Israel giành hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm cho Estonia
Tập đoàn công nghiệp quốc phòng Israel IAI mới đây thông báo đã giành được hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa chống hạm Blue Spear (5G SSM) cho quân đội Estonia. Hệ thống Blue Spear cho phép phóng tên lửa có tốc độ cao dưới ngưỡng âm thanh từ các bệ phóng trên bờ.
13dfx521ax8db1x2a16xbf89x1440x37b1x6430xbcc2xX7x5e3fx49e8x96b2x222cxbab3xc026xX5x9331xXaxb1afx42bbxX7xb3d1xX6xX10xX5xX3x8ee6xXdx5fa9x230cxX1xX3xX1x5098xXbxX3x287ax48fdxX1dxX1axX3xX4xb27exX1dxX1axX3xX4x1576xXbxX3xX1x5aa5xX3xXexX1xc7aexX1dxX1axX3xXex25ffxX1dxX3xX5x1a21xX6xX3xX4xX1xX37xX1dxX1axX3xX1xcbf8x716axX3xX4xX1x18f0xX3x6817xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX0x523bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx95f8xX10xX6x6e80xXaxX12xXcxbad7xXbxX3xX24xX4fxX1cxX1dxX3xX4xb96bxX1dxX1axX3xX1dxX1axX1xXdxX33xXbxX3xd780xX2axX37xX4xX3xXbxX1xcfb7xX1dxX1axX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX13x4967xX13xX3xX4bx7d2exXdxX3xX24xc9a5xa4baxX3xXexX1xX78xX1dxX1axX3x3c35xa343xX4fxX3xX24xa54bxX3xX1axXdxX1cxX1dxX1xX3xX24x2689xX21xX4xX3xX1xX21xXbxX3xX24xX25xX1dxX1axX3xX4xX2axX1dxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xXexX3cxX1dxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX37xX1dxX1axX3xX1xX4axX4bxX3x1ce7xX5xX2axX10xX3xc94dxXbxX10xX6xX15xX3x8951x80e1x446dxX3xXebxXebx3b1ex791cxX3xX4xX1xX4fxX3xX83xX2axX9exX1dxX3xX24x3b61xXdxX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xb65axX3xX68xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xXe6xX5xX2axX10xX3xXebxXbxX10xX6xX15xX3xX4xX1xX4fxX3xXbxX1x19fbxXbxX3xXbxX1x35b2xX1dxX1axX3xXexX3cxX1dxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX12fxX3xXexX37xX4xX3xX24xX104xX3xX4xX6xX4fxX3xX6bxXb5xX9axXdxX3xX1dxX1axXb5xc062xX1dxX1axX3xX9exX4bxX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xXexd75dxX3xX4xXa8xX4xX3xXa7xX33xX3xXbxX1xX12fxX1dxX1axX3xXexX15xX3cxX1dxX3xXa7xa2cfxX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX4fxX6bxX9fxXaxX12xX0xXdxX4bxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX4bxX7x5659xXbxX1xX4fxXexX4fxXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axXdxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xXbxX3xX24xX25xX1dxX1axX3xX4xX2axX1dxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xXexX3cxX1dxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX37xX1dxX1axX3xX1xX4axX4bxX3xX4xX1xX4fxX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX3xX1x8bf7xX1dxX1xX3xd036xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX15xX4xX9xXaxX59xX59xXdxX10exXa7xX6xX4fxXexX1xX6xX1dxX1xX1xX4fxX6xX10ex4434xX1dxX59xX1dxX10x2f02xX7xX59xa0b0xX2x3adaxX2xX59xX2x5aadxX21exX6bxX2x8238x8674xXf2xX218xXf2xX21exXex702dxX21exX21axX218xX5xX2xX10ex5282xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX7xX15xX6xX10xX5xX3xX1axXdxX1cxX1dxX1xX3xX1xX21xXbxX3xX24xX25xX1dxX1axX3xX4xX2axX1dxX1axX3xX4xX2fxXbxX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xXexX3cxX1dxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX37xX1dxX1axX3xX1xX4axX4bxX3xX4xX1xX4fxX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xXaxX3xX6bxX6xXexX6xX19axXbxX1xX4fxXexX4fxX19axX4fxX15xXdxX1axXdxX1dxX6xX5xX19axX7xX15xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7x4532xX59xX59xX4xX6bxX1dxXdxX4bxX1axX10exX210xXdxX10xXexX1dxX6xX4bxXbxX5xX2axX7xX10exX210xX1dxX59xXexX229xX218xX222xX59xX2axXbxX5xX4fxX6xX6bxX10xX6bxX59xX5xX10xXbxd899xX59xX218xX222xX218xX2x181exX2xX222xX2cfxX2xX2xX59xXa7xX5xX2axX10xX7xXbxX10xX6xX15xXdxX4bxX6xX1axX10xX2xX2xX21exX222x6f22xX229xX2xX222xX10exX230xXbxX1axXaxX3xX59xX12xXf7xaa28xX2axX3xXexX3cxX1dxX3xX5xX40xX6xX3xX4xX1xX37xX1dxX1axX3xX1xX4axX4bxX3xX4x3d9axX6xX3xX13xX7xX15xX6xX10xX5xX10exX3xXf1x39dbxX1axX2axX25xX1dxX29fxX3xXexX1xX10xX6bxX10x7c26xX10xX1dxX7xX10xXbxX4fxX7xXexX10exX4xX4fxX4bxXf8xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX4fxX6bxX9fxXaxX12xc287xX9exX9fxX3xX5xX1cxX3xX6bx4711xX3xXa8xX1dxX3xXbxX1x9a20xX4xX3xXexX4axXbxX3xX1dxX1xX2fxXexX3xXexX15xX4fxX1dxX1axX3xX5x61edxX4xX1xX3xX7xX40xX3xX83xX2axX37xX4xX3xXbxX1xX8axX1dxX1axX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6x9997xX3xX4xX12fxX3x4cb1xX1xX1f4xX3xX1dx38c1xX1dxX1axX3xX1xX4fxX4axXexX3xX24xX104xX1dxX1axX3xXexX15xX4fxX1dxX1axX3xX4bx58e0xXdxX3xX24xXdxd8f9xX2axX3xX386xXdxX33xX1dxX3xXexX1xX174xXdxX3xXexXdxbeedxXexX3xX4xX1f4xX3xX1dxX1axX1cxX9fxX3xX5xX2f5xX1dxX3xX24xX3cxX4bxX381xX3xX24xX25xX1dxX1axX3xXexX1xX174xXdxX3xXa7xX1f4xX4fxX3xX24xX1f4xX4bxX3xX386xX1xX1f4xX3xX1dxX38bxX1dxX1axX3xXexX2fxX1dxX3xX4xX78xX1dxX1axX3xX4xXa8xX4xX3xX4bx6302xX4xX3xXexXdxX3cxX2axX3xX1dxX1axX4fxX1cxXdxX3xXex625bxX4bxX3xX1dxX1xX1f0xX1dxX3xXexX15xX3cxX1dxX3xXa7xXdx70bbxX1dxX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe6xX4fxX6bxX9fxXaxX12xXcxX174xX3x7e5cxX10xX15xX2axX7xX6xX5xX10xX4bxX3x925exX4fxX7xXexX3xX6bxX2f5xX1dxX3xX5xX174xXdxX3xXe6xX104xX3xXexX15xXb5x53baxX1dxX1axX3xb1ddxX2axX37xX4xX3xXbxX1xX8axX1dxX1axX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX3x9ec6xX6xX5xX5xX10xX3x884exX6xX6xX1dxX10xXexX3xX1dxX3cxX2axX3xX15xa7c3xX29fxX3x9befxX68xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xX210xd5ddxX3xX386xX1x5238xX3xX1dxX1cxX9fxX3xX1axXdx7a40xXbxX3xX4xX1f4xXdxX3xXexX1xXdxX33xX1dxX3xX24xXa8xX1dxX1axX3xX386xX40fxX3xX1dxX38bxX1dxX1axX3xX5xX34exX4xX3xXbxX1xX8axX1dxX1axX3xXexX1xX30bxX3xXa7xX174xX3xXa7xXdxX40fxX1dxX3xX4xX30bxX6xX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX3xX210xX1cxX3xX1axX40xXdxX3xX4bxX104xXexX3xXexX1xX78xX1dxX1axX3xX24xXdxX33xXbxX3xX15xX470xX3xX15xX1cxX1dxX1axX3xX15x34c1xX1dxX1axX3xX4xX1xX48axX1dxX1axX3xXexX78xXdxX3xX24xX6xX1dxX1axX3xX1axX12fxXbxX3xXbxX1xX400xX1dxX3xX210xX1cxX4fxX3xX1dx8f4cxX3xX5xX34exX4xX3xXa7xX1f4xX4fxX3xX210xX33xX3xX386xX1xX2axX3xX210xX34exX4xX10exX3xX346xX9exX9fxX3xX5xX1cxX3xX4bxX104xXexX3xXexX15xX4fxX1dxX1axX3xX1dxX1x1dfdxX1dxX1axX3xX1xX33xX3xXexX1xX37xX1dxX1axX3xX210xX47exX3xX386xX1xX482xX3xX4xX78xX1dxX1axX3xX1dxX1axX1xX33xX3xX4xX6xX4fxX3xX210xX1cxX3xXbxX1xX355xX4xX3xXexX4axXbxX3xX1dxX1xX2fxXexX3xXexX15xX4fxX1dxX1axX3xX5xX368xX4xX1xX3xX7xX40xX3xX210xX1cxX3xX5xX1cxX3xXa7xXb5xX9axX4xX3xX1dxX1xX1f4xX9fxX3xX210xX3a0xXexX3xX24xX37xXdxX3xX210xX9axXdxX3xX464xX34exX4xX3xX5xXb5xX21xX1dxX1axX3xX44bxX2axX37xX4xX3xXbxX1xX8axX1dxX1axX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX10exX3xXcxX78xXdxX3xX210xX2axXdxX3xX4bxX15fxX1dxX1axX3xXexX15xXb5xX9axX4xX3xX210xXdxX33xX4xX3xX1dxX3a5xX1dxX3xX4xX78xX1dxX1axX3xX1dxX1axX1xXdxX33xXbxX3xX83xX2axX37xX4xX3xXbxX1xX8axX1dxX1axX3xX4xX30bxX6xX3xX51xX7xXexX4fxX1dxXdxX6xX3xX24xX30bxX3xX386xX1xX1f4xX3xX1dxX38bxX1dxX1axX3xXexX1xX6xX4bxX3xX1axXdxX6xX3xX210xX1cxX4fxX3xX4xXa8xX4xX3xX6bxX34exX3xXa8xX1dxX3xX4xX78xX1dxX1axX3xX1dxX1axX1xX33xX3xX4xX6xX4fxX3xX1dxX1xXb5xX3xX210xX6fxX9fxd61cxX10exX59xX10exX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX96xX2axXexX1xX4fxX15xXaxX12xXf1xXcxXcxd989x7b83xX317xX59xX640xXdxX10xXexX1dxX6xX4bx860exXf8xX0xX59xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)