Nga, Ukraine, Pháp duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine
Trong tuyên bố chung sau cuộc đàm phán theo thể thức Normandy tại Paris (Pháp), ngày 26/1, các đại diện chính trị của Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã tái khẳng định cam kết duy trì thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
a071xdf88xc1b5xd795xf335xea05xc5e8xe66fxb5f1xX7xebd1x12bdfx11614xbb31xb9a0xbb1fxX5xf86fxXax1046ex1158cxd55cxX6xcf2exX3xdf3cxa1c1xa3fdxX6xXdx127a1xX10xX16xX3xa51bxX1xdecbxXbxX3xdf72xedd0xe2bexX3xXexX1axba3bxX3xXexX1xeccexX6xX3xXexX1xX27x11c24xX1dxX3xX1dxX14xd69fxX1dxX14xX3xed8exd4dcxX1dxX3x121b2xX3xad77xXdxd356xX1dxX3xd18axe7d7xX1dxX14xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX0x10b80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10254xX10xX6xX26xXaxX12xXcxX1axd1f7xX1dxX14xX3xXexX27xX28xbbabxX1dxX3xX3fx104c5xX3xX4xX1xX27xX1dxX14xX3xX7xX6xX27xX3xX4xX27x12194xX4xX3xd3a7x106ecxX45xX3xXbxX1xX23xX1dxX3xXexX1xX10xX6exX3xXexX1xd0d1xX3xXexX1xc00fxX4xX3xX13xX6exX1axX45xX6xX1dxX26xX28xX3xXex11937xXdxX3xX21xX6xX1axXdxX7xX3xc5c1xX21xX1xX23xXbxc140xX16xX3xX1dxX14xX8bxX28xX3xf326xb347xX57xX2xX16xX3xX4xX23xX4xX3xX8axXabxXdxX3xX26xXdxaeacxX1dxX3xX4xX1x10601xX1dxX1xX3xXexX1axce48xX3xX4xc7a2xX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX16xX3xX21xX1xX23xXbxX3xe250xX8bxX3xX4axX9exX4xX3xX8axa828xX3xXexX23xXdxX3xX19xX1x110b7xX1dxX14xX3xX8axXdcxX1dxX1xX3xX4xX6xX45xX3xX19xb0b8xXexX3xX26xX27xX28xX3xXexX1axX2cxX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xX1dxX14xX3bxX1dxX14xX3xX3fxX40xX1dxX3xX43xX3xX45xXdxX47xX1dxX3xX4axX4bxX1dxX14xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xafedxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe842xX6xXbxXexXdxX6exX1dxXaxX12xX0xXdxX45xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX45xX7xcfc7xXbxX1xX6exXexX6exXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXaxX26xXdxX7xXbxX5xX6xX28xe970xX3xX3fxX5xX6exX4xX19x10a16xX3xX45xX6xX1axX14xXdxX1dxX16exX5xX10x120f2xXexX184xX3xX6xX27xXexX6exX18bxX3xX45xX6xX1axX14xXdxX1dxX16exX1axXdxX14xX1xXexX184xX3xX6xX27xXexX6exX18bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX16xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX28xX3xXexX1axX2cxX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xX1dxX14xX3bxX1dxX14xX3xX3fxX40xX1dxX3xX43xX3xX45xXdxX47xX1dxX3xX4axX4bxX1dxX14xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX3xX1xX2cxX1dxX1xX3x1172axX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX57xX57xXdxX146xX3fxX6xX6exXexX1xX6xX1dxX1xX1xX6exX6xX146xXf5xX1dxX57xX1dxX10xd994xX7xX57xXc1xXc1x12872x11e20xX57xXc1xX22cxf3b3xX26xX22cxX2xX22cxXc1xX22bxXc1xXc2xXexX2xX22bxXc1xX230xX5xX2xX146x1142exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX16xX3xX21xX1xX23xXbxX3xX26xX27xX28xX3xXexX1axX2cxX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xX1dxX14xX3bxX1dxX14xX3xX3fxX40xX1dxX3xX43xX3xX45xXdxX47xX1dxX3xX4axX4bxX1dxX14xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xXaxX3xX26xX6xXexX6xX16exXbxX1xX6exXexX6exX16exX6exX1axXdxX14xXdxX1dxX6xX5xX16exX7xX1axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX184xX57xX57xX4xX26xX1dxXdxX45xX14xX146xXf5xXdxX10xXexX1dxX6xX45xXbxX5xX27xX7xX146xXf5xX1dxX57xXexXc2xXc1xX22bxX57xX27xXbxX5xX6exX6xX26xX10xX26xX57xXdxXf5xXbxX28xX4xXdxXf5xX6exX57xXc1xX22bxXc1xXc1xdf96xX22bxX2xX2e2xXc1x102daxX57xX1dxX14xX6xX27xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX6xX196xXbxX10xX26xXdxXexX10xX26xbcd1xX2e7xX2fcxX22bxX2xXc2xX22cxcd62xXc1xX303xX2fcxX230xX303xX230xX146xX241xXbxX14xXaxX3xX57xX12xX21xX1xc654xX3xX156xX1xX23xX1dxX1xX3xd81dx11de1xX1dxX3xXbxX1xdd65xX1dxX14xX3xX4axXdxXd1xX1dxX3xdcf7xX1axX10xX45xX5xXdxX1dxX16xX3xX4bxX1dxX14xX3xd4fbxX45xXdxXexX1axX28xX3xX32bxX6exa9ddxX6xX19xX3xXb4xXexX1axX23xXdxXb9xX3xXf5xX8bxX3xX4xX79xX3xXf5xb8afxX1dxX3xbc3exX10xX1axX45xX6xX19xX3xX1xdbb5xXbxX3xX3fxX23xX6exX3xX7xX6xX27xX3xX4xX27xX87xX4xX3xX14x11003xXbxX3xX43xX3xX21xX6xX1axXdxX7xX16xX3xX21xX1xX23xXbxX16xX3xX1dxX14xX8bxX28xX3xXc1xXc2xX57xX2xX146xX3xXb4xfbbbxX1dxX1xX184xX3xb892x12196xX21xXb9xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx103c6xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1xX4bxX1dxX14xX3xX3fxX23xX6exX3xX4xX1xX27xX1dxX14xX3xX1dxX75xX27xX3xX1ax11fa3xX184xX3xXaxX3xX156xX23xX4xX3xX3fxX75xX1dxX3xXdfxX1dxX14xX3xX1xX87xX3xXf5xXdxXd1xX4xX3xXexX27xf571xX1dxX3xXexX1xXdfxX3xXf5xX4bxX3xX8axXdxX47xX27xX3xX19xXdxXd1xX1dxX3xX5xXd1xX1dxX1xX3xX1dxX14xX3bxX1dxX14xX3xX3fxX40xX1dxX16xX3xX3fxX353xXexX3xX4xX1xX353xXbxX3xX1dxX1xfe07xX1dxX14xX3xX3fxX353xXexX3xX8axf116xX1dxX14xX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xX4xX23xX4xX3xXf5xX353xX1dxX3xX8axX47xX3xX5xXdxX75xX1dxX3x116adxX27xX6xX1dxX3xX8axX113xX1dxX3xXexX1x1151axX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xaf67xXdxX1dxX7xX19xX146xc11cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1axX6exX1dxX14xX3xX19xX1xXdxX3xX8axX314xX16xX3xX8axXabxXdxX3xX26xXdxXd1xX1dxX3xX4xXdfxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX21xX1xX314xX3xX156xX1xX23xX1dxX1xX3xX31cxX31dxX1dxX3xXbxX1xX322xX1dxX14xX3xX4axXdxXd1xX1dxX3xX32bxX1axX10xX45xX5xXdxX1dxX3xX16xX3xX4bxX1dxX14xX3xX338xX45xXdxXexX1axX28xX3xX32bxX6exX341xX6xX19xX3xX4xX1xX6exX3xX3fxXdxX113xXexX3xX4xX27xX87xX4xX3xX8axX8bxX45xX3xXbxX1xX23xX1dxX3xXexX1xX10xX6exX3xXexX1xX9axX3xXexX1xX9exX4xX3xX13xX6exX1axX45xX6xX1dxX26xX28xX3xX8axXfdxX3xX26xXdx1043axX1dxX3xX1axX6xX3xX19xX1xX4bxX1dxX14xX3xX7xX27xX4bxX1dxX3xX7x107f7xX3xX1dxX1xd7e3xX1dxX14xX3xXexX1xX105xX1dxX14xX3xXexX1xX40xX1dxX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xe393xX1dxX14xX3xX338xX45xXdxXexX1axX28xX3xX32bxX6exX341xX6xX19xX3xX1dxX75xX27xX3xX1axX3c0xX184xX3xec32xX156xX1xced3xX1dxX14xX3xXexX4bxXdxX3xX8axXfdxX3xX8axX79xXdxX3xXexX1xX6exXabxXdxX3xX19xX1xX23xX3xX19xX1xX314xX3xX19xX1xX31dxX1dxX3xX1dxX1xX503xX1dxX14xX3xX4xX314xX3xXexX1xX9axX16xX3xX8axX3dbxX28xX3xX5xX8bxX3xX4xX27xX87xX4xX3xX8axX79xXdxX3xXexX1xX6exXabxXdxX3xXexX1axX438xX4xX3xXexXdxX113xXbxX3xX8axa277xX27xX3xXexXdxX75xX1dxX3xX8axX9axX3xX8axX23xX1dxX1xX3xX14xXdxX23xX3xXexX353xXexX3xX4xX205xX3xX1dxX1xX40axX1dxX14xX3xXf5xX353xX1dxX3xX8axX47xX3xX5xXdxX75xX1dxX3xX42dxX27xX6xX1dxX3xXex10942xXdxX3xXf5xXdxXd1xX4xX3xXexX1xX438xX4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xX44axXdxX1dxX7xX19xX146xX450xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xX4bxX1dxX14xX3xX32bxX6exX341xX6xX19xX16xX3xX4xX27xX87xX4xX3xX8axX8bxX45xX3xXbxX1xX23xX1dxX3xXexXdxX113xXbxX3xXexX1xX10xX6exX3xXexX1xX10xX6exX3xXexX1xX9axX3xXexX1xX9exX4xX3xX13xX6exX1axX45xX6xX1dxX26xX28xX3xXf5xX5c7xXdxX3xX7xX438xX3xXexX1xX6xX45xX3xX14xXdxX6xX3xX4xXdfxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX8axXabxXdxX3xX26xXdxXd1xX1dxX3xX4xX1xXd6xX1dxX1xX3xXexX1axXdcxX3xX7xa971xX3xX26xXdxX4edxX1dxX3xX1axX6xX3xX43xX3xX3a5xX10xX1axX5xXdxX1dxX3xXb4xX4axX9exX4xXb9xX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xXc1xX3xXexX27xX594xX1dxX3xX1dxX40axX6xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xX4axXabxXdxX3xX26xXdxXd1xX1dxX3xX4xXdfxX6xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX16xX3xX156xX1xX23xX1dxX1xX3xX31cxX31dxX1dxX3xXbxX1xX322xX1dxX14xX3xX21xX1xXdfxX3xXcx116f0xX1dxX14xX3xXexX1xX79xX1dxX14xX3xX16exX3xX4bxX1dxX14xX3xX392xX1dxX26xX1axXdxX28xX3xX356xX10xX1axX45xX6xX19xX3xX4xb77bxX1dxX14xX3xb9e2xX23xX4xX3xX1dxX1xX36xX1dxX3xXf5xX322xX1dxX14xX3xX8axX8bxX45xX3xXbxX1xX23xX1dxX3xXexXdxX113xXbxX3xXexX1xX10xX6exX3xX4xXdfxX6xX3xX4xX23xX4xX3xX8axXabxXdxX3xX26xXdxXd1xX1dxX3xX4xX1xXd6xX1dxX1xX3xXexX1axXdcxX3xXexX1xX10xX6exX3xXexX1xX9axX3xXexX1xX9exX4xX3xX13xX6exX1axX45xX6xX1dxX26xX28xX3xX7xX66axX3xX8axX503xc9b2xX4xX3xXexX6d4xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX43xX3xXexX1xXdfxX3xX8axX4bxX3xX3a5xX10xX1axX5xXdxX1dxX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xXc1xX3xXexX27xX594xX1dxX3xX1dxX40axX6xX16xX3xX8axX413xX1dxX14xX3xXexX1xe724xXdxX3xX3fxX8bxX28xX3xXexX30xX3xXexXdxX1dxX3xXexX503xX43xX1dxX14xX3xXexXabxXdxX3xX4xX27xX87xX4xX3xX1xX35exXbxX3xX1dxX8bxX28xX3xX4xX23xX4xX3xX3fxX75xX1dxX3xX7xX66axX3xX8axX503xX6xX3xX1axX6xX3xX1dxX1xX40axX1dxX14xX3xX7xX23xX1dxX14xX3xX19xXdxX113xX1dxX3xXexX1xX543xX4xX3xX8ax119dexX28xX3xXexXdxX113xX1dxX3xXexX1axX2cxX1dxX1xX3xX1xX322xX6xX3xX3fxX2cxX1dxX1xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xX156xX31dxX1dxX14xX3xXexX1xX105xX1dxX14xX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xX42dxX27xX6xX1dxX3xX1xXd1xX3xX13xX14xX6xX3xXf5xX8bxX3xXbxX1xX503xf058xX1dxX14xX3xXcxX3dbxX28xX3xX8axXfdxX3xX5xX10xX6exX3xXexX1xX6xX1dxX14xX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xX1dxX1xX40axX1dxX14xX3xX1dxX14xX8bxX28xX3xX14xX594xX1dxX3xX8axX3dbxX28xX3xX19xX1xXdxX3xX44axe352xX3xXf5xX8bxX3xXcxX6d4xX3xX4xX1xX9exX4xX3xX66xXdxXd1xXbxX3xX503xX5c7xX4xX3xX3a5xX40xX4xX3xX4axXabxXdxX3xXcxX3dbxX28xX3xX338xX503xX81fxX1dxX14xX3xXb4xX13xX392xXcx12a76xXb9xX3xX4xX1xX6exX3xX1axf37dxX1dxX14xX3xX4xX314xX3xX19xX1xX205xX3xX1dxX31dxX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xXexX1axXdxX9axX1dxX3xX19xX1xX6xXdxX3xX1xX8bxX1dxX1xX3xX8axX87xX1dxX14xX3xX42dxX27xX3dbxX1dxX3xX7xX438xX3xX8axX79xXdxX3xXf5xX5c7xXdxX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX27xX28xX3xX1dxX1xXdxX75xX1dxX16xX3xXbxX1xXd6xX6xX3xX13xX14xX6xX3xX5xX27xX4bxX1dxX3xX3fxX23xX4xX3xX3fxX30xX3xXf5xX8bxX3xX4xX1xX6exX3xX1axX886xX1dxX14xX3xX8axX3dbxX28xX3xX5xX8bxX3xX8axX87xX1dxX14xX3xXexX1xX23xXdxX3xX5xX8bxX45xX3xX5xX10xX6exX3xXexX1xX6xX1dxX14xX3xX4xX31dxX1dxX14xX3xXexX1xX105xX1dxX14xX3xXf5xX4bxX3xX4xX31dxX1dxX3xX4xX9exX16xX3xX8axX413xX1dxX14xX3xXexX1xX783xXdxX3xX1dxX1xX353xX1dxX3xX45xXabxX1dxX1xX3xX13xX14xX6xX3xX19xX1xX4bxX1dxX14xX3xX14xX3dbxX28xX3xX8axX10xX3xX26xX35exX6xX3xXf5xX5c7xXdxX3xX3fxX353xXexX3xX4xX9exX3xX42dxX27xX79xX4xX3xX14xXdxX6xX3xX1dxX8bxX6exX146xX3xX44axX6exX7xX19xXf5xX6xX3xX4xX6f3xX1dxX14xX3xX4xX205xX1dxX1xX3xX3fxX23xX6exX3xX45xX503xX27xX3xXexX6exX6xX1dxX3xX26xdec9xX1dxX14xX3xX14xXdxX205xXdxX3xXbxX1xX23xXbxX3xX42dxX27xX3dbxX1dxX3xX7xX438xX3xX4xX1xX6exX3xX4xX27xX87xX4xX3xX19xX1xXdfxX1dxX14xX3xX1xX6exX205xX1dxX14xX3xX45xXdxX47xX1dxX3xX4axX4bxX1dxX14xX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX3xX7xX66axX3xX4xX314xX3xX1xX36xX27xX3xX42dxX27xX205xX3xX1dxX14xX1xXdxX75xX45xX3xXexX1axX35exX1dxX14xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xX156xX99exX1dxX14xX3xX1dxX14xX8bxX28xX16xX3xX4axXabxXdxX3xX7xX9exX3xX44axX852xX3xXexXabxXdxX3xX44axX6exX7xX19xXf5xX6xX3x1085bxX6exX1xX1dxX3xcc54xX27xX5xX5xXdxXf5xX6xX1dxX3xX8axXfdxX3xX14xf8d1xXdxX3xXf5xX31dxX1dxX3xX3fxX205xX1dxX3xXexX1axX205xX3xX5xX783xXdxX3xX4xXdfxX6xX3x10accxX6xX7xX1xXdxX1dxX14xXexX6exX1dxX3xXf5xX47xX3xX4xX23xX4xX3xX8axX47xX3xX6f7xX27xX353xXexX3xX4xXdfxX6xX3xX13xX14xX6xX3xXf5xX47xX3xX8axX205xX45xX3xX3fxX205xX6exX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xXexX5c7xXdxX3xXcxX1xX9exX3xXexX1axX503xX43xX1dxX14xX3xX13xX14xX6exXabxXdxX3xX14xXdxX6xX6exX3xX13xX14xX6xX3xX392xX5xX10xX6f7xX6xX1dxX26xX10xX1axX3xa131xX1axX27xX7xX1xX19xX6exX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1axX6exX1dxX14xX3xX45xX87xXexX3xXexX1xX4bxX1dxX14xX3xX3fxX23xX6exX16xX3xX3a5xX87xX3xX13xX14xX6exXabxXdxX3xX14xXdxX6xX6exX3xX13xX14xX6xX3xX1dxX75xX27xX3xX1axX3c0xX184xX3xX540xX13xX14xX503xX783xXdxX3xX8axX9exX1dxX14xX3xX8axX594xX27xX3xX4xX81fxX3xX42dxX27xX6xX1dxX3xX8axXabxXdxX3xX26xXdxXd1xX1dxX3xX1dxX14xX6exXabxXdxX3xX14xXdxX6xX6exX3xX44axX852xX3xX8axXfdxX3xX4xX1xX27xX28xX9axX1dxX3xXf5xX31dxX1dxX3xX3fxX205xX1dxX3xXexX1axX205xX3xX5xX783xXdxX3xX4xXdfxX6xX3xX4xX1xXd6xX1dxX1xX3xX42dxX27xX28xX47xX1dxX3xX44axX852xX3xXf5xX47xX3xX26xX438xX3xXexX1xX205xX6exX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xX7xX6exX1dxX14xX3xXbxX1xX503xX81fxX1dxX14xX3xX4xX23xX4xX3xX8axX205xX45xX3xX3fxX205xX6exX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX45xX8bxX3xX13xX14xX6xX3xX8axX47xX3xX6f7xX27xX353xXexX3xXexX1axX503xX5c7xX4xX3xX8axX314xX146xX450xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xX156xX27xX87xX4xX3xX14xX36fxXbxX3xX8axX9axX3xX4xX1xX27xX28xX9axX1dxX3xXf5xX31dxX1dxX3xX3fxX205xX1dxX3xX26xX6exX3xX4axXabxXdxX3xX7xX9exX3xX44axX852xX3xX28xX75xX27xX3xX4xX594xX27xX3xXf5xX8bxX3xX19xafeaxX6exX3xX26xX8bxXdxX3xX1xX81fxX1dxX3xX1dxXa3dxX6xX3xX14xXdxX783xX3xXexXabxXdxX3xXexX1ax1052exX3xX7xX43xX3xX3a5xX87xX3xX13xX14xX6exXabxXdxX3xX14xXdxX6xX6exX3xX13xX14xX6xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1axX503xX5c7xX4xX3xX8axX314xX3xX4xX99exX1dxX14xX3xX1dxX14xX8bxX28xX16xX3xX13xX14xX6exXabxXdxX3xXexX1axX503xX43xX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xXa30xX10xX1axX14xX10xX28xX3xe2d1xX6xXf5xX1axX6exXf5xX3xX8axXfdxX3xXbxX1xX23xXexX3xX3fxXdxX9axX27xX3xXexX1axX503xX5c7xX4xX3xX338xX27xX45xX6xX3x12910xX27xX79xX4xX3xX14xXdxX6xX3xXb4xX66xXabxX3xXf5xXdxXd1xX1dxXb9xX3xX1axX886xX1dxX14xX3xX13xX14xX6xX3xX7xX66axX3xX19xX1xX4bxX1dxX14xX3xX4xX4bxX1dxX14xX3xX3fxX79xX3xXf5xX31dxX1dxX3xX3fxX205xX1dxX3xXexX1axX205xX3xX5xX783xXdxX3xX4xXdfxX6xX3xX44axX852xX3xXf5xX47xX3xX8axX205xX45xX3xX3fxX205xX6exX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX16xX3xX1dxX113xX27xX3xX8axX503xX74fxX4xX3xX28xX75xX27xX3xX4xX594xX27xX16xX3xX1dxX1xX503xX1dxX14xX3xX7xX66axX3xXexXdxX113xXexX3xX5xX87xX3xc8faxX3xX1dxX14xX1xa926xX6xX3xX4xX1xX27xX1dxX14xX3xX4xX23xX4xX3xX4xX3dbxX27xX3xXexX1axX205xX3xX5xX783xXdxX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xX13xX14xX8bxX28xX3xX2xX2e7xX57xX2xXc1xX57xXc1xX22bxXc1xX2xX16xX3xX3a5xX87xX3xX13xX14xX6exXabxXdxX3xX14xXdxX6xX6exX3xX13xX14xX6xX3xX8axXfdxX3xX4xX4bxX1dxX14xX3xX3fxX79xX3xX26xX438xX3xXexX1xX205xX6exX3xX4xX23xX4xX3xXexX1xX30xX6xX3xXexX1xX27xX36xX1dxX3xXf5xX47xX3xX8axX205xX45xX3xX3fxX205xX6exX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX14xXa3dxXdxX3xXexX5c7xXdxX3xX44axX852xX3xXf5xX8bxX3xX13xX392xXcxX87exX16xX3xXexX1axX6exX1dxX14xX3xX8axX314xX3xX28xX75xX27xX3xX4xX594xX27xX3xX13xX392xXcxX87exX3xX7xX66axX3xX19xX1xX4bxX1dxX14xX3xX45xX43xX3xX1axX87xX1dxX14xX3xXf5xX47xX3xXbxX1xXd6xX6xX3xX4axX4bxX1dxX14xX16xX3xX19xX1xX4bxX1dxX14xX3xX19xX113xXexX3xX1dxXabxXbxX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX3xXf5xX8bxX3xX1xXabxX1dxX3xX4xX1xX113xX3xXexX1axXdxX9axX1dxX3xX19xX1xX6xXdxX3xX4xX23xX4xX3xX5xX6exXabxXdxX3xXf5xX6f3xX3xX19xX1xXd6xX3xXexX353xX1dxX3xX4xX4bxX1dxX14xX3xXexX1xX438xX4xX3xX7xX438xX16xX3xX19xX9axX3xX4xX205xX3xXf5xX6f3xX3xX19xX1xXd6xX3xX1xXabxXexX3xX1dxX1xX3dbxX1dxX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3a5xX6exX26xX28xXaxX12xXcxX1axX6exX1dxX14xX3xX45xX87xXexX3xX8axX87xX1dxX14xX3xXexX1xX23xXdxX3xX5xXdxX75xX1dxX3xX42dxX27xX6xX1dxX16xX3xX4axXabxXdxX3xX7xX9exX3xX42dxX27xX23xX1dxX3xX44axX852xX3xXexXabxXdxX3xX32bxXdxX10xXf5xX3xX1dxX14xX8bxX28xX3xXc1xXc2xX57xX2xX3xX19xX75xX27xX3xX14xX35exXdxX3xX4xX4bxX1dxX14xX3xX26xX3dbxX1dxX3xX44axX852xX3xXexXabxXdxX3xX18xX19xX1axX6xXdxX1dxX10xX3xX4xX3dbxX1dxX3xX1dxX1xX40xX4xX3xX1axX783xXdxX3xX19xX1xX30xXdxX3xX1dxX503xX5c7xX4xX3xX1dxX8bxX28xX3xX26xX6exX3xXexX2cxX1dxX1xX3xX1xX2cxX1dxX1xX3xX6xX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX1dxX81fxXdxX3xX8axX3dbxX28xX3xXexXdxX113xXbxX3xXexXc0axX4xX3xX26xXdxX4edxX1dxX3xX3fxXdxX113xX1dxX3xX19xX1xX314xX3xX5xX503xX783xX1dxX14xX146xX3xX4axX594xX27xX3xXexX27xX594xX1dxX3xX1dxX8bxX28xX16xX3xXa54xX6xX7xX1xXdxX1dxX14xXexX6exX1dxX3xX4xX6f3xX1dxX14xX3xX8axX503xX6xX3xX1axX6xX3xX45xX87xXexX3xX19xX1xX27xX28xX113xX1dxX3xX4xX23xX6exX3xXexX503xX81fxX1dxX14xX3xXexX438xX146xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX392xX27xXexX1xX6exX1axXaxX12xXcxX1xX10xX6exX3xb619xc927xX392xX0xX57xXbxX12
Theo RIA