Tòa án tối cao Brazil từ chối yêu cầu phóng thích ông Lula da Silva
(Baothanhhoa.vn) - Với tỷ lệ bỏ phiếu 3/2, Tòa án liên bang tối cao Brazil ngày 25/6 đã từ chối phóng thích cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva theo yêu cầu của luật sư biện hộ viện dẫn nguyên tắc “đình quyền giam giữ.”
97edxa63fx12944x1099bx118e8xebeexc712x1597cxc360xX7xe40bx11564xd510x15630x1328fx12f4cxX5xd966xXax11b9bxXcx13c40xX6xX3x136ffx16cd7xX3xXex11778xXdxX3xX4xX6x1639axX3xcf20x12594xX6x1592bxXdxX5xX3xXex10d05xX3xX4xX1xX1bxXdxX3x150dax13b86x118eexX3xX4xadcaxX33xX3xXbxX1x1489cxX18x136abxX3xXexX1xe515xX4xX1xX3xdcc8xX18xX3dxX3x16299xX33xX5xX6xX3x15181xX6xX3x15374xXdxX5xa56axX6xX0x15814xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1043fxX10xX6xX4exXaxX12xed46xdf43xXdxX3xXexb3a9xX3xX5xe3edxX3x149e5x11543xX3xXbxX1xXdxecbexX33xX3x10af4xX57xb53ex10ed6xX3xXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX5xXdxX32xX18xX3xX76xX6xX18xX3dxX3xXexX1bxXdxX3xX4xX6xX20xX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xX18xX3dxaa39xX31xX3xX81xab36xX57x1366fxX3xd49axfeaaxX3xXexX2axX3xX4xX1xX1bxXdxX3xXbxX1xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX4x13fd9xX33xX3xXcxb3baxX18xX3dxX3xXexX1xX1bxX18xX3dxX3xX49xX33xXdxX25xX3x12bd5xX18xX17xX4xXdxX20xX3xX49xX33xX5xX6xX3xX4exX6xX3xX51xXdxX5xX54xX6xX3xXexX1xX10xX20xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX36xX33xX3xX4x13820xX6xX3xX5xX33xb0e8xXexX3xX7x14684xX3xX76xXdxX74xX18xX3xX1xe5c3xX3xX54xXdxX74xX18xX3xX4ex14858xX18xX3xX18xX3dxX33xX31xX32xX18xX3xXex12c95xX4xX3xb933xXaexb3afxX18xX1xX3xd647xX33xX31x10dc2xX18xX3xX3dxXdxX6xb0a7xX3xX3dxXdxd036x1265fx11717xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12f35xX6xXbxXexXdxX20xX18xXaxX12xX0xXdxX132xX3dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX132xX7x136bdxXbxX1xX20xXexX20xXaxX3xX7xXexX31xX5xX10xX9xXaxX4exXdxX7xXbxX5xX6xX31x15c77xX3xX76xX5xX20xX4x13cc3xae73xX3xX132xX6xX23xX3dxXdxX18xX160xX5xX10xec2bxXexX176xX3xX6xX33xXexX20xX17dxX3xX132xX6xX23xX3dxXdxX18xX160xX23xXdxX3dxX1xXexX176xX3xX6xX33xXexX20xX17dxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX6xX20xX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xXexX2axX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX36xX33xX3xXbxX1xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX45xX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX3xX4exX6xX3xX51xXdxX5xX54xX6xX3xX1xX125xX18xX1xX3x16a0bxX18xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX137xX76xX6xX20xXexX1xX6xX18xX1xX1xX20xX6xX137xX54xX18xX57xX18xX10x14647xX7xX57xX2x11587xX81xXaaxX57xX2x15296xa734xX4exX7fxefa0xX21cxfb03xX225xX2xX81xXexX222xX21cxX2xX5xX2xX137x13c7bxXbxX10xX3dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xXexX1bxXdxX3xX4xX6xX20xX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xXexX2axX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX31xX32xX33xX3xX4xX36xX33xX3xXbxX1xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX45xX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX3xX4exX6xX3xX51xXdxX5xX54xX6xXaxX3xX4exX6xXexX6xX160xXbxX1xX20xXexX20xX160xX20xX23xXdxX3dxXdxX18xX6xX5xX160xX7xX23xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX176xX57xX57xX4xX4exX18xXdxX132xX3dxX137xX54xXdxX10xXexX18xX6xX132xXbxX5xX33xX7xX137xX54xX18xX57xXexXacxX81xX225xX57xX33xXbxX5xX20xX6xX4exX10xX4exX57xXbxX4xX188xX20xX57xX81xX225xX2xX21cxc1a1xX225xXacxX2d0xX81xXacxX57xX81xXacxX225xXacxX2d0xX5xX33xX5xX6xX4exX6xX7xXdxX5xX54xXdxX6xX137xX232xXbxX10xX3dxXaxX3xX57xX12xX148xXc6xX33xX3xXcxXcaxX18xX3dxX3xXexX1xX1bxX18xX3dxX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xX49xX33xX5xX6xX3xX4exX6xX3xX51xXdxX5xX54xX6xX137xX3xdc97x12058xX3dxX33xf43exX18xX176xX3x12f06xX6xXexX6xX10xX76xf019xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX20xX4exX31xXaxX12x11251x16b51xX31xX3xX5xXa6xX3xX5xX36xX18xX3xXexX1xed66xX3xX81xX3xX18xX1xX3bxX132xX3xX5xX33xX101xXexX3xX7xX105xX3xX76xXa6xX20xX3xX4xX1xX136xX6xX3xX4xX1xX20xX3xX45xX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX3xXexX23xX125xX18xX1xX3xX31xX32xX33xX3xX4xX36xX33xX3x1049cxX10xX132xX3xX37cx16821xXexX3xXbxX1xX3bxX18xX3dxX3xXexX1xX41xX4xX1xX3xX4xX1xX41xX18xX1xX3xXexX23x11268xX3xX3dxXdxX6xX3xX4xX17xX18xX1xX3xXexX1f7xX3xX18xXa6xX31xX82xX3xX5xX36xX18xX3xX18xXa6xX31xX3xX5xXa6xX3xX4exXc6xX6xX3xXexX23xX32xX18xX3xX5xX101xXbxX3xX5xX33xX101xX18xX3xX54xX12cxX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX1xXdxX7cxX33xX3xX17cxX1xX17xX4xX1xX3xX129xX33xX6xX18xX3xX4xXfcxX6xX3xX22xX10dxX3xXexX23xX105x11e57xX18xX3dxX3xXcxX105xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX54xXa6xX3xX4xXc6xX33xX3xX148xX1xX17xX18xX1xX3xX17xX18xX3xX51xX10xX23xX3dxXdxX20xX3x10858xX20xX23xX20xX3xX160xX3xX18xX3dxX105xa96dxXdxX3xXaexXafxX3xXexX23xXc6xX4xX3xXexXdxX7cxXbxX3xX17cxX7cxXexX3xX17xX18xX3xX45xX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX3xX54xXa6xX3xX76xX398xX3xX18xX3dxX1xXdxX3xX5xXa6xX3xX4xX3bxX3xXaexX10dxX18xX3dxX3xX4x1248fxX3xX4xX1xX41xX18xX1xX3xXexX23xX398xX3xXexX23xX20xX18xX3dxX3xX132xX10dxXexX3xXexXdxX7cxX18xX3xXexX23xX125xX18xX1xX3xXexX1bxX3xXexe394xX4xX3xXbxX1xX17xXbxX3xX5xefecxX3xX37cxX381xXexX3xX37cxda4axX3xX18xX1xX136xX18xX3dxX3xXexX1bxX3xX4xX17xX20xX3xXexX1xX6xX132xX3xX18xX1xc338xX18xX3dxX3xX18xX1x11cfcxX132xX3xX54xXa6xX20xX3xX45xX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX137xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX20xX4exX31xXaxX12xX6cxXa6xXdxX3xX3dxXdxX418xX3xXexX23xX105xX6dxX4xX3xXaexX3bxX82xX3xXcxX14xX6xX3xX17xX18xX3xX5xXdxX32xX18xX3xX76xX6xX18xX3dxX3xXexX1bxXdxX3xX4xX6xX20xX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xX4xX49axX18xX3dxX3xXaexXafxX3xXexX2axX3xX4xX1xX1bxXdxX3xX316xX54xX6dxXdxX3xXex14e90xX3xX5xX74xX3xXbxX1xXdxX7cxX33xX3xX227xX57xX2xX324xX3xX132xX10dxXexX3xXbxX1xX17xX18xX3xX129xX33xX31xX7cxXexX3xX4xXfcxX6xX3xXexX14xX6xX3xX4xe1d1xXbxX3xX4exX105xX6dxXdxX82xX3xXexX23xX20xX18xX3dxX3xXaexX3bxX3xX3dxXdxX1f7xX132xX3xX17xX18xX3xX4xX1xX20xX3xX4xXc6xX33xX3xXcxXcaxX18xX3dxX3xXexX1xX1bxX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX3xX18xX1xX105xX18xX3dxX3xX17cxX1xX45xX18xX3dxX3xX4xX1xX20xX3xX45xX18xX3dxX3xX1xX105xX3ebxX18xX3dxX3xXexXc6xX3xX4exX20xX137xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX20xX4exX31xXaxX12xXcxX23xX105xX6dxX4xX3xXaexX3bxX3xX1xX6xXdxX3xXexX33xX36xX18xX82xX3xXexX23xX6xX18xX3dxX3xXexXdxX18xX3xXcxX1xX10xX3xXd9xX18xXexX10xX23xX4xX10xXbxXexX3xXaexXafxX3xX4xX45xX18xX3dxX3xX76xX1bxX3xX18xX1xX136xX18xX3dxX3xXexXa6xXdxX3xX5xXdxX74xX33xX3xX4xX1xX20xX3xXexX1xX535xX31xX3xX45xX18xX3dxX3xX40exX20xX23xX20xX3xXaexXafxX3xX4xX3bxX3xX4xX17xX4xX3xX4xX33xX10dxX4xX3xXexX23xX14xX3xX4xX1xX33xX31xX74xX18xX3xXexX23xX17xXdxX3xX5xX33xX101xXexX3xX54xX6dxXdxX3xX4xX45xX18xX3dxX3xXexX1bxX3xX54xXdxX32xX18xX3x14b9bxX10xX5xXexX6xX18xX3xX628xX6xX5xX5xX6xX3dxX18xX20xX5xX3xX18xX1xX4a0xX132xX3xXaexX1f7xX132xX3xX76xX1f7xX20xX3xX17cxX7cxXexX3xX17xX18xX3xX4xXc6xX33xX3xXcxXcaxX18xX3dxX3xXexX1xX1bxX18xX3dxX3xX49xX33xX5xX6xX82xX3xX18xX1xX136xX18xX3dxX3xXexXdxX7cxXexX3xX5xX10dxX3xXaexX105x14960xX4xX3xX17cx15105xX3xX54x11c85xX18xX3dxX3xX5xXa6xX3xX7xdc00xX3xX5xXa6xX132xX3xXexX1xX6xX31xX3xXaexXcaxXdxX3xX4xX17xX4xX1xX3xX18xX1xX125xX18xX3xX54xX12cxX3xX54xX474xX3xX17xX18xX3xX4xX1xX1bxX18xX3dxX3xX5xd454xXdxX3xX4xX1xX41xX18xX1xX3xXexX23xX398xX3xX3dxXdxX6xX3xX33xX31xX3xXexX41xX18xX3xX18xX1xX535xXexX3xX22xX23xX6xX25xXdxX5xX3xX1xXdxX74xX18xX3xXexX6aaxXdxX137xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX20xX33xX23xX4xX10xXaxX12xX49x14576xX3xX316xXcxX1xX10xX20xX3x12c68xf30bxX6efxX324xX0xX57xXbxX12