Huyện Vĩnh Lộc tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
(Baothanhhoa.vn) - Nhằm xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị ở địa phương theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, huyện Vĩnh Lộc đã tích cực trong triển khai thực hiện bằng những việc làm cụ thể.
2078xb67cxb158x3792x4d55xc075x8b3ax264dxc326xX7x3052x3778x7b64xb753xb4adx633axX5x57f7xXaxc2b7x8631x8ac6x5438x2cb8x7be7xX3x5674x5d03xX17xX1xX3xabf5x7c4bxX4xX3xXex708dxX4xX1xX3xX4x53aaxX4xX3xXex2efexXdx4494xX17xX3x36b5xX1xX6xXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3x7573x5f33xX1x207exX3xbdf8xX14xX15x5e75xXexX3xX7x311fxX3xX2xbd9dx5af7xX40x8942x4357xXcx9b71xX0xX53xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x9e91xXaxX12xX3xX40xX1xa03bx49b2xX3x33e8x4beaxX15xX3xX69xX28xX17xX41xX3xXex7bd6xX3xX4xX1x2b78xX4xX3x818exX1fxX3xX70xbc46xX15xX3xX4x9675xX6xX3xX1xX16xX3xXexX1xX4cxX17xX41xX3xX4xX1xX23xX17xX1xX3xXexX2cxX43xX3x63dfxX3xa693xX43xX6xX3xXbxX1x8047x5064xX17xX41xX3xXexX1xX10x9b78xX3xX1xXa9xc1a4xX17xX41xX3xXexXdxX17xX1xX3xX41xb7f0xX17x98e3xX3xX1xXb1xae01xXexX3xXa3xX1fxX17xX41xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX5xX28xX4xXc1xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX45xX14x3d33xX3xXexX1xX10xXb1xX3xXa3xa339xX17xX41xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1x59acxX17xX3xX40xX41xX1xX43xX3xX45xX14xX15xX48xXexX3xX7xX4cxX3xX2xX4fxX50xX40xX52xX53xXcxX55xX3xX4xX8bxX6xX3xb67dxX6xX17xX3x4650xX1x383axXbxX3xX1x3548xX17xX1xX3xXcxX2cxX14xX17xX41xX3xXa9xXaaxX17xX41xX3x8587xXdexX17xX41xX3xbeb4xX31xX1x4a46xX6xX3x6bc4x6110xX134x4251xX3x68b0x7b25xX1fxXexX3xX7xX4cxX3x9a66xX115xX17xX3xXa3x5d04xX3xX140xX145xX3xXexXdxX48xXbxX3xXexba17xX4xX3xXa3xX7cxXdxX3xX70xXb5xXdxXc1xX3xX7x93c6xXbxX3xX72xX48xXbxX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX3xX83xX1fxX3xX70xX87xX15xX3xX4xX8bxX6xX3xX1xX16xX3xXexX1xX4cxX17xX41xX3xX4xX1xX23xX17xX1xX3xXexX2cxX43xX3xXexXdxX17xX1xX3xX41xXbfxX17xXc1xX3xX1xXb1xXc5xXexX3xXa3xX1fxX17xX41xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX5xX28xX4xXc1xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX45xX14xXdex3eaaxXc1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xXa3x24e7xX3xXexX23xX4xX1xX3xX4xX28xX4xX3xXexX2cxXb1xX17xX41xX3xXexX2cxXdxX2exX17xX3xX31xX1xX6xXdxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX83xX6fxX17xX41xX3xX17xX1xc789xX17xX41xX3xX140xXdxX16xX4xX3xX5xX119xX70xX3xX4xX150xX3xXexX1xX2ex886dxX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXb1xX69xX15xXaxX12xX0xXdxX70xX41xX3xXdxXexX10xX70xXbxX2cxXb1xXbxX9xXaxXdxX70xX6xX41xX10xXaxX3xX7xX2cxX4xX9xXaxXaxX53xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXb1xX69xX15xXaxX12xX128xX48xX17xX3xX17xX6xX15xXc1xX3xX2x66eaxX253xa8fcxX3xX4xX87xX4xX3xXa3xXdexX17xX41xX3xX83xX1fxXc1xX3xX4xX1xXdxX3xX83xX1fxX3xXa3xX1c3xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX3xX4xX87xX4xX3xX1xX1fxXdxX3xX17xX41xX1xX43xX3xX45xX14xX87xX17xX3xXexX2cxXdxX16xXexX3xX1xXbfxX4xX3xXexbdafxXbxX3xX40xX41xX1xX43xX3xX45xX14xX15xX48xXexX3xX7xX4cxX3xX2xX4fxX50xX40xX52xX53xXcxX55xX3xX140xX119xX3x2497xX48xX3xX1xXb1xXc5xX4xX1xX3xX7xX4cxX3x304cx4d45xX50xX2b0xX13xX53xXcx8752xXc1xX3xX17xX41xX119xX15xX3xX2bdxX253xX50xX2xX50x69e5xX253xX2xX4fxX3xX4xX8bxX6xX3xX10fxX6xX17xX3xX113xX1xX115xXbxX3xX1xX119xX17xX1xX3xX128xXdexX17xX41xX3xX83xX1fxX3xXex366axX17xX1xX3xX140xX145xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX40xX41xX1xX43xX3xX45xX14xX15xX48xXexX3xX7xX4cxX3xX2xX4fxX50xX40xX52xX53xXcxX55xX3xX4xX1xXb1xX3xc474xX203xX31cx675fxX31cxX3xX4xX87xX17xX3xX83xX1fxXc1xX3xXa3xXdexX17xX41xX3xX140xXdx4454xX17xX3xXexX2cxX331xX17xX3xXa3xX43xX6xX3xX83xX119xX17xX3xXexXb1xX119xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX203xX3xX128x8d73xX17xX41xX3xXexX1xaaf9xXdxXc1xX3xX4x9362xX17xX3xX4xX80xX3xX2b0xX48xX3xX1xXb1xXc5xX4xX1xX3xX7xX4cxX3xX2bcxX2bdxX50xX2b0xX13xX53xXcxX2c3xX3xX4xX8bxX6xX3xXcxX2f0xX17xX1xX3xX8bxX15xXc1xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX8bxX15xX3xX19xX1axX17xX1xX3xX1exX1fxX4xX3xXa3xX1c3xX3xX31xX1x77eexX17xX3xXexX2cxXa9xXaaxX17xX41xX3xX72xX73xX15xX3xX69xX28xX17xX41xX3xX140xX119xX3xX83xX6xX17xX3xX1xX119xX17xX1xX3xX2b0xX48xX3xX1xXb1xXc5xX4xX1xX3xX7xX4cxX3xX4fxX2xX50xX2b0xX13xX53xX13xX2c3xXc1xX3xX17xX41xX119xX15xX3xX2xX31fxX50xX2bdxX50xX2d0xX253xX2xX4fxXc1xX3xX72xX87xX4xX3xXa3xX43xX17xX1xX3xX2cxa549xX3xX4xX87xX4xX3xX17xX1xX130xX70xX3xX17xX1xXdxX16xX70xX3xX140xX150xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexX1xXa9xX354xX17xX41xX3xX72xX14xX15xX331xX17xXc1xX3xXexX1xX10xXb1xX3xX5xX1fxX3xXexX2cx29b9xX17xX1xX3xX140xX119xX3xX17xX1xX1f0xX17xX41xX3xX17xX1xXdxX16xX70xX3xX140xX150xXc1xX3xXexX2cxX87xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX70xX3xX4xX150xX3xXexX1xX2exX3xXa3xX4cxXdxX3xX140xXb5xXdxX3xXex2d4cxX17xX41xX3xX4xX115xXbxX3xX8bxX15xXc1xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX3xXa3xXdexX17xX41xXc1xX3xX4xXaaxX3xX45xX14xX6xX17xXc1xX3xXa3xXaaxX17xX3xX140xX43xX3xX140xX119xX3xX17xX41xXa9xX354xXdxX3xXa3xX80xX17xX41xX3xXa3xXf1xX14xX3xXexX2cxXb1xX17xX41xX3xX140xXdxX16xX4xX3xX5xX1c3xX17xX1xX3xXa3xXc5xXb1xXc1xX3xX4xX1xX2f0xX3xXa3xXc5xXb1xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX203xX3xX19xXdxX16xX4xX3xX72xX87xX4xX3xXa3xX43xX17xX1xX3xX2cxX3e7xX3xX70xX4cxX4xX3xXexX1xX354xXdxX3xX41xXdxX6xX17xX3xX83xX15dxXexX3xXa3xXf1xX14xXc1xX3xXexX1xX354xXdxX3xX41xXdxX6xX17xX3xX1xXb1xX119xX17xX3xXexX1xX119xX17xX1xXc1xX3xXa3xXaaxX17xX3xX140xX43xX3xXa3xXa9x9d09xX4xX3xX41xXdxX6xXb1xX3xX17xX1xXdxX16xX70xX3xX140xX150xX3xX4xX1xX8bxX3xXexX2cxX41dxX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX17xX1xX6fxX70xX3xXa3xXdexX70xX3xX83xXdexXb1xX3xX140xXdxX16xX4xX3xXexX7cxX3xX4xX1xX80xX4xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX70xX1fxXexX3xX4xX87xX4xX1xX3xX45xX14xX15xX48xXexX3xX5xXdxX16xXexXc1xX3xXa3xX34exX17xX41xX3xX83xX1fxXc1xX3xXexXb1xX119xX17xX3xX69xXdxX16xX17xXc1xX3xX4xX130xX3xXexX2cxXbfxX17xX41xX3xXexX73xX70xXc1xX3xXexX2cxXbfxX17xX41xX3xXa3xXdxX2exX70xX3xX140xXb5xXdxX3xX5xX1fxX3xXexX2cxX41dxX17xX1xX3xXbxX1x2233xX3xX1xX503xXbxX203xX0xX53xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10fxXb1xX69xX15xXaxX12xXcxX2cxXa9xXb5xX4xX3xX70xX15dxXexXc1xX3xXexX2cxXb1xX17xX41xX3xX45xX14x61b9xX3xX134xX134xX50xX2d0xX253xX2xX4fxXc1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexXdxX48xX17xX3xX1xX119xX17xX1xX3xXexX1xX28xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX70x70e4xX3xX1xX41dxX17xX1xX3xXexX2cxXa9xXa1xX17xX41xX3xX83xX6xX17xX3xXexX14xX15xX331xX17xX3xX41xXdxX87xXb1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX8bxX15xX3xXa3xX34exX17xX41xX3xXexX1xX354xXdxX3xX5xX119xX3xX41xXdxX87xX70xX3xXa3xX4cxX4xX3xXexX2cxX14xX17xX41xX3xXexX73xX70xX3xX83xX34exXdxX3xX69xXa9x87d1xX17xX41xX3xX4xX1xX23xX17xX1xX3xXexX2cxX43xX3xX1xX14xX15xX16xX17x9e00xX3xX31xX1xX15dxX4xX3xXbxX1xX150xX4xX3xXexX41dxX17xX1xX3xXexX2cxXc5xX17xX41xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX1xXb1xXc5xXexX3xX4xX1xXdxX3xX83xX1fxX3xX41xX1x7662xXbxX3xXexXc5xXdxX3xX72xX1c3xX3xX19xX1axX17xX1xX3xXcxX1xX43xX17xX1xX64exX3xX7xX87xXbxX3xX17xX1xX293xXbxX3xXexX2cxX14xX17xX41xX3xXexX73xX70xX3xX140xX359xX17xX3xX1xX130xX6xX3x63d8xX3xXexX1xX5efxX17xX41xX3xXexXdxX17xX3xX140xX119xX3xXexX2cxX14xX17xX41xX3xXexX73xX70xX3xXexX1xX2exX3xX69xX150xX4xX3xX6a9xX3xXexX1xX2exX3xXexX1xX6xXb1xX3xXexX1xX119xX17xX1xX3xXexX2cxX14xX17xX41xX3xXexX73xX70xX3xX140xX359xX17xX3xX1xX130xX6xX3xX6a9xX3xXexX1xX2exX3xXexX1xX6xXb1xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX64exX3xX7xX15dxXbxX3xX72xX48xXbxXc1xX3xX7xX87xXbxX3xX17xX1xX293xXbxX3xX4xX87xX4xX3xXexX1xX5efxX17xX3xXexX2cxX331xX17xX3xXa3xX43xX6xX3xX83xX119xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX10xXb1xX3xXexXdxX17xX1xX3xXexX1xXf1xX17xX3xX113xX1xX2f0xX3xXexX1xX43xX3xX2xX2d0xX50xX113xXcxX53xXcxX2c3xX3xX4xX8bxX6xX3xX10fxX6xX17xX3xXcxX1xXa9xX354xX17xX41xX3xX140xX150xX3xXcxX2f0xX17xX1xX3xX8bxX15xX203xX0xX53xXbxX12
Phan Nga