cxXdxX3xXexX16xX23xX24xX18xX19xX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX2fxXdxX84xX3xX9cxX2axX1dxX3xX78x616exX18xX19xX3xX4xX2f5xX18xX1xX3xX2b9xX1cxX6xX18xX3xXa6xX8cxXdxX3xXexX16xX23xX24xX18xX19xX3xX9cxX6xX18xX1xX3xX82xX3xX7xX87xX4xX1xX3xX82xX3xX32xX2c3xXbxX84xX3xX1xX87xX18xX3xX4xX1xX38xX3xX32xX23xXf9xX4xX3xXexX1xXdxX334xX18xX3xXexX6xXdxX84xX3xXexX257xX18xX19xX3xX32xX33xX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX2c7xX3xX16xX39cxX18xX19xX3xX16exX25bxX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdx4a23xX18xX3xX38exXdxX18xX1xX3xXexX38xX3xX16xX39cxX18xX19xX3xX131xX270xX18xX3xX16ex6563xX18xX19xX100xX3xXcxX1xX10xX17xX3xX38exX38xX3xX1xX17xX87xX4xX1xX84xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX257xXa6xX3xX81xXfdxX2xXffxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xXcxX1xX23xX24xX18xX19xX3xX28xX1cxX2axX18xX3xXexX16xX3dxX18xX19xX3xXa6xX50xXdxX3xXexX16xX334xX18xX3xX2xX100xXfdxXfdxXfdxX3xX1xX6xX3xX16xX39cxX18xX19xX84xX3xX4xX1xX2c7xX3xX1dxX38xX1cxX3xX5xX25bxX3xX16xX39cxX18xX19xX3xX7xX2f5xX18xX3xX9cxX1cxX2e0xXexX100xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxXexX10xX9cxXexX82xX6xX5xXdxX19xX18xX140xX3xX16xXdxX19xX1xXexX147xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXf5xX1x97d7xX4xX3xX95xX8cxX18xX19xX0xX5dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5dxXbxX12