Mỹ sẽ tiếp tục duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/8 cho biết Washington sẽ duy trì sự hiện diện quân sự ở Afghanistan ngay cả khi đạt thỏa thuận với phiến quân Taliban nhằm chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài 18 năm qua.
af7dx12efdx1061fxaf8dx118c7x13f2cxe346xcb9exc472xX7xde65x11dbdx147b3x109fex1506excbdfxX5x11664xXax13aedx14416xb73fxX3xX7x14f88xX3xXexXdx12280xXbxX3xXex14572xX4xX3xb538xf98ax148b9xX3xXexf49ex10a76xX3xX7xb1dbxX3xX1xXdxe246xcc76xX3xX22xXdxX2fxX30xX3xda1dxX23x139e7xX30xX3xX7xX2bxX3xXex100e4xXdxX3x11cf2x150fcxee45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX0x14b77xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14c99xX10xX6xX22xXaxX12xXcxd1bbxX30xX45xX3xXexX1xf52axX30xX45xX3xX13xX14xX3x14fe4xe028xX30xX6xX5xX22xX3xXcxX27xX23x14313xXbxX3xX30xX45xe0f6xX24xX3xb353xc92dxX4fx10158xX3xX4xX1xX73xX3xdde1xXdxX1bxXexX3x14f0dxX6xX7xX1xXdxX30xX45xXexX73xX30xX3xX7xX17xX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX22xXdxX2fxX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX2bxX3x12b98xX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xX30xX45xX6xX24xX3xX4x11a39xX3x1159axX1xXdxX3xf192xX40xXexX3xXexX1x14406xX6xX3xXexX1xX23xec0fxX30xX3x114e5x12e7cxXdxX3xXbxX1xXdxX1bxX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX30xX3xX30xX1x118b4xX7cxX3xX4xX1xc432xX7cxX3xX22x10d3bxXexX3xX4xX23xd087xX4xX3xX4xX1xXdxX1bxX30xX3xXexX27xX6xX30xX1xX3xXd3xd395xX73xX3xX22xX81xXdxX3xX2xX87xX3xX30x1044axX7cxX3xX37xX23xX6x14021xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx127d0xX73xX22xX24xXaxX12xX0xXdxX7cxX45xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX7cxX7xc374xXbxX1xX73xXexX73xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX22xXdxX2fxX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX2bxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xX1xX28xX30xX1xX3xXd1xX30xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX27xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX12exX8dxX6xX73xXexX1xX6xX30xX1xX1xX73xX6xX12exXe6xX30xX4fxX30xX10xfe8cxX7xX4fxX2xX85xe07dxc32fxX4fxX2xb0bbxX1cdxX22x14143xcc3exX85xX1d1xX1cdxX1caxc633xXexX2xX1c9xX87xX1c9xX5xX2xX12ex13ddcxXbxX45xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX7xX17xX3xXexXdxX1bxXbxX3xXexX1fxX4xX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX22xXdxX2fxX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX2bxX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xXaxX3xX22xX6xXexX6xX153xXbxX1xX73xXexX73xX153xX73xX27xXdxX45xXdxX30xX6xX5xX153xX7xX27xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xd1c3xX4fxX4fxX4xX22xX30xXdxX7cxX45xX12exXe6xXdxX10xXexX30xX6xX7cxXbxX5xX23xX7xX12exXe6xX30xX4fxXexX1d6xX84xX1d1xX4fxX23xXbxX5xX73xX6xX22xX10xX22xX4fxf43dxX6xXexX7cxX26bxX24xX4fxX84xX1d1xX2xX85x10752xX1d1xX87xX276xX84xX85xX4fxX2xX87xX2xX84xX84xX1d1xX2xX1d6xX1d0xX1caxX1caxX1d0xX23xX7xX44xX73xX27xX4xX10xX7xX6xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX7cxX6xX27xX4xX1xX84xX1d1xX2xX87xX10x13863xX5xX6xX27xX45xX10xX2xX1d6xX85xX12exX1dfxXbxX45xXaxX3xX4fxX12x13e8axX30xX1xX3xX4xX1xb41cxX3xX4x125f7xX3xXex10021xX30xX1xX3xX7cxXdxX30xX1xX3xX1x11951xX6xX12exX3x12bfexdc53xX45xX23x12604xX30xX244xX3x10630xX2d2xX2d2xbbdcxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xXcxX27xXd1xX3xX5x13032xXdxX3xXbxX1xXddxX30xX45xX3xXe6xX104xX30xX3xf22dxX81xXdxX3xfd75xX73xX2a6xX3xX2d2xX10xX1c4xX7xX3xf341xX3xdca7xX30xX45xX3xXcxX27xX23xX7cxXbxX3xX30xX2c0xXdxX244xX3xXaxX2d9xX1x10916xX30xX45xX3xXexX6xX3xX7xX17xX3xX22xX23xX24xX3xXexX27xX28xX3xX7xX2bxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX22xXdxX2fxX30xX3xX2d1xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX2bxX2dcxX3xXexX40xXdxX3xXd7xX2c0xX3xX2d1xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX2dcxX12exX3xX2d9xX1xX325xX30xX45xX3xXexX6xX3xX7xX17xX3xX45xXdxXd1xX7cxX3xXd7xf8c9xX30xX45xX3xXd3xff1exX3xX2d1xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX6bxX2dcxX3xXe6xX81xX3xX7xX17xX3xX5xX23xX313xX30xX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX22xXdxX2fxX30xX12exX3xX2d9xX1xX325xX30xX45xX3xXexX6xX3xX7xX17xX3xX4xX2c0xX3xX2d1xX30xX1xb5d0xX30xX45xX3xXexX1xX313xX30xX45xX3xXexXdxX30xX2dcxX3xXexX28xX30xX1xX3xX8dxX376xX73xX3xX37xX23xX6xX30xX3xXexX27xX2cdxX30xX45xX12exXaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX313xX30xX45xX3xXcxX27xX23xX7cxXbxX311xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX7xX6bxX3xX13xX14xX3xXd7xX2d5xX30xX3xXexX27xX325xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xX7xX17xX3xXd7x12c3cxd630xX4xX3xX45xXdxXd1xX7cxX3xX2a6xX23xX6bxX30xX45xX3xX4xfdf0xX30xX3xX87xX12exX1d6xX1d1xX1d1xX3xX8dxXdxX30xX1xX3xX7x1451fxX12exX3x10ca1xX30xX45xX3xX4x13024xX30xX45xX3xX4xXd1xX30xX1xX3xX8dxX376xX73xX3xX27xXffxX30xX45xX3xX30xX1bxX23xX3xX2a6xXd1xX24xX3xX27xX6xX3xX7cxX10dxXexX3xXe6xX1fxX3xXexX104xX30xX3xX4xX313xX30xX45xX3xX30xX1xXffxX7cxX3xXe6xX81xX73xX3xX13xX14xX3xX2a6xX23xX104xXexX3xXbxX1xX376xXexX3xXexc9b9xX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX311xX3xXaxX4xX1xX325xX30xX45xX3xXexX313xXdxX3xX7xX17xX3xXexX27xXbdxX3xX5xX40xXdxX3xXe6xXe7xXdxX3xX7cxX10dxXexX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX424xX425xX30xX45xX3xX5xXe7xX30xX3xX1x12ad3xX30xX3xXexX27xX424xXe7xX4xX12exXaxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xX13xX14xX3xXd7xd5adxX3xXexX1xX6xX7cxX3xX4xX1xXdxX1bxX30xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xXd3xX37bxX3xXexX48fxX3xX7xX6xX23xX3xX5xX73xX40xXexX3xXe6xX1fxX3xXd3xX1x13866xX30xX45xX3xX8dxX6bxX3xX8dxXffxX30xX45xX3xX7cxX376xX24xX3xX8dxX6xX24xX3xX30xX1xXffxX7cxX3xXe6xX81xX73xX3xXcxX434xX6xX3xXexX1xX376xXbxX3xX304xX313xXdxX3xXe6xX81xX3xd140xdf57xX23xX3xX2d2xX128xX7cxX3xeb0cxX2c0xX4xX3xX30xX45xX81xX24xX3xX2xX2xX4fxX85xX4fxX84xX1d1xX1d1xX2xX12exX3xc33cxX1xX73xXd1xX30xX45xX3xX84xX1d1xX12exX1d1xX1d1xX1d1xX3xX8dxXdxX30xX1xX3xX7xX443xX3xX30xX424xXe7xX4xX3xX30xX45xX73xX81xXdxX311xX3xX4xX1xX51fxX3xX24xX1bxX23xX3xX5xX81xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX30xX1xX39xX30xX3xX13xX14xX311xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xXd7xX6xX30xX45xX3xXd7xX2d5xX30xX3xXexX27xX325xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xX30xX1xX424xX3xX7cxX10dxXexX3xXbxX1xX54dxX30xX3xXexX27xX73xX30xX45xX3xX7xX108xX3xX7cxX2fxX30xX1xX3xX4xX51fxX6xX3xXcxX65xX3xX4xX1xX108xX4xX3xX5exXdxX2fxXbxX3xX424xXe7xX4xX3xX13exd54fxX4xX3xX304xX40xXdxX3xXcxX39xX24xX3xX72xX424xX4cbxX30xX45xX3xX2d1xX2d2xX43xXcxf426xX2dcxX311xX3xX22xX73xX3xX13xX14xX3xXd7xX108xX30xX45xX3xXd7xX54dxX23xX311xX3xXd7xX37bxX3xX1xX23xX104xX30xX3xX5xX23xX24xX2fxX30xX311xX3xX1xda9cxX3xXexX27xX425xX3xXe6xX81xX3xX4xX6bxX3xXe6xX104xX30xX3xX4xX1xX73xX3xX4xX376xX4xX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX424xX425xX30xX45xX3xX6xX30xX3xX30xXdxX30xX1xX3xX30xX424xXe7xX4xX3xX30xX81xX24xX12exX3xX13ex12ad8xX30xX3xX4xX40xX30xX1xX3xXd7xX2c0xX311xX3xX37xX23xX39xX30xX3xXd7xX10dxXdxX3xX13xX14xX3xX4xX434xX30xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX7xX108xX3xX7cxX2fxX30xX1xX3xX4xX1xX6bxX30xX45xX3xXd3xX1xX51fxX30xX45xX3xX8dxX6bxX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xXcxX27xX424xXe7xX4xX3xXd7xX2c0xX3xX4x10622xX30xX45xX3xX30xX45xX81xX24xX311xX3xX2d9xX1xX51fxX3xXex107a6xX4xX1xX3xX5exX10dxXdxX3xXd7xX2d5xX30xX45xX3xXcxX1xX6xX7cxX3xX7cxX424xX23xX3xXexX27xX424xXbdxX30xX45xX3xX5xXdxX664xX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xX13xX14xX311xX3xXcxX424xXe7xX30xX45xX3xf466xX73xX7xX10xXbxX1xX3xX72xX23xX30xX44xX73xX27xX22xX3xXd3xX1xXdxX3xXd7xbb04xX3xX4xXe3xXbxX3xXexXe7xXdxX3xX4xX376xX4xX3xX4xX23xX10dxX4xX3xX1xX434xX6xX3xXd7xX81xX7cxX3xX45xXdxX3b4xX6xX3xXd7xX40xXdxX3xX22xXdxX2fxX30xX3xX13xX14xX3xXe6xX81xX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX30xX311xX3xX4xX1xX73xX3xX27xXffxX30xX45xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX4xX1xX424xX6xX3xXbxX1xXd1xXdxX3xX5xX81xX3xXexX1xX2f7xXdxX3xXd7xXdxX37bxX7cxX3xXexX1xX2c3xX4xX1xX3xX1xX425xXbxX3xXd7xX37bxX3xX8dxX81xX30xX3xXe6xX714xX3xXexX424xX4cbxX30xX45xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX51fxX6xX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX424xX425xX30xX45xX3xX4xX1xX6bxX30xX45xX3xXd3xX1xX51fxX30xX45xX3xX8dxX6bxX3xX4xX51fxX6xX3xX13xX14xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX311xX3xXe6xX81xX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX424xX425xX30xX45xX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX30xX3xXbxX1xXd1xXdxX3xXd7xXd1xX7cxX3xX8dxXd1xX73xX3xX27xXffxX30xX45xX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xXd3xX1xX313xX30xX45xX3xXexX27xXbdxX3xXexX1xX81xX30xX1xX3xX30xX4cbxXdxX3xb1ddxX30xX3xX30xX376xX23xX3xX4xX51fxX6xX3xX30xX1xX3b4xX30xX45xX3xXbxX1xX54dxX30xX3xXexbccdxX3xX4xX2bxX4xX3xXd7xX73xX6xX30xX3xXexX27xX424xXe7xX4xX3xXd3xX1xXdxX3xX13xX14xX3xX27xX325xXexX3xX37xX23xX39xX30xX3xXd3xX1xXddxXdxX3xX37xX23xX6bxX4xX3xX45xXdxX6xX3xXcxX39xX24xX3xX2d2xX6xX7cxX3xed32xX3xX30xX81xX24xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xXcxX48fxX3xX4xX23xX6bxXdxX3xX30xX128xX7cxX3xX30xX45xX73xX376xXdxX311xX3xX13xX14xX3xXe6xX81xX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX30xX3xXd7xX4eexX3xXexXdxX1bxX30xX3xX1xX81xX30xX1xX3xX4xX376xX4xX3xX4xX23xX10dxX4xX3xXd7xX81xX7cxX3xXbxX1xX376xX30xX3xXexX40xXdxX3xX72xX73xX1xX6xX3xX2d1xb995xX6xXexX6xX27xX2dcxX3xX30xX1xXffxX7cxX3xX4xX1xX104xX7cxX3xX22xX108xXexX3xX4xX23xX10dxX4xX3xX2a6xX23xX30xX45xX3xXd7xX10dxXexX3xX22xX6xXdxX3xX22x15020xX30xX45xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX12exX3x10eb9xX434xX30xX45xX3xXd7xX81xX7cxX3xXbxX1xX376xX30xX3xXexX1xX108xX3xX85xX3xXd7xX4eexX3xX22xXdx138cdxX30xX3xX27xX6xX3xXexX48fxX3xXexX23xX54dxX30xX3xXexX27xX424xXe7xX4xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xX2d9xX376xX4xX3xX4xX23xX10dxX4xX3xXd7xX81xX7cxX3xXbxX1xX376xX30xX3xX1xX424xXe7xX30xX45xX3xXd7xX1bxX30xX3xX7cxX10dxXexX3xXexX1xXddxX6xX3xXexX1xX23xXe3xX30xX3xX1xX434xX6xX3xX8dxX28xX30xX1xX3xX45xX2d5xX7cxX3xX1caxX3xXe6xX104xX30xX3xXd7xX714xX3xX4xX1xX2c3xX30xX1xX244xX3xXbxX1xXdxX1bxX30xX3xX37xX23xX39xX30xX3xXcxX6xX5xXdxX8dxX6xX30xX3xXd7xXd1xX7cxX3xX8dxXd1xX73xX3xX7xX17xX3xXd3xX1xX313xX30xX45xX3xX4xX1xX73xX3xXbxX1xX11dxXbxX3xX4xX376xX4xX3xXexX6xX24xX3xX7xX325xX30xX45xX3xX30xX424xXe7xX4xX3xX30xX45xX73xX81xXdxX3xX7xX822xX3xX22xX1fxX30xX45xX3xX5xX4eexX30xX1xX3xXexX1xX65xX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xXd7xX37bxX3xXexXdxX1bxX30xX3xX1xX81xX30xX1xX3xX4xX376xX4xX3xX4xX23xX10dxX4xX3xXexX104xX30xX3xX4xX313xX30xX45xX3xX8dxX664xX30xX3xX30xX45xX73xX81xXdxX3xX5xX4eexX30xX1xX3xXexX1xX65xb3baxX3xX4xX376xX4xX3xX5xX2bxX4xX3xX5xX424xX425xX30xX45xX3xX13xX14xX3xXe6xX81xX3xX2d2xX43xXcxX60bxX3xX27xX325xXexX3xX37xX23xX39xX30xX3xX1xX73xX81xX30xX3xXexX73xX81xX30xX3xXd3xX1xXddxXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xXa18xX3xXd7xX6bxXdxX3xXexX1xX73xX40xXdxX3xX45xXdxX3b4xX6xX3xX4xX376xX4xX3xX8dxX664xX30xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX3xXe6xX81xX3xXexX1xXddxX6xX3xXexX1xX23xXe3xX30xX3xX30xX45xX48fxX30xX45xX3xX8dxX5f6xX30xX3xXe6xX443xX30xX1xX3xXe6xXdxX914xX30xX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13exX73xX22xX24xXaxX12xXcxX1xX10xX73xX3xX45xXdxXe7xXdxX3xXbxX1xX39xX30xX3xXexX2c3xX4xX1xX311xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX1xX6xXdxX3xX8dxX664xX30xX3xXe6xf414xX30xX3xXd7xX6xX30xX45xX3xX45x12c34xXbxX3xXe6xX424xXe7xX30xX45xX3xX7cxX5f6xX4xX3xXexX27xX73xX30xX45xX3xXe6xXdxX2fxX4xX3xX45xXdxXd1xXdxX3xX37xX23xX24xX1bxXexX3xX7cxX10dxXexX3xX7xX6bxX3xXe6xX104xX30xX3xXd7xX714xX3xXexX27xX73xX30xX45xX3xXd7xX2c0xX3xX4xX2c0xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xe748xX3xX37xX23xX24xX714xX30xX3xX5xX2bxX4xX3xXe6xX81xX3xXexX424xX4cbxX30xX45xX3xX5xX6xXdxX3xX4xX51fxX6xX3xX4xX1xX2c3xX30xX1xX3xX37xX23xX24xX714xX30xX3xX1xXdxX2fxX30xX3xX30xX6xX24xX3xXexX40xXdxX3xX43xX44xX45xX1xX6xX30xXdxX7xXexX6xX30xX12exX4fxX12exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX43xX23xXexX1xX73xX27xXaxX12xX2d1xXcxXcx12ddbxX8fbxX2d2xX4fxX8fbxXdxX10xXexX30xX6xX7cxc89cxX2dcxX0xX4fxXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)