NATO tìm kiếm cơ chế tránh xung đột ở Đông Địa Trung Hải
Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ( NATO ) đang nỗ lực tìm cách tránh nguy cơ xảy ra xung đột ở phía Đông Địa Trung Hải, đồng thời hỗ trợ nỗ lực ngoại giao của Đức nhằm làm dịu căng thẳng hiện nay liên quan tới các nguồn năng lượng trong khu vực này.
666cxe47ax6cd4xe842xa3a3xbf5fxe75fx9df7xb403xX7xef3fx934bx8a9bxa836xe96exf199xX5xb7c9xXaxe9b6x6782xb672xXcxd2f7xX3xXexd1ecxe021xX3xbae1xXdxd041xX1axX3xX4xe6bdxX3xX4xX1xX1exX3xXex76c6x85cex7990xX1xX3xbd5exe825xX2bx6ed0xX3xe751xe982xXexX3x8b6exX3x9111x9208xX2bxX31xX3xX39x6ae7xX6xX3xXcxX29xX2fxX2bxX31xX3xf2cbxebe3xXdxX0xa928xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX10xX6x9e9cxXaxX12xXcx7bfbxX3xX4xX1x8decxX4xX3xX48xXdx891cxXbxX3xe26dxd3a0xX4xX3xa856xe031xX4xX3xX39xb3bfxXdxX3xXcxd7c3x7e31xX3xbbbexX6exX22xX2bxX31xX3xb937xX3xX13xX14xXcxX16xX3x70c6xX3xX33xX6xX2bxX31xX3xX2bxa5c3xX3xX5xd3b6xX4xX3xXexX19xX1axX3xX4xX2axX4xX1xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2bxX31xX2fxX7cxX3xX4xX22xX3xX2exX49xX7cxX3xX29xX6xX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX3xX37xX3xXbxX1xcdd7xX6xX3xX39xX3axX2bxX31xX3xX39xX3fxX6xX3xXcxX29xX2fxX2bxX31xX3xX48xX49xXdx6943xX3xX33xec1dxX2bxX31xX3xXexX1xe2f3xXdxX3xX1xX93xX3xXexX29xf298xX3xX2bxX93xX3xX5xX96xX4xX3xX2bxX31xa003xX77xXdxX3xX31xXdxX6xXf5xX3xX4xa46exX6xX3xX39xX66xX4xX3xX2bxX1xeb52xX1axX3xX5x7543xX1axX3xX5exX3fxX2fxX3xX4x926fxX2bxX31xX3xXexX1x696cxX2bxX31xX3xX1xXdxX6bxX2bxX3xX2bxX6xX7cxX3xX5xXdx8cf8xX2bxX3xbe9axX2fxX6xX2bxX3xXexX6fxXdxX3xX4xX2axX4xX3xX2bxX31xX2fxXdcxX2bxX3xX2bxX114xX2bxX31xX3xX5xX6exXeaxX2bxX31xX3xXexX29xXf5xX2bxX31xX3xX1cxX1xX2fxX3xcad2xX96xX4xX3xX2bxX10cxX7cxbc7axX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8430xX6xXbxXexXdxXf5xX2bxXaxX12xX0xXdxX1axX31xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX1axX7xb7f6xXbxX1xXf5xXexXf5xXaxX3xX7xXexX7cxX5xX10xX9xXaxX5exXdxX7xXbxX5xX6xX7cxb617xX3xd470xX5xXf5xX4xX1cx9f1fxX3xX1axX6xX29xX31xXdxX2bxX183xX5xX10xc844xXexX199xX3xX6xX2fxXexXf5xX1a0xX3xX1axX6xX29xX31xXdxX2bxX183xX29xXdxX31xX1xXexX199xX3xX6xX2fxXexXf5xX1a0xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1exX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX3xX37xX3xX39xX3axX2bxX31xX3xX39xX3fxX6xX3xXcxX29xX2fxX2bxX31xX3xX48xX49xXdxX3xX1xX19xX2bxX1xX3xX49xX2bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX15bxX19bxX6xXf5xXexX1xX6xX2bxX1xX1xXf5xX6xX15bxX154xX2bxX4cxX2bxX10xe723xX7xX4cxcbe9xf215x8c9cx8f3dxX4cxX2x69c0x75cexX5exb5bfxX234xX23axX23cxX234xX2xX236xXex98cbxX244xX239xX23cxX5xX2xX15bxaf6cxXbxX31xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXcxX16xX3xXexX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1exX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX3xX37xX3xX39xX3axX2bxX31xX3xX39xX3fxX6xX3xXcxX29xX2fxX2bxX31xX3xX48xX49xXdxXaxX3xX5exX6xXexX6xX183xXbxX1xXf5xXexXf5xX183xXf5xX29xXdxX31xXdxX2bxX6xX5xX183xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX199xX4cxX4cxX4xX5exX2bxXdxX1axX31xX15bxX154xXdxX10xXexX2bxX6xX1axXbxX5xX2fxX7xX15bxX154xX2bxX4cxXexa69exX233xX234xX4cxX2fxXbxX5xXf5xX6xX5exX10xX5exX4cxX19bxXf5xX24bxXf5xX1cxX6xX4cxX233xX234xX233xX234x6ea2xX234xX23axX2dfxX233xX23axX4cxXexXexX2exX154xX2bxX2dfxX1xX7cxX5xX6xXbxX15bxX24bxXbxX31xXaxX3xX4cxX12xed93xX2fxX7bxX2bxX3xX33xX34xXdxX3xX48xX7cxX3xd6fexX77xXbxX3xXexcd0fxXbxX3xXexX29xX30axX2bxX3xX37xX3xX39xX3axX2bxX31xX3xX39xX3fxX6xX3xXcxX29xX2fxX2bxX31xX3xX48xX49xXdxX3xX15bxX3xX84xcf9axX2bxX1xX199xX3xX14xea78xd73axX4cxXcxXcxb6f4x6abfxX13xX8bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xX331xX1xX2axXexX3xX19bxXdx9254xX2fxX3xX2bxX31xX10cxX7cxX3xX233xX239xX4cxX23axX3xXexX77xXdxX3xX72xX10xX29xX5xXdxX2bxXd9xX3xXcxX62xX2bxX31xX3xXcxX1xX6exX3xX1cxcf58xX3xX13xX14xXcxX16xX3x7d8cxX10xX2bxX7xX3x99f2xXexXf5xX5xXexX10xX2bxX19bxX10xX29xX31xX3xX4xX1xXf5xX3xX19bxXdxX1exXexX3xX1cxX1xed12xXdxX3xX5xXdxX129xX2bxX3xX1axXdxX2bxX1xX3xX2bxX10cxX7cxX3xX33xX6xX2bxX31xX3xX4xX7bxX2bxX3xX2bxX1xX73xX4xX3xX4xX2axX4xX3xX19bxXdxX6bxX2bxX3xXbxX1xX2axXbxX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2bxX31xX2fxX7cxX3xX4xX22xX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX3xX2bxX1xX108xX1axX3xX2bxX31xX114xX2bxX3xX4xX1x7d5fxX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX7xX96xX3xX4xX39bxX3xX1xX49xXdxX3xX12cxX2fxX7bxX2bxX3xX37xX3xX1cxX1xX2fxX3xX154xX96xX4xX3xX33xX6xX2bxX31xX3xX2bxX31xX10cxX7cxX3xX4xX10cxX2bxX31xX3xX2bx945bxX2bxX31xX3xX5xX129xX2bxX15bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xe117xX2bxX31xX3xX384xXexXf5xX5xXexX10xX2bxX19bxX10xX29xX31xX3xX2bxX1x68bbxX2bxX3xX1axX77xX2bxX1xX199xX3xc95exX13xX14xXcxX16xX3xX4xa505xX2bxX31xX3xX33xX6xX2bxX31xX3xXexX19xX1axX3xX1cxXdxX1exX1axX3xX1cxX1xX49xX3xX2bxX114xX2bxX31xX3xXbxX1xX2axXexX3xXexX29xXdxX355xX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1exX3xX2bxX1xX108xX1axX3xX2bxX31xX114xX2bxX3xX4xX1xX3ebxX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX7xX96xX3xX4xX39bxX3xX154xX10cxX3xX154xX6xX3xX4xX1xX77xX1axXd9xX3xX2bxX41bxXdxX3xX4xX2axX4xX1xX3xX1cxX1xX2axX4xX3xX5xX10cxX3xX1axX34xXexX3xX19bxX34xX3xX4xX22xX3xX4xX1xX1exX3xX31xXdxX49xX1axX3xXexX1xXdxX355xX2fxX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX3xX15bxX3xX384xX96xX3xXexX1xX30axXexX3xX5xX10cxX3xX4xX41bxX3xX12cxX2fxX2axX3xX2bxX1xXdxa859xX2fxX3xXexX10cxX2fxXd9xX3xX29xX44axXexX3xX2bxX1xXdxX4faxX2fxX3xX2bxX31xX2fxX7cxX3xX4xX22xX3xX12cxX2fxX7bxX2bxX3xX7xX96xX3xXexX29xXf5xX2bxX31xX3xX1axX34xXexX3xX1cxX1xX2fxX3xX154xX96xX4xX3xX1cxX1xX2axX3xX1xX77xX2bxX3xX4xX1xX1exXd9xX3xX33xX41bxX3xXexX1xX96xX4xX3xX7xX96xX3xX5xX10cxX3xX5xX378xX3xX5exXf5xX3xX33xX355xX3xX12cxX2fxX6xX2bxX3xX2bxX31xX77xXdxX15bxb2c9xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xX16bxX22xX3xX4xX1xX1exX3xX453xX31xXdxX49xX1axX3xX2exX2fxX2bxX31xX3xX33xX34xXexX55cxX3xX154xX4faxX3xX1axX3ebxXexX3xX12cxX2fxX7bxX2bxX3xX7xX96xX3xX4xX41bxX3xXexX1xX355xX3xX5xX10cxX3xX154xXdxX6bxX4xX3xXexX1xXdxX1exXexX3xX5xX30axXbxX3xX4xX2axX4xX3xX1cxX129xX2bxX1xX3xXexX1xX3axX2bxX31xX3xXexXdxX2bxX3xX5xXdxX129xX2bxX3xX5xX77xX4xX3xX31xXdx897fxX6xX3xX4xX2axX4xX3xX19bxX129xX2bxX3xX37xX3xX4xb9e5xX2bxX31xX3xX1axX34xXexX3xX1cxX1xX2fxX3xX154xX96xX4xX3xX33xX355xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX154xX6xX3xX4xX1xX77xX1axXd9xX3xX31xXdxX39bxX2bxX31xX3xX2bxX1xX6exX3xe066xaa22xX3xX33x9c99xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxX6bxX2bxX3xX154xX6fxXdxX3xX13xX31xX6xX3xXexX77xXdxX3xX384xX7cxX29xXdxX6xX15bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xX16bxX2fxX39bxXdxX3xX2bxX114xX1axX3xX233xX234xX2xX23cxXd9xX3xX13xX14xXcxX16xX3xX19bxX73xXexX3xX33xd3f3xX2fxX3xX7x901bxX3xX5exe1efxX2bxX31xX3xX4xX2axX4xX3xX1axX2axX7cxX3xX19bxX6xX7cxX3xXexX1xX2fxX34xX4xX3xX48xX6bxX3xXexX1xX39bxX2bxX31xX3xX4xX1xb106xX3xX1xX2fxX7cxX3xX154xX10cxX3xX4xX49xX2bxX1xX3xX19bxX2axXf5xX3xXexX29xX129xX2bxX3xX1cxX1xX3axX2bxX31xX3xX84xX14x8510xX14xX16bxX384xX8bxX3xX31xX659xX2bxX3xX384xX7cxX29xXdxX6xX3xX33xX355xX3xXexX29xX2axX2bxX1xX3xX2exX49xX7cxX3xX29xX6xX3xX7xX96xX3xX4xX39bxX3xX7xX6xX2fxX3xX154xX660xX3xX4xX2axX4xX3xX1axX2axX7cxX3xX19bxX6xX7cxX3xX4xX1xXdxX1exX2bxX3xX33xX44axX2fxX3xXcxX1xX62xX3xX13xX1x73cexX3x6bd2xa143xX3xX19bxX73xX2bxX3xX29xX22xXdxX3xX1axX34xXexX3xX1axX2axX7cxX3xX19bxX6xX7cxX3xX2bxc4a1xX1axX3xX19bxXf5xX1axX3xX4xXffxX6xX3xX13xX31xX6xX15bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xXcxX62xX2bxX31xX3xXcxX1xX6exX3xX1cxX378xX3xX13xX14xXcxX16xX3xX384xXexXf5xX5xXexX10xX2bxX19bxX10xX29xX31xX3xX4xX45axX2bxX31xX3xX2bxX1xX44axX2bxX3xX1axX77xX2bxX1xX3xX4xX659xX2bxX3xX1xX93xX3xXexX29xXeaxX3xX2bxX93xX3xX5xX96xX4xX3xX4xXffxX6xX3xX39xX66xX4xX3xX31xXdx9908xXbxX3xX2exXf5xX6xX3xX5exX3fxX2fxX3xX4xX114xX2bxX31xX3xXexX1xX11axX2bxX31xX3xX31xXdxX5cfxX6xX3xX48xX7cxX3xX305xX77xXbxX3xX154xX10cxX3xXcxX1xX62xX3xX13xX1xX6e9xX3xX6ebxX6ecxX15bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xXf5xX5exX7cxXaxX12xX39xX659xX2fxX3xXexX2fxX659xX2bxX3xX12cxX2fxX6xXd9xX3xX13xX31xXf5xX77xXdxX3xXexX29xX6exX37xX2bxX31xX3xX39xX66xX4xX3xX48xX10xXdxX1cxXf5xX3xX609xX6xX6xX7xX3xX33xX60dxX3xX5xX659xX2bxX3xX5xX6exXeaxXexX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxX6bxX2bxX3xX4xX2axX4xX3xX4xX1xX2fxX7cxX1exX2bxX3xXexX1xX114xX1axX3xXexX6fxXdxX3xX14xXexX1xX10xX2bxX7xX3xX154xX10cxX3xX14xX2bxX1cxX6xX29xX6xX3xXexX29xXf5xX2bxX31xX3xX2bxX93xX3xX5xX96xX4xX3xX5xX10cxX1axX3xXexX29xX2fxX2bxX31xX3xX31xXdxX6xX2bxX3xX1xX77xX3xX2bxX1xXdxX6bxXexX3xX4xX114xX2bxX31xX3xXexX1xX11axX2bxX31xX3xX31xXdxX5cfxX6xX3xX1xX6xXdxX3xX19bxX129xX2bxXd9xX3xX7xXf5xX2bxX31xX3xX4xX1xX6exX6xX3xX33xX77xXexX3xX1cxX1exXexX3xX12cxX2fxX49xX3xX4xX660xX3xXexX1xX355xX15bxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX384xXf5xX2fxX29xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXf5xX3xb679xX10xX2fxXexX10xX29xX7xX0xX4cxXbxX12