Một vụ nổ lớn làm rung chuyển cơ quan thuế của Đan Mạch
Một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển tòa nhà của Cơ quan Thuế Đan Mạch ở thủ đô Copenhagen tối muộn 6/8 (giờ địa phương), tức rạng sáng 7/8 (giờ Việt Nam).
b6f4x10fcax12404x13d39x13bdbx1681ax1404dx10f9axb939xX7x1199fx1016fxc507x127c2xe8adxc9f6xX5xfa63xXax14d43x11d91xde8dxXexX3x16e10x14f15xX3x160baxd99exX3xX5xc762xX1axX3xX5xc74axc9ccxX3x11490x11a8bxX1ax156adxX3xX4xX1xX26x10116x14d37xX1axX3xX4x161fbxX3x15178xX26xX6xX1axX3xXexX1xX26xf72exX3xX4xb94cxX6xX3xfa70xX6xX1axX3xX13xef6fxX4xX1xX0xe504xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc621xX10xX6xeb30xXaxX12xX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX5xX1exX1axX3x1335cxcd4bxX3xX5xX22xX23xX3xX25xX26xX1axX28xX3xX4xX1xX26xX2dxX2exX1axX3xXex1546axX6xX3xX1axX1xX22xX3xX4xX3fxX6xX3xea3axX32xX3xX34xX26xX6xX1axX3xXcxX1xX26xX3cxX3xX42xX6xX1axX3xX13xX47xX4xX1xX3xefe9xX3xXexX1xX3fxX3xX6ex14849xX3xX8dx13431xXbxX10xX1axX1xX6xX28xX10xX1axX3xXex13489xXdxX3xX23xX26xX14xX1axX3xc169xX4bx168fdxX3x11afexX28xXdx13644xX3xX6exe2ffxX6xX3xXbxX1x12ea3xX32xX1axX28x15a9fx15fdexX3xXexbef8xX4xX3xX25xX47xX1axX28xX3xX7xbf08xX1axX28xX3x15efcxX4bxXc2xX3xXc4xX28xXdxXc7xX3x1413fxXdx16ecexXexX3x13c6exX6xX23xXd3xec2dxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8dxX6xXbxXexXdxXadxX1axXaxX12xX0xXdxX23xX28xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX23xX7x14afbxXbxX1xXadxXexXadxXaxX3xX7xXexX2dxX5xX10xX9xXaxX5dxXdxX7xXbxX5xX6xX2dx13cbexX3xe48fxX5xXadxX4xeb09x1637dxX3xX23xX6xX25xX28xXdxX1axX11exX5xX10x1702fxXexX134xX3xX6xX26xXexXadxX13bxX3xX23xX6xX25xX28xXdxX1axX11exX25xXdxX28xX1xXexX134xX3xX6xX26xXexXadxX13bxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX5xX1exX1axX3xX5xX22xX23xX3xX25xX26xX1axX28xX3xX4xX1xX26xX2dxX2exX1axX3xX4xX32xX3xX34xX26xX6xX1axX3xXexX1xX26xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX6xX1axX3xX13xX47xX4xX1xX3xX1xd993xX1axX1xX3xd3afxX1axX1xX3xX2xXaxX3xX7xX25xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXf6xX136xX6xXadxXexX1xX6xX1axX1xX1xXadxX6xXf6xX17xX1axX4bxX1axX10x1559exX7xX4bxX2xc2d2xb93axX2xX4bxX2xXe4xXc2xX5dxX1cfxX2xcd2ex16757xXc2x1592bxX1cexXexX1d9xXc0xX1cfxX1cexX5xX2xXf6xd725xXbxX28xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX5xX1exX1axX3xX5xX22xX23xX3xX25xX26xX1axX28xX3xX4xX1xX26xX2dxX2exX1axX3xX4xX32xX3xX34xX26xX6xX1axX3xXexX1xX26xX3cxX3xX4xX3fxX6xX3xX42xX6xX1axX3xX13xX47xX4xX1xXaxX3xX5dxX6xXexX6xX11exXbxX1xXadxXexXadxX11exXadxX25xXdxX28xXdxX1axX6xX5xX11exX7xX25xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX134xX4bxX4bxX4xX5dxX1axXdxX23xX28xXf6xX17xXdxX10xXexX1axX6xX23xXbxX5xX26xX7xXf6xX17xX1axX4bxXexXc0xX1d9xX1dbxX4bxX26xXbxX5xXadxX6xX5dxX10xX5dxX4bxX5xX10xXbx14245xX4bxX1d9xX1dbxX2xX1cexee62xX1dbxXc2xX276xX1dbxXe4xX4bxX4xXadxX34xX26xX6xX1axXexX1xX26xX10xX5dxX6xX1axX23xX6xX4xX1xXf6xX1e5xXbxX28xXaxX3xX4bxX12xXc4xXf2xX28xX26x14641xX1axX134xX3xXexX1xX10xX5xXadxX4xX6xX5xXf6xX5dxX13axXd3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd895xXadxX5dxX2dxXaxX12x13763xX1xXe0xXexX3xX136xXdxX2exX26xX3xX17xX1exXdxX3xX136xXe0xXadxX3xX28xXdxX1exXdxXd4xX3xX4xX1a9xX1axX1xX3xX7xXe0xXexX3xX42xX6xX1axX3xX13xX47xX4xX1xX3xX4xX1xXadxX3xX136xXdxX3cxXexX3xX17xX18xX3xX1axX1bxX3xX6exX6fxX3xX5xX22xX23xX3xX28xXdxXe0xX1axX3xX6exXadxX47xX1axX3xX5dxXcaxX4xX1xX3xX17xX18xX3xX6exXcfxXc7xX1axX28xX3xX7xf845xXexX3xXexX47xXdxX3xX13axX1xX26xX3xX17x131c6xX4xX3xXf2xXadxX25xX5dxX1xX6xX17xX1axXd4xX3xXbxX1xd50cxX6xX3xX2b9xX318xX4xX3xXexX25xX26xX1axX28xX3xXex12947xX23xX3xX8dxXadxXbxX10xX1axX1xX6xX28xX10xX1axXf6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xXadxX5dxX2dxXaxX12xXedxX22xXadxX3xXexX1xXc7xXdxX3xX6exXdxX2exX23xX3xdd0bxX1a9xX2dxX3xX25xX6xX3xX17xX18xX3xX1axX1bxXd4xX3xX4xe53cxX3xX1d9xX3xX1axX28xXcfxXc7xXdxX3xX6exX6xX1axX28xX3xXa3xX3xX136xdd0dxX1axX3xXexX25xXadxX1axX28xX3xXexX82xX6xX3xX1axX1xX22xX3xX1axX1xXcfxX1axX28xX3xX23xX6xX2dxX3xX23xX318xX1axX3xX13axX1xXaaxX1axX28xX3xX136xXcaxX3xXexX1xXcfxX32xX1axX28xXf6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2b9xXadxX5dxX2dxXaxX12xX5axXdxXefxX1axX3xX1axX28xX26xX2dxX393xX1axX3xX1axX1xX341xX1axX3xX17xX18xX3xX17xXdxXefxX4xX3xX6exX6xX1axX28xX3xX6exXcfx14034xX4xX3xX6exXdx165a7xX26xX3xXexX25xX6xX3xX5xX22xX23xX3xX25xcb1cxXf6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxde6exXadxX26xX25xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xXadxX3xXcxXcx11c5dxXedxXf2xX0xX4bxXbxX12